SVÄRDSJÖ

643 arter

7990 rapporter

Huperzia selago ssp. arctica    Groddlummer
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ) ,våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet ,Tre fläckar à några dm2 ,2003 (NGu)
Huperzia selago    Lopplumer
500 mSV Gnupen (14G 0b , [6750160, 1509340] ) , ~refl~ ,vägdike , 2008 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ) ,myrflarkar , 1990 (JEd)
Skålviken, Hyn (14G 1b , [6755150, 1508800] ) ,strand, reglerat vatten , 2008 (NGu)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Söder om Ön (13G 7b , [6736010, 1506680] ) ,barrskog ,rikligt, finns på flera ställen i skogsområdet ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Orrbergs fly (artp.) (13G 5b , [6728147, 1509608] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Himmelsberget (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512013] ) ,tallskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Söder om Ön (13G 7b , [6736200, 1506670] ) ,grusig vägkant ,mindre allmän ,2008 (JWk)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersbodabacken (artp.) (13G 6b , [6730827, 1507224] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Dalagården (artp.) (13G 6b , [6733522, 1505425] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nybotjärnstickaren, öst (artp.) (13G 7e , [6735998, 1521187] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Linghed, 500 m V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742620, 1504393] ) ,torr tallskog ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mossgräsbergets NR, bränt 2011 (artp.) (13G 8c , [6742825, 1511074] ) ,talldominerad bitvis lövrik naturskog, bränd 2011 ,noterad, 2 plantor ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Mossgräsbergets NR, bränt 2011 (artp.) (13G 8c , [6742895, 1511169] ) ,talldominerad bitvis lövrik naturskog, bränd 2011 ,noterad, 1 planta ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Alderistjärnen 200m NV (artp.) (13G 8c , [6744034, 1511511] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rostberget (artp.) (13G 9a , [6747965, 1503006] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Klossbränden Ö (artp.) (14G 2b , [6763895, 1509305] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hemmyren, söder om (artp.) (14G 2d , [6760867, 1515987] ) ,längs stig i skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [67411, 15186] ) ,myr ,fl.o.spridd ,2002 (DABS)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant , 1990 (JEd)
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ) ,myrflarkar , 1990 (JEd)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr ,10^2 ,2001 (NGu)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734621, 1529113] ) ,myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
N om bron mot Isala (13G 7b , [6738190, 1506420] ) ,mjukbotten c:a 2 m djupt ,svårbedömt ,2008 (JWk)
Nysjön, sv delen (14G 1b , [67582, 15090] ) ,sjö, oligotrof , 2003 (NGu)
Hillersboda badplats (artp.) (13G 6b , [6732832, 1506134] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736330, 1506900] ) ,strand ,vanlig över hela området ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.) (13G 8c , [6740309, 1513006] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Hemmyren, sydost om (artp.) (14G 2d , [6760779, 1516232] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ) ,dike, delvis vattenfyllt , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506940] ) ,grunt vatten ,vanlig i hela Svärdsjön ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2001 (NGu)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.) (13G 8c , [6740309, 1513006] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506940] ) ,lövskog ,rikligt på lokalen, återfunnen på några ställen på kartbladet ,2008 (JWk)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant , 1990 (JEd)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Dike , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Österkvarn (13G 7b , [6736420, 1509320] ) ,dike ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [67588, 15063] ) ,sumpskog, källöversilad, örtrik , 2005 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hällåsen (artp.) (13G 9f , [6745592, 1527972] ) ,skog, blandskog, björk och barr i bergsluttning, ungskog ,noterad ,2008 (Peter Ståhl)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Gråsala (13F 6j , [67338, 14983] ) ,sumpig kalkpåv.blandskog ,någon m2 ,1988 (PDm)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Skuggig del av slåtteräng (13G 7b , [6736340, 1506990] ) ,ängsmark ,rel rikligt, vanlig flerst i skogen ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hällåsen (artp.) (13G 9f , [6745592, 1527972] ) ,skog, blandskog, björk och barr i bergsluttning, ungskog ,noterad ,2008 (Peter Ståhl)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Vintjärnen, den västra (artp.) (13G 8c , [6744950, 1512078] ) ,långgrund sandstrand, i mosstuva ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Backabro N-ut (13F 6j , [67336, 14969] ) ,örtrik torräng i vägkant ,enst. ,1988 (JEd)
Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ) ,ört-torrbacke m.ängsgentiana etc. i beteshage ,2 ex. ,1988 (JEd)
Linghed 700 m NNV bron (13G 8a , [67409, 15035] ) ,torräng efter gammal körväg ,ca 10 ex ,1989 (JEd)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,torr ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark, kant av gräsmatta ,enstaka ,2008 (NGu)
Hillersbodabacken (artp.) (13G 6b , [6730827, 1507224] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Bergkvists hage (artp.) (13G 6b , [6733040, 1506446] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Bergkvists hage (artp.) (13G 6b , [6733040, 1506446] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, Bergkvists gårdstun (artp.) (13G 6b , [6733175, 1506060] ) , ,25 plantor/tuvor ,2019 (Urban Gunnarsson)
Spjärsbodarna (artp.) (14G 0b , [6752960, 1505800] ) ,källa ,1 ,2011 (Mattias Ahlstedt)
Nysjöns fäb., Svärdsjö förs (artp.) (14G 1b , [6758790, 1508760] ) ,ängs- och betesmark ,4 plantor ,2012 (Bo Norell)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,8 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Skifttjärn, 500m ONO om, Dlr(Falun) (artp.) (13G 8b , [6743582, 1508597] ) ,längs gamla järnvägen vid en parkeringsficka ,71 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Polypodium vulgare    Stensöta
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,stenblock , 2017 (JMa & UGu)
V om Hillersbodavägen (13G 7b , [6735010, 1505660] ) ,barrblandskog (litet sparat parti (naturvårdsavtal), annars avverkat ,täml fåtalig, relativt ovanlig på hela rutan (förutom Isalanäset) ,2009 (JWk)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svartåsens södra del (artp.) (13G 6c , [6731198, 1510060] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 850 m SO om (artp.) (13G 7f , [6736548, 1528159] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Mossgräsbergets naturreservat (artp.) (13G 8c , [6742470, 1511317] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Trollknulen (artp.) (13G 9d , [6745040, 1515473] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733688, 1503636] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6735900, 1506660] ) ,skog ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant ,t.rikligt ,2012 (DABS)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
S om Ön (13G 7b , [6736120, 1506900] ) ,skog ,vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, Kroktjärnsvägen (artp.) (13G 6b , [6733060, 1506820] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 700 m SO (artp.) (13G 7f , [6736592, 1527928] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Uvberget branten (artp.) (13G 6f , [6732734, 1526118] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736160, 1506910] ) ,fuktig skogsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
NV om Sallakmyren (13G 9d , [67451, 15183] ) ,sumpskog, stamkulle av gammal trädstamsdel ,en grupp ,2013 (Torbjörn Ryneus)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2001 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729163, 1502537] ) ,fuktig sandtallskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvberget branten (artp.) (13G 6f , [6732734, 1526118] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Räkenberget, Barka källa (artp.) (13G 9d , [6745173, 1517348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Ö om Österbyn (13G 7b , [6736630, 1509980] ) ,lövblandskog, upptagen som värdefull av SVS (till stor del avverkad) ,fåtalig. ovanlig på rutan ,2009 (JWk)
Vintjärn gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.) (13G 9c , [6746067, 1512972] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
1 km V om Ön (13G 7b , [6736210, 1506450] ) ,skogsvägkant ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729163, 1502537] ) ,fuktig sandtallskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505710] ) ,intill högar med trädgårdavfall, troligen spridd därifrån ,fåtalig ,2008 (JWk)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Svartnäs vid dammen (artp.) (14G 0d , [6754995, 1518025] ) ,stenvägg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Söder om Ön (13G 7b , [6736130, 1506900] ) ,grandominerad skogsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
NV om Sallakmyren (13G 9d , [67451, 15183] ) ,sumpskog, stamkulle av gammal trädstamsdel ,några små ex, 2013 (Torbjörn Ryneus)
500 m N St Acktjärnen (14G 0b , [6752040, 1507340] ) , ~refl~ ,källa i skog , 2008 (NGu)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [67588, 15063] ) ,sumpskog, källöversilad, örtrik , 2005 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Himmelsberget (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512013] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris cristata    Granbräken
NV om Sallakmyren (13G 9d , [67451, 15183] ) ,sumpskog, stamkulle av gammal trädstamsdel ,3 blad ,2013 (Torbjörn Ryneus)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
800 m NV om Östansjö ,invid stora mossen (13G 7b , [6738150, 1507330] ) ,grandominerad skogsmark , 2008 (JWk)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [67588, 15063] ) ,sumpskog, källöversilad, örtrik , 2005 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729163, 1502537] ) ,fuktig sandtallskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed NV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742857, 1504572] ) ,barrskog ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Räkenberget, Barka källa (artp.) (13G 9d , [6745173, 1517348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Söder om Ön (13G 7b , [6736110, 1506870] ) ,grandominerad skogsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ) ,vägslänt , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
300 m N om Prediksstolen (13G 9b , [6749950, 1509510] ) ,källflöde i ungskog , 2008 (NGu)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [67588, 15063] ) ,sumpskog, källöversilad, örtrik , 2005 (NGu)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Finnberget (artp.) (13G 8c , [6744536, 1510783] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Blechnum spicant    Kambräken
Spaksjön, norr om byn (artp.) (14G 2c , [6761848, 1514636] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Larix decidua    Europeisk lärk
Borgärdet, bakom vårdcentralen (13G 7b , [6736000, 1505700] ) , , 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.) (13G 8c , [6740322, 1513115] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Picea abies    Gran
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter ,planta ,2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736110, 1507110] ) ,skog , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Borrsjöån, naturvärde (artp.) (13G 7f , [6736788, 1527006] ) ,naturskogsartad äldre tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pinus sylvestris    Tall
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6735780, 1507390] ) ,skogsmark , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Trollnäs (artp.) (13G 7b , [6738236, 1506094] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Borrsjöån, nyckelbiotop (artp.) (13G 7f , [6736705, 1527000] ) ,naturskogsartad äldre tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Borrsjöån, naturvärde (artp.) (13G 7f , [6736735, 1527115] ) ,naturskogsartad äldre tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Borrsjöån, naturvärde (artp.) (13G 7f , [6736743, 1527123] ) ,naturskogsartad äldre tallskog ,noterad ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juniperus communis ssp. communis    En
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506920] ) ,blandskog , 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.) (13G 8c , [6740322, 1513115] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Populus balsamifera    Balsampoppel
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737035, 1506271] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Populus tremula    Asp
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736380, 1507090] ) , ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [6755080, 1505530] ) ,ängsmark, liten vid övergivet stall , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729163, 1502537] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix aurita    Bindvide
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Borgärdet (13G 7b , [6735980, 1506600] ) ,myrkant ,flerst. ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6753952, 1514819] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506900] ) ,skogsbryn ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 850m SO om (artp.) (13G 7f , [6736358, 1528144] ) ,stor och äldre med lunglav , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Salix cinerea    Gråvide
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506860] ) ,strandskog ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Böls kyrka, 600m S om (artp.) (13G 8b , [6743637, 1508863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix fragilis    Knäckepil
Borgärdet ,Nära fotbollsplan (13G 7b , [6736670, 1505300] ) ,fuktdrog ,enstaka, förvildad här och på ett par andra ställen på rutan ,2008 (JWk)
Salix lapponum    Lappvide
Olarsviken, Isalaåns utlopp (13G 7b , [6738760, 1506890] ) ,strandäng ,finns spridd runt sjön, särskilt praktfulla här ,2008 (JWk)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,vid fotbollsplanen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Hunsen (13G 7b , [6736440, 1509980] ) ,fuktig skogsmark, strand ,flertal ,2009 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Hålsmyren, 4 km S om Enviken (artp.) (13F 7j , [6739000, 1497230] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Gärdenfors)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, Kroktjärnsvägen (artp.) (13G 6b , [6733060, 1506820] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Böls kyrka, 600m S om (artp.) (13G 8b , [6743637, 1508863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix pentandra    Jolster
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ) ,vägkant gränsande mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736270, 1506870] ) ,skogsbryn ,flera, rel vanlig på rutan ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,vid fotbollsplanen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Sveden (13G 7a , [6735820, 1503400] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506920] ) ,strandskog ,spridd på rutan på sjöständetr och fuktiga marker ,2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67411, 15186] ) ,vägkant ,enst. ,2002 (DABS)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ) ,våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet ,Ca 1 ar ,2003 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Sveden, Vid gruvhålen nordväst (artp.) (13G 7a , [6735830, 1503550] ) ,i bryn ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Höganäsbadet (13G 7b , [6738430, 1506200] ) ,sandrevel ,rel spridd längs sjöns stränder ,2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg, ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754028, 1514310] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Salix viminalis    Korgvide
Liljansnäs, längs vägen till Skräddars (artp.) (13G 6b , [6732239, 1506170] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Myrica gale    Pors
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736350, 1506930] ) ,strandäng ,vanlig längs svärdsjöns stränder mfl ställen ,2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2012 (IPt)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hinsen, NV delen (artp.) (13G 5c , [6727915, 1513011] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dalagården, nära Liljan (artp.) (13G 6b , [6733170, 1505630] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734621, 1529113] ) ,myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Trollnäs (artp.) (13G 7b , [6738236, 1506094] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.) (13G 8c , [6744950, 1512078] ) ,långgrund sandstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Utgrycken (13F 7i , [6739260, 1490360] ) ,sjöstrand , 2006 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
På halvö i Borgärdesströmmen (13G 7b , [6735900, 1505950] ) ,fuktig lövskog ,tiotal träd ,2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand ,2 små plantor ,2012 (IPt)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant , 1990 (JEd)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
NV om Sallakmyren (13G 9d , [67451, 15183] ) ,sumpskog ,flera grova träd ,2013 (Torbjörn Ryneus)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Orrbergs fly (artp.) (13G 5b , [6728147, 1509608] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda badplats (artp.) (13G 6b , [6732832, 1506134] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.) (13G 8c , [6740309, 1513006] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Mossgräsbergets NR, S delen (artp.) (13G 8c , [6741844, 1511412] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744693, 1519487] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Eriksson)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Alnus incana    Gråal
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ) ,vägkant gränsande mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,fuktig lövskog, strandskog ,mkt allmän ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ) , ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2001 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
800 m NV om Östansjö (13G 7b , [6738140, 1507480] ) ,tallmosse ,relativt fåtalig, men på flera ställen i mossen ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734621, 1529113] ) ,myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Maggasmyren 850 m OSO om (artp.) (13G 7f , [6736702, 1528101] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Sallaksmyren vid Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744921, 1519231] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Enviksberget, myr norr om (artp.) (14G 0d , [6753194, 1517034] ) ,mosse ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506940] ) ,trädgården ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark ,även en stor Ornäsbjörk ,2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
S om Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506870] ) ,strandskog ,vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hällåsen (artp.) (13G 9f , [6745592, 1527972] ) ,skog, blandskog, björk och barr i bergsluttning, ungskog ,noterad ,2008 (Peter Ståhl)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,myr vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Corylus avellana    Hassel
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Quercus robur    Ek
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Palmsgården (artp.) (13G 6b , [6733545, 1505660] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,större planta vid gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Humulus lupulus    Humle
Borgärdet (13G 7b , [6735760, 1505700] ) ,skuggig strandlänt invid högar med trädgårdsavfall , 2008 (JWk)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,åkerkant , 2012 (IPt)
"Ön, fuktängen bakom ""ryttargården""" (13G 7b , [6736190, 1506970] ) ,kring fd gödselstad ,rikligt ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Bistorta vivipara    Ormrot
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ) ,vägkant gränsande mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736380, 1507090] ) ,strandäng , 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,längs väg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, vid husen ner mot Liljan (artp.) (13G 6b , [6732570, 1506410] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Spjärsbodarna, del av betesvallen V p-platsen (artp.) (14G 0b , [6752908, 1505913] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Ön (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,ruderat ,rel vanlig ,2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Fallopia japonica    Parkslide
Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505710] ) ,hög med trädgårdsavfall ,ruderat ,fåtalig ,2008 (JWk)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Höganäsbadet (13G 7b , [6738140, 1506260] ) ,bäckkant liten bäck ,riklig på lokalen, annars mindre allmän ,2008 (JWk)
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia    Strandpilört
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Toftbyn (13F 6j , [6732906, 1498986] ) ,vägkant gränsande mot åkermark o potatisland , 2017 (JJa & SJa)
Östansjö (13G 7b , [6737950, 1507200] ) ,åkerdike ,rikligt ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, vid föjset (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,dyngstack , 2003 (NGu)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Höganäsbadet (13G 7b , [6738240, 1506310] ) , , 2008 (JWk)
Polygonum aviculare    Trampört
Sjötomt NO Fläddran (13F 6j , [6732886, 1497277] ) ,trädgårdskant , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736380, 1507090] ) ,ruderat ,jordhög , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Nysjö fäbodar, vid föjset (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,dyngstack , 2003 (NGu)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rheum x cultorum    Rabarber
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506880] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735873, 1503853] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs vid dammen (artp.) (14G 0d , [6754995, 1518025] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ) ,vägkant gränsande mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön,Ryttargården (13G 7b , [6736210, 1506960] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.) (13G 5c , [6726561, 1511416] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740306, 1506236] ) ,betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Österkvarn (13G 7b , [6736420, 1509340] ) ,dikeskant ,rikligt på lokalen, annars rätt ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Rumex crispus    Krusskräppa
Gråsala strax N skolan (13F 6j , [67335, 14992] ) ,åkervall ,enst. ,1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Boda (13G 6a , [6733, 1503] ) ,åkerkant ,enstaka ,1987 (JEd & TLj)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,ruderat ,fåtalig ,2008 (JWk)
Hillersbodabäcken, vid bron (artp.) (13G 6b , [6732616, 1507052] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740543, 1502701] ) ,ruderatmark vid potatisåker ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Torbjörn Rynéus, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Ryttargården (13G 7b , [6736190, 1506960] ) ,fuktig fd betesmark ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, vid föjset (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,dyngstack , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.) (13G 8c , [6740322, 1513115] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Atriplex patula    Vägmålla
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736280, 1506900] ) ,rabatter, jordhögar , 2008 (JWk)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Chenopodium album    Svinmålla
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736370, 1507080] ) ,jordhög ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
S om Kyrkogården (13G 7b , [6736750, 1506050] ) ,jordhög ,ruderat ,rel riklig på platsen, enda kända lokalen på rutan ,2008 (JWk)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736750, 1506050] ) ,jordhög ,rel. fåtalig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, vid föjset (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,dyngstack , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Montia fontana    Källört
"Ön, ""Ryttargården""" (13G 7b , [6736180, 1506980] ) ,fuktäng ,rel. rikligt ,2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [6752840, 1505700] ) , ~refl~ ,källdrag , 2008 (NGu)
Spjersbodarna (14G 0b , [6753170, 1505830] ) , ~refl~ ,källdrag , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde ,rikligt ,2002 (NGu)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,murkrön o sandiga gräsmattor ,riklig ,1992 (JEd)
Kyrkogården (13G 7b , [6737200, 1506370] ) , , 2008 (JWk)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ) ,slänter , 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Cerastium arvense    Fältarv
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ) ,ängsmark,vägkant ,rikligt ,2009 (IPt)
Lumsheden (13G 6e , [6732760, 1524000] ) ,vägslänt ,fåtalig ,2007 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Borgärdet,samhället (13G 7b , [6735, 1505] ) ,vallar,betesmark,väg o. åkerkanter ,fl. allmän ,1987 (TLj)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736260, 1506890] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.) (13G 5c , [6726561, 1511416] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.) (13G 6e , [6730956, 1521057] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kattnäsudden tomt vid vägen (artp.) (14G 2d , [6760493, 1515851] ) ,skogsbilväg och tomt ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736260, 1506890] ) ,tomtmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö gruva (artp.) (13G 6a , [6732990, 1501690] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.) (13G 6e , [6730956, 1521057] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740259, 1505617] ) ,ängs- och åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Herrgårdsberget (artp.) (14G 0d , [6753252, 1516802] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Gråsala 200 m N skolan (13F 6j , [67335, 14992] ) ,torr gräsbacke v.odl.röse ,enst. ,1988 (JEd)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Sveden mot NV (13G 7a , [67356, 15041] ) ,sandig gårdsplan ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506910] ) ,tomtmark , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt "Formgrens" (14G 1b , [6758620, 1508690] ) ,betesmark, tort på sandbas , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732630, 1497861] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda slalombacke (artp.) (13G 6b , [6730734, 1507344] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2019 (Lena Berg)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Herniaria glabra    Knytling
