SUNDBORN

500 arter

2769 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728176, 1495453] ) ,stort flyttblock i ungskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6726186, 1524642] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6726303, 1524633] ) , ,1 m² ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6726938, 1524758] ) , ,15 m² ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727292, 1525748] ) , ,1 m² ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727368, 1525638] ) ,lite ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728267, 1526289] ) , ,8 m² ,2020 (Tony Svensson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn V om. (artp.) (13G 5a , [6727848, 1501907] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6727673, 1524847] ) ,glest i vägkant vändplats ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6726827, 1525361] ) ,fåtalig ,noterad ,2020 (Lisa Sandberg)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6726892, 1525322] ) , ,2 m² ,2020 (Lisa Sandberg)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727210, 1525277] ) ,fåtalig ,noterad ,2020 (Lisa Sandberg)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728176, 1495453] ) ,stort flyttblock i ungskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn V om. (artp.) (13G 5a , [6727848, 1501907] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Flinten, östra branten (artp.) (13G 5c , [6725770, 1511347] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6726183, 1524629] ) , ,5 m² ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728104, 1526492] ) ,vägslänt ,5 m² ,2020 (Tony Svensson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ) ,örtrikt fuktdråg på hygge ,enstaka ,1991 (JEd & LBr)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ) ,sjöstrand , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725710, 1520330] ) ,myrmark , 2012 (DABS)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ) ,sjöstrand , 2012 (DABS)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Korså v.smedjan (13G 4d , [67243, 15184] ) ,torräng ,1 ex. ,1988 (JEd)
Polypodium vulgare    Stensöta
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Grånäs, stenblock (artp.) (13F 5j , [6726620, 1499003] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728176, 1495453] ) ,stort flyttblock i ungskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728187, 1496149] ) ,på flyttblock ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten nedre delen av Ö branten (artp.) (13G 5c , [6725835, 1511384] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärnsberget (artp.) (13G 5a , [6727961, 1502534] ) ,blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727275, 1525766] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Bodberget nära toppen (13F 5j , [67268, 14957] ) ,på kalkrikt stenblock ,enst. ,1991 (JEd)
Lövängesbergets topp (13F 5j , [67273, 14962] ) ,på kalkrikt stenblock ,enst. ,1991 (JEd)
Laktjärnens S-sida 250 m VSV (13F 5j , [67282, 14954] ) ,på kalkrika flyttblock på hygge samt V-ut ,sparsam ,1989 (JEd)
V. Holmsjöbergets Ö-sida (13G 4c , [67218, 15130] ) ,bergsbrant ,2 tuvor ,1992 (JEd)
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728098, 1495065] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärn (artp.) (13F 5j , [6728158, 1495059] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728176, 1495453] ) ,stort flyttblock i ungskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Bo karlstens)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Rupstjärnsberget (artp.) (13G 5a , [6727961, 1502534] ) ,efter stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Laktjärnen sydväst om (artp.) (13F 5j , [6728041, 1495049] ) ,på flyttblock ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, östra branten (artp.) (13G 5c , [6725770, 1511347] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507850] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärnsberget (artp.) (13G 5a , [6727961, 1502534] ) ,blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn (artp.) (13G 4a , [6723370, 1501630] ) , ,18 plantor/tuvor ,2016 (Kalle Bergström)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Grånäs, stenblock (artp.) (13F 5j , [6726620, 1499003] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728176, 1495453] ) ,stort flyttblock i ungskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärnsberget (artp.) (13G 5a , [6727961, 1502534] ) ,brant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Skuggarvet (13F 5i , [6727, 1493] ) ,odl.rösen o. vägkanter etc. i lövskog ,rikl. ,1988 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ) ,ängsmark , bäck , 2019 (IPt)
Korså n.smedjan (13G 4d , [67243, 15184] ) ,längs ån ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Larix decidua    Europeisk lärk
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Bo karlstens)
Picea abies    Gran
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Pinus sylvestris    Tall
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Juniperus communis ssp. communis    En
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.) (13G 5a , [6728753, 1502512] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Populus balsamifera    Balsampoppel
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Populus tremula    Asp
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix aurita    Bindvide
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Flinten nedre delen av Ö branten (artp.) (13G 5c , [6725835, 1511384] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sankmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix lanata    Ullvide
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix pentandra    Jolster
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Sundbornsbyn V om Carl Larsson gården (13F 5j , [67258, 14985] ) ,åstrand , 1991 (JEd)
Myrica gale    Pors
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ) ,sjöstrand , 2012 (DABS)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Alnus glutinosa    Klibbal
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Källsvedsudden 100 m S om (artp.) (13F 5j , [6729284, 1498504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla skogsbotjärnen (artp.) (13G 6e , [6730887, 1520664] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Alnus incana    Gråal
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.) (13G 5a , [6728753, 1502512] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Corylus avellana    Hassel
Fläddran - Rostberg (13F 6j , [6730357, 1495641] ) ,hygge ,1 buske ,2012 (RLu)
Quercus robur    Ek
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Humulus lupulus    Humle
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728101, 1495637] ) ,fuktig ängsfläck längs stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Persarvet, 300m väster om (artp.) (13G 5a , [6727445, 1502209] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Sundbornsåns V-sida v.Backa N om bron (13F 4j , [67221, 14983] ) ,strandkärrkant,dystränder , 1988 (JEd & o.a)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Polygonum aviculare    Trampört
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Backa, skogsområde N-ut (artp.) (13F 4j , [6723358, 1498643] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rheum x cultorum    Rabarber
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Backa, skogsbryn i NV (artp.) (13F 4j , [6722768, 1498497] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Ralf Lundmark)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) ,frisk gräsmark längs vägkanterna , 2015 (Per Johansson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Rumex crispus    Krusskräppa
Öv.Krokfors (13F 4j , [67225, 14979] ) ,gräsmark (f.d.tomt el.åker) n.lv. ,enst ,1988 (JEd)
Backa, skogsområde N-ut (artp.) (13F 4j , [6723358, 1498643] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa, skogsområde N-ut (artp.) (13F 4j , [6723358, 1498643] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Chenopodium album    Svinmålla
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Backa S-ut (13F 4j , [67221, 14985] ) ,schaktmark vid ån , 1988 (JEd)
Backa 100m Ö (artp.) (13F 4j , [6722450, 1498700] ) , ,2 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ) ,åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc. , 1988 (JEd)
Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ) ,på kalkrika block, m.klippbräcka etc. ,enst. ,1988 (JEd)
Korså , fl. (13G 4d , [6724, 1518] ) ,torrbacke o sandslänter , 1988 (JEd)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Cerastium arvense    Fältarv
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726314, 1502059] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Laktjärn (artp.) (13F 5j , [6728158, 1495059] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ) ,åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc. , 1988 (JEd)
Skuggarvet mot NO (13F 5i , [6727, 1493] ) ,vägkanter , 1988 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724670, 1502660] ) ,vägslänt , 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Borgarsveden, skogslyckan (artp.) (13G 4a , [6723881, 1503285] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Herniaria glabra    Knytling
Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ) ,åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc. , 1988 (JEd)
Danholn v.Backavägen 250 m NNV ålderdomshemmet (13F 4j , [67225, 14991] ) ,S-vänd åsslänt ned.vägen ,10-tal ex. ,1988 (JEd)
Sundbornsån ovan Lilltäktbron (13F 4j , [6723, 1497] ) ,grusväg , 1990 (JEd)
Blixbo (13G 4a , [6723, 1501] ) ,sandiga vägkanter o gräsmattor ,flerst. ,1987 (JEd)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsbyn (13G 5a , [67262, 15019] ) ,sandiga vägkanter o torrbackar ,flerst. ,1987 (JEd,TLj,LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Rupstjärn n.lv. (13G 5a , [67283, 15021] ) ,vägkant på åssand ,enst. ,1988 (JEd)
