Bartsia alpina ,  svarthö

DALARNES FLORA 1949

Bartsia alpina L. -- LINNE 1745 (id. 1734).

spr. från Idrefjällen ned till Älvdalen, mest utmed älvarna. Ö. [Orsa Kyrkbyn några ex. omkr. 1909 (Bk), ditförd m. hö?]; Älvdalen Gåsvarv (Vd), »jämte kyrkan» (LIN.) =Bondgården (Arb.), Ö.- o. V.-Myckeläng!', Porfyrverket (IVER.), Kåtilla!2, Rotälvens mynning' o. holme där (Zm (:) WISTR.), Månsta (Vd), Bredvad (Ld), Trängslet (Jl: ib.), Aftasgrav (Vd) o.fl. mot Särnagränsen (Csn), allt v. Dalälven; m. Åsen o. Särna (THED.), trol. =Gryvelån', [Dysdammen v.] Kälkån (VEST.). V. Transtrand Vörderås v. älvstranden (1918 Fd & Tj.). F. Särna Stickmyrsbäcken (Re o.a.)', Östomsjön (H. Westm.), Flovallen!; Fuluälven fl. nedom Klorvallen (Csn), Gälgåängen!, n. Strömsildret!, Bustvallen!, n. Dammbusta!; Gördalen (Bdn) v. Görån (Ldn)', Lisselfjället!, Drevsjösätern!; Idre Härjehogna!', Vithogna! o.fl. N därom till Flötningen (Bdn) o. Storbo!; »Fjäten» (An (:) IND.), Lillfjäten!, Fjätdalen!; Guttuån (Bgs.), Lövåsen (Ldn)', Olån (Olss.)!, Grövelån (His.) åtm. ned till Storsäternl, Grövelsjön (Ths), Salfjället!3, Storvätteshogna (Skb.), Foskdalen!, Hällsjövåla!», Töfsingdalen fl. (FLD, ARw.), Slugufjälletl, Öv. Hågådalen! - 'KRÖN. 43. 2 SAM. 10. 3 SAM. 17.

Tillägg 1960

Bartsia alpina. - Ö. Orsa v. Emån S om Ljothed (spars. steril 1953: Bj.); Älvdalen Nyköpingsbäcken (FÄRJE).

Tillägg 1970

Bartsia alpina. - Ö. *Mora ovanf. Gutdal samt Alderängarna (GRAN.); Älvdalen Brunnsberg (FÄRJE 68). F. Idre Städjan (Br), Trunnebergsån (Aj.), Ö om Skärvagen (Er. & Osc.).

Tillbaka