TORSÅNG

461 arter

1488 rapporter

Lycopodium annotinum    Revlummer
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,fuktig blandskog , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,fuktig blandskog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Tylla (13F 0h , [67039, 14862] ) ,ängsvägkant ,t.rikligt ,2004 (IPt,Paul Sand)
NO Ornäs c:a 500 m V Djupsänget,hage mot jvg (13F 2h , [6710, 1486] ) ,betade ängsbackar n jvg (~5 ha) delvis av torrängskaraktär ,mkt rikl. ,1987 (TLj)
Djupsänget (artp.) (13F 2h , [6710750, 1486348] ) ,frisk gräsmark med enbuskar , 2015 (Tomas Ljung)
Djupsängethagen i Ornäs (artp.) (13F 2h , [6710759, 1486381] ) ,torr gräsmark med enbuskar ,1 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Ornäs vid Djupsänget (13F 2h , [67107, 14863] ) ,i örtrik betesbacke bland kattfot ,1 ex, senare uppätet av sork. ,1989 (TLj)
Från Ornäs - väg mot Storsund, ca 1200 m, ägoväg till vänster, 300 m över järnväg (13F 2h , [67108, 14864] ) ,sydvänd exponerad torrbacke intill järnvägen med enar, kattfot riklig, låsbräken riklig. del av större ungdjursbetad hagmark. f.d. hackslåttermark. ,1 ex ,1988 (TLj)
Polypodium vulgare    Stensöta
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704460, 1490812] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Hoberget (artp.) (13F 0h , [6703716, 1488885] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
3 km NO Ornäs (artp.) (13F 2h , [6712921, 1487838] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704502, 1490728] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Hoberget (artp.) (13F 0h , [6703716, 1488885] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Dryopteris cristata    Granbräken
N om fåran vid Holmsjön ca 250 m V om Vasstjärns SV-spets (13F 0h , [67024, 14862] ) ,björkkärr med hägg och torvtäktsgropar ,ca 200 tuvor ,1989 (TLj)
Fåran mellan St Holmsjön och älven på S-sidan ca 50 m S om bron (13F 0h , [67026, 14859] ) ,i björk/hägg-kärr ,spridda tuvor ,1989 (TLj)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Uvberget gc-väg (13F 1h , [6707224, 1485710] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Picea abies    Gran
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Bromsmossen, 300 m O (artp.) (13F 2h , [6712725, 1487874] ) ,hedbarrskog ,ormgran f. virgata ,2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Pinus contorta    Contortatall
Bromsmossen, 550 m OSO (artp.) (13F 2h , [6712627, 1487872] ) ,tallskog , 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossen, 550 m OSO (artp.) (13F 2h , [6712627, 1487872] ) ,tallskog , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Pinus sylvestris    Tall
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Juniperus communis ssp. communis    En
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Populus tremula    Asp
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Salix aurita    Bindvide
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Kanotstadion (artp.) (13F 0h , [6702860, 1486890] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Salix cinerea    Gråvide
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
St.Ornäs, nära Ornässtugan (13F 2h , [67100, 14861] ) ,vid stranden ,1 ex ,1994 (E.Ljungstrand)
Salix fragilis    Knäckepil
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Salix lapponum    Lappvide
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Bromsmossens östra kant (artp.) (13F 2h , [6712872, 1487374] ) ,kant av medelrikkärr , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Bromsmossens östra kant (artp.) (13F 2h , [6712872, 1487374] ) ,kant av medelrikkärr , 2011 (Crister Albinsson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Salix pentandra    Jolster
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Salix phylicifolia    Grönvide
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Salix triandra    Mandelpil
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,slänt mot älven , 2020 (SNy)
Gc-väg Torsång vid Skomsarbymyrans utlopp (13F 1h , [6705210, 1486727] ) ,vid vattnet , 2020 (SNy)
Myrica gale    Pors
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Alnus glutinosa    Klibbal
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ) ,slänt mot sjön , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Alnus incana    Gråal
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Betula nana    Dvärgbjörk
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Betula pendula    Vårtbjörk
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Betula pubescens    Glasbjörk
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Quercus robur    Ek
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola ,små plantor ,2020 (SNy)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Ornäs,Haganäs eft.jvg (13F 2h , [67106, 14870] ) ,banvall.hage ,stora snår ,1987 (TLj)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Urtica urens    Etternässla
Skomsarby,Torsångs handelsträdg.i växthusen (13F 1h , [67051, 14862] ) ,växthus på jordgolv o.utanför på jordhögar ,rikl. ,1987 (TLj)
Bistorta vivipara    Ormrot
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ) ,stränder vid Gammelgården , 2014 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Persicaria minor    Rosenpilört
Skomsarbydammen (13F 1h , [67052, 14866] ) ,blottad dystrand ,enstaka ,1993 (SNy)
Polygonum aviculare    Trampört
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Atriplex patula    Vägmålla
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
L.Ornäs (13F 2h , [67115, 14856] ) ,dyngstad ,enst. ,1987 (TLj)
Chenopodium album    Svinmålla
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviksberg, 800 m ONO ostligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) ,åker ,talrik ,1996 (SBm)
Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ) ,grusmark vid husgrund ,20-tal ex ,1996 (SBm)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ) ,grusmark vid husgrund bland svinmållor ,2 ex ,1996 (SBm)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Dianthus deltoides    Backnejlika
