Carex spicata ,  piggstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex contigua Hoppe (C. muricata). - HARTMAN 1838; jfr anm.

Gammal(?) synantrop, spr. i söder o. sydöst till Runn. S. By Kyrkbyn SIv.)!, Storbyn!, Grönsinka fl. (id.); Folkärna Bäsinge, Buskbo, Mesta, Kungsgården, Lund, Veddarsbo, Pellbo (Lr), Ön!; Avesta Djäknehyttan!, Nybyn (Jn) ; Grytnäs Åsbo!, Axelsbo (Lr) ; Garpenberg Borsbo (At), Olshyttanl, Vikhyttan!; Hedemora (1882 Ind.)1; Husby Smedby! v. kyrkan (At); Stigsbo (Lr)»; St. Skedvi Bispbergshyttan!, Djupdalen!, Dyviken!, Arkhyttan, Lövåsen!, Gammelgården!; Säter Säters dal (albacke)!; Vika Kyrkby, Hagelsnäs!1; Torsång Tronsjö!, Dalvik (Lr)1, Viken, Viksnäs (At). B. Malingsbo M. bruk, Landsvägs-Sången etc. (Slv.) ; Söderbärke Vad (At ), Hemshyttan (At)1, Prostgården (Enh.)1; Norrbärke Hällsjö, Hagge (At), Sandsta (Dhn)1, Flatenberg!, Stenbäcken (Lr)1; Ludvika Sörviks park (Bj.); Grangärde Rämshytte bruk (Ad). - 1 av herb.-ex. styrkt lokal (SAM. 33, m. årtal). - T i l l ä g g: Hedemora Sörbo o. Söderhärke Nor (Lr).

Anm. C. Paircei F. Schultz är - ehuru känd fr. Norberg (1.c.) - ej funnen i Dlr., vars »C. muricata» därför anses utan undantag vara C. contigua (l.c.). Trots frånvaro av äldre ex. än 1882 kan HARTMANS uppg. (av P. 0. Liedström?) väl ej betvivlas.

Tillägg 1960

C. contigua. - S. Garpenberg Herrg:n (Sj.); Säter Norddalen (ängsbacke: Si., vägkant: Bj.); *St. Tuna Frostbrunnsdalen (Tr, vid. At); Torsång Ornäs-stugan (Bj.). B. Söderbärke Västerby (sydbacke: Bj.), Larsbo (Hsn, vid. At); Norrbärke v. kyrkan (Ruth Björkman), Hagge (även i skogsbacke:Bj.), Snöån (G. En); Ludvika v. Ångsågen (Bd), Stadshusparken o. Herrg:n (Bj.). - Ej helt synantrop? (Sj.).

Tillägg 1970

C. contigua (C. spicata). - S. Hedemora Norns kapell rikl., inhemsk? (Bj.); St. Tuna Frostbrunnsdalen publ. av FRENDIN (1959 p. 62); *Aspeboda Olsbacka i bansprängn. (1 meterhögt ex. 1962 At). B. Norrbärke Vinarn (Bj.).

Tillbaka