Ceratophyllum demersum ,  hornsärv

DALARNES FLORA 1949

Ceratophyllum demersum L. - SAMUELSSON 1922 (Indebetou 1882).

t.s. upp till siluromr. (alltid i sjöar i kulturmiljö). S. Folkärna Jädersjön (Lr); Grytnäs Nävden fl. (Ind., Lr', jfr Lon. 38 p. 229)!; Hedemora Munkbosjön (Ind.) !', Hönsan (fertil) !', Matsbosjön!1, Käringtjärn!, Viggen (fertil)!, Norshyttedammen!1; Husby Flinesjön ('tillsjön') o. Lisjön (At),1 Svinösjön!', Rällingen o. Tillingen (lösdriv.)!', Lången (Lr)1; Hönsan!'; St. Skedvi d:o!'; Gustafs Ned. Milsbosjönj'; Torsång d:o!1, Öv. Milsbosjön (LoH. 38), Ö. Holmsjön!1 (väl ock inom St. Tuna?, dock ej enl. Sam.). B. Söderbärke Saxen (Lr). Ö. Rättvik Hosjön o. Glisstjärn!', 212 resp. 218 m (nutida svenskt höjdrekord). - Ofta mängdvis men vanl. ej blommande. - 1 SAM. 25.

Tillägg 1960

Ceratophyllum demersum. - S. St. Skedvi Rösjön (Hld enl. Fnd.).

Tillbaka