1 km NO Ornäs,500 m V Djupsänget (13F 2h , [6710, 1486] ) ,betade ängsbackar i sydläge ,spars. ,1987 (TLj)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Fåran vid plattformen (artp.) (13F 0h , [6702165, 1486510] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Sagina procumbens    Krypnarv
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Silene dioica    Rödblära
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Silene rupestris    Bergglim
SV-sidan av Tasberget V Rösåsen (13F 0i , [6702, 1491] ) ,berghäll , 1989 (RSj)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Spergularia rubra    Rödnarv
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Stellaria alsine    Källarv
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Stellaria media    Våtarv
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Ornäs n.badplatsen (13F 2h , [67102, 14864] ) ,strandäng ,enst. ,1988 (TLj)
Nuphar lutea    Gul näckros
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ) ,stränder vid Gammelgården , 2014 (SNy)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Faxens utlopp (artp.) (13F 2h , [6710750, 1485600] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Hepatica nobilis    Blåsippa
V Rösåsen (artp.) (13F 0i , [6703228, 1492673] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704502, 1490728] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Dalviks kvarn-Dalvik (13F 1i , [67061, 14917] ) ,vägkant ,1 ex ,1998 (SBm)
Caltha palustris    Kabbleka
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Myosurus minimus    Råttsvans
Kyrkan (13F 1h , [67052, 14870] ) ,kyrkogårsmuren ,fåtal ex. ,1990 (PJo)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Ranunculus ficaria    Svalört
Storsten (13F 1h , [67078, 14855] ) ,dikesren intill f.d. plantskola , m. Gagea minima ,rikl. ,1988 (TLj)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,fuktsvackor i åkermark , 2020 (SNy)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Vassjön (13F 0h , [6702366, 1486798] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,fuktsvackor i åkermark , 2020 (SNy)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14872] ) , , 1986 (SNy)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
800 m ONO D i Dalviksberg (13F 1i , [67052, 14925] ) ,ängsbackesfragment mellan åkerväg o åker ,fåtalig ,1996 (SBm)
Fumaria officinalis    Jordrök
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Djupsänget (artp.) (13F 2h , [6710881, 1486422] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Alliaria petiolata    Löktrav
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702210, 1486712] ) ,åkerkant , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Arabis glabra    Rockentrav
Torsång v.Burgrevg:a (13F 1h , [67063, 14876] ) ,torrbacke ,alla ex.angripna o.förkrympta ,~10ex. ,1988 (TLj)
Ornäs, Haganäs (13F 2h , [67103, 14870] ) ,parkanl.i glest busksnår mot gångväg ,1 ex. ,1987 (TLj)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Backtäktsbäckens utlopp i Runn (13F 1i , [67058, 14915] ) ,kärräng ,talrik ,1999 (SBm)
Tunaåleden, rastplats S Tyllsnäs gård (artp.) (13F 0g , [6704502, 1482983] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Kråkbäcken (artp.) (13F 2h , [6713094, 1487881] ) , , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Descurainia sophia    Stillfrö
Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ) ,ruderatmark,tippmassor vid sjön ,fåtalig ,1996 (SBm)
Erophila verna    Nagelört
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Ornäs, Haganäs (13F 2h , [67103, 14869] ) ,sliten grässlänt ,enst. ,1987 (TLj)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Hesperis matronalis    Hesperis
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Dalviksbergs by (13F 1i , [67050, 14910] ) ,häck i tomtgräns samt vägkant ,rikligt ,1996 (SBm)
Ornäs v. kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ) ,schakthögar, (hushållstipp) ,ymning ,1988 (TLj)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Dalviks kvarn (13F 1i , [67057, 14915] ) ,grusplan ,1 ex ,1998 (SBm)
Thlaspi arvense    Penningört
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Djupsänget (artp.) (13F 2h , [6710881, 1486422] ) , ,noterad ,2016 (Yvonne Malm)
Thlaspi caerulescens ssp. brachypetalum    Storskärvfrö
Dalviksberg ,V gården (13F 1i , [67050, 14917] ) ,grässlänt vid byvägen ,20-tal ex ,1998 (SBm)
Dalvik,Backtäktsbäckens nordsida ,100 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) ,sluttning mellan åker o bäck,bland björkar ,50-tal ex ,1996 (SBm)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Crassula aquatica    Fyrling
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14872] ) ,lerstrand , 1986 (SNy)
Sedum acre    Gul fetknopp
Gc-väg Torsång (13F 1h , [6705085, 1486630] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Ribes alpinum    Måbär
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Trostviken (artp.) (13F 1h , [6707810, 1488890] ) ,strandskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Tronsjö (13F 1h , [6705130, 1489470] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Dalviksbergs by (13F 1i , [67050, 14910] ) ,vägkant ,fåtalig ,1996 (SBm)
Dalvikskvarn , S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ) ,gräsbevuxen vägslänt ,enstaka ,1996 (SBm)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Tronsjö (13F 1h , [6705130, 1489470] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Uvberget (13F 1h , [6706560, 1486610] ) ,skogsstig ,fåtal ,2006 (IPt)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,igenväxt åkermark , 2013 (DABS, IPt)
Djupsänget (13F 2h , [6710747, 1486726] ) ,vall , 2011 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Tronsjö (13F 1h , [6705130, 1489470] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,igenväxt åkermark , 2013 (DABS, IPt)
Djupsänget (13F 2h , [6710747, 1486726] ) ,vall , 2011 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,igenväxt åkermark , 2013 (DABS, IPt)
Djupsänget (13F 2h , [6710747, 1486726] ) ,vall , 2011 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Potentilla anserina    Gåsört
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Fragaria moschata    Parksmultron
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67055, 14913] ) ,lundartad skog vid liten bäck ,25-tal ,1998 (SBm)
