Corydalis nobilis ,  sibirisk nunneört

DALARNES FLORA 1949

Corydalis nobilis (L.) Pers.

Tillf. förv. S. St. Skedni Lövåsen v. komposthög (1937 Ehr.).

Tillägg 1960

C. nobilis. - Förv. *Borlänge Mjälga i slänten mot järnverket (Pt).

Tillbaka