TRANSTRAND

484 arter

7041 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Högstrand (14D 8c , [6792220, 1361750] ) ,översilad granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ) ,diabasbrant ,en tuva ,2009 (BGM)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ) ,översilade diabasklippor ,c:a 10 ex. ,2009 (MNo)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342090] ) ,bäckravin, vid bäck ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792980, 1346490] ) ,kalfjäll, fjällhed ,2 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Granfjället, NV-sluttning (artp.) (14C 9j , [6796340, 1345550] ) ,blåbärshed, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,1 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,skogstomt ,1 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777900, 1362990] ) ,gran- och björkskog, sank ,13 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777910, 1363000] ) ,gran- och björkskog, sank ,1 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Storfjället (artp.) (14D 6b , [6782356, 1356925] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783580, 1360230] ) ,granskog, sluttande ,1 m2 ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällens golfklubb (artp.) (14D 6c , [6783607, 1364847] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786410, 1351170] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788480, 1357510] ) ,sankskog ,5 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets östsluttning (artp.) (14D 8a , [6790670, 1353230] ) ,kalfjällsluttning, myr ,18 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791300, 1350560] ) ,moränkulle, vid damm och myr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793850, 1355640] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794430, 1355400] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352430] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795590, 1352350] ) ,granskog, slänt ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen (artp.) (14D 9b , [6797437, 1359033] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800800, 1357753] ) ,sandstenklippa ,1 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Storkällåsen (14D 4f , [6771926, 1376903] ) ,öppet rikkärr, på blottad torv vid källa ,spridd över 1 m2 ,2011 (LBr)
Diphasiastrum alpinum    Fjällummer
Mellanfjället (14D 6b , [67827, 13581] ) ,fjällhed ,tre "grupper" ,2007 (MNo)
Storfjället (14D 6b , [67830, 13565] ) ,fjällhed ,rikligt ,2007 (MNo)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6793370, 1346700] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6794280, 1349570] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Lycopodium annotinum ssp. alpestre    Nordlummer
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793700, 1342090] ) ,bäckravin, ung tallskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793740, 1342110] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793740, 1342120] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793820, 1342180] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793850, 1342210] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793970, 1342350] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794010, 1342410] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794020, 1342470] ) ,bäckravin, mossig granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794030, 1342560] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794040, 1342580] ) ,bäckravin, vid källflöde, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794390, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794640, 1344720] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794850, 1344510] ) ,bäckravin, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794870, 1344450] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794870, 1344460] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794910, 1343610] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792570, 1349400] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792970, 1349180] ) ,granskog, vid göl ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795590, 1348760] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795860, 1349100] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795880, 1349200] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6796020, 1349410] ) ,granskog, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770435, 1367940] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774200, 1366920] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776410, 1360930] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777190, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.) (14D 5c , [6777255, 1361302] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777910, 1363000] ) ,gran- och björkskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783700, 1359830] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782320, 1361360] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783183, 1360680] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Köaran, Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786337, 1357561] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788460, 1357560] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788480, 1357510] ) ,sankskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788600, 1357970] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, SV om Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790480, 1350110] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790740, 1350310] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790780, 1350320] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791090, 1350450] ) ,vägkant, skogsväg , 2015 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791140, 1350780] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792150, 1351210] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.) (14D 8a , [6792360, 1350070] ) ,kalfjäll, stenbunden fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6792920, 1351710] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793570, 1353420] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793610, 1353350] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793640, 1353380] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793760, 1353630] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793770, 1353440] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793800, 1353450] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793810, 1353450] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793830, 1353470] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793840, 1353510] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794250, 1353060] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794280, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794310, 1353470] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794670, 1354410] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794690, 1352050] ) ,fjällsluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794770, 1354490] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357070] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790590, 1357080] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791530, 1355780] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791540, 1355760] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791540, 1355840] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795290, 1352630] ) ,stig, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1351930] ) ,fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795420, 1352410] ) ,surdrog i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795590, 1352340] ) ,granskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796400, 1350130] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796570, 1350300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796710, 1350450] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796830, 1351650] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796910, 1351620] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796980, 1350770] ) ,granskog, fuktig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810143, 1345987] ) ,fjällris/lavhed ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792980, 1346490] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Storfjället (artp.) (14D 6b , [6781256, 1356561] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Digerbodkölen, NO om (artp.) (14D 6c , [6781260, 1361810] ) ,vägkant vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gruven, Fjällvägen (artp.) (14D 7a , [6786720, 1353940] ) ,slänt mot väg, fjällnära skog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflovägen (artp.) (14D 8a , [6790010, 1350200] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Flatfjället (artp.) (14D 8a , [6790090, 1352360] ) ,kalfjäll, ljunghed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjället (artp.) (14D 8a , [6790150, 1352560] ) ,kalfjäll, ljunghed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790780, 1350320] ) ,vägkant, skogsväg , 2015 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795820, 1352280] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Gudmundsätra (artp.) (14D 9b , [6796870, 1359650] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.) (14D 9b , [6799710, 1357700] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen, 900 m SSO. (artp.) (15C 0j , [6802755, 1346638] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Lycopodium clavatum ssp. monostachyon    Riplummer
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794160, 1351780] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6804599, 1347311] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Hälla (14D 9b , [67996, 13576] ) ,tallskog ,ett stort bestånd ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342100] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792430, 1348560] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792980, 1346490] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6793020, 1346500] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Granfjället, NV-sluttning (artp.) (14C 9j , [6796340, 1345550] ) ,blåbärshed, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774092, 1366995] ) , ,noterad ,2019 (Kristoffer Hylander)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774140, 1366960] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, kalfjäll väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6b , [6782431, 1359884] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784100, 1360480] ) ,skogsslänt omt väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflovägen (artp.) (14D 7a , [6789690, 1350320] ) ,vägslänt ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785930, 1359200] ) ,sandslänt, fuktig , 2008 (Håkan Gustafsson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790670, 1350310] ) ,vägkant, skogsväg , 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790740, 1350310] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790750, 1350310] ) ,vägkant, skogsväg , 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790780, 1350320] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790780, 1350320] ) ,vägkant, skogsväg , 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791160, 1350470] ) ,vägkant, skogsväg , 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791170, 1350470] ) ,vägkant, skogsväg , 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791190, 1350470] ) ,vägkant, skogsväg , 2015 (Håkan Gustafson)
Rotö (artp.) (15C 0i , [6800894, 1344521] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.) (15C 0i , [6800894, 1344521] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.) (15C 0i , [6800904, 1344521] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6804599, 1347311] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810283, 1345865] ) ,fjällris/lavhed ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800775, 1356612] ) ,tallskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,spridd ,2011 (LBr)
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ) ,översilade diabasklippor vid vägen ,enstaka ,2009 (MNo)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,rikliig ,2001 (LBr)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ) ,översilade diabasklippor ,c:a 25 ex. ,2009 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777750, 1362910] ) ,fuktsänka i kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359870] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, O om (artp.) (14D 6c , [6780880, 1361770] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783200, 1360749] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, SSO om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783210, 1360690] ) ,kärr, öppet, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjön (artp.) (14D 6d , [6781853, 1369671] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795370, 1354700] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundvallen (artp.) (15D 0b , [6800084, 1358050] ) ,lågörtgranskog mossigt med stråk av örter, öjediabasberggrund ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800416, 1357916] ) ,nedanför klippor efter ån ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Equisetum arvense    Åkerfräken
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,i strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361760] ) ,myr, sänka ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360570] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802266, 1348443] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo, Görälven (artp.) (15D 0a , [6802540, 1350260] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,riklig ,2009 (LBr)
Färdsjöstaden Sv-ut (15D 0b , [68007, 13554] ) ,skogskärr , 1994 (JEd)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772400, 1364500] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777650, 1362820] ) ,kärr, blandskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813341, 1354620] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, Ö om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782135, 1360946] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Barvalla, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774115, 1373410] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793740, 1342120] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794850, 1341780] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794190, 1345180] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795670, 1348850] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Bredvalla, klippa (artp.) (14D 5b , [6777605, 1356312] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359910] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780680, 1360920] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783149, 1360600] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köaran, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786399, 1357462] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788410, 1357650] ) ,granskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792110, 1351210] ) ,bäck, skogsbryn, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792480, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793890, 1353590] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354780] ) ,myrkant, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795420, 1352410] ) ,surdrog i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795358, 1363749] ) ,källa , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljetjärnen OSO om (artp.) (15D 2a , [6810089, 1353071] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Berga (14D 5c , [6779, 1364] ) ,ödegård på tunet ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Mornäs v.landsvägen (14D 5d , [6776, 1365] ) ,sandig vägskärning , 1989 (TLj & LBr)
Bompabacken v.pens.hemmet (14D 5d , [6777, 1365] ) ,torr gräsmark / gml åkerkant ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
V.Långstrand (14D 6c , [6782, 1364] ) ,utmagrad linda i kanten mot skogen ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
500 m N om Högstrand (14D 8c , [6792988, 1361088] ) , ,fåtal ,2010 (SKu)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,1 ex ,1989 (DABS)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Janishuset, Västra Gussjön (artp.) (14D 4d , [6771409, 1366167] ) ,på gårdstunet ,8 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , ,1 ,2019 (Urban Gunnarsson)
Näsgården, Sälen (artp.) (14D 6c , [6784575, 1363329] ) , ,38 plantor/tuvor ,2020 (Olov Tranberg)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Vålbrändan (artp.) (14D 6a , [6780787, 1351987] ) , ,1 plantor ,2012 (Jens Johannesson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ) ,frodigt bergsstup ,rikligt ,2009 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Horrmundsåsen (15D 1b , [68061, 13581] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2009 (MNo)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bredvalla, klippa (artp.) (14D 5b , [6777605, 1356312] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13557] ) ,örtrik gransluttning mot älven ,ca 10 m2 ,1994 (JEd)
Hemfjället, fjällbjörkskog väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782322, 1360146] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ) ,frodig gammal granskog ,rikligt ,2009 (MNo)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ) ,nedan översilade diabasklippor ,rikligt ,2009 (MNo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793860, 1342220] ) ,bäckravin, bergsbrant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794340, 1345020] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776430, 1360940] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359870] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782320, 1361360] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783146, 1360598] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788430, 1352140] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791190, 1350050] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793610, 1353350] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795030, 1354590] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796570, 1350300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796750, 1351730] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803737, 1346504] ) ,vägkant mot bryn ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ) ,i rasmark o snår nedom bergbrant , 1989 (TLj & LBr)
Asplenium viride    Grönbräken
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,t.riklig ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ) ,diabasbrant ,c:a 30 tuvor spridda utefter branten ,2009 (BGM)
Athyrium distentifolium    Fjällbräken
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794820, 1341710] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lägerfjällsdalen (artp.) (14C 8j , [6792481, 1349313] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794340, 1345020] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359870] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1361080] ) ,översilningsmark, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783244, 1360257] ) ,myr/sumpskog. bäck ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786350, 1357130] ) ,granskog, örtrik sluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788700, 1357760] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795030, 1354590] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795340, 1351050] ) ,fjällsluttning, bäckravin ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796750, 1351730] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803914, 1346006] ) ,skogskant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljbrokölen SSO om (artp.) (15D 2a , [6812894, 1350844] ) ,frisk lövblandskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ) ,översilade diabasklippor vid vägen ,rikligt ,2009 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,diabasbrant , 2009 (BGM)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Horrmundsåsen (15D 1b , [68061, 13581] ) ,diabasbrant ,enstaka ,2009 (MNo)
Klittfallet, stupet (artp.) (14D 4d , [6770579, 1368013] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bredvalla, klippa (artp.) (14D 5b , [6777605, 1356312] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6788490, 1362300] ) ,bergsbrant, vattenöversilad, vid väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800234, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ) ,frodig gammal granskog ,rikligt ,2009 (MNo)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ) ,nedan översilade diabasklippor ,rikligt ,2009 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342020] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342090] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lägerfjällsdalen (artp.) (14C 8j , [6792481, 1349313] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795680, 1348870] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783262, 1360264] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) ,fuktig gräsmark nära vatten ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786350, 1357130] ) ,granskog, örtrik sluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788460, 1357560] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791630, 1351650] ) ,barrskog, gles, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793570, 1353370] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793610, 1353350] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794690, 1352050] ) ,fjällsluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796570, 1350300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810067, 1346106] ) ,skidbacke ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357970] ) ,slänt mot å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ) ,myr i gles fuktig frodig granskog ,mycket ,2006 (MNo)
N om S.Holmen,V-älven (14D 9b , [67966, 13595] ) , , 1980 (SSv)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ) ,nedom branten i snår , 1989 (TLj & LBr)
Norra Holmen (14D 9b , [6797616, 1358952] ) ,nedan översilade diabasklippor och vid älven ,100-tals ,2009 (MNo)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [68004, 13561] ) ,älvstränder ,t.riklig ,1994 (JEd)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Digernäs (artp.) (14D 7c , [6787935, 1362306] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Woodsia alpina    Fjällhällebräken
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ) ,sprickor o hyllor i diabasbranten ,flera tuvor ,1989 (TLj & LBr)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ) ,diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven ,rikl.fl. ,1989 (TLj & LBr)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ) ,bergsstup ,rikligt ,2009 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ) ,diabasbrant ,enstaka ,2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802878, 1349632] ) ,tomtmark. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813647, 1348421] ) ,vändplan, gammal hustomt ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Storfjället (14D 6b , [67832, 13570] ) ,fjällsluttning ,rikligt ,2007 (MNo)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793860, 1342220] ) ,bäckravin, bergsbrant ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783700, 1359830] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783074, 1360414] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786410, 1351170] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788430, 1352140] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791140, 1350780] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793560, 1353350] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793610, 1353350] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795340, 1351050] ) ,fjällsluttning, bäckravin ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803914, 1346006] ) ,skogskant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810504, 1346156] ) ,skidbacke ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352210] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Blechnum spicant    Kambräken
Mossakalens västsluttning (14D 6a , [6780970, 1354350] ) ,fuktig granskog i fjällsluttning ,2 tuvor ,2009 (LBr)
Björnbäckstugan (artp.) (14C 8i , [6794300, 1342800] ) , ,noterad ,1987 (Björn Cederberg)
Björnbäckstugan (artp.) (14C 8i , [6794300, 1342800] ) , ,noterad ,1987 (Björn Cederberg)
Hällkällan, Malungs kommun (artp.) (14D 5b , [6776001, 1358305] ) , , 2008 (Sebastian Kirppu)
Hällkällan, Malungs kommun (artp.) (14D 5b , [6776056, 1358312] ) , , 2008 (Sebastian Kirppu)
Hällkällan, Malungs kommun (artp.) (14D 5b , [6776958, 1358182] ) , , 2008 (Sebastian Kirppu)
Köadalen NV vägen (artp.) (14D 7b , [6786296, 1357013] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köarån (artp.) (14D 7b , [6786518, 1358687] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791100, 1350740] ) ,granskog, öppen, sluttande, vid myrstack ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Picea abies    Gran
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13685] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794820, 1342520] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792570, 1349400] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774140, 1366960] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776550, 1360290] ) ,surdrog mellan myr och väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777190, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777630, 1362500] ) ,granskog, grov ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Elljusspåret (artp.) (14D 6c , [6780199, 1364806] ) , ,20 ,2015 (Per Lif)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
En route (artp.) (14D 7a , [6785643, 1354527] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6787190, 1351120] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
En route (artp.) (14D 7a , [6787878, 1353964] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
En route (artp.) (14D 7a , [6788081, 1353266] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
En route (artp.) (14D 7a , [6788405, 1353248] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788370, 1357870] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790740, 1350310] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791100, 1350740] ) ,granskog, öppen, sluttande, vid myrstack ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791140, 1350780] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791300, 1350560] ) ,moränkulle, vid damm och myr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792110, 1351220] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.) (14D 8a , [6792360, 1350070] ) ,kalfjäll, stenbunden fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6792900, 1351690] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794670, 1354410] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794690, 1352050] ) ,fjällsluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vargsöringarna (artp.) (14D 8b , [6791750, 1356322] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795020, 1351630] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796760, 1351720] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Pinus contorta    Contortatall
Rotö (artp.) (15C 0i , [6800974, 1344148] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.) (15C 0i , [6800974, 1344148] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.) (15C 0i , [6800977, 1344148] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Pinus sylvestris    Tall
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13685] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794370, 1342730] ) ,blandskog, f d fäbod ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794820, 1342520] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6794280, 1349570] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774140, 1366960] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6775000, 1366000] ) ,lavrikt hygge med frötallar på finsediment (sand) ,50 träd ,1990 (MBm)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Elljusspåret (artp.) (14D 6c , [6780199, 1364806] ) , ,10 ,2015 (Per Lif)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784100, 1360480] ) ,skogsslänt omt väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, SO om (artp.) (14D 7a , [6786060, 1351020] ) ,barrskog, gles, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788450, 1350670] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788370, 1357870] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790740, 1350310] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791300, 1350560] ) ,moränkulle, vid damm och myr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.) (14D 8a , [6792360, 1350070] ) ,kalfjäll, stenbunden fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794130, 1351760] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795000, 1351620] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Bengt-Jönsastugan, V om (artp.) (14D 9a , [6797140, 1351110] ) ,myrmark, gles tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Juniperus communis ssp. communis    En
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13685] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,vanlig ,2008 (MNo)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,gräsmark invid strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774140, 1366960] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Elljusspåret (artp.) (14D 6c , [6780199, 1364806] ) , ,2 ,2015 (Per Lif)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361600] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783181, 1360650] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven (artp.) (14D 7a , [6787050, 1350680] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785930, 1359200] ) ,sandslänt, fuktig , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788360, 1357790] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6788510, 1362290] ) ,bergsbrant, vattenöversilad, vid väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.) (14D 8a , [6792360, 1350070] ) ,kalfjäll, stenbunden fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794130, 1351740] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794210, 1353080] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802266, 1348443] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813376, 1348567] ) ,bäck genom by ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357970] ) ,slänt mot å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Populus tremula    Asp
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gusjön, N delen av elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6771013, 1366583] ) ,vägkant längs elljusspår ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774140, 1366950] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795450, 1351970] ) ,fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802266, 1348443] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813341, 1354620] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Salix aurita    Bindvide
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811314, 1345906] ) ,myrmark vid återvinningsstation ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Salix caprea var. caprea    Sälg
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Anna Kristina wagndal)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Gammal granskog vid Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792168, 1342033] ) ,gammal granskog i biotopskydd ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784100, 1360480] ) ,skogsslänt omt väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruven, SV om (artp.) (14D 7a , [6786490, 1354220] ) ,vägslänt, hävdad, fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795415, 1363571] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Salix glauca    Ripvide
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803737, 1346504] ) ,vägkant mot bryn ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Salix lapponum    Lappvide
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359910] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Långstrand (artp.) (14D 6c , [6780125, 1364707] ) , , 2015 (Ingela Källén)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6781000, 1360970] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783212, 1360793] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360570] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352180] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802218, 1348300] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Salix pentandra    Jolster
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,älvstrand , 1994 (JEd)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vägen till Morbäckssätern, 1 km S om Stordammet (artp.) (15C 3j , [6815525, 1349451] ) ,vägkant och dike ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Salix phylicifolia    Grönvide
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Hans Sundström)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361760] ) ,myr, sänka ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794820, 1355300] ) ,myr, på stig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Åsen ca 350 m N om vasaloppsspåret (14D 6c , [67812, 13644] ) ,björkbacke nära vägen , 2007 (Anders Bertilsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Salix viminalis    Korgvide
Vid väg O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783571, 1361015] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Alnus glutinosa    Klibbal
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Alnus glutinosa x incana    
Josmyran (artp.) (14D 6b , [6784141, 1359957] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brändsätern (artp.) (14D 6c , [6780395, 1361761] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782513, 1360630] ) ,skog-myrmosaik / gransumpskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784013, 1360366] ) ,källpåverkad mark / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784099, 1360200] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Köarån (artp.) (14D 7b , [6786518, 1358687] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788679, 1357537] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6789241, 1362422] ) ,skog-myrmosaik / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Alnus incana    Gråal
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795500, 1354740] ) ,myr, sluttande, blandskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fulunäs, O om (artp.) (15D 0a , [6801820, 1354660] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Betula nana    Dvärgbjörk
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13682] ) ,myr , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342610] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6794280, 1349570] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Östra Granfjället, sluttning V (artp.) (14C 9j , [6795230, 1346640] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Granfjället, NV-sluttning (artp.) (14C 9j , [6796340, 1345550] ) ,blåbärshed, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gammalsätersfjället (artp.) (14D 5c , [6778452, 1360005] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, kalfjäll väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6b , [6782431, 1359884] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) , , 2007 (Håkan Gustafsson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361760] ) ,myr, sänka ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360590] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Östra Tandådalen (artp.) (14D 7a , [6788010, 1351570] ) ,vägkant mot myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788530, 1350650] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sälens fjällkyrka Ö (artp.) (14D 7b , [6785337, 1355968] ) ,myr ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Sälens fjällkyrka (artp.) (14D 7b , [6785376, 1356008] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788360, 1357790] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14D 8a , [6790600, 1350170] ) ,myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets östsluttning (artp.) (14D 8a , [6790670, 1353230] ) ,kalfjällsluttning, myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791130, 1350090] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792530, 1352210] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794130, 1351740] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället (artp.) (14D 8a , [6794200, 1353790] ) ,myr, fjällnära skog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791610, 1355740] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795000, 1351600] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Myrar i Tjärnåns dalgång 13 km NNO Sälen (artp.) (14D 9d , [6797999, 1367607] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Kavelbrokölen 1 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6812340, 1348359] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Betula pendula    Vårtbjörk
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772450, 1366100] ) ,björkskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6800913, 1345267] ) ,skog ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810751, 1345538] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800743, 1356752] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Betula pubescens ssp. czerepanovii    Fjällbjörk
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792310, 1348320] ) ,kalfjäll ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6794280, 1349570] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794130, 1351740] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795000, 1351600] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog ,fåtal ,2008 (RCa & LKs)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342020] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793700, 1342090] ) ,bäckravin, ung tallskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342590] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6793600, 1348480] ) ,dalbotten, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776550, 1360290] ) ,surdrog mellan myr och väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Branässtigen Fiskarheden (artp.) (14D 5d , [6775427, 1368142] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783181, 1360650] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, SO om (artp.) (14D 7a , [6786060, 1351020] ) ,fjällbjörkskog, fjällhed, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köaran, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786399, 1357462] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791100, 1350740] ) ,granskog, öppen, sluttande, vid myrstack ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792480, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793580, 1353310] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Bengt-Jönsastugan, V om (artp.) (14D 9a , [6797140, 1351110] ) ,myrmark, gles tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Horrmundvallen (14D 9b , [6799720, 1358073] ) ,skog ,1 träd ,2010 (SKu)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2006 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Bistorta vivipara    Ormrot
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Öst om Berga (14D 5d , [67791, 13665] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,rikligt utefter älven ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342090] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794840, 1344490] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776430, 1360940] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,infart, tomt ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362240] ) ,grusmark, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777620, 1362550] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777940, 1362370] ) ,översilningsmark, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gammalsätersfjället (artp.) (14D 5c , [6778452, 1360005] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783820, 1359820] ) ,kärr, sluttande, i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1360960] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780980, 1360940] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