Fragaria vesca    Smultron
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Geum rivale    Humleblomster
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Potentilla erecta    Blodrot
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,slänt mot älven , 2020 (SNy)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
St.Ornäs, "bakvägen" till herrg:n (13F 2h , [67103, 14859] ) ,grusig vägkant/åkerren ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Rosa dumalis    Nyponros
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Rosa rugosa    Vresros
SO kyrkan vid brofästet (13F 1h , [67050, 14871] ) ,vägkant ,enstaka ,1987 (JEd & LBr)
NO Truttjärn (13F 1h , [67055, 14882] ) ,vägslänt (klart vägspridd-ej här odlad) ,10-tal ex ,1987 (JEd & LBr)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Rosa villosa ssp. villosa    Plommonros
800 m ONO D i Dalviksberg (13F 1i , [67052, 14925] ) ,vägkant , 1996 (SBm)
Dalviksberg, 800 m ONO ostligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) ,snår ,några buskar ,1996 (SBm)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ) ,slänt mot sjön , 2015 (DABS)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Rubus saxatilis    Stenbär
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704424, 1490756] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Rubus idaeus    Hallon
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Flatberget vid Milsbo (13F 0i , [67045, 14905] ) ,hygge vid bergbrant ,1 ex (gul form) ,1988 (GRo)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.) (13F 1g , [6705175, 1482876] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
800 m ONO östligaste gården i Dalviksberg (13F 1i , [67053, 14926] ) ,torr grusmark vid åkerväg ,25-tal ,1999 (SBm)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Medicago lupulina    Humleluzern
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Ornäs n.St.Ornäs (13F 2h , [67104, 14859] ) ,vägkant ,enst. ,1988 (TLj)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Dalviksberg, 800 m ONO ostligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) ,åkervägkant ,fåtalig ,1996 (SBm)
Dalvik-Dalviksberg ,vägskälet (13F 1i , [67054, 14912] ) ,vägkant,gårdsmark ,rikligt ,1996 (SBm)
Dalvik,Backtäktsbäckens sydsida ,40 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14916] ) ,vägkant ,~20 ex ,1996 (SBm)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Trifolium aureum    Gullklöver
Avtagsvägen mot Finnäset (13F 1i , [67054, 14909] ) ,vägslänt ,25-tal ex ,1998 (SBm)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium repens    Vitklöver
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Torsång mot Burgrevgdn. (13F 1h , [67060, 14877] ) ,landsvägskant ,enst. ,1988 (TLj)
Skålmyra (artp.) (13F 0h , [6704070, 1489075] ) , ,15 stjälkar/strån/skott ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
3 km NO Ornäs (artp.) (13F 2h , [6712921, 1487838] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Oxalis acetosella    Harsyra
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Geranium phaeum    Brunnäva
Milsbo, nära Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704107, 1491012] ) ,ängsmark, ca 100 m från närmaste fritidshus , 2015 (DABS)
Geranium pyrenaicum    Skuggnäva
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Geranium robertianum    Stinknäva
Ornäs v. kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ) ,schakthögar, (hushållstipp),mitt bland Hesperis o rester! ,1 ex. ,1988 (TLj)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Acer platanoides    Lönn
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Tomnäs (artp.) (13F 1h , [6709916, 1486992] ) ,tips fr allmänhet ,noterad ,2020 (Matilda Elgerud)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.) (13F 1g , [6705175, 1482876] ) ,i kanten av aspdunge omgiven av kornåker , 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.) (13F 1g , [6705175, 1482876] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.) (13F 1g , [6705175, 1482876] ) , ,noterad ,2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Frangula alnus    Brakved
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,fuktig blandskog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Kanotstadion (artp.) (13F 0h , [6702860, 1486890] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Hoberget (artp.) (13F 0h , [6703716, 1488885] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tilia cordata    Lind
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Tomnäs (artp.) (13F 1h , [6709341, 1487087] ) , ,1 ,2020 (Matilda Elgerud)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Viola arvensis    Åkerviol
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704502, 1490728] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Viola epipsila    Mossviol
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Viola palustris    Kärrviol
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Viola riviniana    Skogsviol
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Viola rupestris    Sandviol
Mellan Djupsänget - riksvägen (13F 2h , [67107, 14864] ) ,betade torrbackar ,enst. ,1987 (TLj)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704424, 1490756] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Dalviksbergs by (13F 1i , [67051, 14916] ) , ~refl~ ,kring gårdarna , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Elatine triandra    Tretalig slamkrypa
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,flytande i hela sjön,lossryckta , 1986 (SNy)
Peplis portula    Rödlånke
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,på lerutfyllnad vid stranden ,synnerligen talrik ,1986 (SNy)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Ösjöns stränder ,Ornäsviken (13F 1h , [6709, 1486] ) ,strandsnår och ängar ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Ösjöns stränder ,Ornäsviken (13F 1h , [6709, 1487] ) ,strandsnår och ängar ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Ösjöns stränder ,Ornäsviken (13F 2h , [6710, 1486] ) ,strandsnår och ängar ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Kålsjön (artp.) (13F 0h , [6704752, 1486775] ) , ,10 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Dalvik-Dalviksberg ,vägskälet 100 m längs vägen (13F 1i , [67053, 14912] ) ,gårdsmark vid uthus ,några få ex ,1996 (SBm)
