Carex microglochin ,  borststarr

DALARNES FLORA 1949

[Carex microglochin Wg:

på norskt område v. Lillebo (se SAM. 38), c. 2 km fr. gränsen].

Tillbaka