Avena fatua ,  flyghavre

DALARNES FLORA 1949

Avena fatua L. - HOLPHERS 1762 (Linne 1734).

Gammal synantrop, förr »öfwerflödigt up i Dalarne» (LIN.), i vår tid s. (und. Rättvik). S. Folkärna Veddarsbo 1919, Jäder 1921 (Lr); Grytnäs Norr-Nävde 1922 (Lr); St. Tuna Frostbrunn (FREND.); Svärdsjö Kvarntäkt 1918 (At). [B. oviss]. Ö. Rättvik (1893 Kk), »rätt ofta» (Bg), kring prästgården 1898 (Mr), Sätra 1900 (Jox.), Backa o. Västberg 1917!, Glisstjärna rud. 1920!, Gärdsjö talr. 1920!; Boda Ovanmyra 1893 (Ands.); Orsa O. by 1901 (Joh.), Mickelvål 1900 (Jox.); Älvdalen (KRÖN.). V. Floda Sälje (0. Olsson [F]). - På 1700-talet besvärligt ogräs i Ål, Rättvik, Orsa, Lima (LIN. Iter), Mora (Lilj.), Floda o. Äppelbo (HGLPH.).

v. intermedia (Lindgr.) Hartm. (A. fatuaXsativa?) : med föreg. v. NorrNävde (Lr), Sätra, Mickelvål (Jox.) o. Orsa by (Joh.).

Tillägg 1960

A. fatua. - *B. tillf. inkommen: Ludvika hamn 1 ex. 1953 (Bj.). Ö. *Gagnef Brötjärna (1951 Ög enl. Tr); Mora Vattnäs (1950 Lr). - Som åkerogräs »sedan länge» i Rättvik, Mora, Orsa o. *Sollerö, de sista åren även i S. *By o. *Hedemora (allt enl. Ludvika Tidn. 3/10 1959).

SBT .81 1987

A. fatua, flyghavre. St. Tuna Knippberget 1979 (A. Janols).

Tillbaka