VÅMHUS

345 arter

1333 rapporter

Lycopodium annotinum    Revlummer
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Ljotrisklitten (14E 9d , [6796570, 1419380] ) ,torr barrskog ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Bonäsheden vid Kumbelnäs (artp.) (14E 5f , [6776796, 1428094] ) ,äldre sandtallskog. ,50 dm≤ ,2018 (Gillis Aronsson)
Söder Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795284, 1413852] ) , ,noterad ,2015 (Bengt Oldhammer)
Dyverdalen 3 (artp.) (15E 2c , [6810557, 1412419] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,vattenloka , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Myran, sandområde mot Orsasjön (14E 5f , ) ,på sand m.a. ,frekvens m.allm. , 1985 (JEd)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Nedre Bjönsabergs fäbodar (14E 7e , [6786970, 1420230] ) ,liten örtrik kulle i gräsmark ,16 ex ,2014 (LBr)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) ,på en stig ,3-4 ex ,1986 (Bengt Oldhammer)
Polypodium vulgare    Stensöta
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Indor (14E 6e , [6780990, 1423740] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Fryksåsvägen Ö Rödbjörka (14E 6g , [6783, 1430] ) ,vägkanter i tallskog , 1990 (JEd)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Husåkern, öst (artp.) (14E 5f , [6778839, 1429361] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) ,här nånstans går höjdgränsen för denna art i kommunen. ,rikligt ,1986 (Bengt Oldhammer)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785428, 1421048] ) ,bergbrant ,flera tuvor ,2009 (BOr)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ) ,bergbrant ,flera tuvor ,2009 (BOr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Gruvdalen v S.Blecksberget (14E 8e , [67935, 14238] ) ,sumpig djup bäckravin ,riklig ,1988 (CAp)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Gruvdalen (artp.) (14E 8e , [6793314, 1423744] ) ,kanjondal, kursudal / liten sprickdal i fasta berget , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Öv. Bönsaberg, fäbod (14E 7d , [67868, 14196] ) ,gammal slåttermark ,delvis igenväxt ,flera ex ,1988 (CAp)
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ) ,bergbrant ,flerst.i branten ,2009 (BOr)
Stor-Vasselnäs (14E 8d , [67920, 14154] ) ,odlingdröse i lövskog nära ängsmark, vild? ,några tuvor ,1987 (LBr)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ) ,frodig vägsluttning ,några ex ,1987 (LBr)
Bjönsaberg (artp.) (14E 7e , [67869, 14202] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Blechnum spicant    Kambräken
Fisktjärnåsen (artp.) (15E 4b , [6824414, 1408690] ) , ,1 ,2019 (Peter Turander)
Picea abies    Gran
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Böån (14E 9d , [67974, 14194] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Pinus sylvestris    Tall
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Böån (14E 9d , [67974, 14194] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2014 (GHa)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Juniperus communis ssp. communis    En
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Populus tremula    Asp
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787270, 1422970] ) ,översilningsmark i hyggeskant ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Salix aurita    Bindvide
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Ljotrisklitten (14E 9d , [6796640, 1418600] ) ,liten skogsmyr ,spridd ,2017 (Lars Frölander m.fl)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Bjönsaberg övre (artp.) (14E 7d , [6786880, 1419530] ) , ,1 ,2020 (Sarah Lagerberg)
Bjönsaberg övre (artp.) (14E 7d , [6786888, 1419485] ) , ,1 ,2020 (Sarah Lagerberg)
Salix lapponum    Lappvide
Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ) ,myr , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Salix pentandra    Jolster
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Alnus glutinosa    Klibbal
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) ,runt sjön , 1989 (Bengt Oldhammer)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) ,klibbalkärr , 1991 (Bengt Oldhammer)
Alnus glutinosa x incana    
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Alnus incana    Gråal
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Betula nana    Dvärgbjörk
Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ) ,myr , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myrar V Ämåsjön 26 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4b , [6822970, 1408246] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Betula nana x pubescens    
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Högfjot ,V om Våmhuskölens naturreservat (15E 4c , [6823, 1413] ) , ,ca 1 km2 ,2000 (BOr)
Betula pendula    Vårtbjörk
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Betula pubescens    Glasbjörk
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Böån (14E 9d , [67974, 14194] ) ,strandsnår ,rikligt ,2014 (GHa)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
S om Egglingen ,nära Indor (14E 6e , [67812, 14208] ) ,längs bäcken ,enstaka ,1988 (CAp)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) ,längs en liten bäck, örtrikt för övrigt , 1985 (Bengt Oldhammer)
