STORA TUNA (inkl. BORLÄNGE)

829 arter

15088 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ) ,granskog nedom rasmarken ,enst. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dragbergsgata, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697562, 1461937] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Idkebergsklack - Högbergsån, omr. 57. (artp.) (12F 9d , [6697106, 1467486] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697118, 1467476] ) ,blåbärsgranskog bäckravin/klyfta ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Dragån (artp.) (12F 9d , [6699172, 1467089] ) , ,5 ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Dragån (artp.) (13F 0d , [6700063, 1467149] ) , ,6 ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ) ,sjöstrand och vattenområde , 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6694021, 1477600] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695844, 1469746] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Frostbo fäb (12F 9e , [6698735, 1473543] ) ,Ravin (Murbo däljor) , 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699047, 1473312] ) ,bäck med omgivande hygge med lövsly , 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699147, 1470654] ) ,stränder , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698391, 1478559] ) ,örtrik skog , 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ) ,fuktstråk/myr i skogen , 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696568, 1484003] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Åkermyran (12F 9g , [6697214, 1480226] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Viid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702562, 1465743] ) ,myrkant , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702812, 1471302] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ) ,myrkant , 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705906, 1486510] ) ,tallmosse , 2020 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Norr Amsberg Maserfrakts sandtag (13F 2e , [6714059, 1472911] ) ,liten myr intill , 2020 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721555, 1472432] ) ,skog mot Issbäcken , 2020 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687108, 1469173] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687160, 1468517] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Dammsjön V om (artp.) (12F 8f , [6694931, 1477922] ) , ,noterad ,2019 (Bo karlstens)
Dragbergsgata, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697562, 1461937] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
Norr Amsberg (artp.) (13F 2e , [6712330, 1474355] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Norr Amsberg (artp.) (13F 2e , [6712599, 1474217] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Norr Amsberg (artp.) (13F 2e , [6712625, 1474234] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Solbacka (artp.) (13F 2e , [6712626, 1473371] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Norr Amsberg (artp.) (13F 2e , [6712638, 1473842] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gangbro (artp.) (13F 2e , [6712929, 1473187] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,5 m² ,2019 (Gunnar Bäck)
Gagnbro (artp.) (13F 2e , [6713112, 1473308] ) , ,noterad ,2019 (Kirsi Jokinen)
Amsbergs kapell, 2,8 km V-ut (artp.) (13F 2e , [6713463, 1472633] ) , ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Gagnbro (artp.) (13F 2e , [6713550, 1472818] ) , ,noterad ,2019 (Kirsi Jokinen)
Gimklack (artp.) (13F 2e , [6714194, 1472143] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Igelmyran (artp.) (13F 2g , [6710038, 1483916] ) , ,100 m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Igelmyran (artp.) (13F 2g , [6710098, 1483464] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg mot Asplunds fäb (13F 0d , [6702812, 1468546] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702876, 1485741] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
500 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706681, 1465461] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
1 km N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707164, 1465421] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721555, 1472432] ) ,skog mot Issbäcken , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687132, 1468628] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687188, 1468767] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687212, 1469386] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Amsbergsheden (artp.) (13F 2e , [6712169, 1474632] ) , ,noterad ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Gimklack (artp.) (13F 2e , [6712304, 1474433] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gimklack (artp.) (13F 2e , [6712948, 1473115] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gimklack (artp.) (13F 2e , [6713131, 1473273] ) , ,noterad ,2019 (Kirsi Jokinen)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Spänvallen N om jvg (13F 2e , [6711780, 1470770] ) ,skogsmark , 2016 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6711814, 1471743] ) ,öppen skogsmark ,t.rikligt ,2016 (IPt)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721555, 1472432] ) ,skog mot Issbäcken , 2020 (SNy)
Dammsjön V om (artp.) (12F 8f , [6694931, 1477922] ) , ,noterad ,2019 (Bo karlstens)
Uvbergssjön V om (artp.) (12F 9e , [6699139, 1470383] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens, Stig-Åke Svenson)
Sönsmyran (artp.) (13F 0c , [6703523, 1462594] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson,)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703617, 1462305] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
Amsbergsheden (artp.) (13F 2e , [6712169, 1474632] ) ,rikligt ,noterad ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Norr Amsberg (artp.) (13F 2e , [6712324, 1474442] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gangbro (artp.) (13F 2e , [6712705, 1473253] ) , ,noterad ,2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myr , 2020 (SNy)
Idkerberget ,Hålsfäbodarna S delen (12F 9d , [66970, 14653] ) ,liten myr (kärr?) , 1989 (IAn)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722212, 1472067] ) , ,rikl. ,2020 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700446, 1483580] ) , ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ) ,strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen , 2020 (SNy)
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,i sjön , 2020 (SNy)
Flokån (12F 7e , [6687384, 1470812] ) ,strand o vatten , 2020 (SNy)
Spånsan (12F 8c , [6694786, 1462916] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägdike mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699147, 1470654] ) ,stränder , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698391, 1476124] ) ,i bäck , 2019 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Myr vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702583, 1465796] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,i ån , 2020 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Skettmorsjön i Tjärnaberget (13F 1e , [6707005, 1472603] ) ,myr , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,sjö , 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709947, 1470300] ) ,myr , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ) ,ruderatmarker i bergtäkten i dike , 2020 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721555, 1472495] ) ,vatten och kärrdråg längs bäcken , 2020 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ) ,fuktigt bäckdråg och strand , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705787, 1479218] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Norra dammen, Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705925, 1479086] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [6706280, 1478620] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge stn, både N- o S-ut (13F 1f , [6707, 1479] ) ,jv-bank o slänter ,riklligt ,1987 (JEd)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ) ,skogsmark intill , 2020 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ) ,gammal rivningstomt , 2015 (SNy)
Strandarna mot NV (13F 2e , [67120, 14744] ) ,öppna åsslänter ,rikligt över stora ytor ,1991 (JEd)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6706500, 1478732] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709095, 1480270] ) ,rätt stort bestånd ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Solbacka (artp.) (13F 2e , [6711700, 1474170] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,bäckdråg , 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägkant, dike , 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702067, 1480532] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708388, 1481651] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715163, 1470549] ) ,vid ån , 2020 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Norra dammen, Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705925, 1479086] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott ,1000-tals ,1986 (SNy)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698614, 1477966] ) ,myr , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrkant , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708388, 1481651] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721634, 1472116] ) ,dikad myrmark , 2020 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Tuna-Hästberg, ovanför kasernerna (12F 8d , [6691, 1465] ) ,ängsmark ,1 ex ,1988 (IAn)
