Calamagrostis arundinacea ,  piprör

DALARNES FLORA 1949

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth (C. sylvatica). - KRÖNINGSSVÄRD 1830.

a. upp till ngt ovan Siljan, sedan snabbt avtagande; ej nående F., eljest alla snr. S., B., Ö. mestadels ymn. till Tungsen (Kil.), Ärteråsen! (SAM. 17), trakten kring Skattungen o. Orsasjön samt Vänjan (till Tiberg!). Nordligare: Orsa Näckådalen!; Emådalen a. åtm. till E. stn (At) ; Våmhus Husklitten!, Strandberget!, Fjäsko!; Älvdalen ta. i sydöst, fl. ännu kring Nässjön; Ribbåsen! (SAM. 17), Åsen!, Gryvelån n. Hållstugan! (VEST.), Granånäs, Mosseberg (ib.); Hamra Tandsjöhållet (AND. & HESS.), Svansjöbäcken (And. & Hess.). V. upp t.o.m. Malung a.; Lima o. Transtrand: älvbygden o. närmaste bergen ta. upp till Sälen (Sfn); Hällan (id.), Fulunäs!, Husvallsgölen! (SAM. 17).

C. arundinacea X epigeios. - SAMUELSSON 1919: id. 1919.

S. Hedemora Könighyttan!; Husby holme i Bysjön!; St. Skedvi Lövåsen! (le.). Ö. Rättvik n. kyrkan! V. Järna Fisklösberget (At).

C. arundinacea X canescens (C. hartmanniana). - G. v. CEDERWALD i B.N. 1867 p. 174: P. de Laval [1867].

S. »Thorsås sn» (l.c.)=Torsång (IIARTM. 79). B. Söderbärke Norrbyn (Isr.); Grangärde Stensbo stn (At). Ö. Rättvik Lisskog (tsr.); Boda Kärvsåsen! V. Järna n. Sörberget fäb. (tsr.).

Tillägg 1960

C. arundinacea. - Ö. Ore Håven o. Håvaberget (Kil.). V. Transtrand östra dalsidan ±a. till Högstrand (At).

C. arundinacea x epigejos. - *By Tyskbo (At); *Norrbärke Hagge (Bj.).

Tillägg 1970

C. arundinacea. - Nordl. fynd: Ö. Orsa o. Hamra kring Noppikoski (At, Sj.); V. Transtrand N om Skärbäcksstrand (uppe v. banan: At).

Tillbaka