Eggling (artp.) (14E 6e , [6781069, 1420811] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Bistorta vivipara    Ormrot
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Indnäs (f.d. fäbod) (14E 6e , [67827, 14211] ) ,intill husgrund ,enstaka ,2014 (GHa)
Polygonum aviculare    Trampört
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782617, 1421388] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Chenopodium album    Svinmålla
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782617, 1421388] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ) ,ängskant ,några ex ,1987 (LBr)
Kumbelnäs (artp.) (14E 5f , [6777513, 1428323] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Kumbelnäs n.lv.Ö om fotbollsplanen (ena sidan vägen) (14E 5f , [67776, 14283] ) ,örtrika torrängar på sand/mjäla -trol f.d.åkermark (för länge sedan) , 1988 (JEd)
Gypsophila fastigiata    Såpört
Kumbelnäs, 1883 (Sp) * rikligt 1909 (SAM.1910) * V om länsvägen (14E 5f , [6776, 1428] ) , ,minst sju spridda lokaler, totalt ca 150 ex ,1989 ()
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Gyrisberget (15E 2c , [6811, 1412] ) ,skuggig klipphylla i bergbrant ,några ex ,1986 (BOr , Pär Johansson)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) ,3 ex 25-30 cm, kraftiga i klippig brant. ,3 ex 25-30 cm ,1986 (Bengt Oldhammer)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Sagina procumbens    Krypnarv
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Silene dioica    Rödblära
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Silene latifolia    Vitblära
Oradtjärnvallen (15E 3c , [68191, 14148] ) ,obrukad, öppen fäbodvall ,ett par ex ,1985 (LBr)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Silene rupestris    Bergglim
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Stellaria alsine    Källarv
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrok (artp.) (15E 4b , [6821949, 1408093] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Stellaria media    Våtarv
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Stellaria nemorum    Lundarv
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Nuphar lutea    Gul näckros
Kallbolsfloten i V, 600 m S Dövtjärn (14E 8f , [6792400, 1427560] ) ,liten myrtjärn ,spridd ,2010 (LBr)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Gäddtjärn (15E 3d , [68173, 14174] ) ,näringsfattig tjärn ,rikligt ,1985 (LBr)
Oradtjärnvallen (15E 4d , [68207, 14161] ) ,tjärn ,rikligt ,1985 (LBr)
688-tjärnen N Oradtjärnberg (15E 4d , [68221, 14168] ) ,liten tjärn i myr ,rikligt ,1985 (LBr)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjö , 2014 (DABS)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
Sälbäcken, S om Hykjeberg, strax S vägen (14E 8c , [67945, 14136] ) ,lundmiljö av ovanligt örtrikt slag ,ej ovanlig ,1988 (CAp)
Stor-Vasselnäs (DF-49) (14E 8d , [67920, 14154] ) ,odlingdröse i lövskog nära ängsmark, vild? ,c:a 10 kvm ,1987 (LBr)
Nybolet (artp.) (14E 8c , [6790528, 1412433] ) ,vid kvarnbäcken vid ristningarna som gjorts i en stenhäll. rikligt med stormhatt längs bäcken , 2007 (Bengt Oldhammer)
Nyköpingsbäcken (artp.) (14E 8c , [6794671, 1413742] ) ,ovan och nedan vägen , 2005 (Bengt Oldhammer)
Actaea spicata    Trolldruva
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
SV Ljötrajskittarna (14E 9d , [6796089, 1417805] ) ,bördig skogsmark i SV-sluttning ,enstaka ,2003 (Ulf Lindenbaum)
Öv. Blecket fäb. (14E 9e , [6795, 1421] ) ,granskogssluttning m.gamla rösen (f.d.äng ?) ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ) ,frodig vägsluttning ,c:a 5 ex ,1987 (LBr)
Våmån Gummansberg (14E8d06) (artp.) (14E 8d , [6790801, 1419164] ) , ,9 plantor/tuvor ,2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Stormyrbäcken (15E 2e , [6810, 1421] ) ,frodig granskog ,20-tal ex ,1986 (BOr)
Indnäs (artp.) (14E 6e , [6782412, 1421322] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Rodklitt (artp.) (14E 7e , [6785312, 1421045] ) ,bergbrant / rasbrant , 1992 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Bjönsaberg (artp.) (14E 7e , [67869, 14202] ) , ,rikl ,1989 (Bengt Oldhammer)
Våmån Gummansberg (artp.) (14E 8d , [6790800, 1419164] ) ,barrnaturskog / , 2004 ((sks), Lars Ambrosiusson)
S Blecksberget (artp.) (14E 8e , [6793567, 1422144] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Södra Blecksberget (artp.) (14E 8e , [6793610, 1422148] ) ,alsumpskog / , 1994 ((sks), Lars Ambrosiusson)
SV Ljötrajsklittarna (artp.) (14E 9d , [6795961, 1417712] ) ,barrnaturskog / källpåverkad mark , 2003 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Blecket (artp.) (14E 9e , [6795254, 1421063] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Öv och ned Blecket (artp.) (14E 9e , [6795267, 1420980] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Näsbergets fäbod (DF) (14E 7e , [67859, 14245] ) ,slåttermark o.f.d.dito ,fl.enst. ,1989 (TLj & LBr)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Blecket (artp.) (14E 9e , [6795254, 1421063] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
1 km N om Bonäs (artp.) (14E 5f , [6776214, 1428409] ) ,hedtallskog ås-formationer i området ,4 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Kumbelnäs, ca 850 S om byn (artp.) (14E 5f , [6776226, 1428404] ) ,tallskog i sluttningen av sandås ,1 plantor ,2009 (Janolof Hermansson, Dan Broström)
