VENJAN

420 arter

2089 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Myckelmyrbäcken (artp.) (13E 7a , [6738373, 1403734] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736045, 1400139] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741290, 1410797] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Älgtjärnen SO (artp.) (13E 9b , [6746428, 1406234] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hästhagen (artp.) (13E 9b , [6748192, 1407047] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Vägkant V. Nordbläster NR (artp.) (14D 2i , [6761058, 1390588] ) , ,noterad ,2018 (David Hammarberg)
V. Tiberget (artp.) (14D 3i , [6768852, 1391668] ) , ,noterad ,2019 (David Hammarberg)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Smedstjärnen O (artp.) (13E 9b , [6747728, 1406433] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,dike , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,å , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,strand , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knås, lokar 800 m öster om (artp.) (14D 2j , [6761993, 1399055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745110, 1409597] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745748, 1406703] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, källa 400m N (artp.) (14D 3j , [6767596, 1396999] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Kringlokmyrkölen (artp.) (13E 7a , [6737965, 1400688] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739024, 1404862] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739024, 1404862] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fagertjärnarna, källa 400m N (artp.) (14D 3j , [6767596, 1396999] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ) ,betesmark ,2 ex ,1987 (LBr)
Polypodium vulgare    Stensöta
Potatisholmen SV (artp.) (13E 9b , [6748042, 1407475] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739024, 1404862] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Vägnära bäck, Skuråstjärnsv. (artp.) (14D 1i , [6757445, 1391791] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (David Hammarberg)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
V om Ängsgrav ,klippbrant (14D 3i , [6769, 1391] ) , ,rikligt ,1989 (BOr)
Ängsgrav (artp.) (14D 3i , [67698, 13913] ) ,i branten ovan Ängsgrav ,(nogr. 300 m) ,1989 (Bengt Oldhammer)
Hartjärnsberget (artp.) (14D 4i , [6771113, 1391577] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739024, 1404862] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Fagertjärnarna, källa 400m N (artp.) (14D 3j , [6767596, 1396999] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Venjan (14D 2j , [6760920, 1397200] ) ,kyrkan , 2015 (DABS)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741290, 1410797] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Bäck mos S från Lödran (artp.) (13E 7a , [6736066, 1404747] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Ogsjötjärnen (artp.) (14D 0h , [6751598, 1388760] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Blechnum spicant    Kambräken
Åsens fäb. intill Klikttjärnsbäcken (14D 3j , [6767, 1399] ) ,granskog ,1 ex ,1997 (DABS)
Åsberget (14D 3j , [6768110, 1399140] ) , ~refl~ ,örtrika fläckar i tallsluttning , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Picea abies    Gran
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Pinus sylvestris    Tall
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Slätfljot-Kringlomyrkölen 8 km VSV Landbobyn (artp.) (13E 7a , [6737337, 1401327] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Storkölen-Bärmyren 6 km VNV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6742181, 1403176] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Populus tremula    Asp
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Salulok (artp.) (14D 2j , [6764382, 1398188] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Salix aurita    Bindvide
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,strand , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Salix cinerea    Gråvide
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Salix lapponum    Lappvide
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Salix myrtilloides    Odonvide
Gåstjärnskölen ( , ) ,fattigkärr t.riklig ,1993 (LBr)
Salix pentandra    Jolster
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735830, 1403843] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Forsholmarna (artp.) (13E 9b , [6745771, 1409036] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Salix phylicifolia    Grönvide
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6763636, 1396178] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Turlok (artp.) (14D 3j , [6767280, 1398021] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Hästhagen (artp.) (13E 9b , [6748192, 1407047] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Myrica gale    Pors
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,åstrand , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Tuvängsmyren m fl 3 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8b , [6741566, 1406488] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Alnus glutinosa    Klibbal
Nybodkölen (artp.) (13E 7a , [6735898, 1400316] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Älgtjärnen SO (artp.) (13E 9b , [6746428, 1406234] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, lokar 500m N om (artp.) (14D 3j , [6768152, 1397174] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Vägkanten i Kräggtjärnsvägens början. (artp.) (14E 2a , [6760366, 1400126] ) , ,noterad ,2016 (David Hammarberg)
Alnus glutinosa x incana    
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Alnus incana    Gråal
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ) ,blandskog , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, den norra (artp.) (14D 3j , [6767430, 1397076] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Slätfljot-Kringlomyrkölen 8 km VSV Landbobyn (artp.) (13E 7a , [6737337, 1401327] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Storkölen-Bärmyren 6 km VNV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6742181, 1403176] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gummebergsmyren-Ogsjön 11 km SV Venjan (artp.) (14D 0h , [6752278, 1389010] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Betula pendula    Vårtbjörk
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vägkanten i Kräggtjärnsvägens början. (artp.) (14E 2a , [6760366, 1400126] ) , ,noterad ,2016 (David Hammarberg)
Betula pubescens    Glasbjörk
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bistorta vivipara    Ormrot
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6763636, 1396178] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746935, 1408474] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,å , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Chenopodium album    Svinmålla
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Montia fontana    Källört
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Cerastium arvense    Fältarv
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735830, 1403843] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745110, 1409597] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
V om Ängsgrav ,klippbrant (14D 3i , [6769, 1391] ) , ,rikligt ,1989 (BOr)
Ängsgrav (artp.) (14D 3i , [67698, 13913] ) , ,(nogr. 300 m) ,1989 (Bengt Oldhammer)
Sagina procumbens    Krypnarv
