Galleri
Botrychium virginianum -- Stor låsbräken
Artlokaler
Grangärde Lindbastmora 1991
Låsbräkenlokal Lindbastmora 2005 Förstörd lokal,efter illa genomförda restaureringsförsök av skogsbolaget Bilderna visar hur man lämnat rishögar över ytor det där tidigare vuxit stor låsbräken
Borlänge , Hönsarvsberget 2011
Borlänge , Hönsarvsberget 2011 Borlänge , Hönsarvsberget 2014
Borlänge , Hönsarvsberget 2014