800 m ONO östligaste gården i Dalviksberg (13F 1i , [67053, 14927] ) ,dike vid åker ,10-tal ,1999 (SBm)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67055, 14914] ) ,ruderatmark o sjöstrand ,100-tals ,1999 (SBm)
Epilobium montanum    Bergdunört
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Cornus alba    Videkornell
Torsång , nedom kyrkan (13F 1h , [67051, 14870] ) ,strandsnår ,enst.snår ,1987 (TLj)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Söder Stora Holmsjön (13F 0h , [6702785, 1486316] ) ,fuktig skogsmark , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67055, 14913] ) ,gammal trädgård kring uthus ,100-tal ,1998 (SBm)
Angelica sylvestris    Strätta
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Carum carvi    Kummin
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Cicuta virosa    Sprängört
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,längs stranden , 1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Ornäs, Faxen mln riksv.o.utloppet (13F 2h , [67105, 14856] ) ,näringsrika åstränder o.dybottnar ,fl.t.rikl. ,1987 (TLj)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Andromeda polifolia    Rosling
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Calluna vulgaris    Ljung
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704460, 1490812] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,fuktig blandskog , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Bromsmossen, 450 m O (artp.) (13F 2h , [6712877, 1487874] ) ,granskog ,plantor/tuvor ,2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Bromsmossen, 450 m O (artp.) (13F 2h , [6712877, 1487874] ) ,granskog ,3 plantor ,2011 (Crister Albinsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Trädgårdstorp, 300 m SO (artp.) (13F 2h , [6711372, 1485145] ) ,fuktig lövskog , 2011 (Crister Albinsson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Trädgårdstorp, 300 m SO (artp.) (13F 2h , [6711372, 1485145] ) ,fuktig lövskog , 2011 (Crister Albinsson)
Ledum palustre    Skvattram
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Vaccinium uliginosum    Odon
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Storsund,udden v.Sundet (13F 1h , [67098, 14889] ) ,gräsmark v.stranden m.videsnår ,några m2 ,1987 (TLj)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,längs stranden ,spars. ,1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Torsång kring älven o Prästtjärns utlopp (13F 1h , [6705, 1486] ) ,fuktstränder,anlagda slänter v. ny väg ,rikl. ,1987 (TLj)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Primula veris    Gullviva
Tronsjö (13F 1h , [67055, 14893] ) ,betad björkhage ,rikl. ,1988 (TLj)
Syringa vulgaris    Syrén
Dalviksbergs by (13F 1i , [67051, 14916] ) , ~refl~ ,kring gårdarna , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Vinca minor    Vintergröna
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Galium album    Stormåra
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Galium aparine    Snärjmåra
Dalviksberg, mellan de två östligaste torpen (13F 1i , [67052, 14923] ) ,kornåker ,rikligt ,1999 (SBm)
800 m ONO D i Dalviksberg (13F 1i , [67052, 14925] ) ,åkerkant , 1996 (SBm)
Dalviksberg, 800 m ONO ostligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ) ,åker ,enstaka ,1996 (SBm)
Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ) ,ruderatmark,tippmassor vid sjön ,fåtalig ,1996 (SBm)
Galium boreale    Vitmåra
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,fuktig blandskog , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,fuktig blandskog , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Dalviks kvarn, nordligaste byggnaden (13F 1i , [67055, 14915] ) ,grusplan bland gräs ,100-tals ,1999 (SBm)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ) ,stränder vid Gammelgården , 2014 (SNy)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galium verum    Gulmåra
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Nordanö, Jan Ersgården (13F 1h , [67076, 14875] ) ,på nässlor vid ladugården ,ca 5 m2 ,1989 (SNy)
Tomnäs, 1940-t (G. Landström) * vid Hellanders gård (13F 2h , [67101, 14871] ) , ,3 bestånd ,1987 (TLj o a)
Echium vulgare    Blåeld
Gc-väg Torsång (13F 1h , [6705085, 1486630] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Ornäs eft.jvg 500 m N St.Ornäs (13F 2h , [67106, 14860] ) ,torr banvall ,~10 ex. ,1988 (TLj)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Uvberget gc-väg (13F 1h , [6707224, 1485710] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Ornäs kvarn (13F 2h , [6710317, 1485736] ) , ,enstaka ,2011 (IPt)
Symphytum officinale    Äkta vallört
150 m N om Backtäktsbäckens utlopp (13F 1i , [67059, 14916] ) ,vägslänt ,1 ex (stort) ,1998 (SBm)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,slänt mot älven , 2020 (SNy)
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ) ,stränder vid Gammelgården , 2014 (SNy)
Uvberget gc-väg (13F 1h , [6707224, 1485710] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Backtäktsbäcken, dalen nära utloppet (13F 1i , [67061, 14920] ) ,skogskompost ,rikligt ,1996 (SBm)
Ornäs, Haganäs (13F 2h , [67103, 14869] ) ,komposthög ,ymniga snår ,1987 (TLj)
Änget (artp.) (13F 0h , [6704588, 1489770] ) , ,12 m² ,2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,fuktig blandskog i pölar , 2020 (SNy)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
V om torptecknet 500 m S om Starens (13F 1i , [67055, 14927] ) ,skogsängsmark mot odlingsrester vid stig ,4 ex ,1999 (SBm)
Djupsänget SV Oberget (13F 2h , [67109, 14865] ) ,betad hage i skogskanten ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Galeopsis bifida    Toppdån
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704424, 1490756] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Glechoma hederacea    Jordreva
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Lamium album    Vitplister
