Styrelse 2017

 

Ordförande Urban Gunnarsson Hillersboda 24                        790 23  Svärdsjö 076-828 29 80 Urban.Gunnarsson68@gmail.com
Vice ordförande Sören Nyström Tansågatan 10                      781 52  Borlänge 070-229 55 62 sorennystrom@hotmail.se
Sekreterare Märta Ohlsson Ristägsvägen 16                  790 15  Sundborn 070-674 31 66 marta_ohlsson@hotmail.com
Kassör Staffan Jansson Malmstensgatan 26           783 34  Säter 070-206 40 04 staffan.jansson@snf.se
Övriga ledamöter Lennart Bratt Hosjöstrand 170                   791 47  Falun 076-770 47 09 godbra@telia.com
Janet Jandér Trotzgatan 47                       791 72 Falun 070-227 37 56 janet.o.lars@telia.com
Gunnar Hagelin Gulleråsen   Lispersgatu 7 795 96 Boda Kyrkby              070-524 07 58 gunnar.j.hagelin@telia.com
Johanne Maad  Hillersboda 24                      790 23  Svärdsjö        070-467 41 91 maadjohanne@gmail.com

Medlemsavgift  100 :-  år       Familjemedlemmar 30:- år      Föreningens plusgirokonto  676717-2