Bengtsheden (13G 6a , [6731, 1503] ) ,sandig vägkant ,enstaka ,1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [67340, 15038] ) ,sandtag ,enstaka ,1986 (JEd)
Sveden mot NV (13G 7a , [67356, 15041] ) ,sandig gårdsplan ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Borgärdet (13G 7b , [67356, 15051] ) ,torrbacke ,enstaka ,1986 (JEd)
Borgärdet, mln villaomr o.ån (13G 7b , [67359, 15057] ) ,sandblottor v.gångväg ,flera ex. ,1987 (TLj)
Olersviken (13G 7b , [6736320, 1506950] ) ,sliten mark , 2002 (TLj)
Borgärdet (13G 7b , [6736440, 1505860] ) ,torr grusyta ,rel rikligt. finns på torr grusmark på flera ställen på rutan ,2008 (JWk)
Mln bron mot Isala o.badplatsen (13G 7b , [67380, 15064] ) ,sandig parkering intill f.d.brofäste ,rikl. ,1987 (TLj)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,torr ängsmark , 2007 (IPt)
Svärdsjö gruva (artp.) (13G 6a , [6732948, 1501622] ) , ,ej återfunnen ,2019 (Linnea Hedman)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, folketshus (artp.) (13G 9c , [6745667, 1513225] ) , ,258 plantor/tuvor ,2019 (Linnea Hedman)
Vintjärn folkets hus (artp.) (13G 9c , [6745667, 1513225] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn (artp.) (13G 9c , [6745825, 1513347] ) ,gruvområde ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Vintjärn Gruvlaven (artp.) (13G 9c , [6746040, 1513100] ) , ,180 plantor/tuvor ,2019 (Linnea Hedman)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754999, 1518267] ) , ,59 plantor/tuvor ,2019 (Linnea Hedman)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 1d , [6755154, 1518024] ) , ,36 plantor/tuvor ,2019 (Linnea Hedman)
Borgärdet, v.'Hedenborg' (nära tid.lok.) (13G 7b , [67358, 15051] ) ,solexp.sliten sandbacke,på åsen ,rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ) ,skogsbilvägslänt , 2012 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736240, 1506990] ) ,dikeskant , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Palmsgården NO (artp.) (13G 6b , [6733463, 1505829] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Svärdsjö gruva (artp.) (13G 6a , [6732990, 1501690] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Boda vid Raphällen (13G 6a , [67342, 15026] ) ,på block ,enst. ,1992 (JEd)
V om Hillersbodavägen (13G 7b , [6735010, 1505680] ) ,barrblandskog (litet sparat parti (naturvårdsavtal), annars avverkat ,t. rikligt ,2009 (JWk)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Dike , 2015 (DABS)
Ön, Ålhusbacken (13G 7b , [6736250, 1506630] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.) (13G 6e , [6730956, 1521057] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740259, 1505617] ) ,ängs- och åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Borgärdet, åskrönet (13G 7b , [6736600, 1505860] ) ,torr sandmark ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Linghed i torrbacke vid Åsvägen (13G 8a , [6740589, 1503514] ) ,torrbacke , 2002 (TLj)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Silene dioica    Rödblära
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736330, 1506960] ) ,skogsbryn vid slåtteräng ,rel. fåtalig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Finnberget (artp.) (13G 8c , [6744536, 1510783] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.) (13G 9c , [6746067, 1512972] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Silene latifolia    Vitblära
Arnbo vid lv (13G 7a , [67352, 15025] ) ,torr vägslänt ,enst. ,1990 (JEd)
Strandskog vid kyrkogården (13G 7b , [6737000, 1506290] ) , ,flerst. ,2008 (JWk)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,åstorrbacke ,t.riklig ,1989 (JEd)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren ,enst. ,1990 (JEd)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737196, 1506365] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Silene rupestris    Bergglim
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Silene vulgaris    Smällglim
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars, jordhög (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,ruderat ,vanlig på ruderat- och åkermark ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spergularia rubra    Rödnarv
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Borgärdet, gatkanter (13G 7b , [6736030, 1505420] ) ,ruderat ,flerst i och utasnför samhället ,2008 (JWk)
Olersviken (13G 7b , [6736320, 1506950] ) ,sliten mark , 2002 (TLj)
Hemmerångeln 900 m mot VNV (13G 8d , [67410, 15199] ) ,grusvändplan , 1990 (JEd)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark, grusgång ,enstaka tuvor ,2008 (NGu)
Hillersboda (artp.) (13G 6b , [6732570, 1506720] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Stellaria alsine    Källarv
Strandskog nära kyrkogården (13G 7b , [6736790, 1506070] ) ,fuktig skogsmark ,mindre allmän ,2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [6752840, 1505700] ) , ~refl~ ,källdrag , 2008 (NGu)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.) (13G 6b , [6732780, 1506733] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506890] ) ,gräsmatta ,mkt allmän ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,vid fotbollsplanen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
700 m S om Ön , nära gamla landsvägen (13G 7b , [6735690, 1507750] ) ,hygge ,mindre allmän ,2008 (JWk)
500 m N St Acktjärnen (14G 0b , [6752040, 1507340] ) , ~refl~ ,källa i skog , 2008 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Stellaria media    Våtarv
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,trädgårdsland ,ruderat ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6746230, 1513250] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön, Ryttargården (13G 7b , [6736170, 1506980] ) ,fuktäng ,rel rikligt på platsen ,2008 (JWk)
Nuphar lutea    Gul näckros
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,sjö , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats sjöstrand , 2017 (JJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Svärdsjön (13G 7b , [6736300, 1506840] ) ,mjukbotten , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15180] ) , ~refl~ ,liten tjärn nära vägen , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Orrbergs fly (artp.) (13G 5b , [6728147, 1509608] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda badplats (artp.) (13G 6b , [6732832, 1506134] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gäddtjärnen S om L. Björnmossen (artp.) (13G 9e , [6748012, 1521420] ) ,tjärn, strandzon och myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Svärdsjön (13G 7b , [6736270, 1506790] ) ,mjukbotten , 2008 (JWk)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15180] ) , ~refl~ ,liten tjärn nära vägen , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734666, 1529045] ) ,vatten, lugnflytande sel i å omgiven av myr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gäddtjärnen S om L. Björnmossen (artp.) (13G 9e , [6748012, 1521420] ) ,sjö, strandzon och myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,vid fotbollsplanen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Actaea spicata    Trolldruva
M. Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [67340, 14973] ) ,beteshage på kalkrik mark , 1988 (JEd)
Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962) (13G 6c , [67331, 15126] ) ,örtrik blockig skogssänka (gran/tall) ,rikl. ,1988 (JEd)
N Backa (artp.) (13F 6j , [6733355, 1498119] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget (artp.) (13G 6b , [6732694, 1508274] ) ,barrskog ,5 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733138, 1512589] ) ,lövskogslund / , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Uvberget branten (artp.) (13G 6f , [6732734, 1526118] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Boda N-ut (13G 6a , [67340, 15032] ) ,fd.betesmark , 1992 (JEd)
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ) ,liten klippavsats med rik flora, t.ex C.digitata ,lokalt riklit bestånd ,1987 (LBr)
Lenntjärnens Ö-sida (13G 6c , [67331, 15126] ) ,örtrik blockig skogssänka (gran/tall) , 1988 (JEd)
Sveden (13G 7a , [67359, 15034] ) ,skogsmark vid gamla gruvhål ,spridd ,2007 (IPt)
Söder om Ön (13G 7b , [6736190, 1506890] ) ,skogsmark , 2008 (JWk)
N Backa (artp.) (13F 6j , [6733355, 1498119] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lissveds häll V 450m (artp.) (13G 6a , [6730278, 1502799] ) ,aspskog / , 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda, Borgströms hage (artp.) (13G 6a , [6733168, 1503957] ) , ,1 ,2019 (jakob wallin)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget (artp.) (13G 6b , [6732694, 1508274] ) ,barrskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Hällberget (artp.) (13G 6b , [6732770, 1508314] ) ,barrskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Trollberget SV (artp.) (13G 6c , [6731558, 1511108] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733138, 1512589] ) ,lövskogslund / , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736280, 1506880] ) ,lövskog , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Gråsala (13F 6j , [67340, 14984] ) ,blandbarrskog efter skogsväg (Evelyne Spragge-Tiller) ,ett 10-tal ,1988 (PDm)
Toftbyn, 1200 m N om stora vägskälet (13F 6j , [67342, 14985] ) ,barrskog intill skogsväg ,ett fåtal ,2002 (Sundin Ulla)
Linghed 700 m NNV bron (13G 8a , [67410, 15035] ) ,öppen åkerholme med ljunghedsveg. ,100-tal ex ,1989 (JEd)
Gråsala (artp.) (13F 6j , [6734150, 1498480] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Toftbyn, 500 m N om korsningen RV50 och kraftledning (artp.) (13F 6j , [6734152, 1498481] ) , , 2013 (Pär Karlsson)
Toftbyn, 1200 m N om stora vägskälet (artp.) (13F 6j , [6734200, 1498500] ) , ,6 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Älgsundet, norra sidan (artp.) (13G 7a , [6735031, 1503159] ) , , 2013 (Pär Karlsson)
Älgnäset (artp.) (13G 7a , [6735041, 1503156] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson)
Älgsundet (artp.) (13G 7a , [6735046, 1503154] ) , ,9 ,2020 (Jakob Wallin)
Linghed, 700 m NNV bron (artp.) (13G 8a , [6741055, 1503555] ) , ,17 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736360, 1507010] ) ,ängsmark, rikligt förvildad i många vackra färger , 2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Caltha palustris    Kabbleka
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,i blött dike , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506860] ) ,strand ,ganska fåtalig men spridd över kartbladet ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Nysjö fäbodar, Petters källdrag (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,våtmark, källpåverkad översilningsmark , 2003 (NGu)
Backa (artp.) (13F 6j , [6732845, 1497410] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myosurus minimus    Råttsvans
Bengtsheden ,1200 m S skloan (13G 6a , [67311, 15035] ) ,torr sansblotta i gammal vall ,t.rikligt på ca 15 m2 ,1987 (JEd & TLj)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,murkrön o sandiga gräsmattor ,riklig ,1992 (JEd)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506880] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506880] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [6755080, 1505530] ) ,ängsmark, liten vid övergivet stall , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus ficaria    Svalört
Borgärdet, nära skolan (13G 7b , [6736480, 1505560] ) ,skuggig vägkant,inne i häck ,fåtalig på platsen, mkt ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus lingua    Sjöranunkel
Gråsala (DFl) (13F 6j , [67334, 14984] ) ,i ån ,numera övergödd o igenväxande ,ett par grupper ,1988 (PDm)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Svärdsjön (13G 7b , [6736290, 1506810] ) ,mjukbotten ,spridd över sjön & strömmen ,2008 (JWk)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506900] ) ,trädgårdsland , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740259, 1505617] ) ,ängs- och åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.) (13G 8c , [6740195, 1513172] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.) (13G 9c , [6746067, 1512972] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506870] ) ,strandkant ,vanlig runt sjön ,2008 (JWk)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ) ,våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet , 2003 (NGu)
Dalagården 200 m N (artp.) (13G 6b , [6733532, 1505693] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Nedanför prästgården (13G 7b , [6737240, 1506450] ) ,frisk gräsmark ,täml. rikligt ,2008 (JWk)
"500 m N om kyrkan , nedanför spången till ladugården vid ""Vita villan""" (13G 7b , [6737690, 1506450] ) ,frisk gräsmark ,täml. rikligt ,2008 (JWk)
Linghed 700 m NNV bron (13G 8a , [67409, 15035] ) ,torräng , 1989 (JEd)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Trollius europaeus    Smörbollar
Ön (13G 7b , [6736350, 1507050] ) ,frisk äng ,inplanterad och naturaliserad från tomt. ganska fåtalig ,2008 (JWk)
Hillersboda slalombacke (artp.) (13G 6b , [6730561, 1507144] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Chelidonium majus    Skelört
Ön (13G 7b , [6736370, 1507080] ) ,jordhög ,fåtalig ,2008 (JWk)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fumaria officinalis    Jordrök
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön. Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506890] ) ,jordhög , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Papaver somniferum    Opievallmo
Invid kyrkogården (13G 7b , [6736770, 1506060] ) ,trädgårdsavfallshög ,fåtalig ,2008 (JWk)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Boda, Seckans SV-ände (13G 6a , [67340, 15038] ) ,åskulle ,flera små grupper ,1986 (JEd)
Borgärdet,eft.ån nedom kraftstn (13G 7b , [67351, 15053] ) ,mur o.blottad jord intill ån ,enst. ,1987 (TLj)
Arabis glabra    Rockentrav
Hedenborg ,mellan tennis- och fotbollsplanen (13G 7b , [6735730, 1505190] ) ,sandig mark ,rel. rikligt, annars ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Båtlänningen (13G 7b , [6736390, 1505880] ) ,strand ,fåtalig ,2008 (JWk)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Ön (13G 7b , [6736300, 1506910] ) ,ruderat,jordhögar ,flera, finns på många ställen ,2008 (JWk)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.) (13G 7b , [6735840, 1506037] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Berteroa incana    Sandvita
Boda (13G 6a , [6733688, 1503636] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Brassica napus    Raps
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733232, 1498856] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,åkerkant , 2012 (IPt)
S om kyrkogården (13G 7b , [6736760, 1506050] ) ,jordhög ,flertalig ,2008 (JWk)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740543, 1502701] ) ,ruderatmark, potatisåker ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Cardamine amara    Bäckbräsma
" S om Svärdsjön , ""Hästön""" (13G 7b , [6736020, 1506240] ) ,strandkant , 2008 (JWk)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.) (13G 6b , [6732780, 1506733] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ) ,örtrik granskog ,enstaka ,2003 (NGu)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Borgärdet (13G 7b , [6735960, 1505920] ) ,strandkant ,fåtalig ,2008 (JWk)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736210, 1506870] ) ,vägkant ,allmän ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt "Formgrens" (14G 1b , [6758620, 1508690] ) ,betesmark, tort på sandbas , 2004 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö (artp.) (13G 6b , [6732197, 1508092] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735548, 1504059] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs (artp.) (14G 1d , [6755038, 1518090] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Descurainia sophia    Stillfrö
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn ,några få ex ,2015 (DABS)
Draba nemorosa    Sanddraba
Borgärdet, på sandåsen 50 m S om Borglindgården (13G 7b , [6735, 1505] ) ,slitna fläckar ,enstaka ,2002 (TLj)
Mellan kraftstationen och dammen (13G 7b , [67351, 15054] ) ,på murad strandskoning ,ca 350 ex 1987 * 0! miljön bortsprängd ,1991 (TLj)
Nära auktionskammaren (13G 7b , [67353, 15052] ) ,SV-vänd betad sandslänt resp. västvänd mur ,ca 500 ex ,1987 (TLj)
Borgärde, åskrönet (13G 7b , [6735860, 1505250] ) ,torr sandig mark ,fåtalig ,2009 (JWk)
Borgärdet, nära Svärdsjöns S-ände (13G 7b , [6736, 1506] ) ,sliten sandmark vid båtlänningen ,ca 25 ex. ,2002 (TLj)
Olersviken (13G 7b , [6736320, 1506950] ) ,sliten mark , 2002 (TLj)
Gruvbacken (13G 7b , [6736470, 1505860] ) ,öppna steniga-grusiga gruvområden ,5 ex. ,2007 (Annica Stjärnlöf)
Svärdsjö kyrka (13G 7b , [67371, 15063] ) ,gräsmattor samt kyrkogårdsmur ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Kyrkogårdsmuren (13G 7b , [6737200, 1506370] ) ,torrt ,fåtalig ,2008 (JWk)
Östansjö (13G 7b , [6737330, 1507770] ) ,liten, sandig pir ,ett stort ex ,2009 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740, 1503] ) ,i flera sydvända sandbankar i byn ,riklig ,1995 (TLj)
Linghed i byn 150 m Ö om lanthandeln invid Enviksvägens N-sida (13G 8a , [67406, 15032] ) ,alltför tidigt avbränd torrslänt ,15 ex. ,2002 (TLj)
Borgärdet fl, ca 1910 (Aul, Sam: FRÖDIN 1917) * innefattar följande 3 lokaler: vid Hedenborg och tennisplanen (13G 7b , [67357, 15051] ) ,i tramp- och mopedsliten åsbacke resp. sydvänd åsslänt med grusviva ,ca 100 ex ,1988 (TRy, JEd o a)
Boränget fl, ca 1910 (Aul, Sam: FRÖDIN 1917) * på en bakgård, 1953 (Tr o a) * nära landsvägen 400 m V lv-skälet (13G 7a , [67354, 15044] ) ,sydvänt murkrön med torrängsvegetation ,ca 20 ex ,1988 (JEd o a)
Bengtsheden, ca 1910 (Sam: FRÖDIN 1917) * 800 m SSO skolan (13G 6a , [67315, 15037] ) ,sydvänd sandig grässlänt på åsen ,ca 20 ex ,1987 (JEd & TLj)
Kyrkbyn, ca 1910 (Sam: FRÖDIN 1917) * vid kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,på murkrön och torra gräsmattor på åsmaterial med bl a grusviva ,1000-tals ex ,1989 (JEd o a)
Bengtsheden, längs gamla landsvägen (artp.) (13G 6a , [6731570, 1503736] ) ,sandi syvänd slänt i trädgård ,10 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Bengtsheden (artp.) (13G 6a , [6731571, 1503773] ) ,i gräsmatta ,3 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Bengtsheden, längs gamla landsvägen (artp.) (13G 6a , [6731599, 1503781] ) ,nedanför ostvänd mur längs uppfart till gård ,37 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Bengtsheden, längs gamla landsvägen (artp.) (13G 6a , [6731653, 1503796] ) ,ostvänd dikeskant längs gamla landsvägen ,17 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Svärdsjö, Hedenborg (artp.) (13G 7b , [6735871, 1505264] ) ,sandig tramp- och körsliten sydostvänd slänt ,50 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6736500, 1505800] ) ,torr gräsmatta i överkant av stenmur ,10 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6736500, 1505800] ) ,på muren norr om kyrkan ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6736500, 1505800] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737195, 1506391] ) ,på kyrkogårdsmuren ,5 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737196, 1506365] ) , ,100 plantor/tuvor ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Svärdsjö kyrka. (artp.) (13G 7b , [6737202, 1506390] ) ,på och nedanför kyrkogårdsmur ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Linghed 150 m O om lanthandeln (artp.) (13G 8a , [6740593, 1503098] ) ,sydvänd slänt, störd/rasad mark ,56 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Linghed nedanför lanthandeln (artp.) (13G 8a , [6740671, 1502938] ) ,sydostvänd grässlänt ,250 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Linghed ovanför lanthandeln (artp.) (13G 8a , [6740700, 1502977] ) ,syd- och ostvänd grässlänt ,55 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Erophila verna    Nagelört
Svärdsjö kyrka (13G 7b , [67371, 15063] ) ,gräsmattor samt kyrkogådrsmur ,rikligt ,2007 (IPt)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,murkrön o sandiga gräsmattor ,riklig ,1992 (JEd)
Kyrkogårdsmuren (13G 7b , [6737200, 1506390] ) , ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Linghed i torrbacke vid Åsvägen (13G 8a , [6740589, 1503514] ) ,torrbacke , 2002 (TLj)
Palmsgårdens gårdstun (artp.) (13G 6b , [6733230, 1505800] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737035, 1506271] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Svärdsjö kyrka. (artp.) (13G 7b , [6737202, 1506390] ) ,på och nedanför kyrkogårdsmur ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,jordhög ,rel vanlig tex i åkermark ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Hesperis matronalis    Hesperis
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Invid kyrkogården (13G 7b , [6736780, 1506080] ) ,ruderatmark ,förvildad och spridd flerstädes på rutan ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740259, 1505617] ) ,ängs- och åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Svärdsjö, Borggärdet. Åskrönet (13G 7b , [6735900, 1505270] ) ,torr sandmark ,flertal välväxta ex. ,2008 (JWk)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506880] ) ,ruderat, jordhög ,fåtalig ,2008 (JWk)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Kyrkogården, södra utkanten (13G 7b , [6736760, 1506070] ) ,jordhög ,fåtalig ,2008 (JWk)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson)
Subularia aquatica    Sylört
Ön , fd badplatsen (13G 7b , [6736250, 1506750] ) ,grunt vatten ,mjukbotten ,rel rikligt på platsen, finns flerst. runt sjön ,2008 (JWk)
Thlaspi arvense    Penningört
Toftbyn (13F 6j , [6732906, 1498986] ) ,vägkant gränsande mot åkermark o potatisland , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,trädgårdsland ,fåtalig (men vanlig på rutan) ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740543, 1502701] ) ,ruderatmark, potatisåker ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,tomtmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Svärdsjö kyrka (13G 7b , [67371, 15063] ) ,gräsmattor ,rikligt ,2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Backa (artp.) (13F 6j , [6732845, 1497410] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.) (13G 5c , [6726561, 1511416] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgårdens gårdstun (artp.) (13G 6b , [6733230, 1505800] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735873, 1503853] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740259, 1505617] ) ,ängs- och åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Drosera anglica    Storsileshår
1 km VSV Ön, myrflak vid Strömmen (13G 7b , [6735960, 1506540] ) ,på bar torv i myr ,riklig ,2008 (JWk)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734621, 1529113] ) ,myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Vassmyren 400m N (artp.) (13G 7f , [6735972, 1527642] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossen SO om (artp.) (13G 9e , [6748486, 1521405] ) ,gungfly ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppet intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Drosera intermedia    Småsileshår
1 km VSV Ön, myrflak vid Strömmen (13G 7b , [6735960, 1506540] ) ,på bar torv i myr , 2008 (JWk)
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [67411, 15186] ) ,myr ,t.rikl. ,2002 (DABS)
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ) ,myrflarkar , 1990 (JEd)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
700 m NV om Östansjö (13G 7b , [6738110, 1507480] ) ,på torv i mosse ,täml rikligt ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Hålsmyren, 4 km S om Enviken (artp.) (13F 7j , [6739000, 1497230] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Gärdenfors)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,tallmosse ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Bengtsheden fl! (13G 6a , [6731, 1503] ) ,sandiga vägkanter o gräsmattor , 1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boränget v.lv (13G 7a , [67354, 15044] ) ,sandslänt , 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet,kraftstn (13G 7b , [67351, 15053] ) ,murad skoning mot vattentuberna ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,torr gräsmark ,flerst ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sedum aizoon    Gyllenfetblad
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren ,enst. förvildad ,1990 (JEd)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Borgärdet .Hästhage (13G 7b , [6736010, 1505740] ) ,betesmark, stenröse ,rel. rikligt på platsen, trädgårdsrymling ,2008 (JWk)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ) ,slänter , 2017 (IPt & SNy)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Strandskog vid kyrkogården (13G 7b , [6736990, 1506260] ) ,strandskog och ruderat ,fåtalig, säkerligen förvildad från kyrkogården ,2008 (JWk)
Räkenberget v om (artp.) (13G 9d , [6745543, 1515226] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sempervivum tectorum    Taklök
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Bengtsheden (13G 6a , [6730240, 1503020] ) ,dikesren mot åker ,rikligt ,2009 (IPt)
Boränget v.lv (13G 7a , [67356, 15042] ) ,torrbacke-artad loge-uppfart ,1 ex! ,1988 (JEd & o.a)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,murkrön o sandiga gräsmattor ,t.riklig ,1989 (JEd)
Kyrkogårdsmuren och kyrkogården (13G 7b , [6737230, 1506400] ) ,torrbacke ,rel. fåtalig (överblommade & torra) ,2008 (JWk)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737035, 1506271] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Invid damm i skogen S om Ön (13G 7b , [6735620, 1507380] ) ,skogsdamm ,rel riklig på lokalen, annars mindre allmän i området ,2008 (JWk)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
