Convallaria majalis ,  liljekonvalj

DALARNES FLORA 1949

Convallaria majalis L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a. både i låglandet o. traktvis högre, väster- o. norrut dock merendels ta.-spr.; i alla snr. Norrut överväg. i dalstråken; i Idre uppstig. på fjällen, åtm. Vithogna! o. Nipfjället! (SAM. 17); [Fulufjället (NYHUDS) åtm. på norska sidan]; ännu i Töfsingdalen ej s. (se ARW.), fr. Idrebyn a. uppefter Sörälven till Höstsätern (Bgs.). -- Många lok. hos AND. & BIRG. p. 350 (m. karta, föga god).

Tillägg 1960

Convallaria majalis. - F. Idre Gråhöa i björkreg. (H. & G. En).

Tillbaka