Hästberg-Idkerberget ,vägen (12F 8d , [66915, 14654] ) ,schaktplan invid vägkant ,5 ex. ,1987 (AJs)
Knippberget, O- branten (12F 8d , [66922, 14667] ) ,nedanför brant häll bl.lågörter ,3 ex. ,1987 (AJs)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,torr gräsmatta (gammal) ,ca 15 ex. ,1988 (IAn)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke ,10 ex ,2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark ,flera spridda ex. ,2012 (DABS)
Tuna Hästberg NV (artp.) (12F 8d , [6691575, 1466427] ) ,torr gräsmark , 2015 (Tomas Ljung)
Tuna Hästberg (artp.) (12F 8d , [6691582, 1466430] ) , ,40 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Rommheds naturreservat (artp.) (13F 0g , [6701616, 1483423] ) , ,1 ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Tuna Hästberg, 300 m N om byn (12F 8d , [66916, 14664] ) ,gammal vägtorrbacke ,1 ex ,1986 (AJs)
Långsjön på sommarstugetomt 400 m V om sjön (13F 0g , [67003, 14831] ) ,i slåttrad äng ,1 ex ,1989 (SNy)
Igeltjärns kalkbrott (13F 2g , [67130, 14812] ) ,i grovt kalkgrus med bl a ängsgentiana och brudsporre ,2 ex ,1992 (SNy)
500 m V om Långsjön,Romme (DBS) (13F 0g , [67002, 14830] ) ,slåttrad ängsmark , sommarstugetomt , 1981 (SSv)
Tuna Hästberg (artp.) (12F 8d , [6691582, 1466430] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Tomas Ljung)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Ö om Storån uppströms Tuna-Hästberg vändplan i N-änden av skogsväg (DBS) (12F 8c , [66914, 14638] ) ,glest ört-o.gräsbevuxen vägkant ,ca 12 ex. ,1989 (AJa)
500 m SV Långsjöns N-ände (DBS) (13F 0g , [67002, 14830] ) ,slåttrad ängsmark på fritidstomt ,2 ex. ,1988 (SSv)
Botrychium virginianum    Stor låsbräken
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,skogsmark ,6 ex. fertila ,2014 (IPt & MNo)
Nära Igeltjärns kalkbrott (13F 2g , [6713, 1481] ) ,ungskog ,minst 50 ex ,1994 (TLj o a)
Polypodium vulgare    Stensöta
Sångan (12F 7d , [6688758, 1469626] ) ,stenblock , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697560, 1468020] ) ,bäckravin , på stenblock , 2011 (SNy & IPt)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ) ,bergbrant , 2020 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721730, 1472336] ) ,på stenblock i skogsmark , 2020 (SNy)
Lybergs klack (13F 4f , [6720953, 1476150] ) ,sydbrant o skogsmark , 2014 (SNy)
Sjöbergets naturreservat (artp.) (13F 2f , [6712383, 1478074] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Gunnar Bäck)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6703040, 1465356] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ) ,åsskärningen vid järnvägen , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall ,massvis ,2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720714, 1473424] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
S.Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712108, 1476958] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715912, 1470304] ) ,dike mot lövskog , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Thelypteris palustris    Kärrbräken
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,sjö ,( !! tveksamt , bör kontrolleras ) ,2006 (Therese Carlsson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ) ,bergbranter ,rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Knippberget, O- branten (12F 8d , [66921, 14667] ) ,brant häll ,5 grupper ,1987 (AJs)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ) ,bergbranter ,rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Dalsjöbergets NO-brant, Stora Tuna (13F 1g , [67076, 14849] ) ,klippskrevor ,tämligen rikligt ,1986 (LNi)
Dalsjöberget (13F 1h , [67074, 14850] ) ,Ö-brant m.Woddsia ilvensis ,~10 tuvor ,1988 (TLj)
100 m SV Ötjärnen (13F 2g , [67128, 14818] ) ,NO-vänd klippbrant gränsande mot myrkant ,1 ex. ,1987 (LNi)
Ormpussen SV. om (artp.) (12F 8f , [6694027, 1479019] ) ,i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster. ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dalsjön (artp.) (13F 1h , [6707506, 1485032] ) ,klippbrant ,50 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Dalsjöbergets östbrant (artp.) (13F 1h , [6707526, 1485001] ) , , ett 20-tal tuvor på två ställen i branten ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Pinnberget, Vassbo (artp.) (13F 2g , [6711512, 1484735] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Pinnberget (artp.) (13F 2g , [6711512, 1484735] ) , ,minst ett 25-tal tuvor i brant. ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Brant SV Ötjärn 1 (artp.) (13F 2g , [6712808, 1481847] ) , ,i liten klippbrant. ,2015 (Lars-Erik Nilsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Fagerbacken (12F 9f , [6699170, 1478390] ) ,längs byvägen , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702812, 1471302] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Båtstad (artp.) (13F 2f , [6710527, 1476481] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696568, 1484003] ) ,skogsmark på klippa , 2020 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ) ,bergbrant , 2020 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721730, 1472336] ) ,på stenblock i skogsmark , 2020 (SNy)
Ormpussen SV. om (artp.) (12F 8f , [6694027, 1479019] ) ,i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster. ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Högsveden, ostsluttning (artp.) (12F 9d , [6695227, 1467072] ) ,sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697231, 1467813] ) ,högörtgranskog bäckravin/klyfta ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin ,på stenblock , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699047, 1473312] ) ,bäck med omgivande hygge med lövsly , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog ,stort bestånd ,2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbodar, vid Dragån (12F 9d , [66983, 14678] ) ,stenig fuktig blandskog,med andra bräkenarter , 1988 (IAn)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod , 2019 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ) ,skogsmark intill , 2020 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,rikligt ,2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Åselbyfäbodarna (artp.) (12F 9d , [6698183, 1467434] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Åselby fäbodar (artp.) (12F 9d , [6698335, 1467741] ) ,lågörtbarrskog intill bäck ,400 m2 ,2014 (Janolof Hermansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Stora Tuna kyrka, 0,3 km SV-ut. Frostbrunnsdalens NR (artp.) (13F 0g , [6703694, 1481543] ) , ,noterad ,2017 (Henry Åkerström)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Amsbergs kapell, 2,5 km V-ut (artp.) (13F 2e , [6712992, 1472801] ) ,bäckravin ,noterad ,2019 (Henry Åkerström)
Bysjön,byn (artp.) (13F 2f , [6711780, 1477600] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Pinnberget, Vassbo (artp.) (13F 2g , [6711512, 1484735] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ) ,sjöstrand och vattenområde , 2020 (SNy)
Gruvsjön (12F 7e , [6688167, 1474363] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721730, 1472336] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Lennheden (13F 2e , [6711940, 1471850] ) ,tallhed på sand ,2 ex. ,2016 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687781, 1473336] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Knippboberget O-branten (12F 8d , [66921, 14667] ) ,blandskog ,rikl. ,1987 (AJs)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6698504, 1470017] ) ,bäckdråg nära vägen , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ) ,skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
S & O om Tuna Hästbergs g:la gruva (13 05 - 14 05 - 15 05) (12F 8d , [66914, 14655] ) ,lövskog,vägkanter,blandskog ,rikl. ,1987 (AJs)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705533, 1471335] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715163, 1470549] ) ,vid ån , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716540, 1470090] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716697, 1474371] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Lybergs klack (13F 4f , [6720953, 1476150] ) ,sydbrant o skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705787, 1479218] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Polystichum lonchitis    Taggbräken
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
300 m V Tunablick ,V om elljusspåret (13F 2g , [67103, 14809] ) , ,1 ex. funnen 1982 av S-E Blom ,1986 (SNy)
Söder Igeltjärn (13F 2g , [6713195, 1481225] ) ,kalkbrott på klipphylla ,2 ex ,2018 (SNy)
Blechnum spicant    Kambräken