D45. Väst Hidetäkten (artp.) (14D 6c , [6782134, 1361603] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782330, 1361370] ) ,vägdike vid skogsväg, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783078, 1360277] ) ,myr/källkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783095, 1360211] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1360240] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) ,fuktig gräsmark nära vatten ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Saxeggen (artp.) (14D 7c , [6786810, 1362780] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788930, 1361880] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792510, 1352190] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1352450] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796110, 1352030] ) ,åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803737, 1346504] ) ,vägkant mot bryn ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Oxyria digyna    Fjällsyra
Lägerfjällsdalen (artp.) (14C 8j , [6792481, 1349313] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Polygonum aviculare    Trampört
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,gräsmark invid strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rheum x cultorum    Rabarber
500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) ,gödselstack ,4 individer, kvarstående ,2006 (UGu)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783940, 1359800] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) , , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780680, 1360920] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, Ö om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782135, 1360946] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784060, 1360510] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788700, 1357750] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789010, 1361840] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792110, 1351210] ) ,bäck, skogsbryn, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792480, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791550, 1355630] ) ,surdrog, myrmark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802620, 1350300] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Rumex acetosa ssp. lapponicus    Lappsyra
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342090] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794120, 1342720] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788440, 1352190] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793840, 1353510] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen, Syndan (artp.) (14D 8a , [6794250, 1352940] ) ,vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794310, 1353470] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795080, 1354610] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2006 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772320, 1364483] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Sälens fjällkyrka (artp.) (14D 7b , [6785376, 1356008] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785980, 1359800] ) ,gräsyta, vid bensinmack ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789010, 1361840] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791550, 1356680] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Rumex crispus    Krusskräppa
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Köarskär, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6785680, 1356530] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786260, 1358410] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo, Görälven (artp.) (15D 0a , [6802540, 1350260] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800234, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Chenopodium album    Svinmålla
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Montia fontana    Källört
Vålbrändans fäbod (14D 6a , [67806, 13520] ) ,fuktigt betat bäckstråk ,rikligt ,1987 (LBr)
Storfjällsgraven (14D 6b , [6783820, 1357220] ) ,källdrag ,rikligt på c:a 2 kvm ,2007 (MNo)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794280, 1342960] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795630, 1348800] ) ,bäck i dalgång, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6796120, 1349690] ) ,bäck, i gles granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.) (14D 8a , [6792381, 1351431] ) ,vid liten bäck i fjällnära barrskog 691 möh.. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Myrflodammen, NO om (artp.) (14D 8a , [6792390, 1351420] ) ,bäck, klart vatten ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793480, 1352640] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795070, 1352730] ) ,bäck, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Cerastium arvense    Fältarv
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens m.allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,vanlig ,2008 (MNo)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789010, 1361840] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,2 ex ,2008 (MNo)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ) ,diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven, i branten ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Bolheden 1km söder om (14D 4d , [6774433, 1365920] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Säternäs (15D 0c , [6803590, 1360560] ) ,slåtterlinda ,rikligt ,2009 (MNo)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljbrokölen SSO om (artp.) (15D 2a , [6812894, 1350844] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Mornäs (14D 4d , [6774433, 1365920] ) ,vägkant ,en tuva ,2017 (MNo)
Mornäs v.landsvägen (14D 5d , [6776, 1365] ) ,sandig vägskärning ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Mornäs (14D 5d , [6776120, 1365708] ) ,vägkant ,rikligt utefter 100m ,2017 (MNo)
Sagina procumbens    Krypnarv
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ) ,översilade diabasklippor vid vägen ,några ex ,2009 (MNo)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
1km syd Högstrand (14D 8c , [67916, 13612] ) ,gamla järnvägsbanken ,rikligt ,2010 (MNo)
Silene dioica    Rödblära
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2006 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,några utefter älven ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794240, 1342630] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794340, 1345020] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gammelsäterfjället (artp.) (14D 5b , [6778962, 1359133] ) ,skogsmark skogsdunge med gran och björk med bäck i lågpunkten, omgiven av myrmarker ,2 ,2019 (Ole Paus)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,infart, tomt ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777210, 1361370] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362240] ) ,grusmark, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782290, 1360640] ) ,ängsmark vid fäbod, ohävdad ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352160] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785980, 1359800] ) ,gräsyta, vid bensinmack ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787130, 1362500] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788940, 1361760] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793820, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793840, 1353510] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794300, 1353470] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791550, 1356680] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795110, 1354610] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795310, 1352610] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352010] ) ,högörtsäng i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Syndan, Bengt-Jönsastugan (artp.) (14D 9a , [6797220, 1351580] ) ,strandäng, åkrök, grus ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357970] ) ,slänt mot å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Rastplats väg 311 (artp.) (15D 0b , [6800231, 1357967] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Silene rupestris    Bergglim
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,t.a. ,1989 (DABS)
Silene vulgaris    Smällglim
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2006 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig på hygget ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tee 1 Sälenfjällens gk (artp.) (14D 6c , [6783697, 1364805] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Saxeggen (artp.) (14D 7c , [6786830, 1362770] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fulunäs (artp.) (15D 0a , [6802260, 1353540] ) ,gräsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Spergularia rubra    Rödnarv
Stöten (15C 0i , [6800340, 1344870] ) ,nedlagt grustag ,rikligt ,2006 (MNo)
IP Skottvallen (15D 2b , [68139, 13550] ) ,vändplan ,5 ex ,1995 (MNo)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802844, 1348955] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Stellaria alsine    Källarv
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hamrarna vid Mattskölen (14D 8d , [6792, 1366] ) , ,~10 ex ,1989 (DABS)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782177, 1360531] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783071, 1360269] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.) (14D 8a , [6792102, 1351221] ) ,vid liten bäck i fjällnära barrskog 673 möh. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802692, 1349581] ) ,nära liten tjärn. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Stellaria borealis    Norrlandsarv
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811514, 1346215] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786260, 1358410] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789170, 1361760] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802600, 1350290] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Brändsätern N (artp.) (14D 6c , [6780572, 1361324] ) ,barrskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Stellaria media    Våtarv
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813643, 1354694] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Stellaria nemorum    Lundarv
1 km norr P-platsen (14C 9i , [6799090, 1344070] ) ,bäckdrag ,rikligt ,2005 (MNo)
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ) ,bäckravin på flytjord , 2001 (TLj)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Vålbrändans fäbod (14D 6a , [67806, 13520] ) ,gammal dynghög likt S.media som helt saknades ,rikligt ,1987 (LBr)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13686] ) ,kallkälla och bäck ,rikligt ,2009 (BGM)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342090] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794640, 1344720] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783940, 1359800] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782280, 1361320] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782513, 1360630] ) ,skog-myrmosaik / gransumpskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) ,fuktig gräsmark nära vatten ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Köarån (artp.) (14D 7b , [6786518, 1358687] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köaran, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786520, 1358564] ) ,äldre granskog ,noterad ,2017 (Johan Svedholm)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788679, 1357537] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.) (14D 7b , [6789257, 1358326] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.) (14D 8a , [6792102, 1351221] ) ,vid liten bäck i fjällnära barrskog 673 möh. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792110, 1351210] ) ,bäck, skogsbryn, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, Syndan (artp.) (14D 8a , [6794250, 1352940] ) ,vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen S (artp.) (14D 8b , [6790067, 1357294] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791550, 1355630] ) ,surdrog, myrmark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795060, 1354600] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795070, 1352730] ) ,bäck, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352190] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352000] ) ,högörtsäng i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800864, 1356432] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Nuphar lutea    Gul näckros
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,på grund vatten i älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6812974, 1348720] ) ,tjärn ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Smågan vid Busdammen (artp.) (14D 4f , [6772155, 1375212] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ) ,nedom branten i snår o längs vägen ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Krappön i V-dalälven (14D 9b , [67993, 13572] ) ,f.d.ängsmark, nu björkskog ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,rikligt ,2008 (MNo)
Horrmundvallen (DF) (14D 9b , [67999, 13580] ) ,bäckravin m.Galium triflorum , 1989 (TLj & LBr)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793630, 1341820] ) ,vid bäck ,2 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793660, 1341850] ) ,vid bäck ,7 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793660, 1341890] ) ,översilningsmark ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793680, 1342010] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,13 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1341950] ) ,översilningsmark, öppen ,100 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1341950] ) ,översilningsmark, öppen, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342000] ) ,bäckravin, vid bäck ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342020] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,9 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,4 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794130, 1342750] ) ,bäckravin, vid bäck ,4 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794310, 1343030] ) ,bäckravin, vid bäck ,8 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794320, 1343040] ) ,bäckravin, vid bäck ,5 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794320, 1343050] ) ,bäckravin, vid bäck ,14 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794320, 1343060] ) ,bäckravin, vid bäck ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6801840, 1357751] ) ,lågörtgranskog svämskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) ,fuktig slåttermark ,3-5 individer, införd genom frösådd runt 1980 ,2006 (UGu)
Actaea spicata    Trolldruva
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ) ,frodig gammal granskog ,rikligt ,2009 (MNo)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792140, 1361550] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,t.a. ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ) ,i rasmark o snår nedom bergbrant , 1989 (TLj & LBr)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,nedanför diabasbranten ,enstaka ,2008 (MNo)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) , ,t.a ,1989 (DABS)
Persberg ca 500 m SV-ut (15D 0b , [68008, 13564] ) ,fuktig örtrik granskog ,t.riklig ,1994 (JEd)
Horrmundsåsen (15D 1b , [68061, 13581] ) ,frodig granskog nedom diabasbrant ,enstaka ,2009 (MNo)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342000] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Kastarbergets O-sluttning (artp.) (14D 4d , [6773000, 1365000] ) ,brant granblandskog, 550 m.ö.h. , 2007 (Torbjörn Tyler)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777220, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6784081, 1359682] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Brändsätern N (artp.) (14D 6c , [6780572, 1361324] ) ,barrskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1361080] ) ,översilningsmark, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782177, 1360531] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
En route (artp.) (14D 6c , [6782851, 1360202] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
En route (artp.) (14D 6c , [6782895, 1360242] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mot landsvägen nedanför Köarskär (artp.) (14D 7b , [6786200, 1357000] ) ,översilad vägslänt mot högörtsgranskog, 675 m.ö. , 2007 (Torbjörn Tyler)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786350, 1357130] ) ,granskog, örtrik sluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Åsmyrorna (artp.) (14D 8a , [6794850, 1354850] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Brattåsen S (artp.) (14D 8b , [6790067, 1357294] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792249, 1361178] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361177] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795060, 1354600] ) ,granskog, sluttande ,6 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795170, 1354670] ) ,granskog, sluttande, glänta ,1 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795170, 1354680] ) ,granskog, sluttande, glänta ,3 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795180, 1354650] ) ,granskog, sluttande, vid källflöde ,1 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795420, 1352160] ) ,granskog, örtrik ,1 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352200] ) ,granskog, örtrik ,1 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352210] ) ,vid bäck, granskog ,3 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795450, 1352210] ) ,vid bäck, granskog ,2 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795470, 1352220] ) ,vid bäck, granskog ,10 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795490, 1352220] ) ,vid bäck, granskog ,19 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795490, 1352230] ) ,vid bäck, granskog ,17 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795500, 1352240] ) ,vid bäck, granskog ,100 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795520, 1352260] ) ,granskog, örtrik ,4 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795530, 1352250] ) ,granskog, örtrik ,40 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Gustafson)
S Holmen (artp.) (14D 9b , [6796499, 1359500] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Matilda Elgerud)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Kronoparken (artp.) (15C 0j , [6800122, 1346298] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810635, 1348295] ) , ,noterad ,2020 (Maria Hindemo)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800864, 1356432] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hälla (artp.) (15D 0b , [6800891, 1356470] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Hepatica nobilis    Blåsippa
I byn Vörderås (artp.) (14D 5d , [6777800, 1365900] ) ,bäckravin med örtrik granskog , 2007 (Torbjörn Tyler)
Digernäs (artp.) (14D 7c , [6786895, 1362216] ) , ,5 plantor/tuvor ,2015 (Andreas Öster)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ) ,frodigt bergsstup ,3 ,2009 (MNo)
Horrmundvallen (14D 9b , [6799, 1358] ) ,hygge o tallhed ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Västra Gussjön, söder om (artp.) (14D 4d , [6770313, 1366270] ) , ,181 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Västra Gusjön, längs vägen (artp.) (14D 4d , [6770330, 1366220] ) , ,60 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Västra Gusjön, längs vägen (artp.) (14D 4d , [6770330, 1366220] ) , ,28 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson)
Västra Gussjön, söder om (artp.) (14D 4d , [6770374, 1366278] ) , ,25 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Laxvadet, 700 m N om (artp.) (14D 4d , [6770409, 1366262] ) , ,180 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gussjöbyn bakom servicehuset (artp.) (14D 4d , [6771472, 1366709] ) , ,13 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6775000, 1366000] ) ,lavrikt hygge med frötallar på finsediment (sand) ,50 plantor ,1990 (MBm)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.) (14D 9b , [6799710, 1357700] ) , ,8 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsavfarten (artp.) (15D 0b , [6800044, 1358159] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Horrmundsavfarten (artp.) (15D 0b , [6800058, 1358154] ) , ,28 ,2020 (Andreas Öster)
Horrmundsavfarten (artp.) (15D 0b , [6800069, 1358151] ) , ,18 ,2020 (Andreas Öster)
Horrmundsavfarten (artp.) (15D 0b , [6800074, 1358145] ) , ,3 ,2020 (Andreas Öster)
Horrmundsvägen (artp.) (15D 0b , [6800786, 1358118] ) ,4 dellokaler ,7 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Horrmundsvägen (artp.) (15D 0b , [6800798, 1358105] ) , ,3 ,2020 (Andreas Öster)
Horrmundsvägen (artp.) (15D 0b , [6800799, 1358128] ) ,3 dellkolaer ,5 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Vägen mot Horrmunden (artp.) (15D 0b , [6800804, 1358117] ) , ,8 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6801192, 1357990] ) , ,9 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Älgforsen väst (artp.) (15D 1a , [6807300, 1352300] ) ,hygge på tallmark av lingontyp ,100 plantor ,2007 (Anna Norrby)
Älgforsen (artp.) (15D 1a , [6808098, 1352138] ) , , 1981 (Anders Haglund)
Ededan (artp.) (15D 1a , [6809608, 1352872] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Ededan (artp.) (15D 1a , [6809623, 1352862] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Ededan (artp.) (15D 1a , [6809629, 1352841] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Ejforsen (artp.) (15D 1a , [6809640, 1352813] ) , ,66 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Ededan (artp.) (15D 1a , [6809643, 1352824] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Ededan (artp.) (15D 1a , [6809652, 1352784] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Ededan (artp.) (15D 1a , [6809656, 1352805] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Sörsjön rv 311 väggrenar (artp.) (15D 2a , [6812834, 1354497] ) , ,32 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Sörsjön rv 311 dike (artp.) (15D 2a , [6813009, 1354528] ) , ,209 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Sörsjön rv 311 väggren (artp.) (15D 2a , [6813092, 1354551] ) , ,26 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Sörsjön kvickervägen (artp.) (15D 2a , [6813509, 1354770] ) , ,57 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
Korsning Sörsjön/Ävdalen (artp.) (15D 2a , [6813786, 1354730] ) , ,59 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
avk2019MITT229 (artp.) (15D 2a , [6813801, 1354740] ) ,hela vagsidan ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Nornäsvägen 200m öster om skylt (artp.) (15D 2b , [6813743, 1355911] ) , ,155 plantor/tuvor ,2018 (Gisela Åberg)
avk2019MITT364 (artp.) (15D 2b , [6813796, 1356123] ) ,hela vagsidan ,1 ,2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.) (14D 7c , [6786260, 1361480] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803898, 1345969] ) ,spridd från odling ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Caltha palustris    Kabbleka
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näran, SV om Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793350, 1341380] ) ,åstrand ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Näsvallkojan norr om vid lok (artp.) (14D 4c , [6771789, 1364597] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778070, 1362270] ) ,granskog, fuktig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dike , 2008 (Håkan Gustafsson)
Storbrickan (artp.) (14D 6c , [6780940, 1361250] ) ,bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783080, 1360379] ) ,myr/sumpskog. bäck ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788460, 1357540] ) ,sankskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352900] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795500, 1354760] ) ,myr, sluttande, blandskog, surdrog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla gård (artp.) (14D 9b , [6799581, 1356342] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (John Halvarsson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803860, 1345993] ) ,kärrmark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803961, 1345952] ) ,nära vändplan, skog. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813376, 1348567] ) ,bäck genom by ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Ersbo, Görälven (artp.) (15D 0a , [6802540, 1350260] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342100] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794410, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795630, 1348800] ) ,bäckstrand i dalgång, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783940, 1359800] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1361080] ) ,översilningsmark, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällens golfklubb (artp.) (14D 6c , [6783607, 1364847] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787130, 1362500] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792480, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794140, 1353900] ) ,sänka i gles barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352130] ) ,högörtsäng i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796570, 1350300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802600, 1350290] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802266, 1348443] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Gussjöbyn bakom servicehuset (artp.) (14D 4d , [6771472, 1366709] ) ,i ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802266, 1348443] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802600, 1350290] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älv , 1994 (JEd)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,älvstrandkand ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Gusjön, vid elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6770957, 1366689] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Ersbo, Görälven (artp.) (15D 0a , [6802540, 1350260] ) ,älvstrand ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig utefter älven ,2008 (MNo)
Näsvallkojan norr om vid lok (artp.) (14D 4c , [6771789, 1364597] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,i strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802266, 1348443] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802600, 1350260] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802600, 1350290] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802620, 1350300] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Trollius europaeus    Smörbollar
500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) ,fuktig slåttermark ,3-5 individer, införd genom frösådd runt 1980 ,2006 (UGu)
Berga (14D 5c , [6779, 1364] ) ,bäckdäld ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Skärsåsens fäbod (15C 0j , [68038, 13461] ) ,igenväxande ängsmark,trängd av älggräs o brudborste ,lokalt rikligt ,1987 (LBr)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [68004, 13561] ) ,älvstränder ,riklig ,1994 (JEd)
VNV om Skäftholmen ca 100 m från älven (15D 0b , [68005, 13558] ) ,gammal igenvuxen myrodling ,riklig ,1994 (JEd)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802878, 1349632] ) ,tomtmark. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fulunäs, 1000 m ÖSÖ (artp.) (15D 0a , [6801830, 1354416] ) , ,150 plantor/tuvor ,2016 (Arne Lysell)
Fumaria officinalis    Jordrök
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Barbarea stricta    Strandgyllen
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,älvstrand ,enst. ,1994 (JEd)
200 m N e i Viken (S Sälen) (14D 6c , [67844, 13635] ) ,kanten av en vik från älven ,fåtal ,1982 (PEr)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813341, 1354620] ) ,dikesren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Cardamine amara    Bäckbräsma
SO Högstrand (14D 8c , [67920, 13615] ) ,skogskärr ,c:a 50 ex ,2010 (MNo)
Horrmundvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13579] ) ,älvstranden ,enstaka ,2014 (BGM)
Lövåsen (artp.) (14C 8i , [6794757, 1340134] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Köardalen (artp.) (14D 7b , [6786030, 1356880] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
1km norr om P-platsen (14C 9i , [6799090, 1344070] ) ,bäckdrag ,c:a 20 ex ,2005 (MNo)
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ) ,bäckravin på flytjord , 2001 (TLj)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793630, 1341820] ) ,vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794650, 1344700] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 9i , [6795080, 1344210] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13685] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772320, 1364483] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788980, 1361850] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Gusjön, vid elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6770957, 1366689] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Thlaspi arvense    Penningört
Gusjön, vid elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6770957, 1366689] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Saxeggen (artp.) (14D 7c , [6786790, 1362780] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788980, 1361850] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Drosera anglica    Storsileshår
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [6790264, 1367538] ) ,myr , 2009 (BGM)
Horrmundberget, toppen (artp.) (14D 4d , [6770216, 1367911] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, S om (artp.) (14D 5c , [6779950, 1361950] ) ,vägdike vid skogsväg, vid myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359900] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783189, 1360721] ) ,myr. vid liten bäck ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, SSO om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783210, 1360690] ) ,kärr, öppet, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788450, 1350670] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794820, 1355300] ) ,myr, på stig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6804343, 1346829] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [6790264, 1367538] ) ,myr , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361600] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.) (14D 6c , [6781330, 1361790] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783180, 1360662] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Östra Tandådalen (artp.) (14D 7a , [6788050, 1351580] ) ,myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788530, 1350650] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785930, 1359200] ) ,sandslänt, fuktig , 2008 (Håkan Gustafsson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788370, 1357870] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället (artp.) (14D 8a , [6794580, 1353830] ) ,myr, vid fjällgöl ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795180, 1354990] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen, 900 m SSO. (artp.) (15C 0j , [6802755, 1346638] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Sedum acre    Gul fetknopp
Transtrand, 350 m NO om kyrkan (artp.) (14D 5d , [6777490, 1365830] ) ,stensättning , 2013 (Kjell Eriksson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,stensättning vid dike , 2008 (Håkan Gustafsson)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
1 km norr P-platsen (14C 9i , [6799090, 1344070] ) ,bäckdrag ,rikligt ,2005 (MNo)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) ,källa ,~10 ex ,1989 (DABS)
Persberg SV-ut (15D 0b , [68010, 13564] ) ,skogsbäck , 1994 (JEd)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793630, 1341820] ) ,vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793660, 1341890] ) ,översilningsmark ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793660, 1341900] ) ,översilningsmark ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793680, 1341970] ) ,vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1341960] ) ,översilningsmark, öppen ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342020] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793700, 1341980] ) ,vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342090] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793740, 1342110] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793780, 1342140] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793800, 1342150] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793840, 1342170] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793970, 1342370] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794010, 1342410] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794030, 1342560] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794040, 1342540] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794120, 1342720] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794280, 1342960] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794320, 1343040] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794390, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794450, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794560, 1344900] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794590, 1344900] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794600, 1344850] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794620, 1343360] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lövåsen (artp.) (14C 8i , [6794757, 1340134] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794870, 1344450] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794990, 1344300] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 9i , [6795080, 1343790] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 9i , [6795080, 1344210] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 9i , [6795140, 1343890] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 9i , [6795190, 1343980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795630, 1348800] ) ,bäck i dalgång, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772400, 1364500] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777139, 1355930] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Nya Mornässätern (artp.) (14D 5b , [6778893, 1355295] ) , ,noterad ,2018 (Olov Tranberg)
Bompasätra (artp.) (14D 5c , [6779633, 1361730] ) , ,noterad ,2018 (Olov Tranberg)
Lindalen, bäcken öster om fäboden. (artp.) (14D 6a , [6784548, 1351260] ) , ,noterad ,2019 (Jukka Väyrynen)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6783865, 1359753] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783940, 1359800] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6784011, 1359683] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784030, 1359760] ) ,surdrog i sluttande granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Storfjällsgraven (artp.) (14D 6b , [6784218, 1356977] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Storfjällsgraven (artp.) (14D 6b , [6784218, 1356977] ) ,källflöde ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6784884, 1356440] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Brändsätern (artp.) (14D 6c , [6780395, 1361761] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782177, 1360531] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782513, 1360630] ) ,skog-myrmosaik / gransumpskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
En route (artp.) (14D 6c , [6783049, 1360006] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
En route (artp.) (14D 6c , [6783094, 1360005] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
En route (artp.) (14D 6c , [6783155, 1360042] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
En route (artp.) (14D 6c , [6783161, 1360063] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Gudmundsvägen (artp.) (14D 6c , [6783961, 1364301] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Olov Tranberg)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784013, 1360366] ) ,källpåverkad mark / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784086, 1360978] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784099, 1360200] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Köardalen (artp.) (14D 7b , [6786030, 1356880] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Köadalen NV vägen (artp.) (14D 7b , [6786296, 1357013] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köarån (artp.) (14D 7b , [6786518, 1358687] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7b , [6787808, 1357117] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788679, 1357537] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Fyrin - Vinterbron (artp.) (14D 7b , [6788964, 1358919] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.) (14D 7b , [6789257, 1358326] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792110, 1351220] ) ,bäck, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794070, 1352920] ) ,källflöde, kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352890] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352900] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen S (artp.) (14D 8b , [6790067, 1357294] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791500, 1355680] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791550, 1355630] ) ,surdrog, myrmark ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795060, 1354600] ) ,källflöde, sluttande granskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352190] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795420, 1352410] ) ,surdrog i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352210] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795470, 1352220] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795490, 1352220] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795500, 1352240] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hälla (artp.) (14D 9b , [6799169, 1356795] ) , ,noterad ,2020 (John Halvarsson)
Rotö (artp.) (15C 0i , [6800741, 1344888] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.) (15C 0i , [6800772, 1344888] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.) (15C 0i , [6800772, 1344888] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.) (15C 0i , [6800804, 1344920] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.) (15C 0i , [6800806, 1344920] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.) (15C 0i , [6800806, 1344920] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.) (15C 0i , [6801456, 1343932] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.) (15C 0i , [6801522, 1343933] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.) (15C 0i , [6801522, 1343933] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810627, 1348228] ) , ,noterad ,2020 (Maria Hindemo)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800864, 1356432] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Saxifraga cespitosa    Tuvbräcka
S. Holmen, 1962 (Ht) - 1964 (Mor) * talrik 1968 (Bj) * (14D 9b , [67962, 13594] ) ,i diabasbergets branter ,spridd ,1989 (LBr & TLj)
Saxifraga nivalis    Fjällbräcka
Hamrarna Ö Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) ,diabasbrant åt Ö, 1970 (PEr) * ,ca 60 ex ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [6790230, 1367475] ) ,diabasbrant ,4 ex bara bladrosetter ,2009 (BGM)
Urdberget, vid älven strax N om Krappön vid Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ) ,diabasbrant åt S med bergsega ,ca 15 ex ,1989 (LBr & TLj)