Backa fritid (artp.) (13F 4j , [6722149, 1498610] ) , ,30 ,2018 (Maja Wressel)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Karlsbyheden, cementföretag (artp.) (13G 5a , [6725835, 1502150] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Karlsbyheden, badplats (artp.) (13G 5a , [6725872, 1502138] ) , ,4 ,2018 (Maja Wressel)
Karlsbyheden (artp.) (13G 5a , [6728409, 1502142] ) , ,10 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Karlsbyheden, gammalt sandtag (artp.) (13G 5a , [6728494, 1501947] ) , ,1 ,2018 (Maja Wressel)
Karlsbyheden, gammalt sandtag (artp.) (13G 5a , [6728506, 1501907] ) , ,1 ,2018 (Maja Wressel)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723047, 1498863] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Bodbergets NO-sida (13F 5j , [67272, 14959] ) ,på kalkrikt stenblock , 1991 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [67221, 15131] ) ,örtrika aspdungar i granskog på block , 1989 (JEd)
Riset (13G 5a , [67293, 15001] ) ,på ett block , 1989 (JEd)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sagina procumbens    Krypnarv
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sagina saginoides    Stennarv
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728187, 1496149] ) ,på flyttblock ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Backa, skogsområde N-ut (artp.) (13F 4j , [6723358, 1498643] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Finngärdet (13G 4a , [6724830, 1502348] ) ,torrbacke , 2019 (IPt)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Silene dioica    Rödblära
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Silene rupestris    Bergglim
Råbergets topp (artp.) (13G 5b , [6726997, 1507872] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Silene vulgaris    Smällglim
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,dammvall , 2013 (Per Johansson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spergularia rubra    Rödnarv
Gallsjöns gård (13F 5i , [67268, 14946] ) ,grusiga vägdiken ,enst. ,1991 (JEd)
Hobborn (13F 5j , [67254, 14972] ) ,torrslänt , 1989 (JEd)
Sundborns kyrka (13F 5j , [67265, 14986] ) ,torrbacke i gräsmatta , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Korså (13G 4d , [67245, 15184] ) ,grusig vägkant , 1988 (JEd)
Backa, bäck-utflödet nedanför trumman (artp.) (13F 4j , [6722335, 1498619] ) ,på grusig dammvall med gles vegetation , 2013 (Per Johansson)
Stellaria alsine    Källarv
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,litet källflöde ,spridd ,2016 (LBr)
Hobborn vid bäcken (13F 5j , [6725, 1496] ) ,bäckdråg , 1989 (JEd)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge ,rikl. ,1990 (JEd)
Stellaria media    Våtarv
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Riset (13F 5j , [6729431, 1499827] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Nuphar lutea    Gul näckros
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ) ,sjö , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla skogsbotjärnen (artp.) (13G 6e , [6730887, 1520664] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Korså kyrkogård (artp.) (13G 4d , [6723836, 1518475] ) ,gott om dem i hela sjön, även i intilliggande sjöar, tjärnar och bäckar. ,20 m² ,2020 (Linda Vedin)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Aconitum napellus    Äkta stormhatt
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,125 stjälkar/strån/skott ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , ,blomknopp ,2013 (Ulla-Britt Andersson)
Stämshöjden, Trostbäcken (artp.) (13F 4j , [6721955, 1498655] ) , ,270 skott ,2011 (Margareta Edqvist)
Stämshöjden, Trostbäcken (artp.) (13F 4j , [6721955, 1498655] ) , ,62 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lennart Bratt)
Actaea spicata    Trolldruva
Laktjärnens S-sida nära bäcktilloppet (13F 5j , [67281, 14950] ) ,intill kalkrika block ,enstaka ,1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [67223, 15128] ) ,örtrika aspdungar i granskog samt bergbrant ,flerst. ,1989 (JEd)
Laktjärnens SV-sida (DF) (13F 5i , [67281, 14949] ) ,örtrikt granskogs-hygge,bland kalkblock ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Laktjärnen sydväst om (artp.) (13F 5j , [6728041, 1495049] ) ,vid flyttblock ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sätraskogen (artp.) (13G 6d , [6732611, 1517424] ) , , 2011 (Pro Natura)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Laktjärnens NV-sida (13F 5i , [67283, 14948] ) ,bäckdråg i örtgranskog , 1988 (JEd)
Hobborn vid bäcken (13F 5j , [6725, 1496] ) ,bäckdråg , 1989 (JEd)
Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ) ,blockig mossgranskog , 1989 (JEd)
Laktjärnens S-sida 250 m VSV (13F 5j , [67282, 14954] ) ,på kalkrika flyttblock på hygge ,även f.rosea ,1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [6722, 1513] ) ,örtrika aspdungar i granskog , 1989 (JEd)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge , 1990 (JEd)
Riset (13G 5a , [67293, 15001] ) ,örtrik lövdom.fd. beteshage, i bäckkant o kring block ,riklig ,1989 (JEd)
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728176, 1495453] ) ,stort flyttblock i ungskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Utanmyra (artp.) (13G 4a , [6722205, 1500466] ) , ,6 ,2018 (Per Lissel)
Logärden vid Niklas vik (artp.) (13G 4b , [6722812, 1508620] ) , ,spridd i källpåverkad granskog ,2020 (Lennart Bratt)
Riset (artp.) (13G 5a , [6729325, 1500061] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Riset (artp.) (13G 5a , [6729394, 1500033] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ) ,ängsmark , bäck , 2019 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ) ,ängsmark , bäck , 2019 (IPt)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myosurus minimus    Råttsvans
Lumsviken vid Toftan (13G 5a , [6727220, 1500450] ) ,torrbackar i beteshage ,ca 50 ex. ,2007 (LBr)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722547, 1498711] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerdike , 2008 (HLe)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ) ,ängsmark , bäck , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Hobborn (13F 5j , [6725, 1496] ) ,torrängar ,flerst. ,1989 (JEd)
Chelidonium majus    Skelört
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin ,rikligt ,2019 (IPt)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fumaria officinalis    Jordrök
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn (artp.) (13G 4a , [6723370, 1501630] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa, skogsområde N-ut (artp.) (13F 4j , [6723358, 1498643] ) , ,2 ,2019 (Ralf Lundmark)
Arabidopsis suecica    Grustrav
Laktjärnens S-sida ca 150 m SO bäcktilloppet (13F 5j , [67280, 14950] ) ,pål 2 kalkrika flyttblock ,riklig ,1989 (JEd)
Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ) ,kalkhällar ,enstaka ,1986 (JEd)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav
Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ) ,kalkhällar ,20 st. ,1986 (JEd)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Berteroa incana    Sandvita
Vid kraftverket n."Cart Larsson-gården" (DF) (13F 5j , [67260, 14984] ) ,torr grässlänt ,enstaka ,1987 (JEd)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , ,blomning ,2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Risänget. (artp.) (13F 5j , [6729551, 1499799] ) ,på gräsmark i bryn ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Kallbäcken, torrbacke pumphustomten (artp.) (13G 4a , [6723895, 1501612] ) ,torr gräsmark torr gräsmark i sydvänd sluttning, över och nedom starkt kvävepåverkat av djur och gödsel ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Draba nemorosa    Sanddraba
Baggärdet vid reningsverket (13F 5j , [6726, 1498] ) ,övergödd sliten torrbacke med vårförgätmigej,5.fingerört,tysk fingerört och diminutiva mållor (!) ,ca 30 ex ,2002 (TLj)
Karlsbyns N-del mellan nya och gamla landsvägen (13G 5a , [67262, 15019] ) ,öppen torräng på åsen, delvis hävdad som gräsmatta samt som ogräs i sandigt potatisland, även i vägkant ,1000-tals ex ,1988 (JEd, TLj & LBr)
Tofta brunn, ca 1910 (Sam: FRÖDIN 1917) * söderut mot stranden (13G 5a , [67263, 15020] ) ,halvskuggig sandbacke ,70 ex på några m2 ,1987 (JEd, TLj & LBr)
Blixbo fl, bl a i vägkanter mellan Blixbo och Kallbacken, ymnigt ca 1900 (WISTR.1905 o a) * mot NO i åsbacke intill f d landsvägen strax Ö nya lv (13G 4a , [67238, 15016] ) ,SO-vänd torräng och gammal grusväg ,30-tal ex på någon m2 ,1988 (JEd)
Blixbo, längs gamla landsvägen (artp.) (13G 4a , [6723599, 1501122] ) ,i åkerkant i sydläge utanför granhäck ,27 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Blixbo 170 (artp.) (13G 4a , [6723650, 1501290] ) ,vägkant/gräsmatta ,80 plantor ,2012 (Uno Skog)
Blixbo, rasbranten V om landvägen (artp.) (13G 4a , [6723737, 1501467] ) ,sandig/grusig mark i åkerkant ,9 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Kallbäcken Blixbo (artp.) (13G 4a , [6723840, 1501560] ) ,sliten mark i beteshage på grusås ,113 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Kallbäcken, torrbacke pumphustomten (artp.) (13G 4a , [6723895, 1501612] ) ,torr gräsmark torr gräsmark i sydvänd sluttning, över och nedom starkt kvävepåverkat av djur och gödsel ,36 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Finngärdet (artp.) (13G 4a , [6724656, 1502694] ) ,sandig so-vänd slänt ,300 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Karlsbyheden Norra delen (artp.) (13G 5a , [6726300, 1501900] ) ,rabatt, gårdsplan, sandlåda ,310 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Karlsbyheden Norra delen (artp.) (13G 5a , [6726300, 1501900] ) ,ang/gräsmatta ,100 plantor ,2010 (Uno Skog)
Tofta brunn (artp.) (13G 5a , [6726302, 1501955] ) ,fd åkermark, torr fin sandjord ,1000 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Tofta brunn (artp.) (13G 5a , [6726307, 1501978] ) ,sandig rabatt samt på störd mark under hammock ,1200 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Tofta brunn (artp.) (13G 5a , [6726309, 1502059] ) , ,1200 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Tofta brunn (artp.) (13G 5a , [6726351, 1501972] ) ,störd, torr mark i n åkerkanten ,30 plantor ,2012 (Sofia Möller Skog)