Mortjärnen (artp.) (13F 6i , [6732359, 1494667] ) ,väg ,5 ,2020 (Björn Henningsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ribes alpinum    Måbär
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Boda N-ut (13G 6a , [67340, 15032] ) ,fd.betesmark ,enstaka ,1992 (JEd)
Ön (13G 7b , [6736160, 1506860] ) ,skogsmark , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Ön,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506860] ) ,strandskog ,lite här & där ,2008 (JWk)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Österbyn (13G 7b , [6738140, 1507290] ) ,skogsmark nära hjortronmossen , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Boda N-ut (13G 6a , [67340, 15030] ) ,fd.betesmark , 1992 (JEd)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732630, 1497861] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736063, 1503505] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Ön (13G 7b , [6736290, 1506890] ) ,tomtmark , 2008 (JWk)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ) ,gräsmark , 2005 (JEd & IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Vintjärn, nära gruvlaven (13G 9c , [6746070, 1512960] ) ,gruvområde, vägkant , 2013 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ) ,gammal betesmark , 2009 (IPt)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [6758590, 1508740] ) ,fäbodvall ,flera ex ,2004 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
NV om Östansjö (13G 7b , [6737810, 1507810] ) ,gräsmark ,flertalig ,2008 (JWk)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ) ,gräsmark , 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67586, 15087] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2004 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ) ,ängsmark,vägdike ,enstaka ,2010 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Österbyn (13G 7b , [6737290, 1508430] ) ,torrbacke , 2008 (JWk)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.) (13G 8c , [6740322, 1513115] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Alchemilla heptagona    Sjuhörnig daggkåpa
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant ,4 m2 ,2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ) ,gräsmark ,5 fläckar på totalt 5 m2 ,2005 (JEd & IPt)
Vintjärn centrala delen NV om landsvägen (13G 9c , [6745870, 1513430] ) ,gammal vall ,2 m2 ,2005 (JEd & IPt)
Svartnäs (14G 0d , [6754956, 1517973] ) ,vägslänt ,ca 0,5 m2 , lokalen förstörd 2010 på grund av vägverkets släntschaktning (IPt) ,2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755200, 1518000] ) ,grässlänt ,2 ex (klippt gräs ca 2 dm från plantorna ,ev flera ex) ,2007 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Backanäs (13F 6j , [6731990, 1498820] ) ,vägslänter samt åkerkant , 2006 (IPt)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
1 km V om Kvarntäkt (13F 6j , [6734870, 1496180] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Utgrycken (13F 7i , [6738660, 1491370] ) ,tomtmark vid fritidshus , 2005 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS & IPt)
Bengtsheden (13G 6a , [6730240, 1503020] ) ,dikesren mot åker , 2009 (IPt)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ) ,ängsmark,vägkant , 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ) ,gammal betesmark , 2009 (IPt)
Lumsheden (13G 6e , [6732760, 1524000] ) ,vägslänt ,1 ex ,2007 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter ,dominerande kåpa ,2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506970] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Österbyn , vägskälet mot Borgärdet (13G 7b , [6736430, 1509360] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Trollnäs ,nära brofästet (13G 7b , [6738100, 1506390] ) ,vägslänt , 2005 (JEd & IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [6735430, 1516400] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515840] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740280, 1513110] ) ,ängsmark ,1 ex ,2007 (IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ) ,gräsmark , 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Nysjöns fäbod (14G 1b , [67586, 15087] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2004 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ) ,ängsmark,vägdike , 2010 (IPt)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Backanäs (13F 6j , [6731990, 1498820] ) ,vägslänter samt åkerkant , 2006 (IPt)
1 km V om Kvarntäkt (13F 6j , [6734870, 1496180] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Utgrycken (13F 7i , [6738660, 1491370] ) ,tomtmark vid fritidshus , 2005 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS & IPt)
Bengtsheden (13G 6a , [6730240, 1503020] ) ,dikesren mot åker , 2009 (IPt)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ) ,ängsmark,vägkant , 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ) ,gammal betesmark , 2009 (IPt)
Lumsheden (13G 6e , [6732760, 1524000] ) ,vägslänt ,1 ex ,2007 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736210, 1506880] ) ,vägkant skogsbryn , 2008 (JWk)
Österbyn , vägskälet mot Borgärdet (13G 7b , [6736430, 1509360] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Trollnäs ,nära brofästet (13G 7b , [6738100, 1506390] ) ,vägslänt , 2005 (JEd & IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [6735430, 1516400] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515840] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740280, 1513110] ) ,ängsmark ,1 ex ,2007 (IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ) ,gräsmark , 2005 (JEd & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS, IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [6755080, 1505530] ) ,ängsmark, liten vid övergivet stall , 2003 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15087] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2004 (IPt)
Svartnäs, V om Nilslarsberg (14G 1c , [6757320, 1513580] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ) ,ängsmark,vägdike , 2010 (IPt)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Utgrycken (13F 7i , [6738660, 1491370] ) ,tomtmark vid fritidshus , 2005 (IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [6735430, 1516400] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ) ,gräsmark , 2005 (JEd & IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ) ,ängsmark,vägdike ,spridd ,2010 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ) ,gräsmark ,sparsamt ,2005 (JEd & IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS & IPt)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ) ,ängsmark,vägkant , 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ) ,gammal betesmark , 2009 (IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [6735430, 1516400] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS, IPt)
Ågs bruk (13G 8c , [6740280, 1513110] ) ,ängsmark ,1 ex ,2007 (IPt)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ) ,gräsmark , 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [6755080, 1505530] ) ,ängsmark, liten vid övergivet stall , 2003 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67586, 15087] ) ,fäbodvall ,t.riklig ,2004 (IPt)
Svartnäs, V om Nilslarsberg (14G 1c , [6757320, 1513580] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Backanäs (13F 6j , [6731990, 1498820] ) ,vägslänter samt åkerkant , 2006 (IPt)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
1 km V om Kvarntäkt (13F 6j , [6734870, 1496180] ) ,gammal vall , 2005 (JEd & IPt)
Utgrycken (13F 7i , [6738660, 1491370] ) ,tomtmark vid fritidshus , 2005 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Bengtsheden (13G 6a , [6730240, 1503020] ) ,dikesren mot åker , 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ) ,gammal betesmark , 2009 (IPt)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter ,enstaka ex. ,2012 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter ,fåtal ,2012 (IPt)
Österbyn , vägskälet mot Borgärdet (13G 7b , [6736430, 1509360] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Trollnäs ,nära brofästet (13G 7b , [6738100, 1506390] ) ,vägslänt , 2005 (JEd & IPt)
Isala (13G 7b , [6738480, 1507110] ) ,vägkant skogsväg , 2008 (JWk)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [6735430, 1516400] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ) ,vägkant , 2012 (DABS & IPt)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740280, 1513110] ) ,ängsmark ,1 ex ,2007 (IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ) ,gräsmark , 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15087] ) ,fäbodvall , 2004 (IPt)
Svartnäs, V om Nilslarsberg (14G 1c , [6757320, 1513580] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ) ,ängsmark,vägdike , 2010 (IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ) ,vägmittsträng bruksväg ,spridd ,2012 (DABS & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS, IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Backabro N-ut (13F 6j , [67336, 14969] ) ,vägkant , 1988 (JEd)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Mln Borgärdet och Ön (13G 7b , [6736200, 1506440] ) ,skogsbryn ,relativt spridd i trakten ,2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Potentilla anserina    Gåsört
Sjötomt NO Fläddran (13F 6j , [6732886, 1497277] ) ,trädgårdskant , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ) ,ängsmark,vägkant ,rikligt ,2009 (IPt)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ålhusbacken (13G 7b , [6736250, 1506690] ) ,sandig vägkant ,tämligen allmän ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Nära Österkvarn (13G 7b , [6736440, 1508740] ) ,Vägkant (ej nära tomt) ,förvildad på flera ställen längs vägkanter kring samhället ,2009 (JWk)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats sjöstrand , 2017 (JJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ålhusbacken (13G 7b , [6736310, 1506920] ) ,myrmark ,täml allmän ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,myr vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Borgärdet ,vid gamla fotbollsplanen (13G 7b , [6735730, 1505180] ) ,sandig mark , 2008 (JWk)
Crataegus monogyna    Trubbhagtorn
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Potentilla fruticosa    Tok
Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ) ,dike, delvis vattenfyllt , 2017 (JJa & SJa)
Mellan Ön och Ålhusbacken (13G 7b , [6738430, 1506200] ) ,vägkant ,flera ex i läge där man knappast planterat dem, ev. spridd m växtdelar? ,2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736190, 1506980] ) ,fuktäng ,rikligt ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvberget branten (artp.) (13G 6f , [6732734, 1526118] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ) ,ängsmark,vägkant , 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Nära kyrkogården & ödetomten (13G 7b , [6737130, 1506380] ) ,förvildad/karstående ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Fragaria vesca    Smultron
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736280, 1506990] ) ,vägkant ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ) ,vägslänt , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736063, 1503505] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Geum rivale    Humleblomster
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736350, 1507040] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.) (14G 2c , [6762241, 1514371] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Geum urbanum    Nejlikrot
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malus domestica    Apel
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.) (14G 2c , [6762241, 1514371] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ålhusbacken (13G 7b , [6736250, 1506690] ) ,sandig vägkant ,tämligen allmän ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka. (artp.) (13G 7b , [6737202, 1506390] ) ,på och nedanför kyrkogårdsmur ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740306, 1506236] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Gråsala NO-ut (13F 6j , [67339, 14997] ) ,torr grusplan , 1988 (JEd)
Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida o. fl. (13F 6j , [6734, 1497] ) ,torrängar o.vägkanter , 1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ) ,gammal betesmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Arnbo vid lv (13G 7a , [67352, 15025] ) ,torr vägslänt , 1990 (JEd)
Sveden strax N gruvhålen (13G 7a , [67360, 15035] ) ,kalkpåv.skogsvägkant ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Ön (13G 7b , [6736350, 1506980] ) ,slåtteräng ,mindre vanlig ,2008 (JWk)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.) (13G 8c , [6740322, 1513115] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Potentilla erecta    Blodrot
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmarker i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ålhusbacken, vägkant (13G 7b , [6736250, 1506690] ) ,gräsmark ,allmän ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6742120, 1504820] ) ,skoksväg , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732630, 1497861] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Mörtåsen (artp.) (14G 1d , [6758265, 1519637] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1d , [6759444, 1519621] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ) ,dike, delvis vattenfyllt , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ålhusbacken, vägkant (13G 7b , [6736310, 1506920] ) ,gräsmark ,finns flerstädes på rutan ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda (artp.) (13G 6b , [6732570, 1506720] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.) (13G 6e , [6730956, 1521057] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla recta    Styv fingerört
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ) ,betad ängsmark (trol.f.d.åkervall) , 1988 (JEd)
Bengtsheden fl! (13G 6a , [6731, 1503] ) ,i äldre vallar resp. avstj.plats ,enstaka ,1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda fl! (13G 6a , [6733, 1503] ) ,i äldre vallar ,enstaka ,1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda, Seckans SV-ände (13G 6a , [67340, 15038] ) ,vägkant ,flera små grupper ,1986 (JEd)
Boränget v.lv (13G 7a , [67354, 15044] ) ,vägdike mot åker , 1988 (JEd & o.a)
Sveden 100 m S om gruvhålen (13G 7a , [67358, 15035] ) ,sandig gräsmark v.väg ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Borgärdet, vid tennisplan (13G 7b , [67356, 15051] ) ,grässlänt ,flera små grupper ,1986 (JEd)
Betesmark bakom vårdcentralen (13G 7b , [6735990, 1505730] ) ,ängsmark ,finns på ytterligare några ställen på rutan ,2008 (JWk)
Ön, Falks slåtteräng (13G 7b , [6736310, 1506920] ) ,ängsmark ,finns på ytterligare några ställen på rutan ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Prunus avium    Sötkörsbär
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.) (14G 2c , [6762241, 1514371] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Prunus cerasus    Surkörsbär
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506890] ) ,gräsmark ,förvildad ,2008 (JWk)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506880] ) ,strandskog , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729163, 1502537] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Rosa dumalis    Nyponros
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter ,flera stora buskar ,2012 (IPt)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,gammal ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rosa glauca    Daggros
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Nära småbåtshamnen (13G 7b , [6736520, 1505780] ) ,ängsmark ,enstaka ,2008 (JWk)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig, dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506880] ) ,ängsmark ,vanligaste rosen ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rosa rugosa    Vresros
Boda (13G 6a , [6732, 1503] ) ,landsvägen,vägslänt ,2 grupper ,1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Mellan Ön & Ålhusbacken (13G 7b , [6736210, 1506690] ) ,vägkant ,flera ex till synes förvildade ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Linghed, 150 m VNV om affären (artp.) (13G 8a , [6740797, 1502785] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Finnberget (artp.) (13G 8c , [6744536, 1510783] ) ,vid gamla husgrunder ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Borgärdet , allmänning (13G 7b , [6735960, 1505550] ) ,skuggig mark mellan tomter ,stort förvildat bestånd (även på andra platser förvildad) ,2009 (JWk)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Österbyn, stora hjortronmossen (13G 7b , [6738110, 1507390] ) ,mosse ,vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,tallmosse ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,myrmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren 4 km SV Svartnäs (artp.) (14G 0c , [6753513, 1514760] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1987 (LBr)
Hynsan öster om (artp.) (14G 0c , [6753660, 1514975] ) ,myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppen fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rubus arcticus    Åkerbär
"Mln Borgärdet o Ön , nedanför ""Englunds""" (13G 7b , [6736120, 1506410] ) ,soligt skogsbryn ,fåtalig ,2008 (JWk)
SV om Kyrkogården (13G 7b , [6736750, 1506020] ) ,lövskog ,rikligt ,2008 (JWk)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Hålsmyren, 4 km S om Enviken (artp.) (13F 7j , [6739000, 1497230] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Gärdenfors)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ) ,vägkant gränsande mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506880] ) ,stenig slänt ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 700 m SO (artp.) (13G 7f , [6736592, 1527928] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lillån (artp.) (13G 9e , [6748056, 1521947] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506900] ) , ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ) ,örtrik granskog , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Borgärdet (13G 7b , [6735970, 1505540] ) ,förvildad i stort snår ,rikligt förvildad ,2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506910] ) ,tomtmark ,mkt allmän ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.) (13G 9c , [6746067, 1512972] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gäddtjärnen S om L. Björnmossen (artp.) (13G 9e , [6748012, 1521420] ) ,tjärn, strandzon och myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Hällåsen (artp.) (13G 9f , [6745592, 1527972] ) ,skog, blandskog, björk och barr i bergsluttning, ungskog ,noterad ,2008 (Peter Ståhl)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sorbus intermedia    Oxel
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spiraea x rosalba    Torpspirea
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Österbyn (13G 7b , [6737750, 1507230] ) ,ruderat, jordhögar ,förvildad på några ställen ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ) ,slänter , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Herrgårdsberget (artp.) (14G 0d , [6752474, 1516042] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Hinsberget , N om sjön Hinsen (13G 5d , [6727959, 1517714] ) ,vägslänt skogsbilväg ,sydläge ,2 plantor ,2006 (RLu)
Hällberget (artp.) (13G 6b , [6733905, 1508184] ) ,brant sydsluttning i 40 årig granskog ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Boda (13G 6a , [6732818, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Hedenborg, mellan tennisplan och brandstation (13G 7b , [6735750, 1505170] ) ,sandig mark ,flertaligt förvildad på platsen ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737035, 1506271] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Finnberget (artp.) (13G 8c , [6744536, 1510783] ) ,kvarstående vid gammal grund. ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506940] ) ,skogsbryn , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736063, 1503505] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736270, 1506900] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,gammal ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Isalanäset, sluttning mot NO (13G 7b , [6739550, 1506260] ) ,blandskog ,rel rikligt på lokalen, annars ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Hällberget, bergviollokalen (artp.) (13G 6b , [6732554, 1508234] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733138, 1512589] ) ,lövskogslund / , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Isalanäset (artp.) (13G 7b , [6739560, 1506270] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmarker i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,äng , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736350, 1506980] ) ,slåtteräng , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732630, 1497861] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736250, 1506990] ) ,vägkant ,mycket spridd längs många småvägar i trakten ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svensjön, landsvägen (artp.) (13G 6d , [6733781, 1519269] ) , ,noterad ymnigt längs vägrenarna, framför allt på norra, soliga sidan. ,2020 (Anders Malmsten)
Lumsheden (artp.) (13G 6e , [6732653, 1524355] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735548, 1504059] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn (artp.) (13G 9c , [6745766, 1513473] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Dammen (artp.) (14G 0d , [6754562, 1519740] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs (artp.) (14G 1d , [6755038, 1518090] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Medicago lupulina    Humleluzern
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Borgärdet,framför radhus (13G 7b , [6736600, 1505510] ) ,gräsmattor ,flerstädes här samt runt Källegården. annars ovanlig på rutan ,2009 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Medicago sativa ssp. sativa    Blålusern
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Svärdsjö soptipp (13G 7b , [6736570, 1505740] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) ,ruderatmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån (artp.) (13G 7f , [6736151, 1526830] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506890] ) ,tomtmark ,ganska vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506890] ) ,skogsbryn ,ganska vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Trifolium pratense    Rödklöver
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506970] ) ,slåtteräng ,ganska vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trifolium repens    Vitklöver
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736360, 1507050] ) ,gräsmatta ,ganska vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740259, 1505617] ) ,ängs- och åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Backanäs (13F 6j , [6731990, 1498820] ) ,vägslänt ,enstaka ,2006 (IPt)
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Backabro N-ut (13F 6j , [67336, 14969] ) ,vägkant , 1988 (JEd)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506920] ) ,gräsklädd pir ,rel riklig på lokalen, trol inkommen med gräsfrö el jord för ca 10 år sen ,2008 (JWk)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark, översilad gräsmark ,10^1 ,2008 (NGu)
Liliansnäs, Östra delen (artp.) (13G 6b , [6732192, 1506027] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, vid husen ner mot Liljan (artp.) (13G 6b , [6732570, 1506410] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården (artp.) (13G 6b , [6733396, 1505425] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården NO (artp.) (13G 6b , [6733421, 1505931] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736299, 1507233] ) ,vägkant ,noterad uspritt på söder sida ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,slåtteräng (13G 7b , [6736330, 1506970] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden tomt vid vägen (artp.) (14G 2d , [6760493, 1515851] ) ,skogsbilväg och tomt ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ålhusbacken , vägdiken (13G 7b , [6736240, 1506450] ) ,skuggig gräsmark ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Gullberget N sluttning (artp.) (13G 6b , [6730865, 1506265] ) ,rik översilad blandskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Oxalis acetosella    Harsyra
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736130, 1506920] ) ,skogsmark ,allmän i skogsmiljöer i området ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744693, 1519487] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Eriksson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hällåsen (artp.) (13G 9f , [6745592, 1527972] ) ,skog, blandskog, björk och barr i bergsluttning, ungskog ,noterad ,2008 (Peter Ståhl)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.) (14G 2c , [6762241, 1514371] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Borgärdet, garageuppfart (13G 7b , [6735910, 1505780] ) ,ruderat ,rel. rikligt ,2008 (JWk)
Erodium cicutarium    Skatnäva
300 m SO om vägskälet mot Östansjö (13G 7b , [6737990, 1506950] ) ,jordhögar i åkerkant ,rel fåtalig, enda funna lokalen på kartbladet 2008 ,2008 (JWk)
Hillersboda Westgrens vändplan (artp.) (13G 6b , [6731805, 1507482] ) , ,2 ex. ,2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdfsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Skuggig ängsmark (13G 7b , [6736350, 1507040] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Maggasmyren 700 m SO (artp.) (13G 7f , [6736592, 1527928] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Linum catharticum    Vildlin
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark, översilad gräsmark ,10^2 ,2008 (NGu)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Nära bron till Hillersboda (13G 7b , [6735340, 1505800] ) ,vägkant, ej nära trädgård ,fåtalig ,2009 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Borgärdet , idrottsplatsen (13G 7b , [6736720, 1505240] ) ,ruderat,jordhögar vid parkering ,fåtalig och ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Liljansnäs, längs vägen till Skräddars (artp.) (13G 6b , [6732239, 1506170] ) ,åkermark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ) ,örtrik fuktäng resp. torrbacke i beteshage , 1988 (JEd)
Vintjärn (13G 9c , [6746000, 1513580] ) ,torrängar i byn ,spridd ,2001 (TLj)
Sveden (=Boränget) mot NV 100 m S gruvhålen (13G 7a , [67358, 15035] ) ,kalkrik sandig grusväg/plan (trol.f.d. virkesavlägg) ,t.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Acer platanoides    Lönn
