Astragalus alpinus ssp. alpinus ,  ljus fjällvedel

DALARNES FLORA 1949

Astragalus alpinus L. -- WISTRÖM 1905 o. 06: O. Bladin [1880-t.].

Ö. Ore Furudal v. Oresjön (1942 folkskollär. Hans Berg). F. Idre v. Sörälven utmed gångstigen Höstsätern-Skäråsen c. 1/4 mil från H. (Bdn), 4 km V om d:o vid Hösthån (Bgs.)!, trol. samma st. [Hos WISTR. av misstag hänfört till »Fuluälfven», som alltså utgår; rättelse meddelad av Bdn].

Tillägg 1960

A. alpinus. - Ö. *Älvdalen v. Rotälven S om Blästkroken rikl. (Mm)

Tillägg 1970

A. alpinus. - Ö. *Rättvik »isälvsomr. NÖ om Rättvik» (BERG 66).

Tillbaka