VIKA

587 arter

2655 rapporter

Lycopodium annotinum    Revlummer
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Holkmossen (13G 2a , [6710706, 1502065] ) ,skogsmark nära mosse ,rikligt spridd ,2011 (IPt)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ) , ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Stabergs klack (13F 3j , [67167, 14989] ) , ~refl~ ,bergklack med tallskog och lingon , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Holkmossen (13G 2a , [6710706, 1502065] ) ,skogsmark nära mosse ,fåtalig ,2011 (IPt)
Svarttjärnsberget vid Knivstigen (artp.) (13G 1a , [6709909, 1501681] ) ,blåbärsbarrskog nyligen gallrad ca 60 årig tallskog , 2014 (Gert BergqvistJanolof Hermansson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Vikasjön v.Strand (13F 1j , [6707, 1496] ) ,ilandflutet v.badstranden ,rikl. ,1988 (JEd)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) , ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ) ,näringsfattig strand ,spridd ,2016 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Svartskärssjön (artp.) (13G 2a , [6714384, 1501728] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Vika kyrkby,v.fotbollsplan (13F 2j , [67112, 14950] ) ,sandig slänt ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Korsnäs fotbollsplan (13F 3j , [67192, 14963] ) , ~refl~ ,dikeskant , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Hosjö på åsen vid Rv80 (13F 3j , [67192, 14975] ) ,vägskärning , 1990 (JEd)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719270, 1497450] ) ,åsslänt och vägskärning ,spridd ,2020 (LBr)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Fuktäng 200 m S Gräntjärnen (artp.) (13F 1j , [6708370, 1497907] ) ,fuktig gräsmark fuktäng i större betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,fuktig obetad hage , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Höjden av ängen (artp.) (13G 2a , [6714684, 1501995] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Maria Jons)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714876, 1500154] ) , , 2014 (Maria Jons)
Polypodium vulgare    Stensöta
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Gräsberget (artp.) (13G 1a , [6709546, 1503440] ) ,brant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67162, 14988] ) , ~refl~ ,skogsäng , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,sydstup med torr vittringsjord nedanför ,1 tuva ,1988 (LBr)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,bergbrant ,fåtalig ,1988 (RFr)
Svartbergsklacks SÖ-del (13F 1j , [67081, 14970] ) ,bergbrant. klippskreva. ,enstaka ,1995 (Granér Gunnar)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67084, 15018] ) ,spricka i klippblock ,1 ex. ,1987 (BCa)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,klippsprång i sydberget ,ett fåtal ,1988 (LBr)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67084, 15018] ) ,spricka i klippblock ,2 ex. ,1987 (BCa)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,sydstup med torr vittringsjord nedanför ,t.rikl. ,1988 (LBr)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,fuktig obetad hage , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 300 m NO (13G 3a , [6719440, 1502270] ) ,blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,sydstup med torr vittringsjord nedanför ,sparsamt ,1988 (LBr)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) ,S.exp. klippor ,sparsamt ,1989 (JEd)
Skutbergets S-sida (13G 4a , [67205, 15043] ) ,S-exp.berghällar o klippor ,rikl. ,1988 (JEd)
Sandviksbergets SV-sida (13G 4b , [67204, 15069] ) ,S-brant i blandskog ,1 ex ,1989 (BDr)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14979] ) , ~refl~ ,lövskogsdunge , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjöns vid Lilla Näs (13F 4j , [6720320, 1497210] ) ,alkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ) , ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Dryopteris filix-mas    Träjon
V om torptecknet 500 m S om Starens (13F 1i , [67055, 14927] ) , ~refl~ ,skogsäng med stig o odlingsrester , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Botolfsbergets S-sida o.nedanför (13F 1j , [67080, 14967] ) ,sydbergssluttn. resp.lövdunge ,fl. ,1988 (JEd)
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [6718, 1498] ) ,lövsnår i byn , 1988 (JEd)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Picea abies    Gran
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde ,små plantor ,2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Karlslund S (artp.) (13F 3j , [6716565, 1498238] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Pinus sylvestris    Tall
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde ,små plantor ,2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Karlslund S (artp.) (13F 3j , [6716565, 1498238] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Lernefalk)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ) , ~refl~ ,slagghög , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Populus tremula    Asp
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix aurita    Bindvide
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Dammtjärnen 300 m NO (13G 3a , [6719440, 1502270] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Karlslund S (artp.) (13F 3j , [6716565, 1498238] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Skutuddsskogen, Skutudden (artp.) (13F 3j , [6718594, 1496192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Gräsberget (artp.) (13G 1a , [6709546, 1503440] ) ,översilad tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix fragilis    Knäckepil
Rensbyn,Malmbäcken (13F 1i , [67085, 14945] ) , ~refl~ ,bäckens nedre lopp samt stranden , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.) (13F 2j , [6710604, 1495167] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Salix lapponum    Lappvide
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498474] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix pentandra    Jolster
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498474] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67094, 14926] ) ,vägkant ,2 små buskar ,1998 (SBm)
Runns strand ~ 1 km V om Vikasundet (13F 1i , [67095, 14938] ) ,strand ,1 litet ex ,1998 (SBm)
Vikasundet mN om bron (13F 1i , [67098, 14944] ) ,strandäng ,1 buske ,1998 (SBm)
Stabergs båtplats (13F 3j , [67162, 14980] ) ,strand , 2003 (JJa & BCa)
Staberg (13F 3j , [67191, 14966] ) , ~refl~ ,gammalt lertag , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498474] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Dammmyran 600 m OSO om Starens (13F 1i , [67058, 14934] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
gammalt sågverk vid Runns strand (13F 3j , [67184, 14961] ) , ~refl~ ,slaggfylld strand , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ) ,strand ,ganska torr ,5-10 ex ,1996 (SBm)
Myrica gale    Pors
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Hosjön vid gamla järnvägen (13F 4j , [6720430, 1497880] ) ,sumpkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ) , ~refl~ ,slagghög , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ) ,bäckkant genom kärr ,flera träd ,2011 (IPt)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Masugnholmens badplats (artp.) (13F 3j , [6718817, 1495614] ) ,sten/grusstrand vid sötvatten ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Alnus incana    Gråal
Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ) , ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,fuktig obetad hage , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
S om Starens (13F 1i , [67058, 14928] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde samt bäckravin , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Betula pendula    Vårtbjörk
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Karlslund S (artp.) (13F 3j , [6716565, 1498238] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Corylus avellana    Hassel
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67052, 14947] ) ,lundartad artrik blandskog ,9 ex ,1996 (SBm)
Quercus robur    Ek
Rensbyn, Malmbäckens nedre lopp nära stranden (13F 1i , [67084, 14945] ) ,strandbrink ,10-tal ,små o halvstora träd ,1996 (SBm)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Rankhyttan (13F 1i , [67062, 14949] ) ,skogsdunge med lövträd ,1 ex ,1998 (SBm)
150 m S om Malmbäckens mynning (13F 1i , [67083, 14945] ) ,strandskog bland asp ,1 stort träd ,1999 (SBm)
N om Malmbäckens utlopp i Vikasjön (13F 1i , [67085, 14945] ) ,strandsnår m.hägg ,gråal m.m. ,6 ex .2 småuskar + 4 större ,1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Humulus lupulus    Humle
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stämshöjden, naturreservat 200 m N Stämshöjden (artp.) (13F 4j , [6721656, 1498750] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjden naturreservat (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498610] ) ,bäckdal , 2010 (Urban Gunnarsson)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721886, 1498618] ) , , 2011 (Margareta Edqvist)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498608] ) , , 2013 (Bengt Westman)
Trostbäcken (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498608] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Stämshöjden (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498611] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Viltvattnet Dominik (artp.) (13F 1j , [6705230, 1495080] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betade hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Urtica dioica ssp. holosericea    Skogsnässla
Röberget, platå 400 m Ö bergets topp (13F 1i , [67056, 14946] ) ,fuktig skog, övergång mot bäckdråg ,10-tal ex ,1996 (SBm)
Kalkberget ,västra brottet (13F 1i , [67065, 14940] ) ,tippad jord i brottet ,10-tal ex ,1997 (SBm)
Urtica urens    Etternässla
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14988] ) ,gammal tipp ,1 ex ,1997 (JJa & BCa)
Bistorta vivipara    Ormrot
Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ) , ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gringsbo (artp.) (13G 3a , [6718769, 1500416] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2017 (Matilda Elgerud)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ) , ~refl~ ,landsvägskanter , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark runt trädgården , 2015 (JJa)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Ö om "foten" av Garbergsudden (13F 1i , [67088, 14921] ) ,dike från åker mot sjön,på kalhygge ,1 ex. ,1998 (SBm)
Polygonum aviculare    Trampört
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Rheum x cultorum    Rabarber
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 5 ex ,1997 (JJa & BCa)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ) , ~refl~ ,landsvägskanter , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Fuktäng 200 m S Gräntjärnen (artp.) (13F 1j , [6708370, 1497907] ) ,fuktig gräsmark fuktäng i större betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ) , ~refl~ ,landsvägskanter , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) , ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Lönnemossa i ån (13F 3j , [67189, 14981] ) ,eutrof å , 1988 (JEd)
Rumex crispus    Krusskräppa
200 m SO om Kråkmossbäckens utlopp i Runn (13F 1i , [67091, 14921] ) ,igenväxt åkerväg ,fåtal ,1998 (SBm)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Atriplex patula    Vägmålla
Dalbyn,vid avtagsv. mot Länsbodarna (13F 1i , [67069, 14924] ) ,lagårdsbacke ,1 ex ,1998 (SBm)
Åsen (13F 1i , [67075, 14938] ) ,lagårdsbacke ,10-tal ex ,1998 (SBm)
Chenopodium album    Svinmålla
Åsen,200 m Ö om gården (13F 1i , [67075, 14940] ) ,åker ,riklig ,1996 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14988] ) ,gammal tipp ,5 ex ,1999 (JJa & BCa)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 20 ex ,1997 (JJa & BCa)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ) ,villatomt med odling ,riklig och spontan ,2017 (LBr)
Kniva tomten (artp.) (13F 3j , [6715860, 1499653] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Cecilia Rastad)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ) ,villatomt med odling ,riklig och spontan ,2017 (LBr)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Kniva tomten (artp.) (13F 3j , [6715860, 1499653] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Cecilia Rastad)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,åstorrslänt ,rikligt ,1989 (JEd & TLj)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ) ,villatomt med odling ,riklig och spontan ,2017 (LBr)
Cerastium arvense    Fältarv
Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ) , ~refl~ ,landsvägskanter , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 300 m ONO (13G 3a , [6718240, 1500610] ) ,åkerkant , 2009 (HLe)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Svedens gård (13F 1i , [67097, 14918] ) ,berghäll ,2 grp 1 m2 ,1998 (SBm)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , 1997 (JJa & BCa)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Strand Ö-ut på åsen (13F 1j , [67069, 14974] ) ,S-exp.åsslänter ned. lv. , 1988 (JEd)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ) ,betad torrängsbacke , 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719, 1497] ) ,vägkant , 1988 (JEd)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Herniaria glabra    Knytling
Strand Ö-ut på åsen (13F 1j , [67069, 14974] ) ,S-exp.åsslänter nedan lv. ,på några m2 ,1988 (JEd)
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ) ,sandig igenväxt åker , 1990 (JEd)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,på mur ,enst. ,1989 (JEd)
Kyrkbytjärn v.reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ) ,sandplan ,t.rikl. ,1987 (TLj)
400 m NNO Vika k:a ,vid Vikatjärn (13F 2j , [67112, 14953] ) ,gammmatl grustag,nu reningsverk ,spridda ex ,1988 (RFr)
Hosjö vid Elis Janssons butik (13F 3j , [6719180, 1495720] ) ,grusplan ,spridd ,2017 (LBr)
Hosjö v.jvg 400 m Ö kapellet (13F 3j , [67195, 14980] ) ,banvall ,enst. ,1988 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde ,rikligt ,2009 (IPt)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ryggen, vid banvallen (artp.) (13G 3b , [6719305, 1507836] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
gammalt sågverk vid Runns strand (13F 3j , [67184, 14961] ) ,slaggfylld strand ,drygt 100 ex på 100m2 ,1999 (JJa & BCa)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ) , ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ) , ~refl~ ,slagghög , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Strand Ö-ut på åsen , fl. (13F 1j , [6706, 1497] ) ,S-exp.åsslänter ,fl.o.t.rikl. ,1988 (JEd)
