Carex chordorrhiza ,  strängstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex chordorrhiza Ehrh. - KRÖNINGSSVÄRD 1843.

± a. helst i skogstr., känd fr. alla snr; i några dock endast enstaka fynd (t.ex. St. Kopparberg »Falun»: Hm), trol. förbisedd. I norr till Öv. Hågå-dalen!, Töfsingdalen (ARw.) o. Grövelsjön (Vtn) men sällan överstig. barr-skogsgränsen (åtm. Hällsjövåla!, SAM. 17). - Märklig växplats: Tisjön på 'Sandvägen', i rena gruset (Sj.).

Tillägg 1960

C. chordorrhiza. - St. Kopparberg [Bjursåsvägen] »i skogskärrhålor» (H. v. P.).

Tillbaka