Cicuta virosa ,  sprängört

DALARNES FLORA 1949

Cicuta virosa L. - LINNE 1745 (andrahands-uppg.?).

spr. i låglandet nedom Siljan, eljest t.s. till fjällbygden. S. By o. Folkärna fl.' (12 lok.) upp till Östersjön!; Grytnäs Nävden (Lr)1, Saxbo (Lr); Garpenberg Björnsjön (Lr)1; Hedemora-Husby-St. Skedvi spr. (22 sjöar) fr. Nibbleån! upp till Långshyttanjl o. Nyberget!; Gustafs Ackstjärn (At), Backa!, Lomsjön!, Ned. Milsbosjön!1; Silvberg Grängen (KRÖN.); St. Tuna Västansjö(Fnd.), Lång-, Svärd- o. V. Holm-sjöarna!1; Borlänge Tjärnasjön (At)!1 Båtstasjön (Fnd.); Torsång Milsbosjöarna!1; Vika Hagelsnäs!, Kalvsbäcken!; St. Kopparberg Främby!, Korsnäs (Cn)!, Myckelmyran (KRÖN.); Falun n. Slussen!, Strandvägen (Hsm), Östanforsån (Pn, Bom. o.a.)!; Sundborn2 (Stbg: IND.); Svärdsjö Lumsen (WIG.); Svartnäs (KRÖN.); Enviken Klockarnäs (Env.), Lamborn i Balungen (Ht). B. Söderbärke SV om Mäsberget (Lr) ; Norrbärke Bomanstjärn (At) ; Kolbäcksån (Lkt) ; Ludvika L. by!, Lyvika (Fd), Frutjärn, Lorentzberga, Marnästjärn (Bj.); Grangärde Torsktjärn (At). Ö. Gagnef St. Orsens utflöde (Öng), Mjälgen!, Tjärnsjön!1, Estjärn (Ll)1, Gruvbackssjön m.fl. sjöar i kyrkbygden (Ll, Gr); Leksand Västannor!, Hagtjärn!, Gärde!, Heden!, Limsjön (Bk)!; Rättvik Backa (Jn) =Bysjön (Bg), Glisstjärn!; Ore Dalfors (Jox., Vd); Orsa Kyrkbyn i Lillån, Hansjö i 'Gubbanderstjärn' (Bk), Gasen (Ag), Ore älv v. Skattungbyn, Emån nedom Storstupet (Wbm); Mora Östnor!; Svarttjärn n. Fageråsen (Ld),• Våmhus Djuptjärn (Ad); Vänjan Kyrkbyn!, väl =Kyrktjärn (Hm); Älvdalen Vansjön2 (VEST.), Björnån (Vd)1. V. Järna Assnisstjärn (At)'; Malung Böle m.m. »ta.» (Bmn), Grönlandstjärn!, Idbäckstjärn (Håk.); Öjel; Lima Ofors (KRÖN.); Torgås, Sörnäs o. »fl. v. skogstjärnar» (On); Transtrand Vörderås (l.c.), Stortjärn i Mornäs (Hdn), Kallsjön2, Smågan ta.2 (Sfn). F. Särna Särnstugan2!; Idre Hemsjön (Sn), Foskros2 (Prs.), m. Foskros o. Smolet! (SAM. 34 p. 45), högsta fyndort, c. 575 m. - 1 SAM. 25 (o. LOH. 38); häri flera spec.-lok. i sydöst. 2f. angustifolia Kil. (=f. tenuifolia Koch); det mesta i högre skogstr. är trol. denna.

Tillägg 1960

Cicuta virosa. - S. Gustafs Rasjön o. nedom Våbäck; St. Tuna Buskåker (v. Tunaån) o. Hessesjön (allt Tr); Sundborn Östborn (Birgit Stöfling enl. Klb.). B. Ludvika Hillängen v. sjön, Storg:n d:o 1 ex. (Bj.). V. Malung Tällbyn (småtjärnar v. älven: Sdn), Perjostjärn (Er.); Transtrand Horrmundsjön (1845 H. v. P., »ett icke bl[ommande] Ex. [af] Sium latifolium»; säkert =Cicuta).

Tillägg 1970

Cicuta virosa. - LIN. 1741 p. 84. - Arten täml. rörlig o. delvis flyktig. S. *Avesta Älvnäs (At); St. Skedvi Anstabäcken (Fe & Tr); Gustafs Tosarby (Tr). Ö. *Siljansnäs Fornby udde (1969 Fe); *Sollerö Bråmånäs (par ex. 1968 Tr); Venjan Näcktjärn v. Tiberget (G. En); Älvdalen tjärn V om St. Ugsi (Fe). V. Malung [samhället] Backby- o. Åsbytjärn., ovan Malungsfors v. älven (Er.).

SBT .81 1987

Cicuta virosa, sprängört. St. Kopparberg, stranden av Hosjön vid St. Främsbacka! Vika Vika tjärn!; Sundbornsån mittför Stämshöjen! Sundborn och Vika Backa bro, V-sidan av ån! Svärdsjö Backanäs, stranden.av Toftviken och Stjärten! Leksand Karlsarvet, liten sjö vid Östervikens S-spets; Ullvi, längs älven; Västanorstjärn (allt LK). Mora NÖ stranden av Siljan, enstaka; älven nedanför lasarettet; Kråkberg i göl (allt AG).

Tillbaka