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,slänt mot älven , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Lamium hybridum    Flikplister
Dalviksberg, mellan de två östligaste torpen (13F 1i , [67052, 14923] ) ,kanten av kornåker ,rikligt ,1999 (SBm)
Lamium purpureum    Rödplister
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Lycopus europaeus    Strandklo
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Öv.Milsbosjöns utlopp ca 4 km SO Torsång (13F 0i , [67032, 14908] ) ,strandkant v.bäck , 1989 (RSj)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Mentha arvensis    Åkermynta
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Prunella vulgaris    Brunört
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Scutellaria galericulata    Frossört
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
3 km NO Ornäs (artp.) (13F 2h , [6712921, 1487838] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Stachys palustris    Knölsyska
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Torsång (DBS) (13F 1h , [67051, 14870] ) ,kyrkogårdsmuren (trol.planterad för läge sen) ,1 best. ,1988 (TLj)
Solanum dulcamara    Besksöta
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Öv.Milsbosjöns utlopp ca 4 km SO Torsång (13F 0i , [67032, 14908] ) ,strandkant v.bäck , 1989 (RSj)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Ornäs, Faxen mln riksv.o.utloppet (13F 2h , [67105, 14856] ) ,strandkärr å snår ,rikl. ,1987 (TLj)
Ornäs, Djupsänget v.Ösjön (13F 2h , [67106, 14866] ) ,sumpig gråalstrand v.bäckutlopp ,rikl. ,1987 (TLj)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Djupsänget (13F 2h , [6710776, 1486641] ) ,banvall ,enstaka ,2011 (IPt)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Dalviks kvarn (13F 1i , [67055, 14914] ) ,grusplan på tipp ,100-tals ,1999 (SBm)
Ornäs v.missionskyrkan (13F 2h , [67104, 14854] ) ,grusplan ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Linaria repens    Strimsporre
Ornäs eft.jvg 500 m N St.Ornäs (13F 2h , [67106, 14860] ) ,banvallsgrus ,~10 m2 ,1988 (TLj)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704424, 1490756] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla (artp.) (13F 0h , [6703340, 1487470] ) , ,noterad ,2016 (Sofia Alvarez Nordström, Ignacio Alvarez)
Scrophularia nodosa    Flenört
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.) (13F 1g , [6705175, 1482876] ) ,i kanten av aspdunge omgiven av kornåker , 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark ,både gul- och vitblommiga ,2015 (DABS)
Kyna eft.byväg (13F 1h , [67096, 14879] ) ,dikeskant mot villaträdg.(inpl.i trädg. 1950,där nu tinande),alltmer spr i omgivningen ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Kyna (13F 1h , [6709870, 1488077] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
1 km N Storsund mln jvg o.vägen (13F 2h , [67113, 14880] ) ,gräsbeväxt schaktyta (fyllnadsmtrl) ,5 stora best. m.manshöga fröställningar ,1987 (TLj)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Kullen N.Prästtjärn (13F 1h , [6706, 1487] ) ,stenig gräsmark , 1987 (JEd)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Ornäs v. kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ) ,schakthögar, (hushållstipp) ,~15 ex. ,1988 (TLj)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [67061, 14882] ) ,i stubbåker , 1988 (JEd)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Veronica officinalis    Ärenpris
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Skålmyrvägen (artp.) (13F 0h , [6703639, 1488576] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Veronica scutellata    Dyveronika
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Plantago major    Groblad
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Linnaea borealis    Linnéa
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Lonicera caerulea    Blåtry
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.) (13F 1g , [6705175, 1482876] ) ,i kanten av aspdunge omgiven av kornåker , 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Viburnum opulus    Olvon
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704502, 1490728] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,fuktig blandskog , 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Knautia arvensis    Åkervädd
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Söder Stora Holmsjön (13F 0h , [6702785, 1486316] ) ,fuktig skogsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Campanula patula    Ängsklocka
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
3 km NO Ornäs (artp.) (13F 2h , [6712921, 1487838] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Kyna, eft.byväg (13F 1h , [67096, 14880] ) ,dikeskant mot åker ,1 ex. ,1987 (TLj)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Achillea millefolium    Röllika
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Achillea ptarmica    Nysört
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Arctium minus    Liten kardborre
Dalviksberg, västligaste gården (13F 1i , [67050, 14917] ) ,vid liten lagårdsbyggnad ,3 ex ,1999 (SBm)
Tomnäs (13F 2h , [67100, 14871] ) ,gödseltipp i lövdunge ,2 ex. ,1987 (TLj)
Tomnäs (13F 2h , [67100, 14873] ) ,dyngstack ,3 ex. ,1988 (TLj)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Ornäs v. kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ) ,schakthögar, (hushållstipp) ,1 stort ex. ,1988 (TLj)
Artemisia absinthium    Malört
Ornässtugan (13F 1h , [67099, 14861] ) ,gräsmark,snår murar etc. ,rikl. ,1987 (TLj)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Bidens tripartita    Brunskära
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,längs främst östra stranden , 1986 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Carduus crispus    Krustistel
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Ornäs kvarn (13F 2h , [6710317, 1485736] ) , ,rikligt ,2011 (IPt)
Centaurea jacea    Rödklint
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Centaurea montana    Bergklint
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Gc-väg Torsång (13F 1h , [6705085, 1486630] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Storsund (13F 2h , [6710, 1488] ) ,fuktig gräsmark,snår etc v. bebyggelse ,spridd fl. ,1987 (TLj)
