Conium maculatum ,  odört

DALARNES FLORA 1949

Conium maculatum L. - [BERGMAN 1822?], INDEBETOU 1879.

Nyare synantrop, s. (tillf.?). S. Avesta (Ind. enl. Kk); Hedemora (IND.) ännu 1882 (Ind.), säkert i staden (apoteksträdgården?); Aspeboda Liljan 1946 (At); Falun Östanfors c. 1924 (U. Sundelin)-29 (Klb.). B. Ludvika Ludvika v. forsen 1927 (Fd). -- Upptogs ej av KRÖN., vadan BERGMANS uppg. synes dubiös; möjl. spökade »Odört» (UGLA 1734)=Cicuta (enl. KRÖN. 30).

Tillägg 1960

Conium maculatum: - S. *By Kyrkbyn (talr. på Gästis' bakgård: 1957 Dn & Hsn). B. Ludvika Gammelg:n (v. husvägg: 1953 Bj.). - Kvarlever v. Liljan (1959 At).

Tillägg 1970

Conium maculatum. - S. Falun Ingarvet (stort bestånd sedan länge: Mor.), Industriomr. nedom Britsarvet (åtm. förr: id.) - denna lok. rätt nära den gamla (se D. Fl.).

SBT .81 1987

Conium maculatum, odört. Falun Ingarvet, gamla avfallsanläggningen (Almquist & Björkman 1970), alltjämt riklig på ett par ställen 1982-84!; N delen av Trotzg på rivningstomt, några stora ex 1973!

Tillbaka