Carex dioica ,  nålstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex dioica L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734).

a.-ta. i de flesta tr., känd fr. alla snr. Uppges i Norrbärke t.s. (se CED.), i Hamra krpk s. (1 lok. hos AND. & HESS.), på slätterna o. fjällen ej heller a., men ännu i Töfsingdalen fl. (se ARw.).

Tillägg 1960

Carex dioica. — I Norrbärke många lok. (Bj.), i Söderbärke få (At).

*C. dioica x loliacea. - Svärdsjö Sundänget (1955 Bj.); Norrbärke Snösjöns östända (2 tuvor 1951 Bj.).

Tillägg 1970

Carex dioica. — Frekvensen mkt växlande, i D. Fl. möjl. överskattad.

*C dioica x echinata. HYL. 1966 p. 68. [Gagnef] Mockfjärd (l.c.) _ Trolldalen (1958 Bj.).

 

SBT .81 1987

Carex dioica, nålstarr. Leksand Laknäs 1948; 600 m V Lima i skogskärr 1961; Lisskvissmyran V om Skvin i J. effusus, veketåg. Falun Lugnet-Sjulsarvet allm enligt vägdike; Åsledsberget vid Puttängsbäckens övre lopp i fuktäng; mellan Åsledsberget och Mångsberget,kärr vid Dismorsbäckens övre lopp; mellan Råbäcks fäb och Tafsberget, kärr längs vägen (allt LK). Arten är enligt LK ej vanlig i Leksandstrakten, och skrafferingen av detta område hos Hulten (1971 karta 316) innebär en överskattning av frekvensen.

Tillbaka