Athyrium filix-femina ,  majbräken

DALARNES FLORA 1949

Athyrium filix femina (L) Roth. - KRÖNINGSSVÄRD 1843.

a. (el. allest.) i alla snr upp till fjällsidorna, i högre skogstr. delvis mindre(?): Hamra krpk 4 lok. (AND. & HESS.), Älvdalens krpk h.o.d. (VEST.), Töfsingdalen åter ta. (se ARw.).

Tillbaka