Callitriche hamulata ,  klolånke

DALARNES FLORA 1949

Callitriche hamulata Kutz. - SAMUELSSON 1925 (i tab.) (id. 1913, 0. Vesterlund s.å.).

s. (såvitt känt), huvudsakl. längs Dalälven. S. Avesta Älvnäst (Sdn); Grytnäs Askön' (id.) ; Hedemora Norshyttedammen! (SAM. 34 p. 54) ; Aspeboda Liljan! (ib.). B. Ludvika Fängentjärnsbäckenl (Fd). Ö. Ål Hälgbo!; Älvdalen Björnån v. Tyrinäs (Vd: SAM. 25). V. Säfsnäs Tyfors' (At) ; Malung Örarbäcksheden (älven) !, Tällbyn etc.' (Bmn) ; Lima Ö. Ofors (älven) !; Transtrand Fiskarheden (d:o) ! F. [Görälven (NYHUDS), även i Särna?]; Idre Östfjällsbrunna V om Skalbrändåsarna!; Idrebyn!; Grövelsjön' (Bck), Töfsinghån (FLD), Töfsingdalen fl. (se ARW.). Östfjälls-lok. trol. högst, inemot 800 m. - ' Ex. ej sedda av Sam.

Tillägg: S. ej sedd i Dalälven, men i Garpenberg Dammsjökanalen v. Gruvsjön (Lr). B. Söderbärke Vassbron i Jörken (trol., ehuru steril: Lr).

Tillägg 1960

C. hamulata (C. intermedia). - V. Malung med föreg., även Hovaforsen (Er., vid. Lr).

SBT .81 1987

C. hamulata, klolånke. Leksand Bodaån nedströms Krökbacken i avsnörda delar av ån (LK).

Tillbaka