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760920, 1397200] ) ,kyrkan , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kräggtjärnsvägen 82 (artp.) (14D 1j , [6759902, 1399977] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (David Hammarberg)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Silene dioica    Rödblära
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Silene vulgaris    Smällglim
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Tiberget (artp.) (14D 3i , [6767890, 1392655] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Spergularia rubra    Rödnarv
Venjan (14D 2j , [6760920, 1397200] ) ,kyrkan , 2015 (DABS)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Stellaria alsine    Källarv
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745681, 1406623] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, källa 400m N (artp.) (14D 3j , [6767596, 1396999] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Myckelmyrbäcken (artp.) (13E 7a , [6738373, 1403734] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stellaria media    Våtarv
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746935, 1408474] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stellaria nemorum    Lundarv
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nuphar lutea    Gul näckros
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,å , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ) ,vatten , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762430, 1396330] ) ,å , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Smedstjärnen (artp.) (13E 9b , [6747717, 1406288] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Tiberget (artp.) (14D 3i , [6767890, 1392655] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Brändberget (artp.) (14D 0g , [6751612, 1381960] ) , , 2006 (Bengt Oldhammer)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fallet (artp.) (14D 4h , [6770007, 1389778] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Hartjärnsberget (artp.) (14D 4i , [6771404, 1391403] ) ,bergbrant / , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hartjärnberget (artp.) (14D 4i , [6771404, 1391403] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Bästenberg (artp.) (13E 9d , [6747210, 1417439] ) ,aspskog / lövängsrest , 1997 ((sks), Thomas Östlund)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Hästhagen (artp.) (13E 9b , [6748192, 1407047] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
V om Ängsgrav (14D 3i , [6769, 1391] ) ,hygge ,4-5 fina ex. ,1989 (BOr)
Tiberget (artp.) (14D 3i , [6767738, 1392713] ) , ,noterad ,2019 (David Hammarberg)
Tiberget S. Ängesgravklikten. (artp.) (14D 3i , [6769340, 1391560] ) ,7/8 plantor med blomstänglar. intill äldre maskinspår ca. 10m från vägen. ,8 plantor/tuvor ,2020 (David Hammarberg)
Ängsgrav (artp.) (14D 3i , [67698, 13913] ) ,i branten ovan Ängsgrav ,4-5 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Caltha palustris    Kabbleka
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,strand , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Consolida regalis    Riddarsporre
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,enstaka, förvildad. ,1998 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762430, 1396330] ) ,å , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739024, 1404862] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Trollius europaeus    Smörbollar
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ) ,fuktig skogsmark , 1987 (LBr)
Fumaria officinalis    Jordrök
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Brassica napus    Raps
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,1 plantor/tuvor ,2000 (Håkan Lernefalk)
Tiberget (artp.) (14D 3i , [6767890, 1392655] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746935, 1408474] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Drosera anglica    Storsileshår
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745681, 1406623] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gummebergsmyren-Ogsjön 11 km SV Venjan (artp.) (14D 0h , [6752278, 1389010] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Norra Björnnmyren (artp.) (13E 6b , [6733407, 1409111] ) ,gransumpskog / skogliga småvatten , 1992 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Dovsjövasseln (artp.) (14D 2j , [6763874, 1397136] ) ,naturlig skogsbäck / , 2000 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Spjutsäl (artp.) (14D 4i , [6772421, 1390921] ) ,barrnaturskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Spjutsäl, Skubbormyrbäcken (artp.) (14D 4i , [6772529, 1391282] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skavholarna (artp.) (14D 4i , [6772553, 1394399] ) ,gransumpskog / , 2000 ((sks), Lars Ambrosiusson)
1.5 km NO Spjutsäl (artp.) (14D 4i , [6772823, 1391450] ) , , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Gessi (artp.) (14D 4j , [6772519, 1396002] ) ,barrnaturskog / , 2000 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Saxifraga nivalis    Fjällbräcka
Hartjärnsberget (14D 4i , [67715, 13915] ) ,lodrät klippa i NO-branten, 1-5 m över marken ,minst 5 ex på ett ställe ,1989 (BOr)
Hartjärnsbergets östbrant (14D 4i , [67717, 13914] ) ,översilad klippa ,5 ex ,1980 (AGr)
Hartjärnsberget (artp.) (14D 4i , [6771113, 1391577] ) ,brant stup på olika höjd ,7 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ) ,vägkant och dike , 2015 (MNo)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746938, 1408702] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ) ,vägren , 2005 (RCa)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ) ,vägren , 2005 (RCa)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Norra Kättbo (13E 9c , [6748570, 1412240] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ) ,vägren , 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ) ,vägkant , 2011 (IPt & RCa)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Norra Kättbo (13E 9c , [6748570, 1412240] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ) ,vägren , 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ) ,vägkant , 2011 (IPt & RCa)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,enstaka. ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ) ,vägkant , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Gävunda (13E 8c , [6741290, 1410797] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ) ,vägren , 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6761019, 1397143] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2015 (DABS)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Norra Kättbo (13E 9c , [6748570, 1412240] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ) ,vägren , 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Norra Kättbo (13E 9c , [6748570, 1412240] ) ,vägslänt ,rikligt ,2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ) ,vägren , 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ) ,vägren , 2005 (RCa)
Potentilla anserina    Gåsört
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,strand , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knås, lokar 800 m öster om (artp.) (14D 2j , [6761993, 1399055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Turlok, lokar 200m s om (artp.) (14D 3j , [6767047, 1397939] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739024, 1404862] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fragaria vesca    Smultron
