Carex vulpina ,  rävstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex vulpina L. - SAMUELSSON 1922 (b) : I. M. Enhörning [c. 19101.

S. By g:la komministergården 1 tuva 1915!1, Storbyn v. bron (1912 Slv.)' åtskill. ex. 1917!, Östervikens nordända 1945 (Lr). B. Söderbärke Prostgården (Enh.)1, här rikl. v. stranden av trädg. (1947 At). - Trol. nyinvandrad (kulturberoende?). - 1 SAM. l.c.

En äldre uppg. »Dal.» (HARTM. 38-70) slopades omsider (HARTM. 79) o. var väl alltså oriktig; upptogs ej av KRÖNINGSSVÄRD.

Tillbaka