Strand fl. -på åsen o omkr. (13F 1j , [6707, 1496] ) ,torra vägslänter,ängsbackar,åkerkant ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,sydstup med torr vittringsjord nedanför ,några tuvor ,1988 (LBr)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,åstorrslänt ,flerst.o rikl. ,1989 (JEd & TLj)
Vika kyrkby,v.fotbollsplan (13F 2j , [67112, 14950] ) ,sandig slänt ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
gammalt sågverk vid Runns strand (13F 3j , [67184, 14961] ) , ~refl~ ,slaggfylld strand , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ) ,torr grusmark nedom brant ,10-tal ,1987 (BCa)
Skutbergets S-sida (13G 4a , [67205, 15041] ) ,S-exp.brant berghäll m. hällebräken, smultron o piprör (helt klart inhemsk!) ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Botolfsbergets S-sida (13F 1j , [67080, 14967] ) ,sydbergssluttn o hygge ,fl. o..rikl. ,1988 (JEd)
Lunåbergets Ö-sida (13G 1a , [67084, 15020] ) ,kalhygge , 1990 (JEd)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) ,S.exp. klippor ,sparsamt ,1989 (JEd)
Sagina nodosa    Knutnarv
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) ,stränder vid djup sjövik , 2000 (JJa & BCa)
Sagina procumbens    Krypnarv
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ) ,villatomt med odling ,spridd ,2017 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Dalvik,sydligaste gården (13F 1i , [67066, 14921] ) ,liten kulle vid vägen ,30-tal ,1998 (SBm)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Strand Ö-ut på åsen (13F 1j , [67069, 14974] ) ,S-exp.åsslänter nedan lv. ,på några m2 ,1988 (JEd)
Silene dioica    Rödblära
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Silene latifolia    Vitblära
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,åstorrslänt ,enst. ,1989 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) ,betad torräng ,1-2 ex ,1997 (JJa & BCa)
Korsnäs vid jvg (13F 3j , [6719, 1495] ) ,banvall ,enst. ,1990 (JEd)
Silene nutans    Backglim
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,sydstup med torr vittringsjord nedanför ,ca 20 ex. ,1988 (LBr)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,bergrot ,sparsamt ,1988 (RFr)
Silene rupestris    Bergglim
100 m N dammen i Lunå (13G 1a , [67083, 15014] ) ,torr hällmark ,1 ex. ,1987 (BCa)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) ,S.exp. klippor ,sparsamt ,1989 (JEd)
Silene vulgaris    Smällglim
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Spergularia rubra    Rödnarv
Strand mot sjön (13F 1j , [67072, 14968] ) ,sandplan , 1989 (JEd)
Kyrkbytjärn v.reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ) ,grusslänt ,enst. ,1987 (TLj)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Stellaria alsine    Källarv
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ) ,grus och sandgrop , 2003 (JJa & BCa)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ) , ~refl~ ,slagghög , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Stellaria media    Våtarv
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ) , ~refl~ ,strandområde , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ) ,fuktig ängsmark, dikeskant , 1999 (JJa & BCa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) , ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.) (13F 2j , [6710604, 1495167] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Svartskärssjön (artp.) (13G 2a , [6714384, 1501728] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Rötjärn (13F 0i , [6704768, 1494253] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Aconitum napellus    Äkta stormhatt
Stämshöjden naturreservat (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498610] ) ,bäckdal ,50 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Trostbäcken, på Stämhöjens mark. (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498620] ) ,sumpig igenväxande betesmark. ,17 plantor/tuvor ,1999 (Åke Svensson)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,100 ,2016 (Aimon Niklasson)
Stämhöjdens naturreservat (artp.) (13F 4j , [6721884, 1498604] ) ,fuktäng ,100 plantor ,2011 (Crister Albinsson)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498608] ) , ,blomknopp ,2013 (Bengt Westman)
Trostbäcken (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498608] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Stämshöjden (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498611] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721891, 1498605] ) ,sankmark vid bäck ,noterad ,2020 (Rolf-Göran Carlsson, Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Norra stranden av Öv.Klingen vid Lunåberget (13G 1a , [67078, 15019] ) ,torr hällmark ,1 ex. ,1987 (BCa)
Fisklösen (artp.) (13G 3a , [6719291, 1504945] ) ,barrnaturskog / , 2005 (Skogsstyrelsen)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [6708, 1496] ) ,flerst.på hygget nedanför berget o vid kalkbrottet ,sparsamt men spridd ,1988 (LBr)
Botolfsbergets S-sida o.nedanför (13F 1j , [67080, 14967] ) ,sydbergssluttn i enebacke ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) ,S.exp. klippor ,sparsamt ,1989 (JEd)
Kniva södra (artp.) (13F 3j , [6715557, 1499552] ) , ,168 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Kniva-Vika tomten (artp.) (13F 3j , [6715876, 1499667] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Lilla Dammen hygge (artp.) (13F 3j , [6716061, 1499850] ) , ,60 ,2020 (Cecilia Rastad)
Gräsberget (artp.) (13G 1a , [6709546, 1503440] ) ,översilad tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo Dalkarlsleden (artp.) (13G 2a , [6713555, 1501305] ) , ,284 ,2020 (Cecilia Rastad)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Marie berg norra, Kniva, Falun (artp.) (13G 3a , [6715678, 1500804] ) , ,26 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Falu kommun, Svealand, W 779, Lisselbo, Falun (artp.) (13G 3a , [6715692, 1500795] ) , ,26 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67162, 14988] ) , ~refl~ ,skogsäng , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Kivnäbben (artp.) (13F 2j , [6712683, 1496502] ) , ,noterad ,2017 (Fredrik Enoksson)
Kivnäbben vid Vikagården (artp.) (13F 2j , [6712685, 1496509] ) , ,7 ,2016 (Lennart Bratt)
Kivnäbben, S om (artp.) (13F 2j , [6712685, 1496509] ) , ,12 plantor/tuvor ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kivnäbben vid Vikagården (artp.) (13F 2j , [6712685, 1496509] ) , ,16 plantor/tuvor ,2015 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Kivnäbben (artp.) (13F 2j , [6712685, 1496509] ) , ,17 plantor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Kivnäbben, S om (artp.) (13F 2j , [6712685, 1496509] ) , ,12 plantor/tuvor ,2017 (Dennis Nyström)
Fämviken (artp.) (13F 2j , [6712706, 1496520] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Vikasundet mot Herrgårdsviken (13F 1i , [67095, 14942] ) ,snårig mark ,2 ex ,1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 20 ex ,1997 (JJa & BCa)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,fuktig obetad hage , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Reningsverket, Strand (artp.) (13F 1j , [6707633, 1497527] ) ,bäck i bäcken mot so ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Myosurus minimus    Råttsvans
Strand S-ut (13F 1j , [67068, 14969] ) ,trädesåker o vägdike på mjäla ,mkt riklig ,1989 (JEd & TLj)
Kyrkbytjärn åsslänter NV reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ) ,grusåsskärning ,enst. ,1987 (TLj)
Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ) ,torr betesbacke ,t.riklig ,1991 (JEd)
vägen mot Skutudden (13F 3j , [67189, 14962] ) , ~refl~ ,utfylld fotbollsplan , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Korsnäs fotbollsplan (13F 3j , [67192, 14963] ) ,dikeskant , 1999 (JJa & BCa)
S Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ) ,gräs-torrbacke på sand ,rikligt ,1987 (JEd)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ) , ~refl~ ,strandområde , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Runns strand ~ 1 km V om Vikasundet (13F 1i , [67095, 14938] ) ,grunt vatten ,~2 m2 ,1998 (SBm)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ) , ~refl~ ,landsvägskanter , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) ,fuktig obetad hage ,2-4 ex ,1997 (JJa & BCa)
Korsnäs fotbollsplan (13F 3j , [67192, 14963] ) ,dikeskant , 1999 (JJa & BCa)
Gringsbo (13G 3a , [6718590, 1500650] ) ,näringsrik bäckstrand i betesmark , 2015 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Thalictrum flavum    Ängsruta
SO om Starens,dräneringskanaler från Dammyren (13F 1i , [67057, 14932] ) ,ängsmark i sluttning mot grävd kanal ,10-tal ex ,1997 (SBm)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14975] ) ,åsslänt mot åker , 1989 (JEd & TLj)
Strand mot sjön (13F 1j , [67072, 14968] ) ,torr vägslänt , 1989 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) ,betad torräng , 1997 (JJa & BCa)
Berberis vulgaris    Berberis
Nära reningsverket i byn (13F 2j , [67110, 14952] ) ,kanten av grusplan ,1 litet ex. ,1988 (TLj & LBr)
Chelidonium majus    Skelört
Starens, sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14930] ) ,skreva,hylla i sluttningen av liten bergknalle ,30-tal ex ,1998 (SBm)
Dalviks by (13F 1i , [67069, 14925] ) ,trädgårdsmur mot landsvägen ,10-tal ,1999 (SBm)
Rensbyn, sydligaste gården (13F 1i , [67083, 14938] ) , ~refl~ ,tipp för jord , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika kyrkby (13F 2i , [6710, 1494] ) ,flerst.kring kyrkan o.gårdar ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,vägkant ,ca 5 ex ,1997 (JJa & BCa)
Korsnäs vid jvg (13F 3j , [6719, 1495] ) ,banvall ,t.riklig ,1990 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ) ,trädg.kompost o. div.kulturmark , 1988 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ) ,torr gräsbacke , 2000 (JJa & BCa)
Fumaria officinalis    Jordrök
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ) , ~refl~ ,slagghög , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ) ,fuktig ängsmark, dikeskant ,5 ex ,1999 (JJa & BCa)
Papaver somniferum    Opievallmo
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,1 plantor/tuvor ,2016 (Anders Svenson)
Alliaria petiolata    Löktrav
Hosjö vid vägundergång (13F 3j , [6719470, 1496860] ) ,slänt bland bebyggelse ,litet frodigt bestånd ,2020 (LBr)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67093, 14926] ) ,gruvplan vid varphög ,2 ex ,1998 (SBm)
Arabis glabra    Rockentrav
Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14975] ) ,åsslänt mot åker ,enst. ,1989 (JEd & TLj)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,åstorrslänt ,flerst.o rikl. ,1989 (JEd & TLj)
Vika kyrkby,intill byvägen (13F 2j , [67113, 14951] ) ,torrslänt ,4.ex. ,1988 (TLj & LBr)
Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ) ,torr betesbacke,delvis i lövdunge ,ca 50 ex ,1991 (JEd)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, vid vägkant ,3 ex ,1997 (JJa & BCa)
Hedemoravägens avfart från Gävlevägen (13F 3j , [67188, 14979] ) ,flisupplag på grusmark , 2001 (JJa & BCa)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6715973, 1498657] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Vikasjöns S-strand (13F 1j , [6706, 1496] ) ,åkerdike nära sjön , 1989 (JEd & TLj)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Rensbyn, sydligaste gården (13F 1i , [67083, 14938] ) , ~refl~ ,tipp för jord , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ) ,grus och sandgrop , 2003 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Gården Sundet,landsvägen (13F 1i , [67093, 14942] ) ,vägkant ,10- tal ex ,1998 (SBm)
Strandslänt v. södra infarten i Kyrkbyn (13F 2i , [67102, 14946] ) ,grässlänt intill bäck mot sjön ,~25 ex. ,1988 (TLj & LBr)
Hosjö nedanför biblioteket (13F 3j , [6719570, 1496190] ) ,kommunal grönyta ,några stora ex ,2015 (LBr)
Kalvsbäcken 800 m NV (13G 1a , [6708713, 1500054] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Uddnäsvägen (artp.) (13F 3j , [6717609, 1497948] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
gammalt sågverk vid Runns strand (13F 3j , [67184, 14961] ) , ~refl~ ,slaggfylld strand , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ) ,bäckkant genom kärr , 2011 (IPt)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) ,sankstråk på hygge ,ett 10 tal ,1996 (SBm)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) ,litet tillflöde till rikkärr ,10-tal ,1997 (SBm)
Gården Sundet (13F 1i , [67095, 14943] ) ,strandäng ,t.rikligt ,1998 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ) ,strandäng ,25-tal ex ,1996 (SBm)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ) , ~refl~ ,landsvägskanter , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Erophila verna    Nagelört
Kyrkbyn 150 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,S.exp. åsslänt ,sparsamt ,1991 (JEd)
Erysimum cheiranthoides ssp. altum    Storkårel
Strand S-ut (13F 1j , [67068, 14969] ) ,trädesåker o vägdike på mjäla ,(Conf. T.Ka.) ,1989 (JEd & TLj)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hesperis matronalis    Hesperis
Sunnanhaga (13F 1i , [67066, 14949] ) ,vägkant ,20-tal ex ,1998 (SBm)
Dalvik (13F 1i , [67070, 14927] ) ,ödetorp ,15-tal ,1998 (SBm)
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ) ,mark omkring ödegård ,rikligt ,1998 (SBm)
Åsen, N om vägen mot Folarbyn (13F 1i , [67076, 14939] ) ,öppen skogsmark / mest löv ,rikligt ,1996 (SBm)
Rensbyn (13F 1i , [67085, 14940] ) ,vägkanter,byamark,skräpmark o tipp ,rikligt ,1998 (SBm)
Vikasundet mot Herrgårdsviken (13F 1i , [67095, 14942] ) ,snårig mark ,fåtalig ,1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog ,rikligt ,2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand (13F 1j , [6707, 1496] ) ,kulturmark i vägdike ,spridd flerst. ,1989 (JEd & TLj)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 20 ex ,1997 (JJa & BCa)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Vägen mot Starens (13F 1i , [67068, 14928] ) ,åkerkant ,5 ex ,1999 (SBm)
Andkrakebyn,sydligaste gården (13F 1i , [67099, 14946] ) ,jordhög ,1 ex ,1998 (SBm)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Kalkberget ,västra brottet (13F 1i , [67065, 14940] ) ,tippad jord i brottet ,fåtal ,1997 (SBm)
Kråknäsmossen, sydligaste delen (13F 1i , [67085, 14927] ) ,grävt dräneringsdike på jordhög ,rikligt ,1996 (SBm)
Kråknäsmossen (13F 1i , [67086, 14926] ) ,vått dike ,10-tal ex ,1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet (13F 1i , [67087, 14927] ) ,kärrkant ,ett 10-tal ex ,1996 (SBm)
Kråknäsmossen,V kanten i höjd med Garbergsudden (13F 1i , [67089, 14923] ) ,grävd dräneringskanal ,spridd längs kanalen ,1996 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) ,fuktig obetad hage , 1997 (JJa & BCa)