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696568, 1484003] ) ,skogsmark ,1 ex ,2020 (SNy)
Larix decidua    Europeisk lärk
Rämen, båda sidor om Nordviken (12F 7d , [6689, 1465] ) , , 1988 (IAn)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) , , 1988 (IAn)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Picea abies    Gran
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
gethällsklack V och S om (artp.) (12F 9g , [6696428, 1480150] ) , ,1 ,2014 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Pinus sylvestris    Tall
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Fagerbacken (12F 9f , [6699170, 1478390] ) ,längs byvägen , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) , , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Holmtjärn N (23) (artp.) (12F 8e , [6693156, 1470642] ) , ,10 ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689909, 1463861] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Älgberget (artp.) (13F 0c , [6700200, 1463473] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703937, 1462754] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rommehed, Trumslagargropen (artp.) (13F 0g , [6701584, 1482568] ) ,sandtallskog i dödisgrop, avverkad ca 2010, nu mest lövsly (främst björk) och klen gran. en del rönn, asp och sälg. dålig tallföryngring ,noterad ,2019 (Lars-Ove Wikars)
Stamåsberget syd. (artp.) (13F 1d , [6709036, 1467738] ) , ,15 ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Simsbodarna S (artp.) (13F 1e , [6706480, 1471337] ) , ,1 ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Juniperus communis ssp. communis    En
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ) ,längs skogsbilväg , 2020 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699207, 1473548] ) ,fastmark nära myren , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Fagerbacken (12F 9f , [6699170, 1478390] ) ,längs byvägen , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698923, 1484719] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713697, 1478721] ) ,älvstrand , 2020 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721555, 1472432] ) ,skog mot Issbäcken , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Populus balsamifera    Balsampoppel
Islingby (artp.) (13F 1g , [6707940, 1481420] ) ,[6707931, 1481386] ett träd samt flera plantor ,1 ,2019 (Yngve Johansson)
Populus tremula    Asp
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Fagerbacken (12F 9f , [6699170, 1478390] ) ,längs byvägen , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ) ,åkerkant , 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Holmtjärn Omr. 23 (artp.) (12F 8d , [6692615, 1469972] ) , ,3 ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Anders Bertilsson, Stig-Åke Svenson)
N St. Lomtjärn (artp.) (12F 8f , [6693900, 1478727] ) , ,3 stora fina aspar. ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Nyckelmyrbäcken omr.21 (artp.) (12F 9e , [6698791, 1470309] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rommehed trumslagargropen (artp.) (13F 0g , [6701530, 1482635] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Magnus Stenmark)
Simsbodarna S (artp.) (13F 1e , [6706439, 1471460] ) , ,10 ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Salix aurita    Bindvide
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6694021, 1477600] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697640, 1468590] ) ,vägkant , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698614, 1477966] ) ,myr , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699626, 1476640] ) ,gamla stationsområdet , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704142, 1465125] ) ,längs vägen mot öster , 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ) ,fuktigt bäckdråg och strand , 2020 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Fagerbacken (12F 9f , [6699170, 1478390] ) ,längs byvägen , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,strand av å , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707285, 1473801] ) ,myr , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Borlänge järnvägsstation (artp.) (13F 1f , [6707321, 1479109] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Salix cinerea    Gråvide
Flokån (12F 7e , [6688053, 1470336] ) ,åstrand , 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ) ,vid sjön , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ) ,ruderatmarker i bergtäkten , 2020 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716407, 1475245] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,3-4 ex ,3-4 ex ,1983 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , ,litet ex på lertippen ,1981 (Bengt Oldhammer)
Salix fragilis    Knäckepil
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Salix lapponum    Lappvide
N om Åselby fäbodar ca 1/2 km NV (12F 9d , [66985, 14673] ) ,liten myr,i vitmossa med tuvull , 1989 (IAn)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696111, 1470299] ) ,myr , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699633, 1471147] ) ,myr , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713391, 1481027] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myrkant , 2015 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Viid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702562, 1465743] ) ,myrkant , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704142, 1465125] ) ,längs vägen mot öster , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,längs byväg , 2020 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ) ,ruderatmarker i bergtäkten , 2020 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719682, 1477289] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Salix pentandra    Jolster
Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ) ,strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen , 2020 (SNy)
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ) ,sjöstrand och vattenområde , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ) ,betesmark , 2020 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ) ,längs skogsbilväg , 2020 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6697555, 1470299] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Fagerbacken (12F 9f , [6699170, 1478390] ) ,längs byvägen , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Täkt (13F 0f , [6703371, 1476750] ) ,skogsväg västerut , 2020 (SNy)
Lindan (13F 0f , [6704184, 1476685] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Gerbergärdet (13F 2f , [6713166, 1479165] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,längs byväg , 2020 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Norr Övre Valsan (13F 4e , [6723611, 1473369] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Salix phylicifolia    Grönvide
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ) ,längs skogsbilväg , 2020 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696111, 1470299] ) ,myr , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698391, 1476124] ) ,i bäckdråg , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ) ,badplatsen , 2019 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701802, 1474341] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Gerbergärdet (13F 2f , [6713166, 1479165] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,längs byväg , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ) ,ängs-skogsmark , 2012 (IPt)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719682, 1477289] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721444, 1472423] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Koppar-Kalles,myren (12F 9d , [66955, 14666] ) , , 1989 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Salix x rubens    Grönpil
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Salix triandra    Mandelpil
Lusbäcken nära riksv (13F 1f , [6706722, 1478263] ) ,fuktig ängsmark , 2014 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Mellsta (13F 2f , [6710, 1476] ) ,älvstranden ,enstaka ,1988 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ) ,ruderatmarker i bergtäkten i dike , 2020 (SNy)
Idkerberget (6695040) (12F 9d , [6695040, 1467670] ) ,på gammal gruvslig , 2014 (SNy)
Lilla Holmsjön (artp.) (13F 0g , [6702741, 1484839] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Salix viminalis    Korgvide
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Myrica gale    Pors
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myr , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696102, 1470125] ) ,i och längs bäck , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707482, 1473239] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Norr Amsberg, Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,Myr , 2020 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721616, 1472507] ) ,fuktigt bäckdråg , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689898, 1482433] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
St.-LÄrtpussen (artp.) (13F 3e , [6719796, 1474397] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Bäck)
