Alisma plantago-aquatica ,  svalting

DALARNES FLORA 1949

Alisma plantago-aquatica L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a.upp till omkr. 200 m (i sydväst ngt mer), högre s. till Älvdalen o. Malung. S., B., Ö. i alla snr (utom Hamra) a., uppstig. i söder till Grängesberg (Sff), i norr till Svabensverk (At), Tungsen (Kil.), Furudal!, Skattungbyn (Wbm) o. trakten kring Orsasjön (ta.); kring Siljan högst i Mora Ickån, 265 m (Fdn) Väst- o. nordligare s.: Ryssån ovan Siljansfors (se LUNDBL.); Oxberg (L. Ähs); Vänjan Van o. Vanån fl. (At) åtm. till Landbobyn (Vd), Orklingen (Salt.); Älvdalen Väsa!, Mjågen (Vd), O.-Myckeläng! V. Västerdalälven m. grannskap ej s. upp till Malung, här ta. (Bmn). Dessutom: Säfsnäs Strömsdal (Nyl.), Hösjön (Öl.); Floda Lövsjön (At); Nås Bysjön o. Orsalen (At; FORSSL. II:7 p. 70); Järna Vanån a. (At); Vakern! (i sjö o. dike: At), trol. högsta fyndort, 310 ni. - Överväg. som ren vattenväxt, i höglandet gärna med endast flytblad (ofta steril). Många lok. hos SAM. 25, Loss 38, LUNDQv. 38.

Tillägg 1970

Alisma plantago-aquatica. - V. Malung Öje fl. (Er.).

SBT .81 1987

Alisma plantago-aquatica, svalting. Falun stadsparken, bäcken i damm 2 sedan tidigt 1970-tal! Säkert spontant invandrad. Tycks nu vara försvunnen där men har vandrat ned i damm 3, där den 1982-84 fanns i 3-4 ex. Lugnet-Sjulsarvet i dammen vid Hälla (J & L).

Tillbaka