Anchusa officinalis ,  oxtunga

DALARNES FLORA 1949

Anchusa officinalis L. WAHLENBERG 1824 (Linne 1734).

Äldre synantrop, s. upp till Siljan, vanl. ovaraktig. S. Folkärna Krylbo (1893 Pe); Hedemora Grådö (Isr.), [staden] 1882 (Ind.) ännu 1904 täml. ymnig (Hd), nu åtm. v. Silvattsgränd (1940-46 Dn); Borlänge Tjärna (1948 Gunbritt Sievertsson), Bomsarvet (enl. elevherb.: Fnd.); »omkr. Fahlun undertiden» (LIN.), ej numera. B. Söderbärke kyrkogården (Enh.), Kyrkbyn (1946 At), Nor (CED. o.a.), Gläfse (1915)!; Norrbärke Bommarsbo (Hm). Ö. Bjursås »rarissime» (WG); Rättvik R. stn (c. 1900 Gn, 1913 Jn), Gärdsjö (Vr: WISTR.) i stenrös (Bg); även uppg. för Orsa (Gn). - Förr fl., att döma av KRÖN. 30: ». . . i S. i M. i S.O. och en del af N.O. D.»; figurerar f.ö. hos UGLA 1734.

Tillägg 1960

Anchusa officinalis. - S. Hedemora Emaus (1950 Dn), nära d:o rikl. 1956 (Gunnar Viklund). B. Bommarsbo redan 1844 (H. v. P.). Ö. Gärdsjö d:o (id.).

Tillägg 1970

Anchusa officinalis. - B. Söderbärke Gläfse hyttbacken, alltjämt stationär (Bj. & Nsv.); Norrbärke Gubbo (1965 Elisabeth Vahlin). Ö. Orsa Torrvål (Lf).

 

 

Tillbaka