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Fallet (artp.) (14D 4h , [6770007, 1389778] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Geum rivale    Humleblomster
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739024, 1404862] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ) ,torr betesmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Potentilla erecta    Blodrot
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Slätfljot-Kringlomyrkölen 8 km VSV Landbobyn (artp.) (13E 7a , [6737337, 1401327] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Torrfors (artp.) (13E 9b , [6747694, 1408272] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Landbobyn v.hembygdsgården (13E 7b , [67399, 14096] ) ,torräng i vägkant ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736893, 1403999] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Rosa glauca    Daggros
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Salulok (artp.) (14D 2j , [6764382, 1398188] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736893, 1403999] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6747050, 1408335] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Pellkölen-Starrbäckskölen 5 km VSV Finnbodarna (artp.) (13E 6a , [6730725, 1402143] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Gummebergsmyren-Ogsjön 11 km SV Venjan (artp.) (14D 0h , [6752278, 1389010] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.) (14D 2h , [6762548, 1386016] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rubus arcticus    Åkerbär
Vanåns utlopp i Venjansjön (13E 9b , [6747, 1408] ) , ,rikligt på flera ställen inom ett flertal kvadratkilometer stort område ,2002 (BOr)
Venjan (artp.) (14D 1j , [6759, 1398] ) , , 2002 (Bengt Oldhammer)
Rubus saxatilis    Stenbär
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Rubus idaeus    Hallon
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ) ,mager gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6763636, 1396178] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746935, 1408474] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736045, 1400139] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Tiberget S. Ängesgravsklikten. (artp.) (14D 3i , [6769221, 1391566] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Tobias Hammarberg, David Hammarberg)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Venjan (artp.) (14D 1j , [6759866, 1398397] ) , , 2002 (Bengt Oldhammer)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Villan (artp.) (13E 7a , [6735775, 1402991] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lotus corniculatus    Käringtand
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Torrfors (artp.) (13E 9b , [6747694, 1408272] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735830, 1403843] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Torrfors (artp.) (13E 9b , [6747694, 1408272] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Trifolium pratense    Rödklöver
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Trifolium repens    Vitklöver
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
3,7 km NV Finnbodarna (13E 7a , [6735360, 1404680] ) ,vägkant ,rikligt utefter c:a 25 m ,2010 (MNo)
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ) ,vägkant och dike ,rikligt ,2015 (MNo)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735830, 1403843] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Trolltjärnsmyren O (artp.) (13E 9b , [6748268, 1409642] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Vicia cracca    Kråkvicker
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Vicia sepium    Häckvicker
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Oxalis acetosella    Harsyra
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Frangula alnus    Brakved
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ) ,strand , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Tilia cordata    Lind
Råningen (artp.) (13E 9b , [6749196, 1405827] ) , ,rikligt, delvis nerröjda. ,1986 (Bengt Oldhammer)
Hartjärnsberget (artp.) (14D 4i , [6771404, 1391403] ) ,bergbrant / , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Daphne mezereum    Tibast
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736893, 1403999] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6747050, 1408335] ) , ,8 plantor/tuvor ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Hartjärnsberget (artp.) (14D 4i , [6771404, 1391403] ) ,bergbrant / , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Elaeagnus communtata    Silverbuske
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Viola arvensis    Åkerviol
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ) ,mager gräsmark , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Tiberget (artp.) (14D 3i , [6767738, 1392713] ) , ,noterad ,2018 (David Hammarberg)
Viola epipsila    Mossviol
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Viola palustris    Kärrviol
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Torsjöåskölen-Sickkölen 14 km VSV Venjan (artp.) (14D 1g , [6755692, 1384614] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fagertjärnarna, den norra (artp.) (14D 3j , [6767430, 1397076] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Villan (artp.) (13E 7a , [6735775, 1402991] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746935, 1408474] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,dike , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Sälhedsmyran N (artp.) (13E 9b , [6746461, 1405638] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Epilobium montanum    Bergdunört
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ) ,vägkant och dike , 2015 (MNo)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Litterheden (14D 2j , [6762430, 1396330] ) ,å , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Knås, lokar 800 m öster om (artp.) (14D 2j , [6761993, 1399055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Turlok, lokar 200m s om (artp.) (14D 3j , [6767047, 1397939] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Angelica sylvestris    Strätta
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,åstrand , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Hästhagen (artp.) (13E 9b , [6748192, 1407047] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carum carvi    Kummin
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Villan (artp.) (13E 7a , [6735775, 1402991] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746935, 1408474] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Cicuta virosa    Sprängört
Litterheden v.Littran v.bron (14D 2j , [67622, 13964] ) ,åstrand ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Kättbo (artp.) (13E 9c , [6748545, 1412393] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark ,5-10 kvadratmeter, 5 ex blommade ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Åsens fäbod (14D 0i , [6754, 1393] ) ,dikeskanter, f.d.åkrar, stugtomter ,massvis ,1989 (TLj & LBr)
Torsjöåsen (14D 1g , [6755, 1383] ) ,gårdskant / vägren ,1 best. ,1989 (TLj & LBr)
Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ) ,odlingsrösen och vägkanter ,rikligt ,1987 (LBr)
Hållans fäbod (14D 1h , [67560, 13865] ) ,betesmark ,rikligt ,1987 (LBr)
Buråberg f.d.fäb. (14D 3h , [6768, 1386] ) ,fäbod vid stugor ,enst.best. ,1989 (TLj & LBr)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbod (14D 3j , [6768250, 1398700] ) ,vägkanter och gårdstomter,(obs ej samma plats som Åsens fäb i samma socken!) ,stora fertila bestånd ,1997 (TLj)