Kumbelnäs idrottsplats (artp.) (14E 5f , [6777497, 1428072] ) , ,17 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Nedre bönsaberg (artp.) (14E 7e , [6787055, 1420310] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Ingela Brose'n)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Ranunculus hyperboreus    Jordranunkel
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrok (artp.) (15E 4b , [6821949, 1408093] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Thalictrum alpinum    Fjällruta
Storrymmdammen (15E 3b , [6816, 1409] ) ,översilningsmark,intill Ryman,f.d.slåttermark ,massvis,även blommande ,1986 (BOr)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) ,även blommande på översilningsmark på före detta slåttermark ,massvis ,1986 (Bengt Oldhammer)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ) ,ängsmark/vägkant ,rikligt ,2014 (IPt)
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Storrymdammen (DF) (15E 3b , [6816, 1409] ) ,myr intill Ryman o bäcken från Lövdalens fäb. ,några ex ,1986 (BOr)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) ,vid vadstället. , 1986 (Bengt Oldhammer)
Arabis glabra    Rockentrav
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,1 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Thlaspi arvense    Penningört
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Holmtjärnsvägslutet (artp.) (14E 8e , [6791535, 1424866] ) ,barrskog / kanjondal, kursudal , 2003 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Ljötrajs (artp.) (14E 9d , [6796310, 1417087] ) ,gransumpskog / bäckdal , 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ) ,ängsmark/vägkant ,flera ex. ,2014 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ) ,ängsmark/vägkant , 2014 (IPt)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ) ,ängsmark/vägkant , 2014 (IPt)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS & IPt)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS & IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ) ,ängsmark/vägkant ,rikligt ,2014 (IPt)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark ,t.riklkigt ,2014 (DABS & IPt)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall ,spridd ,2014 (DABS & IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS & IPt)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS & IPt)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ) ,ängsmark/vägkant , 2014 (IPt)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS & IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS & IPt)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS & IPt)
Potentilla anserina    Gåsört
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fragaria vesca    Smultron
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Geum rivale    Humleblomster
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Bönsaberg (14E 7e , [67868, 14202] ) ,torräng, betad ,sparsam ,1987 (LBr)
Nedre Bjönsabergs fäbodar (14E 7e , [6786970, 1420230] ) ,liten örtrik kulle i gräsmark ,några ex ,2014 (LBr)
Potentilla erecta    Blodrot
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Husåkern, öst (artp.) (14E 5f , [6778839, 1429361] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ) ,ängsmark/vägkant , 2014 (IPt)
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rubus arcticus    Åkerbär
Våmån (14E 5f , [67798, 14280] ) ,frisk strandäng ,rikligt ,1985 (JEd)
Bönsaberg (14E 7d , [67868, 14193] ) ,fuktig ängsmark vid skogskanten ,några 10-tal ,1987 (LBr)
Storrymmdammen (15E 3b , [6816, 1409] ) ,f.d.slåttermark,intill Ryman ,1000-tals ,1986 (BOr)
Bäck (DFl-50) (14E 6f , [67803, 14270] ) ,kant mot slåtteräng , 1985 (JEd)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) ,vid vadstället ,tusentals ,1986 (Bengt Oldhammer)
Rubus saxatilis    Stenbär
Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ) ,ängsmark/vägkant , 2014 (IPt)
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Rubus idaeus    Hallon
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,minst 20 ex ,1981 (Bengt Oldhammer)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Lotus corniculatus    Käringtand
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Trifolium pratense    Rödklöver
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Trifolium repens    Vitklöver
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrok (artp.) (15E 4b , [6821949, 1408093] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Vicia cracca    Kråkvicker
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Vicia sepium    Häckvicker
Fjäskrok fäbod (15E 4b , [68219, 14081] ) ,ängsmark ,några ex ,1986 (BOr)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) ,vid vändplan vid liten aspdunge där stigen går iväg mot hykieberget , 1990 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrok (artp.) (15E 4b , [6821949, 1408093] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Oxalis acetosella    Harsyra
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Geranium pratense    Ängsnäva
Myran mot Kumbelnäs (14E 5f , [6778650, 1428320] ) ,vägkanter ,riklig ,2001 (TLj)
Myran (14E 5f , [67787, 14283] ) ,vägkanter ,rikligt ,1985 (JEd)