Tofta brunn (artp.) (13G 5a , [6726886, 1501881] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Erophila verna    Nagelört
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hesperis matronalis    Hesperis
Lilltäkt (13F 4j , [6723680, 1497790] ) ,vägdike samt åkerkant ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Backa, skogsbryn i NV (artp.) (13F 4j , [6722768, 1498497] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Ralf Lundmark)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,grusig och stenig dammvall med gles vegetation , 2013 (Per Johansson)
Thlaspi arvense    Penningört
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Riset (13F 5j , [6729470, 1499820] ) ,vägkanter ,rikligt ,2007 (IPt)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Risänget. (artp.) (13F 5j , [6729551, 1499799] ) ,på gräsmark i bryn ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Kallbäcken, slänten mot SO (artp.) (13G 4a , [6723846, 1501573] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Kallbäcken, torrbacke pumphustomten (artp.) (13G 4a , [6723895, 1501612] ) ,torr gräsmark torr gräsmark i sydvänd sluttning, över och nedom starkt kvävepåverkat av djur och gödsel ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Drosera anglica    Storsileshår
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6726830, 1525362] ) , ,noterad ,2020 (Lisa Sandberg)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728319, 1526296] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Danholn, fl. (13F 4j , [6722, 1499] ) ,åssand,torrbackar o vägkanter ,fl. ,1988 (JEd)
Backa vid.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ) ,åsslänt-torrbacke ned.lv. ,enst. ,1988 (JEd)
Blixbo fl. (13G 4a , [6723, 1501] ) ,torräng,gräsmattor, på åssand , 1988 (JEd)
Karlsbyn (13G 5a , [6726, 1501] ) ,sandiga gräsmattor/torrbackar , 1987 (JEd,TLj,LBr)
Myrbackan Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728415, 1501931] ) ,torr sandmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Saxifraga adscendens    Klippbräcka
Laktjärnens S-sida 250 m VSV Ö-änden=lokalens Ö-gräns! (13F 5j , [67282, 14954] ) ,på kalkrika flyttblock på hygge ,minst 400 ex totalt ,1989 (JEd)
”Lapptjärn”, ca 1870-t (L. Rosengren enl An: IND.1879, meddelad ss. S. tridactylites men ansågs i DFl (1949) som osäker och misstänktes kunna vara S. adscendens) = Laktjärns sydsida ( till 13F 5j 32 04) (13F 5i , [67281, 14949] ) ,på åtskilliga kalkhaltiga flyttblock utspridda över några ha i en nyligen avverkad örtrik gransluttning mot sjön ,minst 300 ex 1988- ,1989 (JEd)
Laktjärn (artp.) (13F 5j , [6728158, 1495059] ) ,uppe på ett rikt flyttblock nere mot sjön ,16 plantor/tuvor ,2020 (Urban Gunnarsson)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ribes alpinum    Måbär
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Backa, skogsbryn i NV (artp.) (13F 4j , [6722768, 1498497] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Ralf Lundmark)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Backa, skogsbryn i NV (artp.) (13F 4j , [6722768, 1498497] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Tofta brunn (13G 5a , [6726230, 1502066] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ) ,skogsbilvägkant ,många ex. ,2014 (IPt)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Alchemilla heptagona    Sjuhörnig daggkåpa
Korså bruk (13G 4d , [6724280, 1518500] ) ,gräsmark ,3 stora plantor ( belägg foto) ,2007 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Lilltäkt (13F 4j , [6723680, 1497790] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [6726720, 1498630] ) ,vägkant samt ängsmark mot ån , 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [6729500, 1499840] ) ,ängsmark, vägkant , 2009 (IPt)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [6724380, 1518440] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726284, 1502045] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [6725360, 1513780] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS & IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Lilltäkt (13F 4j , [6723680, 1497790] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [6726720, 1498630] ) ,vägkant samt ängsmark mot ån , 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [6729500, 1499840] ) ,ängsmark, vägkant , 2009 (IPt)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [6724380, 1518440] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [6725360, 1513780] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS & IPt)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Risänget (13F 5j , [6729500, 1499840] ) ,ängsmark, vägkant ,spridd på många lokaler ,2009 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall ,1 kraftig och rikligt blommande planta ,2011 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Korså bruk (13G 4d , [6724280, 1518500] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [6726720, 1498630] ) ,vägkant samt ängsmark mot ån , 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [6729500, 1499840] ) ,ängsmark, vägkant , 2009 (IPt)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [6724380, 1518440] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [6725360, 1513780] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS & IPt)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [6726720, 1498630] ) ,vägkant samt ängsmark mot ån , 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [6729500, 1499840] ) ,ängsmark, vägkant , 2009 (IPt)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [6724380, 1518440] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [6725360, 1513780] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ) ,örtrikt fuktdråg på hygge ,t.rikligt ,1991 (JEd & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Korså (13G 4d , [67242, 15185] ) ,på slagghög o. längs ån! (förvildad!) , 1988 (JEd)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Potentilla anserina    Gåsört
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Backa, skogsbryn i NV (artp.) (13F 4j , [6722768, 1498497] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Fragaria vesca    Smultron
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507850] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Geum rivale    Humleblomster
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Geum urbanum    Nejlikrot
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Blixbo, fl. (13G 4a , [6723, 1501] ) ,torrbackar på åssand , 1988 (JEd)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Korså (13G 4d , [6724, 1518] ) ,vägkanter,etc ,flerst. ,1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla erecta    Blodrot
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Källsvedsudden 100 m S om (artp.) (13F 5j , [6729284, 1498504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727275, 1525766] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,dammvall , 2013 (Per Johansson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Baggärdet vid reningsverket (13F 5j , [6726, 1498] ) , , 2002 (TLj)
Skäggheden (13G 4a , [67232, 15019] ) ,vägslänt mot åker ,enst. ,1988 (JEd)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Blixbo (13G 4a , [67237, 15012] ) ,sandig gräsbacke på åsen ,enstaka ,1987 (JEd)
Karlsbyn (13G 5a , [67262, 15020] ) ,i vall resp.vägkant ,ca 10 ex ,1987 (JEd,TLj,LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726263, 1502070] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Tofta brunn mot N (13G 5a , [67267, 15020] ) ,vägkant på åssand, torr gräsmark ,enst. ,1988 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Blixbotjärn, Södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723218, 1501731] ) , ,noterad ,2018 (Göran Nilsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rosa dumalis    Nyponros
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rosa glauca    Daggros
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ) ,ängsmark , bäck , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Kårtäkt (13G 5a , [6727052, 1501942] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rosa rugosa    Vresros
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Rubus chamaemorus    Hjortron
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ) ,sjöstrand , 2012 (DABS)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rubus arcticus    Åkerbär
600 m NNO vägkors.i Skuggarvet,inäga (13F 5i , [67270, 14940] ) ,igenväxande ängsmark ,1000-tals ,1989 (BCa)
Skuggarvet n, vägskälet i NO (13F 5i , [67271, 14938] ) ,vägdike , 1988 (JEd)
Skuggarvet mot NO (13F 5i , [67276, 14942] ) ,försumpad beteshage fd. åker , 1991 (JEd & LBr)
Hyttnäsreservatet (13F 5j , [6725650, 1498260] ) ,strandskog längs ån ,riklig ,1996 (TLj)
Abborfäbodarna (13F 5j , [67299, 14967] ) ,f.d. slåtterkärr ,rikligt ,1985 (LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Rubus saxatilis    Stenbär
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärnsberget (artp.) (13G 5a , [6727961, 1502534] ) ,blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Trollberget (13G 4b , [67215, 15074] ) ,sydberg ,sparsamt ,1985 (LBr)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726314, 1502059] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Trollberget (13G 4b , [67215, 15074] ) ,sydberg ,sparsamt ,1985 (LBr)
Lathyrus vernus    Vårärt
Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ) ,örtrikt granskogs-hygge,bland kalkblock ,enst. ,1988 (JEd)
Trollberget (13G 4b , [67215, 15074] ) ,sydberg ,sparsamt ,1985 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [67223, 15128] ) ,örtrika aspdungar i granskog ,riklig ,1989 (JEd)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge ,rikligt ,1990 (JEd)
