Styrelse 2019
Ordförande Urban Gunnarsson Hillersboda 24                      790 23  Svärdsjö 076-828 29 80 Urban.Gunnarsson68@gmail.com
Vice ordförande Sören Nyström Tansågatan 10                      781 52  Borlänge 070-229 55 62 sorennystrom@hotmail.com
Sekreterare Janet Jandér

Trotzgatan 47                       791 72 Falun

070-227 37 56 janet.o.lars@telia.com
Kassör Staffan Jansson

Malmstensgatan 26           783 34  Säter

070-206 40 04 staffan.jansson@snf.se
Övriga ledamöter Lennart Bratt Hosjöstrand 170                   791 47  Falun 076-770 47 09 godbra@telia.com
Johanne Maad Hillersboda 24                      790 23  Svärdsjö               070-467 41 01 maadjohanne@gmail.com
Jan-Olof Jansson Malmstensgatan 26           783 34  Säter        070-672 83 86 seljanne@outlook.com
Lena Stigsdotter Åkergatan 11                       783 34  Säter      070-732 42 70 stigsdotter.lena@gmail.com

Medlemsavgift  150 :-  år       Familjemedlemmar 30:- år      Föreningens plusgirokonto  676717-2