Centaurea jacea x phrygia

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Centaurea jacea x phrygia (coll.).

- Ny synantrop (bofast). Ludvika Ställviken längs jv:n i mängd, även på vägkant intill, hela förek:n ca 700 m i längd (1951 Lennart Borg, sedan Bj. o. a.). - Trol. införd m. gräsfrö på banslänterna (tillkomna 1907).

Tillägg 1970

C. jacea x phrygia. - Enl. A. & B. sannol. gräsfröinkomling v. Ludvika, men kan enl. Bj:s uppfattning mkt väl ha bildats på stället. Hybridpopulationen är ytterligt heterogen, ± fertil och i vissa utklyvningar mkt lik följ. ras av C. phrygia, som torde vara den ena föräldern. Denna kan sedan ha »borthybridiserats». [Ej så på dess övriga lok. (se nedan), där C. jacea oftast saknas.] Om hybriden alltså kan vara mkt äldre än banvallen, har den i alla händelser starkt profiterat av denna.

Tillbaka