Arctium tomentosum ,  ullig kardborre

DALARNES FLORA 1949

Arctium tomentosum Mill. (Lappa tom.). KRÖNINGSSVÄRD 1843.

Nyare synantrop, t.s.(-lokalt a.) upp till Siljan o. ngt högre. S. By Näs bruk (1945 Dn), Kyrkbyn (1915 Hgn); Folkärna Digerängen, Utsund (Lr), Fors stn, Bondarvet (At); Garpenberg Finnhyttan (Lr); Hedemora Tviksta (sedan 1941), Norn (Dn), Vikmanshyttan (Isr.); St. Skedvi Kyrkbyn!; Borlänge B. stn (1946 At); Torsång Ornäs (Svb.); Vika Hagelsnäs!; Korsnäs (At); Aspeboda (Åm.); Falun södra stn (Ssm), Villan (Lat.), Kopparbergs k:a (Sp.) Östanfors (Klb.). B. Söderbärke Västerbyhytta (At), Västerby (Enh.); Norrbärke Smedjebacken fl. KRÖN., CED. o.a.), Finnbo (Hm) ; Ludvika Ludvika fl. (Dhn o.a.) !, v. hamnen (CED.), Lyvika o.Marnäs (Bj.), Sörvik!, Brunnsvik a. (Fd); Grangärde G. stn!, Kyrkbyn (KRÖN.)!, Holen (At), Rämshyttan (Ad); Sunnansjö, Norhyttan (At);Grängesberg (1946 At). Ö. Siljansnäs Limå (1920 Lr); Leksand L. stn (avstj.) o. Kyrkudden (1921 Ecs.); Rättvik Gärdebyn (1917 Fdn); Mora Siljansfors (LUNDBL.); Orsa Kyrkbyn (Bk), Slättberg (Ag), Stackmora (Ld: WISTR.) o. flertalet byar (Bk o.a.) ända till Skattungbyn (JOH.) !, där a. (Wbm); Hornberga (Ag), Näckådalen! V. Floda Syrholn 1915!-20 (At); Nås Nederborg (1947 Lz) spars. sedan flera år (Kisti Josephs). -Tydl. stadd i spridning, oftast beständig.

Tillägg 1960

A. tomentosum. - S. By Morsh:n stn (At); *Säter Norddals kvarn (1952 Dn); Borlänge Domnarvets järnverk (1957 Tr), nya riksvägen rikl. (1959 Pt) etc. B. Söderbärke Kyrkbyn (At); Norrbärke Harnäs; Ludvika [1845 H. v. P.] nu rikl. i staden m. grannskap; Grangärde Västansjö (allt Bj.).

Tillägg 1970

Arctium tomentosum. - S. *Avesta staden o. Hedemora H. stn (1962 At);*Husby Långsh:n (1965 Tr). B. Grangärde Broby (Bj.). Ö. Mora 2 st. (GRAN.).

SBT .81 1987

Arctium tomentosum, ullig kardborre. Falun Ingarvet, gamla avfallsanläggningen 1982!; Bergalid, vägkant 1979-84! Aspeboda Liljans gård, vägkant 1976! Leksand ravinslänt mot älven nedanför hembygdsgården, snårmark; Tibble, jordhög längs gråalsbrinken vid älven (båda LK). Mora numera bofast i Färnäs och Noret (AG).

Tillbaka