Staberg, dammarna (artp.) (13F 3j , [6715927, 1498691] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Subularia aquatica    Sylört
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ) ,fuktig ängsmark, dikeskant , 2000 (JJa & BCa)
Thlaspi arvense    Penningört
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Stenröse 400 m SO Gräntjärnen (artp.) (13F 1j , [6708163, 1498069] ) ,frisk gräsmark frisk, näringsrik, betad vall, i kanten på stenröset ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Thlaspi caerulescens ssp. brachypetalum    Storskärvfrö
Malmbäcken (13F 1i , [67082, 14942] ) ,ängsfragment vid bäck ,20- tal ex ,1998 (SBm)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Stationsvägen (artp.) (13F 3j , [6719148, 1495555] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Drosera anglica    Storsileshår
S om Starens (13F 1i , [67058, 14928] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde samt bäckravin , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Rötjärn (13F 0i , [6704768, 1494253] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Kniva (13F 3j , [6715, 1499] ) ,vägkanter etc -förvildad , 1989 (JEd)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ) ,betad torrängsbacke (i kattfot-torräng,ev.inhemsk!) , 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) ,betad torräng , 1997 (JJa & BCa)
S Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ) ,gräs-torrbacke på sand , 1987 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grusväg, Kniva tomten (artp.) (13F 3j , [6715813, 1499652] ) ,vid grusväg och på gräsmatta på tomt/granntomt. ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Lönnemossa virkeslager (artp.) (13F 3j , [6718760, 1498000] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Sedum annuum    Liten fetknopp
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67093, 14926] ) ,liten berghäll ,100-tal ,1998 (SBm)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ) ,vägslänt ,några m2 ,2009 (IPt)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ) ,hällmark i gammal trädgård ,10-tal ,1998 (SBm)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Saxifraga adscendens    Klippbräcka
Lunåbergets sydsluttning (13G 1a , [67082, 15017] ) ,berghäll på hygge ,10-tal ex ,1986 (BCa)
Saxifraga granulata    Mandelblom
300 m SV Åsen (13F 1i , [6707480, 1493290] ) ,ängsmark nära väg ,t.rikligt ,2004 (IPt & SBm)
Strand S-ut (13F 1j , [67068, 14970] ) ,åkerkant ,enst. ,1989 (JEd & TLj)
Strand N-ut (13F 1j , [67078, 14967] ) ,igenväx.åkervall ,enst. ,1988 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ) , ~refl~ ,torr gräsbacke , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ) , ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Ribes alpinum    Måbär
Botolfsbergets S-sida o.nedanför (13F 1j , [67080, 14967] ) ,nedom sydbergssluttn ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,bergrot ,måttligt ,1988 (RFr)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,rikt sydlänt hygge ,rikligt ,1988 (LBr)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ) ,grus och sandgrop ,1 ex ,2003 (JJa & BCa)
Norra stranden av Öv.Klingen vid Lunåberget (13G 1a , [67079, 15017] ) ,hagmark ,flertal ,1987 (BCa)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ) ,nedom brant ,flertal ,1987 (BCa)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721886, 1498618] ) , , 2011 (Margareta Edqvist)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498608] ) , , 2013 (Bengt Westman)
Stämshöjden (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498611] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Nygården (artp.) (13F 2j , [6714985, 1498805] ) , ,1 ,2016 (Fredrik Enoksson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand mot Granbo på åsen (13F 1j , [67069, 14975] ) ,lv.dike på åsen ,enst. ,1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721886, 1498618] ) , , 2011 (Margareta Edqvist)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
SV om Åsen, 100-200 m SV vägskälet (13F 1i , [67075, 14934] ) ,vägkant ,rikligt ,1996 (SBm)
Åsen,200 m Ö om gården (13F 1i , [67075, 14940] ) ,vägdike ,10-tal ex ,1996 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Borsänget (13F 1j , [6709420, 1497580] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ) ,ängskant ,enstaka ,2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Malmbäcken, V om vägen Folkarbyn-Rensbyn (13F 1i , [67081, 14941] ) , ~refl~ ,bäcken samt stranden , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Borsänget (13F 1j , [6709420, 1497580] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ) ,ängsmark, gräsmattot ,dominerande kåpa ,2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ) ,vägdike o slänt , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Borsänget (13F 1j , [6709420, 1497580] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ) ,ängsmark ,riklig ,2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ) ,vägdike o slänt , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ) ,vägdike o slänt ,t.rikligt på ca 10 m2 ,2009 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ) , ~refl~ ,dike vid åker , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ) ,ängsmark ,riklig ,2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ) ,vägdike o slänt , 2009 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ) , ~refl~ ,strandområde , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Borsänget (13F 1j , [6709420, 1497580] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ) ,ängsmark ,fåtalig ,2003 (IPt)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ) ,vägdike o slänt , 2009 (IPt)
Amelanchier confusa    Svensk häggmispel
Kyrkbytjärn, på Gramsängsudde (13F 2j , [67108, 14953] ) ,enbacke ,1 ex. ,1987 (TLj)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Malmbäcken,100 m Ö om vägen Rensbyn-Folkarbyn (13F 1i , [67082, 14942] ) ,liten dunge ,1 stor buske ,1998 (SBm)
Rensbyn,sydligaste gården (13F 1i , [67083, 14939] ) ,tipplats för jord vid åker ,1 liten buske ,1998 (SBm)
Rensbyn (13F 1i , [67085, 14940] ) ,snår ,10-tal ,1998 (SBm)
Rensbyn,vägen mot Vika (13F 1i , [67088, 14943] ) ,vägslänt ,1 liten buske ,1998 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 5 ex ,1997 (JJa & BCa)
Stabergs båtplats (13F 3j , [67162, 14980] ) ,vägkant , 2003 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719270, 1497450] ) ,unga ex i tallskog ,spridd ,2020 (LBr)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Potentilla anserina    Gåsört
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,fuktig obetad hage , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Fuktäng 200 m S Gräntjärnen (artp.) (13F 1j , [6708370, 1497907] ) ,fuktig gräsmark fuktäng i större betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Sandlandet, Skutudden (artp.) (13F 3j , [6718794, 1496919] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Svartskärssjön (artp.) (13G 2a , [6714384, 1501728] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Nygården (artp.) (13F 2j , [6714985, 1498805] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Kyrkbytjärn, V-sidan mitt för Gramsudden (13F 2j , [67109, 14951] ) ,gråalskog.med trädgårdsutkast ,några m2 ,1987 (TLj)
Fragaria vesca    Smultron
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skutuddsskogen, Skutudden (artp.) (13F 3j , [6718594, 1496192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fragaria viridis    Backsmultron
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 10 ex ,1997 (JJa & BCa)
Geum rivale    Humleblomster
Åsen ,gården och vägen 200 m österut (13F 1i , [67076, 14939] ) , ~refl~ ,landsvägskanter o gårdsplan , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Fuktäng 200 m S Gräntjärnen (artp.) (13F 1j , [6708370, 1497907] ) ,fuktig gräsmark fuktäng i större betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Geum urbanum    Nejlikrot
Dalvik,sydligaste gården (13F 1i , [67066, 14921] ) ,vägkant i häck ,5 ex ,1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Atlasruta (13F 3j ) , ,frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkbytjärn Vika Falun (artp.) (13F 2j , [6710990, 1495170] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ) , ~refl~ ,landsvägskanter , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ) ,betad torrängsbacke , 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Stämshöjen mot SV (13F 4j , [67212, 14981] ) ,torräng på åssand, v.stig ,enst. ,1988 (JEd)
Potentilla erecta    Blodrot
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ) , ~refl~ ,dike vid åker , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
1200 m SSV Stämshöjen strax Ö lv (13F 4j , [67203, 14980] ) ,ängskant, f.d.åkervall ,enst. ,1988 (JEd)
Prunus domestica ssp. insititia    Krikon
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 10 ex ,1997 (JJa & BCa)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Åsen ,gården och vägen 200 m österut (13F 1i , [67076, 14939] ) , ~refl~ ,landsvägskanter o gårdsplan , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ) ,torr sandmark ,spridd ,2020 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Kyrkbytjärn, Vika (artp.) (13F 2j , [6711006, 1495401] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens, Anders Dahlström)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rosa dumalis    Nyponros
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rosa glauca    Daggros
Vika kyrkby (13F 2i , [67108, 14943] ) ,torra vägkanter ,små ex.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714875, 1500019] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ) ,torr sandmark ,spridd ,2020 (LBr)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ) ,ödegård, gammal trädgårdsmark ,snår ,1998 (SBm)
Rosa rugosa    Vresros
Dalviks by (13F 1i , [67065, 14921] ) ,vägkant o slänt ,5 ex ,1999 (SBm)
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ) ,vägkant ,1 ex. ,1998 (SBm)
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ) ,ödegård,gammal trädgårdsmark ,stort snår ,1998 (SBm)
Kyrkbytjärn, strand nära fotbollsplan (13F 2j , [67112, 14952] ) ,stenig strand,delvis schaktad ,enst. ,1987 (TLj)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , ,parkering, sjöstrand ,2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) ,betad torräng , 1997 (JJa & BCa)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Rötjärn (13F 0i , [6704629, 1494375] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rubus arcticus    Åkerbär
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,backe vid gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 10 ex ,1997 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Rubus saxatilis    Stenbär
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,fuktig obetad hage , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Åkerholme c 450 m SO Gräntjärn (artp.) (13F 1j , [6708273, 1498198] ) ,torr gräsmark åkerholme i frisk betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14930] ) ,gammal avfallsplats ,1 ex ,1998 (SBm)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Gräsberget (artp.) (13G 1a , [6709546, 1503440] ) ,översilad tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , 1997 (JJa & BCa)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ) ,vägkant-skogsbryn ,10 m2 ,1998 (SBm)
Lund (13F 1j , [6706750, 1498460] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) ,betad torräng , 1997 (JJa & BCa)
Spiraea x vanhouttei    Bukettspirea
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14976] ) ,åsbacke o åkerkant ,flerst. ,1989 (JEd & TLj)
Kyrkbytjärn v.reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ) ,skärning i grusås ,~25 ex. (underart ej angiven!) ,1987 (TLj)
400 m NNO Vika k:a (13F 2j , [67112, 14953] ) ,gammalt grustag ,fåtalig ,1988 (RFr)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ) , ~refl~ ,fuktig ängsmark, dikeskant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Nyhyttan 1 km V (13F 1j , [6709121, 1498469] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kalvsbäcken 800 m NV (13G 1a , [6708713, 1500054] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Åkerholme c 450 m SO Gräntjärn (artp.) (13F 1j , [6708273, 1498198] ) ,torr gräsmark åkerholme i frisk betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Gräsberget (artp.) (13G 1a , [6709546, 1503440] ) ,översilad tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714875, 1500019] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Hällsjö gruva, längs vägen till gruvan (artp.) (13F 0j , [6704794, 1496636] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Sandviksbergets SV-sida (13G 4b , [67204, 15069] ) ,S-brant i blandskog ,3 ex ,1989 (BDr)
Lotus corniculatus    Käringtand
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Dalvik eft.landsvägen (13F 1i , [67082, 14937] ) ,vägdiken ,ymnig ,1988 (TLj)
Strand (13F 1j , [6707, 1496] ) ,vägslänter , 1988 (JEd)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbyn fl. (13F 2i , [6710, 1494] ) , ,t.rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ) , ~refl~ ,slagghög , frekvens allm. , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ) ,torr sandmark ,spridd ,2020 (LBr)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Karlslund S (artp.) (13F 3j , [6716565, 1498238] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Skutuddsskogen, Skutudden (artp.) (13F 3j , [6718594, 1496192] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Medicago lupulina    Humleluzern
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6719, 1497] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Vikasundet,50 m NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ) ,vägslänt ,10-tal ex ,1996 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbytjärnens V-sida (13F 2j , [67110, 14952] ) ,schaktmark ,riklig ,1990 (JEd)
vägen mot Skutudden (13F 3j , [67189, 14962] ) , ~refl~ ,utfylld fotbollsplan , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Korsnäs fotbollsplan (13F 3j , [67192, 14963] ) ,dikeskant , 1999 (JJa & BCa)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Korsning Kniva byväg och Knivaån (artp.) (13F 3j , [6715720, 1499866] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Skutuddsvägen, området vid Cederroth (artp.) (13F 3j , [6719066, 1496255] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stationsvägen (artp.) (13F 3j , [6719148, 1495555] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Stationsvägen (artp.) (13F 3j , [6719148, 1495555] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Rankhyttan (13F 1j , [67064, 14954] ) ,grusplan ,ca 20 ex ,2004 (IPt)
