Equisetum scirpoides ,  trådfräken

DALARNES FLORA 1949

Equisetum scirpoides Michx. — P. Olsson 1866 (I. G. Clason 1831).

spr. I siluromr., eljest s. (okänd i väster). S. Avesta v. Bredmossen (Sdn: Sjörs p. 181); Hedemora mot Hovran (Hd), Hamreängar (Re: WisTB.), Bältarbo (Fsm: Ind.) ; Gustafs Solvarbo kvarn (At); St. Tunn Gimsån (Kff); Aspeboda Björsbo (At). B. Ludvika Sörvik (Lr); Grangärde Källfallet (O. Hedberg: Sjörs p. 147); Linnbärsmora (Lr). Ö. Gagnef Säl-backarna (Fr.); i Bjursås Prästgården, Baggarvet (Jn), Holen!; Leksand Heden (Lz), Åsleda fäb. (L. Kers), Tällberg (G. Lindmark), Bergsäng!, Kullsbjörken,Rättvik n. Skolhuset (Kk), Lerdalsberget (Mr), Hedsåsen (Gn), Sjurberg (JoH.) = Persborg (Joh.), Nittsjö!, Sätra (G. E. Du Rietz), Öv. Gärdsjö (Jhn), Ingels!, Blecket!, Born (Hng: Sam. 10); Boda Boda!, n. Styggforsen (Arn.), Osmundslerget (Olss. o.a.), Gulleråsen!; Ore Fjäcka! (Sam. 10), Moränget (Cn: Hartm. 70); Orsa Trunna (Ag), Stenberg o.fl. (Bk); Sollerö Gruddbo!, Rothagen!; Älvdalen Väsaberget!, [Hykjeberget?, se ovan]; Kälkån samt n. Näckån] V om Särnavägen (Vest.). F. Idre Härjehogna!, Röskåsen!, Drevdagen!, Lilldrevdagsåsen!; Idrebyn! — Tillägg: Norrbärke g:la banan v. Skarviken (Ruth Björkman); Ore Dalfors v. 'Oxnäsdammen' (Rqt).

Tilägg 1960

S. [Avesta strykes, arten felbestämd: Sdn]; *St. Skedvi Flatåsen (Hld,det. Fnd.). B.Ludvika Biskopsnäset(Bj.); Grangärde Burängsberg, Krapplöt, Norh:n (fl.), Märrhagen o. Saxdalsberget (Gs), Åkyllan, Tysktorpet [n. Botåsen] o. Norrbo (G. En & Gs), Tomossen o. Västansjö hytta (Bj.). Ö. Ore Arvet fl. (Bj.); Orsa nedre Enån fl. (Bj.), Åberga (Tr); Älvdalen Nyängen (Mm). F. *Särna Älvros v. Älvstranden (Ruth Björkman).

*E. scirpoides x variegatum.- HYLANDER 1953 (G. Björkman 1949). - Grangärde (l.c.) =Tomossen (Bj.).

Tillägg 1970

B. Grangärde Östbjörka kalkbrott, rikl. [Norrbärke-lok. I nu spolierad]; Ö. Leksand Ejens SÖ-sida (ymn.), Hisvåla kalkbrott (rikl.) i Orsa Vångsgärde, Orsbleck, Mässbacken (allt Bj.); *Mora 4 lok. (Gran.); * Våmhus L:a Skidbågåsen o. Boda Lönnmarken (id.).

SBT .81 1987

E. scirpoides, trådfräken. Borlänge Hönsarvsberget vid kalkbrott (SN). Leksand Åsledsberget längs vägen från Åijer dels strax ovanför Åijer (Åsleda i Dalarnes flora), dels ovanför kraftledningen (ca 1945-1984); Åsledsberget mot N mellan Åsledens fäb och Bastbergs fäb på fyra lokaler; Sätra, NN V Bragehall, sumpstråk i hasselförekomsten; mellan Salutjärn och Brossen i Guffarsbäckens ravinbotten (allt LK 1984). Rättvik fuktstråk i granskog längs vägen Västgärde Salutjärn (LK).

Förekommer enligt LK i mera permanent vattenförande, ofta källbetingade blötstråk längs bergssidornas granskogar. Tydligt gynnad av moränens kalkhalt. Ofta tillsammans med E. sylvaticum eller E. pratense och då ± dold under dessa. Oftast sterila massbestånd, ibland sparsamma smågrupper på tuvor i blötstråken. Lätt förbisedd.

Tillbaka