Gallsjön (artp.) (13F 5j , [6726220, 1495740] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Kryggåsen, sydost toppen (artp.) (13G 5b , [6726350, 1509070] ) ,gles stenbunden granskog ,1 plantor ,2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
Lotus corniculatus    Käringtand
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo, södra krysset (artp.) (13G 4a , [6723192, 1500857] ) , ,noterad första blomningen ,2020 (Anders Malmsten)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Persarvet, 300m väster om (artp.) (13G 5a , [6727445, 1502209] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Medicago lupulina    Humleluzern
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Sundborn (13F 5j , [6726, 1498] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Korså bruk (13G 4d , [6724350, 1518480] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Blixbotjärn (artp.) (13G 4a , [6723370, 1501630] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724670, 1502660] ) ,vägslänt , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Bodbergets södra sluttning (artp.) (13F 5j , [6726660, 1495340] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trifolium repens    Vitklöver
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Bodbergets södra sluttning (artp.) (13F 5j , [6726660, 1495340] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärnsberget (artp.) (13G 5a , [6727961, 1502534] ) ,efter stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) ,längs vägkanterna , 2015 (Per Johansson)
Borgarsveden, Torpet (artp.) (13G 4a , [6723794, 1503401] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ) ,blockig mossgranskog , 1989 (JEd)
Risänget (13F 5j , [6729620, 1499840] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall ,rikligt spridd på vallen ,2011 (IPt)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge ,riklig ,1990 (JEd)
Korså bruk (13G 4d , [6724330, 1518520] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge ,ett par plantor ,1987 (LBr)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge ,mkt.riklig ,1990 (JEd)
Laktjärnens SV-sida (DF) (13F 5i , [67281, 14949] ) ,örtrikt granskogs-hygge,bland kalkblock ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728176, 1495453] ) ,stort flyttblock i ungskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vicia tetrasperma    Sparvvicker
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Logärdens SV-spets vid Niklas´ vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge ,ca 100 ex 1987- ,1988 (P-A Ingebro, LBr)
Flybergets V-sida nedanför brantaste partiet (13G 5b , [67283, 15076] ) ,nyupptaget hygge ,en stor planta ,1988 (LBr & RLu)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Geranium robertianum    Stinknäva
Laktjärnens S-sida nära bäcktilloppet (13F 5j , [67281, 14950] ) ,på kalkrika flyttblock på hygge samt V-ut ,t.riklig på 2 block ,1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [67221, 15131] ) ,örtrika aspdungar i granskog på block ,flerst. ,1989 (JEd)
Laktjärnen sydväst om (artp.) (13F 5j , [6728041, 1495049] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Riset (artp.) (13F 5j , [6729659, 1499937] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) ,längs vägkanterna , 2015 (Per Johansson)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Acer platanoides    Lönn
Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ) ,kalkpåverkad sydsluttn. ,1 stort ex. ,1986 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Bäckkant vid Ramnäsvägen (artp.) (13F 5j , [6726186, 1498560] ) , ,300 ,2020 (Per Springe)
Parkeringsdike (artp.) (13F 5j , [6726246, 1498705] ) , ,400 ,2020 (Per Springe)
Frangula alnus    Brakved
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa, skogsområdet N-ut (artp.) (13F 4j , [6723219, 1498474] ) , ,noterad,, 2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Tilia cordata    Lind
Riset (13F 5j , [67295, 14999] ) ,f.d. hagmark, lövkärr ,ett 10-tal stammar ,1985 (LBr)
Trollberget (13G 4b , [67215, 15074] ) ,sydberg ,10 träd + buskar ,1985 (LBr)
Malva moschata    Myskmalva
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Daphne mezereum    Tibast
Skuggarvet n, vägskälet i NO (13F 5i , [67272, 14938] ) ,örtrika lövsnår , 1988 (JEd)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Viola arvensis    Åkerviol
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507850] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Viola collina    Bergviol
Risängsgruvan (13F 5j , [67294, 14998] ) ,vid äldre gruvhål, i alsnår och hävdad gräsmark samt i vägkant ,minst 25 ex ,1989 (JEd)
Riset (13F 5j , [6729470, 1499820] ) ,gräsmark vid gamla gruvhål ,spridd på stor yta ,2007 (IPt)
Riset, flerstädes, trol ca 1920 (At, Isr) * (13G 5a , [67293, 15001] ) ,kalkpåverkad f d betes-hage, nu lövskog, ,riklig 1984- ,1989 (RYN. 1985b, JEd)
Risänget. (artp.) (13F 5j , [6729551, 1499799] ) ,på gräsmark i bryn ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Riset (artp.) (13F 5j , [6729659, 1499937] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Viola epipsila    Mossviol
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa, skogsområdet N-ut (artp.) (13F 4j , [6723219, 1498474] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Viola mirabilis    Underviol
Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ) ,lundartad veg ,enstaka ,1986 (JEd)
Flintens O-sida (13G 5c , [67256, 15113] ) ,brant sluttning i granskog ,1 ex ,1987 (BCa)
Viola palustris    Kärrviol
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Bo karlstens)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727280, 1525764] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728270, 1526293] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Viola riviniana    Skogsviol
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Risänget. (artp.) (13F 5j , [6729551, 1499799] ) ,på gräsmark i bryn ,noterad ,2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Viola rupestris    Sandviol
Laktjärnens SV-sida (13F 5j , [67281, 14950] ) ,på kaklblock m.bl.a.klippbräcka (OBS ruta för klippbräcka IPt!) ,enst. ,1988 (JEd)
Laktjärnens S-sida 250 m VSV (13F 5j , [67282, 14954] ) ,på kalkrika flyttblock på hygge ,enstaka ,1989 (JEd)
Riset (13G 5a , [67293, 15001] ) ,på block samt torrbacke ,t.riklig ,1989 (JEd)
Viola selkirkii    Skuggviol
Risängsgruvan (13F 5j , [67294, 14998] ) ,vid äldre gruvhål, i alsnår och hävdad gräsmark samt i vägkant ,minst 25 ex ,1989 (JEd)
Riset (13G 5a , [67293, 15001] ) ,på ett block i örtrik lövlund med bergviol ,riklig på ca 1 m2 ,1989 (JEd)
Karlsbyheden Norra delen (artp.) (13G 5a , [6726300, 1501900] ) ,gårdsplan under hägg ,1 plantor ,2011 (Urban Gunnarsson)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa, skogsområde N-ut (artp.) (13F 4j , [6723358, 1498643] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Kallbäcken, slänten mot SO (artp.) (13G 4a , [6723846, 1501573] ) , , 2015 (Per Johansson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elatine triandra    Tretalig slamkrypa
Sundbornsåns V-sida v.Backa strax N bron (13F 4j , [67220, 14983] ) ,eutrof dystrand, svagt (ännu?) betad ,rikl.fl.grupper! ,1988 (JEd & o.a)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Sundbornsån v.Backa, fl. (13F 4j , [6722, 1498] ) ,näringsrika stränder/strandkärr ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Sundbornsån ovan Lilltäktbron (13F 4j , [6723, 1497] ) ,strand , 1990 (JEd)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.) (13F 4j , [6722347, 1498631] ) , , 2015 (Per Johansson)
Backa 100m Ö (artp.) (13F 4j , [6722450, 1498700] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507850] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Backa v.ån o fl! (13F 4j , [6722, 1498] ) ,fuktig mark ,fl.o.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
St.Karlborn (13F 4j , [6724, 1498] ) ,lv.kanter , 1988 (JEd)
N om Kolarbo (13F 5j , [6725, 1499] ) ,vägdike , 1988 (JEd)
Blixbo Ö-ut fl. (13G 4a , [6723, 1501] ) ,fuktig gräsmark,diken,avstj-plats. , 1988 (JEd)
Korså (13G 4d , [6724, 1518] ) ,vägkanter,etc ,flerst. ,1990 (JEd)
Epilobium collinum    Backdunört
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge , 1990 (JEd)
Epilobium montanum    Bergdunört
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge , 1990 (JEd)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , vid bäck , 1987 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,dammvall , 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Roland Bengtsson)
Cornus alba    Videkornell
Korså (13G 4d , [67242, 15185] ) ,på slagghög (förvildad!) ,enst.buskar ,1988 (JEd)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Karlsbyheden (13G 5a , [6725, 1502] ) ,avstj.plats , 1987 (JEd)
Korså, fl. (DF) (13G 4d , [6724, 1518] ) ,vägkanter,gräsmark , 1988 (JEd)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Angelica sylvestris    Strätta
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carum carvi    Kummin
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cicuta virosa    Sprängört
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) , , 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [6722, 1498] ) ,eutrofa dystränder ,rikl. ,1988 (JEd)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726284, 1502045] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ) ,sjöstrand , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6723058, 1498635] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kallbäcken, slänten mot SO (artp.) (13G 4a , [6723846, 1501573] ) ,silikatgräsmark på sand , 2015 (Per Johansson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Andromeda polifolia    Rosling
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Finngärdet (13G 4a , [6724830, 1502348] ) ,torrbacke , 2019 (IPt)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myrbackan Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728415, 1501931] ) ,torr sandmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Calluna vulgaris    Ljung