Alnus glutinosa    Klibbal
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ) ,sjöstrand och vattenområde , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697950, 1468210] ) ,kärrkant , 2011 (SNy & IPt)
Frostbo fäb (12F 9e , [6698735, 1473543] ) ,Ravin (Murbo däljor) , 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699147, 1470654] ) ,stränder , 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ) ,fuktstråk/myr i skogen , 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707285, 1473801] ) ,myr , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ) ,ruderatmark gamla järnvägsvallen , 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,strand ,en liten planta ,2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721616, 1472507] ) ,fuktigt bäckdråg , 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721680, 1472537] ) ,i kärrdråget , 2020 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721783, 1472156] ) ,dikad myrmark , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Stor-Persbodarna (artp.) (12F 8f , [6692639, 1475165] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Klockarbodarna (artp.) (12F 8f , [6693157, 1475206] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
St. Nyckelmyran omr. 22 (artp.) (12F 9d , [6695830, 1469349] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Dragån (artp.) (12F 9d , [6699053, 1466967] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Dragån (artp.) (12F 9d , [6699053, 1466967] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Olsjöbäcken (artp.) (13F 0d , [6702520, 1469436] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens)
Ösjöbäcken (artp.) (13F 0d , [6702787, 1469636] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens)
Noraån (artp.) (13F 0d , [6703948, 1466131] ) , ,8 ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.) (13F 0d , [6703957, 1466151] ) , ,10 ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.) (13F 0d , [6703964, 1466053] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.) (13F 0d , [6703970, 1466171] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.) (13F 0d , [6704075, 1466648] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.) (13F 0d , [6704125, 1466670] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson)
Ulvbergsmyran (artp.) (13F 0e , [6701032, 1471639] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Ulvbergsmyran (artp.) (13F 0e , [6701032, 1471639] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Issan (artp.) (13F 4e , [6720394, 1472381] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Alnus glutinosa x incana    
Skållberget 1 km Norr (artp.) (12F 9d , [6699000, 1466878] ) , , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Alnus incana    Gråal
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700631, 1474504] ) ,myrkant , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710080, 1483826] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen NR (artp.) (13F 0g , [6704055, 1481326] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Båtstad (artp.) (13F 2f , [6710527, 1476481] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Betula nana    Dvärgbjörk
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myr , 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696111, 1470299] ) ,myr , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699441, 1470654] ) ,myr , 2020 (SNy)
Åkermyran (12F 9g , [6697239, 1480145] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ) ,myr , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ) , , 2020 (SNy)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689843, 1482382] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gyllbergens NR, Dragbergsstugorna SO (artp.) (12F 9c , [6697378, 1462030] ) ,mosse ,noterad ,2017 (Rikard Anderberg, Maya Edlund)
Längs led till raststuga (artp.) (12F 9c , [6697579, 1461806] ) , ,noterad ,2019 (Fingal Gyllang)
Dragberget, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697818, 1461561] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Långmyran, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712740, 1480957] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Betula pendula    Vårtbjörk
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ) ,betesmark , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Fagerbacken (12F 9f , [6699170, 1478390] ) ,längs byvägen , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Bangårdsgatan (artp.) (13F 1f , [6706785, 1479236] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Borlänge järnvägsstation (artp.) (13F 1f , [6707321, 1479109] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Betula pubescens    Glasbjörk
Flokån (12F 7e , [6688053, 1470336] ) ,åstrand , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ) ,fuktstråk/myr i skogen , 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707285, 1473801] ) ,myr , 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705906, 1486510] ) ,tallmosse , 2020 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721491, 1472215] ) ,myr , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Bysjön,byn (artp.) (13F 2f , [6711780, 1477600] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Corylus avellana    Hassel
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant ,1 buske ,2020 (SNy)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ) ,bergrot åt SV ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Knutshyttan (12F 9g , [66965, 14849] ) ,lövskog ,2-3 buskar ,1983 (SSv)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Mellsta mellan älven o campingen (13F 2f , [67108, 14768] ) , ,3 ex. troligen planterade ,1988 (SNy)
Övre Medväga (13F 2f , [67126, 14796] ) ,skogsmark ,c:a 25 buskar ,1986 (SNy)
Tvärstupet S. om (artp.) (12F 8f , [6694401, 1479793] ) , ,2 st bestånd växte på kolmilebotten.har spridit sej från sydväxtberget ut på hygget. ,2015 (Bo karlstens)
Medväga (artp.) (13F 2f , [6711400, 1479800] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Quercus robur    Ek
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall ,1 liten planta ,2015 (IPt & SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ) ,skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ) ,blandskog , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6706006, 1482476] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog ,1 mindr planta ,2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Hovgården (artp.) (12F 9g , [6698448, 1484847] ) , ,1 ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Smäcken (artp.) (13F 0g , [6704471, 1480790] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Båtstad (artp.) (13F 1f , [6709998, 1476409] ) , ,1, naturminne ,2019 (Gunnar Bäck)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Vattenledningsvägen SO Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710125, 1482102] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) , , 1988 (IAn)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704142, 1465125] ) ,längs vägen mot öster , 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705444, 1486482] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Ormpussen SV om (artp.) (12F 8f , [6694070, 1478827] ) , ,1 ,2018 (Bo karlstens)
Hovgården (artp.) (12F 9g , [6698467, 1484869] ) ,parkartad tomt vid flerfamiljshus, f.d. herrgård ,1 ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705864, 1478966] ) , ,noterad, spridda, mest små träd ,2018 (Ralf Lundmark)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,1 ,2019 (Gunnar Bäck)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Borlänge, N porten Domnarvet (artp.) (13F 1g , [6708343, 1480094] ) ,alm allé enradig allé ,4 träd ,2020 (Janolof Hermansson)
Igeltjärnens kalkbrott (artp.) (13F 2g , [6713246, 1481176] ) ,kalkmarksgranskog vid kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Ficus carica    Fikon
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,på rötslam , 1992 (TLj)
Cannabis sativa    Hampa
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,1 ,2019 (Yngve Johansson)
Humulus lupulus    Humle
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Urtica dioica ssp. holosericea    Skogsnässla
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Aconogonon weyrichii    Gråslide
Nygårdsravinen (artp.) (13F 1f , [6706858, 1477972] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Nygårdsravinen (artp.) (13F 1f , [6706858, 1477972] ) ,jordhögar ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Atlasruta (artp.) (13F 1f , [6706868, 1477972] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Borlänge, Studievägen (artp.) (13F 1f , [6706872, 1477983] ) ,arbete pågår i området. ,noterad ,2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Studievägen, Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706879, 1477979] ) , ,noterad ,2020 (Niklas Hjort, Björn Bråvander)
Bistorta vivipara    Ormrot