Myran (14E 5f , [67787, 14284] ) ,åkerkant ,enstaka ,2009 (GHa)
Sivasbacken v.hembygsgården (14E 5f , [67796, 14294] ) ,gräsmark ,flera best. ,1989 (TLj & LBr)
Björkvassla (14E 5f , [67799, 14284] ) ,vägkant , 1985 (JEd)
Geranium robertianum    Stinknäva
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ) ,bergbrant ,mycket riklig ,2009 (BOr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Acer platanoides    Lönn
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ) ,bergbrant ,föryngring via frö på flera platser ,2009 (BOr)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,två halvmeterhöga ex. ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,1 ex 12-15 m 20 cm i diameter, ett ex 8 m och 10 cm i diameter ,1981 (Bengt Oldhammer)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Sivasbacken (14E 5f , [67792, 14293] ) ,jordhög ,ymnigt ,2009 (GHa)
Frangula alnus    Brakved
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Tilia cordata    Lind
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ) ,bergbrant , 2009 (BOr)
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785428, 1421048] ) ,bergbrant ,1 stort träd 16 cm i diameter ,2009 (BOr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Daphne mezereum    Tibast
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,2 ex ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Rodklitt (artp.) (14E 7e , [6785312, 1421045] ) ,bergbrant / rasbrant , 1992 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Viola epipsila    Mossviol
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Viola mirabilis    Underviol
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Viola palustris    Kärrviol
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782617, 1421388] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Viola riviniana    Skogsviol
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Viola selkirkii    Skuggviol
Nyköpingsbäcken (= Sälbäcken), 1954 (GRAN.1962) * (14E 8c , [67945, 14136] ) ,örtrik bäckravin med gran och gråal, riklig ,riklig ,1988 (CAp, BOr o a)
Nära Indsjön, 1958 (GRAN.1962) = Egglingbäcken nära Indor vid sjön Egglingens utflöde (14E 6e , [67810, 14207] ) ,almlund längs bäck ,ca 500 ex på en sträcka av 50 m ,1988 (CAp, BOr o a)
Bleckets fäbod, 1964 (Grt) * (14E 8e , [67939, 14215] ) ,i alsnår intill väg och nygrävt dike ,mer än 1000 ex på 50x50m ,1988 (CAp, BOr o a)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Eggling (artp.) (14E 6e , [6781069, 1420811] ) , ,cirka 500 blad på en sträcka av 50 m längs almarna intill bäcken. ,1988 (Bengt Oldhammer)
Eggling Syd (artp.) (14E 6e , [6781094, 1421027] ) ,barrskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Långfallsvägen (artp.) (14E 8e , [6793860, 1421052] ) ,strax intill nygrävt dike ,mer än 1000 blad på 50 x 50 m i en gråalslund med hägg. ,1988 (Bengt Oldhammer)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Circaea alpina    Dvärghäxört
V om Näsbergets fäbod (14E 7e , [6786, 1423] ) ,ravin med skogsfru mm ,några ex ,1991 (BOr)
Gruvdalen v S.Blecksberget (14E 8e , [67935, 14238] ) ,sumpig djup bäckravin ,riklig ,1988 (CAp)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Nyköpingsbäcken (artp.) (14E 8c , [6794671, 1413742] ) , ,noterad ,1988 (Bengt Oldhammer)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall ,vitblommig ,2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Epilobium collinum    Backdunört
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Epilobium lactiflorum    Mjölkdunört
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Gäddtjärnsbäcken S Oradtjärnberg (15E 3d , [68173, 14170] ) ,myrbäck ,sparsamt ,1985 (LBr)
Angelica sylvestris    Strätta
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ) ,ängsmark/vägkant , 2014 (IPt)
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Andromeda polifolia    Rosling
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Arctostaphylos alpinus    Ripbär
Näcksjövarden (15E 1d , [68051, 14188] ) ,vard, kalfjällshed ,rikligt ,1986 (BOr)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Calluna vulgaris    Ljung
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Böån (14E 9d , [67974, 14194] ) ,barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Böån (14E 9d , [67974, 14194] ) ,barrskog ,spridd ,2014 (GHa)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Eggling Syd (artp.) (14E 6e , [6781094, 1421027] ) ,barrskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Gummansberg (artp.) (14E 8e , [6790910, 1420189] ) ,barrskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , ,ganska vanlig, dussintal ,1986 (Bengt Oldhammer)
Pyrola media    Klockpyrola
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,sparsam ,2017 (LBr)
Pyrola minor    Klotpyrola
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782617, 1421388] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ledum palustre    Skvattram
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Böån (14E 9d , [67974, 14194] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Husåkern, öst (artp.) (14E 5f , [6778839, 1429361] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Myrar V Ämåsjön 26 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4b , [6822970, 1408246] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Vaccinium uliginosum    Odon