Cichorium intybus    Cikoria
Tylla (artp.) (13F 0h , [6704896, 1486793] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
Cirsium arvense    Åkertistel
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Cirsium helenioides    Brudborste
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.) (13F 1g , [6705175, 1482876] ) ,i kanten av aspdunge omgiven av kornåker , 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Crepis biennis    Skånefibbla
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ) ,stränder vid Gammelgården , 2014 (SNy)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704502, 1490728] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703967, 1488859] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lactuca serriola    Taggsallat
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Lapsana communis    Harkål
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Mycelis muralis    Skogssallat
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704460, 1490812] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Ornäs n.badplatsen (13F 2h , [67104, 14862] ) ,vägkant,ev.utkommen fr.sommarbebyggelse ,ca 10 ex. ,1988 (TLj)
1 km N Storsund mln jvg o skogsbilväg (13F 2h , [67113, 14880] ) ,gräsbeväxt fyllnadsgrus ,enst. ,1987 (TLj)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,slänt mot älven , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704502, 1490728] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,igenväxt åkermark , 2013 (DABS)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Senecio jacobaea    Stånds
Tylla (artp.) (13F 0h , [6704896, 1486793] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Senecio vulgaris    Korsört
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ) ,slänt mot sjön , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Sonchus asper    Svinmolke
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Dalviksberg, mellan de två östligaste torpen (13F 1i , [67052, 14922] ) ,åkerkant ,många ex ,1996 (SBm)
Dalviks kvarn, vid kvarnbyggnaden (13F 1i , [67056, 14914] ) ,vägdike ,2 ex ,1996 (SBm)
Tanacetum parthenium    Mattram
Torsång,int.kyrkomuren (13F 1h , [67051, 14870] ) ,gräsmark utanför kyrkogården ,1 ex. ,1987 (TLj)
Tanacetum vulgare    Renfana
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704424, 1490756] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Tussilago farfara    Hästhov
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Paris quadrifolia    Ormbär
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ) ,skogen närmast Torsångs skola , 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Ornäs, 150 m NV Ornässtugan (13F 2h , [67100, 14860] ) ,hästhage,delvis torräng ,rikl. ,1987 (TLj)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Tomnäs o.Kyna (13F 1h , [6709, 1487] ) ,vägkanter,dikes o.åkerrenar ,fl. ,1987 (TLj)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,längs stranden , 1986 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens sydsida ,100 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) ,bäckstrand ,20-tal ,1996 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Coeloglossum viride    Grönyxne
V Rösåsen (artp.) (13F 0i , [6703228, 1492673] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Bromsmossens östra kant (artp.) (13F 2h , [6712872, 1487374] ) ,kant av medelrikkärr , 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossens östra kant (artp.) (13F 2h , [6712872, 1487374] ) ,kant av medelrikkärr , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Goodyera repens    Knärot
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Oxbergets SV-sluttning (13F 2h , [67109, 14869] ) ,granskog ,~20 ex. ,1988 (TLj)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.) (13F 2h , [6710990, 1489601] ) ,brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog ,25 ,2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.) (13F 2h , [6711003, 1489588] ) ,brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog ,5 ,2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.) (13F 2h , [6711253, 1489481] ) ,brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog ,15 ,2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.) (13F 2h , [6711288, 1489479] ) ,brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog ,6 ,2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.) (13F 2h , [6711312, 1489469] ) ,brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog ,1 ,2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
O om NB N Oberget (artp.) (13F 2h , [6711915, 1487319] ) , ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Kolmossberget i NO (artp.) (13F 2h , [6712131, 1487771] ) ,granskog ,3 stjälkar ,2011 (Crister Albinsson)
Kolmossberget i NO (artp.) (13F 2h , [6712131, 1487771] ) ,granskog ,stjälkar/strån/skott ,2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Kolmossberget i NNO (artp.) (13F 2h , [6712134, 1487729] ) ,granskog ,2 stjälkar ,2011 (Crister Albinsson)
Kolmossberget i NNO (artp.) (13F 2h , [6712134, 1487729] ) ,granskog ,stjälkar/strån/skott ,2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
NV Norsgärdsberget (artp.) (13F 2h , [6712728, 1488089] ) , ,5 stjälkar/strån/skott ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
S Trumsveden (artp.) (13F 2h , [6713599, 1487892] ) , ,noterad ,2020 (Jenny Andersson)
Listera cordata    Spindelblomster
V Rösåsen (artp.) (13F 0i , [6703228, 1492673] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Listera ovata    Tvåblad
V Rösåsen (artp.) (13F 0i , [6703228, 1492673] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Calla palustris    Missne
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Lemna minor    Andmat
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ) ,strandkant , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,sjö , 1986 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Faxens utlopp i Ösjön v.Ornäs (13F 2h , [67102, 14857] ) ,näringsrik å o. sjöstrand ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Elodea canadensis    Vattenpest