Södra Holmen, 1962 (Ht) * 1968 (Bj) * (14D 9b , [6796, 1359] ) , ,sparsamt ,1989 (LBr & TLj)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , ,9 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , ,7 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,riklig ,2011 (LBr)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,riklig ,2001 (LBr)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,spridd ,2008 (LBr)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,vid foten av diabasbranten ,rikligt ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,riklig ,2009 (LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777390, 1361930] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362240] ) ,grusmark, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777620, 1362550] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777630, 1362530] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777650, 1362820] ) ,kärr, blandskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777660, 1362840] ) ,kärr, drivväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777920, 1362390] ) ,översilningsmark, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777940, 1362370] ) ,översilningsmark, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778130, 1362400] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778170, 1362460] ) ,kärr i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783820, 1359820] ) ,kärr, sluttande, i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783940, 1359800] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784030, 1359760] ) ,surdrog i sluttande granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359920] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359860] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359870] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359900] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1360960] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780960, 1361110] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780980, 1360940] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6781000, 1360970] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.) (14D 6c , [6781300, 1361800] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.) (14D 6c , [6781310, 1361800] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
D45. Väst Hidetäkten (artp.) (14D 6c , [6782134, 1361603] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782330, 1361370] ) ,vägdike vid skogsväg, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782550, 1360550] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNO om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782600, 1360720] ) ,kärr, öppet, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hidetäkten, SV om (artp.) (14D 6c , [6783050, 1361270] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783080, 1360274] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783090, 1360280] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783095, 1360211] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783160, 1360290] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783204, 1360768] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sälenfjällens golfklubb (artp.) (14D 6c , [6783607, 1364847] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784060, 1360510] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1360240] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1360270] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785718, 1359169] ) , , 2014 (David Göransson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) ,skidpist ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786450, 1357480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.) (14D 8a , [6790600, 1350170] ) ,myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791110, 1350150] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791130, 1350090] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791170, 1350110] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352180] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792510, 1352190] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792520, 1352190] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792550, 1352640] ) ,kärrstråk, öppet, i myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795400, 1354700] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stordalsbäcken, V om (artp.) (15C 0i , [6802220, 1344400] ) ,vägdike, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803885, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fulunäs, O om (artp.) (15D 0b , [6801800, 1355020] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Höljbrokölen SSO om (artp.) (15D 2a , [6812894, 1350844] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813643, 1354694] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens m.allm. , 2007 (UGu)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802218, 1348300] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.) (14D 5c , [6777255, 1361302] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ) ,gammal vall , äng ,några m2 ,2010 (IPt & RCa)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ) ,gammal vall , äng , 2010 (IPt & RCa)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Mornäs v.landsvägen (14D 5d , [6776, 1365] ) ,sandig vägskärning ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,örtrikt hygge ,rikliig ,2001 (LBr)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,fåtal vid källdrag ,2009 (LBr)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & RCa)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793740, 1342120] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794190, 1345180] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783078, 1360277] ) ,myr/källkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352890] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352210] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796110, 1352030] ) ,åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ) ,gammal vall , äng , 2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Fulunäs (15D 0a , [6802256, 1353534] ) ,vägslänt , 2010 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ) ,gammal vall , äng , 2010 (IPt & RCa)
Hi-Erkstranden (15D 3b , [6818785, 1355463] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & RCa)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Husvallgölen, 1,2 km NNV. (artp.) (15D 4a , [6823924, 1354664] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall ,ca 1 m2 med stora blommande plantor ,2010 (IPt & RCa)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ) ,gammal vall , äng ,rikligt ,2010 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ) ,vägslänter ,t.rikligt ,2011 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ) ,gammal vall , äng ,rikligt ,2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ) ,ängsmark , 2010 (IPt & RCa)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Fulunäs (15D 0a , [6802256, 1353534] ) ,vägslänt , 2010 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ) ,gammal vall , äng , 2010 (IPt & RCa)
Hi-Erkstranden (15D 3b , [6818785, 1355463] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & RCa)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Köaran, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786399, 1357462] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813647, 1348421] ) ,vändplan, gammal hustomt ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Fulunäs (15D 0a , [6802256, 1353534] ) ,vägslänt , 2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ) ,ängsmark , 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ) ,vägdikesslänt , 2011 (IPt & RCa)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ) ,örtrik SV-vänd gransluttning i stigkant , 1994 (JEd)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813996, 1354558] ) ,ängsvägkant , 2010 (IPt & RCa)
Hi-Erkstranden (15D 3b , [6818785, 1355463] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & RCa)
Fjällgården, Hemfjällstangen (artp.) (14D 5c , [6777348, 1360590] ) ,fjällbjörkskog av lågörttyp , 2014 (Stephen Manktelow)
Potentilla anserina    Gåsört
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777300, 1365500] ) ,vägkant, ängsmark , 2008 (Håkan Gustafsson)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770435, 1367940] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,i strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776380, 1360890] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359920] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782177, 1360531] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783338, 1360227] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360570] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788700, 1357760] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792480, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352180] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793910, 1353600] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Gräsökölen 9 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 0j , [6804493, 1348643] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811403, 1346198] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo, Görälven (artp.) (15D 0a , [6802540, 1350260] ) ,älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Potentilla fruticosa    Tok
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Filipendula ulmaria    Älggräs
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,fåtalig ,2009 (LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777920, 1362390] ) ,översilningsmark, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6781000, 1360970] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, Ö om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782135, 1360946] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782300, 1361340] ) ,glänta i granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788870, 1357590] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Saxeggen (artp.) (14D 7c , [6786790, 1362780] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795400, 1354700] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795470, 1352220] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796570, 1350300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen (artp.) (14D 9b , [6797437, 1359033] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803914, 1346006] ) ,skogskant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802560, 1350270] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fragaria vesca    Smultron
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens t.allm. , 2006 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67923, 13617] ) ,örtrik granskog/örtrikt hygge ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Åtm. 4 lokaler (15D 0b , ) , ,1994 (JEd)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772450, 1366100] ) ,björkskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363470] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövallen NR (artp.) (14D 9c , [6796284, 1361503] ) , , 2014 (Lena Hansson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357970] ) ,slänt mot å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Geum rivale    Humleblomster
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,örtrikt hygge ,rikliig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Bredvalla, klippa (artp.) (14D 5b , [6777605, 1356312] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällens golfklubb (artp.) (14D 6c , [6783607, 1364847] ) ,golfbana , 2014 (Lennart Iselius)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788980, 1361850] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352180] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352900] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791500, 1355680] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354720] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352190] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796720, 1350420] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813647, 1348421] ) ,vändplan, gammal hustomt ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802610, 1350270] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ) ,ängsmark,vägslänter , 2010 (IPt & RCa)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ) ,örtrik SV-vänd gransluttning i stigkant , 1994 (JEd)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789110, 1361790] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802620, 1350280] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Potentilla erecta    Blodrot
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.) (14D 5c , [6776921, 1361199] ) , ,noterad ,2020 (Stina Eriksson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Branässtigen Fiskarheden (artp.) (14D 5d , [6775427, 1368142] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6781000, 1360970] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
D45. Väst Hidetäkten (artp.) (14D 6c , [6782134, 1361603] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788430, 1352140] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788360, 1357790] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792510, 1352190] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793610, 1352880] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793850, 1353690] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791550, 1356680] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791610, 1355740] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796110, 1352030] ) ,åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802218, 1348300] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ) ,vägslänter , 2011 (IPt & RCa)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342100] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Gräsheden, Sälen (artp.) (15C 0j , [6802740, 1349192] ) , ,noterad ,2007 (Lars Erik Norbäck)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,gräsmark invid älvstranden ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,älvstrand o brinkar , 1994 (JEd)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Rosa rugosa    Vresros
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13682] ) ,myr , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342610] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776380, 1360890] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776550, 1360290] ) ,surdrog mellan myr och väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.) (14D 5c , [6776921, 1361199] ) , ,noterad ,2020 (Stina Eriksson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777200, 1361650] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777940, 1362310] ) ,sluttande hjortronmyr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359850] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783149, 1360600] ) ,myr/sumpskog ,noterad, ymnig. ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360590] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788530, 1350650] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sälens fjällkyrka Ö (artp.) (14D 7b , [6785337, 1355968] ) ,myr ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
v. Sälfjällstangen (artp.) (14D 7b , [6785622, 1356602] ) , ,noterad ,2020 (Emma Nevander)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788370, 1357850] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets östsluttning (artp.) (14D 8a , [6790670, 1353230] ) ,kalfjällsluttning, myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791200, 1350040] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791380, 1350870] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792470, 1352530] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795040, 1351630] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Bengt-Jönsastugan, V om (artp.) (14D 9a , [6797140, 1351110] ) ,myrmark, gles tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Kavelbrokölen 1 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6812340, 1348359] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Rubus arcticus    Åkerbär
Berga , i vägren längs landsvägen (14D 5c , [6779, 1364] ) ,torr gräsmark / gml åkerkant ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
600 m NV B i Berga (DFl) (14D 5c , [67796, 13648] ) ,vägkant ,rikligt,även fertil ,1982 (PEr)
Rubus saxatilis    Stenbär
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792220, 1361750] ) ,översilad granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777190, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783630, 1359840] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780680, 1360920] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.) (14D 6c , [6781300, 1361800] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, Ö om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782135, 1360946] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786410, 1351170] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Saxeggen (artp.) (14D 7c , [6786790, 1362780] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793800, 1353450] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791550, 1356680] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795250, 1354760] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795360, 1352540] ) ,granskog, fuktig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla brant (artp.) (14D 9b , [6799720, 1357410] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövallen NR (artp.) (14D 9c , [6796284, 1361503] ) , , 2014 (Lena Hansson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Fulunäs (artp.) (15D 0a , [6802250, 1353530] ) ,älvbrink, grus ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357970] ) ,slänt mot å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Rubus idaeus    Hallon
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794390, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792970, 1349180] ) ,granskog, vid göl ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777870, 1363010] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) ,fuktig gräsmark nära vatten ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788590, 1357490] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795080, 1354610] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352000] ) ,högörtsäng i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796760, 1351720] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.) (14D 9b , [6799710, 1357700] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803885, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Fulunäs (artp.) (15D 0a , [6802260, 1353540] ) ,gräsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342020] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792970, 1349180] ) ,granskog, vid göl ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794270, 1345080] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772440, 1366130] ) ,gran- och björkskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774180, 1366920] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777200, 1361650] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777870, 1363010] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359840] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Elljusspåret (artp.) (14D 6c , [6780199, 1364806] ) , ,3 ,2015 (Per Lif)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352150] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) , ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788460, 1357560] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791100, 1350740] ) ,granskog, öppen, sluttande, vid myrstack ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791140, 1350780] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791190, 1350050] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794270, 1351920] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794670, 1354410] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795220, 1351810] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796750, 1351730] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810349, 1345819] ) ,fjällris/lavhed ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Eldtjärnarna NNV om (artp.) (15D 2a , [6810560, 1353824] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Horrmundvalla (15D 0b , [6800, 1358] ) ,vägdike ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6791980, 1361150] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Höljbrokölen SO om (artp.) (15D 2a , [6812879, 1351172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Lathyrus pratensis    Gulvial
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens m.allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788990, 1361850] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802878, 1349632] ) ,tomtmark. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802600, 1350290] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Lotus corniculatus    Käringtand
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,2000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.) (14D 5c , [6777255, 1361302] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Fjällgården, Hemfjällstangen (artp.) (14D 5c , [6777348, 1360590] ) ,fjällbjörkskog , 2014 (Stephen Manktelow)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363470] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Sälfjällstorget, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786120, 1358630] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802844, 1348955] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Rastplats väg 311 (artp.) (15D 0b , [6800231, 1357967] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Laxvadet N (artp.) (14D 4d , [6770067, 1366253] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
En route (artp.) (14D 7a , [6786507, 1354199] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
En route (artp.) (14D 7a , [6788337, 1352223] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
En route (artp.) (14D 7b , [6786365, 1356719] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Sälen, Fallet (artp.) (14D 7c , [6786120, 1362990] ) ,slänt mot väg, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802266, 1348443] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810751, 1345538] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Trifolium pratense    Rödklöver
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens t.allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.) (14D 5c , [6777255, 1361302] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789190, 1361740] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Trifolium repens    Vitklöver
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens t.allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777300, 1365500] ) ,vägkant, ängsmark , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786260, 1358410] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789010, 1361840] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
600 m NV B i Berga (14D 5c , [67796, 13648] ) ,vägslänt ,ett rätt stort bestånd ,1982 (PEr)
Flatfjället (artp.) (14D 7a , [6789920, 1351000] ) ,dikesslänt, fritidshusområde , 2007 (Håkan Gustafsson)
Gammelgården, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6785410, 1356160] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Köarskär, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6785680, 1356530] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Köarskär, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6785690, 1356540] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Köarskär, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6785700, 1356560] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788930, 1361820] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789170, 1361750] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789170, 1361760] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Vicia cracca    Kråkvicker
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke, ruderat , 2007 (Håkan Gustafsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786260, 1358410] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802570, 1350280] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Vicia sepium    Häckvicker
V.Långstrand (14D 6c , [6782, 1364] ) ,vägdike ,1 snår ,1989 (TLj & LBr)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Persberg ca 500 m SV-ut (15D 0b , [68008, 13564] ) ,fuktig örtrik granskog , 1994 (JEd)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785930, 1359200] ) ,sandslänt, fuktig , 2008 (Håkan Gustafsson)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787130, 1362500] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802600, 1350290] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813643, 1354694] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ) ,bäckravin på flytjord , 2001 (TLj)
Bondheden-Mornäs (14D 5d , [6775, 1365] ) ,vägkanter o bäckklyftor väster om älven ,spridd ,1998 (DABS)
Oxalis acetosella    Harsyra
100 m SV om Gusjösätern (14D 4e , [6774310, 1374210] ) , ~refl~ ,fuktig granskog, gammal fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793700, 1342090] ) ,bäckravin, ung tallskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794360, 1344990] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Transtrandsfjällens NR, Stöten (artp.) (14C 9j , [6799568, 1345887] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359770] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782320, 1361360] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783078, 1360381] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Köardalen (artp.) (14D 7b , [6786040, 1356870] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Köaran, Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786337, 1357561] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786350, 1357130] ) ,granskog, örtrik sluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788460, 1357560] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792140, 1351210] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793770, 1353440] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357180] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1351930] ) ,fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796760, 1351720] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795358, 1363749] ) ,källa , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811403, 1346198] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342090] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794120, 1342720] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lägerfjällsdalen (artp.) (14C 8j , [6792481, 1349313] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792970, 1349180] ) ,granskog, vid göl ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794190, 1345180] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.) (14D 5c , [6776921, 1361199] ) , ,noterad ,2020 (Stina Eriksson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Fjällgården, Hemfjällstangen (artp.) (14D 5c , [6777348, 1360590] ) , , 2014 (Stephen Manktelow)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777870, 1363010] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359920] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780680, 1360920] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, Ö om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782135, 1360946] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363470] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786410, 1351170] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Köardalen (artp.) (14D 7b , [6786030, 1356880] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786350, 1357130] ) ,granskog, örtrik sluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788460, 1357560] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787130, 1362500] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788940, 1361760] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792480, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793800, 1353450] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794130, 1353900] ) ,sänka i gles barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6791980, 1361150] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795590, 1352340] ) ,granskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796110, 1352030] ) ,åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796570, 1350300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövallen NR (artp.) (14D 9c , [6796284, 1361503] ) , , 2014 (Lena Hansson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802560, 1350270] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357970] ) ,slänt mot å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Rastplats väg 311 (artp.) (15D 0b , [6800231, 1357967] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Linum catharticum    Vildlin
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786450, 1357480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Osanden (14D 7c , [6788487, 1362294] ) ,vid foten av diabaspåverkad brant nära vägen ,c:a 40 ,2010 (MNo)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6788510, 1362290] ) ,bergsbrant, vattenöversilad, vid väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Acer platanoides    Lönn
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens m.allm. , 2006 (MNo)
Daphne mezereum    Tibast
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67923, 13617] ) ,örtrik granskog/örtrikt hygge ,riklig ,2001 (LBr)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ) ,gles fuktig frodig granskog ,c:a 10 ,2006 (MNo)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,t.riklig ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Krappön i V-dalälven (14D 9b , [67993, 13572] ) ,f.d.ängsmark, nu björkskog ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ) ,diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven, vid bergrotan ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Färdsjöstaden Sv-ut (15D 0b , [68008, 13554] ) ,örtrik skogssänka , 1994 (JEd)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,älvstrand , 1994 (JEd)
Högstrands naturreservat (artp.) (14D 8c , [6792340, 1361428] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6794967, 1360802] ) , ,1 ,2015 (John Halvarsson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Elaeagnus communtata    Silverbuske
Busdammen, Smågan (artp.) (14D 4f , [6771920, 1375080] ) , ,1 buskar ,2008 (UGu)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2006 (UGu)
600 m NV B i Berga (14D 5c , [67796, 13648] ) ,vägkant ,några få ex. ,1982 (PEr)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gruven, Fjällvägen (artp.) (14D 7a , [6786710, 1353950] ) ,vägslänt, fjällnära skog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ) ,frodigt bergsstup ,c:a 25 ex. ,2009 (MNo)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Viola epipsila    Mossviol
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ) ,nedan översilade diabasklippor ,rikligt ,2009 (MNo)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Viola mirabilis    Underviol
400 m OSO Högstrand (14D 8c , [6792370, 1361450] ) ,gles fuktig frodig granskog ,2 ex ,2006 (MNo)
Horrmundvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13579] ) ,strandskog ,massor ,2014 (BGM)
Viola palustris    Kärrviol
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793660, 1341900] ) ,översilningsmark ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794970, 1344340] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Gusjön, N delen av elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6771013, 1366583] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778250, 1362690] ) ,kärr i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783820, 1359820] ) ,kärr, sluttande, i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780680, 1360920] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782177, 1360531] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352180] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788700, 1357760] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen, Syndan (artp.) (14D 8a , [6794250, 1352940] ) ,vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790590, 1357160] ) ,kärr, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354730] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796110, 1352030] ) ,åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stordalsbäcken, V om (artp.) (15C 0i , [6802220, 1344400] ) ,vägdike, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljetjärnen OSO om (artp.) (15D 2a , [6810089, 1353071] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Viola riviniana    Skogsviol
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ) ,frodig gammal granskog ,enstaka ,2009 (MNo)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792140, 1361550] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,2001 (LBr)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ) ,gles fuktig frodig granskog ,mycket ,2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ) ,örtrik SV-vänd gransluttning , 1994 (JEd)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Rastplats väg 311 (artp.) (15D 0b , [6800231, 1357967] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800897, 1356424] ) ,väg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Viola tricolor    Styvmorsviol
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2006 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788990, 1361850] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802266, 1348443] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Gusjön, vid elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6770957, 1366689] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800234, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Eldtjärnarna NNV om (artp.) (15D 2a , [6810560, 1353824] ) ,dikeskant ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Epilobium alsinifolium    Källdunört
Storfjällsgraven (14D 6b , [6783820, 1357220] ) ,källdrag ,rikligt ,2007 (MNo)
Hamrarna vid Mattskölen (14D 8d , [6792, 1366] ) , ,~10 ex ,1989 (DABS)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795680, 1348870] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Storkällan, VNV Dragtjärnåsen (artp.) (14D 4f , [6772070, 1376890] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Storfjällsgraven (artp.) (14D 6b , [6783820, 1357220] ) , ,noterad ,2017 (David Göransson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794200, 1345170] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,8000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776550, 1360290] ) ,surdrog mellan myr och väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.) (14D 5c , [6777255, 1361302] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hidetäkten, NV om (artp.) (14D 6c , [6783590, 1360980] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruven, SV om (artp.) (14D 7a , [6786490, 1354220] ) ,vägslänt, hävdad, fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352190] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Sälens fjällkyrka Ö (artp.) (14D 7b , [6785337, 1355968] ) ,grusmark ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) ,fuktig gräsmark nära vatten ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788590, 1357490] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793800, 1353450] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794280, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791550, 1356680] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796230, 1351940] ) ,blottad jord, vid åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen (artp.) (14D 9b , [6797437, 1359033] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.) (14D 9b , [6799710, 1357700] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357970] ) ,slänt mot å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6812830, 1354304] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder ,rödblommig ,1994 (JEd)
Epilobium collinum    Backdunört
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ) ,översilade diabasklippor vid vägen ,rikligt ,2009 (MNo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,enstaka ,2008 (MNo)
Urdbergets S-brant v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ) ,diabasbrant på hyllor ,enst. ,1989 (TLj & LBr)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Epilobium davuricum    Smaldunört
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,ett 10-tal på en fläck ,2009 (LBr)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Storfjällsgraven (14D 6b , [6783800, 1357220] ) ,källbäck ,rikligt ,2007 (MNo)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr, i källa ,lokal ,2011 (LBr)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13686] ) ,kallkälla och bäck , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens t.allm. , 2006 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795350, 1363720] ) ,källa i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
Persberg SV-ut (15D 0b , [68010, 13564] ) ,skogsbäck , 1994 (JEd)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794190, 1345180] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783086, 1360279] ) ,myr/källkärr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.) (14D 8a , [6792102, 1351221] ) ,vid liten bäck i fjällnära barrskog 673 möh. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.) (14D 8a , [6792381, 1351431] ) ,vid liten bäck i fjällnära barrskog 691 möh.. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793480, 1352640] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811403, 1346198] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Epilobium montanum    Bergdunört
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Högstrand (14D 8c , [6792220, 1361750] ) ,översilad granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795350, 1363720] ) ,källa i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Gusjön, N delen av elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6771013, 1366583] ) ,skogsbryn vid elljusspåret ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Barvalla, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774115, 1373410] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792480, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811314, 1345906] ) ,myrmark vid återvinningsstation ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
N. Hurtigtjärnen N om (artp.) (15D 2a , [6813278, 1353496] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ) ,dybotten, gungfly i sjö ,flera individer ,2008 (UGu)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder , 1994 (JEd)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,på grunt vatten i älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Grundforsens camping , Ljöran (14C 9i , [6798821, 1341430] ) ,älvbotten , 2010 (IPt & RCa)
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ) ,dybotten, gungfly i sjö ,flera individer ,2008 (UGu)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder , 1994 (JEd)
200 m N e i Viken (S Sälen) (14D 6c , [67844, 13635] ) ,kanten av en vik från älven ,fåtal ,1982 (PEr)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,på grunt vatten i älven ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791290, 1350590] ) ,gyttjetorv, damm, skogsmyr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802266, 1348443] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6812830, 1354304] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Cornus suecica    Hönsbär
Storfjället (14D 6b , [67831, 13570] ) ,fjällsluttning ,rikligt ,2007 (MNo)
Hemfjällets sluttning S Josmyran (14D 6c , [6783460, 1360160] ) ,gransumpskog ,spridd ,2014 (LBr)