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Böån (14E 9d , [67974, 14194] ) ,barrskog ,rikligt ,2014 (GHa)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Husåkern, öst (artp.) (14E 5f , [6778839, 1429361] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
SO Kumbelnäs, vid Orsasjöns strand (DFl-50) (14E 5f , [6776, 1429] ) ,strandsnår , 1985 (JEd)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Övre Bleckets fäbod (14E 9e , [67951, 14214] ) ,i hackslogrest ,10-20 ex 1987- ,1999 (BOr, o a)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ) ,artrik, ohävdad slåtteräng ,c:a 10 ex ,1987 (LBr)
Bleckets fäbod (artp.) (14E 9e , [6795374, 1420785] ) , ,10 blommande ,1988 (Bengt Oldhammer)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Kallbolsfloten i V, 600 m S Dövtjärn (14E 8f , [6792400, 1427560] ) ,liten myrtjärn ,riklig ,2010 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Galium album    Stormåra
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782617, 1421388] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Galium boreale    Vitmåra
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrok (artp.) (15E 4b , [6821949, 1408093] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Galium triflorum    Myskmåra
Nyköpingsbäcken = Sälbäcken, 1950-t (GRAN.1962) * (14E 8c , [67945, 14136] ) ,lundartad gran-gråal-skog ,riklig ,1988 (CAp)
Nyköpingsbäcken (artp.) (14E 8c , [6794671, 1413742] ) ,ovan vägen , 2005 (Bengt Oldhammer)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782617, 1421388] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrok (artp.) (15E 4b , [6821949, 1408093] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Polemonium caeruleum    Blågull
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Indor (14E 6e , [67811, 14248] ) ,vid ladugård och på mur ,riklig ,1989 (TLj & LBr)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Bönsaberg (14E 7d , [67869, 14194] ) ,artrik slåtteräng ,några 10-tal ,1987 (LBr)
Öv. Blecket ,fäbod (14E 9e , [6795, 1421] ) ,torr backe ,ca 5 ex. ,1988 (CAp)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ) ,artrik slåtteräng - gräsmatta ,c:a 10 ex ,1987 (LBr)
Vackerbodarna (15E 4b , [6823, 1408] ) ,igenväxande fäbodmark ,100-tals! ,1986 (BOr)
Bleckets fäbod (artp.) (14E 9e , [6795374, 1420785] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Galeopsis bifida    Toppdån
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Glechoma hederacea    Jordreva
Björkvassla (14E 6f , [6780, 1428] ) ,dike ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Lamium purpureum    Rödplister
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [68172, 14106] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Prunella vulgaris    Brunört
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Euphrasia frigida    Fjällögontröst
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782617, 1421388] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) ,vid vadstället , 1986 (Bengt Oldhammer)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Kumbelnäs, ca 1960 (GRAN.1962, Fe) - (14E 5f , [67776, 14283] ) ,vägkant och ängsmark ,1000-tals ,1988 (CAp o a)
Kumbelnäs (artp.) (14E 5f , [6777513, 1428323] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Kumbelnäs (artp.) (14E 5f , [6777513, 1428323] ) ,mängdvis för några år sedan, hundratals. nu några ex bara. . , 1991 (Bengt Oldhammer)
Kumbelnäs (artp.) (14E 5f , [6777513, 1428323] ) , ,1000-tals ,1988 (Bengt Oldhammer)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Veronica officinalis    Ärenpris
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Söder Hykieberg (artp.) (14E 8c , [6794933, 1413887] ) , ,noterad ,2015 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ) ,myr , 2014 (DABS)
Plantago major    Groblad
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Plantago media    Rödkämpar
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Bönsaberg (14E 7d , [67869, 14194] ) ,artrik slåtteräng ,sparsam ,1987 (LBr)
Nedre Bjönsabergs fäbodar (14E 7e , [6786970, 1420230] ) ,liten örtrik kulle i gräsmark ,riklig ,2014 (LBr)
Linnaea borealis    Linnťa
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Husåkern, öst (artp.) (14E 5f , [6778839, 1429361] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Viburnum opulus    Olvon
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) , , 1985 (Bengt Oldhammer)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Knautia arvensis    Åkervädd
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787270, 1422970] ) ,översilningsmark i hyggeskant ,spridd ,2017 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Campanula patula    Ängsklocka
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Achillea millefolium    Röllika
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Achillea ptarmica    Nysört
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Antennaria dioica    Kattfot
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811111, 1412758] ) ,barrskog i branter brandpräglad naturskog med urtallar ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson, Andreas Öster)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Aster novi-belgii    Höstaster
