Carex ovalis ,  harstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex leporina L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (1. G. Clason 1826).

a.(-allest.) i sydöst, ta. i övrigt men s. ovan Siljan. Ej nående F., eljest alla snr utom Lima. S., B., Ö. a. ännu i Ore till Ärteråsen!, Orsa till Skattungbyn (Wbm) o. Hansjö (Ag), Våmhus till Indonäs (Ad). Även i södra Vänjan ta. (till Johannisholm!); Älvdalen uppåt Evetsberg (Vd), Blyberg!, Lokbodarna!, Björnberg!, Långö!, Ribbåsen (Vd); Hamra Tackåsen (Ad). V. ta. upp t.o.m. Malung (till St. Lyberget!) ; Transtrand Fisktjärn (Sfn), Högsätern (1935 Hdn), Grundforsvägen både Ö o. V om Ersbo (1910-t.) ! - Starkt kulturgynnad, norrut väl blott synantrop.

Tillägg 1960

C. leporina. - Nordl. fynd: Ö. Ore Håven o. fl. (Kil.); Hamra Fågelsjö (At).

Tillbaka