Åsberget (artp.) (14D 3j , [6768148, 1398776] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Landbobyn längs Vanån (13E 8b , [67400, 14097] ) ,strand / bäckstrand ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden v.Littran (14D 2j , [67622, 13964] ) ,åstrand ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745710, 1409978] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, den norra (artp.) (14D 3j , [6767430, 1397076] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Andromeda polifolia    Rosling
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Pellkölen-Starrbäckskölen 5 km VSV Finnbodarna (artp.) (13E 6a , [6730725, 1402143] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.) (14D 2h , [6762548, 1386016] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fagertjärnarna, den norra (artp.) (14D 3j , [6767430, 1397076] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745110, 1409597] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Calluna vulgaris    Ljung
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ) ,blandskog , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Pellkölen-Starrbäckskölen 5 km VSV Finnbodarna (artp.) (13E 6a , [6730725, 1402143] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Storkölen-Bärmyren 6 km VNV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6742181, 1403176] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Johan Abenius)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gummebergsmyren-Ogsjön 11 km SV Venjan (artp.) (14D 0h , [6752278, 1389010] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Pellkölen-Starrbäckskölen 5 km VSV Finnbodarna (artp.) (13E 6a , [6730725, 1402143] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Lybergsgnupen (14D 0g , [6751641, 1384667] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Myckelmyrbäcken (artp.) (13E 7a , [6738373, 1403734] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Lybergsgnupen (artp.) (14D 0g , [6751641, 1384667] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Norrgårdssälen (artp.) (14D 2h , [6763365, 1386532] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärmyren (artp.) (14D 2h , [6763631, 1386237] ) ,gransumpskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Spjutsäl, Skubbormyrbäcken (artp.) (14D 4i , [6772529, 1391282] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,fuktig skogsmark , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Bäck mos S från Lödran (artp.) (13E 7a , [6736066, 1404747] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Ledum palustre    Skvattram
Storhässjen (14D 0j , [6750, 1399] ) ,tallmossar ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Nybodkölen (artp.) (13E 7a , [6735898, 1400316] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745748, 1406703] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Älgtjärnen SO (artp.) (13E 9b , [6746428, 1406234] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Gummebergsmyren-Ogsjön 11 km SV Venjan (artp.) (14D 0h , [6752278, 1389010] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Fagertjärnarna, den norra (artp.) (14D 3j , [6767430, 1397076] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ) ,blandskog , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Johan Abenius)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Pellkölen-Starrbäckskölen 5 km VSV Finnbodarna (artp.) (13E 6a , [6730725, 1402143] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Storkölen-Bärmyren 6 km VNV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6742181, 1403176] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gummebergsmyren-Ogsjön 11 km SV Venjan (artp.) (14D 0h , [6752278, 1389010] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.) (14D 2h , [6762548, 1386016] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Fagertjärnarna, den norra (artp.) (14D 3j , [6767430, 1397076] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ) ,blandskog , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Johan Abenius)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,dike , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,å , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,strand , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,strand , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,strand , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Tuvängsmyren m fl 3 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8b , [6741566, 1406488] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Torsjöåskölen-Sickkölen 14 km VSV Venjan (artp.) (14D 1g , [6755692, 1384614] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gåstjärnskölen, norra delen (artp.) (14D 3g , [6765710, 1380340] ) ,fattigkärr, kantskog , 2010 (Urban Gunnarsson)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Galium album    Stormåra
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Galium album x verum    
Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Galium boreale    Vitmåra
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Galium odoratum    Myskmadra
Lybergsgnupen, i den bördiga nordostsluttningen i kanten mellan granskogen och hygget (14D 0g , [67517, 13846] ) ,bland bl a skogssvingel och hässleklocka ,några smågrupper 1982- ,1986 (RYN.1985b o a)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,strand , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Galium triflorum    Myskmåra
Ängsgrav, 1960-t (G.En) * (14D 4i , [67701, 13914] ) ,örtrik ravinbotten på hygge ,några ex ,1989 (BOr)
Ängsgrav (artp.) (14D 3i , [67698, 13913] ) , ,sparsam ,1989 (Bengt Oldhammer)
Fallet (artp.) (14D 4h , [6770007, 1389778] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Galium verum    Gulmåra
Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746935, 1408474] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Polemonium caeruleum    Blågull
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark ,5 ex ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Landbobyn fl.i byn (13E 7b , [6739, 1409] ) ,åkrar,vägrenar,dungar,etc. ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark dike ,massvis ,2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739024, 1404862] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Callitriche hamulata    Klolånke
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Salulok (artp.) (14D 2j , [6764382, 1398188] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis bifida    Toppdån
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Glechoma hederacea    Jordreva
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Lamiastrum galeobdolon    Gulplister
Lybergsgnupens östbrant i gammal sluten granskog, rikligt spridd 1977 (GRAN.1981) - (14D 0g , [67517, 13846] ) ,rikkärr i högörtgranskog ,1982- ,1989 (RYN.1985b o a)
Lybergsgnupen (artp.) (14D 0g , [67516, 13846] ) ,långt upp i branten , 2007 (Bengt Oldhammer)
Lamium purpureum    Rödplister
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,trädgårdsland , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Mentha arvensis    Åkermynta
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745110, 1409597] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Prunella vulgaris    Brunört
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Scutellaria galericulata    Frossört
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Solanum dulcamara    Besksöta