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Öv.Milsbosjön (13F 0i , [67031, 14906] ) ,stränder och å ,rikl.även i blom ,1987 (TLj)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,sjö , 1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Torsång,viken S fotbollsplanen (13F 1h , [67051, 14867] ) ,grund vassvik ,rikl. ,1987 (TLj)
Gc-väg Torsång vid Skomsarbymyrans utlopp (13F 1h , [6705210, 1486727] ) ,vid vattnet , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Kålsjön (artp.) (13F 0h , [6704752, 1486775] ) , ,4 m² ,1981 (Bengt Oldhammer)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Potamogeton lucens    Grovnate
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,sjö , 1986 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Potamogeton praelongus    Långnate
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sparganium emersum    Igelknopp
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14875] ) ,sjö , 1986 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Ornäs,Faxens utlopp v.kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ) ,å ,enst. ,1988 (TLj)
Dalvik,Backtäktsbäckens utlopp i Runn (DF) (13F 1i , [67057, 14915] ) ,sjöstrand ,10-tal ,1998 (SBm)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,längs stranden ,spars. ,1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Juncus articulatus    Ryltåg
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Juncus bufonius    Vägtåg
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704424, 1490756] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Juncus bulbosus    Löktåg
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Skålmyrvägen (artp.) (13F 0h , [6703801, 1488846] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Juncus effusus    Veketåg
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Juncus filiformis    Trådtåg
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Luzula pilosa    Vårfryle
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704460, 1490812] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Luzula sudetica    Svartfryle
Ornäs, 500 m V Djupsänget (13F 2h , [6710, 1486] ) ,betade ängsbackar,delvis torräng ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Carex acuta    Vass-starr
Fåran vid bron (13F 0h , [6702722, 1485983] ) ,strandvegetation , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Gc-väg Torsång vid Skomsarbymyrans utlopp (13F 1h , [6705210, 1486727] ) ,vid vattnet , 2020 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Ornäs V om ån, ca 1920 (At) * 1953 (Tr, Fe) * lövkärr, 6 tuvor 1986 (SNy) *söder om Faxen (13F 2h , [67111, 14852] ) ,fuktig alskog och starrstrandäng ,2-3 ex ,1989 (TLj)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Carex canescens    Gråstarr
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Crister Albinsson)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Kyna (13F 1h , [67097, 14880] ) ,torrbacke ,enst. ,1988 (TLj)
Ornäs, 500 m V Djupsänget (13F 2h , [6710, 1486] ) ,betade ängsbackar,delvis torräng ,rikl. ,1987 (TLj)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Dalvik, Backtäktsbäckens stora kärr (13F 1i , [67059, 14919] ) ,kärrkant ,3 tuvor ,1999 (SBm)
Carex diandra    Trindstarr
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14875] ) ,sjöstrand , 1986 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Bromsmossens östra kant (artp.) (13F 2h , [6712872, 1487374] ) ,kant av medelrikkärr , 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossens östra kant (artp.) (13F 2h , [6712872, 1487374] ) ,kant av medelrikkärr , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Carex digitata    Vispstarr
Söder Stora Holmsjön (13F 0h , [6702785, 1486316] ) ,fuktig skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704460, 1490812] ) ,skogsmark , 2015 (DABS)
Carex dioica    Nålstarr
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Carex disticha    Plattstarr
Fåran vid bron (13F 0h , [6702722, 1485983] ) ,strandvegetation , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Carex echinata    Stjärnstarr
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Carex elata    Bunkestarr
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ) ,stränder vid Gammelgården , 2014 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Carex elongata    Rankstarr
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Ornäs n.badplatsen (13F 2h , [67103, 14864] ) ,Glyceria maxima-strand ,flera ex. ,1988 (TLj)
Ornäs i Faxen (13F 2h , [67105, 14856] ) ,näringsrik å ,fl. ,1988 (TLj)
Dalvik,Backtäktsbäckens nordsida ,100 m Ö om landsvägen (DF) (13F 1i , [67058, 14917] ) ,bäckstrand ,rikligt ,1996 (SBm)
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Carex flava    Knagglestarr
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Bromsmossen 400 m O (artp.) (13F 2h , [6712869, 1487705] ) ,fuktig skogskörväg , 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossen 400 m O (artp.) (13F 2h , [6712869, 1487705] ) ,fuktig skogskörväg , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Crister Albinsson)
Carex globularis    Klotstarr
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Carex limosa    Dystarr
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Carex loliacea    Repestarr
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
3 km NO Ornäs (artp.) (13F 2h , [6712921, 1487838] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Carex magellanica    Sumpstarr
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Crister Albinsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Carex ovalis    Harstarr
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Carex pallescens    Blekstarr
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Carex panicea    Hirsstarr
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Carex rostrata    Flaskstarr
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Skålmyran (artp.) (13F 0h , [6703959, 1488935] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex spicata    Piggstarr
Ornäs .kraftstn v.Faxens utlopp (13F 2h , [67103, 14857] ) ,vägren/åkerren ,3 ex. ,1987 (TLj)
St.Ornäs badplats (13F 2h , [67103, 14864] ) ,strandveg. ,rikl. ,1987 (TLj)