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Cicerbita alpina    Torta
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norra Negerbytjärn (artp.) (15E 0d , [6800553, 1418393] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Storsvedsbergsravinen (artp.) (15E 1e , [6809462, 1421246] ) ,barrskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Cirsium arvense    Åkertistel
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Cirsium helenioides    Brudborste
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Blecket (artp.) (14E 9e , [6795254, 1421063] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Storsvedsbergsravinen (artp.) (15E 1e , [6809462, 1421246] ) ,barrskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Malmbergskojan vid Oradtjärnberg (15E 4d , [68205, 14189] ) ,jaktkojetomt ,enstaka ,1985 (LBr)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811111, 1412758] ) ,barrskog i branter brandpräglad naturskog med urtallar ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson, Andreas Öster)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrok (artp.) (15E 4b , [6821949, 1408093] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Kraftledningsgata (artp.) (14E 7d , [6786658, 1419826] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Mycelis muralis    Skogssallat
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Petasites frigidus    Fjällskråp
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Saussurea alpina    Fjällskära
Storrymmdammen o bäcken o myrar mot Trollgrav (15E 3b , [6816, 1409] ) ,strandkanter,översvämningsmark,myrdrog ,säkert 100-tals ,1986 (BOr)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) ,vid vadstället ,100-tals ,1986 (Bengt Oldhammer)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787270, 1422970] ) ,översilningsmark i hyggeskant ,spridd ,2017 (LBr)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787270, 1422970] ) ,översilningsmark i hyggeskant ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Tanacetum vulgare    Renfana
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Taraxacum vulgare    Maskros
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Paris quadrifolia    Ormbär
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
SV Ljötrajskittarna (14E 9d , [6796089, 1417805] ) ,bördig skogsmark i SV-sluttning ,allmän ,2003 (Ulf Lindenbaum)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Våmån Gummansberg (artp.) (14E 8d , [6790800, 1419164] ) ,barrnaturskog / , 2004 ((sks), Lars Ambrosiusson)
SV Ljötrajsklittarna (artp.) (14E 9d , [6795961, 1417712] ) ,barrnaturskog / källpåverkad mark , 2003 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Blecket (artp.) (14E 9e , [6795254, 1421063] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811111, 1412758] ) ,barrskog i branter brandpräglad naturskog med urtallar ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson, Andreas Öster)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Polygonatum odoratum    Getrams
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,mycket ,1981 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Lilium martagon    Krollilja
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Öv. Blecket ,fäbod (14E 9e , [6796, 1420] ) ,torr backe ,20-tal ex ,1988 (CAp)
Rodklitt (artp.) (14E 7e , [6785312, 1421045] ) ,bergbrant / rasbrant , 1992 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,fl ex ,1981 (Bengt Oldhammer)
Bleckets fäbod (artp.) (14E 9e , [6795374, 1420785] ) ,i ängen med fältgentiana ungefär detta datum , 1988 (Bengt Oldhammer)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Storrymdammen (15E 3b , [6816, 1409] ) ,myr intill Ryman o bäcken från Lövdalens fäb. ,3 ex ,1986 (BOr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ) ,myr , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
1 km NV Näsberg (14E 7e , [67865, 14236] ) ,fuktig ravinbotten ,5 ex ,1991 (LBr)
Gruvdalen vid S. Blecksberget (14E 8e , [67931, 14238] ) ,granskog i bäckravin ,3 ex ,1987 (PJn)
RÄDÅN S (14E7f02) (artp.) (14E 7f , [6785811, 1429151] ) , , 1993 (Skogsstyrelsen (sks), Lars Ambrosiusson)
Rädbjörka, 1 ex 1977 (GRAN.1984) = Kålbergets SV-sluttning i bäckravinen som mynnar i Rädån (14E 7f , [67853, 14294] ) , ,flera bestånd, ca 10 ex 1985- ,1990 (FCa)
Kållbergets SV-sluttning (obsd.) (14E 7f , [6785354, 1429454] ) , ,flera bestånd ca 10 ex. ,1990 (FCa)
Goodyera repens    Knärot
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Ö VÅMÅN (14E8d04) (artp.) (14E 8d , [6791090, 1419701] ) , , 1997 (Skogsstyrelsen (sks))
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Rodklitt (artp.) (14E 7e , [6785312, 1421045] ) ,bergbrant / rasbrant , 1992 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Rädån S (artp.) (14E 7f , [6785812, 1429152] ) ,barrskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Objekt Nr 07:1 (områdesmittpunkt) (obsd.) (14E 9d , [6796317, 1417087] ) , , 2000 (Henrik Liliedahl)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Egglingen (14E 6e , [6781, 1420] ) ,sjöstrand ,spridd längs åtm. V och S kanten av sjön ,1989 (BOr)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) ,runt sjön , 1989 (Bengt Oldhammer)
