Epilobium hirsutum ,  rosendunört

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1970

*Epilobium hirsutum L. - Tillf. (förv.?) i Ludvika n. Marnästjärn på jordhög (c. 10 ex. 1960 Kersti Larsson).

Tillbaka