SO Myrflodammen (14D 8a , [67912, 13509] ) ,frodig gammal granskog ,rikligt på någrad kvm ,2010 (MNo)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6796020, 1349410] ) ,granskog, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776450, 1360960] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.) (14D 5c , [6776921, 1361199] ) , ,noterad ,2020 (Stina Eriksson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777200, 1361350] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Storfjället (artp.) (14D 6b , [6782356, 1356925] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359830] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) , , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, fjällbjörkskog väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782322, 1360146] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783183, 1360680] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.) (14D 8a , [6792964, 1351687] ) ,gles fjällbarrskog, 697 möh. ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793560, 1353350] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793570, 1353370] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793880, 1353590] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794670, 1354410] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794690, 1352050] ) ,fjällsluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795200, 1351800] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795590, 1352340] ) ,granskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Angelica archangelica    Kvanne
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ) ,nedom branten i snår ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,på flera ställen efter älven ,2008 (MNo)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793630, 1341820] ) ,vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793660, 1341850] ) ,vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793660, 1341900] ) ,översilningsmark ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793680, 1341970] ) ,översilningsmark, öppen, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803899, 1346270] ) ,vägslänt invid dike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800864, 1356432] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Angelica sylvestris    Strätta
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Högstrand (14D 8c , [6792360, 1361300] ) ,rikkärr ,riklig ,2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig utefter älven ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,i strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362240] ) ,grusmark, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777890, 1362930] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359920] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782550, 1360550] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783095, 1360211] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783153, 1360602] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783204, 1360768] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784060, 1360510] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788700, 1357760] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788950, 1361750] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791170, 1350110] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793480, 1352640] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354730] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Vägen till Morbäckssätern, 1 km S om Stordammet (artp.) (15C 3j , [6815525, 1349451] ) ,vägkant och dike ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802530, 1350300] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802570, 1350280] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357970] ) ,slänt mot å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13685] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,örtrikt hygge ,rikliig ,2001 (LBr)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342020] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342100] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794240, 1342630] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,1 plantor/tuvor ,2005 (Håkan Lernefalk)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Köardalen (artp.) (14D 7b , [6786030, 1356880] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788940, 1361760] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352890] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352000] ) ,högörtsäng i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Syndan, Bengt-Jönsastugan (artp.) (14D 9a , [6797220, 1351580] ) ,strandäng, åkrök, grus ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802600, 1350290] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Rastplats väg 311 (artp.) (15D 0b , [6800231, 1357967] ) , ,noterad ,2020 (Moa Pettersson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Astrantia major    Stjärnfloka
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803898, 1345969] ) ,spridd från odling ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Carum carvi    Kummin
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Cicuta virosa    Sprängört
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Eryngium alpinum    Alpmartorn
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen. odlad. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803898, 1345969] ) ,spridd från odling ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Levisticum officinale    Libbsticka
500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) ,gödselstack ,2 individer, införda ca 1995 ,2006 (UGu)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) ,gödelstack ,ca 30m2, inplanterad runt 1980 från s. valsätra, lima sn ,2006 (UGu)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13686] ) ,kallkälla och bäck ,rikligt ,2009 (BGM)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13686] ) ,igenväxande fäbod , 1980 (SSv)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,bäckkant ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fulunäs (artp.) (15D 0a , [6802250, 1353530] ) ,älvbrink, grus ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Andromeda polifolia    Rosling
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Branässtigen Fiskarheden (artp.) (14D 5d , [6775427, 1368142] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783190, 1360738] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, SSO om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783210, 1360690] ) ,kärr, öppet, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360570] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788450, 1350670] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788370, 1357870] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791130, 1350090] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792510, 1352190] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793450, 1352600] ) ,myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791610, 1355740] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795090, 1351680] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Arctostaphylos alpinus    Ripbär
Storfjället (14D 6b , [67831, 13570] ) ,fjällsluttning ,rikligt ,2007 (MNo)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792930, 1346470] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, kalfjäll väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6b , [6782431, 1359884] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) , , 2007 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, SO om (artp.) (14D 7a , [6786060, 1351020] ) ,fjällbjörkskog, fjällhed, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven (artp.) (14D 7a , [6787050, 1350680] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.) (14D 8a , [6792260, 1350000] ) ,fjällsluttning, stenbunden ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794190, 1351800] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället (artp.) (14D 8a , [6794310, 1353830] ) ,hed, fjällnära skog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794950, 1351570] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810471, 1345701] ) ,fjällris/lavhed ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig på hygget ,2008 (MNo)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792310, 1348320] ) ,kalfjäll ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Storfjället (artp.) (14D 6b , [6781256, 1356561] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjällets topp (artp.) (15C 1j , [6808408, 1345583] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Eldtjärnarna N om (artp.) (15D 2a , [6811015, 1354095] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Calluna vulgaris    Ljung
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13685] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799140, 1363080] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792930, 1346470] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6793600, 1348480] ) ,dalbotten, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6794280, 1349570] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Östra Granfjället, sluttning V (artp.) (14C 9j , [6795230, 1346640] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774140, 1366960] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, SO om (artp.) (14D 7a , [6786060, 1351020] ) ,barrskog, gles, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788450, 1350670] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sälens fjällkyrka Ö (artp.) (14D 7b , [6785337, 1355968] ) ,myr ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788370, 1357870] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Flatfjället (artp.) (14D 8a , [6790580, 1353070] ) ,kalfjäll, ljunghed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets östsluttning (artp.) (14D 8a , [6790670, 1353230] ) ,kalfjällsluttning, myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790740, 1350310] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791300, 1350560] ) ,moränkulle, vid damm och myr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.) (14D 8a , [6792360, 1350070] ) ,kalfjäll, stenbunden fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794130, 1351740] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795000, 1351600] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Bengt-Jönsastugan, V om (artp.) (14D 9a , [6797140, 1351110] ) ,myrmark, gles tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.) (14D 9b , [6799710, 1357700] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Kavelbrokölen 1 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6812340, 1348359] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342100] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792570, 1349400] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792930, 1346470] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6794280, 1349570] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Östra Granfjället, sluttning V (artp.) (14C 9j , [6795230, 1346640] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Granfjället, NV-sluttning (artp.) (14C 9j , [6796340, 1345550] ) ,blåbärshed, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [67846, 13595] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361760] ) ,myr, sänka ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, SO om (artp.) (14D 7a , [6786060, 1351020] ) ,barrskog, gles, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788530, 1350650] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788370, 1357850] ) ,myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Flatfjället (artp.) (14D 8a , [6790580, 1353070] ) ,kalfjäll, ljunghed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets östsluttning (artp.) (14D 8a , [6790670, 1353230] ) ,kalfjällsluttning, myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790740, 1350310] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791100, 1350740] ) ,granskog, öppen, sluttande, vid myrstack ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791420, 1350980] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.) (14D 8a , [6792360, 1350070] ) ,kalfjäll, stenbunden fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793580, 1353310] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794130, 1351740] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794950, 1351570] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791610, 1355740] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjällets topp (artp.) (15C 1j , [6808408, 1345583] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Kavelbrokölen 1 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6812340, 1348359] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Fulunäs, O om (artp.) (15D 0a , [6801820, 1354660] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljetjärnen OSO om (artp.) (15D 2a , [6810089, 1353071] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Loiseleuria procumbens    Krypljung
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6793370, 1346700] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Storfjället (artp.) (14D 6b , [6782356, 1356925] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, 300m S Lindvallen S. backar (artp.) (14D 6b , [6783370, 1358930] ) ,rished , 2012 (Urban Gunnarsson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794130, 1351760] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näsfjällets topp (artp.) (15C 1j , [6808408, 1345583] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810023, 1346120] ) ,skidbacke ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr, i källa ,fåtalig ,2011 (LBr)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ) ,rasbrant ,enstaka ,2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342100] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793780, 1342140] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793860, 1342220] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794320, 1343060] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1343150] ) ,bäckravin, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794620, 1343360] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794850, 1344510] ) ,bäckravin, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 9i , [6795170, 1343950] ) ,bäckravin, surdrog i granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6796000, 1349410] ) ,granskog, sank, i dalgång ,3 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772400, 1364500] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet, stupet (artp.) (14D 4d , [6770579, 1368013] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777210, 1361370] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777620, 1362480] ) ,granskog, grov, mossig ,21 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777630, 1362480] ) ,granskog, grov, mossig ,16 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777920, 1362330] ) ,granskog,fuktig ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783600, 1359920] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783630, 1359840] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,5 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783660, 1359830] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,5 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783780, 1359810] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern (artp.) (14D 6c , [6780395, 1361761] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern N (artp.) (14D 6c , [6780572, 1361324] ) ,barrskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1361080] ) ,översilningsmark, örtrik ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780960, 1361000] ) ,granskog ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782320, 1361360] ) ,barrskog, vid bäck ,7 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788430, 1352140] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788440, 1352190] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Köardalen (artp.) (14D 7b , [6786040, 1356870] ) ,granskog, vid bäck ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Köaran, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786520, 1358564] ) ,äldre granskog ,noterad ,2017 (Johan Svedholm)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788570, 1357850] ) ,granskog, vid bäck ,2 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788600, 1357970] ) ,blandskog, vid bäck ,9 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788730, 1357720] ) ,granskog, vid bäck ,3 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788730, 1357730] ) ,granskog, vid bäck ,5 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället Öst (artp.) (14D 7b , [6789257, 1358326] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792180, 1351210] ) ,granskog, vid bäck ,16 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792450, 1351430] ) ,granskog, vid bäck ,6 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794200, 1353070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352890] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794730, 1352780] ) ,granskog ,25 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357070] ) ,granskog, vid bäck ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791490, 1355730] ) ,granskog, vid bäck ,30 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791500, 1355680] ) ,granskog, vid bäck ,4 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792271, 1361376] ) ,blandsumpskog / , 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Högstrands naturreservat (artp.) (14D 8c , [6792464, 1361471] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795240, 1354750] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352430] ) ,granskog, örtrik ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795420, 1352410] ) ,surdrog i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795510, 1352330] ) ,granskog, mossig ,16 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795520, 1352260] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800775, 1356612] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Skördrisberget (artp.) (15D 1b , [6807503, 1355520] ) ,barrnaturskog / , 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Höljbrokölen SSO om (artp.) (15D 2a , [6812894, 1350844] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793810, 1342160] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794040, 1342580] ) ,bäckravin, vid källflöde, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794850, 1341830] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794850, 1344510] ) ,bäckravin, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794870, 1344460] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795990, 1349400] ) ,granskog, sank, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772320, 1364483] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776550, 1360290] ) ,surdrog mellan myr och väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777300, 1361670] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777870, 1362970] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777920, 1362390] ) ,översilningsmark, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359840] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780840, 1360940] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783198, 1361189] ) ,vägkant/dike ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.) (14D 7c , [6786260, 1361250] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
St Tandån, SV om Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790500, 1350060] ) ,gräsmark, öppen, vid å ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791190, 1350050] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791190, 1350470] ) ,vägkant, skogsväg , 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792150, 1351210] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794210, 1353080] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357070] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352150] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Phyllodoce caerulea    Lappljung
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.) (14C 8j , [6793370, 1346700] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6794280, 1349570] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östra Granfjället, sluttning V (artp.) (14C 9j , [6795230, 1346640] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Storfjället (artp.) (14D 6b , [6781256, 1356561] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, kalfjäll väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6b , [6782431, 1359884] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällsstugan, 600 m N (artp.) (14D 6b , [6782660, 1357590] ) ,rished , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Flatfjället (artp.) (14D 8a , [6790580, 1353070] ) ,kalfjäll, ljunghed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Bolheden 1km söder om (14D 4d , [6774433, 1365920] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Brändsätern (artp.) (14D 6c , [6780395, 1361761] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Pyrola media    Klockpyrola
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Pyrola minor    Klotpyrola
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Öst om Berga (14D 5d , [67791, 13665] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777490, 1362100] ) ,granskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777540, 1362780] ) ,blandskog vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783840, 1359810] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.) (14D 6c , [6781300, 1361800] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.) (14D 7c , [6786260, 1361250] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791170, 1350110] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795590, 1352340] ) ,granskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Eldtjärnarna NNV om (artp.) (15D 2a , [6810560, 1353824] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.) (14D 7c , [6786260, 1361250] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lispasätra (artp.) (14D 7c , [6789620, 1361550] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
N. Hurtigtjärnen N om (artp.) (15D 2a , [6813278, 1353496] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,rikligt ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794450, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794820, 1342520] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792570, 1349400] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6794280, 1349570] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östra Granfjället, sluttning V (artp.) (14C 9j , [6795230, 1346640] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Västra Granfjället, NV-sluttning (artp.) (14C 9j , [6796340, 1345550] ) ,blåbärshed, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774200, 1366920] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777190, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359870] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) ,fuktig gräsmark nära vatten ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets östsluttning (artp.) (14D 8a , [6790670, 1353230] ) ,kalfjällsluttning, myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790740, 1350310] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791100, 1350740] ) ,granskog, öppen, sluttande, vid myrstack ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791140, 1350780] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792150, 1351210] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.) (14D 8a , [6792360, 1350070] ) ,kalfjäll, stenbunden fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6792900, 1351690] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794130, 1351740] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794900, 1351050] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357080] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795000, 1351600] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795340, 1351050] ) ,fjällsluttning, bäckravin ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjällets topp (artp.) (15C 1j , [6808408, 1345583] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Kavelbrokölen 1 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6812340, 1348359] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13682] ) ,myr , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361600] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360570] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788450, 1350670] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788430, 1357590] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791130, 1350090] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792550, 1352640] ) ,kärrstråk, öppet, i myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793610, 1352880] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793850, 1353690] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Vaccinium uliginosum    Odon
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6793600, 1348480] ) ,dalbotten, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Östra Granfjället, sluttning V (artp.) (14C 9j , [6795230, 1346640] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Granfjället, NV-sluttning (artp.) (14C 9j , [6796340, 1345550] ) ,blåbärshed, fjällsluttning ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770435, 1367940] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.) (14D 5c , [6776921, 1361199] ) , ,noterad ,2020 (Stina Eriksson)
Branässtigen Fiskarheden (artp.) (14D 5d , [6775427, 1368142] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, kalfjäll väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6b , [6782431, 1359884] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360590] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, SO om (artp.) (14D 7a , [6786060, 1351020] ) ,barrskog, gles, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788530, 1350650] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Flatfjällets östsluttning (artp.) (14D 8a , [6790670, 1353230] ) ,kalfjällsluttning, myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791100, 1350740] ) ,granskog, öppen, sluttande, vid myrstack ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791130, 1350090] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791690, 1351660] ) ,barrskog, gles, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794180, 1351790] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794950, 1351570] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791610, 1355740] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Bengt-Jönsastugan, V om (artp.) (14D 9a , [6797140, 1351110] ) ,myrmark, gles tallskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla brant (artp.) (14D 9b , [6799720, 1357410] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Kavelbrokölen 1 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6812340, 1348359] ) ,kärrkomplex/mosse av nordlig typ , 1988 (Thomas Rafstedt)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6801840, 1357751] ) ,lågörtgranskog svämskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13685] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794470, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794820, 1342520] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792570, 1349400] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792930, 1346470] ) ,kalfjäll, fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Östra Granfjället, sluttning V (artp.) (14C 9j , [6795230, 1346640] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795670, 1348850] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774200, 1366920] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777190, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359870] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790740, 1350310] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791100, 1350740] ) ,granskog, öppen, sluttande, vid myrstack ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791140, 1350780] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.) (14D 8a , [6792180, 1351210] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.) (14D 8a , [6792360, 1350070] ) ,kalfjäll, stenbunden fjällhed ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6792900, 1351690] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794130, 1351740] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794950, 1351570] ) ,kalfjäll ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjällets topp (artp.) (15C 1j , [6808408, 1345583] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fulunäs. (artp.) (15D 0a , [6802236, 1353468] ) ,älvstrand ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793680, 1342010] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794030, 1342560] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795570, 1348740] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772440, 1366130] ) ,gran- och björkskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.) (14D 5c , [6776921, 1361199] ) , ,noterad ,2020 (Stina Eriksson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777190, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Branässtigen Fiskarheden (artp.) (14D 5d , [6775427, 1368142] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359910] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6781000, 1360970] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783184, 1360714] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sälenfjällens golfklubb (artp.) (14D 6c , [6783607, 1364847] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791140, 1350780] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794310, 1353470] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357080] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795340, 1351050] ) ,fjällsluttning, bäckravin ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, ovan fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810054, 1346018] ) ,fjällris/lavhed ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Näsgården, Sälen (artp.) (14D 6c , [6784579, 1363330] ) , ,8 plantor/tuvor ,2016 (Olov Tranberg)
Näsgården, Sälen (artp.) (14D 6c , [6784579, 1363330] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Olov Tranberg)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Sälen, Fallet (artp.) (14D 7c , [6786120, 1362990] ) ,slänt mot väg, sandig ,30 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789170, 1361760] ) ,ängsmark, sandig ,1 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Gustafson)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67856, 13683] ) ,kärr , 2009 (BGM)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,riklig ,2008 (LBr)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770435, 1367940] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6781000, 1360970] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360570] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Jan Schröder)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352180] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795500, 1354760] ) ,myr, sluttande, blandskog, surdrog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Gräsökölen 9 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 0j , [6804493, 1348643] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Karin Martinsson)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Galium album    Stormåra
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Saxeggen (artp.) (14D 7c , [6786790, 1362780] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6791980, 1361150] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802620, 1350300] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Galium boreale    Vitmåra
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,nedanför diabasbranten ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778070, 1362270] ) ,granskogsbryn, nedsida kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787130, 1362500] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6794000, 1355580] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802560, 1350260] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776380, 1360890] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Galium odoratum    Myskmadra
Öjskogsfjällets östsluttning vid Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13549] ) ,ca 575 m ö h i högörtgranskog med bl a hässleklocka, skogssvingel och storgröe ,två bestånd om vardera ca 10 m2 ,1990 (BRATT 1989)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,älvens strandkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Köaran, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786399, 1357462] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Djuphån (14D 5e , [6775500, 1373870] ) ,kanten av ett gungfly ,flera individer ,2008 (UGu)
Galium triflorum    Myskmåra
Hamrarna nära Moran. (14D 7d , [67889, 13679] ) ,bland block i den östvända diabasbranten. ,rikl ,1989 (PEr)
Hamrarna, växer längs en lång sträcka av diabasbranten. (14D 7d , [67897, 13677] ) ,rasmark med rik vegetation, t.ex. trolldruva ,100-tals ,1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,diabasbrant ,rikligt utefter hela branten ,2009 (BGM)
Hamrarna nära Moran, massvis 1960-t (Bj&Er) * (14D 8d , [6790, 1367] ) ,riklig bland block i den östvända diabas-branten , 1989 (PEr o a)
Horrmundvalla ca 1910-t (Sfn) * nära utloppet (14D 9b , [67999, 13580] ) ,stenig sumpskog, delvis marktäckande ,litet bestånd ,1989 (LBr & TLj)
Horrmundvallen (artp.) (14D 9b , [6799845, 1358062] ) ,liten sprickdal i fasta berget / barrnaturskog , 1993 ((sks), Henrik Liliedahl)
Galium uliginosum    Sumpmåra
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788990, 1361850] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Galium verum    Gulmåra
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6791980, 1361150] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802328, 1348493] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Polemonium caeruleum    Blågull
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,riklig, både vit och blå ,2015 (LBr)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802996, 1348841] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder , 1994 (JEd)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Husvallgölen (artp.) (15D 4a , [6822596, 1354926] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,älvens strandkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ) ,dybotten, gungfly i sjö ,flera individer ,2008 (UGu)
Näsvallkojan norr om vid lok (artp.) (14D 4c , [6771789, 1364597] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Callitriche hamulata    Klolånke
Grundforsens camping , Ljöran (14C 9i , [6798821, 1341430] ) ,älvbotten , 2010 (IPt & RCa)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,i rinnande vatten , 1994 (JEd)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,älvens strandkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) ,slåttermark ,5-10 individer ,2006 (UGu)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens m.allm. , 2007 (UGu)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Galeopsis bifida    Toppdån
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod ,rikligt ,2009 (BGM)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813647, 1348421] ) ,vändplan, gammal hustomt ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod ,rikligt ,2009 (BGM)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Glechoma hederacea    Jordreva
V.Långstrand (14D 6c , [6782, 1364] ) ,utmagrad linda i kanten mot skogen ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,övervuxen gammal dynghög vid raserad lagård,bland nässlor ,rätt rikligt inom några m2 ,1987 (LBr)
Lamium purpureum    Rödplister
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Mentha arvensis    Åkermynta
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,ett femtiotal ex i vattenkanten ,2008 (MNo)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder , 1994 (JEd)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Gusjön, vid elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6770957, 1366689] ) , ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800864, 1356432] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Prunella vulgaris    Brunört
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,örtrikt hygge ,rikliig ,2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder , 1994 (JEd)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789190, 1361740] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810751, 1345538] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Scutellaria galericulata    Frossört
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Euphrasia frigida    Fjällögontröst
Västerdalälven vid Skäftholmen o någon km N-ut (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder , 1994 (JEd)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.) (14D 5c , [6777255, 1361302] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Euphrasia micrantha    Ljungögontröst
Horrmundsvalla vid S bron mitt emot rastplats (15D 0b , [6800220, 1357960] ) ,vägslänt mittför rastplats , 1987 (Yngve Johansson, confirm. T. Karlsson)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803885, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813647, 1348421] ) ,vändplan, gammal hustomt ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Linaria repens    Strimsporre
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.) (14D 7c , [6786260, 1361640] ) ,grusyta, vid väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786260, 1358410] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802399, 1348587] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794850, 1341820] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östra Granfjället, sluttning V (artp.) (14C 9j , [6795230, 1346640] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795570, 1348740] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776560, 1360290] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.) (14D 5c , [6776921, 1361199] ) , ,noterad ,2020 (Stina Eriksson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Hidetäkten, S om (artp.) (14D 6c , [6782850, 1361320] ) ,vägkant mot myr, vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784100, 1360480] ) ,skogsslänt omt väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791130, 1350090] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791620, 1351640] ) ,blandskog, gles, brant sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, SO om (artp.) (14D 8a , [6792740, 1352100] ) ,myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794690, 1352050] ) ,fjällsluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Fulunäs, O om (artp.) (15D 0a , [6801820, 1354660] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794240, 1342630] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Fjällgården, Hemfjällstangen (artp.) (14D 5c , [6777348, 1360590] ) , , 2014 (Stephen Manktelow)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780960, 1361110] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hidetäkten, S om (artp.) (14D 6c , [6782870, 1361320] ) ,vägkant mot myr, vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786410, 1351170] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) , ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788940, 1361760] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352180] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361177] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813376, 1348567] ) ,bäck genom by ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fulunäs, O om (artp.) (15D 0a , [6801820, 1354660] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , ,1 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,spridd ,2008 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,riklig ,2009 (LBr)
Pedicularis palustris    Kärrspira