Landbobyn (13E 7b , [67399, 14096] ) ,jordhögar ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ) ,mager gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark med å ,100-tals ,2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745110, 1409597] ) , ,7 plantor/tuvor ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ) ,vägkant och dike , 2015 (MNo)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Norrgårdssälen (artp.) (14D 2h , [6764245, 1387092] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Veronica officinalis    Ärenpris
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Veronica scutellata    Dyveronika
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745748, 1406703] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Smedstjärnen O (artp.) (13E 9b , [6747728, 1406433] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Plantago major    Groblad
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Plantago media    Rödkämpar
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Hållans fäbod (14D 1h , [67560, 13865] ) ,torr betesmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Linnaea borealis    Linnéa
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ) ,blandskog , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Bäck mos S från Lödran (artp.) (13E 7a , [6736066, 1404747] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745681, 1406623] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Fagertjärnarna, källa 400m N (artp.) (14D 3j , [6767596, 1396999] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Viburnum opulus    Olvon
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (artp.) (13E 7a , [6739815, 1402298] ) , ,3 plantor/tuvor ,2019 (per taube)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Slätfljot-Kringlomyrkölen 8 km VSV Landbobyn (artp.) (13E 7a , [6737337, 1401327] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Torsjöåskölen-Sickkölen 14 km VSV Venjan (artp.) (14D 1g , [6755692, 1384614] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Salulok (artp.) (14D 2j , [6764382, 1398188] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Lybergsgnupen (14D 0g , [67517, 13846] ) ,på kalhygge upptaget 1981 i rik ängsgranskog med bl a gulplister, skogssvingel och myska ,några ruggar 1984 (RYN.1985) * sparsam och vitblommig ,1987 (DABS)
Campanula patula    Ängsklocka
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Achillea millefolium    Röllika
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Achillea ptarmica    Nysört
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745710, 1409978] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Antennaria dioica    Kattfot
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762397, 1396286] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736452, 1404366] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carduus crispus    Krustistel
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Centaurea jacea    Rödklint
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Centaurea montana    Bergklint
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Cicerbita alpina    Torta
Buråberg 500 m S om fäb. (14D 3h , [6768, 1386] ) ,ängsskogssluttning nedom vägen ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Norrgårdssälen (artp.) (14D 2h , [6763365, 1386532] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärmyren (artp.) (14D 2h , [6763631, 1386237] ) ,gransumpskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norrgårdssälen (artp.) (14D 2h , [6763651, 1386564] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hartjärnsberget (artp.) (14D 4i , [6771432, 1391801] ) ,barrskog / , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Spjutsäl, Skubbormyrbäcken (artp.) (14D 4i , [6772529, 1391282] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Cirsium helenioides    Brudborste
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736893, 1403999] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Torrfors (artp.) (13E 9b , [6747694, 1408272] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67679, 13864] ) ,myr , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739024, 1404862] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Forsholmarna (artp.) (13E 9b , [6745771, 1409036] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hästhagen (artp.) (13E 9b , [6748192, 1407047] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Norrgårdssälen (artp.) (14D 2h , [6763365, 1386532] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärmyren (artp.) (14D 2h , [6763631, 1386237] ) ,gransumpskog / , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Spjutsäl, Skubbormyrbäcken (artp.) (14D 4i , [6772529, 1391282] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Potatisholmen SV (artp.) (13E 9b , [6748042, 1407475] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Tiberget S. Ängesgravsklikten. (artp.) (14D 3i , [6769221, 1391566] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Tobias Hammarberg, David Hammarberg)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745110, 1409597] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Myckelmyrbäcken (artp.) (13E 7a , [6738373, 1403734] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästhagen (artp.) (13E 9b , [6748192, 1407047] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Väg 242 vid infarten till Finngruvan (13E 8b , [67403, 14094] ) ,vägren ,c:a 10 ex ,2015 (MNo)
Tiberget (14D 3i , [6767, 1392] ) ,liten hackslog ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Tiberget (artp.) (14D 3i , [6767890, 1392655] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745710, 1409978] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Lödran vändplan (artp.) (13E 7a , [6736949, 1403817] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Mycelis muralis    Skogssallat
Fallet (artp.) (14D 4h , [6770007, 1389778] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Villan (artp.) (13E 7a , [6735775, 1402991] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Trolltjärnsmyren O (artp.) (13E 9b , [6748268, 1409642] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745748, 1406703] ) , ,1 plantor/tuvor ,2001 (Håkan Lernefalk)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden N (artp.) (13E 9b , [6748098, 1409732] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Taraxacum vulgare    Maskros
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Tussilago farfara    Hästhov
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Johannisholm (13E 9b , [6747595, 1409215] ) ,vägkant , 2020 (MNo)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735830, 1403843] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Torrfors (artp.) (13E 9b , [6747694, 1408272] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Paris quadrifolia    Ormbär
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Bäck mot S från Lödran (artp.) (13E 7a , [6735678, 1404253] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Hästhagen (artp.) (13E 9b , [6748192, 1407047] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.) (14D 3j , [6767992, 1397061] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Gävunda (13E 8c , [6741290, 1410797] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Polygonatum odoratum    Getrams
V om Ängsgrav,klippbrant (14D 3i , [6769, 1391] ) ,hygge ,3 ex ,1989 (BOr)
Ängsgrav (artp.) (14D 3i , [67698, 13913] ) ,i branten ovan Ängsgrav ,3 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [67559, 13819] ) ,skogsmark , 2005 (RCa)
