Carex hirta ,  grusstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex hirta L. Wiström 1905: G. in de Betou [1902]

Ny synantrop (tillf.?). S. Avesta (l.c.) ett par ex. på banvallen (id. [U]).

Tillägg 1960

C. hirta. - Tillf. inkommen? S. *Garpenberg Herrg:n i gräsmatta (1955 Sj.).

Tillbaka