Listera cordata    Spindelblomster
Kallbolsfloten i V (14E 8f , [6792200, 1427760] ) ,granskog med mossa och blåbär ,något 10-tal ,2010 (LBr)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Rädån S (artp.) (14E 7f , [6785812, 1429152] ) ,barrskog / naturlig skogsbäck , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,5 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Listera ovata    Tvåblad
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Platanthera bifolia    Nattviol
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Öv. Bönsaberg, fäbod (14E 7d , [67868, 14196] ) ,gammal slåttermark ,delvis igenväxt ,flera ex ,1988 (CAp)
Nedre Bjönsabergs fäbodar (14E 7e , [6786970, 1420230] ) ,liten örtrik kulle i gräsmark ,2 ex ,2014 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [6811, 1412] ) ,lövbrända o vanlig skogsmark i bergets sluttning ,ej ovanlig ,1986 (BOr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Bjönsaberg (artp.) (14E 7e , [67869, 14202] ) , ,4 ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Bjönsaberg (artp.) (14E 7e , [67869, 14202] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Bleckets fäbod (artp.) (14E 9e , [6795374, 1420785] ) , , 1988 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) ,det här var en lövbrända kan man säga. 4 bränder i levande tall ,tjogtals ,1986 (Bengt Oldhammer)
Calla palustris    Missne
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,vattenloka , 2014 (DABS)
Potamogeton natans    Gäddnate
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,vattenloka , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Kallbolsfloten i V, 600 m S Dövtjärn (14E 8f , [6792400, 1427560] ) ,liten myrtjärn ,riklig ,2010 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Juncus bufonius    Vägtåg
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Våmdalsmyrarna (14E 9d , [6796710, 1416360] ) ,vägren ,spridd ,2017 (LBr)
Juncus filiformis    Trådtåg
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Luzula pallescens    Blekfryle
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Luzula pilosa    Vårfryle
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Husåkern, öst (artp.) (14E 5f , [6778839, 1429361] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Luzula sudetica    Svartfryle
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Carex brunnescens    Nickstarr
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Carex canescens    Gråstarr
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Carex diandra    Trindstarr
Egglingen (14E 6e , [6781, 1420] ) ,sjöstrand ,spridd längs hela sjöns stränder ,1989 (BOr)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Norr om Fjäskrok (15E 4b , [68219, 14080] ) ,på järnockra ,flera 10-tals m2 ,1996 (BOr & PJn)
Rymdalen (15E 4b , [6822, 1408] ) ,myr med järnockra ,1000-tals ,1986 (BOr , Pär Johansson)
Eggling (artp.) (14E 6e , [67810, 14208] ) ,spridd runt sjön , 1989 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrok (artp.) (15E 4b , [6821949, 1408093] ) ,myr , 1986 (Bengt Oldhammer)
Carex digitata    Vispstarr
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [6811, 1412] ) ,rasbrant,sydväxtberg ,1 tuva ,1986 (BOr , Pär Johansson)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , ,en tuva ,1986 (Bengt Oldhammer)
Carex disperma    Spädstarr
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Carex echinata    Stjärnstarr
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Carex flava    Knagglestarr
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) ,vid vadstället , 1986 (Bengt Oldhammer)
Carex globularis    Klotstarr
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,vattenloka , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Carex loliacea    Repestarr
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Carex magellanica    Sumpstarr
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ) ,myr , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Carex ovalis    Harstarr
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Carex pallescens    Blekstarr
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Carex panicea    Hirsstarr
Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ) ,myr , 2014 (DABS)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Carex pauciflora    Taggstarr
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Carex rostrata    Flaskstarr
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Myrar V Ämåsjön 26 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4b , [6822970, 1408246] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex vaginata    Slidstarr
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Näsberg åt V (14E 6e , [6784940, 1423750] ) ,rikdråg vid skogsväg ,spridd ,2017 (LBr)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Myrar V Ämåsjön 26 km NO Ribbåsen (artp.) (15E 4b , [6822970, 1408246] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rhynchospora alba    Vitag
Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ) ,myr , 2014 (DABS)
Trichophorum alpinum    Snip
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Agrostis canina    Brunven
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Agrostis capillaris    Rödven
