Anemone nemorosa ,  vitsippa

DALARNES FLORA 1949

Anemone nemorosa L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a.(-allest.) till Siljan o. traktvis högre, i väster ta.(-a.), i fjälltr. s. Känd fr. alla snr utom Hamra. S., B., 0. a. ännu i Ore till Ärteråsen! o. Assjöbo (Ingmar Karlsson); Orsa till Näckådalen! samt Dovänget!1, Våmhus till Näckån! samt Rymnäs!, södra Vänjan åtm. till Johannisholm, samt Lybergstrakten fl. (Vd) ; Älvdalen ta. upp till Ribbåsen!' o. Brunnsberg (Vd); Svartberg, Karsbodarna o. dalen emellan!; Hållstugan, Kälkån [nedom stupet], Rällån (VEST.). V. helst i bergstr. ta.(-a.) t.o.m. Malung (ej västra del.?), till Lybergsgnupen!; Lima längs älven fl. (FORSSL. II:2 p. 35), Ärnäs!, Fenningberget!, 'Råbäcken' c. 2 km V om Sörnäs (On); Transtrand ta. (Sfn) t.ex. Källan!', Mornäs!1, Bompasätern!, n. Lispasätra (FORSSL. II: 1 p. 129). F. Särna Särnstugan (1 grupp, Bgs.), Särnabyn (i björkbacke, inplanterad?, G. Essen); Idre m. Stenåsen o. Stoåsen (rikt. på 1/2 km2, Bgs.). - 'AND. & BIRG. p. 334 (här f.ö. talrika lok. o. karta).

Tillägg 1960

A. nemorosa. - I alla snr, även *Hamra: Noppikoski längs vägen mot Tackåsen (ymn.) samt enl. uppg. i Björkberg (nedom skolan) o. N om Tandsjöborg (allt. Sjöb.).

Tillägg 1970

A. nemorosa. - Nordl. fynd: Ö. Moral Våmh. L. Sextjärn, c. 530 m (Grt); norra Orsa fl. (At) till Noppikoski (Sj.); Hamra d:o (v. älven: Sj.), Vassjöån fl. (i blomn. sedd fr. tåget: At), enl. lokpersonalen f. ö. blott v. Bränntäkten (trol. =hos A. & B. nämnd lokal).

Tillbaka