Brändberget (artp.) (14D 0g , [6751612, 1381960] ) , , 2006 (Bengt Oldhammer)
Ogsjötjärnen (artp.) (14D 0h , [6751598, 1388760] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Hemerocallis fulva    Brunröd daglilja
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Gåstjärnskölen (artp.) (14D 2f , [6763652, 1379834] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Kringlokmyrkölen (artp.) (13E 7a , [6737965, 1400688] ) , ,2 plantor/tuvor ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kringlokmyrkölen (artp.) (13E 7a , [6738048, 1401017] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Hästhagen (artp.) (13E 9b , [6748192, 1407047] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Venjan (artp.) (14D 1j , [6759, 1398] ) , , 2002 (Bengt Oldhammer)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Potatisholmen SV (artp.) (13E 9b , [6748042, 1407475] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Ogsjötjärnen (artp.) (14D 0h , [6751598, 1388760] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Ca 1 km öster om Spjutsäls fäbod (14D 4i , [67725, 13912] ) ,I fuktig granskog i en ostsluttning. ,1 ex ,1993 (Lindenbaum Ulf)
Goodyera repens    Knärot
Bötåberg (artp.) (13E 7a , [6736344, 1400394] ) , ,4 plantor/tuvor ,1998 (Håkan Lernefalk)
Djupgrav Vimo (artp.) (13E 9d , [6746802, 1417403] ) , , 2008 (Uno Skog)
Åsberget (artp.) (14D 0j , [6752037, 1395262] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2016 (Johan Moberg, Varg Vilén)
Söder Norrgårdssälen (artp.) (14D 2h , [6763332, 1387772] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Hartjärnsberget (artp.) (14D 4i , [6771404, 1391403] ) ,bergbrant / , 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Nybodkölen (artp.) (13E 7a , [6735898, 1400316] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Listera cordata    Spindelblomster
Åsberget (14D 3j , [6768110, 1399140] ) , ~refl~ ,örtrika fläckar i tallsluttning , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Kringlokmyrkölen (artp.) (13E 7a , [6738048, 1401017] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745681, 1406623] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.) (14D 2h , [6762548, 1386016] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Listera ovata    Tvåblad
Ogsjötjärnen (artp.) (14D 0h , [6751598, 1388760] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Tiberget (artp.) (14D 3i , [6767890, 1392655] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Tiberget (artp.) (14D 3i , [6767940, 1392620] ) , ,5 plantor/tuvor ,2016 (David Hammarberg, Tobias Hammarberg)
Calla palustris    Missne
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,dike , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Gagnsjön (artp.) (13E 9b , [6749248, 1409422] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,å , 2015 (DABS)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gåstjärnskölen, norra delen (artp.) (14D 3g , [6765710, 1380340] ) ,fattigkärr, kantskog , 2010 (Urban Gunnarsson)
Fagertjärnarna, den norra (artp.) (14D 3j , [6767430, 1397076] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Gagnån (artp.) (13E 9b , [6748935, 1409527] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Forsholmarna (artp.) (13E 9b , [6745771, 1409036] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Forsholmarna (artp.) (13E 9b , [6745771, 1409036] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Potamogeton natans    Gäddnate
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,å , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762430, 1396330] ) ,å , 2015 (DABS)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Älgtjärnen (artp.) (13E 9b , [6746613, 1406067] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knås, lokar 800 m öster om (artp.) (14D 2j , [6761993, 1399055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Turlok, lokar 200m s om (artp.) (14D 3j , [6767047, 1397939] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Sparganium emersum    Igelknopp
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745710, 1409978] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knås, lokar 800 m öster om (artp.) (14D 2j , [6761993, 1399055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Sälhedsmyran N (artp.) (13E 9b , [6746461, 1405638] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,damm , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ) ,vägkant och dike , 2015 (MNo)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735830, 1403843] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Juncus articulatus    Ryltåg
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ) ,vägkant och dike , 2015 (MNo)
Juncus bufonius    Vägtåg
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Sälhedsmyran N (artp.) (13E 9b , [6746461, 1405638] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Juncus bulbosus    Löktåg
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745710, 1409978] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,damm , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ) ,vägkant och dike , 2015 (MNo)
Finngruvan (13E 7b , [6738, 1405] ) ,vägkant ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735830, 1403843] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Juncus effusus    Veketåg
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Torrfors (artp.) (13E 9b , [6747694, 1408272] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Juncus filiformis    Trådtåg
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,damm , frekvens ej bedömd , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736029, 1400467] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Knås, lokar 800 m öster om (artp.) (14D 2j , [6761993, 1399055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Turlok, lokar 200m s om (artp.) (14D 3j , [6767047, 1397939] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Juncus stygius    Dytåg
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Luzula pallescens    Blekfryle
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Luzula pilosa    Vårfryle
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Luzula sudetica    Svartfryle
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carex acuta    Vass-starr
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carex brunnescens    Nickstarr
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Carex canescens    Gråstarr
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carex capillaris    Hårstarr
Ogsjötjärnen (artp.) (14D 0h , [6751598, 1388760] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carex diandra    Trindstarr
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Carex dioica    Nålstarr
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Ogsjötjärnen (artp.) (14D 0h , [6751598, 1388760] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Carex echinata    Stjärnstarr
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, den norra (artp.) (14D 3j , [6767430, 1397076] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Carex flava    Knagglestarr
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,dike , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Forsholmarna (artp.) (13E 9b , [6745771, 1409036] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carex globularis    Klotstarr
