Chenopodium glaucum ,  blåmålla

DALARNES FLORA 1949

Chenopodium glaucum L.

Ny synantrop (tillf. inkommen?). S. Avesta Järnverket (gårdsplan c. 20 ex. 1946 Sdn, malmupplag 1948 Lr) ; Hedemora Vikmanshyttan (kolupplag spars. 1945-47 Dn); Borlänge Domnarvets järnverk 1934 (Bn).

Tillägg 1960

Ch. glaucum. - *V. tillf.: Malung Malungshem i plantering 1 ex. (Sdn).

SBT .81 1987

C. glaucum, blåmålla. Falun Ingarvet, gamla avfallsanläggningen 1958!

Tillbaka