Skutuddsvägen, området vid Cederroth (artp.) (13F 3j , [6719066, 1496255] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Securigera varia    Rosenkronill
Kniva trädgård (artp.) (13F 3j , [6715815, 1499122] ) , ,10 m² ,2019 (Bengt Oldhammer)
Trifolium arvense    Harklöver
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,åstorrslänt ,rikligt ,1989 (JEd & TLj)
150 m SO Vika k:a (13F 2j , [67105, 14950] ) ,vägslänt mot Viksjön ,fåtalig ,1988 (RFr)
Trifolium aureum    Gullklöver
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67093, 14926] ) ,vägkant ,25-tal ,1998 (SBm)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498474] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Åkerholme c 450 m SO Gräntjärn (artp.) (13F 1j , [6708273, 1498198] ) ,frisk gräsmark i kanten på åkerholme i frisk betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714875, 1500019] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Trifolium repens    Vitklöver
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
SV om Åsen, 100-200 m SV vägskälet (13F 1i , [67075, 14934] ) ,vägkant ,ca 10 ex. ,1996 (SBm)
Åsen,200 m Ö om gården (13F 1i , [67075, 14940] ) ,vägkant ,rikligt ,1996 (SBm)
Strand mot sjön (13F 1j , [67074, 14965] ) ,ruderatmark , 1989 (JEd)
Hosjö (13F 3j , [67193, 14980] ) , ~refl~ ,motionsstig , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Kniva (artp.) (13F 2j , [6714981, 1498616] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hagtäkt (artp.) (13G 3a , [6718543, 1500819] ) , ,25 plantor/tuvor ,2018 (Lennart Bratt)
Hagtäkt (artp.) (13G 3a , [6718938, 1500346] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Lennart Bratt)
Vicia cracca    Kråkvicker
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Vicia tetrasperma    Sparvvicker
Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14976] ) ,åsslänt mot åker ,flerst.o rikl. ,1989 (JEd & TLj)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,åstorrslänt ,t.rikligt ,1989 (JEd & TLj)
Strand, mot Granbo (artp.) (13F 1j , [6706950, 1497650] ) ,åsslänt mot åker ,noterad ,1989 (Jan Edelsjö)
Oxalis acetosella    Harsyra
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 300 m NO (13G 3a , [6719440, 1502270] ) ,blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Geranium pratense    Ängsnäva
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Geranium robertianum    Stinknäva
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ) ,klipphyllor i brant ,10-tal ,1987 (BCa)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) ,S.exp. klippor ,sparsamt ,1989 (JEd)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linum catharticum    Vildlin
Kyrkbytjärn v.reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ) ,åsslänt ,spridd ,1987 (TLj)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ) ,ödegård, gammal trädgårdsmark ,25-tal ,1998 (SBm)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Acer platanoides    Lönn
Åsen ,gården och vägen 200 m österut (13F 1i , [67076, 14939] ) , ~refl~ ,landsvägskanter o gårdsplan , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ) ,2 små ex.nedom branten ,2 ex. ,1987 (BCa)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Acer pseudoplatanus    Tysklönn
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) ,betad torräng , 1997 (JJa & BCa)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Sörbo (artp.) (13F 1j , [6709910, 1496502] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6710819, 1495135] ) , ,10 m² ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711221, 1495270] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711223, 1495258] ) , ,30 m² ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Falun (artp.) (13F 3j , [6718993, 1496970] ) , ,5 ,2020 ((Rapportör) Invasiva Arter)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Frangula alnus    Brakved
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Ragvaldsberg (13F 3j , [67153, 14983] ) , ~refl~ ,betesmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Tilia cordata    Lind
Rankhyttan (13F 1i , [67062, 14949] ) ,skogsdunge med lövträd ,2 "buskträd" ,1998 (SBm)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ) ,krypform i sandig åskant ,spridd ,2020 (LBr)
Malva moschata    Myskmalva
Sundbornsån (artp.) (13F 4j , [6721298, 1497979] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Daphne mezereum    Tibast
SO om Starens,gammalt hyttområde (13F 1i , [67057, 14930] ) ,lövveg.vid bäck ,1 ex ,1997 (SBm)
Starens,bäcken fr.hyttområdet mot NV (13F 1i , [67058, 14929] ) ,lummig böckdal ,rikligt ,1999 (SBm)
Gringsboberget N-ut (13G 3a , [67193, 15027] ) ,ravin ,enstaka ,1989 (BDr)
Ryggen i bäckravin mot NV (13G 3b , [6719, 1507] ) ,bäckravin ,t.rikl ,1988 (JEd)
V.Gartjärn, N-ut (13G 4b , [67207, 15058] ) ,dalgång mot ravin ,riklig ,1989 (BDr)
Bergtomta sö (artp.) (13F 3j , [6715674, 1499612] ) , ,12 ,2020 (Cecilia Rastad)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Viola arvensis    Åkerviol
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Gården Sundet (13F 1i , [67094, 14943] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ) ,torr sandmark ,spridd ,2020 (LBr)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Fuktäng 200 m S Gräntjärnen (artp.) (13F 1j , [6708370, 1497907] ) ,fuktig gräsmark fuktäng i större betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Viola canina ssp. canina x riviniana    
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ) , ~refl~ ,torr gräsbacke , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Viola epipsila    Mossviol
Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ) , ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Viola palustris    Kärrviol
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Staberg, Gasbolaget (artp.) (13F 3j , [6715629, 1498333] ) ,vid knivaåns strandkant nedanför gasbolaget. enstaka plantor som blommat. ,30 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Ragvaldsberg (13F 3j , [67153, 14982] ) , ~refl~ ,lövbryn , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gräsberget (artp.) (13G 1a , [6709546, 1503440] ) ,översilad tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Viola rupestris    Sandviol
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,klippsprång i sydberget ,ca 5 tuvor ,1988 (LBr)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ) ,torr mark i brant ,1 ex. ,1987 (BCa)
Skutbergets S-sida (13G 4a , [67205, 15043] ) ,S-exp.brant berghäll m. hällebräken, smultron o piprör ,40-tal ex. ,1988 (JEd)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Fuktäng 200 m S Gräntjärnen (artp.) (13F 1j , [6708370, 1497907] ) ,fuktig gräsmark fuktäng i större betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Folkarbyn, 100 m NO om ostligaste torptecknet (13F 1i , [67081, 14947] ) ,sjöstrand ,2 ex ,1999 (SBm)
Folkarbyn, "triangeludden" N om byn (13F 1i , [67082, 14947] ) ,sjöstrand ,10-tal ,1999 (SBm)
150 m S om Malmbäckens mynning (13F 1i , [67083, 14945] ) ,sjöstrand ,4 ex ,1999 (SBm)
Vika Kyrkby (13F 2j , [6710, 1495] ) ,sjöstrand ,sparsamt ,1988 (RFr)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) ,stränder vid djup sjövik , 2000 (JJa & BCa)
Lönnemossa i ån (13F 3j , [67189, 14981] ) ,eutrof å , 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) ,betad bäckkant ,3-4 ex ,1997 (JJa & BCa)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.) (13F 2j , [6710604, 1495167] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Röberget, 400 m Ö om bergets topp (13F 1i , [67056, 14946] ) ,fuktig skuggig myllrik skog ,rikt täckande ca 2 m2 ,1997 (SBm)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Karlslund S (artp.) (13F 3j , [6716565, 1498238] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Sundbornsån (artp.) (13F 4j , [6721298, 1497979] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) ,sankstråk på hygge ,fåtalig ,1996 (SBm)
800 m S om Åsen (13F 1i , [67067, 14938] ) ,myr (mosse?) ,enstaka ,1997 (SBm)
500 m S om Åsen vid vägen mot Kalkberget (13F 1i , [67070, 14940] ) ,kalhygge ,enstaka ,1997 (SBm)
Folkarbyn, Vikasjöns strand (13F 1i , [6708, 1494] ) ,spridd längs hela strandpartiet med omgivningar ,massvis ,1999 (SBm)
N om Folkarbyn mot Malmbäcken (13F 1i , [67080, 14942] ) ,vägdike ,massvis längs 100 m ,1999 (SBm)
Malmbäcken (13F 1i , [67081, 14942] ) ,bäckstrand ,3 ex ,1996 (SBm)
Rensbyn, Malmbäckens nedre lopp (13F 1i , [67084, 14945] ) ,sankmark vid bäcken ,5 ex ,1996 (SBm)
Ö om "foten" av Garbergsudden (13F 1i , [67088, 14921] ) ,dike från åker mot sjön,på kalhygge ,5 ex. ,1998 (SBm)
Strand Ö-ut (13F 1j , [67069, 14974] ) ,eutrof fuktsänka mot åker/betesmark , 1988 (JEd)
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ) ,sandig igenväxt åker , 1990 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [6718, 1498] ) ,vägkant , 1988 (JEd)
Hosjö (13F 3j , [6719, 1497] ) ,vägkant , 1988 (JEd)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ) ,villatomt med odling ,spridd ,2017 (LBr)
Epilobium collinum    Backdunört
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Epilobium montanum    Bergdunört
Sunnanhaga (13F 1i , [67067, 14949] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ) ,villatomt med odling ,spridd ,2017 (LBr)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Falun, Strömsbacka 1, 275 m SV (artp.) (13F 4j , [6720914, 1498018] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) , ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ) ,näringsfattig strand ,sparsam ,2016 (LBr)
Myriophyllum spicatum    Axslinga
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) ,näringsrik igenvuxen tjärn , 2000 (JJa & BCa)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Kråknäsmossen (13F 1i , [67088, 14924] ) , ~refl~ ,dräneringskanal längs västra kanten , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ) ,strandkärr , 1991 (JEd)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6718, 1497] ) ,kärrveg.i vägdik , 1990 (JEd)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) , ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cornus alba    Videkornell
Sundbornsåns V-sida v. Backa-bron (13F 4j , [67220, 14983] ) ,strandsnår ,1 buskage m. stora buskar ,1988 (JEd)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Korsnäs-Hosjö (13F 3j , ) ,vägkanter.tomtmark, etc frekvens +-allmän ,1987 (JEd)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 10 ex ,1997 (JJa & BCa)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ) ,grus och sandgrop ,1 m2 ,2003 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn, runt vindskyddet (artp.) (13F 2j , [6711219, 1495278] ) ,lövskog , 2015 (Per Johansson)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Angelica sylvestris    Strätta
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714875, 1500019] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carum carvi    Kummin
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Cicuta virosa    Sprängört
Kråknäsmossen, södra gräns mot betesmark (13F 1i , [67084, 14927] ) ,grävt dräneringsdike ,fåtalig ,1996 (SBm)
Rensbyn, Malmbäckens nedre lopp (13F 1i , [67084, 14945] ) ,sankmark ,riklig ,1996 (SBm)
Kråknäsmossen, sydligaste delen (13F 1i , [67085, 14927] ) ,kärrkant mot klarvatten ,1 ex ,1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet av öppna kärret (13F 1i , [67087, 14927] ) ,kärrkant ,ett 10-tal ex ,1996 (SBm)
Kråknäsmossen,V kanten i höjd med Garbergsudden (13F 1i , [67089, 14923] ) ,grävd dräneringskanal ,enstaka ,1996 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ) ,strand med sjöfräken ,riklig ,1996 (SBm)
Vika Kyrkby (13F 2j , [6710, 1495] ) ,sjöstrand ,fåtalig ,1988 (RFr)
Kyrkbytjärn (13F 2j , [6710, 1495] ) ,sanka sjöstränder ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Kyrkbytjärn (13F 2j , [6711, 1495] ) ,sanka sjöstränder ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal damm ,ca 5 ex ,1997 (JJa & BCa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.) (13F 2j , [6710604, 1495167] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Knektbo n:a, Kniva (artp.) (13F 3j , [6716377, 1499455] ) ,privat fastighet, antalet ökar för varje år. ,50 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Myrrhis odorata    Körvel
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 400 m ONO (13G 3a , [6718210, 1500760] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Åkerholme c 450 m SO Gräntjärn (artp.) (13F 1j , [6708273, 1498198] ) ,torr gräsmark åkerholme i frisk betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Vägkant v:a Kniva (artp.) (13F 3j , [6715704, 1498671] ) , ,8 plantor/tuvor ,2019 (Cecilia Rastad)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Andromeda polifolia    Rosling
S om Starens (13F 1i , [67058, 14928] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde samt bäckravin , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Calluna vulgaris    Ljung
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs klack (13F 3j , [67167, 14989] ) , ~refl~ ,bergklack med tallskog och lingon , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Karlslund S (artp.) (13F 3j , [6716565, 1498238] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Stabergs klack (13F 3j , [67167, 14989] ) , ~refl~ ,bergklack med tallskog och lingon , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
300m S om den Södra Knätjärnen, nordsluttning av berget (13G 3b , [67159, 15076] ) ,tallplantering på granmark ,åtm. 3 bestånd ,1988 (PMi)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Fisklösen (artp.) (13G 3a , [6719291, 1504945] ) ,barrnaturskog / , 2005 (Skogsstyrelsen)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
L.Acksjön V-ut (13G 2a , [6714, 1502] ) , ,flerst. ,1991 (JEd)
Sågsjön, Falun (artp.) (13G 2a , [6710588, 1503528] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Stabergsnäset (artp.) (13G 2b , [6714591, 1505303] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Övertjärn Ö-ut (13G 1a , [6709, 1502] ) ,tallskog , 1990 (JEd)
Pyrola minor    Klotpyrola
800 m S om Åsen (13F 1i , [67067, 14938] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Uddnäsvägen (artp.) (13F 3j , [6718131, 1497626] ) , ,noterad ,2018 (Kajsa Wejryd)
Ledum palustre    Skvattram
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Åsbo (artp.) (13F 3j , [6719746, 1497935] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