Ornäs, 500 m V Djupsänget (13F 2h , [67107, 14864] ) ,betad gräsmark ,t.rikl. fl. ,1987 (TLj)
L.Ornäs v.tegelladugården (13F 2h , [67115, 14856] ) ,ohävdad gräsmark ,rikl. ,1987 (TLj)
Ornäs mln Djupsänget o.riksv. (NV-spetsen) (13F 2h , [67110, 14861] ) ,beteshage/skogsdunge ,rikl. ,1987 (TLj)
Carex vaginata    Slidstarr
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Bromsmossens NV hörn (artp.) (13F 2h , [6713121, 1486858] ) ,sumpskog , 2011 (Crister Albinsson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Skålmyrvägen (artp.) (13F 0h , [6703639, 1488576] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Ornäs v.Faxens utlopp i Ösjön (13F 2h , [67102, 14857] ) ,dystrand ,enst. ,1988 (TLj)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Vassjön (13F 0h , [6702366, 1486798] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Trichophorum alpinum    Snip
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Agrostis capillaris    Rödven
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Agrostis gigantea    Storven
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Agrostis stolonifera    Krypven
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ) ,ladugårdsbacke , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ) ,ängsmark mot skog , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Avena fatua    Flyghavre
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Bromus inermis    Foderlosta
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ) ,slänt mot sjön , 2015 (DABS)
Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ) ,ruderatmark,tippmassor vid sjön ,ett par m2 ,1996 (SBm)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ) ,nyanlagda gräsytor ,rikligt ,2020 (SNy)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ) ,fuktig gräsbevuxen skogsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Calamagrostis stricta    Madrör
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviksbergs by (13F 1i , [67051, 14916] ) , ~refl~ ,kring gårdarna , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ) ,gräsbevuxen skogskulle , 2013 (DABS)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Roegneria canina    Lundelm
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14872] ) ,mellan sjön o.älven , 1986 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Elytrigia repens    Kvickrot
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Festuca ovina    Fårsvingel
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712808, 1487248] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Milsbo S, väg W804 (artp.) (13F 0i , [6702672, 1491207] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Söder Stora Holmsjön (13F 0h , [6702785, 1486316] ) ,fuktig skogsmark , 2020 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ) ,vattensjuk ängsmark , 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Glyceria maxima    Jättegröe
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,längs stranden , 1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ) ,strandområde , 2015 (SNy)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14872] ) ,mellan sjön o.älven , 1986 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nordsida ,myrens NV del (13F 1i , [67059, 14918] ) ,kärräng ,riklig ,1996 (SBm)
Hierochloë hirta ssp. hirta    Älvmyskgräs
Dalälven vid Kanotstadion (13F 0h , [67024, 14869] ) ,ängsmark n.älven , 1986 (JEd)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nordsida ,vid öppen myrvattenyta (13F 1i , [67058, 14917] ) ,kärräng ,riklig ,1996 (SBm)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ) ,stränder vid Gammelgården , 2014 (SNy)
Melica nutans    Bergslok
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ) ,bäckdråg , 2018 (SNy)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ) ,skogsmark, före naturvårdsbränning , 2014 (SNy)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Nardus stricta    Stagg
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6702706, 1487124] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ) ,längs stranden , 1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2000 (SBm)
Phragmites australis    Vass
Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ) ,älvstrand , 2013 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ) ,sjö , 2015 (DABS)
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ) ,stränder vid Gammelgården , 2014 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ) ,vattensjuk strand , 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0i , [6703240, 1490850] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Poa annua    Vitgröe
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ) ,ängsmark , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Poa compressa    Berggröe
Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ) ,ruderatmark,tippmassor vid sjön ,fåtalig ,1996 (SBm)
Poa nemoralis    Lundgröe
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsrik skogsbacke , 2013 (DABS)
Poa palustris    Sengröe
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ) ,vägkanter och stränder , 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ) , ~refl~ , , frekvens allm. , 2000 (SBm)
Poa supina    Trampgröe
Ornässtugan (13F 1h , [67099, 14861] ) ,grässlänt,gräsmattor mot sjön ,rikl. ,1987 (TLj)
Poa trivialis    Kärrgröe
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ) ,kulturmarker, sjö och älvstrand , 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ) ,kärr , 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ) ,byväg och sjöstrand , 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ) ,byväg och sjöstrand , 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ) ,ängsmark , 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ) ,stränder vid sjön och närliggande skog , 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ) ,igenväxande ängsmark , 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Puccinellia distans    Grått saltgräs
Ornäs eft.Rv60 v.bron över Faxen (13F 2h , [67106, 14855] ) ,vägkanter ,rikl. ,1988 (TLj)
Secale cereale    Råg
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ) , ~refl~ , , frekvens m.allm. , 2000 (SBm)

Uppdaterad 2021-03-14