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67856, 13683] ) ,kärr , 2009 (BGM)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, S om (artp.) (14D 5c , [6779950, 1361950] ) ,vägdike vid skogsväg, vid myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Storfjällsgraven (artp.) (14D 6b , [6783820, 1357220] ) , ,noterad ,2017 (David Göransson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359920] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359900] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361600] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361760] ) ,myr, sänka ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNO om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782600, 1360720] ) ,kärr, öppet, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783200, 1360749] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783212, 1360785] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783216, 1360808] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1360240] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Lindvallens fäbod (artp.) (14D 7b , [6785249, 1359997] ) , ,1 ,2019 (Jukka Väyrynen)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792550, 1352640] ) ,kärrstråk, öppet, i myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795560, 1354770] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,bäckkant ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Skardskölen åt söder (14D 9c , [6796180, 1362740] ) ,rikkärr i sluttningsmyr ,riklig, 100-tals ,2009 (LBr)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Sälfjällsgården, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786010, 1358930] ) ,vägslänt ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Sälfjällsgården, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786020, 1359020] ) ,vägslänt, vid dike ,28 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Älgforsen (artp.) (15D 1a , [6808098, 1352138] ) , , 1981 (Anders Haglund)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.) (14D 5c , [6777255, 1361302] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
D45. Väst Hidetäkten (artp.) (14D 6c , [6782134, 1361603] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Hidetäkten, SV om (artp.) (14D 6c , [6783050, 1361270] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruven, SV om (artp.) (14D 7a , [6786490, 1354220] ) ,vägslänt, hävdad, fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruven, Fjällvägen (artp.) (14D 7a , [6786710, 1353950] ) ,vägslänt, fjällnära skog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Sälens fjällkyrka (artp.) (14D 7b , [6785376, 1356008] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788990, 1361850] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Baggbäcken (artp.) (14D 9b , [6797090, 1359540] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Stordalsbäcken, V om (artp.) (15C 0i , [6802220, 1344400] ) ,vägdike, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Kläppens camping (14D 4d , [6771100, 1366690] ) , ,rikligt ,2014 (JJa)
Lindvallen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6785950, 1359580] ) ,gräsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Veronica chamaedrys    Teveronika
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777300, 1365500] ) ,vägkant, ängsmark , 2008 (Håkan Gustafsson)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787140, 1362490] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802600, 1350290] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Veronica officinalis    Ärenpris
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,örtrikt hygge ,rikliig ,2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362600] ) ,granskog, ung ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784060, 1360510] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787140, 1362490] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788950, 1361750] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352430] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796110, 1352030] ) ,åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802570, 1350260] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Veronica scutellata    Dyveronika
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder , 1994 (JEd)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,älvens strandkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776460, 1361000] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget, vägen mot toppstugan (artp.) (14D 4d , [6770463, 1368032] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvalla, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774115, 1373410] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794150, 1352910] ) ,dalgång, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,rikliig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [6790264, 1367538] ) ,myr , 2009 (BGM)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,spridd ,2008 (LBr)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,i diabasbranten ,enstaka ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,riklig ,2009 (LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777450, 1361960] ) ,myr, vid stig ,70 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362240] ) ,störd skogsmark, skoterplan ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,1 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777620, 1362550] ) ,vägdike vid skogsväg ,10 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777630, 1362530] ) ,vägdike vid skogsväg ,25 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777660, 1362840] ) ,kärr, drivväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777750, 1362900] ) ,kärr ,1 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777830, 1362290] ) ,skoterled med rörligt ytvatten, barrskog ,40 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777840, 1362300] ) ,skoterled med rörligt ytvatten, barrskog ,50 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1363010] ) ,vägdike vid skogsväg ,30 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6778110, 1362980] ) ,vägdike vid skogsväg ,45 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Branässtigen Fiskarheden (artp.) (14D 5d , [6775427, 1368142] ) , ,100 ,2019 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359920] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359900] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Digerbodkölen, O om (artp.) (14D 6c , [6780880, 1361770] ) ,vägdike vid skogsväg ,50 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780980, 1360940] ) ,kärr i ungskog ,4 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, O om (artp.) (14D 6c , [6781050, 1361810] ) ,vägdike vid skogsväg ,40 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.) (14D 6c , [6781170, 1361830] ) ,vägdike vid skogsväg ,40 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.) (14D 6c , [6781300, 1361800] ) ,vägdike vid skogsväg ,50 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, SO om (artp.) (14D 6c , [6781850, 1361500] ) ,vägdike vid skogsväg ,50 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
D45. Väst Hidetäkten (artp.) (14D 6c , [6782134, 1361603] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782550, 1360550] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, ONO om (artp.) (14D 6c , [6782560, 1361350] ) ,vägdike vid skogsväg ,70 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNO om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782600, 1360720] ) ,kärr, öppet, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hidetäkten, SV om (artp.) (14D 6c , [6783050, 1361270] ) ,vägdike vid skogsväg ,70 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Hidetäkten, SV om (artp.) (14D 6c , [6783070, 1361260] ) ,vägdike vid skogsväg ,230 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783090, 1360280] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783180, 1360661] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, SSO om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783210, 1360690] ) ,kärr, öppet, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällens gk Tee 10 (artp.) (14D 6c , [6783582, 1364827] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Hidetäkten, NV om (artp.) (14D 6c , [6783590, 1360980] ) ,vägdike vid skogsväg ,100 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Nära väg O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783595, 1360980] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hidetäkten, NV om (artp.) (14D 6c , [6783600, 1360960] ) ,vägdike vid skogsväg ,30 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Hidetäkten, NV om (artp.) (14D 6c , [6783610, 1360950] ) ,vägdike vid skogsväg ,2 plantor/tuvor ,2016 (Håkan Gustafson)
Jasmyran 4 km SV Sälen (artp.) (14D 6c , [6783751, 1360406] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Östra Tandådalen (artp.) (14D 7a , [6788010, 1351570] ) ,vägkant mot myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östra Tandådalen (artp.) (14D 7a , [6788070, 1351600] ) ,vägkant mot myr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785718, 1359169] ) , , 2014 (David Göransson)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786450, 1357470] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788360, 1357790] ) ,myr ,27 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788370, 1357850] ) ,myr ,27 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788370, 1357870] ) ,myr ,6 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6788510, 1362290] ) ,bergsbrant, vattenöversilad, vid väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lispasätra (artp.) (14D 7c , [6789730, 1361530] ) ,betesmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791560, 1355680] ) ,myr, sluttande ,20 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793040, 1355360] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793860, 1355630] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6794000, 1355580] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794430, 1355400] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794490, 1355380] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794820, 1355300] ) ,myr, på stig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795180, 1354990] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354780] ) ,myrkant, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354940] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354720] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354730] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795370, 1354700] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795380, 1354710] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795490, 1354710] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795530, 1354770] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795540, 1354780] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795060, 1355100] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen (artp.) (14D 9b , [6797437, 1359033] ) ,diabasklippa , 2015 (Urban Gunnarsson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen, 900 m SSO. (artp.) (15C 0j , [6802755, 1346638] ) ,vägdike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Eldtjärnarna NNV om (artp.) (15D 2a , [6810560, 1353824] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Utricularia intermedia    Dybläddra
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ) ,dybotten, gungfly i sjö ,flera individer ,2008 (UGu)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Plantago major    Groblad
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Plantago maritima    Gulkämpar
Högfjällshotellet (14D 7b , [6785600, 1355070] ) ,vägkant ,1 ex ,2006 (MNo)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Plantago media    Rödkämpar
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,några ex på p-platsen ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ) ,örtrik SV-vänd gransluttning i stigkant , 1994 (JEd)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,i strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777300, 1365500] ) ,vägkant, ängsmark , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789170, 1361760] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Fulunäs (artp.) (15D 0a , [6802260, 1353540] ) ,gräsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802570, 1350260] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Linnaea borealis    Linnéa
100 m SV om Gusjösätern (14D 4e , [6774310, 1374210] ) , ~refl~ ,fuktig granskog, gammal fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793460, 1342180] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342000] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793700, 1342090] ) ,bäckravin, ung tallskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793740, 1342110] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793780, 1342140] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793810, 1342160] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793820, 1342180] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793840, 1342170] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793850, 1342210] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793970, 1342350] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794020, 1342470] ) ,bäckravin, mossig granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794030, 1342560] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794040, 1342540] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794040, 1342580] ) ,bäckravin, vid källflöde, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794410, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794620, 1343360] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794640, 1344720] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794660, 1344680] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794810, 1343470] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794820, 1342520] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794850, 1344510] ) ,bäckravin, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794970, 1343670] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792570, 1349400] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792970, 1349180] ) ,granskog, vid göl ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794270, 1345080] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795570, 1348740] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795780, 1349010] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795810, 1349050] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795830, 1349070] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795840, 1349080] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795880, 1349200] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795990, 1349400] ) ,granskog, sank, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6796000, 1349410] ) ,granskog, sank, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6796020, 1349410] ) ,granskog, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772440, 1366130] ) ,gran- och björkskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774180, 1366920] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776410, 1360930] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777190, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777200, 1361350] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777210, 1361670] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777310, 1361650] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777540, 1362780] ) ,blandskog vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362630] ) ,grustagskant, vitmossebevuxen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362600] ) ,granskog, ung ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777620, 1362550] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777650, 1362820] ) ,kärr, blandskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777660, 1362840] ) ,kärr, drivväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777720, 1362870] ) ,blandskog, ung ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1362950] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1363050] ) ,gran- och björkskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777870, 1362970] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777870, 1363010] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777900, 1362990] ) ,gran- och björkskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777920, 1362390] ) ,översilningsmark, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778070, 1362270] ) ,granskog, fuktig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778170, 1362460] ) ,granskog, fuktig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778180, 1362420] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778180, 1362460] ) ,granskog, fuktig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783580, 1359850] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783600, 1359920] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783630, 1359840] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783700, 1359830] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783840, 1359810] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359770] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359870] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784080, 1359770] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359790] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780520, 1361010] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780530, 1361050] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780540, 1361000] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780560, 1361080] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780590, 1360950] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780610, 1360910] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780770, 1360940] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780840, 1360950] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780870, 1360940] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1361020] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780960, 1361000] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780980, 1360940] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, SO om (artp.) (14D 6c , [6781850, 1361500] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782320, 1361360] ) ,barrskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782620, 1360520] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rötbäcken, ONO om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782710, 1361320] ) ,kärr vid bäck, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782760, 1360470] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783080, 1360260] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783153, 1360601] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783340, 1360310] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783350, 1360300] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784100, 1360480] ) ,skogsslänt omt väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786410, 1351170] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6787190, 1351120] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352150] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788570, 1357850] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788640, 1357470] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788730, 1357720] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788870, 1357590] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, SV om Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790480, 1350110] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791100, 1350740] ) ,granskog, öppen, sluttande, vid myrstack ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791190, 1350050] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791420, 1350980] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791620, 1351640] ) ,blandskog, gles, brant sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6792900, 1351690] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6792920, 1351710] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6792940, 1351590] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6793030, 1351380] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6793120, 1351350] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793570, 1353420] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793600, 1353340] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793640, 1353380] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793770, 1353440] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793800, 1353450] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793810, 1353450] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793820, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793830, 1353470] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793910, 1353600] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794200, 1353070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794210, 1353080] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794210, 1353470] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794230, 1353060] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794250, 1353060] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794280, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794730, 1352780] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794770, 1354490] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794990, 1354570] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791530, 1355760] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791530, 1355780] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791540, 1355620] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791540, 1355760] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791540, 1355840] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6794000, 1355580] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795070, 1352730] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795250, 1354760] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354780] ) ,myrkant, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795290, 1352630] ) ,stig, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, ovan fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795380, 1352420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352410] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352430] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1351930] ) ,fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1352450] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795420, 1352410] ) ,surdrog i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1351680] ) ,fjällsluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352110] ) ,gran- och björkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352130] ) ,högörtsäng i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352150] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795480, 1352360] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795520, 1352320] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795530, 1352280] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795530, 1352310] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795590, 1352340] ) ,granskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796400, 1350130] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796570, 1350300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796710, 1350450] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796720, 1350420] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796760, 1351720] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796830, 1351650] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796910, 1351620] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796950, 1351600] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.) (14D 9b , [6799710, 1357700] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811403, 1346198] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,strand , 2011 (Hans Sundström)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Lonicera caerulea    Blåtry
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Viburnum opulus    Olvon
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,älvstrand o brinkar , 1994 (JEd)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13687] ) ,bäckstrand , 2009 (BGM)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342090] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794970, 1343670] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777870, 1362380] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780680, 1360920] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, Ö om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782135, 1360946] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hidetäkten, SV om (artp.) (14D 6c , [6783050, 1361270] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352210] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) ,fuktig gräsmark nära vatten ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786350, 1357130] ) ,granskog, örtrik sluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788870, 1357590] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791190, 1350050] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792520, 1352190] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793020, 1355330] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352000] ) ,högörtsäng i fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796110, 1352030] ) ,åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803860, 1345993] ) ,kärrmark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo, Görälven (artp.) (15D 0a , [6802540, 1350260] ) ,älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplast ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Knautia arvensis    Åkervädd
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällens golfklubb (artp.) (14D 6c , [6783607, 1364847] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786260, 1358410] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787140, 1362490] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6788950, 1361750] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Högstrand vid älven (artp.) (14D 8c , [6793699, 1360807] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Baggbäcken (artp.) (14D 9b , [6797090, 1359540] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skärbäcksstranden (artp.) (14D 9b , [6798702, 1358789] ) , ,600 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803885, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802620, 1350300] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6812830, 1354304] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,spridd ,2011 (LBr)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,spridd ,2008 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,riklig ,2009 (LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777860, 1362950] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Hidetäkten, SV om (artp.) (14D 6c , [6783050, 1361270] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783095, 1360211] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783212, 1360785] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Jasmyran 4 km SV Sälen (artp.) (14D 6c , [6783751, 1360406] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1360240] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) ,rikkärr , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354730] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo, Görälven (artp.) (15D 0a , [6802540, 1350260] ) ,älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802590, 1350290] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (1107-1206) (15D 0b , [68011, 13557] ) ,S-exp branta älvbrinkar i skogsbryn ,åtm.10-tal i blom + många bladrosetter ,1994 (JEd)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,vid foten av diabasbranten ,4 blommande ex ,2008 (MNo)
Hälla nedanför Hällagården i strandbrinken, ca 1970 (SJÖRS 1973) (14D 9b , [6799, 1356] ) , ,få ex ,1985 (PJo)
Campanula glomerata    Toppklocka
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802878, 1349632] ) ,tomtmark. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Höljbrokölen S om (artp.) (15D 2a , [6812978, 1350713] ) ,fäbod ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Öjskogsfjällets östsluttning (14D 8a , [67949, 13548] ) ,ängsgranskog med bl a myska och skogssvingel ,25 ex. ,1989 (LBr)
Campanula patula    Ängsklocka
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,enstaka ,2008 (MNo)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785930, 1359200] ) ,sandslänt, fuktig , 2008 (Håkan Gustafsson)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787140, 1362490] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802620, 1350300] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Strax norr om Sälens by (14D 7c , [67859, 13630] ) ,vägkant ,1 ex. med 4 blommande stänglar ,2008 (MNo)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789010, 1361840] ) ,ängsmark, sandig ,noterad, 2020 (Håkan Gustafson)
Baggbäcken (artp.) (14D 9b , [6797090, 1359540] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802620, 1350300] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Achillea millefolium    Röllika
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1341950] ) ,översilningsmark, öppen ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793800, 1342150] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Ersbo, Görälven (artp.) (15D 0a , [6802540, 1350260] ) ,älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Anna Kristina wagndal)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13687] ) ,vägkant , 2009 (BGM)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777390, 1361930] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6785940, 1359650] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803860, 1345993] ) ,kärrmark ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Antennaria alpina    Fjällkattfot
Älgforsen (artp.) (15D 1a , [6808098, 1352138] ) , , 1981 (Anders Haglund)
Antennaria dioica    Kattfot
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ) ,bergsstup ,2 större bestånd ,2009 (MNo)
Öst om Berga (14D 5d , [67791, 13665] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,vanlig ,2008 (MNo)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362590] ) ,kraftledningsgata vid väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra Tandådalen (artp.) (14D 7a , [6788100, 1351650] ) ,vägkant ,1 dm² ,2019 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fallet (artp.) (14D 7c , [6786060, 1363010] ) ,slänt mot väg, sandig ,50 dm² ,2020 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fallet (artp.) (14D 7c , [6786090, 1363000] ) ,slänt mot väg, sandig ,12 dm² ,2020 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fallet (artp.) (14D 7c , [6786120, 1362990] ) ,slänt mot väg, sandig ,80 dm² ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789050, 1361860] ) ,slänt mot väg ,15 dm² ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793059, 1361921] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Gudmundsätra (artp.) (14D 9b , [6796880, 1359640] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Baggbäcken (artp.) (14D 9b , [6797070, 1359550] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Baggbäcken (artp.) (14D 9b , [6797090, 1359540] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Baggbäcken (artp.) (14D 9b , [6797110, 1359530] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fulunäs, O om (artp.) (15D 0a , [6801820, 1354660] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813341, 1354620] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Arnica montana    Slåttergubbe
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.) (14D 5c , [6777255, 1361302] ) ,stugtomt, betad av kor vid observationen ,2 plantor/tuvor ,2016 (Stina Eriksson)
I byn Vörderås (artp.) (14D 5d , [6777800, 1365900] ) ,björkslänt mot hus , 2007 (Torbjörn Tyler)
Artemisia vulgaris    Gråbo
600 m NV B i Berga (14D 5c , [67796, 13648] ) ,vägslänt ,flera bestånd ,1982 (PEr)
Horrmundtunnelns utlopp (14D 9b , ) ,ruderat mark ,1980 (SSv)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785980, 1359800] ) ,gräsyta, vid bensinmack ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Carduus crispus    Krustistel
Vörderås (14D 5d , [67775, 13658] ) ,vägkant ,1 ,2009 (MNo)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,övervuxen gammal dynghög vid raserad lagård,bland nässlor ,ca 10 ex ,1987 (LBr)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Centaurea jacea    Rödklint
Gruvens fäbodar (14D 7a , [6785980, 1354780] ) ,vägkant ,1 ,2006 (MNo)
500 m norr om Sälen (14D 7c , [6786040, 1363020] ) ,vägdike ,c:a 50 ex. ,2008 (MNo)
Sälfjällstorget, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786120, 1358630] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Cicerbita alpina    Torta
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ) ,frodig gammal granskog ,rikligt ,2009 (MNo)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13686] ) ,kallkälla , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,t.a. ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) , ,t.a. ,1989 (DABS)
Horrmundsåsen (15D 1b , [6806400, 1357800] ) , ,enstaka ,2003 (Henrik Liliendahl)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793660, 1341850] ) ,vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793680, 1342010] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342090] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793740, 1342110] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793820, 1342180] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793970, 1342350] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794010, 1342410] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794030, 1342560] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794120, 1342720] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794120, 1342770] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794130, 1342750] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794310, 1343030] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794410, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794450, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794470, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794550, 1344930] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794620, 1343360] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794640, 1344720] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lövåsen (artp.) (14C 8i , [6794757, 1340134] ) ,örtrika bäckdråg / , 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794910, 1343610] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794990, 1344300] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerfjällsdalen (artp.) (14C 8j , [6792481, 1349313] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792570, 1349400] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792970, 1349180] ) ,granskog, vid göl ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794190, 1345180] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794200, 1345170] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 9i , [6795080, 1343790] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795590, 1348760] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795990, 1349400] ) ,granskog, sank, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bredvalla (artp.) (14D 5b , [6777260, 1355969] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362630] ) ,grustagskant, vitmossebevuxen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783940, 1359800] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784030, 1359760] ) ,surdrog i sluttande granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359840] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6b , [6784141, 1359957] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780610, 1360910] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1361080] ) ,översilningsmark, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782300, 1361340] ) ,glänta i granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782513, 1360630] ) ,skog-myrmosaik / gransumpskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783188, 1360234] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784013, 1360366] ) ,källpåverkad mark / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784060, 1360510] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784086, 1360978] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784099, 1360200] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352150] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352180] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) ,fuktig gräsmark nära vatten ,20 m² ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köadalen NV vägen (artp.) (14D 7b , [6786296, 1357013] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786350, 1357130] ) ,granskog, örtrik sluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Köarån (artp.) (14D 7b , [6786518, 1358687] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köaran, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786520, 1358564] ) ,äldre granskog ,noterad ,2017 (Johan Svedholm)
En route (artp.) (14D 7b , [6786631, 1356748] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788590, 1357490] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788679, 1357537] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Fyrin - Vinterbron (artp.) (14D 7b , [6788964, 1358919] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.) (14D 7b , [6789257, 1358326] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
En route (artp.) (14D 7c , [6788933, 1361042] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6789241, 1362422] ) ,skog-myrmosaik / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793770, 1353440] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793810, 1353450] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794140, 1352910] ) ,dalgång, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794230, 1353060] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352890] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794300, 1353470] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen S (artp.) (14D 8b , [6790067, 1357294] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357080] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793180, 1355840] ) ,blandskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795030, 1354590] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795170, 1354680] ) ,granskog, sluttande, glänta ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795180, 1354650] ) ,granskog, sluttande, vid källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795200, 1354730] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795250, 1354760] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795290, 1352630] ) ,stig, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795310, 1352610] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1352450] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795420, 1352160] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352110] ) ,gran- och björkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352130] ) ,högörtsäng i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352150] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352210] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796570, 1350300] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796710, 1351760] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796750, 1351730] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803737, 1346504] ) ,vägkant mot bryn ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Cirsium arvense    Åkertistel
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Cirsium helenioides    Brudborste
