Betula nana ,  dvärgbjörk

DALARNES FLORA 1949

Betula nana L. - LINNE 1737: id. 1734.

allest. på fjällen samt i största del av höglandet, annars spr.-t.s. Känd fr. alla snr utom Grytnäs. S. By Bengtsbo i 'Skallmossen' (O.- Östl.), Östersjön (Hgn, SAND. & ASKL. 43), NÖ om Horndal (jägm. Arpi enl. Lb.), trol. =Vatbo fäb. (Hgn), Byvalla v. Lomtjärn!; Folkärna Mälby (Lr), Fors!, n. Sävsjön (At); Avesta Bredmossen (Sj.); Garpenberg Mossbo (At), V om Gruvgården (Dn); Hedemora v. staden (KRÖN.) =Gästgivaremyran o. Emaus (IND.); Norn!, Ässen (Sj.); Österby i Åkermyran (Dn), Viggesnäs o. Nordansjö i åsgropar (Sj.); Husby fl. (IND.), L. Älgsjön!, Mossbomyren (Sj); St. Skedvi Stocksbro i 'Kvarnängsmyran'!, Gammelgårdssjön!, Klingsbo i 'Domaremyran' (An: IND.), Nyberget!, Stora mossen! o.fl. i norr (Sj.); Säter V. Ulvtjärn, Slätberget, Nisshyttan (Sj.), d:o i 'Tunjansmossen' (Dn); Gustafs Ackstjärn (At); Silvberg fl. (åtm. 6 lok.); St. Tuna kring Idkerberget a. (Jn), Skräcka- o. Myggsjöarna (Fnd.), Oles fäb. (Tj.), Gyllbergen (BOLIN 39); Rågåker (Dl), Gylle (Fnd.), Nyckelby (Bernh. Karlsson); n. Billingsnäs (Klb.); Borlänge v. Tjärnasjön (Bn), Tjärnamyren, Båtstasjön (Fnd.); Torsång ni. Djupsänget o. Liljan (Hsm); Vika Nyhyttan (Sj.), S om Ryggen (Klb.); Aspeboda Liljan (Åm.), Smedsbo!, väl =Näptjärn (At); St. Kopparberg-Sundborn-Svärdsjö-Enviken spr. (i höglandet norrut a.). B. Malingsbo a. (Slv. m.fl.); Söderbärke ta. (Kgn), Aldertjärn, Tolvsbo (At), Flytmossen (Sj.), Kybacksvägen (Enh.), väl =Holmsjömossen (LUNDQV. 37); Norrbärke o. Ludvika ta. mest i högre tr.; Grangärde d:o (i finnmarken allest.). Ö. ± a. (norrut allest.) ; mer spars. i siluromr. o. den odlade siljansbygden, men sedd även på Sollerön (Skb.) ! V., F. allest. - Utom fjällen näst. blott på myrar. - Många lok. hos KRÖN., TOLF, CED., SUN., SJÖRS, SAM. 17 o.a.

B. nana x pubescens (B. alpestris, B. intermedia). - KINDBERG 1877 (H. v. Post 1844).

spr. (-ta.) i norr o. väster, t.s. nedåt landet. S. Avesta Bredmossen (Sdn); Hedemora (IND.), Hyttbäcken (åsgrop, Sj.); St. Skedvi Pingbo (Sj.); Torsång Nästön (Hsm) ; Aspeboda (J. Källström) ; Sundborn ovan Rupstjärn (Lkt); Korså [F]; Svärdsjö n. Arnbo, Gävlevägen (Aul.); Enviken Hjorttjärn (Ehr.). B. Malingsbo Öv. Malingsbo (Slv.) ; Söderbärke Vad (myren v. skjutbanan, At); Grangärde Stormossen fl. (SJÖRS p. 160). Ö. Gagnet Bäsna i 'Malmmyren' (Bn); Mojesjön (Hd: WisTR.); Bjursås Rotängen (Jn); Leksand Björberget!, Björnberget (Dgd); Rättvik [Bingsjö] n. Vålberget!; Ore n. hälsingegränsen (L. Schlegel: SCJEUTZ); Orsa Ore älvs mynning (Gn), Mickelvål (Bk), Ejmyren, Koppången (Ag); Mora Siljansfors (LUNDBL.), Amberg!; Vänjan o. Älvdalen fl. (c. 15 lok.), äldsta fynd Mjågen (1844 H. v. P. (:) S.B.T. 09 p. (163)); Hamra Abborrsjöknoppen (Hbs), Sandsjö, Tandsjö (båda tf., G. Lidman: WISTR. 98) m.fl. st. (se AND. & HESS.). V. Säfsnäs ej s. (»mellanbjörk», FORSSL. 11:8 p. 132); Floda Håjen!; Nås Bysjöns nordsida (Lz); m. Gräsberg o. Kläberget!; Äppelbo, Malung o. Transtrand fl. F. Särna o. Idre ej s., på fjällen ta. (SAM. 17 p. 114), Fulufjället a. (Zm: WISTR.). Flera lok. hos SAM. 17. - Trol. hithörande uppg. (»B. albaXnana») även fr. Borlänge Tjärnasjön (Bn), St. Tuna Halla fäb. (S. Rosell), Ore Dalfors (mot Göringen) o. Åssjöbo (Rqt), Malung Barktorp (Hård). »B. nanaXtortuosa» uppges fr. Transtrandsfjällen (trol. ej s.: Sfn); se även ARW.

B. nana x verrucosa. - VESTERLUND 1926 (Samuelsson 1906),

S. By n. Abborrtjärnarna (Slv.); St. Kopparberg m. Gruvriset o. Götgården! B. Malingsbo Öv. Malingsbo mot Bisen (Siv.). Ö. Orsa Ibrunnsmyren!; Mora Siljansfors (LUNDBL. p. 62); Vänjan Myckelåsen, Västbygge besp.-skog (Vd); Älvdalen Skärklitt!; Älvd:s krpk 6 lok. (se VEST.); Hamra Fågelsjö (G. Schotte). V. Transtrand n. Stöa (Siv.). F. Särna Särnabyn (id.) 1 km V-ut!, Heden (T. Lagerberg). - T i l l ä g g: Ore (Ähim.).

Tillägg 1960

B. nana. - S. Säter Fiskbäcken o. Yxtjärn (Dn), n. Svarttjärn (0. En); Silvberg bl. a. Lövås- o. Norbomossarna (LUNDQv. 53); St. Tuna exv. Alderbäcksmossen (ib.) o. Dammsjöberget (BERGQV.), SV om Duvnäs (KULLIND p. 152); Vika Rötjärn (Tr). - Säkert a. överallt i höglandet (dock mindre längst i öster).

B. nana x pubescens. - [Säter Fiskbäcken o. Nissh:n, trol. denna: Dn]; Grangärde Glaningen (G. En); Järna Rälgbäcken (Lbg).

Tillägg 1970

B. nana. - S. Garpenberg c. 2 km Ö om Herrg:n (Sb. enl. Fr.), S om Bensåsen (Sj.); Hedemora n. Gälbo fäb. (Dn).

B. nana x pubescens. - [Aspeboda (D. Fl.), se följ.] Ore Furudals bruk (Bj.).

B. nana x verrucosa. - Orsa Mellan-Djurberga (Bj.). - Enl. äldre kollekter (det. Gunnarss. i R) bl. a. *Aspeboda (se ovan) o. *Floda Sälje (1887 0. Olsson).

Tillbaka