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736300, 1506930] ) ,skogsparti intill tomt , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn folkets hus (artp.) (13G 9c , [6745667, 1513225] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.) (13G 9c , [6746067, 1512972] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Borgärdet (13G 7b , [6735730, 1505170] ) ,ruderat ,flestädes både i och utanför samhället, naturaliserad ,2008 (JWk)
Borgärdet,int.ån v.lilla bron nedom villaomr. (13G 7b , [67359, 15058] ) ,strandsnår ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ) ,slänter , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735435, 1503911] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.) (13G 7b , [6735840, 1506037] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Frangula alnus    Brakved
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506880] ) ,strandskog ,flerstädes ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lillån (artp.) (13G 9e , [6748056, 1521947] ) ,efter ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Tilia cordata    Lind
SO om Kyrkogården (13G 7b , [6736830, 1506120] ) ,strandskog ,flera små exemplar, förvildade från kyrkogården ,2008 (JWk)
Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962) (13G 6c , [67331, 15126] ) ,örtrik blockig skogssänka (gran/tall) ,åtm. 1 ca 4 m högtträd + några buskar! ,1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733138, 1512589] ) ,lövskogslund / , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Malva moschata    Myskmalva
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda, Olérs grustag (artp.) (13G 6b , [6733059, 1506912] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Daphne mezereum    Tibast
Lenntjärnens Ö-sida (13G 6c , [67331, 15126] ) ,örtrik blockig skogssänka (gran/tall) ,enst. ,1988 (JEd)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Backa (artp.) (13F 6j , [6732845, 1497410] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Lisstjärns fäbodar (artp.) (13G 5b , [6729242, 1509795] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
boxbotjärnen (artp.) (13G 6a , [6734863, 1500880] ) , ,noterad ,2020 (Jakob Wallin)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733138, 1512589] ) ,lövskogslund / , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Uvberget branten (artp.) (13G 6f , [6732734, 1526118] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) ,i och runt ån ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
700 m n Back-lars myr (artp.) (13G 9a , [6748268, 1503913] ) ,tallsumpskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elaeagnus communtata    Silverbuske
Invid kyrkan (13G 7b , [6737150, 1506340] ) ,ödetomt ,rikligt förvildad inom en begränsad yta ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733688, 1503636] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506960] ) ,ämgsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736063, 1503505] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Sveden (13G 7a , [6735240, 1503450] ) ,grässlänt mot villatomt ,sparsam 1996, därefter bortträngd av lupiner ,0 ex 2001 ,1996 (TLj)
Baståssjön (artp.) (14G 2d , [6762604, 1516151] ) , ,noterad ,2017 (Lena Berg)
Viola arvensis    Åkerviol
Toftbyn (13F 6j , [6732906, 1498986] ) ,vägkant gränsande mot åkermark o potatisland , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506890] ) ,trädgårdsland ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön, slåtteräng (13G 7b , [6736330, 1506970] ) ,ängsmark ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Ön ,Kejsars, strandäng (13G 7b , [6736330, 1506970] ) ,frisk gräsmark ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Viola collina    Bergviol
Bengtsheden (13G 6a , [67303, 15029] ) ,vid foten av liten bergsklack ,fåtalig på några m2 1983- ,1989 (RYN.1985b o a)
Gårdvik, vid bäcken från Boxbotjärnen, ca 400 m från utloppet (13G 6a , [67348, 15011] ) ,lövlund med blåsippa ,ett 10-tal ex ,1990 (TRy)
Sveden (13G 7a , [67359, 15034] ) ,skogsmark vid gamla gruvhål ,ca 10 ex. ,2007 (IPt)
Sveden, Arnbo ”gruvbacke”, 1909 (Aul) = Boränget, riklig 1912 (SAM.1929) * (13G 7a , [67360, 15035] ) , ,Dalarnas rikaste och mest spridda förekomst, 1973 ,1989 (RYN.1985b o a)
Hällberget, en grupp på ca en ar vid bergroten 1960 (GRAN.1962) * (13G 6b , [67325, 15082] ) , ,liten men rik lokal, 1973- ,1988 (RYN.1985b o a)
Bengtsheden, Plåtten (artp.) (13G 6a , [6730350, 1502926] ) , ,3 plantor ,2012 (Pär Karlsson)
Hällberget, brantfoten (artp.) (13G 6b , [6732520, 1508269] ) , ,3 plantor ,2012 (Pär Karlsson)
Hällberget, bergviollokalen (artp.) (13G 6b , [6732554, 1508234] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik, 190 m NO skärning Boxbobäcken och grusväg (artp.) (13G 7a , [6735037, 1501052] ) , ,14 plantor ,2012 (Pär Karlsson)
Båtsveds kalkbrott, stigkorset 40 m öst körväg (artp.) (13G 7a , [6735859, 1503651] ) , ,31 plantor ,2012 (Pär Karlsson)
Sveden, Vid gruvhålen nordväst (artp.) (13G 7a , [6735954, 1503581] ) ,på igenväxande skogsväg ,20 plantor/tuvor ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Båtsveds kalkbrott, östra körvägen (artp.) (13G 7a , [6735965, 1503569] ) , ,25 plantor ,2012 (Pär Karlsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) ,under kraftledning ,1 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) ,längs skogsväg ,22 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott, västra körvägen (artp.) (13G 7a , [6735982, 1503316] ) , ,42 plantor ,2012 (Pär Karlsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) ,återfynd. ,9 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Båtsved kalkbrott, norr om mindre stenbrott (artp.) (13G 7a , [6736018, 1503488] ) , ,4 plantor ,2012 (Pär Karlsson)
Båtsveds kalkbrott, i kanten av kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736022, 1503316] ) , ,1 plantor ,2012 (Pär Karlsson)
Viola epipsila    Mossviol
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Vid bäck nära Gamla landsvägen (13G 7b , [6735650, 1507240] ) ,fuktig skogsmark ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Viola mirabilis    Underviol
M. Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [67340, 14973] ) ,beteshage på kalkrik mark , 1988 (JEd)
Västerbergets Ö-sluttning (13G 6a , [67303, 15028] ) ,örtrik granskog , m.bergviol ,1 ex ,1987 (JEd & TLj)
Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962) (13G 6c , [67331, 15126] ) ,örtrik blockig skogssänka (gran/tall) ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Viola palustris    Kärrviol
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Söder om Ön (13G 7b , [6736150, 1506910] ) ,fuktig skogsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,fuktig sandskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744693, 1519487] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Eriksson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Viola riviniana    Skogsviol
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ) ,örtrik granskog , 2003 (NGu)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärn NÖ om (artp.) (13G 5c , [6729782, 1510343] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Viola rupestris    Sandviol
Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ) ,ört-torrbacke m.ängsgentiana etc. i beteshage , 1988 (JEd)
SV Seckan (13G 6a , [67340, 15038] ) ,sandtag,S-exp.slänt , 1987 (JEd & TLj)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Boränget v.gruvorna i NV (=Arnbo gruvbacke) (13G 7a , [67359, 15035] ) ,torrängsveg.v.grusväg/gruvhål (kalk) ,enst ,1988 (JEd & o.a)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733232, 1498856] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736150, 1506910] ) ,skogsbryn ,ganska vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, vid husen ner mot Liljan (artp.) (13G 6b , [6732570, 1506410] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Viola x wittrockiana    Pensé
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Elatine hydropiper    Slamkrypa
Österbyns badplats (13G 7b , [6737240, 1507930] ) ,sandbotten ,rel. riklig ,2008 (JWk)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Bodaviken (13G 6a , [6733, 1502] ) ,strandkärr , 1992 (JEd)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506890] ) ,strandäng , 2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Gullberget N sluttning (artp.) (13G 6b , [6730865, 1506265] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Sjötomt NO Fläddran (13F 6j , [6732886, 1497277] ) ,trädgårdskant , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Österkvarn ,vid vägkorset (13G 7b , [6736420, 1509330] ) ,dike ,rel rikligt på denna lokal, annars inte så vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.) (13G 6b , [6732780, 1506733] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Sjötomt NO Fläddran (13F 6j , [6732886, 1497277] ) ,trädgårdskant , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736210, 1506840] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Backabro N-ut (13F 6j , [6733, 1496] ) ,vägdiken , 1988 (JEd)
Gråsala v.Bytjärnens NV-ände (13F 6j , [6733, 1499] ) ,åkerdiken o.i intilliggande fuktig åkervall , 1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Sandreveln vid Höganäsbadet (13G 7b , [6738450, 1506190] ) ,sandig-stenig fågelgödslad strand ,rel rikligt på denna lokal annars inte så vanlig ,2008 (JWk)
Sveden, fl! (både vit o skär-blommig) (13G 7a , [6735, 1503] ) ,fuktiga vädiken , 1988 (JEd & o.a)
Sveden, fl! (både vit o skär-blommig) (13G 7a , [6735, 1504] ) ,fuktiga vädiken , 1988 (JEd & o.a)
Epilobium collinum    Backdunört
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Borgärdet , Strömmen (13G 7b , [6735130, 1505500] ) ,torr grusmark ,rel. fåtalig ,2009 (JWk)
Epilobium hornemannii    Fjälldunört
Sandreveln vid Höganäsbadet (13G 7b , [6738510, 1506170] ) ,sandig-stenig, fågelgödslad strand, mkt fin epilobiumlokal ,rel rikligt på denna lokal, annars inte hittad på rutan ,2008 (JWk)
300 m N om Prediksstolen (13G 9b , [6749950, 1509510] ) ,källflöde i ungskog , 2008 (NGu)
500 m N St Acktjärnen (14G 0b , [6752040, 1507340] ) , ~refl~ ,källa i skog , 2008 (NGu)
Spjersbodarna (14G 0b , [6753170, 1505830] ) , ~refl~ ,källdrag , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde ,10^2 ,2002 (NGu)
Nysjö fäbodar, Petters källdrag (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,våtmark, källpåverkad översilningsmark ,10-tals ,2003 (NGu)
Epilobium montanum    Bergdunört
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Nära Källegården , vägen mot Kyrkbyn (13G 7b , [6736810, 1505580] ) ,vägkant ,fåtalig ,2008 (JWk)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Dike , 2015 (DABS)
Östansjö (13G 7b , [6737960, 1507190] ) ,åkerdike ,riklig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, Petters källdrag (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,våtmark, källpåverkad översilningsmark , 2003 (NGu)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,kärr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Räkenberget, Barka källa (artp.) (13G 9d , [6745173, 1517348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Svärdsjön (13G 7b , [6736290, 1506760] ) ,mjukbotten ,vanlig på svärdsjöns mjukbottnar ,2008 (JWk)
Nysjön, sv delen (14G 1b , [67582, 15090] ) ,sjö, oligotrof , 2003 (NGu)
Hillersboda badplats (artp.) (13G 6b , [6732832, 1506134] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,i ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Hynsan öster om (artp.) (14G 0c , [6753660, 1514975] ) ,i ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Cornus alba    Videkornell
Nedanför kyrkogården (13G 7b , [6736940, 1506200] ) ,förvildad på flera ställen i stranskogen , 2008 (JWk)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Utgrycken (13F 7i , [6738680, 1491400] ) ,vägkant ,t.rikl. ,2002 (IPt)
Bengsheden (13G 6a , [6730, 1503] ) ,vägkant samt gräsmark , 1987 (JEd & TLj)
Sveden (13G 7a , [6735, 1503] ) ,gräsmark n. tomtmark , 1988 (JEd & o.a)
Ön (13G 7b , [6736300, 1506940] ) ,tomtmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ) ,slänter , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg, var variegata ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740259, 1505617] ) ,äng och åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.) (13G 8c , [6740322, 1513115] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn folkets hus (artp.) (13G 9c , [6745667, 1513225] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Dammen (artp.) (14G 0d , [6754562, 1519740] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Båtpers (artp.) (14G 0d , [6754796, 1515295] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Angelica sylvestris    Strätta
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736280, 1506880] ) ,lövskog , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.) (13G 5c , [6726561, 1511416] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Uvberget branten (artp.) (13G 6f , [6732734, 1526118] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 700 m SO (artp.) (13G 7f , [6736592, 1527928] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hynsan öster om (artp.) (14G 0c , [6753660, 1514975] ) ,i ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736310, 1506940] ) ,ängsmark ,allmän ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Astrantia major    Stjärnfloka
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carum carvi    Kummin
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736250, 1506960] ) ,vägkant ,torr ängsmark ,rel rikligt, särskilt i vägkanterna ,2008 (JWk)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cicuta virosa    Sprängört
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732761, 1497181] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
Orrbergs fly (artp.) (13G 5b , [6728147, 1509608] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736330, 1506960] ) ,slåtteräng , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740543, 1502701] ) ,ruderatmark, potatisåker ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Skiftstjärn söder om (artp.) (13G 8b , [6742903, 1507840] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Strömön, nära strömmen (13G 7b , [6735850, 1506050] ) ,dike ,fåtalig. relativt ovanlig på rutan ,2009 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Hinsen, NV delen (artp.) (13G 5c , [6727915, 1513011] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6758669, 1512202] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Jonas Eriksson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506990] ) ,slåtteräng, , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736063, 1503505] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Andromeda polifolia    Rosling
800 m NV om Östansjö (13G 7b , [6738150, 1507380] ) ,mosse , 2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734621, 1529113] ) ,myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Maggasmyren 850 m OSO om (artp.) (13G 7f , [6736702, 1528101] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,tallmosse ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren 4 km SV Svartnäs (artp.) (14G 0c , [6753513, 1514760] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Borgärdet , Vasastugan och brandstationen (13G 7b , [6735820, 1505120] ) ,torr sandig mark ,rel. rikligt på platsen, annars rätt ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Calluna vulgaris    Ljung
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736190, 1506720] ) ,vägkant ,vanlig mångstädes ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren 4 km SV Svartnäs (artp.) (14G 0c , [6753513, 1514760] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
800 m NV om Östansjö (13G 7b , [6738190, 1507430] ) ,mosse ,rikligt ,2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740664, 1502968] ) ,slänt , 2017 (IPt & SNy)
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [6741310, 1518360] ) ,blöt skogsmark , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Orrbergs fly (artp.) (13G 5b , [6728147, 1509608] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Sörmyren 4 km SV Svartnäs (artp.) (14G 0c , [6753513, 1514760] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ) ,skogsbilvägslänt ,rikligt ,2012 (DABS)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant , 1990 (JEd)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [67588, 15063] ) ,sumpskog, källöversilad, örtrik , 2005 (NGu)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spjärsbodarna (artp.) (14G 0b , [6752960, 1505800] ) ,källa ,3 plantor ,2011 (Mattias Ahlstedt)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,granskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Monotropa hypopitys var. glabra    Kal tallört
Trollknulen (artp.) (13G 9d , [6745040, 1515473] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Hinsnäsets fäbodar 300 m Ö (artp.) (13G 5c , [6729300, 1513204] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Finntjärn, söder om (artp.) (13G 5d , [6729941, 1518897] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Svärdsjö gruva (artp.) (13G 6a , [6732990, 1501690] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 500 m V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742620, 1504393] ) ,torr tallskog ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740532, 1506170] ) ,tallhed ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, 500m S om (artp.) (13G 8b , [6743875, 1508754] ) ,tallskog vid stig ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nordanågstjärnarna, den västra (artp.) (13G 8c , [6740510, 1510426] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Mossgräsbergets NR, bränt 2011 (artp.) (13G 8c , [6742825, 1511074] ) ,talldominerad bitvis lövrik naturskog, bränd 2011 ,noterad, 10-tal plantor ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Mossgräsberget NR (artp.) (13G 8c , [6743116, 1511066] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
ADERISTJÄRN, VÄSTER OM (artp.) (13G 8c , [6743865, 1511120] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hötjärn (artp.) (14G 1b , [6756011, 1505596] ) , ,noterad ,2019 (Nicklas Gustavsson)
Hötjärn (artp.) (14G 1b , [6756033, 1505504] ) , ,noterad ,2019 (Nicklas Gustavsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736190, 1506690] ) ,sandig vägkant ,tämligen allmän i olika skogsmiljöer i området ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Finntjärn, söder om (artp.) (13G 6d , [6730014, 1518977] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed NV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742857, 1504572] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.) (13G 8c , [6740195, 1513172] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pyrola media    Klockpyrola
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Skogskörväg söder om Ön (13G 7b , [6736080, 1506680] ) ,skogsmark ,enstaka ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729163, 1502537] ) ,sandtallskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabacken (artp.) (13G 6b , [6730896, 1507320] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Maggasmyren 700 m SO (artp.) (13G 7f , [6736592, 1527928] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Borgärdesströmmen (13G 7b , [6735960, 1505900] ) ,strandskog ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Ön (13G 7b , [6736200, 1506670] ) ,skogsvägkant ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön, norr om byn (artp.) (14G 2c , [6761848, 1514636] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ledum palustre    Skvattram
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Borgärdet (13G 7b , [6736000, 1506580] ) ,mosse ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Hålsmyren, 4 km S om Enviken (artp.) (13F 7j , [6739000, 1497230] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Gärdenfors)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.) (13G 6b , [6731358, 1505833] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjömyran, sydkanten (artp.) (13G 6e , [6732650, 1521166] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, 600m S om (artp.) (13G 8b , [6743637, 1508863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Hynsan öster om (artp.) (14G 0c , [6753660, 1514975] ) ,skogsmyr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
1 km NV om Östansjö (13G 7b , [6738150, 1507390] ) ,hjortronmosse ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Hötjärnsmyren, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [67556, 15054] ) ,myr, blöt , 2003 (NGu)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,tallmosse ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,mosseristuva ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
1 km NV om Östansjö (13G 7b , [6738020, 1507310] ) ,skogsmark, hjortronmosse ,rikligt ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Orrbergs fly (artp.) (13G 5b , [6728147, 1509608] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Nybotjärnstickaren, öst (artp.) (13G 7e , [6735998, 1521187] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
1 km NV om Östansjö (13G 7b , [6738150, 1507390] ) ,hjortronmosse ,rikligt ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.) (13G 6b , [6731358, 1505833] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kares Fly, norr (artp.) (13G 7d , [6738347, 1517971] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743823, 1511869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren 4 km SV Svartnäs (artp.) (14G 0c , [6753513, 1514760] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,myr vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ) ,vägkant gränsande mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Söder om Ön (13G 7b , [6736070, 1507010] ) ,fuktig skogsmark ,rikligt ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed NV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742857, 1504572] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,myrmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Söder om Ön (13G 7b , [6736070, 1507010] ) ,skogsmark ,rikligt ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Jädraås Vindkraftspark nr 19 (artp.) (13G 8f , [6742741, 1529723] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Olersviken (13G 7b , [6736280, 1506930] ) ,snörröjd strandäng ,ymnigt förvildad ,2002 (TLj)
Borgärdet , norra delen (13G 7b , [6736710, 1505690] ) ,gräsmark , drag av tidigare tomt ,rel. riklig på platsen, sällsynt förvildad på rutan ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506880] ) ,strandkant ,vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.) (13G 8c , [6740309, 1513006] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506960] ) ,strandäng , 2008 (JWk)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Söder om Ön (13G 7b , [6736130, 1506920] ) ,skog ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, Kroktjärnsvägen (artp.) (13G 6b , [6733060, 1506820] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Blåbärsmyrsvägen (artp.) (13G 7c , [6739595, 1511767] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Maggasmyren 700 m SO (artp.) (13G 7f , [6736592, 1527928] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744693, 1519487] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Eriksson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Androsace septentrionalis    Grusviva
Boda (13G 6a , [67340, 15038] ) ,sandtag ,100-talet ex. ,1986 (JEd)
Boränget v.lv.ca 400 m V lv-skälet (13G 7a , [67354, 15044] ) ,S-exp ås-sandslänt (åsen) mot lv. ,10-talet ex! ,1988 (JEd & o.a)
Borgärdet v.tennisplanens NO-hörn (13G 7b , [67357, 15051] ) ,S-exp ås-sandslänt m.gles veg. ,100-talet ex! ,1988 (JEd & o.a)
Borgärdet ,NO om tennisplanen (13G 7b , [6735750, 1505210] ) ,torr, sandig mark ,tiotal ex. ,2009 (JWk)
Gruvbacken, nära småbåtshamnen (13G 7b , [6736380, 1505840] ) ,grusyta ,tjugotal välväxta ex. ,2008 (JWk)
Gruvbacken (13G 7b , [6736470, 1505860] ) ,öppna steniga-grusiga gruvområden , 2007 (Annica Stjärnlöf)
Borgärdet (13G 7b , [6736500, 1505790] ) ,öppna steniga-grusiga gruvområden ,rätt många ex på tre platser ,2007 (Annica Stjärnlöf)
Kyrkogårdsmuren (13G 7b , [6737190, 1506360] ) , , 2007 (IPt)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,murkrön o sandiga gräsmattor ,riklig.100-tals ,1992 (JEd)
Kyrkogårdsmuren, östra delen (13G 7b , [6737200, 1506370] ) , ,tiotal små ex. ,2008 (JWk)
Vintjärn (13G 9c , [6745790, 1513290] ) ,f.d. järnvägsbank ,rikligt ,2007 (IPt)
Svedsgården, 1934 (Bsm) (13G 5a , [67295, 15027] ) , ,?0 ,1988 (JEd & LBr)
Boränget, Toftbyvägen 400 m v om Borgärdesvägen (artp.) (13G 7a , [6735484, 1504515] ) ,grusig åsskärning ,12 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Svärdsjö tennisplan (artp.) (13G 7b , [6735790, 1505186] ) ,sydvänd åsslänt ,200 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737195, 1506391] ) ,på kyrkogårdsmuren ,100 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737196, 1506365] ) , ,noterad ,2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Svärdsjö kyrka. (artp.) (13G 7b , [6737202, 1506390] ) ,på och nedanför kyrkogårdsmur ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Boränget mot Sveden längs väg 876 (gamla lokalen) (13G 7a , [6735487, 1504515] ) , ,25 fröställningar , (0 ex. 2007!) ,2001 (TLj)
Primula veris    Gullviva
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6735990, 1505730] ) ,gräsmark , 2008 (JWk)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Palmsgårdens gårdstun (artp.) (13G 6b , [6733230, 1505800] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735873, 1503853] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fraxinus excelsior    Ask
Nedanför kyrkogården (13G 7b , [6737090, 1506360] ) ,intill jordhög ,ruderat ,enstaka ,2008 (JWk)
Syringa vulgaris    Syrén
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Kvarntäkt vid Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ) ,örtrik torräng i beteshage ,ca 40 ex ,1988 (TRy, RLu o a)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Arnbo ca 1910 (Aul) - troligen = Boränget, 1950-t (Bj) * Sveden mot NV (13G 7a , [67358, 15035] ) ,kalkgrusig sandplan vid väg ,100-tals ex ,1988 (JEd)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Nysjö fäbodar (14G 1b , [6758780, 1508760] ) ,fäbodvall ,> 1000 ex ,2004 (NGu & IPt)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed ,10^2 ,2001 (NGu)
Nysjöns fäbodar (artp.) (14G 1b , [6758781, 1508764] ) , ,1407 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Nysjöns fäb., Svärdsjö förs (artp.) (14G 1b , [6758782, 1508762] ) ,betesmark ,3 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Nysjöns fäb., Svärdsjö förs (artp.) (14G 1b , [6758783, 1508759] ) ,ängs- och betesmark ,64 plantor ,2012 (Bo Norell)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