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6776461, 1365611] ) , ,noterad ,2020 (Emma Kärrnäs)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Östra Långstrand (artp.) (14D 6c , [6780125, 1364707] ) , , 2015 (Ingela Källén)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782300, 1361340] ) ,glänta i granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782513, 1360630] ) ,skog-myrmosaik / gransumpskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786260, 1358410] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köadalen NV vägen (artp.) (14D 7b , [6786296, 1357013] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788679, 1357537] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787120, 1362500] ) ,älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen S (artp.) (14D 8b , [6790067, 1357294] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795400, 1354700] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795420, 1352410] ) ,surdrog i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stordalsbäcken, V om (artp.) (15C 0i , [6802220, 1344400] ) ,vägdike, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813341, 1354620] ) ,dikesren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Husvallgölen, 1,2 km NNV. (artp.) (15D 4a , [6823924, 1354664] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792360, 1361300] ) ,rikkärr ,riklig ,2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet, norr om branten (artp.) (14D 4d , [6770854, 1367937] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778130, 1362400] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.) (14D 7c , [6786280, 1361090] ) ,vägdike ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Taskborn (artp.) (15D 0b , [6800964, 1356715] ) ,väg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,riklig ,2009 (LBr)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet, norr om branten (artp.) (14D 4d , [6770854, 1367937] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvalla, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774115, 1373410] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6b , [6784141, 1359957] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östra Långstrand (artp.) (14D 6c , [6780125, 1364707] ) , , 2015 (Ingela Källén)
Brändsätern (artp.) (14D 6c , [6780395, 1361761] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjället, Ö om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782135, 1360946] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782513, 1360630] ) ,skog-myrmosaik / gransumpskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783153, 1360602] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784086, 1360978] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784099, 1360200] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Köarån (artp.) (14D 7b , [6786518, 1358687] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788679, 1357537] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.) (14D 7b , [6789257, 1358326] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6789241, 1362422] ) ,skog-myrmosaik / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brattåsen S (artp.) (14D 8b , [6790067, 1357294] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803899, 1346270] ) ,vägslänt invid dike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Björnbäcken (artp.) (15D 0b , [6803507, 1357038] ) ,naturlig skogsbäck / gransumpskog , 1998 ((sks), Ulf Tegnér)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Gerfastheden (artp.) (14D 7c , [6789010, 1361840] ) ,ängsmark, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod ,1 ,2009 (BGM)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,övergiven betesmark ,rikligt ,1987 (LBr)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) , ,3 ex ,1989 (DABS)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782177, 1360531] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794450, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777630, 1362530] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gruven, SV om (artp.) (14D 7a , [6786490, 1354220] ) ,vägslänt, hävdad, fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruven, Fjällvägen (artp.) (14D 7a , [6786710, 1353950] ) ,vägslänt, fjällnära skog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Sälens fjällkyrka (artp.) (14D 7b , [6785376, 1356008] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Sälens fjällkyrka (artp.) (14D 7b , [6785376, 1356008] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Ripstigen 16, 170 m S (artp.) (14D 7b , [6786361, 1357282] ) , ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794140, 1353900] ) ,sänka i gles barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352410] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Syndan, Bengt-Jönsastugan (artp.) (14D 9a , [6797220, 1351580] ) ,strandäng, åkrök, grus ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljbrokölen SO om (artp.) (15D 2a , [6812879, 1351172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802844, 1348955] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813341, 1354620] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Hieracium gr. Alpina    Fjällfibblor
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Östra Granfjället, V-sluttning (artp.) (14C 9j , [6795340, 1346640] ) ,kalfjäll, vid göl ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352970] ) ,slänt, glänta i granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795340, 1351050] ) ,fjällsluttning, bäckravin ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hieracium gr. Foliosa    Norrlandsfibblor
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802692, 1349581] ) ,nära liten tjärn. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.) (14D 7c , [6785560, 1362610] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,örtrikt hygge ,rikliig ,2001 (LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Höljbrokölen SO om (artp.) (15D 2a , [6812879, 1351172] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772320, 1364483] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783199, 1361188] ) ,vägkant/dike ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Berga , i vägren längs landsvägen (14D 5c , [6779, 1364] ) ,torr gräsmark / gml åkerkant ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Vörderås (14D 5d , [6777, 1366] ) ,vägkanter ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Röen (14D 7c , [6786, 1362] ) ,vägkant ,spridd ,1989 (TLj & LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,två ex på p-platsen ,2008 (MNo)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,S-exp branta älvbrinkar i skogsbryn , 1994 (JEd)
Åsen (artp.) (14D 6c , [6781164, 1364448] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Åsen (artp.) (14D 6c , [6781255, 1364487] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Åsen (artp.) (14D 6c , [6781462, 1364366] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.) (14D 6c , [6781985, 1364215] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.) (14D 6c , [6781989, 1364216] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.) (14D 6c , [6782044, 1364248] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.) (14D 6c , [6782044, 1364248] ) , ,4 plantor/tuvor ,2020 (Olov Tranberg)
Strömsborg (artp.) (14D 6c , [6782058, 1364244] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Röen (artp.) (14D 7c , [6785855, 1363094] ) ,slänt mot väg ,250 plantor/tuvor ,2017 (Margareta Edqvist)
Saxeggen (artp.) (14D 7c , [6786790, 1362780] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Saxeggen (artp.) (14D 7c , [6786810, 1362780] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Saxeggen (artp.) (14D 7c , [6786830, 1362770] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Väg 311 vid Röen N om Sälen, mellan riksvägen och parallellväg (artp.) (14D 7c , [6786835, 1362761] ) ,vägkant och vägslänt ,noterad ,2018 (Lennart Persson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772320, 1364483] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Baggbäcken (artp.) (14D 9b , [6797090, 1359540] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803885, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Leontodon autumnalis ssp. taraxaci    Svart höstfibbla
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Gusjön, vid elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6770957, 1366689] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Öst om Berga (14D 5d , [67791, 13665] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Köarskär (14D 7b , [67854, 13561] ) ,grässvål ,enstaka ,2012 (GHa)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.) (14D 5c , [6777255, 1361302] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Storbrickan (artp.) (14D 6c , [6780940, 1361250] ) ,skogsbryn ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Sälens fjällkyrka Ö (artp.) (14D 7b , [6785337, 1355968] ) ,grusmark ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786260, 1358410] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6791980, 1361150] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Syndan, Bengt-Jönsastugan (artp.) (14D 9a , [6797220, 1351580] ) ,strandäng, åkrök, grus ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Fulunäs (artp.) (15D 0a , [6802260, 1353540] ) ,gräsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Husvallgölen, 1,2 km NNV. (artp.) (15D 4a , [6823924, 1354664] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens t.allm. , 2007 (UGu)
600 m NV B i Berga (14D 5c , [67796, 13648] ) ,vägslänt ,några få bestånd ,1983 (PEr)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813341, 1354620] ) ,gårdsmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Mycelis muralis    Skogssallat
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Sälen (14D 7c , [6785, 1363] ) ,vägkant i samh. ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Gruven, SV om (artp.) (14D 7a , [6786490, 1354220] ) ,vägslänt, hävdad, fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fallet (artp.) (14D 7c , [6786120, 1362990] ) ,slänt mot väg, sandig ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Mornäs (14D 4d , [6774433, 1365920] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,några ex på p-platsen ,2008 (MNo)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) ,slåttermark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363490] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Saussurea alpina    Fjällskära
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,sparsam ,2011 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ) ,vid vattenfall nedom branten , 1989 (TLj & LBr)
1 km NNV om Norra Holmen (14D 9b , [6798210, 1358660] ) ,nedom diabasbrant ,enstaka ,2012 (MNo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,enstaka ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,riklig ,2009 (LBr)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
D45. Väst Hidetäkten (artp.) (14D 6c , [6782134, 1361603] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fulunäs, O om (artp.) (15D 0b , [6801800, 1355020] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Senecio jacobaea    Stånds
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785980, 1359800] ) ,gräsyta, vid bensinmack ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2006 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792570, 1349400] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället (artp.) (14C 8j , [6794280, 1349570] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795630, 1348800] ) ,bäckstrand i dalgång, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.) (14D 5c , [6776921, 1361199] ) , ,noterad ,2020 (Stina Eriksson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gammalsätersfjället (artp.) (14D 5c , [6778452, 1360005] ) , ,noterad ,2016 (Stina Eriksson)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780610, 1360910] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780680, 1360920] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784060, 1360510] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791630, 1351650] ) ,barrskog, gles, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794690, 1352050] ) ,fjällsluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795590, 1352340] ) ,granskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810054, 1346018] ) ,fjällris/lavhed ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357960] ) ,berghäll vid å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6812830, 1354304] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Tanacetum vulgare    Renfana
Sälen, Fjällvägen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1363480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813053, 1354601] ) ,grusplan ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Gusjön, vid elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6770957, 1366689] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Köarskär, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6785580, 1356420] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Tussilago farfara    Hästhov
Granfjällsstöten (14C 9i , [67981, 13440] ) ,vägkanter och annan öppen mark ,rikligt inom hela området ,2018 (MNo)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Högstrand (14D 8c , [6792220, 1361750] ) ,översilad granskog ,rikliig ,2001 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67923, 13617] ) ,örtrik granskog/örtrikt hygge ,riklig ,2001 (LBr)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ) ,nedan översilade diabasklippor ,ett 50-tal ,2009 (MNo)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,20000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Barvalla, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774115, 1373410] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362240] ) ,grusmark, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785980, 1359800] ) ,gräsyta, vid bensinmack ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Köardalen (artp.) (14D 7b , [6786030, 1356880] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786260, 1358410] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786450, 1357480] ) ,vägslänt ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6788510, 1362290] ) ,vägdike ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, St Tandån, Kalkningsstationen (artp.) (14D 8a , [6791150, 1350440] ) ,vändplan vid å ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Syndan, Bengt-Jönsastugan (artp.) (14D 9a , [6797220, 1351580] ) ,strandäng, åkrök, grus ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljbrokölen SSO om (artp.) (15D 2a , [6812894, 1350844] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Paris quadrifolia    Ormbär
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ) ,frodig gammal granskog ,rikligt ,2009 (MNo)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Köarån (14D 7c , [6786, 1362] ) ,frodig mark med gammal gran ,rikligt ,1994 (KPe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792220, 1361750] ) ,översilad granskog ,riklig ,2001 (LBr)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ) ,gles fuktig frodig granskog ,mycket ,2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ) ,nedan översilade diabasklippor ,rikligt ,2009 (MNo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,ganska vanlig ,2008 (MNo)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793680, 1342010] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794120, 1342770] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerfjällsdalen (artp.) (14C 8j , [6792481, 1349313] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen (artp.) (14D 5c , [6777347, 1361287] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778250, 1362690] ) ,kärr i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6b , [6784141, 1359957] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1361080] ) ,översilningsmark, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782300, 1361340] ) ,glänta i granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784013, 1360366] ) ,källpåverkad mark / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784086, 1360978] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352180] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6788482, 1352297] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Köardalen, Fjällvägen (artp.) (14D 7b , [6786350, 1357130] ) ,granskog, örtrik sluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Köarån (artp.) (14D 7b , [6786518, 1358687] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788590, 1357490] ) ,hygge ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788679, 1357537] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788750, 1357690] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6789241, 1362422] ) ,skog-myrmosaik / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352890] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen S (artp.) (14D 8b , [6790067, 1357294] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793920, 1355590] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352410] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795440, 1352210] ) ,vid bäck, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6800230, 1357970] ) ,slänt mot å ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ) ,frodigt bergsstup ,rikligt ,2009 (MNo)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,riklig ,2011 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Gusjön, N delen av elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6771013, 1366583] ) ,skogsbryn vid elljusspåret ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777500, 1365830] ) ,dikesslänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Digerbodkölen, V om (artp.) (14D 6c , [6781030, 1361470] ) ,björkskog, ung, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrands naturreservat (artp.) (14D 8c , [6792355, 1361247] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354730] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352110] ) ,gran- och björkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Fulunäs (artp.) (15D 0a , [6802250, 1353530] ) ,älvbrink, grus ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813341, 1354620] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13685] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ) ,skog och hygge ,vanlig ,2008 (MNo)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342030] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793700, 1342090] ) ,bäckravin, ung tallskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794270, 1345080] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795880, 1349200] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777190, 1361380] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777910, 1363000] ) ,gran- och björkskog, sank ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359770] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784300, 1359100] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783078, 1360381] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sälenfjällens golfklubb (artp.) (14D 6c , [6784079, 1364792] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.) (14D 7b , [6786098, 1356964] ) ,fuktig gräsmark nära vatten ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lispasätra (artp.) (14D 7c , [6789620, 1361550] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793640, 1353380] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357060] ) ,översilningsmark vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796760, 1351720] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803737, 1346504] ) ,vägkant mot bryn ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Polygonatum odoratum    Getrams
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,ett stort bestånd ,2008 (MNo)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ) ,diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven i rasmark ,1 stort best. ,1989 (TLj & LBr)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ) ,frodig gammal granskog ,rikligt ,2009 (MNo)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,2001 (LBr)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ) ,gles fuktig frodig granskog ,mycket ,2006 (MNo)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,sparsamt ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) , ,spridd ,1989 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 9i , [6795180, 1343940] ) ,bäckravin, liten höjd i granskog ,12 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Kastarbergets O-sluttning (artp.) (14D 4d , [6773000, 1365000] ) ,brant granblandskog, 550 m.ö.h. , 2007 (Torbjörn Tyler)
Bredvalla, klippa (artp.) (14D 5b , [6777605, 1356312] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Brändsätern N (artp.) (14D 6c , [6780572, 1361324] ) ,barrskog / , 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1361080] ) ,översilningsmark, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788410, 1352130] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,38 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Fyrin - Vinterbron (artp.) (14D 7b , [6788964, 1358919] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6789241, 1362422] ) ,skog-myrmosaik / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brattåsen S (artp.) (14D 8b , [6790067, 1357294] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790570, 1357030] ) ,granskog, vid bäck ,24 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357070] ) ,granskog, vid bäck ,12 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357080] ) ,översilningsmark vid bäck ,20 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790590, 1357080] ) ,översilningsmark vid bäck ,80 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen (artp.) (14D 8b , [6790621, 1357076] ) , ,45 stjälkar/strån/skott ,2019 (Jukka Väyrynen)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793300, 1355820] ) ,granskog, sluttande ,16 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand NR (artp.) (14D 8c , [6792253, 1361214] ) ,lågörtgranskog brant sluttning ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792271, 1361376] ) ,blandsumpskog / , 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793051, 1362120] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793085, 1362030] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793103, 1362092] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793130, 1362254] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Sälbo S (artp.) (14D 8c , [6793195, 1360861] ) ,brink / örtrika bäckdråg , 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hamrana (artp.) (14D 8d , [6791337, 1367232] ) , ,noterad ,2018 (Andreas Öster)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795180, 1354710] ) ,granskog, sluttande ,40 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795200, 1354730] ) ,granskog, sluttande ,21 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795210, 1354740] ) ,granskog, sluttande ,30 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795220, 1354750] ) ,granskog, sluttande ,25 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795380, 1352420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352430] ) ,granskog, örtrik ,rikligt ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795400, 1352430] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1352430] ) ,granskog, örtrik ,rikligt ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1352440] ) ,granskog, fuktig ,43 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1352450] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795500, 1354740] ) ,myr, sluttande, blandskog ,25 ,2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallen (artp.) (15D 0b , [6801840, 1357751] ) ,lågörtgranskog svämskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803899, 1346270] ) ,vägslänt invid dike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,spridd ,2011 (LBr)
400 m SO Högstrand (14D 8c , [6792240, 1361330] ) ,myr i gles fuktig frodig granskog ,c:a 10 ,2006 (MNo)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,rikliig ,2001 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Storkällan, VNV Dragtjärnåsen (artp.) (14D 4f , [6772070, 1376890] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795180, 1354990] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795400, 1354870] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795530, 1354800] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795570, 1354760] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Husvallsgölen (artp.) (15D 4a , [6823912, 1354662] ) ,återfynd i vägkant. ,noterad ,2020 (Anders Wånge Kjellsson)
Husvallgölen, 1,2 km NNV. (artp.) (15D 4a , [6823924, 1354664] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792140, 1361550] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,2001 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,2001 (LBr)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,sparsamt ,1989 (DABS)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777920, 1362390] ) ,översilningsmark, granskog ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, O om (artp.) (14D 6c , [6782280, 1361320] ) ,granskog, vid bäck ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794250, 1352900] ) ,surdrog, granskog ,3 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795380, 1352420] ) ,granskog, örtrik ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795390, 1352430] ) ,granskog, örtrik ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795410, 1352450] ) ,granskog, örtrik ,5 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,2 plantor/tuvor ,2005 (Håkan Lernefalk)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772400, 1364500] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776550, 1360290] ) ,surdrog mellan myr och väg ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777430, 1361940] ) ,myrlagg ,5 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777540, 1362780] ) ,vitmossekärr vid bäck ,6 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777610, 1362510] ) ,granskog, grov, mossig ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777920, 1362340] ) ,granskog,fuktig ,27 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778190, 1362420] ) ,granskog ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359910] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern (artp.) (14D 6c , [6780395, 1361761] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780960, 1360950] ) ,kärr i ungskog ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780960, 1361000] ) ,granskog ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780980, 1360940] ) ,kärr i ungskog ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, V om (artp.) (14D 6c , [6781030, 1361470] ) ,björkskog, ung, sank ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782513, 1360630] ) ,skog-myrmosaik / gransumpskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783010, 1360320] ) ,vitmossekärr ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784013, 1360366] ) ,källpåverkad mark / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784086, 1360978] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Sälen (artp.) (14D 7c , [6785956, 1362252] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Barkarkölen (artp.) (14D 7c , [6786190, 1360935] ) , ,noterad ,2017 (Billy Lindblom)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791170, 1350110] ) ,myr, sluttande ,8 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793040, 1355360] ) ,myr, sluttande ,9 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793540, 1355760] ) ,granskog, vid bäck ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793630, 1355720] ) ,granskog, sluttande, sank ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795380, 1354710] ) ,myr, sluttande, källflöde ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Cypripedium calceolus    Guckusko
1820-t (WAHLENB.1824) = Högstrand, 1940-t (Sfn) , ,208 ex ,1990 (FCa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,fåtalig ,2011 (LBr)
500m ost Högstrand (14D 8c , [67922, 13613] ) ,rikkärr ,c:a 5 ex ,2010 (MNo)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,riklig ,2008 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,åtminstone ett ex ,2009 (LBr)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) ,rikkärr , 2011 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza lapponica    Lappnycklar
Åsmyrarna,Ö om Öjskogsfjället (14D 9a , [6795, 1354] ) ,rikkärr,( AOl 1990 ) ,100 tal ,1995 (LBr & Sven Hansson)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,sparsam ,2008 (LBr)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , ,7 plantor ,2012 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ) ,bäckravin på flytjord , 2001 (TLj)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783095, 1360211] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803737, 1346504] ) ,vägkant mot bryn ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,rikliig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776430, 1360940] ) ,sankmark i granskog ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.) (14D 5c , [6776550, 1360290] ) ,surdrog mellan myr och väg ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777220, 1361670] ) ,granskog, örtrik ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777440, 1361950] ) ,myrlagg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362600] ) ,granskog, ung ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777750, 1362220] ) ,myr, vid stig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777920, 1362390] ) ,översilningsmark, granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778130, 1362400] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778170, 1362460] ) ,kärr i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, S om (artp.) (14D 5c , [6779950, 1361950] ) ,vägdike vid skogsväg, vid myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783600, 1359980] ) ,kärr, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6783768, 1359840] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783820, 1359820] ) ,kärr, sluttande, i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6783833, 1359896] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6784036, 1359880] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784050, 1359870] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6784073, 1359886] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6784116, 1359916] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780610, 1360910] ) ,granskog ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1360960] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780980, 1360940] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361600] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.) (14D 6c , [6781300, 1361800] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, SO om (artp.) (14D 6c , [6781850, 1361500] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782177, 1360531] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782550, 1360550] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, ONO om (artp.) (14D 6c , [6782560, 1361350] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rötbäcken, ONO om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782710, 1361320] ) ,kärr vid bäck, barrskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hidetäkten, SV om (artp.) (14D 6c , [6783050, 1361270] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784060, 1360510] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6784090, 1360270] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) ,rikkärr , 2011 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7a , [6788874, 1351056] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7b , [6785050, 1356524] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7b , [6785073, 1356194] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Fjällkyrkan Sälen (artp.) (14D 7b , [6785306, 1355916] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Iselius)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785930, 1359200] ) ,sandslänt, fuktig , 2008 (Håkan Gustafsson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786044, 1358273] ) , ,noterad ,2016 (Jonas Roth)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7b , [6787576, 1357172] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7b , [6787699, 1357532] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.) (14D 7b , [6787758, 1357473] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788420, 1357570] ) ,skogsbryn mot myr ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788440, 1357560] ) ,skogsbryn mot myr ,2 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788560, 1357850] ) ,granskog, vid bäck ,2 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788730, 1357730] ) ,granskog, vid bäck ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791170, 1350110] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352190] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, NO om Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6793010, 1351720] ) ,myr ,26 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793480, 1352640] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793590, 1352850] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793590, 1352870] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793610, 1352880] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793850, 1353690] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793910, 1353600] ) ,myr, sluttande ,7 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793930, 1353620] ) ,myr, sluttande ,21 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794140, 1353900] ) ,sänka i gles barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794200, 1353070] ) ,granskog, sank ,9 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794210, 1353080] ) ,granskog, sank ,7 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794220, 1353950] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794230, 1353060] ) ,granskog, sank ,7 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794250, 1353060] ) ,granskog, sank ,19 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357070] ) ,granskog, vid bäck ,20 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6790580, 1357180] ) ,blandskog, vid bäck ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791540, 1355840] ) ,granskog, vid bäck ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791610, 1355740] ) ,myr, sluttande ,1 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793040, 1355360] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354780] ) ,myrkant, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354940] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354730] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352130] ) ,högörtsäng i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795530, 1354800] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795590, 1352340] ) ,granskog, sank ,8 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795970, 1352160] ) ,granskog, vid stig ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Stordalsbäcken, V om (artp.) (15C 0i , [6802220, 1344400] ) ,vägdike, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen, 900 m SSO. (artp.) (15C 0j , [6803076, 1346586] ) ,invid vägdike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803737, 1346504] ) ,vägkant mot bryn ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803932, 1345973] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803933, 1346164] ) ,vägslänt invid dike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fulunäs, O om (artp.) (15D 0b , [6801800, 1355020] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ) ,bäckravin på flytjord , 2001 (TLj)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Kallsjövägen på Bergasidan (artp.) (14D 5d , [6776843, 1369297] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794430, 1355400] ) ,myr, öppen, sluttande ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794560, 1355360] ) ,myr, öppen, sluttande ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794660, 1355400] ) ,myr, öppen, sluttande ,9 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793068, 1362186] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354940] ) ,myr, öppen, sluttande ,11 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795390, 1354870] ) ,myr, öppen, sluttande ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795430, 1354850] ) ,myr, öppen, sluttande ,12 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795530, 1354770] ) ,myr, öppen, sluttande ,4 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795530, 1354800] ) ,myr, öppen, sluttande ,12 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795530, 1354800] ) ,myr, öppen, sluttande ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795560, 1354740] ) ,myr, öppen, sluttande ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795560, 1354770] ) ,myr, öppen, sluttande ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795570, 1354750] ) ,myr, öppen, sluttande ,4 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795570, 1354780] ) ,myr, öppen, sluttande ,7 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795590, 1354750] ) ,myr, öppen, sluttande ,6 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Åsmyrarna (artp.) (14D 9a , [6795719, 1354832] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795050, 1355110] ) ,myr, öppen, sluttande ,15 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795060, 1355100] ) ,myr, öppen, sluttande ,8 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795090, 1355090] ) ,myr, öppen, sluttande ,16 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795120, 1355070] ) ,myr, öppen, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795130, 1355050] ) ,myr, öppen, sluttande ,4 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Kronparken (artp.) (15C 0j , [6800311, 1347577] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Kronparken (artp.) (15C 0j , [6800830, 1347734] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Kronparken (artp.) (15C 0j , [6800994, 1347682] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [6793050, 1362160] ) ,gles fuktig frodig granskog ,ett tiotal i knopp (svårbedömt) ,2006 (MNo)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793058, 1362064] ) ,vi var dock ute tidigt men man kan tycka vi borde sett bladen. ,ej återfunnen ,2020 (Andreas Öster)
Goodyera repens    Knärot
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792470, 1361380] ) ,örtrik granskog ,rikliig ,2001 (LBr)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,fuktig granskog strax ovan ,spridd ,2008 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Hornåsen (15D 0c , [6801400, 1360800] ) , , 2003 (Henrik Liliendahl)
Horrmundsåsen (15D 1b , [6806400, 1357800] ) , ,rikligt ,2003 (Henrik Liliendahl)
Skärfjället (artp.) (14C 8i , [6793008, 1342606] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Uno Skog)
Skärfjället (artp.) (14C 8i , [6793068, 1342350] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Uno Skog)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793450, 1342160] ) ,barrskog, mossig ,560 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793460, 1342180] ) ,barrskog, mossig ,1000 stjälkar/strån/skott ,2019 (Håkan Gustafson)
Norra Transtrandsfjällens NR, Stöten (artp.) (14C 9j , [6799633, 1345670] ) ,lågörtgranskog ,1 m² ,2020 (Janolof Hermansson)
Norra Transtrandsfjällens NR, Stöten (artp.) (14C 9j , [6799658, 1346099] ) ,lågörtgranskog ,1 m² ,2020 (Janolof Hermansson)
Södra Trånggrav Horrmundberget (artp.) (14D 3d , [6769313, 1367866] ) , , 2008 (Uno Skog)
Sälen (artp.) (14D 7a , [6788931, 1350514] ) , ,noterad ,2018 (Mathias Molau)
Gusjösätern, V om (artp.) (14D 7a , [6788970, 1351060] ) ,vägslänt, hävdad, fjälldal, vid tallskog ,5 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6789241, 1362422] ) ,skog-myrmosaik / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352150] ) ,granskog, mossig ,150 stjälkar/strån/skott ,2018 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795415, 1363571] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hammarskaftet (artp.) (14D 9c , [6798440, 1362408] ) ,bergbrant / , 2006 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hammarskaftet, Ö branten (artp.) (14D 9c , [6799049, 1362768] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800743, 1356752] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,enstaka ,2011 (LBr)