800 m S om Åsen (13F 1i , [67067, 14938] ) , ~refl~ ,myr , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Karlslund S (artp.) (13F 3j , [6716565, 1498238] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Rötjärn (13F 0i , [6704760, 1494294] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Hosjö (13F 3j , [67193, 14980] ) , ~refl~ ,motionsstig , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Ragvaldsberg (13F 3j , [67153, 14983] ) , ~refl~ ,betesmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Karlslund S (artp.) (13F 3j , [6716565, 1498238] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Skutuddsskogen, Skutudden (artp.) (13F 3j , [6718594, 1496192] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Nygården (artp.) (13F 2j , [6714985, 1498805] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika Kyrkby (13F 2j , [6710, 1495] ) ,sjöstrand ,fåtalig ,1988 (RFr)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Ragvaldsberg (13F 3j , [67153, 14982] ) , ~refl~ ,lövbryn , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 300 m NO (13G 3a , [6719440, 1502270] ) ,blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Åsbo (artp.) (13F 3j , [6719746, 1497935] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Primula veris    Gullviva
Gården Sundet (13F 1i , [67094, 14944] ) ,strandparty m. grässluttning o enst,lövträd o buskar ,20-tal ,1998 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Hosjö vid Skutudden (13F 3j , [6719140, 1496930] ) ,gräsmarker ,spridd ,2020 (LBr)
SV Lunåbäckens utflöde i Öv.Klingen (13G 1a , [67078, 15015] ) ,torr ängsmark ,flera 100-tal ,1987 (BCa)
Kyrkbytjärn, runt vindskyddet (artp.) (13F 2j , [6711219, 1495278] ) ,trädgårdsdeponi/utkast ,sannolikt etablerad med jorddeponi - ev spontan på gammal jordtipp ,2015 (Per Johansson)
Fraxinus excelsior    Ask
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67052, 14947] ) ,lundartad artrik blandskog ,28 träd + asksly ,1996 (SBm)
Rankhyttan (13F 1i , [67062, 14949] ) ,skogsdunge med lövträd ,3 träd ,1998 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , 1997 (JJa & BCa)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Syringa vulgaris    Syrén
Åsen, N om vägen mot Folkarbyn (13F 1i , [67076, 14939] ) ,gammal ödetomt , 1998 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 30 ex ,1997 (JJa & BCa)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ) , ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67191, 14966] ) , ~refl~ ,gammalt lertag , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Galium album    Stormåra
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Åkerholme c 450 m SO Gräntjärn (artp.) (13F 1j , [6708273, 1498198] ) ,torr gräsmark åkerholme i frisk betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Galium album x verum    
Dalviks by, vägskälet mot Skutviken,100 m N om sydligaste gården (13F 1i , [67067, 14922] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Galium boreale    Vitmåra
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nygården (artp.) (13F 2j , [6714985, 1498805] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Malmbäcken (13F 1i , [67081, 14942] ) ,bäckstrand ,1 m2 ,1996 (SBm)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Galium saxatile    Stenmåra
Rankhyttan (13F 1j , [6706, 1495] ) ,50 årigt lärkbestånd ,ca 1 m2 (1980-) ,1997 (SBm)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Sörbo strax V lv (13F 2j , [67101, 14962] ) ,dynghögar vid fd. ladugård ,riklig ,1990 (JEd)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Kråknäsmossen, sydligaste delen (13F 1i , [67085, 14927] ) ,liten sänka på sank kärrkant ,rikligt ,1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet (13F 1i , [67087, 14927] ) ,kärrkant ,talrik ,1996 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ) ,strand med sjöfräken ,riklig ,1996 (SBm)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.) (13F 2j , [6710604, 1495167] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Galium verum    Gulmåra
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Polemonium caeruleum    Blågull
Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14930] ) ,gammal avfallsplats ,10-tal ,1998 (SBm)
Dalbyn,vid avtagsv. mot Länsbodarna (13F 1i , [67069, 14924] ) ,vägren i högt gräs ,1 ex ,1998 (SBm)
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ) ,ödegård, gammal trädgårdsmark ,fåtalig ,1998 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 5 ex ,1997 (JJa & BCa)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Åsen (13F 1i , [67076, 14939] ) ,tomtmark bland nässlor ,10-tal ex ,1997 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) ,gammal tipp bakom lada vid vägen Ö gård i Lönnemossa ,3-4 ex ,1997 (JJa & BCa)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Nyhyttan (13F 1j , [6708943, 1499833] ) ,värdväxt lupiv , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Sörbo V landsvägen (13F 2j , [67101, 14962] ) ,dynghögar med nässlor ,riklig ,1990 (JEd)
Ragvaldsberg ,vid gården (13F 3j , [6715526, 1498228] ) ,på syrén, kvickrot och knölklocka ,2 bestånd ,2001 (TLj)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) ,stränder vid djup sjövik , 2000 (JJa & BCa)
Lönnemossa (13F 3j , [67187, 14985] ) ,på nässlor, hundkex, syrén etc vid gården och i hagen ,riklig ,1990 (JEd, TLj)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lithospermum arvense    Sminkrot
Hosjö, 1950 (Vanja Eriksson) * 400 m NO kyrkan (13F 3j , [67195, 14979] ) ,i åkerren mot stig och banvall, en-staka 1985 (ABj) * ,0! troligen utgången på grund av herbicidbesprutning 1988- ,1989 (TLj)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kalvsbäcken 800 m NV (13G 1a , [6708713, 1500054] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ) ,bäckkant genom kärr , 2011 (IPt)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Gården Sundet (13F 1i , [67094, 14943] ) ,berg i dagen med tunt jordtäcke ,rikligt på 1 m2 ,1998 (SBm)
Vika kyrkby 200 m N kyrkan (13F 2i , [67108, 14949] ) ,åsgropkant ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Kyrkbyn 150 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,S.exp. åsslänt ,flerst.o t.rikl. ,1991 (JEd)
Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ) ,torr betesbacke ,riklig ,1991 (JEd)
Hosjö nära idrottsplatsen (13F 3j , [6719, 1496] ) ,torrbacke-artad gräsmatta , 1987 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ) ,torr gräsbacke , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ) ,S-vänd torrbacke på sand ,rikligt ,1987 (JEd)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Kråknäsmossen,fr.Taxåsen ut över mossen mot V (13F 1i , [67086, 14928] ) ,dikesren mot mosse ,50-tal ex ,1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet (13F 1i , [67087, 14927] ) ,kärrkant ,ett 50-tal ex ,1996 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ) ,grus och sandgrop ,1 ex ,2003 (JJa & BCa)
Nonea versicolor    Nonnea
Strand, 200 meter Ö Vikasjöns sydspets (13F 1j , [67068, 14969] ) ,i kant av sädesåker vid jordgubbsland, ett fåtal 1988 (RFr) * ca 10 meter S om landsvägen i åkerkant, ca 10 ex 1989 (LBr) * spridd i kornåkerkanter ,ca 65 ex ,1990 (LBr,JEd)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ) ,villatomt med odling ,riklig, ursprungligen införd ,2017 (LBr)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14930] ) ,gammal avfallsplats ,5 ex ,1998 (SBm)
Dalviks by,sydligaste gårdarna (13F 1i , [67065, 14921] ) ,vägkant,åkerren,tomtgräns ,100-tals ,1999 (SBm)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Dalvik,sydligaste gården (13F 1i , [67066, 14921] ) ,vägslänt ,rikligt ,1998 (SBm)
Sunnanhaga (13F 1i , [67066, 14949] ) ,vägkant ,30-tal ex ,1998 (SBm)
100 m NO om sydligaste gården i Dalvik,vägskäl (13F 1i , [67068, 14922] ) ,vägkant ,fåtalig ,1998 (SBm)
Vikasundet mot Herrgårdsviken (13F 1i , [67095, 14942] ) ,vägkant ,10-tal ,1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,i kanten av gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 20 ex ,1997 (JJa & BCa)
Hosjö fl. (13F 3j , [6719, 1497] ) ,vägkanter o.tomtgränser , 1988 (JEd)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Callitriche hamulata    Klolånke
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) ,näringsrik igenvuxen tjärn , 2000 (JJa & BCa)
Callitriche palustris    Smålånke
Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ) , ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Galeopsis bifida    Toppdån
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Viltvattnet Dominik (artp.) (13F 1j , [6705230, 1495080] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ) , ~refl~ ,dike vid åker , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Gringsbo gård 400 m ONO (13G 3a , [6718210, 1500760] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Glechoma hederacea    Jordreva
Kråknäsmossen SÖ hörnet (13F 1i , [67084, 14928] ) ,åkerren ,rikligt ,1998 (SBm)
Kråknäsmossen,fr.Taxåsen ut över mossen mot V (13F 1i , [67086, 14928] ) ,vägren mot dike ,1 m2 ,1996 (SBm)
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67094, 14926] ) ,tipplats för jord vid gammal gruva ,1/2 m2 ,1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [67069, 14972] ) ,kulturmark i vägdike , 1989 (JEd & TLj)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika kyrkby (13F 2i , [6710, 1494] ) ,gräsmattor ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ) ,torr gräsbacke , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ) ,S-vänd torrbacke på sand , 1987 (JEd)
Lamium album    Vitplister
Vägen Vikasundet mot Herrgårdsviken 0-500 m (13F 1i , [67095, 14940] ) , ~refl~ ,vägkanter , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,tomtgräns , 1989 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14988] ) , ~refl~ ,gammal tipp , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ) ,schaktjord v.kyrkogård , 1988 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Kabelvägen Kniva (artp.) (13F 3j , [6715070, 1498670] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Lamium hybridum    Flikplister
Starens, nordligaste gården (13F 1i , [67063, 14929] ) , ~refl~ ,åker , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lamium purpureum    Rödplister
Starens, nordligaste gården (13F 1i , [67063, 14929] ) , ~refl~ ,åker , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Kyrkbytjärn Vika Falun (artp.) (13F 2j , [6710990, 1495170] ) ,ruderatmark liten jordhög ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Lycopus europaeus    Strandklo
Runns strand ~ 1 km V om Vikasundet (13F 1i , [67095, 14938] ) ,strand ,6 ex ,1998 (SBm)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ) ,näringsfattig strand ,sparsam ,2016 (LBr)
Mentha arvensis    Åkermynta
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Prunella vulgaris    Brunört
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,fuktig obetad hage , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Satureja acinos    Harmynta
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,åstorrslänt , 1989 (JEd & TLj)
150 m SO Vika k:a (13F 2j , [67105, 14950] ) ,vägslänt mot Viksjön ,fåtalig ,1988 (RFr)
Scutellaria galericulata    Frossört
Atlasruta (13F 1i , [67055, 14930] ) , ~refl~ ,dränerinskanal vid betesmark , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Staberg, Gasbolaget (artp.) (13F 3j , [6715629, 1498333] ) ,växer glest på olika platser även uppströms knivaån. ,2 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Sandlandet, Skutudden (artp.) (13F 3j , [6718794, 1496919] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stachys palustris    Knölsyska
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67052, 14947] ) ,lundartad artrik blandskog ,ett 10 tal i 2 grupper ,1996 (SBm)
Kalvsbäcken 800 m NV (13G 1a , [6708713, 1500054] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Thymus serpyllum    Backtimjan
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,igenvuxen herrgårdsträdgård, vid mur ,ca 10 ex ,1997 (JJa & BCa)
Solanum dulcamara    Besksöta
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) ,stränder vid djup sjövik , 2000 (JJa & BCa)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ) ,fuktig ängsmark, dikeskant , 1999 (JJa & BCa)
Lunåbäcken strax före utloppet i Öv.Klingen (13G 1a , [67080, 15015] ) ,kanten av bäcken ,1 ex. ,1987 (BCa)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Hosjö vid Elis Janssons butik (13F 3j , [6719180, 1495720] ) ,grusplan ,spridd ,2017 (LBr)
Hosjö vid Hemköp (13F 3j , [6719180, 1496040] ) ,husgrundskant ,spridd ,2015 (LBr)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Svedens gård (13F 1i , [67097, 14918] ) ,igenvuxen skräpmark vid ekonomibyggnader ,5 ex ,1998 (SBm)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Nyhyttan (13F 1j , [6708943, 1499833] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
500 m S om Åsen vid vägen mot Kalkberget (13F 1i , [67071, 14940] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Parkvägen, Skutudden (artp.) (13F 3j , [6718770, 1496591] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Sandlandet, Skutudden (artp.) (13F 3j , [6718794, 1496919] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark runt trädgården , 2015 (JJa)
Scrophularia nodosa    Flenört
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,rikt sydlänt hygge ,t.rikligt ,1988 (LBr)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ) ,nedanför brant ,ca 5 ex. ,1987 (BCa)
Nedom Botolfsbergets S-sida (trol inhemsk!) (13F 1j , [67080, 14967] ) ,sydsluttn nedom sydberg , 1988 (JEd)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
"Falu fynd", f.d. Mats bilar,nära Sundbornsån (13F 3j , [6719, 1495] ) ,slänt ned mot ån ,ett 10-tal ex ,2004 (LBr)
Korsnäs strax Ö ån (13F 3j , [67191, 14955] ) ,vägkant o schaktslänt mot ån ,20-tal ex ,1990 (JEd)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Stationsvägen (artp.) (13F 3j , [6719148, 1495555] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Verbascum speciosum    Praktkungsljus
Staberg (13F 3j , [67161, 14985] ) ,vägren ,enstaka ,2012 (GHa)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14968] ) ,bersluttning-kalhygge ,sparsamt ,1988 (RFr)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,rikt sydlänt hygge ,rikligt ,1988 (LBr)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14988] ) ,gammal tipp , 1999 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ) ,grusmark nedom brant ,5 ex. ,1987 (BCa)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Falun, Strömsbacka 1, 275 m SV (artp.) (13F 4j , [6720914, 1498018] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Botolfsbergets S-sida (inhemsk!) (13F 1j , [67080, 14967] ) ,S-klippor o. på S.exp. hygge ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 20 ex ,1997 (JJa & BCa)
Uddnäs (13F 3j , [6718, 1497] ) ,ogräs i rabatt , 1989 (JEd)
Veronica arvensis    Fältveronika