"Borgärdesströmmen ,""korvsjö"", " (13G 7b , [6735860, 1506200] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2008 (JWk)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734621, 1529113] ) ,myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Åkroken (artp.) (13G 7c , [6738600, 1511553] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.) (13G 8c , [6740309, 1513006] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppen fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinca minor    Vintergröna
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.) (13G 9c , [6746067, 1512972] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Galium album    Stormåra
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736310, 1506940] ) ,slåtteräng ,rikligt ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galium album x verum    
Boda (13G 6a , [6732820, 1503590] ) ,strand , 2015 (JJa)
Galium aparine    Snärjmåra
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Galium boreale    Vitmåra
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733232, 1498856] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506920] ) ,gräsmark , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736330, 1506910] ) ,strandkant ,vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Ön (13G 7b , [6736200, 1506970] ) ,fuktig ängsmark i fd hästhage ,fåtalig ,2008 (JWk)
Galium triflorum    Myskmåra
Himmelsberget (14G 1c , [67568, 15121] ) ,blockrik mark längs källdråg i NO-brant där skogen sparats ,spridd 1985- ,1989 (TRy&RLu: BRATT 1986)
Lenntjärn, 1950-t (GRAN.1962) * lindlund vid tjärnens Ö-sida (13G 6c , [67331, 15126] ) ,omnämnd redan av HÜLPHERS 1762, området avverkat och hyggesbränt 1957, bland block i tät granungskog ,enstaka ,1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733138, 1512589] ) ,lövskogslund / , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ) ,dike, delvis vattenfyllt , 2017 (JJa & SJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736330, 1506890] ) ,stranskog , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.) (13G 5c , [6726561, 1511416] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galium verum    Gulmåra
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter ,spridd ,2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736260, 1506650] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ) ,slänter , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Svartnäs vid dammen (artp.) (14G 0d , [6754995, 1518025] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Polemonium caeruleum    Blågull
Nedanför Kyrkogården (13G 7b , [6736820, 1506110] ) ,strandskog ,rikligt förvildad. även vitblommig form ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Calystegia pulchra    Rosenvinda
Sjötomt NO Fläddran (13F 6j , [6732886, 1497277] ) ,trädgårdskant ,förvildad ,2017 (JMa & UGu)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
300 m från vägskälet mot Östansjö (13G 7b , [6737970, 1506970] ) ,ruderat,jordhögar ,ganska fåtalig ,2008 (JWk)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Finnberget (artp.) (13G 8c , [6744536, 1510783] ) ,vid gamla husgrunder ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Linghed, ca 1920 (At) * vid Persgården (13G 8a , [67404, 15023] ) ,intill hönsgård ,riklig ,1990 (TLj)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.) (13G 7b , [6735840, 1506037] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lithospermum arvense    Sminkrot
Linghed, i brant SV-exponerad sandåsslänt vid vägen N om bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,med torrängs-arter som ullört och vårförgätmigej, slänten bränns årligen för att hindra igenväxning. ,100-tals ex ,1989 (JEd o a)
Linghed (13G 8a , [6740343, 1503797] ) ,grässlänt , 2007 (IPt)
Linghed (artp.) (13G 8a , [67404, 15034] ) ,torrbacke i vägslänt som bränns varje år ,100-tals stora och små ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Trädgårdsland, Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506920] ) ,trädgårdsland , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740543, 1502701] ) ,ruderatmark, potatisåker ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,i blött dike , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Dike , 2015 (DABS)
Österkvarn (13G 7b , [6736420, 1509330] ) ,dike ,mindre allmän ,2008 (JWk)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Myosotis ramosissima    Backförgätmigej
Borgärdet på Svärdsjöåsen vid brandstationen (13G 7b , [67357, 15051] ) , ,sparsamt 1986 (LBr, JEd&TRy det. L. Kers) * 0? huvuddelen av växtplatsen spolierad genom grävning och ny gräsmatta ca ,1987 (TRy)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505710] ) ,invid högar med trädgårdsavfall ,mindre allmän ,2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Boda v.Seckans SV-sida (13G 6a , [67340, 15038] ) ,S-vänd sandslänt/torrbacke (dom.av sandtrav) , 1988 (JEd)
Boränget v.lv.ca 400 m V lv-skälet (13G 7a , [67354, 15044] ) ,på murkrön ,m femf.ört,sanddraba ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Borgärdet,kraftstn (13G 7b , [67351, 15053] ) ,murad strandskoning o.branta strandbrinkar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,murkrön o sandiga gräsmattor ,riklig ,1992 (JEd)
Murkrönet, Kyrkan (13G 7b , [6737200, 1506370] ) ,torr gräsmark ,fåtalig ,2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren , 1989 (JEd)
Linghed i torrbacke vid Åsvägen (13G 8a , [6740589, 1503514] ) ,torrbacke , 2002 (TLj)
Palmsgårdens gårdstun (artp.) (13G 6b , [6733230, 1505800] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737035, 1506271] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Linghed (artp.) (13G 8a , [67404, 15034] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Nonea versicolor    Nonnea
Bengtsheden, ett par år omkring 1906 (Lkt) * vid Svedsgården (13G 5a , [67295, 15027] ) ,i potatis- och jordgubbsland ,riklig ,1990 (ONä, IPt)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6737220, 1506450] ) ,ruderat ,förvildad på många ställen fr.a. i samhället ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ) ,dike, delvis vattenfyllt , 2017 (JJa & SJa)
NV om Östansjö, söder om Hjortronmossen (13G 7b , [6737750, 1507850] ) ,dike ,rikligt längs stora delar av detta dike ,2009 (JWk)
Dalagården 200 m N (artp.) (13G 6b , [6733532, 1505693] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, bäcken, 500 m VNV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742777, 1504447] ) ,torr tallskog ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Callitriche hamulata    Klolånke
Linghed, bäcken, 500 m VNV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742777, 1504447] ) ,skogsbäck, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Callitriche palustris    Smålånke
800 m NV om Östansjö , N om stora mossen (13G 7b , [6738150, 1507410] ) ,dike ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Svartnäs vid dammen (artp.) (14G 0d , [6754995, 1518025] ) ,i bäckfåran ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
M.Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [67338, 14972] ) ,stenig ängsglänta i beteshage ,2 ex. ,1988 (JEd)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726730, 1520790] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ) ,övergiven ängsmark ,ett 10-tal ,1987 (LBr)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.) (13G 5c , [6726561, 1511416] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,gammal ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hemmyren, sydost om (artp.) (14G 2d , [6760779, 1516232] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Baståsen (artp.) (14G 2d , [6763846, 1516116] ) , ,1 plantor ,2012 (Nicklas Gustavsson)
Galeopsis bifida    Toppdån
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Nedanför kyrkogården (13G 7b , [6737070, 1506360] ) ,jordhög, ,rel riklig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmarker i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506900] ) ,jordhög , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.) (13G 6b , [6732780, 1506733] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Finnberget (artp.) (13G 8c , [6744536, 1510783] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
S om kyrkogården (13G 7b , [6736760, 1506070] ) ,ruderat ,jordhög , 2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Glechoma hederacea    Jordreva
Gråsala NV Bytjärnen (13F 6j , [67336, 14994] ) ,åkervall o.mot vägkant o röse ,rikl. ,1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Boda fl! (13G 6a , [6733, 1503] ) ,i gräsmatta resp. som rabattogräs , 1987 (JEd & TLj)
Kyrkbyn, vägkant (13G 7b , [6737170, 1505640] ) ,vägkant intill åker ,rel. fåtalig, ganska ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Linghed 700 m NNV bron (13G 8a , [67409, 15035] ) ,torräng efter gammal körväg , 1989 (JEd)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6745, 1512] ) ,grusmark , 1989 (JEd)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lamium album    Vitplister
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Bakom biblioteket (13G 7b , [6736030, 1505380] ) ,litet trädgårdsland ,rel rikligt, annars inte vanlig på rutan ,2008 (JWk)
Lamium purpureum    Rödplister
Toftbyn (13F 6j , [6732906, 1498986] ) ,vägkant gränsande mot åkermark o potatisland , 2017 (JJa & SJa)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506900] ) ,trädgårdsland ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Leonurus cardiaca    Hjärtstilla
Kyrkan, invid södra gaveln på ladan strax NO om kyrkan (13G 7b , [6737240, 1506420] ) ,kulturmark ,fåtalig, troligen gammal på platsen ,2008 (JWk)
Mentha arvensis    Åkermynta
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Dike , 2015 (DABS)
Ön . Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506920] ) ,strandäng , 2008 (JWk)
Dalagården 200 m N (artp.) (13G 6b , [6733532, 1505693] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs vid dammen (artp.) (14G 0d , [6754995, 1518025] ) ,i bäckfåran ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Prunella vulgaris    Brunört
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Ön ,Ryttargården (13G 7b , [6736210, 1506970] ) ,gräsmark ,täml allmän ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.) (13G 6e , [6730956, 1521057] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn folkets hus (artp.) (13G 9c , [6745667, 1513225] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Spjärsbodarna, del av betesvallen V p-platsen (artp.) (14G 0b , [6752908, 1505913] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Satureja acinos    Harmynta
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Scutellaria galericulata    Frossört
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Höganäsbadet, inre delen av sandreveln (13G 7b , [6738230, 1506320] ) ,strand ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505720] ) ,hög med trädgårdsavfall ,ruderat ,fåtalig ,2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Stachys palustris    Knölsyska
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Utgrycken (13F 7i , [6738642, 1491552] ) ,litet potatisland vid sommarstuga ,några ex ,2004 (IPt)
NV om Östansjö, nära Hjortronmossen (13G 7b , [6737900, 1507770] ) ,fuktigt skogsbryn ,rel. riklig ,2009 (JWk)
Liljansnäs kärret, vid vägen (artp.) (13G 6b , [6731900, 1506424] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 200 m V om affären (artp.) (13G 8a , [6740689, 1502694] ) ,åkerkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Gullbergs nordsluttning (artp.) (13G 6b , [6730847, 1506080] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Hillersboda (35:1),vid SÖ hörnet av tomten (13G 6b , [6732, 1506] ) ,på en ett par år gammal ströbädd från fårhus ,1 ex ,1996 (Jan-Erik Berg)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.) (13G 7b , [6735840, 1506037] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Solanum dulcamara    Besksöta
Österbyn (13G 7b , [6737750, 1507230] ) ,ruderatm jordhögar ,rel. rikligt här, annars ovanlig ,2008 (JWk)
Solanum tuberosum    Potatis
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736280, 1506900] ) ,ruderat , 2008 (JWk)
Vintjärn (13G 9c , [6746230, 1513250] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,tomtmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735845, 1503520] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
300 m NO Nottjärnen (13G 5d , [6727330, 1519720] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
500 m SO om Ön (13G 7b , [6736020, 1508040] ) ,skogsvägkant ,rel vanlig längs skogsvägarna ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,längs väg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735845, 1503520] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden tomt vid vägen (artp.) (14G 2d , [6760493, 1515851] ) ,skogsbilväg och tomt ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Linaria repens    Strimsporre
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Borgärdet, centrala samhället (13G 7b , [6736030, 1505430] ) , , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finnberget (artp.) (13G 8c , [6744536, 1510783] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Boda vägkant (artp.) (13G 6a , [6733700, 1504140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736350, 1507010] ) ,slåtteräng , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed NV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742857, 1504572] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Hällåsen (artp.) (13G 9f , [6745592, 1527972] ) ,skog, blandskog, björk och barr i bergsluttning, ungskog ,noterad ,2008 (Peter Ståhl)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736350, 1507010] ) ,slåtteräng , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Blåbärsmyrsvägen (artp.) (13G 7c , [6739595, 1511767] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Böls kyrka, 600m S om (artp.) (13G 8b , [6743637, 1508863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren vid Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744921, 1519231] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myrkant, strandzon, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Utgrycken (13F 7i , [6738642, 1491552] ) ,litet potatisland vid sommarstuga ,fåtal ,2004 (IPt)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Borgärdersströmmen (13G 7b , [6735910, 1506300] ) ,strandäng , 2008 (JWk)
Ön (13G 7b , [6736400, 1507010] ) ,strankanter ,rel riklig på lokalen, annars mindre allmän i området ,2008 (JWk)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,sjöstrand, mjukbotten , 2008 (NGu)
Hötjärnsmyren, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [67556, 15054] ) ,myr, blöt , 2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
S om Ön , gamla landsvägen (13G 7b , [6735930, 1507960] ) ,vägkant ,spridd fr.a. längs grusvägar ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [6755080, 1505530] ) ,ängsmark, liten vid övergivet stall , 2003 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnär, längs vägen (artp.) (13G 6b , [6731740, 1505830] ) ,dike , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,vid fotbollsplanen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartmoren, norra delen (artp.) (14G 1c , [6756221, 1512824] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,längs väg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 150 m VNV om affären (artp.) (13G 8a , [6740797, 1502785] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Scrophularia nodosa    Flenört
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 100m N bystugan (artp.) (13G 6b , [6732687, 1506705] ) ,på en jordhög ,1 plantor/tuvor ,2019 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Bengsheden (13G 6a , [67310, 15034] ) ,gårdsbacke ,enstaka ,1987 (JEd & TLj)
Ön (13G 7b , [6736200, 1506750] ) ,vägkant ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ) ,slänter , 2017 (IPt & SNy)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Veronica arvensis    Fältveronika
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506910] ) ,trädgårdsland ,mindre vanlig ,2008 (JWk)
Veronica austriaca ssp. teucrium    Praktveronika
Nära bron till Hillersboda (13G 7b , [6735340, 1505800] ) ,vägkant, ej nära trädgård ,flera fullt blommande ex. ,2009 (JWk)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506910] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736063, 1503505] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740306, 1506236] ) ,betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,gammal ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736240, 1506640] ) ,vägdiken ,gräsmark ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Uvberget branten (artp.) (13G 6f , [6732734, 1526118] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Spjärsbodarna, del av betesvallen V p-platsen (artp.) (14G 0b , [6752908, 1505913] ) ,frisk gräsmark gräsmark - stagghed ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Veronica scutellata    Dyveronika
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Dike , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506870] ) ,strand nära vattenbrynet ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Lisstjärn NÖ om (artp.) (13G 5c , [6729782, 1510343] ) ,i traktorspår ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Liljansnär, längs vägen (artp.) (13G 6b , [6731740, 1505830] ) ,dike , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Ön ,slåtteräng (13G 7b , [6736340, 1506970] ) ,gräsmark ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Veronica verna    Vårveronika
Boränget v.lv.V-ut (13G 7a , [67356, 15042] ) ,S-exp.sandslänt m. torrbacke-veg. , 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet, åskrönet (13G 7b , [6735860, 1505250] ) ,torr sandmark ,rel rikligt på platsen, rel. ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren , 1989 (JEd)
Linghed i torrbacke vid Åsvägen (13G 8a , [6740589, 1503514] ) ,torrbacke , 2002 (TLj)
Linghed (artp.) (13G 8a , [67404, 15034] ) , , 1989 (Bengt Oldhammer)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Ön (13G 7b , [6735860, 1507920] ) ,sandiga vägdiken ,rel vanlig i dessa biotoper ,2008 (JWk)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ågs bruk, S om längs järnvägen (artp.) (13G 7c , [6739851, 1513144] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.) (13G 8c , [6744950, 1512078] ) ,långgrund sandstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartmoren, norra delen (artp.) (14G 1c , [6756221, 1512824] ) ,vägdike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732761, 1497181] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
Utgrycken (13F 7i , [6739260, 1490360] ) ,sjöstrand , 2006 (IPt)
Nedanför Ålhusbacken (13G 7b , [6736210, 1506230] ) ,gölar ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Plantago major    Groblad
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506920] ) ,ruderat , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Plantago media    Rödkämpar
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506920] ) ,gräsmatta , 2008 (JWk)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,murkrön o sandiga gräsmattor ,riklig ,1992 (JEd)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,torr ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Båtsveds kalkbrott 300 m S (artp.) (13G 7a , [6735784, 1503647] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.) (13G 7b , [6737035, 1506271] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Svärdsjö kyrka. (artp.) (13G 7b , [6737202, 1506390] ) ,på och nedanför kyrkogårdsmur ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Littorella uniflora    Strandpryl
Isalanäset (13G 7b , [6739290, 1506180] ) ,stenig strand ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Linnaea borealis    Linnéa
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Söder om ön (13G 7b , [6736040, 1506970] ) ,barrskog , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6742120, 1504820] ) ,skoksväg , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735845, 1503520] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Sveden, Vid gruvhålen nordväst (artp.) (13G 7a , [6735954, 1503581] ) ,på igenväxande skogsväg ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Blåbärsmyrsvägen (artp.) (13G 7c , [6739595, 1511767] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740532, 1506170] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gäddtjärnen S om L. Björnmossen (artp.) (13G 9e , [6748012, 1521420] ) ,skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Avverkad skog, intill stig (13G 7b , [6735370, 1505900] ) ,nyligen avverkad tallblandskog, NV-sluttning, intill gångstig, långt från tomt ,ett medelstort ex. (ett ex även en bit söderut strax utanför kartbladet) ,2009 (JWk)
Hunsen, fuktigt skogsbryn mot vall (13G 7b , [6736430, 1509910] ) ,helt naturaliserad, långt från tomt ,ett stort ex. ,2009 (JWk)
Prostskogen (13G 7b , [6737760, 1506380] ) ,äldre tallskog ,ett stort ex. ,2009 (JWk)
Prostparken (artp.) (13G 7b , [6737880, 1506355] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
M.Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [67340, 14973] ) ,beteshage på kalkrk mark , 1988 (JEd)
Ö om Österbyn (13G 7b , [6736680, 1509960] ) ,nyligen avverkad lövblandskog, tidigare upptagen som värdefull av SVS ,ett medelstort ex. ,2009 (JWk)
Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962) (13G 6c , [67331, 15126] ) ,örtrik blockig skogssänka (gran/tall) ,enst. ,1988 (JEd)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733232, 1498856] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Nedanför kyrkogården (13G 7b , [6736830, 1506110] ) ,strandskog ,flerst. ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.) (13G 9c , [6746067, 1512972] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Räkenberget v om (artp.) (13G 9d , [6745543, 1515226] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden tomt vid vägen (artp.) (14G 2d , [6760493, 1515851] ) ,skogsbilväg och tomt ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Nedanför kyrkan (13G 7b , [6737220, 1506450] ) ,ruderat ,förvildad på några ställen ,2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Viburnum opulus    Olvon
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506920] ) ,strandskog ,mindre vanlig ,2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.) (14G 2c , [6762241, 1514371] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Ön,Kejsars, strandskogen (13G 7b , [6736310, 1506880] ) ,frisk skogsmark ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.) (13G 6b , [6732780, 1506733] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) ,i och runt ån ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506900] ) ,tomtmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Kejsars, skogsbryn (13G 7b , [6736300, 1506920] ) ,skogsbryn ,flerst ,2008 (JWk)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6758416, 1512698] ) , ,100 plantor/tuvor ,2020 (Jonas Eriksson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6758669, 1512202] ) ,räknade blomstjälkar på en sträcka av ca 400 m längs ån där den går nära grusvägen. ,950 stjälkar/strån/skott ,2020 (Jonas Eriksson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Campanula glomerata    Toppklocka
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6737970, 1506970] ) ,trädgård ,rätt vanlig som odlad och förvildad ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Campanula patula    Ängsklocka
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736330, 1506920] ) ,ängsmark ,rätt vanlig över hela rutan ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736063, 1503505] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
M.Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [6733, 1497] ) ,örtrik beteshage ,åkerkanter,etc. ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
M.Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [6734, 1497] ) ,örtrik beteshage ,åkerkanter,etc. ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,äng , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733688, 1503636] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
S om Isala (13G 7b , [6738180, 1507220] ) ,vägren ,ängsmark ,rätt sällsynt, endast på ett fåtal ställen på hela rutan ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733232, 1498856] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ) ,ängsmark,vägkant ,rikligt ,2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Borgärdet (13G 7b , [6735960, 1505650] ) ,vägkant ,rätt vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736240, 1506970] ) ,vägkant ,rätt vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.) (13G 5c , [6726561, 1511416] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Nedre-Övre Avan (13F 7h , [6739807, 1488675] ) ,i ån mellan sjöarna ,rikligt ,2002 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736250, 1506760] ) ,grunt vatten ,vanling runt hela Svärdsjön ,2008 (JWk)
Hinsen, NV delen (artp.) (13G 5c , [6727915, 1513011] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda badplats (artp.) (13G 6b , [6732832, 1506134] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sandharen (artp.) (13G 7b , [6738300, 1506300] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.) (13G 8c , [6740309, 1513006] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossen SO om (artp.) (13G 9e , [6748486, 1521405] ) ,sjö, strandzon ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Achillea millefolium    Röllika
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736300, 1506930] ) ,gräsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Mln Borgärdet och Ön (13G 7b , [6736230, 1506630] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,längs väg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda (artp.) (13G 6b , [6732570, 1506720] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) , ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,gammal ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Antennaria dioica    Kattfot
