Aethusa cynapium ,  vildpersilja

DALARNES FLORA 1949

Aethusa cynapium L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734).

Nyare synantrop, t.s., ännu ej nående Siljan. S. By Prästgården (1913 Siv.), Kyrkbyn (1915 Hgn); Folkärna Mesta (1922 Lr); Avesta (1879 Ind.) i pot-land (1917 Lr) etc. (Sdn); Hedemora staden (Be); St. Skedvi Lövåsen (1914-17)!; Torsång Hinsnoret (1918 Bhz); Falun diverse fynd (Hm o.a.) t.ex. Gruvan (Jsn), Villastaden (1946 At); Sundborn (F. Tysk). B. Malingsbo M. bruk (1910 Siv.); Söderbärke Vad (1948), kyrkan o. Västerby (1947 At), Prostgården (Enh.). Ö. Ål Holen (inkommen fr. Uppsala: Bs); Bjursås Prästgården etc. (1891 Jn). Även uppg. för Rättvik Dådran (1928 B. Edgren). - Mest i trädg., delvis tillf.? Utsagor hos KRÖN. (»i S. i M. och S.O. D.») o. ZETT. (»h.o.d.») häntyda på flera lok. än ovan, Falun väl en av dem. - T i l l ä g g: St. Kopparberg Puttbo (LIN. Iter p. 361, »Sinapium»), tillf.?

Tillägg 1970

Aethusa cynapium. - Tycks vara s., oftast tillf. S. Folkärna Gammelg:n Chr. Giinther enl. (Lr). B. *Norrbärke Öv. Vanbo (1968 Bj.).

SBT .81 1987

Aethusa cynapium, vildpersilja. Falun Bojsenburg, ruderatmark 1958!

Tillbaka