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714875, 1500019] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Veronica scutellata    Dyveronika
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Veronica verna    Vårveronika
Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14975] ) ,åsslänt mot åker , 1989 (JEd & TLj)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ) ,betad torrängsbacke , 1988 (JEd)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ) ,S-vänd torrbacke på sand ,enstaka ,1987 (JEd)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Runns strand ~ 1 km V om Vikasundet (13F 1i , [67095, 14938] ) ,fuktig strand ,fåtalig ,1998 (SBm)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
SO om Starens (13F 1i , [67056, 14932] ) , ~refl~ ,dräneringskanal från Dammyran , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ) , ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,damm i gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , 2000 (JJa & BCa)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) ,näringsrik igenvuxen tjärn , 2000 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Plantago major    Groblad
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Plantago media    Rödkämpar
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Linnaea borealis    Linnéa
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 300 m NO (13G 3a , [6719440, 1502270] ) ,blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lonicera caprifolium    Kaprifol
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Ryggen V-ut vid bron (13G 3b , [67195, 15059] ) ,bäckdråg ,rikligt ,1989 (JEd)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika kyrkby 200 n N kyrkan (13F 2i , [67108, 14949] ) ,i o.omrkring åsgropen ,stora ex. ,1988 (TLj & LBr)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Kabelvägen Kniva (artp.) (13F 3j , [6715070, 1498670] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Falun, Strömsbacka 1, 275 m SV (artp.) (13F 4j , [6720914, 1498018] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Viburnum opulus    Olvon
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Campanula glomerata    Toppklocka
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,10-20 ex ,1997 (JJa & BCa)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Campanula latifolia    Hässleklocka
100 m NO om sydligaste gården i Dalvik (13F 1i , [67068, 14922] ) ,skräpmark,slybuskage vid vägen ,10-tal ,1998 (SBm)
Campanula patula    Ängsklocka
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Kråknäs strax S gårdarna (13F 1i , [67094, 14925] ) ,vägkanter , 1988 (Britta Bengtsson)
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67094, 14925] ) ,dikesren-åkerren ,20-tal ,1999 (SBm)
Kråknäs strax Ö gårdarna (13F 1i , [67095, 14926] ) ,vägkanter , 1988 (Britta Bengtsson)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [6708, 1496] ) ,flerst.på hygget nedanför berget o vid kalkbrottet ,ca 25 ex ,1988 (LBr)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,bergiga åkerholmar ,sparsamt ,1988 (RFr)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Norra stranden av Öv.Klingen (13G 1a , [6707, 1501] ) ,flerstädes i hagmarkerna ,ca ett 100-tal ,1987 (BCa)
Kråknäs (Fornäs udde), NV mossen (13F 1i , [67091, 14922] ) ,gammal skogsväg,lövskog ,udda ex ,1988 (Britta Bengtsson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ) , ~refl~ ,slagghög , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Achillea millefolium    Röllika
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, åkerkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.) (13F 4j , [6720261, 1497834] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Antennaria dioica    Kattfot
Dalviks by, vägskälet mot Skutviken,100 m N om sydligaste gården (13F 1i , [67067, 14922] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Gringsbo gård 400 m ONO (13G 3a , [6718210, 1500760] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Gringsbo (artp.) (13G 3a , [6718769, 1500416] ) , ,5 stjälkar/strån/skott ,2017 (Matilda Elgerud)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,åstorrslänt ,enst. ,1989 (JEd)
Ryggen V-ut vid bron (13G 3b , [6719, 1505] ) ,jvg-slänter , 1989 (JEd)
Arctium minus    Liten kardborre
Rensbyn. sydligaste gården (13F 1i , [67083, 14939] ) ,tipplats för jord ,1 ex ,1998 (SBm)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Kornäs n.ån (13F 3j , [6719, 1495] ) ,vägkanter,etc. , 1988 (JEd)
Stationsvägen (artp.) (13F 3j , [6719148, 1495555] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Artemisia absinthium    Malört
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand (13F 1j , [6707020, 1497460] ) ,vägkant ,2 ex ,2004 (IPt)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,tomtgräns , 1989 (JEd)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Bellis perennis    Tusensköna
Cederroth (artp.) (13F 3j , [6718907, 1495922] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Bidens cernua    Nickskära
Kråknäsmossen,V kanten i höjd med Garbergsudden (13F 1i , [67089, 14923] ) ,grävd dräneringskanal ,ett 10-tal ex ,1996 (SBm)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) , ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Hosjö , Sandviken (13F 3j , [6718954, 1496688] ) ,bäckkant med bl a tiggarranunkel och sommarlånke , 2002 (TLj)
Bidens tripartita    Brunskära
Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ) , ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) ,fuktig obetad hage , 1999 (JJa & BCa)
Kniva tomten (artp.) (13F 3j , [6715860, 1499653] ) , ,5, återkommit i flera år (mer än 8 år) på lite olika ställen på platsen, inom ca 25m radie. ,2019 (Cecilia Rastad)
Carduus crispus    Krustistel
Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ) , ~refl~ ,dike vid åker , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ) , ~refl~ ,slagghög , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Centaurea jacea    Rödklint
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Centaurea montana    Bergklint
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,ca 5 ex ,1997 (JJa & BCa)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Lund (13F 1j , [6706750, 1498460] ) ,vägkant ,fåtalig ,2004 (IPt)
Strand på åsen (13F 1j , [6707, 1496] ) ,torrslänter etc. ,flerst.rikl. ,1989 (JEd & TLj)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6719, 1497] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Strand mot Granbo på åsen (DF) (13F 1j , [67069, 14977] ) ,S-exp.åsslänt i vägkant,m.tjärblomster o. ängshavre ,rikl. ,1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Dalbyn,vid avtagsv. mot Länsbodarna (13F 1i , [67069, 14924] ) ,vägkant ,fåtal ,1998 (SBm)
Vikasundet mot Herrgårdsviken (13F 1i , [67095, 14940] ) ,vägkant ,längs 5 m ,1998 (SBm)
Kyrkbytjärn, V-sidan (13F 2j , [67109, 14951] ) ,gråalskog,utkastad från trädgård o spridd ,spridd ,1987 (TLj)
S om Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710547, 1495152] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Cichorium intybus    Cikoria
Kniva 156 (artp.) (13F 3j , [6715858, 1499651] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Cecilia Rastad)
Cirsium arvense    Åkertistel
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Åkerholme c 450 m SO Gräntjärn (artp.) (13F 1j , [6708273, 1498198] ) ,frisk gräsmark i kanten på åkerholme i frisk betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Falun, Strömsbacka 1, 275 m SV (artp.) (13F 4j , [6720914, 1498018] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Cirsium helenioides    Brudborste
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Fuktäng 200 m S Gräntjärnen (artp.) (13F 1j , [6708370, 1497907] ) ,fuktig gräsmark fuktäng i större betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Kråknäsmossen (13F 1i , [67085, 14925] ) , ~refl~ ,körväg SV om mossen , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Åkerholme c 450 m SO Gräntjärn (artp.) (13F 1j , [6708273, 1498198] ) ,frisk gräsmark i kanten på åkerholme i frisk betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Hosjö vid Hemköp (13F 3j , [6719180, 1496040] ) ,rabatter och parkering ,spridd ,2015 (LBr)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
S om Starens (13F 1i , [67058, 14928] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde samt bäckravin , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14979] ) ,lövskogsdunge , 1999 (JJa & BCa)
Strax N om Lunåbäckens utlopp i Öv.Klingen (13G 1a , [67080, 15016] ) ,kanten av gammal körväg på åker ,ca 5 ex. ,1987 (BCa)
Crepis tectorum    Klofibbla
Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ) , ~refl~ ,dike vid åker , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Hedemoravägens avfart från Gävlevägen (13F 3j , [67188, 14979] ) , ~refl~ ,flisupplag på grusmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,fuktig obetad hage , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Dammtjärnen 300 m NO (13G 3a , [6719440, 1502270] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 300 m ONO (13G 3a , [6718240, 1500610] ) ,åkerkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Rensbyn, infarten till byn (13F 1i , [67086, 14942] ) , ~refl~ ,dikesslänt , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Dammtjärnen 300 m NO (13G 3a , [6719440, 1502270] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Kyrkbytjärn Vika Falun (artp.) (13F 2j , [6710990, 1495170] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Lactuca serriola    Taggsallat
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lapsana communis    Harkål
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ) ,sandig igenväxt åker , 1990 (JEd)
Strand ,fl. (13F 1j , [6707, 1496] ) ,strandsnår,lövdunge i byn ,etc. , 1988 (JEd)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Sundbornsåns V-sida v. Backa-bron (13F 4j , [67220, 14983] ) ,kornåker ,rikl. ,1988 (JEd)
Kalvsbäcken 800 m NV (13G 1a , [6708713, 1500054] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,fuktig obetad hage , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Leontodon hispidus    Sommarfibbla
Stabergs trädgård (13F 3j , [6716080, 1498700] ) ,gräsmark under äppelträd ,rikligt, insådd med gräsfrö ,2015 (JJa)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498474] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Chamomilla recutita    Kamomill
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Mycelis muralis    Skogssallat
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Botolfsbergets S-sida (13F 1j , [67080, 14967] ) ,S-vänt hygge , 1988 (JEd)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Hedemoravägens avfart från Gävlevägen (13F 3j , [67188, 14979] ) , ~refl~ ,flisupplag på grusmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Petasites hybridus    Pestskråp
Rankhyttan 22,Falun (artp.) (13F 1j , [6706425, 1495359] ) , ,noterad ,2019 (Teresa Jonsson)
Rankhyttan (artp.) (13F 1j , [6706690, 1495380] ) , ,väldigt vanlig vid bäcken ,2015 (Kalle Bergström)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14929] ) ,omgivande tomtmark ,10-tal ex ,1998 (SBm)
Dalvik,sydligaste gården (13F 1i , [67066, 14921] ) ,vägkant ,3 ex ,1998 (SBm)
Strand mot sjön (13F 1j , [67072, 14968] ) ,torr vägslänt , 1989 (JEd)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Karlslund (artp.) (13F 3j , [6717473, 1497951] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Uddnäsvägen (artp.) (13F 3j , [6717609, 1497948] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Lernefalk)
Uddnäsvägen (artp.) (13F 3j , [6718131, 1497626] ) , ,50 ,2018 (Kajsa Wejryd)
Falun, Strömsbacka 1, 275 m SV (artp.) (13F 4j , [6720914, 1498018] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
SV om Åsen, 100-200 m SV vägskälet (13F 1i , [67075, 14934] ) ,vägkant ,rikligt ,1996 (SBm)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ) , ~refl~ ,landsvägskanter , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Dalviks by, vägskälet mot Skutviken,100 m N om sydligaste gården (13F 1i , [67067, 14922] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Senecio jacobaea    Stånds
Hosjö ,längs Rv. 80 VSV kapellet (13F 3j , [6719280, 1497370] ) , , 2007 (TLj)
Senecio ovatus    Glesstånds
Kråknäs SV ut (13F 1i , [67093, 14921] ) ,väg o dikesren ,1 ex ,1998 (SBm)
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67094, 14926] ) ,gammal tipplats för bl.a. jord ,20-tal ,1998 (SBm)
Svedens gård (13F 1i , [67097, 14918] ) ,igenvuxen skräpmark vid ekonomibyggnader ,10-tal ex ,1998 (SBm)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) ,gräns mln sankstråk o torr bergkant ,2 ex ,1997 (SBm)
800 m SO Starens (13F 1i , [67055, 14930] ) ,kalhygge ,rikligt ,1998 (SBm)
500 m S om Åsen vid vägen mot Kalkberget (13F 1i , [67070, 14940] ) ,kalhygge ,rikligt ,1998 (SBm)
Lunåbergets Ö-sida (13G 1a , [67084, 15020] ) ,kalhygge , 1990 (JEd)
Svartskär Ö-ut (13G 2a , [67147, 15025] ) ,granskogshygge ,rikligt ,1990 (JEd)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ) ,sandig igenväxt åker , 1990 (JEd)
Strand ,fl. (13F 1j , [6707, 1496] ) ,vägkanter.etc. , 1988 (JEd)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbytjärnens V-sida (13F 2j , [67110, 14952] ) ,schaktmark ,riklig ,1990 (JEd)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6719, 1497] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Stationsvägen (artp.) (13F 3j , [6719148, 1495555] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Senecio vulgaris    Korsört
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Rensbyn, infarten till byn (13F 1i , [67086, 14942] ) , ~refl~ ,dikesslänt , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ) ,torr sandmark ,spridd ,2020 (LBr)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
Kråknäs (13F 1i , [67094, 14925] ) ,dikesren ,1 tuva ,1999 (SBm)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Stabergs klack (13F 3j , [67167, 14989] ) , ~refl~ ,bergklack med tallskog och lingon , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Sonchus asper    Svinmolke
Malmbäcken, V om vägen Folkarbyn-Rensbyn (13F 1i , [67081, 14941] ) , ~refl~ ,bäcken samt stranden , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,grusgång , 2015 (JJa)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
100 m NO om sydligaste gården i Dalvik,vägskäl (13F 1i , [67068, 14922] ) ,jordhög vid gård ,10-tal ,1998 (SBm)
Sörbo strax V lv (13F 2j , [67101, 14962] ) ,dynghögar vid fd. ladugård ,riklig ,1990 (JEd)
Tanacetum vulgare    Renfana