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ) ,vägkant gränsande mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,torr ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ) ,ängsmark,vägdike ,spridd ,2010 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732630, 1497861] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Hillersboda, Bergkvists gårdstun (artp.) (13G 6b , [6733175, 1506060] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Norr om Palmsgården (artp.) (13G 6b , [6733550, 1505658] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn (artp.) (13G 9c , [6745825, 1513347] ) ,gruvområde ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761545, 1514832] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hemmyren, sydost om (artp.) (14G 2d , [6760779, 1516232] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boränget v.lv (13G 7a , [67354, 15044] ) ,sandiga vägkanter (på åsen) , 1988 (JEd & o.a)
Ön (13G 7b , [6736280, 1506880] ) ,torrbacke, solig vägslänt ,täml. riklig, ovanlig i trakten, även i Linghed ,2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren , 1989 (JEd)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6745, 1512] ) ,grusmark , 1989 (JEd)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Arctium lappa    Stor kardborre
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505710] ) ,gödselhög ,ovanlig i trakten, endast på ett annat ställe ,2008 (JWk)
Borgärdet (13G 7b , [6736160, 1505300] ) ,ruderat ,skräpmark intill gammal byggnad ,ovanlig i trakten, endast på ett annat ställe ,2008 (JWk)
Sveden (=Boränget) v.lv. (13G 7a , [67355, 15042] ) ,vägslänt , 1988 (JEd & o.a)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Artemisia absinthium    Malört
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,åstorrbacke , 1989 (JEd)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan, slänter , 2017 (IPt & SNy)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,åkerkant , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736290, 1506910] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget (artp.) (14G 0d , [6752474, 1516042] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carduus crispus    Krustistel
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Utgrycken (13F 7i , [6738660, 1491370] ) ,sommarstugetomt ,rikligt ,2004 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733625, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736370, 1507070] ) ,jordhögar,ruderat ,relativt spridd i området ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Centaurea cyanus    Blåklint
Toftbyn (13F 6j , [6732906, 1498986] ) ,vägkant gränsande mot åkermark o potatisland , 2017 (JJa & SJa)
Centaurea jacea    Rödklint
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,äng , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733688, 1503636] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736300, 1506920] ) ,torr ängsmark ,rel vanlig på ängsmark ,2008 (JWk)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Centaurea montana    Bergklint
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1507080] ) ,vägkant ,fåtalig, på några ställen trädgårdsrymling ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg ,enstaka ,2012 (IPt)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cicerbita alpina    Torta
300 m N om Prediksstolen (13G 9b , [6749950, 1509510] ) ,källflöde i ungskog , 2008 (NGu)
500 m SV Gnupen (14G 0b , [6750160, 1509340] ) , ~refl~ ,källflöde i ungskog ,ca 50 ,2008 (NGu)
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ) ,örtrik granskog ,ca 10 ,2003 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Räkenberget, Barka källa (artp.) (13G 9d , [6745173, 1517348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Borgärdet (13G 7b , [6735160, 1505230] ) ,invid ruderathögar ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cirsium arvense    Åkertistel
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,åkerkant , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736270, 1506900] ) ,gräsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.) (13G 7a , [6735548, 1504059] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cirsium helenioides    Brudborste
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506880] ) ,gräsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnär, längs vägen (artp.) (13G 6b , [6731740, 1505830] ) ,dike , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506870] ) ,gräsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ) ,örtrik granskog , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Räkenberget, Barka källa (artp.) (13G 9d , [6745173, 1517348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Ön (13G 7b , [6736330, 1506950] ) ,gräsmark , 2008 (JWk)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
300 m N om Prediksstolen (13G 9b , [6749950, 1509510] ) ,källflöde i ungskog , 2008 (NGu)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
500 m N St Acktjärnen (14G 0b , [6752040, 1507340] ) , ~refl~ ,källa i skog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, Petters källdrag (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,våtmark, källpåverkad översilningsmark , 2003 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Crepis tectorum    Klofibbla
Österbyn (13G 7b , [6737250, 1508540] ) ,åker/ruderat ,rel riklig ,2008 (JWk)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) ,på grusplan ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Vägskälet mot Östansjö (13G 7b , [6738220, 1506690] ) ,vägkant ,rel fåtalig, mindre vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, runt "Formgrens" (14G 1b , [6758620, 1508690] ) ,betesmark, tort på sandbas , 2003 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ) ,torr ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Galinsoga parviflora    Gängel
Utgrycken (13F 7i , [6738642, 1491552] ) ,litet potatisland vid sommarstuga ( matjord hämtad i Linghed ), uppkört med jordfräs från lokalen i Gagnef ,1 stort ex ,2004 (IPt)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ) ,skogsbilvägslänt , 2012 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506960] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733688, 1503636] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506900] ) ,trädgårdsland , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed NV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742857, 1504572] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740306, 1506236] ) ,betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Helianthus annuus    Solros
Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505700] ) ,ruderat, vid hög med trädgårdsavfall ,enstaka ,2008 (JWk)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,äng , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736290, 1506630] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740306, 1506236] ) ,betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736190, 1506840] ) ,skogsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6741294, 1504946] ) ,vägkant ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad rikligt ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs vid dammen (artp.) (14G 0d , [6754995, 1518025] ) ,i bäckfåran ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Borgärdet (13G 7b , [6736000, 1506050] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729163, 1502537] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736320, 1506940] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda, Kroktjärnsvägen (artp.) (13G 6b , [6733060, 1506820] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.) (13G 7b , [6735840, 1506037] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Ön (13G 7b , [6736320, 1506910] ) ,blandskog ,enstaka ,2008 (JWk)
Inula helenium    Ålandsrot
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lactuca serriola    Taggsallat
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lapsana communis    Harkål
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736380, 1507060] ) ,jordhög ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,åstorrbacke ,t.riklig ,1989 (JEd)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6746230, 1513250] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.) (13G 7b , [6735840, 1506037] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740543, 1502701] ) ,ruderatmark, potatisåker ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars, tomten (13G 7b , [6736300, 1506900] ) , , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,längs väg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506870] ) ,ruderat,utfyllnadsjord ,rätt vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746230, 1513250] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgårdens gårdstun (artp.) (13G 6b , [6733230, 1505800] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Båtpers (artp.) (14G 0d , [6754796, 1515295] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506980] ) ,slåtteräng , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Filago arvensis    Ullört
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren ,enst. ,1989 (JEd)
Linghed (artp.) (13G 8a , [67404, 15034] ) ,i vägslänten , 1989 (Bengt Oldhammer)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Borgärdet (13G 7b , [6735970, 1505320] ) ,vägkanter ,ruderat ,vanlig i vägkanter och ruderatmiljöer ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Nysjö fäbodar, vid föjset (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,dyngstack , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Mycelis muralis    Skogssallat
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Borgärdet centrum (13G 7b , [6736030, 1505430] ) ,vägkant ,ruderat , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Petasites frigidus    Fjällskråp
Mårtens myrar, 3 km NV Lumsheden (13G 7e , [6735, 1521] ) ,öppen del av källdråg ,i myr med vass & tvåblad , 1997 (RLu)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Nära Österkvarn (13G 7b , [6736360, 1508920] ) ,Vägkant och ängsmark ,torräng ,rel många ex ,2008 (JWk)
Ödetomt vid kyrkan (13G 7b , [6737130, 1506350] ) ,tomtmark ,rel många ex ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant ,rikligt , flera bestånd ,2012 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter ,rikligt spridd ,2012 (IPt)
Bron över sundet N om hembygsgården , brofästet (13G 7b , [6738200, 1506650] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden tomt vid vägen (artp.) (14G 2d , [6760493, 1515851] ) ,skogsbilväg och tomt ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed ,10^2 ,2001 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,vid fotbollsplanen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757374, 1513921] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars, tomten, framsidan av huset (13G 7b , [6736280, 1506900] ) ,tomtmark ,rikligt ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735522, 1515784] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda (artp.) (13G 6b , [6732570, 1506720] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Gammelfäboden, östra delen (artp.) (13G 7c , [6739832, 1513701] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs vid dammen (artp.) (14G 0d , [6754995, 1518025] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter ,rikligt spridd ,2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506910] ) ,tomtmark , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.) (13G 5c , [6726561, 1511416] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda (artp.) (13G 6b , [6732570, 1506720] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, Bergkvists gårdstun (artp.) (13G 6b , [6733175, 1506060] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.) (13G 6e , [6730956, 1521057] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,vid fotbollsplanen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium peleterianum    Mattfibbla
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Svärdsjön , SV om Isalanäset (13G 7b , [6739040, 1505760] ) ,sandig strand ,täml. rikligt på lokalen, annars rätt ovanlig på rutan ,2009 (JWk)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
V om Borgärdet (13G 7b , [6736060, 1505040] ) ,vägkant ,mindre allmän ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Senecio vulgaris    Korsört
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ) ,vägkant gränsande mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Ön,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506890] ) ,trädgårdsland ,allmän ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Österbyn (13G 7b , [6737980, 1507180] ) ,vägkant ,förvildad och naturaliserad på flera platser på rutan ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön, skuggig slåtteräng (13G 7b , [6736350, 1506980] ) ,ängsmark ,vanlig i ängs- och skogsmark ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 700 m SO (artp.) (13G 7f , [6736592, 1527928] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västra Östbackavägsticket (artp.) (14G 2b , [6763070, 1507310] ) , ,noterad ,2019 (Lena Berg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars, jordhög (13G 7b , [6736290, 1506890] ) ,jordhög, ruderat ,vanlig på ruderat- och åkermark ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Sonchus asper    Svinmolke
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Nedanför kyrkogården (13G 7b , [6737020, 1506280] ) ,jordhög ,ruderat ,mindre allmän ,2008 (JWk)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ) ,slänter , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6746230, 1513250] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736280, 1506890] ) ,jordhög , ruderat ,mindre allmän ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736260, 1506950] ) ,vägkanter ,vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,fuktig sandtallskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Taraxacum vulgare    Maskros
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.) (13G 6b , [6732780, 1506733] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.) (13G 9e , [6748927, 1520216] ) ,vägkant, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Österbyn (13G 7b , [6737750, 1507220] ) ,åkerren, intill jordhögar ,fåtalig (ovanlig på rutan) ,2008 (JWk)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.) (13G 7b , [6735840, 1506037] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tussilago farfara    Hästhov
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506920] ) ,dikeskant ,ganska fåtalig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ) , ~refl~ ,vägkant , 2008 (NGu)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726730, 1520790] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Skogsbryn, ön (13G 7b , [6736350, 1507010] ) ,skogsbryn , 2008 (JWk)
Borgärdet , norra delen (13G 7b , [6736680, 1505710] ) ,skuggig gräsmark intill häck, drag av tidigare tomt ,rel. riklig på platsen, mindre vanlig på rutan ,2008 (JWk)
Isalanäset (13G 7b , [6739420, 1506160] ) ,skuggig lövblandskog ,riklig på platsen (bästa lokalen), mindre vanlig på rutan ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,blandskog , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.) (13G 8c , [6740195, 1513172] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744693, 1519487] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Eriksson)
202 m S Back-lars Myr (artp.) (13G 9a , [6747045, 1503886] ) ,gransumpskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [6735590, 1497860] ) ,Parkeringsplats grusplan , 2017 (JJa)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506920] ) ,lövskog , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
N Långsälnan (artp.) (13G 7c , [6736130, 1512300] ) , ,noterad ,2018 (Lena Berg)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736160, 1506910] ) ,skogsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6742120, 1504820] ) ,skoksväg , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.) (13G 8c , [6740195, 1513172] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744693, 1519487] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Eriksson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Himmelsberget (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512013] ) ,barrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ) ,vägkant gränsande mot tomtmark , 2017 (JJa & SJa)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Polygonatum odoratum    Getrams
Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962) (13G 6c , [67331, 15126] ) ,örtrik blockig skogssänka (gran/tall) ,rikl. dom.på ca 20 m2 -trängd av granplant. ,1988 (JEd)
Chionodoxa luciliae    Vårstjärna
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) ,förvildad i trädgård , 2015 (Urban Gunnarsson)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) ,förvildad i trädgård , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Kyrkogården (13G 7b , [6737110, 1506320] ) ,förvildad i häckar och gräsmattor ,rikligt på lokalen, ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.) (13G 6b , [6732590, 1506680] ) ,förvildad i trädgård , 2015 (Urban Gunnarsson)
Narcissus poëticus    Pingstlilja
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , ,kvarstående ,2015 (Urban Gunnarsson)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , ,kvarstående ,2015 (Urban Gunnarsson)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Borgärdet , norra delen (13G 7b , [6736710, 1505690] ) ,gräsmark , drag av tidigare tomt ,rel. riklig på platsen, sällsynt förvildad på rutan ,2008 (JWk)
Kyrkogården (13G 7b , [6737110, 1506320] ) ,häckar och gräsmattor ,rel. rikligt ,2008 (JWk)
Sveden, N om, i vägkant i kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736130, 1503855] ) , , 2015 (Ulf SwensonKarin Martinsson)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Österbyn (13G 7b , [6737990, 1508870] ) ,vägkant i skogen ,fåtalig ,2008 (JWk)
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.) (14G 2c , [6762241, 1514371] ) ,gårdsområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilium martagon    Krollilja
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Borgärdet (13G 7b , [6735770, 1505690] ) ,strandslänt invid trädgårdsavfallshögar ,fåtalig ,2008 (JWk)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.) (13G 8c , [6740195, 1513172] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,3 ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant , 1990 (JEd)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2001 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
V Gällviken (artp.) (13G 5c , [6728104, 1512396] ) , , 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget V (artp.) (13G 6b , [6733242, 1507629] ) , , 1993 ((sks), Gunnar Granér)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren, 1050 m ostsydost vägskälet norr om myren (artp.) (13G 7f , [6736741, 1528064] ) , , 2015 (Pär Karlsson)
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.) (13G 8c , [6740195, 1513172] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744693, 1519487] ) , ,28 plantor/tuvor ,2020 (Jonas Eriksson)
701 m n Back-lars myr (artp.) (13G 9a , [6748268, 1503913] ) ,tallsumpskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Jon-Matstjärnarna (artp.) (14G 2b , [6763729, 1507776] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Böls kyrka, myr N om (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,2 stjälkar/strån/skott ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [6741090, 1518550] ) ,myr ,fåtal ,2002 (DABS)
Bodängeln Ö-ut (13G 8e , [67416, 15224] ) ,myr ,riklig ,1990 (JEd)
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ) ,myr ,mkt.riklig (även 2 ex fl.alba!) ,1990 (JEd)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
Hötjärnsmyren, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [67556, 15054] ) ,myr, blöt ,drygt 100 ,2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Vassmyren 400m N (artp.) (13G 7f , [6735972, 1527642] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Myr 400m S Ryssjö klack (artp.) (13G 9d , [6747597, 1515110] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ) ,skogsbilvägslänt , 2012 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736210, 1507310] ) ,skosstig ,barr-blandskog ,1 ex 2008 ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.) (13G 6b , [6731358, 1505833] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Mörtåsen (artp.) (14G 1d , [6758222, 1518568] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1d , [6758277, 1519669] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1d , [6758295, 1519634] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1d , [6758324, 1519643] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1d , [6758351, 1519691] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1d , [6759403, 1519674] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1d , [6759424, 1519635] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1e , [6756370, 1520585] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1e , [6756506, 1520519] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.) (14G 1e , [6756636, 1520460] ) , ,noterad ,2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Myr 400m S Ryssjö klack (artp.) (13G 9d , [6747597, 1515110] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant ,ca 25 ex ,1990 (JEd)
Goodyera repens    Knärot
Sparvguldsberget (artp.) (13G 5c , [6727161, 1511049] ) , , 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Svärdsjö gruva (artp.) (13G 6a , [6732990, 1501690] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, 70 m sydost södra toppen (artp.) (13G 6b , [6732712, 1508606] ) ,äldre granskog ,2 m2 ,2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
Hällberget, 100 m nordväst södra toppen (artp.) (13G 6b , [6732794, 1508440] ) ,äldre granskog ,4 m2 ,2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
Dalagården 200 m N (artp.) (13G 6b , [6733532, 1505693] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartåsens södra del (artp.) (13G 6c , [6730914, 1510028] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Svartåsens södra del (artp.) (13G 6c , [6730961, 1510024] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Svartåsens södra del (artp.) (13G 6c , [6731017, 1510162] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Trollberget, S sluttning (artp.) (13G 6c , [6731030, 1511820] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Svartåsens södra del (artp.) (13G 6c , [6731138, 1510035] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Svartåsens södra del (artp.) (13G 6c , [6731234, 1510032] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Finntjärn, södder om (artp.) (13G 6d , [6730069, 1518956] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Svartåsberget, 800 m västerut (artp.) (13G 7d , [6736470, 1518273] ) ,barrblandskog ,50 plantor ,2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
Källmyrarna östra delen (artp.) (13G 7f , [6735143, 1529206] ) ,barrskog / , 1998 ((sks), Gunnar Granér)
Vintjärn E (artp.) (13G 8d , [6744432, 1516142] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Sallaksmyren vid Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744921, 1519231] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
200 m S Back-lars Myr (artp.) (13G 9a , [6747045, 1503886] ) ,gransumpskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Rostberget (artp.) (13G 9a , [6747875, 1503182] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Myr 400m S Ryssjö klack (artp.) (13G 9d , [6747597, 1515110] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Högsveden (artp.) (14G 0e , [6750815, 1523394] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Tångerberget (artp.) (14G 2b , [6763758, 1509851] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Tallbergsklitten (artp.) (14G 2c , [6761762, 1511519] ) ,barrblandskog med inslag av asp och sälg. , 2010 (Jenny Sander)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732761, 1497181] ) ,sjöstrand med gungfly ,2 blomställningar ,2017 (JMa & UGu)
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [67411, 15186] ) ,myr ,c:a 25 ex. ,2002 (DABS)
Listera cordata    Spindelblomster
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant , 1990 (JEd)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ) , ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744693, 1519487] ) , ,12 plantor/tuvor ,2020 (Jonas Eriksson)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744753, 1519496] ) , ,2 plantor/tuvor ,2015 (Jonas Eriksson)
Öster om Falklottamyren (artp.) (13G 8f , [6743093, 1526529] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
201 m S Back-lars Myr (artp.) (13G 9a , [6747045, 1503886] ) ,gransumpskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Listera ovata    Tvåblad
Mårtens myrar, 3 km NV Lumsheden (13G 7e , [6735, 1521] ) ,öppen del av källdråg , 1997 (RLu)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant , 1990 (JEd)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760340, 1519350] ) ,myr, örtrik , 2004 (NGu)
Ö Flädderberget (artp.) (13F 6j , [6733239, 1497436] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
N Backa (artp.) (13F 6j , [6733355, 1498119] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Isala (artp.) (13G 7b , [6738879, 1506994] ) ,slåttermark ,noterad andrahandsuppgift från stig johansson ,2020 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Maggasmyren, 1050 m ostsydost vägskälet norr om myren (artp.) (13G 7f , [6736741, 1528064] ) , , 2015 (Pär Karlsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Platanthera bifolia    Nattviol
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant , 1990 (JEd)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärn NÖ om (artp.) (13G 5c , [6729782, 1510343] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Pruppcity (artp.) (13G 6a , [6733067, 1504107] ) , ,6 plantor/tuvor ,2019 (jakob wallin)
Hillersbodabacken (artp.) (13G 6b , [6730383, 1507033] ) , ,150 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson)
Slalombacken (artp.) (13G 6b , [6730667, 1507121] ) , ,50 ,2017 (Matilda Elgerud)
Gullberget vid kraftledningen (artp.) (13G 6b , [6730744, 1506489] ) , ,31 plantor/tuvor ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hillersboda slalombacke (artp.) (13G 6b , [6730825, 1507208] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Hillersbodabacken (artp.) (13G 6b , [6730827, 1507224] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda slalombacke (artp.) (13G 6b , [6730923, 1507256] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Liljansnäs östra sidan, nära vägen (artp.) (13G 6b , [6732034, 1506100] ) , ,blomning ,2013 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget (artp.) (13G 6b , [6732694, 1508274] ) ,barrskog ,1 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Trollberget, S sluttning (artp.) (13G 6c , [6731030, 1511820] ) , ,1 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöberg (artp.) (13G 6e , [6730367, 1520791] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.) (13G 6e , [6730956, 1521057] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
