Apera spica-venti ,  åkerkösa

DALARNES FLORA 1949

Apera spica-venti (L.) PB. (Agrostis sp. V.). - WAHLENBERG 1824 (id. 1797?).

Gammal synantrop, förr a. åtm. i många centrala snr, nu i utdöende? S. föga känd: By Storbyn 1903 (E. Ostl.) ; Grytnäs Månsbo omkr. 1900 (In de B.) ; Hedemora Tjärnan 1919!, Bodarna spars. 1919 (At) ; Silvberg ta. (Ads.), Ö. Silvberg!, Skenshyttan o. Grängshammar 1920 (At); Vika Dalvik 1923 (Lr); Borlänge B. stn 1 ex. 1946 (At); Aspeboda Billingsnäs 1920 (At). B. ingen uppg., utom Smedjebackens bangård (talr. 1946, At) o. Ludvika hamn (enst. 1948, Bj.). Ö. Gagnet a. (Hd); kring Siljan Orsasjön i alla snr ännu på 1910-20-t. spr.--ta. i byar nära sjön, även känd fr. Gråda (Jl) o. Skattungbyn (Joh.); Boda a. (id.), Boda 1917!; Ore Sunnanhed!, Näset!, Furudal (1823 Cn); Vänjan Landbobyn 1915 (Vd), Finngruvan par ex. 1919 (At) ; Älvdalen Mjågen!, risen fl. 1918!; Hamra Tandsjö i vall 1903 (AND. & HESS.). V. Floda Hagen!, Tallriset!, Syrholn!, Svedjebyn, Holsåker o. Mossel 1920 (At); Järna Myrbacka 1906 (Wdt); Äppelbo rikl. i Nyåkern, Ovanheden o. Nordibyn 1919 (At). - Att arten varit långt vanligare framgår av a. (KRÖN.) o. ta. (IND.); för vissa tr.. saknas dock varje säker uppg. Fanns massvis t.ex. 1909 i Leksand (ARN. p. 440).

Tillägg 1960

Apera spica-venti. - Tillf. inkommen: S. *Folkärna Krylbo bangård 1959 (At). - Ovisst är, om arten ännu kvarlever som bofast på något håll. Från äldre tid må räddas: Floda Björbo o. Venjan Prostg:n (1845 H. v. P.).

Tillägg 1970

Apera spica-venti. - Intet nytt, utom Krylbo bangård (1959-61 At).

SBT .81 1987

Apera spica-venti, åkerkösa. Numera utdöd i Ovansiljan (AG). Gäller antagligen även Dalarna i övrigt. Möjligen kan den dyka upp i gräsinsåningar vid nybyggda landsvägar.

Tillbaka