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,tomtgräns , 1989 (JEd)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14979] ) , ~refl~ ,lövskogsdunge , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kniva s:a (artp.) (13F 3j , [6715709, 1499187] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Kniva by (artp.) (13F 3j , [6715719, 1499172] ) ,vägkant, kniva by. ,1 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.) (13F 3j , [6719619, 1497745] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,jordhögar mm ,spridd ,2020 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Färnviken (artp.) (13F 2j , [6711895, 1497372] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Centralvägen (artp.) (13F 3j , [6719135, 1495972] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.) (13F 4j , [6720970, 1498039] ) ,jordhög, schaktmassor ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Tussilago farfara    Hästhov
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,rikt sydlänt hygge ,rikligt ,1988 (LBr)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Stämshöjden (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498611] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen (artp.) (13G 3a , [6719291, 1504945] ) ,barrnaturskog / , 2005 (Skogsstyrelsen)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skutuddsskogen, Skutudden (artp.) (13F 3j , [6718594, 1496192] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Glenn Costello)
Hosjö (artp.) (13F 3j , [6718690, 1497320] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Polygonatum odoratum    Getrams
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) , ,sparsamt men spridd ,1988 (LBr)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ) ,bergiga åkerholmar-bergsluttning ,måttligt ,1988 (RFr)
Botolfsbergets S-sida (inhemsk!) (13F 1j , [67080, 14967] ) ,berghällar o. på int.liggande S.exp. hygge ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Narcissus poëticus    Pingstlilja
Hosjö vid Skutudden (13F 3j , [6719140, 1496930] ) ,gräsmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Hosjö vid Skutudden (13F 3j , [6719140, 1496930] ) ,gräsmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Lilium martagon    Krollilja
Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14929] ) ,omgivande tomtmark i högt gräs ,30-tal ex ,1998 (SBm)
Dalvik (13F 1i , [67070, 14927] ) ,ödetorp ,3 ex ,1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,runt gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,50 - 100 ex ,1997 (JJa & BCa)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika Kyrkby (13F 2j , [6710, 1495] ) ,sjöstrand ,sparsamt ,1988 (RFr)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Iris sibirica    Strandiris
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,vid damm i gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,3 ex ,1997 (JJa & BCa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
800 m S om Åsen (13F 1i , [67067, 14938] ) ,myr (mosse?) ,1 ex ,1997 (SBm)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Starens, nordligaste gården (13F 1i , [67063, 14929] ) , ~refl~ ,åker , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Ryggen, 1935 (G. Krutmeyer: KLEFB.1937) * 300m NNO Logården (13G 4b , [67209, 15092] ) ,i bäcksänka med blandskog ,2 bestånd ,1990 (K. Furness & Å. Bergström)
Goodyera repens    Knärot
Sunnanhaga (13F 1i , [67067, 14949] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Övertjärn Ö-ut (13G 1a , [6709, 1502] ) ,tallskog ,flerst. ,1990 (JEd)
Holkmossen (13G 2a , [6710706, 1502065] ) ,skogsmark nära mosse ,spridd ,2011 (IPt)
M. Skutbeget o. Fisklösen (13G 4a , [6720, 1504] ) ,blåbärsgranskog , 1988 (JEd)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Nyckelbiotop Nr 22/B5-4/76 (områdesmittpunkt) (obsd.) (13G 2a , [6713739, 1501179] ) , , 1994 (okänd)
Listera cordata    Spindelblomster
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Listera ovata    Tvåblad
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) ,rikkärr ,100-tals ,1997 (SBm)
Platanthera bifolia    Nattviol
Lottbobergets V-sida (13G 4c , [6720, 1513] ) ,tallskogshygge ,enst. ,1988 (JEd)
Calla palustris    Missne
Röberget, platå 400 m Ö bergets topp (13F 1i , [67055, 14946] ) ,skogskärr ,rikligt ,1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet av öppna kärret (13F 1i , [67087, 14927] ) ,kärrkant ,rikligt ,1996 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ) ,strandkärr ,rikligt ,1996 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjön vid gamla järnvägen (13F 4j , [6720430, 1497880] ) ,sumpkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Hosjöholmen (artp.) (13F 4j , [6721100, 1498100] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lemna minor    Andmat
Kråknäsmossen (13F 1i , [67087, 14927] ) , ~refl~ ,mossens centrala våtdel , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa i ån (13F 3j , [67189, 14981] ) ,eutrof å , 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) , ~refl~ ,sumphål , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Hosjö NO om kapellet (13F 3j , [67195, 14977] ) ,diken mot åkermark ,rikl! ,1988 (JEd)
SV om Stämshöjen Ö om ån (13F 4j , [67209, 14979] ) ,i småpölar v-åkermark , 1988 (JEd)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lemna trisulca    Korsandmat
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) ,stränder vid djup sjövik , 2000 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Elodea canadensis    Vattenpest
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) ,näringsrik igenvuxen tjärn , 2000 (JJa & BCa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.) (13F 2j , [6710604, 1495167] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ) ,kärr ,spridd ,2011 (IPt)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
SO om Starens (13F 1i , [67056, 14932] ) , ~refl~ ,dräneringskanal från Dammyran , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
500 m SSO Starens (13F 1i , [67055, 14930] ) ,dräneringskanal ,rikligt ,1998 (SBm)
SO om Starens,dräneringskanaler från Dammyren (13F 1i , [67057, 14932] ) ,vatten i myrmark ,rikligt ,1997 (SBm)
Kråknäsmossen,V kanten i höjd med Garbergsudden (13F 1i , [67089, 14923] ) ,grävd dräneringskanal ,riklig ,1996 (SBm)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Potamogeton natans    Gäddnate
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ) ,näringsfattig strand ,sparsam ,2016 (LBr)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.) (13F 2j , [6710604, 1495167] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) ,näringsrik igenvuxen tjärn , 2000 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Runns strand ~ 1 km V om Vikasundet (13F 1i , [67095, 14938] ) ,grunt vatten ,10-tal ,1998 (SBm)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ) ,näringsfattig strand ,sparsam ,2016 (LBr)
Sparganium emersum    Igelknopp
Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ) , ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) ,fuktig obetad hage , 1997 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Malmbäcken (13F 1i , [67081, 14942] ) ,utgrävd o breddad bäckfåra ,100-tals ,1999 (SBm)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) , ~refl~ ,stränder vid djup sjövik , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , 2000 (JJa & BCa)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
SO om Starens,dräneringskanaler från Dammyren (13F 1i , [67057, 14932] ) ,vatten i myrmark ,rikligt ,1997 (SBm)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Kråknäsmossen (13F 1i , [67088, 14924] ) , ~refl~ ,dräneringskanal längs västra kanten , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) ,fuktig obetad hage, S bäck ,ca 5 ex ,1997 (JJa & BCa)
Typha latifolia    Bredkaveldun
600 m OSO om Starens (13F 1i , [67058, 14934] ) ,öppet myrvatten , 1997 (SBm)
Malmbäcken (13F 1i , [67082, 14943] ) ,bäck ,rikligt ,1999 (SBm)
Kråknäsmossen, sydligaste delen (13F 1i , [67085, 14927] ) ,kärrkant mot klarvatten , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen,centrala våtdelen (13F 1i , [67086, 14926] ) ,öppet kärr ,riklig ,1996 (SBm)
Kråkmossbäckens utlopp i Runn (13F 1i , [67093, 14919] ) ,grunt vatten ,mkt rikligt ,1998 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14944] ) ,strand ,t.riklig ,1996 (SBm)
Strand Ö-ut (13F 1j , [67069, 14974] ) ,eutrof fuktsänka mot åker/betesmark ,rikl. ,1988 (JEd)
Vikasjön v. Strand (13F 1j , [6707, 1496] ) ,eutrof vik , 1988 (JEd)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Sörbo i bäcken o. vid lv. (13F 1j , [6709, 1496] ) , , 1988 (JEd)
600 m NNO Vika k:a (13F 2j , [67114, 14955] ) ,tjärn ,rikligt ,1988 (RFr)
Kniva mot SV (13F 3j , [6715, 1498] ) ,kärr vid ån ,rikligt ,1989 (JEd)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Karlslundstjärn (13F 3j , [6718, 1498] ) ,igenväxande tjärn / strandkärr ,rikl. ,1988 (JEd)
Rv.80 S om Hosjö kapell (13F 3j , [6719, 1497] ) ,vägdiken , 1988 (JEd)
N om Stämshöjen v.Svärdsjövägen (13F 4j , [67218, 14984] ) ,kärräng,eutroft ,rikl. ,1988 (JEd)
Viltvattnet Dominik (artp.) (13F 1j , [6705230, 1495080] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Kråknäsmossen (13F 1i , [67088, 14924] ) , ~refl~ ,dräneringskanal längs västra kanten , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Juncus articulatus    Ryltåg
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Juncus bufonius    Vägtåg
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67193, 14980] ) , ~refl~ ,motionsstig , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Juncus bulbosus    Löktåg
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Ca 700 m N Strand (13F 1j , [67079, 14968] ) ,åkerdike ,måttligt ,1988 (RFr)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark runt trädgården , 2015 (JJa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Juncus effusus    Veketåg
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) ,fuktig obetad hage , 1997 (JJa & BCa)
Juncus filiformis    Trådtåg
Kråknäsmossen (13F 1i , [67085, 14925] ) , ~refl~ ,körväg SV om mossen , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Ragvaldsberg (13F 3j , [67153, 14983] ) , ~refl~ ,betesmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Staberg (artp.) (13F 3j , [6716057, 1498707] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Luzula sudetica    Svartfryle
Starens,sämre körväg i SO mot Röberget (13F 1i , [67054, 14932] ) ,gräsklädd körväg ,7-8 ex ,1999 (SBm)
Carex acuta    Vass-starr
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Svartskärssjön (artp.) (13G 2a , [6714384, 1501728] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) ,näringsrik igenvuxen tjärn , 2000 (JJa & BCa)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ) ,näringsfattig strandvegetation ,spridd ,2016 (LBr)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Carex canescens    Gråstarr
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Folkarbyn v.gravfältet mot Vikasjön (13F 1i , [67078, 14947] ) ,kobetade torrängar ,spr. ,1988 (TLj & LBr)
Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14974] ) ,åsbacke , 1989 (JEd & TLj)
Kyrkbyn 150 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ) ,S.exp. åsslänt ,flerst.o t.rikl. ,1991 (JEd)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ) ,betad torrängsbacke , 1988 (JEd)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Dammmyran 600 m OSO om Starens (13F 1i , [67058, 14934] ) , ~refl~ ,myr , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex diandra    Trindstarr
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) ,näringsrik igenvuxen tjärn , 2000 (JJa & BCa)
Carex digitata    Vispstarr
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex dioica    Nålstarr
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex disticha    Plattstarr
Folkarbyn, 100 m NO om ostligaste torptecknet (13F 1i , [67081, 14947] ) ,sjöstrand ,50-tal ,1999 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ) ,sank äng samt vägsluttning ,riklig ,1996 (SBm)
Carex echinata    Stjärnstarr
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex elongata    Rankstarr
Vikasundet,50 m NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ) ,strand ,1 tuva ,1996 (SBm)
Kyrkbytjärnens utlopp (13F 2j , [67106, 14951] ) ,strand , 1989 (JEd)
Hosjö,Åsbo mot jvg,200 m Ö vattenverket (13F 3j , [67196, 14978] ) ,liten å mot alkärr ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Hosjöns vid Lilla Näs (13F 4j , [6720320, 1497210] ) ,alkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Hosjön vid gamla järnvägen (13F 4j , [6720430, 1497880] ) ,sumpkärr ,spridd ,2016 (LBr)
Trostbäcken (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498608] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Carex flava    Knagglestarr
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ) , ~refl~ ,fuktig ängsmark, dikeskant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex globularis    Klotstarr
Stabergs klack (13F 3j , [67167, 14989] ) , ~refl~ ,bergklack med tallskog och lingon , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex limosa    Dystarr
Dammmyran 600 m OSO om Starens (13F 1i , [67058, 14934] ) , ~refl~ ,myr , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex livida    Vitstarr
Dammmyran 600 m OSO om Starens (13F 1i , [67058, 14934] ) , ~refl~ ,myr , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Carex loliacea    Repestarr
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Carex magellanica    Sumpstarr
Dammmyran 600 m OSO om Starens (13F 1i , [67058, 14934] ) , ~refl~ ,myr , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ) ,kärr ,spridd ,2011 (IPt)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex ovalis    Harstarr
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ) , ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Kristoffer Hylander)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Rötjärn (13F 0i , [6704768, 1494253] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ) ,kärr ,rikligt ,2011 (IPt)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Gringsbo (artp.) (13G 3a , [6718933, 1500777] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Lennart Bratt, Sanne Godowbratt)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,dike ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex spicata    Piggstarr
Vika Kyrkby,f.d.Petterssons bageri (13F 2i , [6710, 1494] ) ,kant av grusväg ,vid stenmur ,fåtalig ,1988 (RFr)
Ragvaldsberg (13F 3j , [6715410, 1498270] ) ,torr beteshage ,spridd ,2004 (TLj)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård ,5 ex ,1997 (JJa & BCa)
Staberg (13F 3j , [6716090, 1498700] ) ,på gårdstun och i gamla fägården ,riklig ,2004 (TLj)
Carex vaginata    Slidstarr
Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ) , ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ) , ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ) ,sandstrand , 1991 (JEd)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ) ,stränder vid djup sjövik , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Kråknäsmossen, sydligaste delen (13F 1i , [67085, 14927] ) ,mycket sank kärrkant ,rikligt på 2 m2 ,1996 (SBm)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6718, 1497] ) ,kärrveg.i vägdik , 1990 (JEd)
Eleocharis palustris    Knappsäv
SO om Starens (13F 1i , [67056, 14932] ) , ~refl~ ,dräneringskanal från Dammyran , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ) , ~refl~ ,strandområde , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ) ,dammkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ) , ~refl~ ,myrmark , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Cykelbanan mellan Hosjöholm och Backa Danholn (artp.) (13F 4j , [6721283, 1498165] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rhynchospora alba    Vitag
S om Starens (13F 1i , [67058, 14928] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde samt bäckravin , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67193, 14980] ) , ~refl~ ,motionsstig , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ) , ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Scirpus radicans    Bågsäv
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Rankhyttan,Hällsjöbäcken (13F 1j , [6706, 1495] ) ,bäckstrand på flera ställen ,rikl. ,1989 (SBm)
Strax N om Lunåbäckens utlopp i Öv.Klingen (13G 1a , [67080, 15015] ) ,fuktigmark invid bäck ,100-tal ,1987 (BCa)
Trostbäcken (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498608] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Svartskärssjön (artp.) (13G 2a , [6714384, 1501728] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum alpinum    Snip
Rötjärn (13F 0i , [6704760, 1494294] ) , , 2019 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ) , ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (JJa & BCa)
Agrostis canina    Brunven
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ) , ~refl~ ,strandområde , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Koparvet (artp.) (13G 2a , [6714556, 1500595] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Agrostis capillaris    Rödven
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Agrostis gigantea    Storven
Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ) , ~refl~ ,dike vid åker , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ) ,sandig igenväxt åker , 1990 (JEd)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Avena fatua    Flyghavre
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ) ,gles nyvall ,t.rikl. ,1990 (JEd)
Briza media    Darrgräs
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Bromus inermis    Foderlosta
Korsnäs vid jvg (13F 3j , [6719, 1495] ) ,banvall ,flerst. ,1990 (JEd)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67162, 14988] ) , ~refl~ ,skogsäng , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Gräsberget (artp.) (13G 1a , [6709546, 1503440] ) ,översilad tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714875, 1500019] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ) , ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
SO om Starens,gammalt hyttområde (13F 1i , [67058, 14929] ) ,skogsbryn ,25-tal ,1997 (SBm)
200 m VSV avtagsväg mot Starens (13F 1i , [67070, 14927] ) ,vägkant ,~50 ex ,1997 (SBm)
V om Kråknäsmossen,körvägen (13F 1i , [67085, 14925] ) ,vägkant mot strandskogen ,ett bestånd ~1 m2 ,1996 (SBm)
Rensbyn,infarten till byn (13F 1i , [67086, 14942] ) ,dikesren ,10 tal ex ,1997 (SBm)
Kyrkbyn N-ut, fl. (13F 2j , [6711, 1495] ) ,åker- o. vägkanter på åssand ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Kyrkbyn N-ut, fl. (13F 2j , [6712, 1495] ) ,åker- o. vägkanter på åssand ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
N om Buskbo v.lv. (13F 2j , [6713, 1497] ) ,vägslänt o. åkerkant , 1988 (JEd)
Ö om Lönnemossa (13F 3j , [6718, 1499] ) ,vägkanter ,rikl. ,1988 (JEd)
Hagtäkt (13G 3a , [6718, 1500] ) ,vägkanter o.banvall , 1988 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken ,rikligt ,2009 (IPt)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kassängsmyran (13F 3j , [6719950, 1499700] ) ,fattigkärr och laggskog ,spridd ,2017 (LBr)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Danthonia decumbens    Knägräs
150 m N om Garbergsudden (13F 1i , [67090, 14919] ) ,strandnära gräsmark vid liten stig ,10-tal ,1998 (SBm)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.) (13F 4j , [6721880, 1498600] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) , ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
500 m S om Åsen vid vägen mot Kalkberget (13F 1i , [67071, 14940] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720659, 1503320] ) ,vägkant, dike och skogsbryn ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Roegneria canina    Lundelm
Starens,bäcken fr.hyttområdet mot NV (13F 1i , [67058, 14929] ) ,lummig böckdal ,rikligt ,1999 (SBm)
Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14929] ) ,liten bergknalle ,50-tal ex ,1998 (SBm)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721887, 1498608] ) , , 2013 (Bengt Westman)
Elytrigia repens    Kvickrot
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Andrakebyn v.bron (13F 1i , [67097, 14943] ) ,torr vägbank ,rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Strand vid Botolvsboberget (13F 1j , [67078, 14967] ) ,vägkant ,t.rikligt ,1988 (LBr)
Vika kyrkby fl. (13F 2i , [6710, 1494] ) ,längs vägkanter ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ) ,gräs-torrbacke på sand , 1987 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ) ,torrbacke på sand mm ,spridd ,2020 (LBr)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Festuca ovina    Fårsvingel
500 m S om Åsen vid vägen mot Kalkberget (13F 1i , [67071, 14940] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ) , , 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kniva Ö delen (artp.) (13G 2a , [6714883, 1500132] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498474] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ) , ~refl~ ,landsvägskanter , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ) , ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 400 m ONO (13G 3a , [6718210, 1500760] ) ,beteshage , 2009 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ) , ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ) , ~refl~ ,betad bäckkant , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Glyceria grandis    Kvarngröe
Korsningen Gävlevägen-Hedemoravägen (13F 3j , [67187, 14979] ) ,vägdike ,sparsamt ,1996 (LBr)
Glyceria maxima    Jättegröe
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ) ,sank strand ,riklig ,1996 (SBm)
Viksjön vid Strand (13F 1j , [6707, 1496] ) ,sjöstrand ,riklig ,1988 (RFr)
Vikasjön v. Strand (13F 1j , [6707, 1496] ) ,eutrofa stränder , 1988 (JEd)
Viksjön vid Kyrkbyn (13F 2j , [6710, 1495] ) ,sjöstrand ,riklig ,1988 (RFr)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6718, 1497] ) ,kärrveg.i vägdik , 1990 (JEd)
Lönnemossa mot Ö (13F 3j , [6718, 1498] ) ,liten kärrpöl nära vägen , 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ) ,fuktig obetad hage , 2000 (JJa & BCa)
Korsnäs v.ån (13F 3j , [67191, 14955] ) ,åstränder , 1988 (JEd)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ) ,näringsfattig strand ,spridd ,2016 (LBr)
Ö Lunåbäckens utlopp i Öv.Klingen (13G 1a , [67079, 15017] ) ,strandkant ,5 ex. ,1987 (BCa)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.) (13F 2j , [6710604, 1495167] ) , ,noterad ,2018 (Dennis Nyström)
Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710696, 1495160] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498472] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15) (13F 2j , [6711240, 1495350] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Avenula pratensis    Ängshavre
Strand mot Granbo på åsen (13F 1j , [67069, 14977] ) ,S-exp.åsslänt i vägkant ,rikl. ,1988 (JEd)
Strand nedom Botolfsberget (13F 1j , [67079, 14966] ) ,sten.torr enebackei sydläge ,m.tjärblomster i björkhage i åkerhalva ,enst. ,1988 (JEd)
Ragvaldsberg (13F 3j , [6715410, 1498270] ) ,torr beteshage ,flera hundra tuvor ,2004 (TLj)
Norra stranden av Öv.Klingen (13G 1a , [67077, 15013] ) ,i kant av åkermark ,enstaka ,1987 (BCa)
Granbo, väg W777 (artp.) (13F 1j , [6706992, 1497744] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Avenula pubescens    Luddhavre
Åsen ,gården och vägen 200 m österut (13F 1i , [67076, 14939] ) , ~refl~ ,landsvägskanter o gårdsplan , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand på åsen (13F 1j , [6707, 1496] ) ,torrslänter etc. ,flerst.rikl. ,1989 (JEd & TLj)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ) ,betad torrängsbacke , 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) ,betad torräng ,ca 10 ex ,1997 (JJa & BCa)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Kyrkbytjärn v.fågeltornet i N änden (13F 2j , [67116, 14954] ) ,strandfuktäng ,rikl. (underart ej ang.!) ,1987 (TLj)
Hierochloë hirta ssp. hirta    Älvmyskgräs
Kyrkbytjärn v.fågeltornet (13F 2j , [67116, 14954] ) ,strandäng , 1987 (TLj)
Hordeum jubatum    Ekorrkorn
Korsningen Hedemora-Gävlevägen (13F 3j , [67188, 14979] ) ,vägkant med gles gräsväxt ,ca 5 ex. ,1988 (LBr)
Hordeum vulgare    Korn
Dalviks by, vägskälet mot Länsbodarna (13F 1i , [67069, 14924] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Starens, sämre körväg i SO mot Röberget (13F 1i , [67055, 14931] ) , ~refl~ ,gräsklädd väg , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
500 m SV Kråknäs (13F 1i , [67092, 14921] ) ,gräsvall mellan bäck o åker ,rikligt ,1998 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Starens, sämre körväg i SO mot Röberget (13F 1i , [67055, 14931] ) , ~refl~ ,gräsklädd väg , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Melica nutans    Bergslok
Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ) , ~refl~ ,lundartad artrik blandskog , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ) ,vägkant , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ) , ~refl~ ,slagghög , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ) ,bäck i blandbarrskog , 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Bösskolven (artp.) (13G 2a , [6714088, 1501098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ) , , 1988 (JEd)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1993 (Kristoffer Hylander)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ) , ~refl~ ,ödegård , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark runt trädgården , 2015 (JJa)
Lönnemossa i ån (13F 3j , [67189, 14981] ) ,eutrof å , 1988 (JEd)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ) ,vägkant, ängsmark , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Strand (artp.) (13F 1j , [6707430, 1496966] ) , , 1990 (Niklas Lönnell)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kniva, Ö delen (artp.) (13F 3j , [6715176, 1499834] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjen 150 m N (artp.) (13F 4j , [6721610, 1498370] ) ,blandskog , 2008 (HLe)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.) (13F 4j , [6721952, 1498474] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Lisselbo badplatsen (artp.) (13G 2a , [6714765, 1502031] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Phleum pratense ssp. bertolonii    Vildtimotej
Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14942] ) ,gammal körväg ,5 ex ,1997 (SBm)
Kråknäsmossen,fr.Taxåsen ut över mossen mot V (13F 1i , [67086, 14929] ) ,mittsträng (torr) på körväg ,fåtalig ,1996 (SBm)
Vikasundet (13F 1i , [67097, 14943] ) ,torrmark vid brofästet ,~5 ex ,1996 (SBm)
Phragmites australis    Vass
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ) , ~refl~ ,strandområde , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ) ,fattigkärr , 2009 (HLe)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.) (13F 2j , [6710595, 1495179] ) , ,noterad ,2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn (artp.) (13F 2j , [6711036, 1495439] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.) (13G 2a , [6710457, 1502241] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (LBr)
Ringkällmyran (artp.) (13G 4a , [6720720, 1503228] ) ,myr ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Poa annua    Vitgröe
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ) ,vägkant/banvall , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715729, 1499153] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Poa compressa    Berggröe
Korsnäs vid jvg (13F 3j , [6719, 1495] ) ,banvall ,flerst. ,1990 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Poa nemoralis    Lundgröe
Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ) , ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Poa palustris    Sengröe
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Vika kyrkby,v.fotbollsplan (13F 2j , [67112, 14950] ) ,sandig slänt ,fl. ,1988 (TLj & LBr)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ) , ~refl~ ,betad torräng , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ) ,vägkant , 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ) ,jvgområde , 2009 (IPt)
Gräntjärnen 500 m SO, hörnet av hagmarken mot kraftledningsgatan (artp.) (13F 1j , [6708024, 1498115] ) ,frisk gräsmark betad hagmark / vall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kniva (artp.) (13F 3j , [6715530, 1499223] ) , , 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lostigen (artp.) (13G 4a , [6720954, 1503645] ) ,vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog ,noterad ,2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Poa supina    Trampgröe
500 m S om Åsen vid vägen mot Kalkberget (13F 1i , [67071, 14940] ) , ~refl~ ,kalhygge , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Folkarbyn v.gravfältet mot Vikasjön (13F 1i , [67078, 14947] ) ,kobetade torrängar ,rikl.fl. ,1988 (TLj & LBr)
Nära reningsverket i byn (13F 2j , [67110, 14952] ) ,kanten av grusplan ,enst. ,1988 (TLj & LBr)
Poa trivialis    Kärrgröe
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ) ,vägkant, blandskog , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ) , , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ) ,gräsmark under äppelträd , 2015 (JJa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Stämshöjdens nr (artp.) (13F 4j , [6721898, 1498561] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)

Uppdaterad 2021-03-14