Botrychium virginianum ,  stor låsbräken

DALARNES FLORA 1949

Botrychium virginianum (L.) Sw. HISINGER 1831: 1. G. Clason [1828].

Ö. Siljansnäs Alvik 2 ex. 1918!1; Rättvik Östbjörka 1897 (Arn. & Jensen)'; Boda n. kyrkan (4 ex., Gn)' mot norra Lenåsen, Silverberg etc. (K. & R. Westm.)1, Osmundsberg v. oljegruvan (Cn: His. o. KRÖN.) senast sedd 1858 (Cn [R]), Kärvsåsen (Ssm)'. - En lok. i Vänjan (Hm: KROK) avsåg av allt att döma' B. lanceolatum, - 1 SAM. 19.

Tillägg 1970

B. virginianum. - Ö. Boda Lönnmarken (1967-69 Grt). *Mora Vattnäs lövängar (1. ex. 1970 id.).

SBT .81 1987

B. virginianum, stor låsbräken (fig 3). Mora Vattnäs 1 ex 1970 (Almquist & Björkman 1970); har ökat, 3-5 ex de senaste åren (AG).

Tillbaka