Carex vesicaria ,  blåsstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex vesicaria L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734?).

a. på lägsta nivåer (till c. 100 m, ställvis högre), annars spr. mest i dalstråken, väster- o. norrut s. Uppg. för alla snr. S. a. åtm. kring Dalälven; norrut spr. till Linghed o. Ytt.-Tänger (At). B. a. kring Barken, f.ö. spr.(-ta.?) åtm. till Grangärde stn! Ö. a. åtm. i Gagnef (Ll) o. Bjursås (Jn), spr. upp runt Siljan-Orsasjön (ännu i södra Orsa o. södra Våmhus fl.). Även känd fr. Boda Styggforsen (H. Westm.); Ore (Cn); Vänjan Brintbodarne!, Nybodarna (At); Älvdalen fl. till Näset!; Granå[näs], Tyrinäs (VEST.); Hamra n. Vässinkoski (Ad), Svansjön (MALME), m. Rullbo o. Fågelsjö 2 lok. (AND. & HESS.). V. Säfsnäs (Fk, var?); övriga snr s. längs Västerdalälven, ännu i Malung fl. (även i Öjen v. Hånäset: At); Lima åtm. v. kyrkan!; Transtrand Höknäs (v. en 'lok'), Fisktjärn (Sfn), Källan!, Kyrkbyn!; Sörsjön! F. Särna Näcksjöberget (Bgs.), Särnabyn!, Älvros!; Idre Sjöändan!, Idrebyn!; Storsätern!, högsta lok., c. 670 m.

Uppräknas fr. ett antal bergslagssjöar (LUNDQv. 38), månne ej delvis C. rostrata? - Att Linne beaktat någon av dessa arter, ses av Fl. dal. (p. 42) ; synon. höra dock ej hit (ÄHRL.). - T i l l ä g g: Grangärde Norrbo (Lgn); Nås Orsalen o. Bysjön (Lz); Lima Bodarna n. Tisjön (G. Odmark).

Tillägg 1970

C. vesicaria. - V. (utom älv-tr.) Nås Lindesnäs (Gs); Transtrand Horrmundsjön n. utflödet (At).

Tillbaka