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ) ,blockig mossgranskog , 1989 (JEd)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ) ,blockig mossgranskog ,enstaka ,1989 (JEd)
V. Holmsjöbergets Ö-sida (13G 4c , [6721, 1513] ) ,granskog , 1992 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
N om Gullberget (13G 5b , [6727226, 1505340] ) ,skogsmark ,flera ex. ,2014 (IPt)
Flinten (13G 5c , [67257, 15111] ) ,gammal tallskog ,1 ex ,1987 (BCa)
Backa, skogsområdet N-ut (artp.) (13F 4j , [6723219, 1498474] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.) (13G 5a , [6728753, 1502512] ) ,sandtallskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Norr om Stentjärnen (artp.) (13G 6d , [6733300, 1516100] ) ,gammal tallskog ,2 plantor ,2008 (Artur Larsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728410, 1526098] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
V. Holmsjöbergets Ö-sida (13G 4c , [67218, 15130] ) ,bergsbrant , 1992 (JEd)
Pyrola media    Klockpyrola
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728778, 1525545] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ledum palustre    Skvattram
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ) ,sjöstrand , 2012 (DABS)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.) (13G 5a , [6728753, 1502512] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725710, 1520330] ) ,myrmark , 2012 (DABS)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.) (13G 5a , [6728753, 1502512] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.) (13G 5a , [6728753, 1502512] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Korså bruk (13G 4d , [6724330, 1518520] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Borgarsveden, Torpet (artp.) (13G 4a , [6723794, 1503401] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.) (13G 5a , [6728753, 1502512] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Svensjöberget (artp.) (13G 6d , [6732246, 1519359] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Androsace septentrionalis    Grusviva
Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (DBS) (13F 4j , [67222, 14988] ) ,åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc. ,2 grupper.tot.ca 20 ex. ,1988 (JEd)
Danholn v.Backavägen 250 m NNV ålderdomshemmet (DBS) (13F 4j , [67225, 14991] ) ,S-vänd åsslänt ned.vägen,gräsveg o.femf.ört.sandtrav,etc.(under långs.igenväxn!) ,ca 15 ex. ,1988 (JEd)
Primula veris    Gullviva
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Backa, Dalholn (artp.) (13F 4j , [6722310, 1498600] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla skogsbotjärnen (artp.) (13G 6e , [6730887, 1520664] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Galium album    Stormåra
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Galium aparine    Snärjmåra
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Galium boreale    Vitmåra
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Borgarsveden, Torpet (artp.) (13G 4a , [6723794, 1503401] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ) ,ängsmark , bäck , 2019 (IPt)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sankmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Backa, bäck-utflödet nedanför trumman (artp.) (13F 4j , [6722335, 1498619] ) ,bland stenar i brant ner mot bäck , 2013 (Per Johansson)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,dammvall , 2013 (Per Johansson)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerdike , 2008 (HLe)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Galium verum    Gulmåra
Riset (13F 5j , [6729502, 1499854] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Polemonium caeruleum    Blågull
Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.) (13F 4j , [6722347, 1498631] ) ,utfyllnad , 2015 (Per Johansson)
Calystegia pulchra    Rosenvinda
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Backa S-ut (13F 4j , [67221, 14985] ) ,schaktmark vid ån ,1 bestånd ,1988 (JEd)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Hobborn vid vägskälet (13F 5j , [67255, 14972] ) , ,täml. riklig ,1989 (JEd & BCa)
Lumsviken, ca 1920 (At) * efter bäck (13G 5a , [67271, 15003] ) ,på nässlor ,täml. riklig ,1990 (TLj)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.) (13F 4j , [6722347, 1498631] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Myosotis ramosissima    Backförgätmigej
Tofta brunn (13G 5a , [6726314, 1502059] ) ,tomtmark/blomrabatt ,tillsammans med sanddraba ,2014 (IPt)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerdike , 2008 (HLe)
Backa, bäck-utflödet nedanför trumman (artp.) (13F 4j , [6722335, 1498619] ) ,bland stenar i brant ner mot bäck , 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ) ,åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc. , 1988 (JEd)
Sundbornsbyn (13F 5j , [6726, 1498] ) ,torrbackar o vägslänter ,flerst. ,1989 (JEd)
Blixbo mot NO n. lv. (13G 4a , [67237, 15014] ) ,S-exp.åsslänt , 1988 (JEd)
Blixbo mot NO (13G 4a , [67238, 15016] ) ,torräng,vägkanter på åsmtrl.på mur! ,rikl. ,1988 (JEd)
Lumsviken vid Toftan (13G 5a , [6727220, 1500450] ) ,torrbackar i beteshage ,oerhört riklig ,2007 (LBr)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Nonea versicolor    Nonnea
Nära Spadarvet, i potatisland, 1910 (AULIN 1914) * ”Sundborn” 1929 (Jsn) * Sundborns by, 1953 (B. Sjögren) * ”Kartbacken” i Sundbornsbyn, potatisland, mycket riklig 1990 (M. Kleman) * (13F 5j , [67260, 14980] ) ,i kant av sädesåker vid jordgubbsland, ett fåtal 1988 (RFr) * ca 10 meter S om landsvägen i åkerkant, ca 10 ex 1989 (LBr) * spridd i kornåkerkanter ,ca 65 ex ,1991 (LBr,JEd)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Riset (13F 5j , [6729431, 1499827] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Callitriche palustris    Smålånke
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Risänget (13F 5j , [6729580, 1499770] ) ,ängsmark ,1 stort ex ,2009 (IPt)
Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ) ,kalkhällar ,enstaka ,1986 (JEd)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge ,c:a 5 ex ,1987 (LBr)
Galeopsis bifida    Toppdån
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerdike , 2008 (HLe)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Backa (13F 4j , [6722, 1498] ) ,gödslad gräsmark/vägkanter , 1988 (JEd)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Laktjärnen sydväst om (artp.) (13F 5j , [6728041, 1495049] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Glechoma hederacea    Jordreva
Riset (13F 5j , [6729502, 1499854] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lamium album    Vitplister
Korså herrgård (13G 4d , [67244, 15185] ) ,nässelsnår ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Backa, skogsområde N-ut (artp.) (13F 4j , [6723358, 1498643] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Lycopus europaeus    Strandklo
Sundbornsåns V-sida v.Backa strax N bron (13F 4j , [67221, 14983] ) ,strandkärrkant ,enst! ,1988 (JEd & o.a)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Riset (13F 5j , [6729520, 1499740] ) ,sjöstrand , 2013 (JJa)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Mentha arvensis    Åkermynta
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6727685, 1524824] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Prunella vulgaris    Brunört
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,dammvall , 2013 (Per Johansson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stachys palustris    Knölsyska
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ) ,lundartad veg ,enstaka ,1986 (JEd)
Solanum dulcamara    Besksöta
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Ca 1 km SV Sundbornsbyn (13F 5j , [67255, 14972] ) ,strandkant v.bäck , 1989 (RSj)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.) (13F 4j , [6722347, 1498631] ) , , 2015 (Per Johansson)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,på grusig vall med gles vegetation , 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [67220, 14983] ) , , 1988 (JEd)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall ,t.rikligt ,2011 (IPt)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728101, 1495637] ) ,fuktig ängsfläck längs stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722222, 1498581] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.) (13G 5a , [6728753, 1502512] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Backa vid ån (13F 4j , [67221, 14985] ) ,nyschaktad utfyllnad mot ån,trol.inkommen m.trädg.massor (bl.a.pärlhyacint) , 1988 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Veronica arvensis    Fältveronika
Sundbornsbyn vid kraftverket (13F 5j , [67260, 14984] ) ,torr gräsmatta , 1991 (JEd)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507850] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Långnäset (artp.) (13G 4b , [6721846, 1508542] ) ,slåtterhävdad äng på tomt (anlagd för ca 10 år sedan) , 2014 (Magnus Bergström)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Veronica verna    Vårveronika
Hobborn (13F 5j , [67254, 14972] ) ,torrslänt , 1989 (JEd)
Boda NV Hobborn (13F 5j , [67261, 14961] ) ,beteshage ,rikligt ,1989 (JEd)
Blixbo mot NO (13G 4a , [67238, 15016] ) ,torräng,vägkanter på åsmtrl.på mur! ,rikl. ,1988 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724670, 1502660] ) ,vägslänt , 2019 (IPt)
Korså (13G 4d , [6724, 1518] ) ,sandig torrbacke , 1988 (JEd)
Lumsviken vid Toftan (13G 5a , [6727220, 1500450] ) ,torrbackar i beteshage ,riklig ,2007 (LBr)
Rupstjärn NO-ut (13G 5a , [67282, 15023] ) ,betad torräng, i sandblottor ,enst. ,1988 (JEd)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728101, 1495637] ) ,fuktig ängsfläck längs stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6726757, 1525377] ) , ,noterad ,2020 (Lisa Sandberg)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Backa 100m Ö (artp.) (13F 4j , [6722450, 1498700] ) , ,noterad ,2019 (Roland Bengtsson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Långnäset (artp.) (13G 4b , [6721846, 1508542] ) ,slåtterhävdad äng på tomt (anlagd för ca 10 år sedan) , 2014 (Magnus Bergström)
