Epilobium davuricum ,  smaldunört

DALARNES FLORA 1949

Epilobium davuricum Fisch. (E. lineare). - [KRÖNINGSSVÄRD 1831 ss. E. pal. v. albj;, WISTRÖM 1898 (I. G. Clason 1828).

t.s., dels i siluromr., dels i de nordl. bergs- o. fjälltr. Ö. Rättvik Vikarbyn (1851 Jhn), Ingets (S. Källström); Boda Västanå (enst.)!; Ore (1828 Cn), Morängen (Zm: WISTR. 98 o. 05), Arvet!, Fjäcka!1; Orsa Vångsgärde!, Holen (Bj.), Stenberg, Stackmora (Gn); n. Dyversjön!1; Älvdalen Väsaberget!, Gåsvarv!, Ö.-Myckeläng!', Skärklittl, Björnberg!, nedom Hykjeberget!, Långö N-ut (Vd), Ribbåsen!', Aspdalen!', n. Karsbodarna!, kring Mosseberg fl. (VEST.) ; Hamra m. Rullbo o. Fågelsjö (AND. & HESS.). V. Travstrand Lispasätern! F. Särna n. Gammelsätern (Vd), Kryptjärn!, [Heden?, åtm. hybriden] ; Idre Härjehogna!, Dikesmyran!; Idreberget (fl.) Hösthån!, Olån!; Städjan (Hng), Lillfjäten!', Fjätdalen!, Hällsjövåla!, Gröthån (FLD) o. Töfsingtjärn (Fd: ARw.), Slugufjället (Fd). - 'SAM. 10 p. 24.

E. davuricum x palustre. - S.B.T. 1912 p. 927: T. Lagerberg.

F. Särna Heden (1911 id.). [Lillebo! (SAM. 38), i Norge].

Tillägg 1960

E. davuricum. - *B. Grangärde Saxh:n i skogskälldrag (1955 Bj.). Ö. Älvdalen Nyängen (Mm); Hamra Sandsjö v. Hemberget (bäck o. vägkant: Sjöb.).

Tillägg 1970

E. davuricum. - Ö. *Mora Vattnäs' hemskog o. *Våmhus Trullgravs utskog n. Rymån (GRAN.). F. Idre Trunneberget (H. En, vid. Bj.), Skärbo (Bj.).

Tillbaka