Arrhenatherum elatius ,  knylhavre

DALARNES FLORA 1949

Avena elatior L. (Arrhenatheruln elat.). - [KELLGREN 1891, se nedan] ; BIRGER 1909 (id. 1901).

Ny synantrop (m. gräsfrö), i söder spr. på banvallar o.d., eljest tillf. S. Folkärna längs stambanan ej s.1; kring kyrkan! o.fl. (Lr), äldsta lok. Fors o. Nickarvet 1911!; Avesta A. stnl, Norbergsbananl o. Grytnäs Månsbo v. bron (Lr, At); Hedemora v. Stadsberget (1937 Dn), Vikmanshyttan stn1 (At) ; Husby Långshyttan (Jn) o.fl.s, särsk. kring Stjärnsund) (At) ; St. Skedvi Fäggeby (Sj.), Arkhyttan (vall) 1919!, Lövåsen 1918!; Säter S. stn11 o.fl. i stadens grannskap (At); Gustafs G. stnl, Solvarbol (At), här även i vall (1913)!; St. Tuna St. T. stn1, Repbäckens, Lennhedenl (At); Borlänge Domnarvet!, Bomsarvets (At) ; Aspeboda A. stn1 o.fl. V-ut' (AI); St. Kopparberg Korsnäs o. Vika Ryggen stn 1923 (Lr); Svärdsjö Linghed 19121 B. Söderbärke Kyrkbyn fl.! (CED. o.a.) ; längs järnv. fl.'; Norrbärke d:ol, äldsta uppg. Smedjebacken 1910! (jfr CED.); Schisshyttan (1946 Ht); Ludvika Ludvika (BIRG.) norrut!, väl=Hammarbackenl (At), Landforsvägen (Bj.), Sörviks (1926 Fd); Grangärde Rämshyttan (1941 Ad). Ö. (blott i vallar): Leksand inom köpingen (Ecs.); Sollerö Bengtsarvet 1916!; Mora Ämberg 1917!; Orsa Skattungbyn 1915 (Wbm); Älvdalen Blyberg! [F. Särnabyn insådd 1888, näst. utdöd 1890: KELLGR.]. - Av liknande historia som Bromus inermis (p. 164) men ej så härdig. - 1 på banvall(ar).

Tillägg 1960

Avena elatior (Arrhenatherum elatius). - S. *By Morsh:n (banvall Ö-ut: At); St. Tuna Gropen (Tr); Borlänge B. stn (At). B. Ludvika Räfsnäs o. Dagkarlsbo (Bj.).

Tillägg 1970

Avena elatior (Arrhenatherum elatius). S. *Silvberg Rämsh:n stn (1963 At) +N därom =St. Tuna Österbo (Bj.); Vika Ryggen stn ännu 1960 (At).

SBT .81 1987

Arrhenatherum elatius, knylhavre. Troligen utgången i Mora (AG).

Tillbaka