Plantago major    Groblad
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722161, 1498605] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn (artp.) (13G 4a , [6723370, 1501630] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärnsberget (artp.) (13G 5a , [6727961, 1502534] ) ,efter stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Plantago media    Rödkämpar
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Littorella uniflora    Strandpryl
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6726200, 1502710] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Linnaea borealis    Linnéa
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726263, 1502070] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Grånäs, stenblock (artp.) (13F 5j , [6726620, 1499003] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728176, 1495453] ) ,stort flyttblock i ungskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten nedre delen av Ö branten (artp.) (13G 5c , [6725835, 1511384] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727163, 1525312] ) , ,noterad ,2020 (Lisa Sandberg)
Lonicera caerulea    Blåtry
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Riset (13G 5a , [67293, 15001] ) ,örtrik lövdom.fd. beteshage, i bäckkant o kring block ,t.riklig ,1989 (JEd)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Fetbergstn ovan byn (13F 5j , [6727, 1497] ) ,hygge , 1989 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Backa Våtmark (artp.) (13F 4j , [6723023, 1498594] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Fredrik Enoksson)
Backa, skogsområde N-ut (artp.) (13F 4j , [6723358, 1498643] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Viburnum opulus    Olvon
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Risänget (13F 5j , [6729430, 1499830] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.) (13F 4j , [6722347, 1498631] ) ,i kanten nere vid bäcken , 2015 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Mjölnarån (artp.) (13G 4d , [6724005, 1519460] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Campanula patula    Ängsklocka
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,2 ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , ,blomning ,2013 (Ulla-Britt Andersson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723047, 1498863] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Gallsjön (artp.) (13F 5j , [6726220, 1495740] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Borgarsveden, Torpet (artp.) (13G 4a , [6723794, 1503401] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.) (13F 4j , [6722347, 1498631] ) , , 2015 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6723058, 1498635] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Lumsvik (artp.) (13G 5a , [6727105, 1500545] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6726200, 1502710] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Achillea millefolium    Röllika
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Mattias Ahlstedt)
Backa (artp.) (13F 4j , [6723058, 1498635] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Gallsjön (artp.) (13F 5j , [6726220, 1495740] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lumsvik (artp.) (13G 5a , [6727105, 1500545] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Antennaria dioica    Kattfot
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ) ,åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc. ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Blixbo, fl. (13G 4a , [6723, 1501] ) ,åssand-backar,vägbanker ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Bidens tripartita    Brunskära
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,dammvall , 2013 (Per Johansson)
Carduus crispus    Krustistel
Riset (13F 5j , [6729431, 1499827] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Korså bruk (13G 4d , [6724350, 1518480] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Centaurea jacea    Rödklint
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lumsvik (artp.) (13G 5a , [6727105, 1500545] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Centaurea montana    Bergklint
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722401, 1498625] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Cichorium intybus    Cikoria
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Långnäset (artp.) (13G 4b , [6721846, 1508542] ) ,slåtterhävdad äng på tomt (anlagd för ca 10 år sedan) , 2014 (Magnus Bergström)
Cirsium arvense    Åkertistel
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Riset (13F 5j , [6729431, 1499827] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa, skogsområde N-ut (artp.) (13F 4j , [6723358, 1498643] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Cirsium helenioides    Brudborste
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507850] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6726887, 1524842] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Cirsium oleraceum    Kåltistel
Stora Hyttnäs (13F 5j , [67255, 14982] ) ,vildvuxen trädgård (strandtomt) ,ca 10 ex ,1991 (AJa)
Sundbornsbyn V om Carl Larsson gården (13F 5j , [67258, 14984] ) ,åstrand ,förvildad ? till strandkärr,dock ej sedd odlad men torde varit det förr ,1991 (JEd gm. Anita Jansson)
Carl-Larssongården (13F 5j , [67259, 14984] ) ,istrandkant genom utkast från trädgård ,spridd ,1991 (LBr & JEd & A.Jansson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Doronicum columnae    Balkangemsrot
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Finngärdet (13G 4a , [6724830, 1502348] ) ,torrbacke , 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,dammvall , 2013 (Per Johansson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Helianthus annuus    Solros
Backa 100m Ö (artp.) (13F 4j , [6722450, 1498700] ) , , 2011 (Urban Gunnarsson)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lapsana communis    Harkål
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722161, 1498605] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,åkermark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Långnäset (artp.) (13G 4b , [6721846, 1508542] ) ,slåtterhävdad äng på tomt (anlagd för ca 10 år sedan) , 2014 (Magnus Bergström)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728315, 1526137] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722161, 1498605] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Mycelis muralis    Skogssallat
Hobborn vid bäcken (13F 5j , [6725, 1496] ) ,bäckdråg , 1989 (JEd)
Risängsgruvan N Riset (13F 5j , [67294, 14998] ) ,kring gamla gruvhål i alsnår ,vägkanter ,enstaka ,1989 (JEd)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge , 1990 (JEd)
Korså (DF) (13G 4d , [67242, 15185] ) ,på slagghög , 1988 (JEd)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Tofta brunn (13G 5a , [6726284, 1502045] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Källsvedsudden 100 m S om (artp.) (13F 5j , [6729284, 1498504] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724670, 1502660] ) ,vägslänt ,rikligt ,2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden, Torpet (artp.) (13G 4a , [6723794, 1503401] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Hieracium peleterianum    Mattfibbla
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Östborn åt väster (13F 4j , [6722340, 1497130] ) ,hygge ,spridd ,2016 (LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Backa, fl. båda sidor ån (13F 4j , [6722, 1498] ) ,vägkanter, schaktmark ,fl.o. t.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Senecio vulgaris    Korsört
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ) ,ängsmark , bäck , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724670, 1502660] ) ,vägslänt , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lumsvik (artp.) (13G 5a , [6727105, 1500545] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.) (13G 5c , [6726020, 1511526] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tanacetum vulgare    Renfana
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Riset (13F 5j , [6729431, 1499827] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722222, 1498581] ) , , 2015 (Fredrik Enoksson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Gallsjön (artp.) (13F 5j , [6726220, 1495740] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) ,längs vägkanterna , 2015 (Per Johansson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,ogräs i åkermark , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726314, 1502059] ) ,tomtmark/blomrabatt , 2014 (IPt)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Tussilago farfara    Hästhov
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa Våtmark (artp.) (13F 4j , [6722572, 1498762] ) , ,5 ,2018 (Per Lissel)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Backa våtmark, mellersta slogboden (artp.) (13F 4j , [6723033, 1498717] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Laktjärnen söder om (artp.) (13F 5j , [6728176, 1495453] ) ,stort flyttblock i ungskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa (Bioblitz) (artp.) (13F 4j , [6722585, 1498666] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Arter i skogen (artp.) (13F 4j , [6723386, 1498473] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sankmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt, öster om (artp.) (13G 5a , [6728753, 1502512] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Polygonatum multiflorum x odoratum    Jätterams
Korså herrgård förvildad?,trädg-utkast?,eller? (13G 4d , [67244, 15185] ) ,nässelsnår ,1 snår ,1988 (JEd)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Finngärdet (13G 4a , [6724830, 1502348] ) ,torrbacke , 2019 (IPt)
Lilium martagon    Krollilja