NV Sallakmyren (artp.) (13G 8d , [6744693, 1519487] ) , ,8 plantor/tuvor ,2020 (Jonas Eriksson)
Platanthera chlorantha    Grönvit nattviol
Boda vägkant (artp.) (13G 6a , [6733700, 1504140] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.) (13G 7b , [6735840, 1506037] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Calla palustris    Missne
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Utgrycken (13F 7i , [6738590, 1491220] ) ,blötmyr ,rikligt ,2011 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736180, 1506990] ) ,fuktmark ,spridd i småkärr och på fuktiga områden fr.a. i skog ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,blandskog , 2017 (IPt & SNy)
NV om Sallakmyren (13G 9d , [67451, 15183] ) ,sumpskog ,dominerade art på åtskilliga m2 ,2013 (Torbjörn Ryneus)
Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,sjöstrand, mjukbotten , 2008 (NGu)
Gräskärret S (artp.) (13F 6i , [6733083, 1494438] ) ,gransumpskog / , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Masbäck (artp.) (13G 6c , [6730858, 1510002] ) ,längs bäcken ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lilla Fågelmyren 900m NO (artp.) (13G 8a , [6743071, 1502925] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Gunnar Granér)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.) (13G 8c , [6740309, 1513006] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Nordanågstjärnarna, den västra (artp.) (13G 8c , [6740510, 1510426] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lemna minor    Andmat
Gråsala v.Bytjärnens NV-ände (13F 6j , [6733, 1499] ) ,eutrof tjärn,stränder o diken ,rikl. ,1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ) ,dike, delvis vattenfyllt , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ) , , 1988 (JEd)
N om mossen, Österbyn (13G 7b , [6738190, 1507390] ) ,dike ,rel rikligt, annars mindre vanlig på rutan ,2008 (JWk)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Svärdsjön (13G 7b , [6736280, 1506840] ) ,grunt vatten flerst , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Liliansnäs, Östra delen (artp.) (13G 6b , [6732192, 1506027] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Småbåtshamnen (13G 7b , [6736500, 1505880] ) ,grunt vatten , 2008 (JWk)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Orrbergs fly (artp.) (13G 5b , [6728147, 1509608] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Sörmyren 4 km SV Svartnäs (artp.) (14G 0c , [6753513, 1514760] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754028, 1514310] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Enviksberget, myr norr om (artp.) (14G 0d , [6753237, 1517189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,hölja i fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnär, längs vägen (artp.) (13G 6b , [6731740, 1505830] ) ,dike , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.) (13G 8c , [6744950, 1512078] ) ,långgrund sandstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
SV om Kyrkogården (13G 7b , [6736820, 1505980] ) ,dike ,rel. rikligt ,2008 (JWk)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Linghed, bäcken, 500 m VNV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742777, 1504447] ) ,skogsbäck, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lillån (artp.) (13G 9e , [6748056, 1521947] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,i ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
S om Ön ,skogstjärn S om gamla landsvägen (13G 7b , [6735600, 1507370] ) ,grunt vatten ,enda kända lokalen på rutan ,2008 (JWk)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,i sjön , 2015 (DABS)
Potamogeton natans    Gäddnate
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Svärdsjön, södra sidan (13G 7b , [6736290, 1506810] ) ,mjukbotten ,mindre allmän ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Orrbergs fly (artp.) (13G 5b , [6728147, 1509608] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda badplats (artp.) (13G 6b , [6732832, 1506134] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,i damm ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) ,i och runt ån ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Svärdsjön, utanför Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506900] ) ,mjukbotten ,tämligen allmän ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Hillersboda badplats (artp.) (13G 6b , [6732832, 1506134] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hynsan öster om (artp.) (14G 0c , [6753660, 1514975] ) ,i ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sparganium emersum    Igelknopp
Österbyn, badplats (13G 7b , [6737330, 1507800] ) ,grunt vatten ,allmän i sjön, fr.a. flytblad ,2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Ön ,Ålhusbacken, gölar nära ån (13G 7b , [6736210, 1506240] ) ,grunt vatten ,mindre allmän ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2008 (NGu)
Nysjön, sv delen (14G 1b , [67582, 15090] ) ,sjö, oligotrof , 2003 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hynsan öster om (artp.) (14G 0c , [6753660, 1514975] ) ,i ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,i blött dike , 2015 (DABS)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Gråsala v.Bytjärnens NV-ände (13F 6j , [6733, 1499] ) ,eutrof tjärn,stränder o diken ,rikl. ,1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ) ,dike, delvis vattenfyllt , 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
"Ön, fuktängen bakom ""ryttargården""" (13G 7b , [6736190, 1506970] ) ,diken ,rikligt ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liliansnäs, Östra delen (artp.) (13G 6b , [6732192, 1506027] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Svärdsjön liten sandö SV om Isalanäset (13G 7b , [6739050, 1505730] ) ,sandstrand ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2008 (NGu)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [6758960, 1506500] ) ,vägdike , 2005 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, vid bron (artp.) (13G 6b , [6732616, 1507052] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Hemmyren, sydost om (artp.) (14G 2d , [6760779, 1516232] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus articulatus    Ryltåg
SV om Ön (13G 7b , [6735830, 1506580] ) ,skogsväg , 2008 (JWk)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [6758960, 1506500] ) ,vägdike , 2005 (NGu)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liliansnäs, Östra delen (artp.) (13G 6b , [6732192, 1506027] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs vid dammen (artp.) (14G 0d , [6754995, 1518025] ) ,i bäckfåran ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Östansjö (13G 7b , [6737960, 1507190] ) ,åkerdike ,riklig på lokalen men annars mindre vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735522, 1515784] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,längs väg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Juncus bulbosus    Löktåg
Ön , Kejsars (13G 7b , [6737960, 1507190] ) ,strand ,rel vanlig runt Svärdsjön ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ) , ~refl~ ,vägkant, dike , 2008 (NGu)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ) ,våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet , 2003 (NGu)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus compressus    Stubbtåg
Ön (13G 7b , [6736260, 1507310] ) ,skogsstig ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Österkvarn ,vid vägskälet (13G 7b , [6736420, 1509320] ) ,dikeskant ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 200 m N om (artp.) (13G 9e , [6749329, 1520279] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hemmyren, sydost om (artp.) (14G 2d , [6760779, 1516232] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus effusus    Veketåg
Ön (13G 7b , [6736250, 1506780] ) ,strandäng , 2008 (JWk)
Svartnäs vid dammen (artp.) (14G 0d , [6754995, 1518025] ) ,i bäckfåran ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus filiformis    Trådtåg
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506880] ) ,strand ,rel vanlig runt Svärdsjön ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740543, 1502701] ) ,ruderatmark, potatisåker ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus stygius    Dytåg
Borgärdesströmmen (13G 7b , [6735990, 1506550] ) ,gungfly ,mindre allmän ,2008 (JWk)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Juncus tenuis    Syltåg
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
300 m NO Nottjärnen (13G 5d , [6727330, 1519720] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,ängsväg , 2017 (IPt & SNy)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736350, 1506980] ) ,slåtteräng , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön, väg W880 (artp.) (13G 7b , [6736310, 1507251] ) ,vägkant ,noterad allmän ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740259, 1505617] ) ,ängs- och åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
300 m NO Nottjärnen (13G 5d , [6727330, 1519720] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736210, 1507290] ) ,fuktig skogsstig ,fåtalig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Nysjö fäbodar, Petters källdrag (14G 1b , [6758660, 1508880] ) ,våtmark, källpåverkad översilningsmark , 2003 (NGu)
Liliansnäs, Östra delen (artp.) (13G 6b , [6732192, 1506027] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736330, 1506960] ) ,slåtteräng ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ) , ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729163, 1502537] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Angelfäbodarna, syd (artp.) (13G 8e , [6740852, 1521807] ) , ,noterad koloniserar ymnigt störd mark vid vägar för vindkraftverk. ,2020 (Anders Malmsten)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gäddtjärnen S om L. Björnmossen (artp.) (13G 9e , [6748012, 1521420] ) ,sjö, strandzon och myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Hällåsen (artp.) (13G 9f , [6745592, 1527972] ) ,skog, blandskog, björk och barr i bergsluttning, ungskog ,noterad ,2008 (Peter Ståhl)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Luzula sudetica    Svartfryle
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Ön (13G 7b , [6735830, 1507900] ) ,skogsvägdike ,fåtalig ,2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ) ,våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet ,Ett tiotal strån ,2003 (NGu)
Carex acuta    Vass-starr
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6733625, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön ,Svärdsjön (13G 7b , [6736380, 1506970] ) ,strand ,mkt vanlig på hela rutan ,2008 (JWk)
Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,sjöstrand, mjukbotten , 2008 (NGu)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,i blött dike , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733625, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736370, 1506970] ) ,strand , 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6753952, 1514819] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
Isalanäset (13G 7b , [6739280, 1506210] ) ,stenig strand ,t. rikligt ,2009 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
S om Kyrkan (13G 7b , [6736610, 1505870] ) ,fuktäng ,rel. mycket på denna lokal men ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Carex canescens    Gråstarr
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Dike , 2015 (DABS)
S om Ön (13G 7b , [6735960, 1506550] ) ,myr ,vanlig på rutan ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2001 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.) (13G 6b , [6731358, 1505833] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget ovan kalkstensdalen (artp.) (13G 6b , [6732682, 1509117] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.) (13G 8c , [6740309, 1513006] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex capillaris    Hårstarr
Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ) ,örtrik fuktäng i beteshage ,enst. ,1988 (JEd)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark, översilad gräsmark ,hundratals strån ,2008 (NGu)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Östansjö (13G 7b , [6737276, 1508410] ) ,torr ängsbacke , 2009 (IPt)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
800 m NV om Östansjö (13G 7b , [6738160, 1507360] ) ,skogsstig nära mossen ,fuktig torvmark , 2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734621, 1529113] ) ,myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,myrkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex demissa    Grönstarr
Sveden mot NV (13G 7a , [67358, 15038] ) ,försumpad f.d.åker/jordtäkt (m C.flava o mln.former) , 1988 (JEd & o.a)
Carex digitata    Vispstarr
Kejsars, skogsparti (13G 7b , [6736310, 1506960] ) ,blandskog ,fåtal ,2008 (JWk)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.) (13G 6f , [6732712, 1526208] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott 300 m S (artp.) (13G 7a , [6735784, 1503647] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex dioica    Nålstarr
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
SV om Ön (13G 7b , [6735950, 1506560] ) ,strandkant på södra sidan av myrflak ,fåtalig ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärnen, den västra (artp.) (13G 8c , [6744950, 1512078] ) ,långgrund sandstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppet intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Carex disperma    Spädstarr
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ) , ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten , 2008 (NGu)
Hällberget ovan kalkstensdalen (artp.) (13G 6b , [6732682, 1509117] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex disticha    Plattstarr
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex echinata    Stjärnstarr
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Mln Ön och Österkvarn (13G 7b , [6736400, 1508120] ) ,vägdike ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,kärrkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Räkenberget, Barka källa (artp.) (13G 9d , [6745173, 1517348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 200 m N om (artp.) (13G 9e , [6749329, 1520279] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex elongata    Rankstarr
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex ericetorum    Backstarr
Boda v.Seckans SV-sida (13G 6a , [67340, 15038] ) ,S-vänd sandslänt/torrbacke (dom.av sandtrav) , 1988 (JEd)
Borgärdet, fl! (13G 7a , [6735, 1504] ) ,solöppen sandmark m.gles veg. (på åsen) ,fl. o.t.rikl. ,1988 (JEd & o.a)
Borgärdet v. 'Hedenborg' (13G 7b , [67358, 15051] ) ,solig sliten sanbacke på åsen, m. knytling,femfingerört,sanddraba ,t.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Borgärdet, intill Vasastugan (13G 7b , [6735820, 1505130] ) ,torr sandmark ,rikligt på platsen, finns på några ställen intill, annars ovanlig på rutan ,2008 (JWk)
Carex flava    Knagglestarr
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6733625, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Södra sidan av Svärdsjön (13G 7b , [6736380, 1506990] ) ,stenig strandsnår ,rel riklig ,2008 (JWk)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2001 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnär, längs vägen (artp.) (13G 6b , [6731740, 1505830] ) ,dike , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex globularis    Klotstarr
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ) , ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 700 m SO (artp.) (13G 7f , [6736592, 1527928] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,tallmosse ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,myrmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, 600m S om (artp.) (13G 8b , [6743637, 1508863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Östra sidan av Hästön (13G 7b , [6735960, 1506310] ) ,strandäng/grundvatten ,riklig ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734621, 1529113] ) ,myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren vid Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744921, 1519231] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,kärrdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Carex limosa    Dystarr
Ön (13G 7b , [6736140, 1506680] ) ,mindre myr ,rel fåtalig. vanligare på stora myrflaket strax åt sv ,2008 (JWk)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex livida    Vitstarr
SV om Ön (13G 7b , [6735960, 1506560] ) ,myrflak ,rel fåtalig. ,2008 (JWk)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
Hötjärnsmyren, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [67556, 15054] ) ,myr, blöt , 2003 (NGu)
Stortjärn 200 m Ö (artp.) (13G 5c , [6729252, 1511038] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.) (13G 6f , [6734621, 1529113] ) ,myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr ,noterad ,2006 (Peter Ståhl)
Vassmyren 400m N (artp.) (13G 7f , [6735972, 1527642] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren vid Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744921, 1519231] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754028, 1514310] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Enviksberget, myr norr om (artp.) (14G 0d , [6753237, 1517189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppet intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex loliacea    Repestarr
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ) ,örtrik granskog , 2003 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Carex magellanica    Sumpstarr
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732761, 1497181] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
800 m NV om Östansjö (13G 7b , [6738160, 1507360] ) ,dikeskant vid mosse ,rel vanlig på lokalen men inte så vanlig på rutan ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ) , ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten , 2008 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Hålsmyren, 4 km S om Enviken (artp.) (13F 7j , [6739000, 1497230] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Gärdenfors)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergs fly (artp.) (13G 5b , [6728147, 1509608] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754028, 1514310] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Enviksberget, myr norr om (artp.) (14G 0d , [6753237, 1517189] ) ,fattigkärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppet intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6733625, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [6741310, 1518360] ) ,sumpskog , 2002 (DABS)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Bergkvists hage (artp.) (13G 6b , [6733040, 1506446] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,myr ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böls kyrka, 600m S om (artp.) (13G 8b , [6743637, 1508863] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506860] ) ,strand ,vanlig och mångformig ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Gäddtjärnen S om L. Björnmossen (artp.) (13G 9e , [6748012, 1521420] ) ,tjärn, strandzon och myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex ovalis    Harstarr
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506980] ) ,ängsmark ,rel vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Linghed (13G 8a , [6742120, 1504820] ) ,skoksväg , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården (artp.) (13G 6b , [6733396, 1505425] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn, väg W850 (artp.) (13G 9c , [6747630, 1514114] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736230, 1506660] ) ,vägkant ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ) ,ängsmark , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732630, 1497861] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13G 7a , [6736063, 1503505] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506880] ) ,strandäng ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
800 m NV om Östansjö (13G 7b , [6738160, 1507360] ) ,skogsstig nära mosse ,torvmark ,mindre vanlig ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren vid Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744921, 1519231] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,källdråg ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ) ,övergiven ängsmark ,sparsam ,1987 (LBr)
S om ön (13G 7b , [6736140, 1507240] ) ,skogsstig ,barrskog ,rel. ovanlig ,2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Bergkvists hage (artp.) (13G 6b , [6733040, 1506446] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Alderristjärnen (artp.) (13G 8c , [6743704, 1511604] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,gammal ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Svärdsjön ,Ön (13G 7b , [6736350, 1506950] ) ,strand/grundvatten ,vanlig i de flesta vatten på rutan ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ) , ~refl~ ,sjöstrand , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Pisstrandsfly 13 km NO Svärdsjö (artp.) (13G 8d , [6742070, 1517176] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1988 (LBr)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppet intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Carex vaginata    Slidstarr
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
S om Ön (13G 7b , [6736130, 1507190] ) ,skogsstig ,barrskog ,mindre vanlig ,2008 (JWk)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ) ,bäckmiljö, lövdominerad sumpskog , 2003 (NGu)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Hästön (13G 7b , [6735840, 1506250] ) ,strand ,rel vanlig på rutan både på stränder och i skogskärr ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ) ,våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet , 2003 (NGu)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506860] ) ,strand ,rel vanlig på rutan både på stränder och i myrar ,2008 (JWk)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ) ,våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet , 2003 (NGu)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,strandkant , 2015 (DABS)
Liljansnär, längs vägen (artp.) (13G 6b , [6731740, 1505830] ) ,dike , 2012 (Urban Gunnarsson)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506880] ) ,sjöstand , 2008 (JWk)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732761, 1497181] ) ,sjöstrand med gungfly , 2017 (JMa & UGu)
Borgärdesströmmarna (13G 7b , [6735990, 1506560] ) ,gungfly ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.) (13G 7f , [6736273, 1527767] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Pisstrandsfly 13 km NO Svärdsjö (artp.) (13G 8d , [6742070, 1517176] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1988 (LBr)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ) ,örtrik källkärrkant , 1990 (JEd)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
800 m NV om Östansjö (13G 7b , [6738110, 1507380] ) ,mosse ,rel rikligt ,2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742533, 1504503] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.) (13G 9e , [6748843, 1520186] ) ,myr, åkant och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren 4 km SV Svartnäs (artp.) (14G 0c , [6753513, 1514760] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,myrkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.) (14G 2d , [6760359, 1516078] ) ,skogsmyr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rhynchospora alba    Vitag
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ) ,myrflarkar ,riklig ,1990 (JEd)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.) (13G 6b , [6731358, 1505833] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.) (13G 8c , [6744950, 1512078] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Pisstrandsfly 13 km NO Svärdsjö (artp.) (13G 8d , [6742070, 1517176] ) ,myrkomplex/sträng-flarkkärr , 1988 (LBr)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754028, 1514310] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppet intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.) (14G 2c , [6760231, 1511065] ) ,fattigmyr blöt hölja ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rhynchospora fusca    Brunag
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ) ,myrflarkar , 1990 (JEd)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Stortjärn 200 m Ö (artp.) (13G 5c , [6729252, 1511038] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.) (13G 6b , [6731358, 1505833] ) ,litet kärr med öppna vattenytor , 2013 (Urban Gunnarsson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Höganäsbadet (13G 7b , [6738150, 1506240] ) ,strandkant ,grunt vatten ,rel. vanlig ,2008 (JWk)
Hillersboda badplats (artp.) (13G 6b , [6732832, 1506134] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.) (13G 8c , [6744950, 1512078] ) ,långgrund sandstrand ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Utgrycken (13F 7i , [6738590, 1491310] ) ,sjöstrand ,enst. ,2002 (IPt)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,strand å , 2012 (IPt)
Nära återvinningsstationen (13G 7b , [6736600, 1505860] ) ,fuktig skogsmark ,rikligt ,2008 (JWk)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum alpinum    Snip
Myren vid Borgärdesströmmen (13G 7b , [6735960, 1506560] ) ,myr ,vanlig ,2008 (JWk)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
Hötjärnsmyren, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [67556, 15054] ) ,myr, blöt , 2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Holvrets torvtag (artp.) (13G 5a , [6729509, 1503578] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400m N (artp.) (13G 7f , [6735972, 1527642] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Nordanågstjärnarna, den västra (artp.) (13G 8c , [6740510, 1510426] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Södra Svartabbortjärnen (artp.) (13G 8c , [6743147, 1512464] ) , , 2015 (Uno Skog)
Flottjärnen - Tjärn väster om (artp.) (14G 1b , [6755585, 1509495] ) , , 2015 (Uno Skog)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppet intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