Ö om Hamrarna (14D 7d , [67899, 13678] ) ,myrkant ,rikligt ,1989 (AOl)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,~30 ex ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [6790264, 1367538] ) ,myr ,c:a 15 ex ,2009 (BGM)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,riklig och spridd, 100-tals ,2009 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,riklig ,2009 (LBr)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) ,backkärr ,~20 ex ,1989 (DABS)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,40 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777750, 1362220] ) ,myr, vid stig ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällens golfklubb (artp.) (14D 6c , [6783607, 1364847] ) ,golfbana , 2014 (Lennart Iselius)
Jasmyran 4 km SV Sälen (artp.) (14D 6c , [6783751, 1360406] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) ,rikkärr ,25 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794430, 1355400] ) ,myr, öppen, sluttande ,80 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794450, 1355390] ) ,myr, öppen, sluttande ,18 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794490, 1355380] ) ,myr, öppen, sluttande ,45 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794560, 1355360] ) ,myr, öppen, sluttande ,40 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794610, 1355360] ) ,myr, öppen, sluttande ,4 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794680, 1355390] ) ,myr, öppen, sluttande ,4 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794950, 1355180] ) ,myr, öppen, sluttande ,9 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795180, 1354990] ) ,myr, öppen, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795190, 1354980] ) ,myr, öppen, sluttande ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354940] ) ,myr, öppen, sluttande ,50 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795350, 1354890] ) ,myr, öppen, sluttande ,60 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795400, 1354870] ) ,myr, öppen, sluttande ,13 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795440, 1354840] ) ,myr, öppen, sluttande ,5 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795530, 1354800] ) ,myr, öppen, sluttande ,4 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795540, 1354780] ) ,myr, öppen, sluttande ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795570, 1354750] ) ,myr, öppen, sluttande ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795580, 1354740] ) ,myr, öppen, sluttande ,100 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795590, 1354740] ) ,myr, öppen, sluttande ,80 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795000, 1355150] ) ,myr, öppen, sluttande ,20 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795020, 1355130] ) ,myr, öppen, sluttande ,7 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795140, 1355050] ) ,myr, öppen, sluttande ,70 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795190, 1355010] ) ,myr, öppen, sluttande ,200 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783189, 1360721] ) ,myr. vid liten bäck ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Åsmyrarna (artp.) (14D 9a , [6795719, 1354832] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Listera cordata    Spindelblomster
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösätern (14D 6e , [6780600, 1370800] ) , ,rikligt ,2003 (Henrik Liliendahl)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ) ,örtrik granskog ,rikliig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,fuktig granskog strax ovan ,spridd ,2008 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,spars. ,2009 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Hornåsen (15D 0c , [6801400, 1360800] ) , , 2003 (Henrik Liliendahl)
Skärfjället (artp.) (14C 8i , [6792994, 1342632] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Uno Skog)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793710, 1342100] ) ,bäckravin, vid bäck ,47 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793820, 1342180] ) ,bäckravin, vid bäck ,4 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793850, 1342210] ) ,bäckravin, vid bäck ,16 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793860, 1342220] ) ,bäckravin, vid bäck ,17 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793970, 1342350] ) ,bäckravin, vid bäck ,27 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794020, 1342470] ) ,bäckravin, mossig granskog ,7 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794030, 1342560] ) ,bäckravin, vid bäck ,4 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794040, 1342540] ) ,bäckravin, vid bäck ,12 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794040, 1342580] ) ,bäckravin, vid källflöde, granskog ,100 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1343150] ) ,bäckravin, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794470, 1344980] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794550, 1344930] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794590, 1344900] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794610, 1344770] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794640, 1344720] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794660, 1344680] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794710, 1344650] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794740, 1344600] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794810, 1343470] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794870, 1344450] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794910, 1343610] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794990, 1344300] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794160, 1345230] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794190, 1345180] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794340, 1345020] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 9i , [6795140, 1343890] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795570, 1348740] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795590, 1348760] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795640, 1348810] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795680, 1348870] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795720, 1348910] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795730, 1348950] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795740, 1348960] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795760, 1348970] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795770, 1348980] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795770, 1348990] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795780, 1349010] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795800, 1349030] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795810, 1349050] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795830, 1349070] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795840, 1349080] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795860, 1349100] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795880, 1349200] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795990, 1349400] ) ,granskog, sank, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6796000, 1349410] ) ,granskog, sank, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6796020, 1349410] ) ,granskog, i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772400, 1364500] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770435, 1367940] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Klittfallet, stupet (artp.) (14D 4d , [6770579, 1368013] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.) (14D 5b , [6775230, 1356860] ) ,myrkant ,10 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776380, 1360870] ) ,granskog ,14 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.) (14D 5c , [6776921, 1361199] ) , ,20 ,2020 (Stina Eriksson)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777200, 1361350] ) ,granskog, örtrik ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777210, 1361630] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777210, 1361670] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777300, 1361670] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777310, 1361650] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777430, 1361940] ) ,myrlagg ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777490, 1362100] ) ,granskog, sank ,10 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362630] ) ,grustagskant, vitmossebevuxen ,7 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362450] ) ,blandskog, sank ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362600] ) ,granskog, ung ,14 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777720, 1362870] ) ,blandskog, ung ,6 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777920, 1362390] ) ,översilningsmark, granskog ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777940, 1362310] ) ,sluttande hjortronmyr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778070, 1362270] ) ,granskog, fuktig ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778170, 1362460] ) ,granskog, fuktig ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778180, 1362420] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778180, 1362460] ) ,granskog, fuktig ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778190, 1362420] ) ,granskog ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Östra Källmyråsen (artp.) (14D 5e , [6778057, 1370108] ) ,barrskog / , 2005 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783580, 1359850] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783600, 1359980] ) ,kärr, sluttande ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783610, 1359950] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783700, 1359830] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783840, 1359810] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783950, 1359780] ) ,surdrog i sluttande granskog ,7 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359770] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,12 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784080, 1359770] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359790] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,12 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359830] ) ,granskogsbryn, fuktig, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6b , [6784141, 1359957] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Storfjällsgraven (artp.) (14D 6b , [6784218, 1356977] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Brändsätern (artp.) (14D 6c , [6780395, 1361761] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780510, 1361140] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780520, 1361010] ) ,granskog ,7 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780530, 1361050] ) ,granskog ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780540, 1361000] ) ,granskog ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780550, 1361110] ) ,granskog ,10 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780560, 1361080] ) ,granskog ,8 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780570, 1360980] ) ,granskog ,5 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.) (14D 6c , [6780590, 1360950] ) ,granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780770, 1360940] ) ,granskog ,26 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780840, 1360940] ) ,granskog ,50 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780840, 1360950] ) ,granskog ,6 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.) (14D 6c , [6780870, 1360940] ) ,granskog ,7 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6780950, 1361020] ) ,granskog ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782233, 1360802] ) ,betad hagmark / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782513, 1360630] ) ,skog-myrmosaik / gransumpskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782620, 1360520] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,12 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Rötbäcken, ONO om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782710, 1361320] ) ,kärr vid bäck, barrskog ,13 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782740, 1360470] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,7 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782760, 1360470] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,13 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6782916, 1360426] ) ,barrnaturskog / naturlig skogsbäck , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783074, 1360396] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783080, 1360260] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783250, 1360310] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783290, 1360290] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,1 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783340, 1360310] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,21 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6c , [6783350, 1360300] ) ,granskog, fuktig, sluttande ,7 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784013, 1360366] ) ,källpåverkad mark / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784086, 1360978] ) ,gransumpskog / , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6784099, 1360200] ) ,naturlig skogsbäck / barrskog , 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786410, 1351170] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,20 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786430, 1351160] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,60 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6787190, 1351120] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,70 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788460, 1352240] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Köadalen NV vägen (artp.) (14D 7b , [6786296, 1357013] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köarån (artp.) (14D 7b , [6786518, 1358687] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köaran, Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6786520, 1358564] ) ,äldre granskog ,noterad ,2017 (Johan Svedholm)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788400, 1357680] ) ,skogsbryn mot myr ,100 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788410, 1357650] ) ,granskog, sank ,40 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788420, 1357570] ) ,skogsbryn mot myr ,110 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788430, 1357570] ) ,skogsbryn mot myr ,190 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788440, 1357560] ) ,skogsbryn mot myr ,60 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788560, 1357850] ) ,granskog, vid bäck ,40 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788570, 1357850] ) ,granskog, vid bäck ,25 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788600, 1357970] ) ,blandskog, vid bäck ,2 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788679, 1357537] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 7b , [6788692, 1357200] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788730, 1357430] ) ,granskog, sank ,300 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788840, 1357610] ) ,granskog, vid bäck ,5 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788870, 1357600] ) ,granskog, vid bäck ,40 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället Öst (artp.) (14D 7b , [6789257, 1358326] ) ,gransumpskog / naturlig skogsbäck , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6789241, 1362422] ) ,skog-myrmosaik / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791140, 1350780] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791180, 1350070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791200, 1350040] ) ,granskog, sank ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791380, 1350870] ) ,granskog, mossig, sluttande ,22 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791390, 1351040] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791400, 1350920] ) ,granskog, mossig, sluttande ,10 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791420, 1350980] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791420, 1351010] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791440, 1351130] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791450, 1351190] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791620, 1351640] ) ,blandskog, gles, brant sluttande ,16 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Lördagsgraven, S om Synddalen (artp.) (14D 8a , [6792270, 1353140] ) ,granskog, mossig, sluttande ,30 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792470, 1352530] ) ,myr, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793040, 1352410] ) ,barrskog, gles ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793200, 1352900] ) ,myr, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793410, 1353150] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793510, 1353250] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793570, 1353370] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793570, 1353410] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793610, 1353350] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793720, 1353580] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793740, 1353600] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793760, 1353630] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793770, 1353440] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793810, 1353670] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793880, 1353580] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793910, 1352990] ) ,surdrog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793910, 1353600] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793910, 1353600] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793930, 1352960] ) ,granskog, vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794010, 1353000] ) ,granskog, vid å ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794070, 1352920] ) ,källflöde, kärr ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794200, 1353070] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794210, 1353470] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794220, 1353950] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794250, 1352900] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794260, 1352900] ) ,surdrog, granskog ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794670, 1354410] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794730, 1352780] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794770, 1354490] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 8a , [6794990, 1354570] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Brattåsen S (artp.) (14D 8b , [6790067, 1357294] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.) (14D 8b , [6791412, 1356006] ) ,barrnaturskog / skog-myrmosaik , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791490, 1355690] ) ,granskog, vid bäck ,20 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791490, 1355730] ) ,granskog, vid bäck ,6 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791500, 1355680] ) ,granskog, vid bäck ,40 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791520, 1355740] ) ,granskog, vid bäck ,20 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791530, 1355760] ) ,granskog, vid bäck ,500 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791530, 1355780] ) ,granskog, vid bäck ,50 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791540, 1355620] ) ,granskog, vid bäck ,55 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791540, 1355760] ) ,granskog, vid bäck ,3 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791540, 1355840] ) ,granskog, vid bäck ,15 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.) (14D 8b , [6791610, 1355740] ) ,myr, sluttande ,40 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6792950, 1355560] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793040, 1355360] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793770, 1355670] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795070, 1352730] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795250, 1354760] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354780] ) ,myrkant, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795310, 1352610] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795420, 1352410] ) ,surdrog i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352130] ) ,högörtsäng i granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1352150] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795480, 1352360] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795520, 1352320] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795530, 1352280] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795530, 1352310] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795590, 1352340] ) ,granskog, sank ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795970, 1352160] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796400, 1350130] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796570, 1350310] ) ,granskog, fuktig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796710, 1350450] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796830, 1351650] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796910, 1351620] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796950, 1351600] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796980, 1350770] ) ,granskog, fuktig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14D 9a , [6796980, 1350770] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803933, 1346164] ) ,vägslänt invid dike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811403, 1346198] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Treforsbäcken (artp.) (15D 1b , [6807503, 1355520] ) ,barrnaturskog / , 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Höljbrokölen SO om (artp.) (15D 2a , [6812879, 1351172] ) ,gransumpskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Listera ovata    Tvåblad
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,riklig lokalt ,2011 (LBr)
Högstrand vid guckuskolokalen (14D 8c , [67923, 13625] ) ,fuktig tallmgr,sluttande , 1980 (SSv)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,riklig ,2001 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,sparsam ,2001 (LBr)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ) ,gles fuktig frodig granskog ,mycket ,2006 (MNo)
Hamrarna vid Mattskölen (14D 8d , [6792, 1366] ) , ,4 ex ,1989 (DABS)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795630, 1354690] ) ,kärr , 2008 (RCa & LKs)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,spridd ,2008 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,riklig och spridd ,2009 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,riklig ,2009 (LBr)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) ,backkärr ,3 ex ,1989 (DABS)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Storkällan, VNV Dragtjärnåsen (artp.) (14D 4f , [6772070, 1376890] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällen (artp.) (14D 6b , [6783991, 1359855] ) , ,noterad ,2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784060, 1359860] ) ,granskogsbryn mot kärr ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,11 stjälkar/strån/skott ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6789241, 1362422] ) ,skog-myrmosaik / , 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793630, 1355720] ) ,granskog, sluttande, sank ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793920, 1355590] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6794050, 1355560] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6794070, 1355540] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794560, 1355360] ) ,myr, öppen, sluttande ,22 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794610, 1355370] ) ,myr, öppen, sluttande ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 8b , [6794640, 1355400] ) ,myr, öppen, sluttande ,12 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793066, 1362282] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793068, 1362131] ) , ,4 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793085, 1362030] ) , ,2 ,2020 (Andreas Öster)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795280, 1354940] ) ,myr, öppen, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795380, 1354710] ) ,myr, sluttande, källflöde ,33 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795400, 1354700] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,6 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795430, 1354690] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795450, 1354690] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,13 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795490, 1354700] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795500, 1354740] ) ,myr, sluttande, blandskog ,4 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795530, 1354770] ) ,myr, öppen, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795530, 1354800] ) ,myr, öppen, sluttande ,27 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795540, 1354780] ) ,myr, öppen, sluttande ,6 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795570, 1354780] ) ,myr, öppen, sluttande ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795030, 1355120] ) ,myr, öppen, sluttande ,7 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795100, 1355080] ) ,myr, öppen, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Treforsbäcken (artp.) (15D 1b , [6807503, 1355520] ) ,barrnaturskog / , 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Platanthera bifolia    Nattviol
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,riklig ,2008 (LBr)
Klittfallet, stupet (artp.) (14D 4d , [6770579, 1368013] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Kastarbergets O-sluttning (artp.) (14D 4d , [6773000, 1365000] ) ,brant granblandskog, 550 m.ö.h. , 2007 (Torbjörn Tyler)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6793920, 1355590] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793053, 1361988] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793066, 1362282] ) , ,noterad rikligt ,2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.) (14D 8c , [6793074, 1362025] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795370, 1354700] ) ,myr, sluttande, källflöde ,1 ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795380, 1354710] ) ,myr, sluttande, källflöde ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795460, 1354690] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,1 ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795490, 1354700] ) ,myr, sluttande, granbevuxen ,2 ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9b , [6795100, 1355080] ) ,myr, öppen, sluttande ,7 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Gustafson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Piltsätern (14D 7d , [67856, 13683] ) ,kärr , 2009 (BGM)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Horrmundberget, toppen (artp.) (14D 4d , [6770216, 1367911] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788450, 1350670] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Potamogeton natans    Gäddnate
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älv ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Potamogeton praelongus    Långnate
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ) ,dybotten, gungfly i sjö ,flera individer ,2008 (UGu)
Sparganium emersum    Igelknopp
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6812830, 1354304] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Sparganium hyperboreum    Fjälligelknopp
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Eldtjärnarna NNV om (artp.) (15D 2a , [6810560, 1353824] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Nära Lindvallen (14D 7c , [6785960, 1360090] ) ,vägdike ,c:a 100 ex ,2007 (MNo)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [6790264, 1367538] ) ,myr , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811314, 1345906] ) ,myrmark vid återvinningsstation ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Juncus articulatus    Ryltåg
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Juncus bufonius    Vägtåg
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13687] ) ,vägkant , 2009 (BGM)
Gusjön, vid elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6770957, 1366689] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803973, 1346134] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
1 km norr P-platsen (14C 9i , [6799130, 1344130] ) ,dike vid vändplabn ,c:a 25 ex ,2005 (MNo)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Stöten (15C 0i , [6800520, 1344870] ) ,ruderatmark ,rikligt ,2006 (MNo)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.) (14D 7c , [6786280, 1361130] ) ,vägdike ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Juncus effusus    Veketåg
Stöten (15C 0i , [6800520, 1344870] ) ,ruderatmark ,5 tuvor ,2006 (MNo)
Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.) (14D 7c , [6786280, 1361130] ) ,vägdike ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811314, 1345906] ) ,myrmark vid återvinningsstation ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Juncus filiformis    Trådtåg
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799140, 1363080] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772320, 1364483] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,i strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783308, 1360236] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791300, 1350560] ) ,moränkulle, vid damm och myr ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalsliden (artp.) (14D 8a , [6792900, 1353380] ) ,stig, gles barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800234, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Juncus stygius    Dytåg
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,spridd ,2008 (LBr)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783180, 1360702] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6804343, 1346829] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Juncus trifidus    Klynnetåg
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) ,slåttermark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783203, 1361186] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gruven, SV om (artp.) (14D 7a , [6786490, 1354220] ) ,vägslänt, hävdad, fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796110, 1352030] ) ,åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Luzula pallescens    Blekfryle
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Luzula pilosa    Vårfryle
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Skärfjället, NV sluttning (artp.) (14C 8i , [6793460, 1342180] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794270, 1345080] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden, SSV om (artp.) (14D 4d , [6772470, 1366130] ) ,blandskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6774140, 1366960] ) ,barrskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776470, 1361000] ) ,granskog, vid sankmark ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362600] ) ,granskog, ung ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.) (14D 5c , [6777890, 1362930] ) ,gran- och björkskog, öppen, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786410, 1351170] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352160] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Köardalen (artp.) (14D 7b , [6786030, 1356880] ) ,vägslänt, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.) (14D 7b , [6788840, 1357610] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, SV om Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790500, 1350060] ) ,gräsmark, öppen, vid å ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790780, 1350320] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, S om Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6792900, 1351690] ) ,granskog, mossig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793670, 1353520] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793830, 1353470] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 8a , [6794320, 1351960] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, ovan fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796760, 1351720] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Luzula sudetica    Svartfryle
Sälens fjällkyrka (artp.) (14D 7b , [6785376, 1356008] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder , 1994 (JEd)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,gräsmark invid strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Carex bigelowii    Styvstarr
Mellanfjället (14D 6b , [67820, 13581] ) ,fjällhed ,rikligt ,2007 (MNo)
Storfjället (14D 6b , [67830, 13565] ) ,fjällhed vindblottor ,rikligt ,2007 (MNo)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Storfjället (artp.) (14D 6b , [6781256, 1356561] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälen (artp.) (14D 7c , [6785460, 1363250] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Carex brunnescens    Nickstarr
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13685] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772320, 1364483] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782177, 1360531] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803859, 1346340] ) ,vägren och tomt vid fäbod. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,sparsamt ,2008 (LBr)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,älvstrand , 1994 (JEd)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Carex buxbaumii ssp. mutica    Fjällklubbstarr
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Carex canescens    Gråstarr
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13682] ) ,myr , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8j , [6794340, 1345020] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mickelsbodarna, V om (artp.) (14D 5c , [6777220, 1361670] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Bond-Perssätern, SO om (artp.) (14D 5c , [6779440, 1362170] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784090, 1359850] ) ,granskogsbryn mot kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783076, 1360396] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793480, 1352640] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796230, 1351940] ) ,blottad jord, vid åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803933, 1346164] ) ,vägslänt invid dike ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813053, 1354601] ) , ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Carex capillaris    Hårstarr
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ) ,översilade diabasklippor vid vägen ,rikligt ,2009 (MNo)
500m ost Högstrand (14D 8c , [6792370, 1361450] ) ,gles fuktig frodig granskog ,några tuvor ,2010 (MNo)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ) ,diabasbranter , 1989 (TLj & LBr)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2008 (MNo)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ) ,diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven, i branten ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,en fläck ,2009 (LBr)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,älvstrand o brinkar , 1994 (JEd)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770435, 1367940] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783089, 1360278] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803961, 1345952] ) ,nära vändplan, skog. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Carex diandra    Trindstarr
Djuphån (14D 5e , [6775500, 1373870] ) ,sjöstrand ,en tuva ,2008 (UGu)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Carex digitata    Vispstarr
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ) ,frodigt bergsstup ,rikligt ,2009 (MNo)
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ) ,frodig gammal granskog ,rikligt ,2009 (MNo)
600 m NV B i Berga (14D 5c , [67796, 13648] ) ,vägkant o upp mot skogen ,flera ex ,1983 (PEr)
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ) ,översilade diabasklippor vid vägen ,rikligt ,2009 (MNo)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ) ,gles fuktig frodig granskog ,mycket ,2006 (MNo)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,riklig ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,diabasbrant ,rikligt ,2009 (BGM)
S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ) ,översida diabasstup , 1989 (TLj & LBr)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ) ,diabasbranter , 1989 (TLj & LBr)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ) ,i diabasbranten ,ganska många ,2008 (MNo)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ) ,diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) , ,t.riklig ,1989 (DABS)
Färdsjöstaden Sv-ut (15D 0b , [68008, 13554] ) ,örtrik skogssänka , 1994 (JEd)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ) ,örtrik SV-vänd gransluttning , 1994 (JEd)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Carex dioica    Nålstarr
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,spridd ,2011 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Hamrarna vid Mattskölen (14D 8d , [6792, 1366] ) , ,ett 10 tal ex ,1989 (DABS)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Carex disperma    Spädstarr
500m ost Högstrand (14D 8c , [6792370, 1361450] ) ,gles fuktig frodig granskog ,ett tiotal strån ,2010 (MNo)
Norra Holmen (14D 9b , [6797430, 1359030] ) ,nedom diabasbrant ,enstaka ,2012 (MNo)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800864, 1356432] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Carex echinata    Stjärnstarr
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13682] ) ,myr , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,riklig ,2008 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783201, 1361186] ) ,vägkant/dike ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795258, 1363634] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811314, 1345906] ) ,myrmark vid återvinningsstation ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Eldtjärnarna NNV om (artp.) (15D 2a , [6810560, 1353824] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Carex flava    Knagglestarr
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,riklig ,2011 (LBr)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13682] ) ,myr , 2009 (BGM)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,rikliig ,2001 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,sparsamt ,2008 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783189, 1360721] ) ,myr. vid liten bäck ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) ,rikkärr , 2011 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Eldtjärnarna NNV om (artp.) (15D 2a , [6810560, 1353824] ) ,vägdike ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Carex globularis    Klotstarr
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799140, 1363080] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Säternäs (15D 0c , [6803590, 1360560] ) ,gles blandskog ,rikligt ,2009 (MNo)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammalsätersfjället (artp.) (14D 5c , [6778110, 1360210] ) ,myrmark strax nedanför fjället , 2010 (Stephen Manktelow)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783095, 1360211] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793880, 1353700] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795258, 1363634] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803961, 1345952] ) ,nära vändplan, skog. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,riklig ,2011 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,riiklig ,2008 (LBr)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783205, 1360769] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783210, 1360779] ) ,myr ,noterad, stora bestånd. ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa    Näbbstarr