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ) ,ängsmark , bäck , 2019 (IPt)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722222, 1498581] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [67220, 14983] ) ,eutrofa strandkärr , 1988 (JEd)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Riset (artp.) (13G 5a , [6729297, 1500161] ) ,lövsumpskog / , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6726290, 1524592] ) ,välspridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6726349, 1524543] ) ,spridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5e , [6726881, 1524750] ) ,längs bäck ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727508, 1525486] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727574, 1525435] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727810, 1525187] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6727887, 1525202] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728081, 1526618] ) ,ganska välspridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728296, 1526311] ) ,glest spridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728310, 1526224] ) , ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728437, 1526134] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728486, 1525622] ) ,fåtal ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728764, 1525559] ) ,riklig ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.) (13G 5f , [6728789, 1525535] ) ,välspridd ,noterad ,2020 (Tony Svensson)
Goodyera repens    Knärot
Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ) ,blockig mossgranskog ,rikligt ,1989 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ) ,skogsmark , 2014 (IPt)
Nyckelbiotop Nr 22/B5-3/815 (områdesmittpunkt) (obsd.) (13G 6d , [6732786, 1516697] ) , , 1994 (okänd)
Listera cordata    Spindelblomster
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Platanthera bifolia    Nattviol
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [6722, 1513] ) ,örtrika aspdungar i granskog ,flerst. ,1989 (JEd)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge , 1990 (JEd)
V. Finnbodarna, Finnbodbergets SO-sida (13G 5c , [67255, 15133] ) ,igenväxande hagmark ,10-tal ex ,1987 (BCa)
Kryggåsen (artp.) (13G 5b , [6726480, 1508980] ) ,gallrad granskog ,8 plantor ,2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,15 plantor/tuvor ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Calla palustris    Missne
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6723027, 1498817] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sankmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärnen (artp.) (13G 5a , [6727731, 1502120] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lemna minor    Andmat
Backa NO om reningsverket (13F 4j , [67221, 14987] ) ,eutrofa smågölar int.åkermark , 1988 (JEd)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Sundbornsån ovan Lilltäktbron (13F 4j , [6723, 1497] ) ,strand , 1990 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) , , 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, bron över utloppet (artp.) (13G 4a , [6723275, 1501694] ) ,vatten i å , 2014 (Per Johansson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [6722, 1498] ) ,eutrofa dystränder , 1988 (JEd)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, bron över utloppet (artp.) (13G 4a , [6723275, 1501694] ) , , 2014 (Per Johansson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Bäck N Holmsjön (artp.) (13G 4c , [6722340, 1513412] ) ,liten bäck i barrskog , 1993 (MBm)
Bäck vid myrgöl N Holmsjön (artp.) (13G 4c , [6722690, 1513362] ) ,i liten bäck vid myrgöl , 1993 (MBm)
Sparganium emersum    Igelknopp
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Backa, bäck-utflödet nedanför trumman (artp.) (13F 4j , [6722335, 1498619] ) , , 2013 (Per Johansson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [67220, 14983] ) ,eutrofa strandkärr ,rikl. ,1988 (JEd)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Backa i ån o.omgivande kärr (13F 4j , [6722, 1498] ) ,eutrofa strandkärr,diken,etc. ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
N om Backa, fl. (13F 4j , [6723, 1498] ) ,i eutrof göl int.åker,(m.vattenstjärna),resp i ån , 1988 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ) ,sjöstrand , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722161, 1498605] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) , , 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Juncus articulatus    Ryltåg
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , vid bäck , 1987 (LBr)
Juncus bufonius    Vägtåg
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,dammvall , 2013 (Per Johansson)
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728101, 1495637] ) ,fuktig ängsfläck längs stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.) (13F 4j , [6722347, 1498631] ) ,i kanten mot bäcken , 2015 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn, öster om (artp.) (13G 5a , [6728669, 1502683] ) ,skog runt dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus effusus    Veketåg
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge ,några ex ,1987 (LBr)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Juncus filiformis    Trådtåg
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726230, 1502066] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Luzula pallescens    Blekfryle
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507850] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726230, 1502066] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Teresia Holmberg)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722758, 1498431] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärnsberget (artp.) (13G 5a , [6727961, 1502534] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex acuta    Vass-starr
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) , , 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Carex canescens    Gråstarr
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , vid bäck , 1987 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sankmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex capillaris    Hårstarr
Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ) ,örtrikt fuktdråg på hygge ,ca 10 ex ,1991 (JEd & LBr)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Carex diandra    Trindstarr
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,å med lövskog , 2008 (HLe)
Carex digitata    Vispstarr
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Logärden vid Niklas vik (artp.) (13G 4b , [6722812, 1508620] ) , ,spridd i källpåverkad granskog ,2020 (Lennart Bratt)
Flinten, östra branten (artp.) (13G 5c , [6725770, 1511347] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex dioica    Nålstarr
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex echinata    Stjärnstarr
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , vid bäck , 1987 (LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725710, 1520330] ) ,myrmark , 2012 (DABS)
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728101, 1495637] ) ,fuktig ängsfläck längs stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex elongata    Rankstarr
Vid dammen ovan kraftverket (13F 5j , [67260, 14984] ) ,strand , 1987 (JEd)
Carex flava    Knagglestarr
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728101, 1495637] ) ,fuktig ängsfläck längs stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex globularis    Klotstarr
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla skogsbotjärnen (artp.) (13G 6e , [6730887, 1520664] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex limosa    Dystarr
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728101, 1495637] ) ,fuktig ängsfläck längs stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex livida    Vitstarr
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex loliacea    Repestarr
Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ) ,örtrikt fuktdråg på hygge ,t.rikligt ,1991 (JEd & LBr)
Laktjärnens SV-sida Ö-ut (13F 5j , [6728, 1495] ) ,örtrikt fuktdråg på hygge ,t.rikligt ,1991 (JEd & LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , vid bäck , 1987 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [6722, 1513] ) ,skogskärr , 1989 (JEd)
Carex magellanica    Sumpstarr
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725710, 1520330] ) ,myrmark , 2012 (DABS)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Carex ovalis    Harstarr
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507850] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex pallescens    Blekstarr
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726284, 1502045] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnen sydöst om (artp.) (13F 5j , [6728101, 1495637] ) ,fuktig ängsfläck längs stig ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex panicea    Hirsstarr
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Källsvedsudden 100 m S om (artp.) (13F 5j , [6729284, 1498504] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, bron över utloppet (artp.) (13G 4a , [6723275, 1501694] ) , , 2014 (Per Johansson)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla skogsbotjärnen (artp.) (13G 6e , [6730887, 1520664] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sankmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lövhult, O 550 m (artp.) (13G 4b , [6721412, 1508490] ) ,mindre bäckdrog i barrskog ,noterad ,2019 (Magnus Bergström)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,på grusig vall med gles vegetation , 2013 (Per Johansson)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sankmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725710, 1520330] ) ,myrmark , 2012 (DABS)
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärns södra ände (artp.) (13G 5a , [6727767, 1502032] ) ,myr och sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sankmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Scirpus radicans    Bågsäv
