Botrychium lunaria ,  låsbräken

DALARNES FLORA 1949

Botrychium lunaria (L.) Sw. KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Liljeblad 1797).

spr. helst i kultur- el. kalktr. (på siluren ta.), norrut t.s. Känd fr. alla snr utom Avesta o. Aspeboda; i Idre åtm. upp till Nipfjället! o. Hällsjön (jägm. S. Bolin).

Tillägg 1970

Botrychium lunaria. - Nordligast: Idre Slugufjället (G. & H. En).

Tillbaka