NV om Östansjö,vattenhål nära "Hjortronmossen" (13G 7b , [6737900, 1507770] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2009 (JWk)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ) , ~refl~ ,öppen myr, fastmatta , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ) ,sluttande myr , 2004 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.) (13G 7f , [6736670, 1527995] ) , , 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,myr ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Gnupsmyren 10 km VSV Svartnäs (artp.) (14G 0b , [6751161, 1509266] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754229, 1514182] ) ,mosse ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nolmyren (artp.) (14G 1c , [6756356, 1512908] ) ,öppet intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,sjökant och gungfly ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Agrostis canina    Brunven
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
S om Ön (13G 7b , [6735970, 1506580] ) ,myrkant , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ) ,våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet , 2003 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,fuktig sandtallskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Agrostis capillaris    Rödven
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736330, 1506980] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.) (14G 1c , [6759680, 1511539] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Agrostis gigantea    Storven
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736330, 1506980] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736180, 1506990] ) ,fuktig ängsmark , 2008 (JWk)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ) , ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten , 2008 (NGu)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,i blött dike , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Gård , 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736180, 1506970] ) ,fuktig ängsmark , 2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736290, 1506880] ) ,tomtmark ,allmän ,2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736220, 1506980] ) ,ängsmark ,allmän ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732630, 1497861] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 6j , [6732772, 1497934] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.) (13G 6e , [6733185, 1520943] ) ,vägkant ,noterad enstaka ,2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Avena sativa    Havre
Holmsveden (13G 7b , [6735140, 1505270] ) ,gödselhög , 2008 (JWk)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Briza media    Darrgräs
Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ) ,ört-torrbacke i beteshage , 1988 (JEd)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ) ,vägkant gränsande mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,rastplats , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506880] ) ,skogsmark ,vanlig överallt i skogsmark ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ) ,vägkant längs grusväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ) ,örtrik granskog , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) ,fuktig sandtallskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hinsnäsets fäbodar 300 m Ö (artp.) (13G 5c , [6729300, 1513204] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.) (13G 5d , [6726629, 1519874] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Linghed NV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742857, 1504572] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740532, 1506170] ) ,tallhed ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) ,myr och kantskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hällåsen (artp.) (13G 9f , [6745592, 1527972] ) ,skog, blandskog, björk och barr i bergsluttning, ungskog ,noterad ,2008 (Peter Ståhl)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506870] ) ,strandskog , 2008 (JWk)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ) ,myrmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ) , ~refl~ ,sumpskog , 2008 (NGu)
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ) ,örtrik granskog , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.) (13G 6b , [6732260, 1506420] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742515, 1504709] ) ,vägkant, fuktig skog, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossesjön (artp.) (13G 9e , [6748507, 1521380] ) ,sjöstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,åstrand ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) ,vid strandkanten ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ) ,fuktig skog , 2017 (JMa & UGu)
Gråsala, fl. (13F 6j , [6733, 1499] ) ,torr gräsmark , väg o.åkerkanter ,fl. ,1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Boda, N.Bdaviken (13G 6a , [67340, 15029] ) ,åker o vägkant , 1992 (JEd)
Lenntjärnens Ö-sida (13G 6c , [67331, 15126] ) ,torr S-exp.granskogsbryn på örtrik mark , 1988 (JEd)
Boränget-Sveden, fl! (13G 7a , [6735, 1503] ) ,sandiga vägkanter (på åsen) , 1988 (JEd & o.a)
Boränget-Sveden, fl! (13G 7a , [6735, 1504] ) ,sandiga vägkanter (på åsen) , 1988 (JEd & o.a)
Olarsviken, Svärdsjön (13G 7b , [6738420, 1506870] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Linghed NV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742857, 1504572] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Herrgårdsberget öster om (artp.) (14G 0d , [6754228, 1517553] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön ,Ålhusbacken (13G 7b , [6736270, 1506640] ) ,vägkant nära sjön ,rikligt ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Hålsmyren, 4 km S om Enviken (artp.) (13F 7j , [6739000, 1497230] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Gärdenfors)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö (artp.) (13G 6b , [6732197, 1508092] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Räkenberget, Barka källa (artp.) (13G 9d , [6745173, 1517348] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis stricta    Madrör
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
S om bron , Vasastenen (13G 7b , [6737850, 1506510] ) ,sandstrand ,rikligt ,2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736300, 1506960] ) ,ängsmark , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammelfäboden, västra delen (artp.) (13G 8c , [6740020, 1513410] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Falkåsen (artp.) (13G 9d , [6748669, 1517449] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.) (13G 9e , [6749062, 1520308] ) ,vägkant, ruderat och skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736310, 1506940] ) ,ångsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvret 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6729638, 1503831] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.) (13G 5b , [6729446, 1509851] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506890] ) ,torr skogsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.) (13G 6a , [6734249, 1501471] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, SV om affären (artp.) (13G 8a , [6740607, 1502806] ) ,gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740532, 1506170] ) ,tallhed ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,litet skogsområde i anslutning till gård ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Roegneria canina    Lundelm
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Nedanför prästgårdsladan (13G 7b , [6737240, 1506430] ) ,slänt ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962) (13G 6c , [67331, 15126] ) ,örtrik blockig skogssänka (gran/tall) ,mest längs en skogsbrukn.väg ,1988 (JEd)
Holvret (artp.) (13G 5a , [6729612, 1503408] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.) (13G 6b , [6732780, 1506733] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733138, 1512589] ) ,lövskogslund / , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Elytrigia repens    Kvickrot
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736310, 1506920] ) ,gräsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle vägkorsning (artp.) (13G 8b , [6740041, 1506655] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Boda, Seckans SV-ände (13G 6a , [67340, 15038] ) ,vägkant ,rikligt ,1986 (JEd)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,murkrön o sandiga gräsmattor ,t.riklig ,1989 (JEd)
Östansjö, nära brofästet (13G 7b , [6738230, 1506690] ) ,vägkant , 2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren , 1989 (JEd)
Holvrets sandtäkt (artp.) (13G 5a , [6729162, 1502529] ) ,sandtäkt ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.) (13G 8a , [6740428, 1502594] ) ,vägkant, torr backe, slänt ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.) (14G 2d , [6760299, 1516169] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Festuca ovina    Fårsvingel
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,rastplats , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736210, 1506980] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ) ,vägkant/torr slänt på sandmark , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.) (13G 7a , [6735996, 1503553] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740532, 1506170] ) ,tallhed ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.) (13G 8c , [6740195, 1513172] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506940] ) ,gräsmark ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.) (13G 8c , [6743730, 1511678] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736220, 1506980] ) ,gräsmark ,täml rikligt ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ) ,gräsmark vid grusväg, ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740331, 1505407] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,sjöstrand , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ) ,skogsbilvägslänt , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ) ,i blött dike , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,Dike , 2015 (DABS)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506870] ) ,strand , 2008 (JWk)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ) , ~refl~ ,äng, fuktäng , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ) ,blöt ängsmark kring källflöde , 2002 (NGu)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hinsen, NV delen (artp.) (13G 5c , [6727915, 1513011] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) ,i ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hynsan öster om (artp.) (14G 0c , [6753660, 1514975] ) ,i ån ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Avenula pratensis    Ängshavre
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren ,enst. ,1989 (JEd)
Avenula pubescens    Luddhavre
Gruvbacken (13G 7b , [6736410, 1505850] ) ,vägkant ,torr gräsmark ,ovanlig i trakten ,2008 (JWk)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506880] ) ,strandskog ( upg. strandmyskgräs ??) ,rel fåtalig ,2008 (JWk)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Kvarntäkt v.Hyttjärn (13F 6j , [67343, 14970] ) ,kärräng , 1986 (JEd)
Holcus mollis    Lentåtel
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ) ,ängsmark ,några 100-tal m2 ,2012 (DABS)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.) (14G 2c , [6762241, 1514371] ) ,gammal ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hordeum vulgare    Korn
Borgärdet (13G 7b , [6735210, 1505340] ) ,ruderat ,gårdsplan & skräphögar ,rel. rikligt ,2009 (JWk)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , ,kvarstående ,2015 (Urban Gunnarsson)
Hordeum vulgare var. vulgare    Sexradigt korn
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lolium perenne x Festuca pratensis    Engelskt rajgräs x Ängssvingel
Hillersboda 75 m V om bystugan (13G 6b , [6732590, 1506680] ) ,troligen inkommen med gräsfröblandning , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Ön ,Kejsars, tomten (13G 7b , [6736320, 1506960] ) ,gräsmatta , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Melica nutans    Bergslok
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ) ,ängsvägkant , 2017 (IPt)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,äng , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506920] ) ,skuggig ängsmark , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ) ,gräsbevuxen skogsväg ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ) ,bäckmiljö , 2002 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.) (13G 6b , [6733000, 1507420] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.) (13G 7a , [6735981, 1503509] ) , , 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, bäcken, 500 m VNV om bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742777, 1504447] ) ,skogsbäck, dike ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.) (13G 8c , [6740126, 1513159] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,gammal ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ) ,övergiven ängsmark ,lokalt riklig ,1987 (LBr)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , ,rikligt i hela fäboden ,2015 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.) (13G 6b , [6732550, 1507680] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.) (14G 1c , [6756828, 1512113] ) ,starkt sluttande ängsbarrskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761545, 1514832] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506900] ) ,strandäng , 2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ) ,skogsmark , 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ) ,svagt sluttande öppen blöt fattigmyr , 2001 (NGu)
Fly Svean (artp.) (13G 5b , [6729983, 1509055] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.) (13G 6b , [6733940, 1505793] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.) (13G 6c , [6730152, 1512143] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.) (13G 6c , [6733285, 1512763] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.) (13G 6e , [6730276, 1520920] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren, söder om (artp.) (13G 8b , [6740917, 1506708] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.) (13G 8b , [6744433, 1508663] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Hynsan Ö om Hyn (artp.) (14G 0c , [6752576, 1513621] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sörmyren (artp.) (14G 0c , [6754358, 1514329] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svartens nordöstra strand (artp.) (14G 1c , [6756063, 1513194] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.) (14G 2d , [6761246, 1516601] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Nardus stricta    Stagg
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ) ,gammal betesmark , 2009 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.) (13G 9e , [6749512, 1520255] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Spjärsbodarna, del av betesvallen V p-platsen (artp.) (14G 0b , [6752908, 1505913] ) ,frisk gräsmark gräsmark - stagghed ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,gammal ängsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6757563, 1513821] ) ,väg och gårdsmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter, slagghög ,10-tals ,2008 (NGu)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15086] ) ,torr betesmark ,riklig ,1987 (LBr)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed ,10^4? ,2001 (NGu)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ) ,vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506940] ) ,slåtteräng ,vanlig ,2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ) ,ängsvägkant , 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ) ,stugtomt , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740450, 1505585] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.) (13G 9d , [6746730, 1518771] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Sågviken (artp.) (13G 9e , [6747229, 1523233] ) ,gårdstun ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, folkpark (artp.) (14G 1d , [6755119, 1518341] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761324, 1514859] ) ,ängsmark/gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Phragmites australis    Vass
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ) ,sjöstrand , 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ) ,dikeskant , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Prästholmen (13G 7b , [6736580, 1506330] ) ,strand ,vanlig längs sjäns stränder ,2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ) ,strand, å , 2017 (IPt & SNy)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ) , ~refl~ ,tjärn och sumpskog , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ) , ~refl~ ,myr, svagt sluttande , 2008 (NGu)
Nysjön, sv delen (14G 1b , [67582, 15090] ) ,sjö, oligotrof , 2003 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ) ,fuktäng, vassdominerad , 2004 (NGu)
Svedstjärnen, V om (artp.) (13G 5a , [6729080, 1502643] ) ,kärr med torvgravar ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren N delen (artp.) (13G 7f , [6735921, 1527761] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid bondsågen (artp.) (13G 8a , [6742552, 1504904] ) ,ruderatmark och strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.) (13G 8b , [6740108, 1505655] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.) (13G 8b , [6741353, 1507026] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.) (13G 8b , [6744552, 1508669] ) ,i och runt ån ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sallaksmyren 200 m Ö om Piggers galt (artp.) (13G 8d , [6744899, 1519401] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.) (13G 9b , [6749075, 1506978] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1987 (LBr)
Svartnäsån (artp.) (14G 0d , [6754851, 1518131] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sixån (artp.) (14G 1c , [6757979, 1512827] ) ,strandmiljö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.) (14G 2c , [6760279, 1511215] ) ,längs ån ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Österändsviken (artp.) (14G 2d , [6760184, 1516474] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa alpina    Fjällgröe
Backabro N-ut (13F 6j , [67336, 14969] ) ,örtrik vägkant , 1988 (JEd)
Gruvbacken, torra vägkanter (13G 7b , [6736510, 1505780] ) ,torr gräsmark ,rel. rikligt ,2008 (JWk)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ) ,murkrön o sandiga gräsmattor ,åtm.10-tal ex ,1989 (JEd)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.) (13G 7b , [6736444, 1505869] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa annua    Vitgröe
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ) , , 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Kvarntjärnen (13F 7j , [6735564, 1497862] ) ,rastplats , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ) ,sjöstrand , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,ruderatmark/väg , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736370, 1507070] ) ,grusvägar , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ) ,ängsmark i anslutning till fäbodgata , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark , 2012 (IPt)
Ö om Ågsjön (13G 8d , [67403, 15179] ) , ~refl~ ,vägkant , frekvens ej bedömd , 2002 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvet, västra gårdarna (artp.) (13G 5a , [6729777, 1502926] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.) (13G 5b , [6729230, 1508156] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.) (13G 5c , [6726365, 1511632] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.) (13G 5c , [6728500, 1513162] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.) (13G 6b , [6732690, 1506140] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.) (13G 6f , [6732736, 1526313] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740345, 1513064] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lilla björnmossen, 200 m N om (artp.) (13G 9e , [6749329, 1520279] ) ,vägkant, dike, skogsbryn ,noterad ,2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.) (14G 0d , [6754904, 1517912] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Stor-Sixen (artp.) (14G 1c , [6759594, 1511572] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, öster om (artp.) (14G 2c , [6760242, 1510945] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761273, 1514989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.) (14G 2d , [6760272, 1516677] ) ,skogsbilväg ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa compressa    Berggröe
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Ön, Ryttargården (13G 7b , [6736370, 1507070] ) ,frisk äng ,rel rikligt på lokalen, annars mindre vanlig ,2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ) ,brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren , 1989 (JEd)
Poa nemoralis    Lundgröe
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ) ,vägkanter och kulturmiljöer i byn , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ) ,vägslänt , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ) ,gårdsplan offentlig , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ) ,gräsmark vid sjöstrand ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ) ,gräsmark , 2013 (DABS)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.) (13G 6b , [6732620, 1508270] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.) (13G 8a , [6740275, 1502453] ) ,strandmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.) (13G 9c , [6746067, 1512972] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Poa palustris    Sengröe
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ) ,fuktig skog, stig. dike , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ) ,dammkant , 2015 (DABS)
Ön, Ryttargården (13G 7b , [6736180, 1506970] ) ,fuktig äng , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ) ,vägkant/diken ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ) ,dammkant , 2013 (DABS)
Liljansnäs NV delen (artp.) (13G 6a , [6732205, 1504869] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.) (13G 6b , [6732760, 1506760] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.) (13G 6b , [6732780, 1506733] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Poa pratensis ssp. irrigata    Smågröe
Ön, Ryttargården (13G 7b , [6736210, 1506980] ) ,frisk äng , 2008 (JWk)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ) ,fuktig skog, kärr , 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ) ,vägkant som gränsar mot betesmark , 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ) ,vägkanter och kulturmarker i bymiljön , 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ) ,vägkant , 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ) ,vägslänter , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506960] ) ,slåtteräng , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ) ,vägslänt , 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ) ,vägkant/diken , 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ) ,hävdad gräsmark ,flertal ,2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ) ,tomtmark,gräsmark , 2012 (IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746230, 1513250] ) ,vägkant , 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ) , ~refl~ ,äng, betad fäbovall , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ) ,betesmark, mager torr fäbohed , 2001 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ) ,kulturmark , 2008 (NGu)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.) (13G 5a , [6729081, 1502568] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bengtsheden södra delen (artp.) (13G 5a , [6729941, 1502946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.) (13G 5b , [6728595, 1508946] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.) (13G 5b , [6729249, 1509795] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.) (13G 5c , [6726521, 1511639] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.) (13G 6a , [6732212, 1504939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Rophällsvägen (artp.) (13G 6a , [6733835, 1503623] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.) (13G 6b , [6732510, 1506600] ) , , 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.) (13G 6c , [6730480, 1512134] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735918, 1505972] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, vid affärren (artp.) (13G 8a , [6740662, 1502961] ) ,torr gräsmatta, vägkant ,noterad ,2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Böle (artp.) (13G 8b , [6740241, 1506416] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bölsveden (artp.) (13G 8b , [6740680, 1505492] ) ,väg ,med angränsande biotoper ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.) (13G 8b , [6743596, 1508566] ) ,längs gamla järnvägen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.) (13G 8c , [6740198, 1513098] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.) (14G 0d , [6754903, 1518052] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.) (14G 1c , [6756890, 1514225] ) ,väg och omkringliggande mark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.) (14G 2c , [6761406, 1514711] ) ,vägområde ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.) (14G 2d , [6760705, 1515557] ) ,ängsmark ner mot sjön ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa supina    Trampgröe
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ) ,skogsbilvägkanter , 2012 (DABS)
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ) ,gårdstun ,riklig ,1987 (LBr)
Borgärdets centrum, trottoarkant (13G 7b , [6736040, 1505430] ) ,ruderat ,rel. fåtalig ,2008 (JWk)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ) , ~refl~ ,kulturmark, stugtomter , 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15086] ) ,vägkanter, betade ,riklig ,1987 (LBr)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ) ,vägkant , 2003 (NGu)
Fårön, Svärdsjö (artp.) (13G 7b , [6735956, 1506190] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Poa trivialis    Kärrgröe
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ) ,vägkant/dike , 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ) ,vägkant skogsbilväg , 2012 (IPt)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ) , ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten , 2008 (NGu)
Lenntjärnslunden (artp.) (13G 6c , [6733161, 1512648] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.) (14G 0d , [6754786, 1518177] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Setaria viridis    Grön kavelhirs
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ) ,idrottsplan ,enstaka ,2017 (IPt & SNy)

Uppdaterad 2021-03-14