Sundbornsåns V-sida vid Backa N. om bron. spridd 300 m längs stranden. (13F 4j , [67221, 14983] ) ,strandkärr,näringsrikt, tidigare betat vass.starrkärr, med inslag av storigelknopp, sprängört mm ,>100 ex ,1988 (JEd)
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr mot ån ,riklig vid båtplats ,2016 (LBr)
Prästholmen i Hobbornsjön (13F 4j , [67243, 14975] ) ,strandbete ,t.riklig ,1990 (TLj)
Hyttnäs,vid Sundbornsån (13F 5j , [6725, 1498] ) ,långgrund dystrand ,ca 25 ex. ,1996 (TLj)
Sundbornsån vid Backa bro, 1974 (Lr) * Sundbornsåns västsida (WIS.& MOR.1987) (13F 4j , [67220, 14983] ) ,eutrofa strandkärr, svagt betade ,täta bestånd och ytterligare enstaka ex ,1988 (JEd, LBr & BCa)
Sundbornsån vid Backa bro, 1974 (Lr) * Sundbornsåns västsida (WIS.& MOR.1987) (13F 4j , [67223, 14983] ) ,eutrofa strandkärr, svagt betade ,täta bestånd och ytterligare enstaka ex ,1988 (JEd, LBr & BCa)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Hobborn i Gallsjöbäcken (13F 5j , [67254, 14972] ) ,bäckstrand , 1989 (JEd)
Boda NV Hobborn (13F 5j , [67261, 14961] ) ,beteshage ,rikligt ,1989 (JEd)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Trichophorum alpinum    Snip
Kviddgropen (artp.) (13G 4a , [6724417, 1503318] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Agrostis canina    Brunven
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Agrostis capillaris    Rödven
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Agrostis gigantea    Storven
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,vändplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725760, 1520350] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.) (13G 5c , [6725966, 1511511] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726284, 1502045] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid ladan (artp.) (13F 5j , [6726445, 1498800] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) ,ängsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.) (13G 6d , [6730837, 1519996] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Avena sativa    Havre
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
S om Porsmyren (13G 5a , [6726969, 1503354] ) ,vägkant/skogsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721930, 1498608] ) , , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärnsberget (artp.) (13G 5a , [6727961, 1502534] ) ,skogsmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728940, 1498554] ) ,skogskärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Kolarbo Ö-ut (13F 4j , [67243, 14993] ) ,sandig vägkant ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721, 1500] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Blixbo o.Skäggheden, fl. (13G 4a , [6723, 1501] ) ,torra väg- o.åkerkanter ,delvis på åssand , 1988 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726, 1501] ) ,åssand-vägkanter,etc. , 1988 (JEd)
Rupstjärn n.lv. (13G 5a , [67283, 15021] ) ,sandbackar o. vägkanter , 1988 (JEd)
Stämhöjdens NR (artp.) (13F 4j , [6721814, 1498774] ) , ,noterad ,2016 (Matthis Kaby)
Kragsveden, öster om (artp.) (13G 5a , [6728350, 1501809] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.) (13G 5a , [6727927, 1502824] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis stricta    Madrör
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ) ,ängsmark , bäck , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,längs väg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Danthonia decumbens    Knägräs
Gallsjöns gård (13F 5i , [67268, 14946] ) ,torräng vid vägen ,enst. ,1991 (JEd)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ) ,bäckravin , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ) ,sjöstrand , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ) ,strandkärr och beteshage ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge , 1987 (LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn (artp.) (13G 5a , [6728341, 1502509] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elytrigia repens    Kvickrot
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Festuca gigantea    Långsvingel
Skuggarvet (13F 5i , [6727, 1493] ) ,vägkant mot äng/åker , 1988 (JEd)
Festuca ovina    Fårsvingel
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Kårtäkt sandtag (artp.) (13G 5a , [6727508, 1501958] ) ,i det gamla sandtaget ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.) (13F 5j , [6727055, 1499251] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.) (13G 4a , [6723240, 1501710] ) , , 2015 (Per Johansson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerdike , 2008 (HLe)
Blixbotjärn, bron över utloppet (artp.) (13G 4a , [6723275, 1501694] ) ,vatten i å , 2014 (Per Johansson)
Glyceria maxima    Jättegröe
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) , , 2013 (Per Johansson)
Backa (artp.) (13F 4j , [6722619, 1498675] ) , ,noterad ,2019 (Ralf Lundmark)
Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [6722, 1498] ) ,eutrofa dystränder ,rikl. ,1988 (JEd)
Avenula pratensis    Ängshavre
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata ,rikligt spridd på vallen ,2012 (DABS)
Avenula pubescens    Luddhavre
Utanmyra (13G 4a , [6721, 1500] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Holcus mollis    Lentåtel
Skuggarvet mot NO (13F 5i , [67276, 14942] ) ,försumpad beteshage fd. åker ,mängder,blott steril ,1991 (JEd & LBr)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog ,litet bestånd ,2012 (DABS)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Melica nutans    Bergslok
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ) ,skogsbilvägkant , 2014 (IPt)
Grånäs, skog längs stig (artp.) (13F 5j , [6726640, 1499100] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Bodbergets södra sluttning (artp.) (13F 5j , [6726660, 1495340] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729062, 1498396] ) ,väg omgiven av tomter ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flinten, kärr Ö om (artp.) (13G 5c , [6725867, 1511465] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Milium effusum    Hässlebrodd
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ) ,markberett hygge ,ett par plantor ,1987 (LBr)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ) ,örtrik Ö-sluttning ,hygge , 1990 (JEd)
Finnbodbergets SO-sida (13G 5c , [67255, 15140] ) ,fuktig mark på hygge ,ca 20 ex ,1987 (BCa)
Molinia caerulea    Blåtåtel
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6728891, 1498592] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721860, 1498640] ) , , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet 500 m O (artp.) (13G 4a , [6724532, 1503391] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Phragmites australis    Vass
Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ) , , 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ) ,strandkant , 2012 (DABS)
Grånäs, vid vattnet (artp.) (13F 5j , [6726939, 1499249] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.) (13F 5j , [6729100, 1498556] ) ,sjöstrand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.) (13G 5c , [6726052, 1511552] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15) (13G 5a , [6725520, 1502330] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Poa alpina    Fjällgröe
Korså v.smedjan (13G 4d , [67243, 15184] ) ,torräng (m. låsbräken,femf,ört,etc.) , 1988 (JEd)
Poa annua    Vitgröe
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ) , , 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ) ,vägkant , 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ) ,vägkaner , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507780] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.) (13F 4j , [6722360, 1498539] ) ,dammvall , 2013 (Per Johansson)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.) (13F 5j , [6726590, 1498860] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa compressa    Berggröe
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ) ,grusplan och strandäng vid sundbornsån ,spridd ,2016 (LBr)
Poa nemoralis    Lundgröe
Tofta brunn (13G 5a , [6726284, 1502045] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.) (13G 5a , [6728952, 1502614] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Poa palustris    Sengröe
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ) ,strandkärr och damm ,spridd ,2016 (LBr)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ) , ,frekvens ej bedömd , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ) ,tomtmark/ängsmark , 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ) ,längs fäbodgata , 2012 (DABS)
Stämshöjens NR (artp.) (13F 4j , [6721870, 1498640] ) ,åkerkant , 2008 (HLe)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.) (13F 4j , [6722606, 1498786] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid dansbanan (artp.) (13F 5j , [6726299, 1498669] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Ramnäs (artp.) (13F 5j , [6729504, 1498241] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Borgarsveden (artp.) (13G 4a , [6724168, 1503179] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Lernefalk)
Rupstjärn söder om (artp.) (13G 5a , [6727716, 1502131] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa supina    Trampgröe
Skuggarvet (13F 5i , [67272, 14941] ) ,äldre grusväg , 1991 (JEd & LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ) ,f.d. fäbodvall , 2011 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520320] ) ,längs fäbodgata och fritidshustomter , 2012 (DABS)
Poa trivialis    Kärrgröe
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ) ,våtmark, stränder vid ån och tjärnen , 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ) ,vägkant , 2019 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ) ,ängsmark, blandskog , 2012 (DABS)
Secale cereale    Råg
Klockartäckten (artp.) (13F 5j , [6729380, 1498370] ) ,väg, ruderatmakr och åker ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)

Uppdaterad 2020-11-01