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Agrostis gigantea    Storven
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Agrostis stolonifera    Krypven
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Briza media    Darrgräs
Storrymmdammen (15E 3b , [6816, 1409] ) ,f.d.slåttermark ,tjogtals ,1986 (BOr)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Sivasbacken Ö-ut v.lv. (14E 5g , [6779, 1430] ) ,sandiga vägkanter ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Calamagrostis stricta    Madrör
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Husåkern, öst (artp.) (14E 5f , [6778839, 1429361] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Husåkern, öst (artp.) (14E 5f , [6778839, 1429361] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Roegneria canina    Lundelm
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ) ,blandskog, bäck mellan vägen och sjön , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,ett fåtal ,2017 (LBr)
1 km S från Älvdalsrå intill vägen (14E 8e , [6794, 1424] ) ,intill bäck ,några dussin ,1986 (BOr)
Över Blecket fäb. (14E 9e , [6795, 1421] ) ,lundveg. f.d.slogar ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Eggling Syd (artp.) (14E 6e , [6781094, 1421027] ) ,barrskog / , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.) (14E 7e , [6786456, 1423642] ) ,kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg , 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.) (14E 7e , [67866, 14237] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Gruvdalen (artp.) (14E 8e , [6793282, 1423800] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Elytrigia repens    Kvickrot
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Festuca ovina    Fårsvingel
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Husåkern, öst (artp.) (14E 5f , [6778839, 1429361] ) , ,noterad ,2017 (Ralf Lundmark)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.) (15E 3b , [6816601, 1409836] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Avenula pratensis    Ängshavre
Kumbelnäs n.lv.Ö om fotbollsplanen (ena sidan vägen) (14E 5f , [67776, 14283] ) ,örtrika torrängar på sand/mjäla -trol f.d.åkermark (för länge sedan) , 1988 (JEd)
HierochloŽ hirta    Myskgräs
Storrymdammen (15E 3b , [6816, 1409] ) ,myr intill Ryman o bäcken från Lövdalens fäb. ,några ex ,1986 (BOr)
HierochloŽ hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
SSO om Kumbelnäs (14E 5f , [6776, 1428] ) ,frisk ängsmark , 1985 (JEd)
Holcus mollis    Lentåtel
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Bönsabergs fäbod, övre (14E 7d , [67868, 14193] ) ,övergiven vall ,c:a 100 kvm ,1987 (LBr)
Öv. Bönsaberg, fäbod (14E 7d , [67868, 14196] ) ,gammal slåttermark ,delvis igenväxt ,rikligt ,flera m2 ,1988 (CAp)
Näsbergets fäbod (14E 7e , [67859, 14245] ) ,gammal vall ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Över Blecket fäb. (14E 9e , [6795, 1421] ) ,f.d.linda ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Stor-Vasselnäs (DF-49) (14E 8d , [67920, 14154] ) ,övergiven vall, som slås ,c:a 100 kvm ,1987 (LBr)
Bjönsaberg (artp.) (14E 7e , [67869, 14202] ) , ,massvis ,1988 (Bengt Oldhammer)
Melica nutans    Bergslok
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ) ,översilningsmark i blandskog ,spridd ,2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.) (15E 2c , [6811119, 1412729] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Milium effusum    Hässlebrodd
Gruvdalen v S.Blecksberget (14E 8e , [67935, 14238] ) ,sumpig djup bäckravin , 1988 (CAp)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ) ,myr , 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Nardus stricta    Stagg
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ) , , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.) (15E 3c , [6817270, 1410620] ) , , 1986 (Bengt Oldhammer)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)
Poa alpina    Fjällgröe
Bönsaberg (14E 7e , [67868, 14202] ) ,torräng ,sparsam ,1987 (LBr)
Poa annua    Vitgröe
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Poa glauca    Blågröe
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785428, 1421048] ) ,bergbrant , 2009 (BOr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ) ,sydbrant , 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Hykieberg (artp.) (14E 9c , [6795730, 1413638] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Poa nemoralis    Lundgröe
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ) ,fäbodväg genom blandskog , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ) ,fäbodvall , 2014 (DABS)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ) ,fäbodvall , 1996 (LBr)
Poa remota    Storgröe
Gruvdalen vid S Blecksberget (14E 8e , [67935, 14238] ) ,bäckravin med granskog ,(GRAN.1984) * ca 10 ex ,1988 (CAp o a)
Gruvdalen (artp.) (14E 8e , [6793314, 1423744] ) ,kanjondal, kursudal / liten sprickdal i fasta berget , 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Poa supina    Trampgröe
Bönsaberg (14E 7e , [67868, 14202] ) ,gårdstun ,någon kvm ,1987 (LBr)
Poa trivialis    Kärrgröe
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ) ,sydväxtberg , 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ) ,fäbodvall , 1996 (BOr & PJn)

Uppdaterad 2021-03-14