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745748, 1406703] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gåstjärnskölen, norra delen (artp.) (14D 3g , [6765710, 1380340] ) ,fattigkärr, kantskog , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,strand , 2015 (DABS)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Slätfljot-Kringlomyrkölen 8 km VSV Landbobyn (artp.) (13E 7a , [6737337, 1401327] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Tuvängsmyren m fl 3 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8b , [6741566, 1406488] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex limosa    Dystarr
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gåstjärnskölen, norra delen (artp.) (14D 3g , [6765710, 1380340] ) ,fattigkärr, kantskog , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex livida    Vitstarr
Slätfljot-Kringlomyrkölen 8 km VSV Landbobyn (artp.) (13E 7a , [6737337, 1401327] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Ogsjötjärnen (artp.) (14D 0h , [6751598, 1388760] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Torsjöåskölen-Sickkölen 14 km VSV Venjan (artp.) (14D 1g , [6755692, 1384614] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex loliacea    Repestarr
Bäck mos S från Lödran (artp.) (13E 7a , [6736066, 1404747] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Kringlokmyrkölen (artp.) (13E 7a , [6737920, 1400438] ) ,i traktorspår, ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carex magellanica    Sumpstarr
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Gåstjärnskölen, norra delen (artp.) (14D 3g , [6765710, 1380340] ) ,fattigkärr, kantskog , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,dike , frekvens ej bedömd , 1997 (HLe)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Turlok (artp.) (14D 3j , [6767280, 1398021] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,strand , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ) ,strand , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Öjsmyren (artp.) (13E 7a , [6739714, 1402065] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.) (14D 2h , [6762548, 1386016] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex ovalis    Harstarr
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carex pallescens    Blekstarr
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Carex panicea    Hirsstarr
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Gåstjärnskölen, norra delen (artp.) (14D 3g , [6765710, 1380340] ) ,fattigkärr, kantskog , 2010 (Urban Gunnarsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Pellkölen-Starrbäckskölen 5 km VSV Finnbodarna (artp.) (13E 6a , [6730725, 1402143] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745748, 1406703] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Carex rostrata    Flaskstarr
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,strand , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,strand , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Nybodkölen (artp.) (13E 7a , [6735898, 1400316] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Myrar på Kyrkberget-Gråberget (artp.) (14D 0g , [6754491, 1381178] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.) (14D 2h , [6762548, 1386016] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,strand , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736172, 1403232] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, den norra (artp.) (14D 3j , [6767430, 1397076] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,damm , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,fuktig gräsmark , 2015 (DABS)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ) ,myrmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Tuvängsmyren m fl 3 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8b , [6741566, 1406488] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Torsjöåskölen-Sickkölen 14 km VSV Venjan (artp.) (14D 1g , [6755692, 1384614] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.) (14D 2h , [6762548, 1386016] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Brintbodavägen (13D 7j , [67360, 13998] ) ,vägkant och dike , 2015 (MNo)
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ) ,vägkant och dike , 2015 (MNo)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735830, 1403843] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,strand , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Pellkölen-Starrbäckskölen 5 km VSV Finnbodarna (artp.) (13E 6a , [6730725, 1402143] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Storkölen-Bärmyren 6 km VNV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6742181, 1403176] ) ,mossekomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar på Kyrkberget-Gråberget (artp.) (14D 0g , [6754491, 1381178] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gummebergsmyren-Ogsjön 11 km SV Venjan (artp.) (14D 0h , [6752278, 1389010] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Norrgårdssäl, 1 km SV (artp.) (14D 2h , [6762548, 1386016] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rhynchospora alba    Vitag
Nybodkölen (artp.) (13E 7a , [6735898, 1400316] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rhynchospora fusca    Brunag
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745110, 1409597] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Trichophorum alpinum    Snip
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
SV om Buråberg (14D 3h , [67677, 13863] ) ,myr , 2003 (LBr)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Pellkölen-Starrbäckskölen 5 km VSV Finnbodarna (artp.) (13E 6a , [6730725, 1402143] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Slätfljot-Kringlomyrkölen 8 km VSV Landbobyn (artp.) (13E 7a , [6737337, 1401327] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar på Kyrkberget-Gråberget (artp.) (14D 0g , [6754491, 1381178] ) ,topogent kärr/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gummebergsmyren-Ogsjön 11 km SV Venjan (artp.) (14D 0h , [6752278, 1389010] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Torsjöåskölen-Sickkölen 14 km VSV Venjan (artp.) (14D 1g , [6755692, 1384614] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Tandsjökölen 15 km V Venjan (artp.) (14D 2g , [6760452, 1381666] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Kristina Palmgren)
Gåstjärnkölen 17 km VNV Venjan (artp.) (14D 2g , [6763978, 1380398] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1993 (Kristina Palmgren)
Vorrkölen (artp.) (14D 2g , [6764072, 1383883] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.) (14D 3i , [6765191, 1392379] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ) ,strand , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Agrostis capillaris    Rödven
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736045, 1400139] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Turlok, lokar 200m s om (artp.) (14D 3j , [6767047, 1397939] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
D48. Brintbodarna (artp.) (13E 6b , [6732537, 1407839] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Bromus inermis    Foderlosta
Landbobyn (13E 7b , [67399, 14096] ) ,gammal vall ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736045, 1400139] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt ,stort bestånd ,2015 (DABS)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Knås, lokar 800 m öster om (artp.) (14D 2j , [6761993, 1399055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Nybodkölen N (artp.) (13E 7a , [6736045, 1400139] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,strand , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Calamagrostis stricta    Madrör