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ) ,längs skogsbilväg , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6697555, 1470299] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699104, 1474362] ) ,skogsväg uppe i berget , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ) ,badplatsen , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705465, 1471247] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Igeltjärnsvägen Borlänge (artp.) (13F 2g , [6711078, 1481553] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711200, 1481515] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2013 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Fagopyrum esculentum    Bovete
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt ,t.rikligt ,2019 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,1 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Fågelmyra-tippen (artp.) (13F 2g , [6712555, 1483055] ) ,soptipp ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ) ,spannmålsåker m. ogräs , 2020 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,havreåker , 2012 (DABS)
Täkt (13F 0f , [6702922, 1477144] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Uvberget (13F 1h , [6706644, 1485519] ) ,åkerväg söderut på gammal gödselhög , 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Fallopia japonica    Parkslide
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Hovgården (artp.) (12F 9g , [6698450, 1484807] ) ,f.d stor köksträdgård, igenväxande ,ca 10 x 10 m i f.d. trädgårdsjord ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705864, 1478966] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Parkslide (artp.) (13F 1f , [6708169, 1476902] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Fagerström)
Parkslide (artp.) (13F 1f , [6708285, 1476994] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Fagerström)
Abborrtjärnen (artp.) (13F 3f , [6716559, 1475507] ) , ,noterad ,2020 (Matilda Elgerud)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ) ,delvis torrlagda fiskdammar , 2020 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702685, 1485125] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,i dammen , 2018 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710495, 1476322] ) ,sjöstrand och myr , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715163, 1470549] ) ,vid ån , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,damm , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn, nysådd gräsyta , 2020 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ) ,spannmålsåker , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699447, 1477112] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ) ,spannmålsåker m. ogräs , 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Järpbo (13F 0f , [6704095, 1478655] ) ,spannmålsåker med ogräs , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) ,industrimark med mindre tippmassor ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708691, 1481796] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708715, 1481630] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ) ,åkermark o åkerväg , 2015 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708691, 1481796] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Persicaria minor    Rosenpilört
Sellänget (13F 0f , [6700350, 1476443] ) ,kreaturstrampad strandäng , 2013 (SNy)
Vasssjön (13F 2f , [67129, 14765] ) ,vid stranden ,enstaka ,1994 (SNy)
Polygonum aviculare    Trampört
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699852, 1473368] ) ,i rågåker , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Västansjö by (12F 9g , [6698158, 1484825] ) ,jordgubbsodling o träda , 2020 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ) ,spannmålsåker m. ogräs , 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Täkt (13F 0f , [6702922, 1477144] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705580, 1476614] ) ,jordhögar , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt , 2019 (SNy & IPt)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ) ,torra marker längs stig , 2019 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Rheum x cultorum    Rabarber
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ) ,tipplats , 2019 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön (artp.) (13F 0h , [6702860, 1485111] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,noterad ,2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ) ,vägkanter och dike , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6687821, 1467525] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699489, 1473157] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699031, 1477112] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,ruderat , 2019 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ) ,gårdsplan vid lantbruksbyggnader , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ) ,gammal rivningstomt , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720470, 1471960] ) ,skärning mot vägen , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Skjutbanan, Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710495, 1481870] ) ,ruderatmark gräsmark ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,110 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705787, 1479218] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Rumex crispus    Krusskräppa
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,vägdike mot häck ,1 ex ,2011 (IPt & SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ornäs (13F 1h , [67096, 14852] ) ,betad vall -ratad ,rikl. ,1988 (TLj)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkant , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,1 ,2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Atriplex patula    Vägmålla
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Ängarna (13F 0f , [67003, 14784] ) ,grusfyllning i hundgård ,rikligt ,1986 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706567, 1478150] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
OK macken Bäckelund (13F 1f , [6706868, 1478450] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67085, 14814] ) ,på jordhögar ,5-10 ex. ,1987 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,tippmassor,jordhögar,etc. ,fl.rikl. ,1987 (TLj)
Ornäs,Torsångsv.v.jvg-överg. (13F 2h , [67102, 14854] ) ,banvall ,~5 ex. ,1987 (TLj)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Träskogatan (artp.) (13F 1g , [6707368, 1480559] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Chenopodium album    Svinmålla
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn, nysådd gräsyta , 2020 (SNy)
Gallsbo åkerväg söderut (12F 9e , [6699919, 1474830] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ) ,spannmålsåker m. ogräs , 2020 (SNy)
Långsjö skjutbanan (12F 9g , [6699503, 1483191] ) ,jordhög o gräsmark närmast , 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,ruderat , 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Järpbo (13F 0f , [6704095, 1478655] ) ,spannmålsåker med ogräs , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ) ,jordhögar , 2020 (SNy)
Uvberget (13F 1h , [6706644, 1485519] ) ,åkerväg söderut på gammal gödselhög , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Söder Ängesgårdarna (13F 2f , [6714299, 1478185] ) ,ogräsåker , 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712915, 1476477] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Chenopodium glaucum    Blåmålla
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,Domnarvets Jernverks industritipp , 1986 (SNy)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479132] ) ,ogräs i trädgård , 2014 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [67090, 14791] ) ,som ogräs i trädgårdsland ,10-20 ex. ,1987 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ) ,vägkanter och dike , 2020 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479132] ) ,ogräs i trädgård , 2014 (SNy)
Pusselbo (13F 1f , [6710678, 1475068] ) ,gårdsplan ,flera ex. ,2014 (IPt)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) ,norr om granridån där flisning av ved pågått. ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad, 2020 (Yngve Johansson)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Frostbo (13F 0f , [6701038, 1476711] ) ,trädgård ,enstaka ,2017 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Tuna kyrka (13F 0g , [6704221, 1481584] ) ,komposthögar N om kyrkogården , 2014 (SNy)
Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705723, 1476655] ) ,jordhögar ,ymnigt på utplanerad matjord ,2019 (SNy)
Lusmyren,intill SJ.s frilastområde (13F 1f , [67060, 14795] ) ,ruderatmark,delvis nyschaktade ytor ,100-tals ,1988 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Norra Backa S om OK-macken (13F 1f , [6706795, 1478442] ) ,ruderat mark ,enstaka ,2017 (SNy)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ) ,sandig mark i vägkanter insådd , 2019 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479132] ) ,ogräs i trädgård , 2014 (SNy)
Savelgärdet SSAB:s deponiområde (13F 1g , [6708797, 1481529] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker ,enstaka ,2015 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705812, 1479527] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Gunnar Bäck)
