Anemone ranunculoides ,  gulsippa

DALARNES FLORA 1949

Anemone ranunculoides L.

Inplanterad: S. St. Skedvi Lövåsen! i gammal ängsartad gräsmatta (Ehr.).

Tillbaka