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Villan (artp.) (13E 7a , [6735775, 1402991] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.) (13E 9b , [6748540, 1405857] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Elytrigia repens    Kvickrot
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Villan O (artp.) (13E 7a , [6735824, 1403146] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Festuca altissima    Skogssvingel
Lybergsgnupen O sluttningen (14D 0g , [67510, 13840] ) ,grundvattenpåverkad artrik urskogsarted gransluttning, delvis även hygge ,25 ex ,1980 (AGr)
Venjan, Lybergsgnupen, grundvattenpåverkad längs 200 m av sluttningen på en distinkt höjdninvå, ca 500 m ö.h. Mot 1846. (14D 0g , [67516, 13846] ) ,artrik urskogslik gransluttning. lägst belägna tuvorna ligger på kalhygge ,25-tal ,1980 (AGr)
Lybergsgnupen, grundvattenpåverkad, artrik urskogslik gransluttning, ett 25-tal småtuvor på en ganska begränsad yta 1980 (GRAN.1981) * (1646-1846) (14D 0g , [67516, 13846] ) ,längs 200 m av sluttningen på en dis-tinkt höjdnivå, ca 500 m ö h. De lägst belägna tuvorna ligger på ett kalhygge ,tämligen rikligt men luckigt 1981- ,1985 (RYN.1985b o a)
Lybergsgnupen (artp.) (14D 0g , [6751688, 1384622] ) ,rikligt på hygge intill hässleklocka samt i hyggeskant. ,tjogtals vippor. ,2001 (Bengt Oldhammer)
Festuca ovina    Fårsvingel
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Salulok (artp.) (14D 2j , [6764382, 1398188] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746935, 1408474] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Älgtjärnen (artp.) (13E 9b , [6746613, 1406067] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Avenula pratensis    Ängshavre
Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ) ,ängsmark ,rikligt ,2011 (IPt & RCa)
Avenula pubescens    Luddhavre
Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Venjan (artp.) (14D 1j , [6759, 1398] ) , , 2002 (Bengt Oldhammer)
Holcus mollis    Lentåtel
Finngruvan (13E 7b , [6738, 1405] ) ,äldre åker ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Landbobyn (13E 8b , [67400, 14088] ) ,övergiven ängsmark ,några kvm ,1985 (LBr)
Norrgårdssälen (14D 2h , [67640, 13869] ) ,ohävdad vall ,c:a 100 kvm ,1987 (LBr)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Melica nutans    Bergslok
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,gammal järnvägsbank , 2015 (DABS)
Lödran (artp.) (13E 7a , [6736452, 1404366] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.) (13E 7a , [6739972, 1401989] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.) (13E 9b , [6745817, 1408842] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Milium effusum    Hässlebrodd
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.) (14D 0g , [6751580, 1384700] ) , ,noterad ,1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ) ,åstrand , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Slätfljot-Kringlomyrkölen 8 km VSV Landbobyn (artp.) (13E 7a , [6737337, 1401327] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Torsjöåskölen-Sickkölen 14 km VSV Venjan (artp.) (14D 1g , [6755692, 1384614] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Salulok (artp.) (14D 2j , [6764382, 1398188] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Turlok (artp.) (14D 3j , [6767280, 1398021] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nardus stricta    Stagg
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Lejden (14D 0h , [6754, 1385] ) ,f.d.myrodling ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745110, 1409597] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Landbobyn (13E 8b , [67400, 14088] ) ,övergiven ängsmark , 1985 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.) (13E 7a , [6739707, 1404692] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ) ,fäbodvall , 2003 (LBr)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Phleum pratense ssp. bertolonii    Vildtimotej
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Phragmites australis    Vass
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,vattensamling , 2015 (DABS)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ) , ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6738958, 1404911] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.) (13E 8a , [6744630, 1404733] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.) (13E 9b , [6746650, 1408820] ) , ,noterad ,2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Slätfljoten (artp.) (13E 9b , [6748276, 1405271] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.) (14D 0g , [6752508, 1384924] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.) (14D 3f , [6766801, 1379216] ) ,vägkant, dike och myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15) (13E 9b , [6747070, 1409730] ) ,näringsfattig sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Poa alpina    Fjällgröe
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark ,ca 30 ex ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ) ,torr betesmark ,sparsam ,1987 (LBr)
Norrgårdssälen (14D 2h , [67640, 13869] ) ,torräng ,sparsam ,1987 (LBr)
Tiberget (14D 3i , [6767, 1392] ) ,torr vägkant ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Poa annua    Vitgröe
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ) ,ängsmark vägslänt , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Poa compressa    Berggröe
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746938, 1408702] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Poa glauca    Blågröe
Hartjärnsberget (artp.) (14D 4i , [6771113, 1391577] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Poa nemoralis    Lundgröe
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ) ,grusplan mot blandskog , 2015 (DABS)
Rimån (artp.) (13E 9b , [6745110, 1409597] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Poa palustris    Sengröe
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ) , ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark , frekvens t.allm. , 1997 (HLe)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ) ,gräsmark , 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ) , ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall , frekvens ej bedömd , 1997 (DABS)
Finngruvan V (artp.) (13E 7a , [6739115, 1404881] ) , ,noterad ,1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.) (13E 9b , [6745572, 1408114] ) , ,noterad ,2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.) (13E 9b , [6746675, 1408718] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)
Poa remota    Storgröe
Hartjärnsberget nedanför östbranten (14D 4i , [67713, 13916] ) ,litet källsprång ,några tuvor ,2004 (LBr)
Ängsgrav V Klitten, 1960-t (G.En) *(14D3i4913-4i0114), (14D 3i , [67699, 13913] ) ,hygge samt sumpig skog längs bäck-ravin ,100-tals ex ,1989 (BOr)
Ängsgrav V Klitten, 1960-t (G.En) *(14D3i4913-4i0114), (14D 4i , [67701, 13914] ) ,hygge samt sumpig skog längs bäck-ravin ,100-tals ex ,1989 (BOr)
Ängsgrav (artp.) (14D 3i , [67698, 13913] ) ,mest på hygge, men även i skog ,100-tals ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Poa trivialis    Kärrgröe
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ) ,vägslänt , 2015 (DABS)
Finnbodarna badplats (artp.) (13E 6b , [6732159, 1407585] ) , ,noterad ,1992 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.) (13E 9b , [6745681, 1406623] ) , ,noterad ,2001 (Håkan Lernefalk)

Uppdaterad 2021-03-14