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr ,rikligt ,2013 (DABS)
Carex limosa    Dystarr
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13682] ) ,myr , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361750] ) ,myr, sänka ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Gräsökölen 9 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 0j , [6804493, 1348643] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Carex livida    Vitstarr
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Völsjön (artp.) (14D 6d , [6781853, 1369671] ) , , 1988 (Thomas Strid)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6804343, 1346829] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
N. Hurtigtjärnen N om (artp.) (15D 2a , [6813278, 1353496] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Carex loliacea    Repestarr
S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ) ,i rasmark o snår nedom bergbrant , 1989 (TLj & LBr)
Norra Holmen (14D 9b , [6797430, 1359030] ) ,nedom diabasbrant ,enstaka ,2012 (MNo)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800864, 1356432] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Carex magellanica    Sumpstarr
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794610, 1344770] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777430, 1361940] ) ,myrlagg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783095, 1360211] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783201, 1360983] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360580] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792490, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813053, 1354601] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802878, 1349632] ) ,tomtmark. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13682] ) ,myr , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Branässtigen Fiskarheden (artp.) (14D 5d , [6775427, 1368142] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783184, 1360714] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) , , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Carex norvegica ssp. inferalpina    Taigastarr
S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ) ,översida diabasstup , 1989 (TLj & LBr)
Norra Holmen (artp.) (14D 9b , [6797437, 1359033] ) ,diabasklippa , 2015 (Urban Gunnarsson)
Norra Holmen (artp.) (14D 9b , [6797437, 1359033] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Carex norvegica ssp. norvegica    Fjällstarr
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ) ,diabasbranter , 1989 (TLj & LBr)
Norra Holmen (14D 9b , [6797430, 1359030] ) ,i diabasbrant ,45 ex ,2012 (MNo)
1 km NNV om Norra Holmen (14D 9b , [6798210, 1358660] ) ,i diabasbrant ,25 ex ,2012 (MNo)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex ovalis    Harstarr
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811314, 1345906] ) ,myrmark vid återvinningsstation ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Carex pallescens    Blekstarr
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,älvstrand o brinkar , 1994 (JEd)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361177] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla brant (artp.) (14D 9b , [6799720, 1357410] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802218, 1348300] ) ,ängsmark vid älv ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813647, 1348421] ) ,vändplan, gammal hustomt ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Carex panicea    Hirsstarr
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,lokal ,2011 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,rikliig ,2001 (LBr)
Norra Holmen (14D 9b , [6797430, 1359030] ) ,nedom diabasbrant ,enstaka ,2012 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Carex pauciflora    Taggstarr
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342590] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777440, 1361950] ) ,myrlagg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783094, 1360440] ) ,myr/sumpskog ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tandådalen, N om V Kalven (artp.) (14D 7a , [6788530, 1350650] ) ,myr med flarkar ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791690, 1351660] ) ,barrskog, gles, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, SO om (artp.) (14D 8a , [6792890, 1352200] ) ,myr, öppen ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795180, 1354990] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,riklig ,2011 (LBr)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13682] ) ,myr , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens m.allm. , 2006 (MNo)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,riiklig ,2008 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770435, 1367940] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,i strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783095, 1360211] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783201, 1360760] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360580] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällens golfklubb Green1 (artp.) (14D 6c , [6784109, 1364600] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795510, 1354760] ) ,myr, sluttande, blandskog, surdrog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Myrar i Tjärnåns dalgång 13 km NNO Sälen (artp.) (14D 9d , [6797999, 1367607] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803874, 1345934] ) ,nära tomt. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Gräsökölen 9 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 0j , [6804493, 1348643] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811198, 1345423] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Carex vaginata    Slidstarr
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet, norr om branten (artp.) (14D 4d , [6770854, 1367937] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783192, 1360235] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sälen (artp.) (14D 7c , [6785460, 1363250] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803961, 1345952] ) ,nära vändplan, skog. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813647, 1348421] ) ,vändplan, gammal hustomt ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Näsvallkojan norr om vid lok (artp.) (14D 4c , [6771789, 1364597] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800761, 1356419] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
400 m SO Högstrand (14D 8c , [6792240, 1361330] ) ,myr i gles fuktig frodig granskog ,mycket ,2006 (MNo)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ) ,myr i gles fuktig frodig granskog ,mycket ,2006 (MNo)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) ,rikkärr , 2011 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [6790264, 1367538] ) ,myr , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778270, 1362700] ) ,kärr i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, S om (artp.) (14D 5c , [6779950, 1361950] ) ,vägdike vid skogsväg, vid myr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784600, 1359500] ) ,skidbacke , 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, NV om (artp.) (14D 6c , [6781000, 1360970] ) ,kärr i ungskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361600] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782550, 1360550] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783095, 1360211] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783200, 1360749] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783870, 1360570] ) ,myr, öppen ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Jan Schröder)
Sälens fjällkyrka (artp.) (14D 7b , [6785376, 1356008] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Lindvallen (artp.) (14D 7b , [6785560, 1359490] ) ,fuktig slänt , 2008 (Håkan Gustafsson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354720] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811314, 1345906] ) ,myrmark vid återvinningsstation ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
N. Hurtigtjärnen N om (artp.) (15D 2a , [6813278, 1353496] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Yvonne Liliegren)
Eriophorum gracile    Kärrull
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
500m V om gården Branäs, sjöstrand (14D 4e , [6774350, 1374320] ) ,sjöstrand , 2004 (UGu)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Öst om Berga (14D 5d , [67791, 13665] ) ,vägkant , 2017 (MNo)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,spridd ,2011 (LBr)
Piltsätern (14D 7d , [67856, 13683] ) ,kärr ,150 till 200 ex ,2009 (BGM)
400 m SO Högstrand (14D 8c , [6792240, 1361330] ) ,myr i gles fuktig frodig granskog ,mycket ,2006 (MNo)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,rikliig ,2001 (LBr)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,fåtalig ,2008 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795310, 1363790] ) ,rikkärr ,riklig ,2009 (LBr)
Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1364440] ) ,rikkärr ,riklig ,2009 (LBr)
Skardskölen åt söder (14D 9c , [6796100, 1362590] ) ,rikkärr i sluttningsmyr ,riklig ,2009 (LBr)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) ,backkärr ,spridd ,1989 (DABS)
1km OSO Fulunäs (15D 0a , [68018, 13544] ) ,vägdike ,rikligt ,2010 (MNo)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) ,rikkärr , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Käppholmarna 400 m öster om (artp.) (15D 0b , [6801807, 1355009] ) ,dike ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Eriophorum scheuchzeri    Polarull
Sälens fjällkyrka (artp.) (14D 7b , [6785376, 1356008] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ) , ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Näråkällan (artp.) (14C 8i , [6792163, 1342061] ) ,vid stort källutflöde i kraftledningsgata ,noterad ,2016 (Magnus Bergström)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794850, 1341780] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Nymon, myr 300m S (artp.) (14C 9i , [6796853, 1340984] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/topogent kärr , 1986 (LBr)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, vid V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777155, 1374746] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Völsjökölen, S delen, högmosse (artp.) (14D 6e , [6781126, 1370719] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Sälens fjällkyrka Ö (artp.) (14D 7b , [6785337, 1355968] ) ,myr ,noterad ,2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.) (14D 7b , [6786470, 1355910] ) ,fjällhed ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Gubbmyren (artp.) (14D 7b , [6786972, 1357697] ) , ,noterad ,2018 (Johan Durk)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791690, 1351660] ) ,barrskog, gles, fuktig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795340, 1354720] ) ,myr, sluttande, källflöde ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803961, 1345952] ) ,nära vändplan, skog. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Gräsökölen 9 km S Våtkölssätern (artp.) (15C 0j , [6804493, 1348643] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Rhynchospora alba    Vitag
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
N. Hurtigtjärnen N om (artp.) (15D 2a , [6813278, 1353496] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Schoenus ferrugineus    Axag
Storkällåsen (14D 4f , [6772030, 1376837] ) ,öppet rikkärr ,mucket riklig över 1000-tals m2 ,2011 (LBr)
Storkällan, VNV Dragtjärnåsen (artp.) (14D 4f , [6772070, 1376890] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,ett stort bestånd i älvkanten ,2008 (MNo)
Västerdalälven vid Skäftholmens Ö-sida (15D 0b , [68004, 13564] ) ,älvstrand ,riklig ,1994 (JEd)
Färdsjöstaden (15D 0b , [6800810, 1355710] ) ,strandkärr ,riklig ,1996 (TLj)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,i strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Färdsjövallen (ån!) NV Färdsjöstaden (15D 0b , [68009, 13554] ) ,strandkärr ,riklig ,1994 (JEd)
Trichophorum alpinum    Snip
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,riklig ,2011 (LBr)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ) ,rikkärr ,rikliig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ) ,myr , 2009 (BGM)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,riklig ,2008 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Klittfallet, norr om branten (artp.) (14D 4d , [6770854, 1367937] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.) (14D 4e , [6774420, 1373138] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6777570, 1362240] ) ,störd skogsmark, skoterplan ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778040, 1362300] ) ,sänka i sluttande kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, O om (artp.) (14D 6c , [6780880, 1361770] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
D45. Väst Hidetäkten (artp.) (14D 6c , [6782134, 1361603] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) ,rikkärr , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795400, 1354870] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.) (14D 9a , [6795550, 1354780] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813053, 1354601] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,riklig ,2008 (LBr)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771420, 1364524] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.) (14D 4e , [6771750, 1373610] ) ,källkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783189, 1360721] ) ,myr. vid liten bäck ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Jasmyran 4 km SV Sälen (artp.) (14D 6c , [6783751, 1360406] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Thomas Rafstedt)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Myrar i Tjärnåns dalgång 13 km NNO Sälen (artp.) (14D 9d , [6797999, 1367607] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814300, 1354881] ) ,myr ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Högstrand (14D 8c , [67922, 13617] ) ,översilad granskog ,rikliig ,2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782177, 1360531] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783357, 1360221] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811403, 1346198] ) ,bäck i granskog ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Agrostis capillaris    Rödven
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.) (14D 4c , [6772320, 1364483] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Agrostis gigantea    Storven
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Agrostis mertensii    Fjällven
750 m Ö N.Skäftåstjärn (Kastarberget) (14D 4d , [67744, 13652] ) ,dike vid skogsbilväg ,fåtal ,1983 (PEr)
Agrostis stolonifera    Krypven
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
200 m N e i Viken (S Sälen) (14D 6c , [67844, 13635] ) ,kanten av en vik från älven ,fåtal ,1982 (PEr)
Näsvallkojan norr om vid lok (artp.) (14D 4c , [6771789, 1364597] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Gusjön, vid elljusspåret (artp.) (14D 4d , [6770957, 1366689] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813643, 1354694] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Anthoxanthum alpinum    Fjällvårbrodd
Skarsåsen-Ersbo. (artp.) (15C 0j , [6803885, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ) ,fd ängsmark , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Branäs, Gusjösätern (artp.) (14D 4e , [6774500, 1374290] ) ,slåttermark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783437, 1360319] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352150] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Myrflodammen, Flatfjällsvägen (artp.) (14D 8a , [6790020, 1350990] ) ,vägslänt, nyschaktat, fritidsbebyggelse ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361177] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
D44. Öster Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792260, 1361979] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2020 (Eva Grusell)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Bromus inermis    Foderlosta
Fiskarheden v.Älvdalsvägen (14D 4d , [6774, 1366] ) ,vägkanter ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Horrmundvallen (14D 9b , [6799, 1358] ) ,hygge o tallhed ,fl. ,1989 (TLj & LBr)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ) ,örtrik SV-vänd gransluttning , 1994 (JEd)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,gräsmark invid strandkanten ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795222, 1363843] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Högstrand (14D 8c , [67923, 13617] ) ,örtrik granskog/örtrikt hygge ,riklig ,2001 (LBr)
Urdbergets S-brant v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ) ,diabasbrant / strandveg. ,t.rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Höknäs (artp.) (14D 4d , [6773789, 1366680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Djuphån (14D 5e , [6775660, 1373850] ) ,gungfly ,flera individer ,2008 (UGu)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783203, 1360765] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1993 (Jan Schröder)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811314, 1345906] ) ,myrmark vid återvinningsstation ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Husvallsgölen (artp.) (15D 4a , [6823912, 1354662] ) ,i vägkant ,noterad ,2020 (Anders Wånge Kjellsson)
Husvallgölen, 1,2 km NNV. (artp.) (15D 4a , [6823924, 1354664] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Calamagrostis stricta    Madrör
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,rikligt utefter älven ,2008 (MNo)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Husvallgölen (artp.) (15D 4a , [6822596, 1354926] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Dactylis glomerata    Hundäxing
300 m N ä i Sälsätern ,nära fjällvägen) (14D 7b , [67861, 13587] ) ,vägkant ,fåtal ex ,1983 (PEr)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1341950] ) ,översilningsmark, öppen ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794360, 1344990] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794850, 1341780] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792970, 1349180] ) ,granskog, vid göl ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795630, 1348800] ) ,bäckstrand i dalgång, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Fiskarheden (artp.) (14D 4d , [6773805, 1366975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776430, 1360940] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, Ö om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782135, 1360946] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
St Tandån, SV om Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6790500, 1350060] ) ,gräsmark, öppen, vid å ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792480, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793850, 1353690] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794230, 1353060] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796110, 1352030] ) ,åstrand, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795470, 1363648] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rotökällan (artp.) (15C 0i , [6801580, 1343940] ) ,bäckkant, vid väg, barrskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802570, 1350280] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Husvallsgölen (artp.) (15D 4a , [6823912, 1354662] ) ,i vägkant ,noterad ,2020 (Anders Wånge Kjellsson)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ) ,blandskog vid bäck , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ) ,fjällhed , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794820, 1342520] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Granfjällsstöten, sluttning SV (artp.) (14C 8i , [6794860, 1341840] ) ,ravin, ung tallskog ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.) (14C 8j , [6792510, 1348660] ) ,kalfjäll, höjdrygg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6792570, 1349400] ) ,granskog, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.) (14C 9j , [6795550, 1348730] ) ,källflöde, bäck ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, kalfjäll väster om Mill-Larssätern (artp.) (14D 6b , [6782431, 1359884] ) ,sluttande kärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Västra Kalven, O om (artp.) (14D 7a , [6786410, 1351170] ) ,granskog, mossig, fjällsluttning ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Gruven, SV om (artp.) (14D 7a , [6786490, 1354220] ) ,vägslänt, hävdad, fjälldal ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.) (14D 8a , [6791140, 1350780] ) ,granskog, mossig, sluttande ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793540, 1353300] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795430, 1351680] ) ,fjällsluttning ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795450, 1351970] ) ,fjällbjörkskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjällets topp (artp.) (15C 1j , [6808408, 1345583] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 1j , [6808521, 1345618] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) ,granskog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.) (15D 2a , [6813323, 1352220] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Roegneria canina    Lundelm
Högstrand (14D 8c , [67923, 13617] ) ,örtrik granskog/örtrikt hygge ,riklig ,2001 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,rikligt ,2008 (MNo)
Horrmundvallen (14D 9b , [67999, 13580] ) ,bäckravin m.Galium triflorum , 1989 (TLj & LBr)
Persberg ca 500 m SV-ut (15D 0b , [68008, 13564] ) ,fuktig örtrik granskog , 1994 (JEd)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ) ,älvstrand o brinkar , 1994 (JEd)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla brant (artp.) (14D 9b , [6799720, 1357410] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Elytrigia repens    Kvickrot
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786100, 1358640] ) ,bäckravin , 2008 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814365, 1354786] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Festuca altissima    Skogssvingel
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Öjskogsfjällets östsluttning vid Åsmyrorna mellan 550 och 640 m ö h (2 lokaler ,inom skilda atlasrutor) (14D 8a , [6794, 1354] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe ,1000-tals blommande ex ,1985 (BRATT 1989)
Öjskogsfjällets östsluttning vid Åsmyrorna mellan 550 och 640 m ö h (2 lokaler) (14D 9a , [6795, 1354] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe ,1000-tals blommande ex ,1985 (BRATT 1989)
Festuca ovina    Fårsvingel
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Klittfallet, stupet (artp.) (14D 4d , [6770579, 1368013] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810751, 1345538] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.) (14D 4d , [6771101, 1366629] ) ,gräsmark invid bäck/dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Fjällgården, Hemfjällstangen (artp.) (14D 5c , [6777348, 1360590] ) , , 2014 (Stephen Manktelow)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ) ,dybotten, gungfly i sjö ,flera strån ,2008 (UGu)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,rikligt utefter älven ,2008 (MNo)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ) ,älvstränder , 1994 (JEd)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,älvens strandkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Glyceria maxima    Jättegröe
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6812830, 1354304] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Avenula pratensis    Ängshavre
Mornäs v.landsvägen (14D 5d , [6776, 1365] ) ,sandig vägskärning ,rikl. ,1989 (TLj & LBr)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Källmyren vid Särkån ca 5 km NV Sörsjön (15D 3a , [68180, 13528] ) ,g:a silängar , 1980 (SSv)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Norra Holmen (14D 9b , [6797430, 1359030] ) ,nedom diabasbrant ,enstaka ,2012 (MNo)
Janishuset, Västra Gussjön (artp.) (14D 4d , [6771409, 1366167] ) ,på gårdstunet ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Leymus arenarius    Strandråg
Gamla Sälenvägen (14D 7c , [67862, 13611] ) ,vägkant ,3 tuvor ,1994 (MNo)
Melica nutans    Bergslok
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ) ,frodigt bergsstup ,rikligt ,2009 (MNo)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ) ,rikkärr i sluttning ner mot vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ) ,nedanför branten , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770990, 1367978] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.) (14D 4e , [6774653, 1370479] ) ,ängsartad dal i tallungskogen ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.) (14D 5c , [6778070, 1362270] ) ,granskogsbryn, nedsida kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällens golfklubb (artp.) (14D 6c , [6783607, 1364847] ) , , 2014 (Lennart Iselius)
Myr 500m N Hösätern (artp.) (14D 6e , [6780900, 1370780] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Osanden (artp.) (14D 7c , [6788490, 1362300] ) ,bergsbrant, vattenöversilad, vid väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794250, 1353060] ) ,granskog, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.) (14D 8b , [6794000, 1355580] ) ,myr, sluttande, trädbevuxen ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6791980, 1361150] ) ,slänt mot väg ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.) (14D 8c , [6792380, 1361452] ) ,fuktig granskog med örtrika stråk ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Norra Holmen diabasbrant (artp.) (14D 9b , [6797467, 1359011] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljbrokölen S om (artp.) (15D 2a , [6812978, 1350713] ) ,barrskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Milium effusum    Hässlebrodd
1 km norr P-platsen (14C 9i , [6799090, 1344070] ) ,bäckdrag ,rikligt ,2005 (MNo)
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ) ,frodig gammal granskog ,ett tiotal ex. ,2009 (MNo)
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ) ,bäckravin på flytjord , 2001 (TLj)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ) ,i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe , 1989 (LBr)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,t.riklig ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ) ,rasbrant , 2009 (BGM)
Hamrarna vid Mattskölen (14D 8d , [6792, 1366] ) , ,sparsamt ,1989 (DABS)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ) , ,spridd ,1989 (DABS)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt & RCa)
Horrmundsåsen (15D 1b , [68061, 13581] ) ,frodig granskog nedom diabasbrant ,enstaka ,2009 (MNo)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6793690, 1342020] ) ,sänka i ung skog, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794360, 1344990] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795630, 1348800] ) ,bäckstrand i dalgång, granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hemfjällstangen, O om (artp.) (14D 5c , [6777230, 1361420] ) ,granskog, örtrik ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783660, 1359830] ) ,granskog, fuktig, sluttande, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6782133, 1360747] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gusjösätern (artp.) (14D 7a , [6788450, 1352150] ) ,ravinbotten, barrskog i fritidsområde ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6793810, 1353450] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.) (14D 8a , [6794350, 1353460] ) ,granskog, sank, sluttande ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.) (14D 9a , [6795080, 1354610] ) ,granskog, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.) (14D 9a , [6795350, 1351860] ) ,fjällsluttning, högörtsäng ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6796710, 1351760] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6811514, 1346215] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.) (15D 0b , [6800864, 1356432] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljbrokölen SSO om (artp.) (15D 2a , [6812894, 1350844] ) ,frisk lövblandskog ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Molinia caerulea    Blåtåtel
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ) , ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ) ,backkärr med bäckar och barrskog , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67856, 13683] ) ,kärr , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ) ,rikkärr med källdråg ,riklig ,2008 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,vanlig ,2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ) ,rikkärr i sluttning och vid vattendraget ,spridd ,2009 (LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794400, 1342640] ) ,myr, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Källmyran 15 km N Lima (artp.) (14D 4c , [6774148, 1363862] ) ,soligent kärr/soligent kärr , 1986 (LBr)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.) (14D 4e , [6773007, 1373014] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.) (14D 4e , [6774651, 1370617] ) ,skogskärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dragsjöåsen (artp.) (14D 4f , [6770518, 1377665] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.) (14D 5c , [6777590, 1362070] ) ,myr, sluttande, vid stig ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.) (14D 5e , [6775325, 1372624] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, myr V om (artp.) (14D 5e , [6777408, 1374374] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6784070, 1359930] ) ,kärr, öppet ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, O om (artp.) (14D 6c , [6780880, 1361770] ) ,vägdike vid skogsväg ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen (artp.) (14D 6c , [6781070, 1361600] ) ,kärr ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället (artp.) (14D 6c , [6782077, 1361348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783205, 1360769] ) ,myr ,noterad, ymnig. ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Jasmyran 4 km SV Sälen (artp.) (14D 6c , [6783751, 1360406] ) ,kärrkomplex/topogent kärr , 1987 (Thomas Rafstedt)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.) (14D 6d , [6783736, 1366253] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.) (14D 7b , [6787866, 1359069] ) ,kärrkomplex/soligent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Myrflodammen, SV om (artp.) (14D 8a , [6791110, 1350150] ) ,myr, öppen, sluttande ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6793480, 1352640] ) ,myr, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357590] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.) (14D 9c , [6795219, 1363783] ) ,rikkärr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6801419, 1346365] ) ,myrmark ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.) (15C 2j , [6810673, 1346198] ) , ,noterad ,1986 (Håkan Lernefalk)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljetjärnen OSO om (artp.) (15D 2a , [6810089, 1353071] ) ,älvstrandmiljö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.) (15D 3b , [6819819, 1357366] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (Thomas Rafstedt)
Nardus stricta    Stagg
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2006 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Storfjället (14D 6b , [67830, 13569] ) ,fjällsluttning ,rikligt ,2007 (MNo)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ) ,bäck i björkskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Kruggbäcken (artp.) (14C 8j , [6793600, 1348480] ) ,dalbotten, fjäll ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770644, 1367712] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Töllbjännmire (artp.) (14D 4e , [6774335, 1371543] ) ,källdråg ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långheden, V om stickvägen (artp.) (14D 5e , [6777205, 1374478] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.) (14D 6b , [6783009, 1359615] ) ,snölega , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.) (14D 6c , [6783092, 1360275] ) ,sluttande myr , 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783201, 1361190] ) ,vägkant/dike ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783205, 1360770] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.) (14D 6c , [6783355, 1360221] ) ,myr ,noterad ,2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Kläppenskjulet, O om (artp.) (14D 8a , [6793050, 1352380] ) ,barrskog, på stig ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Lilldalsstugan (artp.) (15C 1i , [6808552, 1344142] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,vägren ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813297, 1347177] ) ,tomt vid myr ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ) ,örtrik åstrand , 2012 (HLe)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2006 (UGu)
Storfjällsgraven (14D 6b , [6783820, 1357220] ) ,källdrag ,c:a 10 ,2007 (MNo)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ) ,stig i blandskog , 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ) , ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället , frekvens allm. , 2006 (MNo)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794650, 1344700] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.) (14C 8i , [6794850, 1344470] ) ,bäckravin, vid bäck ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.) (14C 9j , [6795670, 1348850] ) ,granskog, vid bäck i dalgång ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.) (14D 5c , [6776380, 1360890] ) ,sankmark i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.) (14D 6b , [6783820, 1359820] ) ,kärr, sluttande, i granskog ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Västra Sälsätern (artp.) (14D 7b , [6786300, 1358310] ) ,vägkant , 2008 (Håkan Gustafsson)
Synddalen, SV om (artp.) (14D 8a , [6792480, 1352160] ) ,blandskog, sank, vid bäck ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 8a , [6794140, 1352910] ) ,dalgång, sank ,noterad ,2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.) (14D 9a , [6795290, 1352630] ) ,stig, granskog ,noterad ,2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810751, 1345538] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,dike angränsande mot slåttermark vid fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Transtrand (artp.) (14D 5d , [6777450, 1365750] ) ,vägslänt, grusplan , 2008 (Håkan Gustafsson)
Maritgården (artp.) (14D 7c , [6787130, 1362500] ) ,ängsmark, vid älvbrink ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6813647, 1348421] ) ,vändplan, gammal hustomt ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.) (15D 0a , [6802620, 1350300] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Håkan Gustafson)
Hormunds kraftverk (artp.) (15D 0b , [6802596, 1358266] ) , ,noterad ,2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,älvstrandzon ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Phragmites australis    Vass
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ) ,rikkärr ,spridd ,2011 (LBr)
Piltsätern (14D 7d , [67856, 13683] ) ,blötmyr , 2009 (BGM)
Stor-Resjön (14D 8c , [6792830, 1364960] ) ,sjö ,mkt ,2006 (MNo)
2,4 km SV om Stor-Resjön (14D 8d , [6790950, 1366470] ) ,mindre myrpöl ,mkt ,2006 (MNo)
Korsviken i Horrmundsjön (15D 0c , [68031, 13612] ) ,strand ,rikligt ,2012 (MNo)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.) (14D 6e , [6784932, 1370823] ) ,myrkomplex/strängblandmyr , 1993 (Jan Schröder)
Hästnäset (artp.) (15D 0b , [6803958, 1359790] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813053, 1354601] ) ,sjö ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Poa alpina    Fjällgröe
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ) ,gammal örtgranskog , 2008 (RCa & LKs)
Taskborn (artp.) (15D 0b , [6800964, 1356715] ) ,väg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplats ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Poa annua    Vitgröe
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ) ,igenvuxen gräsmark , 2013 (DABS)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ) ,fäbod , 2009 (BGM)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,vägkant , 2012 (HLe)
Rullbäcken, vattenfall (artp.) (14D 6c , [6781601, 1363756] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802996, 1348841] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810798, 1345654] ) ,stugområde ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,grusväg ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Poa glauca    Blågröe
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,riklig ,1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ) ,diabasbrant ,rikligt utefter hela branten ,2009 (BGM)
Poa nemoralis    Lundgröe
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ) , ,t.riklig ,1989 (DABS)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ) ,älvstranden och strandskogen ,rikligt ,2008 (MNo)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.) (14D 4d , [6770247, 1367731] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.) (14D 4d , [6771129, 1366541] ) ,invid älvstranden ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.) (14D 9b , [6799800, 1357710] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.) (15D 0a , [6801850, 1354053] ) ,rastplats, vägren, blandskog , 2011 (Hans Sundström)
Norrsjön i S (artp.) (15D 2a , [6814307, 1354779] ) ,upplagsplast ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Poa palustris    Sengröe
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.) (14D 9b , [6799290, 1358150] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6802024, 1346341] ) ,vid älvkant. ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens ej bedömd , 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ) ,gräsmark , 2012 (HLe)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ) ,myrmark, rikkärr , 2013 (DABS)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ) ,älvstrand , 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ) ,gårdsplan vid nedbrunnet hus ,spridd ,2015 (LBr)
Näsvallkojan (artp.) (14D 4c , [6771120, 1364386] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)
Bredvalla, klippa (artp.) (14D 5b , [6777605, 1356312] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.) (15C 0j , [6803887, 1345995] ) ,vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.) (15C 2j , [6810656, 1345631] ) ,grusplan i trädgräns, fjällrished ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hormundsvalla (artp.) (15D 0b , [6800237, 1357976] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.) (15D 2a , [6813275, 1354553] ) ,älvstrand ,noterad ,2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.) (14D 4d , [6771027, 1366719] ) ,vägkant, gräsmark och ruderatmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Poa remota    Storgröe
750 m SV Sälens fjällkyrka i N-sluttningen av Storfjället (14D 6b , [6784, 1355] ) ,vid källbäck ,880 ex i blom ,1997 (RLu)
Öjskogsfjällets östsluttning. (14D 9a , [67952, 13547] ) ,källdråg i högörtgranskog, tre närbelägna lokaler. ,sparsamt ,1989 (LBr)
Öjskogsfjället (14D 9a , [67964, 13545] ) ,skog myrmosaik i nederdelen av bördig fjällsluttning. ,måttligt ,1996 (Lindenbaum Ulf)
Öjskogsfjället, de mellersta delarna av sluttningen (14D 9a , [67968, 13535] ) ,källsprång i högörtgranskog ,3 fläckar ,1989 (LBr)
Poa supina    Trampgröe
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ) , ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt , frekvens allm. , 2007 (UGu)
Poa trivialis    Kärrgröe
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795350, 1363720] ) ,källa i sluttning ,riklig ,2009 (LBr)
Näsvallkojan N (artp.) (14D 4c , [6771290, 1364403] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Lernefalk)

Uppdaterad 2021-05-06