Alopecurus pratensis ,  ängskavle

DALARNES FLORA 1949

Alopecurus pratensis L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1830

Nyare synantrop, a. åtm. i lägre kulturtr. till Ludvika o. södra Siljan, f.ö. spr. (rätt ojämnt) i alla snr ända till Flötningen!, Foskros! o. Lillfjäten!; i obygderna tillf. Delvis förv.; ofta insådd i vallar. - Ej anmärkt av Linne el. Liljeblad, varför a. (KRÖN.) måste ha varit en överdrift; i alla händelser mest inkommen senare. I Hamra krpk ej sedd 1903 (AND. & HESS.) men 1919 fl. (Ad) ; ännu vid samma tid s. både i Svärdsjö-Enviken o. nedre Västerdalarne (At), nu mycket allmännare.

Tillägg 1960

Alopecurus pratensis. - Numera a. ännu i [nedre] Älvdalen (FÄRJE) o. Malungs kyrkbygd (Sdn) - dock ingalunda jämnspridd ända dit.

Tillbaka