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707100, 1481740] ) , ,2 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,ogräs i potatisland , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ) ,delvis torrlagda fiskdammar , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705723, 1476655] ) ,jordhögar , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ) ,sandig mark i vägkanter insådd , 2019 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt , 2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Motbodarnafäbod (13F 4e , [6720736, 1471697] ) ,jordhög , 2020 (SNy)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,ruderatmark crossbana på fuktig åker ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Salsola kali ssp. ruthenica    Rysk sodaört
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,tomatsnår ,några ex ,1992 (TLj)
Amaranthus hybridus ssp. powellii    Grönamarant
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,på rötslam ,enstaka ,1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Portulaca oleracea ssp. sativa    Trädgårdsportlak
Trönövägen 9, villatomt (13F 0g , [6704440, 1481220] ) ,som ogräs i växthus , troligen spridd från trädgårdsodlingen i Karlberg numera nedlagd ( samma ägare ) , rikligt varje år 2004- ,2010 (Mats Larsson)
Karlberg (13F 1f , [6705150, 1477120] ) ,ogräs i grönsaksland på moig mjäla ,10-20 plantor årligen 1997-2002 ,2004 (Mats Larsson)
Agrostemma githago    Klätt
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ) ,sandig mark i vägkanter insådd , 2019 (SNy)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Rämshyttan (12F 7d , [6687150, 1468082] ) ,vid gammal jvägs-bank , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699489, 1473157] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
St Tuna kyrkogård (13F 0g , [6704209, 1481546] ) ,jordhög vid kyrkogårdsförvaltningen , 2020 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa centrum (13F 1f , [6708767, 1479432] ) , , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ) ,torra marker längs stig , 2019 (SNy)
Spånsfäbodarna (artp.) (12F 8c , [6694519, 1464729] ) , , 2015 (Berit RagnéClaes Urban Eliasson, Anders Carlberg)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Cerastium arvense    Fältarv
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698923, 1484719] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjö skjutbanan (12F 9g , [6699503, 1483191] ) ,jordhög o gräsmark närmast , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697370, 1486370] ) ,skogsdunge i åker , 2011 (DABS)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Norr flygfältet Romme (13F 0g , [6701487, 1482785] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Trollsjön (artp.) (12F 9g , [6699211, 1484991] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Långsjön (artp.) (12F 9g , [6699685, 1483750] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Ryttargården, Forsbacka (artp.) (13F 0f , [6702754, 1479675] ) ,åkerkant längs vägen norr om ryttargården. ,5 m² ,2020 (Håkan Sandin)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ) ,jordhög vid fäboden , 2020 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697370, 1486370] ) ,skogsdunge i åker , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721444, 1472423] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Barkargärdet, kraftledningsgata 500 m Ö (artp.) (13F 1g , [6709780, 1482980] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägkant ,spridd ,2008 (IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711677, 1470907] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698854, 1476826] ) ,vägkanter i byn , 2019 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Medväga (13F 2f , [6711912, 1479320] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Tunavägen, Romme industriomr. (artp.) (13F 0g , [6702709, 1483355] ) , ,noterad bullervall ,2020 (Yngve Johansson)
Kraftledning (artp.) (13F 2e , [6711680, 1470751] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Sandin)
Herniaria glabra    Knytling
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ) ,tipplats , 2019 (SNy)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ) ,grusytor bredvid , 2019 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,grusplan , 2016 (IPt)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa centrum (13F 1f , [6708767, 1479432] ) , , 2019 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ) ,gräsyta , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,tomtmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ) ,torra marker längs stig , 2019 (SNy)
Båtstasjön (13F 2f , [67104, 14764] ) ,badstrand ,"gräsmatta" , 1986 (SNy)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,grusplan , 2012 (IPt)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Rommehed (artp.) (13F 0g , [6701609, 1483371] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712521, 1472090] ) , ,25 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Lennhedsåsen (artp.) (13F 2e , [6712919, 1471624] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Lychnis coronaria    Purpurklätt
Brittesgatan 23 (artp.) (13F 1f , [6709455, 1478705] ) , ,8 ,2020 (Christer Bergström)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Koppar-Kalles (12F 9d , [66955, 14666] ) ,vägkanter , 1989 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägdike mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6697555, 1470299] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Gallsbo åkerväg söderut (12F 9e , [6699919, 1474830] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699031, 1477112] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Knutshyttan ,n. kulverten (12F 9h , [66963, 14850] ) , , 1989 (IAn)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägkant, dike ,rikligt ,2012 (IPt)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Abborsjön V om (artp.) (12F 9f , [6695515, 1479271] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Länsanvägen,Mossbodarna (artp.) (13F 0e , [6703490, 1471160] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711437, 1481432] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Högbergsbacken (södra infarten mot Idkerberget) (12F 9d , [66986, 14687] ) ,vägkanter , 1989 (IAn)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Knippberget O-branten ( 20 16 - 22 18 ) (12F 8d , [66921, 14667] ) ,i sprickor o.i.ansl.t.branta hällar ,ca 50 ex.totalt ,1987 (AJs)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dalsjöberget (13F 1g , [67074, 14849] ) ,hällmark n.toppen ,enst. ,1988 (TLj)
Repbäcken (13F 2e , [6710750, 1474870] ) ,vägslänt ,rikligt ,2003 (IPt)
Solbacka vid riksvägen (13F 2e , [6712, 1472] ) ,sandiga vägslänter ,rikligt o flerst. ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Koppslagårdarna-Gagnbro (13F 2e , [67128, 14725] ) ,vägslänter ,ymnig fl. ,1988 (TLj)
Duvnäs vid riksvägen (13F 2e , [6713, 1471] ) ,sandiga vägslänter ,rikligt o flerst. ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ) ,längs stig , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ) ,åsskärningen vid järnvägen , 2020 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6713790, 1471340] ) ,vägslänt ,t.rikl. ,2003 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Dammsjön V viken (artp.) (12F 9f , [6695206, 1477914] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rommeholen, bullervall (artp.) (13F 0g , [6702403, 1483775] ) ,vägkant ,noterad vägkant ,2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Gimsbärke (artp.) (13F 3d , [6715573, 1469893] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ) ,skog , 2020 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod , 2019 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6706006, 1482476] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Havtrollets NO-sida (13F 2e , [67120, 14744] ) ,liten ravin i åsen ,sparsamt ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden vid Långsjöns västände (13F 2e , [67131, 14710] ) ,torr västvänd åsluttning ,rikligt ,1987 (LBr)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716329, 1475326] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Myosoton aquaticum    Sprödarv
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [67086, 14813] ) ,schaktplan,vid den SV-vända tippkanten ,1 stort ex. ,1987 (TLj)
Sagina nodosa    Knutnarv
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Sagina procumbens    Krypnarv
Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ) ,strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699489, 1473157] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699799, 1473575] ) ,Lantgård maskinuppst. , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ) ,tipplats , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699085, 1484578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa centrum (13F 1f , [6708767, 1479432] ) , , 2019 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ) ,torra marker längs stig , 2019 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,grusplan , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720774, 1474455] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711163, 1483043] ) ,utfyllnad ,1 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,tippmassor i SV-slänt ,1 stort best. ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Kvarnsvedens industriområde (artp.) (13F 2f , [6711650, 1478080] ) , ,1 ,2019 (Gunnar Bäck)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,10 m² ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,2 m² ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Murbo (12F 9e , [6699386, 1473470] ) ,spridd på gårdstun , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699799, 1473575] ) ,Lantgård maskinuppst. , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjö skjutbanan (12F 9g , [6699503, 1483191] ) ,jordhög o gräsmark närmast , 2020 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Silene dioica    Rödblära
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Fagerbacken (12F 9f , [6699170, 1478390] ) ,längs byvägen , 2020 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Uvberget (13F 1h , [6707224, 1485710] ) ,jordhög , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703870, 1481534] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708715, 1481630] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Båtstad (artp.) (13F 2f , [6710527, 1476481] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Båtstad (artp.) (13F 2f , [6710527, 1476481] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Silene latifolia    Vitblära
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Mellsta (artp.) (13F 1f , [6709824, 1477084] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Silene nutans    Backglim
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Ornäs vid Kramo (13F 1g , [67098, 14843] ) ,vägslänt ,riklig ,1988 (GRo)
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ) ,åsslänt ,t.riklig ,1991 (JEd)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Silene rupestris    Bergglim
Knippberget O-branten ( 20 16 - 22 18 ) (12F 8d , [66922, 14667] ) ,i sprickor o.i.ansl.t.branta hällar ,rikl.till enst. ,1987 (AJs)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ) ,berghyllor ,rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Silene vulgaris    Smällglim
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ) ,sandig mark i vägkanter insådd , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708325, 1481270] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Gerbergärdet (13F 2f , [6713166, 1479165] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712880, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Skäggargatan (artp.) (13F 1f , [6706242, 1478893] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708715, 1481630] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2e , [6711836, 1471517] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Skjutbanan, Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710495, 1481870] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ) ,spannmålsåker , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ) ,spannmålsåker m. ogräs , 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,åkerkant , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Järpbo (13F 0f , [6704095, 1478655] ) ,spannmålsåker med ogräs , 2020 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ) ,ruderatmark gamla järnvägsvallen , 2018 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ) ,åkermark o åkerväg , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Spergularia rubra    Rödnarv
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ) ,naken mark , 1989 (IAn)
St Tuna kyrka (13F 0g , [6704149, 1481724] ) ,ruderatmark vid kyrkogården , 2019 (SNy)
Borlänge,Wallingatan v.brandstn (13F 1f , [67073, 14794] ) ,trottoarkant/gatstenar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Borlänge centrum (13F 1f , [67075, 14794] ) ,gatstensbeklädd trottoar ,Wallingatan ,rikl. ,1987 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [6708, 1480] ) , ,fl. ,1987 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,tomtmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Stellaria alsine    Källarv
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Åselby fäbodar (12F 9d , [66982, 14674] ) , , 1989 (IAn)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) ,åkerkant ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Åselby fäbodar och Koppar-Kalles (12F 9d , [66982, 14674] ) , ,verkar vara vanlig inom rutan ,1989 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Strandarna mot NV (13F 2e , [67120, 14744] ) ,granskog på S-exp åsslänt ,enstaka ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715006, 1475041] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711163, 1483043] ) ,utfyllnad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712772, 1481223] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Issan (artp.) (13F 4e , [6720112, 1472173] ) , ,noterad ,2008 (Anders Wånge Kjellsson)
Stellaria media    Våtarv
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697390, 1486430] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod , 2019 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Stellaria nemorum    Lundarv
Högberget (12F 9d , [6697400, 1467850] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709391, 1479781] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ravinen ner från korsningen gammelgårdsvägen-svartnäsgatan. ,2020 (Håkan Sandin)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ) ,älvstrand , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,dammkant , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike , 2012 (IPt)
Nuphar lutea    Gul näckros
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,i sjön , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,i sjön , 2020 (SNy)
Flokån (12F 7e , [6687384, 1470812] ) ,strand o vatten , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,i Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699147, 1470654] ) ,stränder , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,i Norån , 2019 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ) ,vid sjön , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Viid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702704, 1465826] ) ,strandområde ,i sjön ,2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6701911, 1471399] ) ,mot ån , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,i ån , 2020 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,å , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707482, 1473239] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,i länsbäcken , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ) ,älvstrand , 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ) ,fuktigt bäckdråg och strand , 2020 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Holmsjöarnas naturreservat (artp.) (13F 0h , [6702690, 1485324] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Gamla järnvägsbanken, SO Bysjön (artp.) (13F 2f , [6712910, 1477837] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712915, 1476477] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713442, 1481026] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ) ,strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen , 2020 (SNy)
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ) ,sjöstrand och vattenområde , 2020 (SNy)
Flokån (12F 7e , [6687384, 1470812] ) ,strand o vatten , 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjö , 2015 (IPt & SNy)
Glitjärn (12F 8d , [66935, 14673] ) , , 1988 (IAn)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,i länsbäcken , 2018 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,damment , 2018 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714812, 1472901] ) ,i bäcken , 2020 (SNy)
Vallmoraåns utlopp (13F 2f , [6714118, 1478525] ) , , 2020 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721555, 1472495] ) ,vatten och kärrdråg längs bäcken , 2020 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ) ,fuktigt bäckdråg och strand , 2020 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Borlänge motorstadion (artp.) (13F 2e , [6714140, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Gamla järnvägsbanken, SO Bysjön (artp.) (13F 2f , [6712910, 1477837] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713442, 1481026] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö ,riklig ,2006 (Therese Carlsson)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
St.Holmsjökanalen,mot älven,strax SO utloppet (13F 0h , [67028, 14858] ) ,eutrof slättsjö ,rikl. ,1987 (TLj)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Knippberget O-branten (12F 8d , [66920, 14667] ) ,bergrot ,10-tal ,1987 (AJs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Ornäs - Barkargärdet,700 m SV Vreten (13F 1g , [67090, 14833] ) ,f.d.fuktäng ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Havtrollets NO-sida (13F 2e , [67120, 14744] ) ,liten ravin i åsen ,enstaka ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin ,rikligt ,2012 (IPt)
