© Foto Paul Sand
 

Smörblomma Ängskovall Käringtand Renfana Harsyra Linnea
           
Ögontröst Ögontröst Tranbär Styvmorsviol Skogsnäva Vitsippa
Vitsippa Vitsippa Vitsippa Scilla Scilla Vårlök
           
Vårlök Blåsippa Blåsippa Blåsippa Blåsippa Prästkrage

Tillbaka