Antennaria dioica ,  kattfot

DALARNES FLORA 1949

Antennaria dioica (L.) Gaertn. (Gnaphalium dioic.). - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734).

a.(-allest.) i alla snr, uppstig. på de flesta fjäll. - Mycket kulturgynnad.

Olika ff. omtalas (IVER., IND., WISTR.).

Tillbaka