N. Amsberg vid Hemsjöns NV-sida (13F 2f , [67122, 14752] ) ,lövdom. åssluttning , 1991 (JEd)
Nedre Smörtjärn (artp.) (12F 8d , [6692092, 1466237] ) ,kalkbarrskog / , 2004 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.) (12F 8d , [6692142, 1466781] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Kalkbrott (artp.) (12F 8f , [6692898, 1478258] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Thomas Husing)
Lilla Lomtjärn 100 m NO (artp.) (12F 8f , [6693537, 1478930] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697203, 1467711] ) ,i bäckravin ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,rikligt i sluttning mot långsjön ,2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Mellstavägen (artp.) (13F 2f , [6710906, 1477062] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Hålsfäbodarna, Idkerberget (12F 9d , [6697, 1468] ) ,gammal gles blandskog ,rikligt ,1988 (IAn)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ) ,skog öster sjön med bäckdråg ,rikligt ,2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Trontupp (13F 0d , [6704300, 1469700] ) , , 2003 (TRy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Nedom Dalsjöbergets Ö-sida (13F 1h , [67073, 14850] ) ,bergrot,dock ingen övrig rikpåverkan ,fl. ,1988 (TLj)
Lennheden (13F 2e , [6713327, 1470749] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning ,rikligt ,2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Skog intill bergtäkten (13F 3e , [6715977, 1472117] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716670, 1474430] ) ,skogsmark ,rikligt ,2012 (IPt)
Svarttjärnsskaret (artp.) (12F 8c , [6693019, 1463359] ) ,rasbrant / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.) (12F 8d , [6692142, 1466781] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692832, 1478002] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Kalkbrott (artp.) (12F 8f , [6692898, 1478258] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Thomas Husing)
Lilla Lomtjärn 100 m NO (artp.) (12F 8f , [6693537, 1478930] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Ormpussen SV. om (artp.) (12F 8f , [6694027, 1479019] ) ,i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster. ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Ormpussen (artp.) (12F 8f , [6694038, 1479069] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Tvärstupet S. om (artp.) (12F 8f , [6694401, 1479793] ) , , 2015 (Bo karlstens)
Kopparkalles 500 m SO (artp.) (12F 9d , [6695118, 1467055] ) ,rasbrant / kalkbarrskog , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högsveden, ostsluttning (artp.) (12F 9d , [6695161, 1467033] ) ,sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Idkebergsklack - Högbergsån, omr. 57. (artp.) (12F 9d , [6697218, 1467711] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697223, 1467740] ) ,högörtgranskog bäckravin/klyfta ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697225, 1467571] ) ,i bäckravin ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697258, 1467982] ) ,lågörtbarrskog bäckravin/klyfta ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697264, 1467914] ) ,högörtgranskog bäckravin/klyfta ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697458, 1468004] ) ,lågörtbarrskog ,noterad ,2020 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.) (12F 9d , [6697724, 1469438] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Nyckelmyran (artp.) (12F 9e , [6696290, 1471040] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stora Nyckelmyran (artp.) (12F 9e , [6696330, 1471080] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Murbodäljorna (artp.) (12F 9e , [6698768, 1474335] ) ,ravin / gransumpskog , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Ulvbergssjön (artp.) (12F 9e , [6699167, 1470860] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson, Greger Öström, Bo karlstens, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Ulubergssjön (artp.) (12F 9e , [6699173, 1470829] ) ,barrskog / , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Tvärstupet öster (artp.) (12F 9f , [6695069, 1479265] ) ,bergbrant / , 2003 ((sks), Thomas Husing)
Snöberget 300 m söder (artp.) (12F 9f , [6695322, 1478816] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Dammsjön N. om (artp.) (12F 9f , [6695346, 1478866] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
NV Sjöberget (artp.) (13F 0d , [6704145, 1469132] ) ,barrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Plogstigen 20 A (artp.) (13F 1f , [6708581, 1477234] ) , ,noterad ,2020 (Björn Söderlund)
Norr Hemtjärnen (artp.) (13F 2d , [6714465, 1469469] ) ,brink / sekundär lövnaturskog , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Holtäpporna 130 (artp.) (13F 2e , [6713194, 1470952] ) , ,10 ,2020 (Hans Granberg)
Båtstad (artp.) (13F 2f , [6710310, 1476509] ) , , 2015 (Solgerd Skoog JohanssonBo Johansson)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Äldre skogsskifte Begebo (artp.) (13F 2g , [6710311, 1482259] ) , ,4 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
NV Ornäs (artp.) (13F 2g , [6710477, 1484718] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Ornäs, V om Hägnaden (artp.) (13F 2g , [6710654, 1484830] ) ,örtrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Sallbromyran 300 m NO (artp.) (13F 3e , [6717301, 1472251] ) ,skogliga småvatten / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Björnbergsklack (artp.) (13F 3f , [6717131, 1476354] ) ,rasbrant / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ) ,skog öster sjön med bäckdråg , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,vägkanter och skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6716050, 1470355] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721783, 1472156] ) ,dikad myrmark , 2020 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Alderbäcken (artp.) (13F 0f , [6703244, 1478909] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6704050, 1481408] ) , ,noterad ,2016 (Krister Fredriksson)
Frostbrundsdalen (artp.) (13F 0g , [6704092, 1481350] ) , ,10 ,2020 (Robin Fjellström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Haggården (artp.) (13F 2f , [6710912, 1479694] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6710910, 1481040] ) , ,noterad ,2006 (Håkan Sandin)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Plättbacken, Tjärnaberget (13F 1f , [67080, 14770] ) ,svallsand mln tallskog o.staket mot parkering ,1 ex.med 3 blommor ,1986 (SNy)
Dalsjöberget (13F 1g , [67072, 14849] ) ,tallskog av hällmarkskaraktär ,6 ex.i blomm + en del blad ,1987 (LNi)
Dalsjöberget (13F 1g , [67073, 14849] ) ,tallskog ,11 ex ,2005 (Ulla Dahlkvist, Anita Svensson, Inger Cederberg)
Lennheden (13F 2e , [6712351, 1470974] ) ,sandig skogsmark ,15-tal plantor ,2009 (IPt ,SNy)
Sifferbo-Gimsbärke ,ca 100 m från sockengränsen till Gagnef (13F 3d , [6715280, 1469170] ) ,järnvägsbank i diket ,några ex. ,2005 (Edner Lindman)
Rommehed, Trumslagargropen (DF) (13F 0g , [67017, 14826] ) ,tallskog i åsgrop ,6 ex. med 1 blomma ,1986 (SNy)
Rommehed, Tunets idrotsplats (DF) (13F 0g , [67025, 14825] ) ,gles tallskog på åsen ,1 ex. med 5 blommor ,1986 (SNy)
Lennheden (DF) (13F 2e , [6711818, 1471534] ) ,kraftledningsgata ,123 blommande ex. ,1986 (SNy , TLj)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.) (13F 1g , [6707349, 1484904] ) , ,8 plantor/tuvor ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.) (13F 1g , [6707349, 1484904] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.) (13F 1g , [6707349, 1484904] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.) (13F 1g , [6707349, 1484904] ) , ,8 plantor/tuvor ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget (artp.) (13F 1g , [6707355, 1484955] ) , ,10 plantor ,2010 (Sören Nyström)
Ö Dalsjöberget (artp.) (13F 1g , [6707535, 1484973] ) ,barrnaturskog / barrnaturskog , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Kraftledningsgata Lennheden (artp.) (13F 2e , [6711800, 1471500] ) , ,80 stjälkar/strån/skott ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Kraftledningsgata Lennheden (artp.) (13F 2e , [6711800, 1471500] ) , ,80 plantor/tuvor ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6711818, 1471534] ) , ,100 plantor ,2010 (Sören Nyström)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2e , [6711836, 1471517] ) ,annan ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
kraftledningsgata Lennheden (artp.) (13F 2e , [6711837, 1471505] ) , ,80 plantor/tuvor ,2020 (Jakob Wallin, Matilda Elgerud)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6711888, 1471797] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Hean Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712348, 1471076] ) , ,15 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Hean, Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712364, 1471118] ) , ,22 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Hean vid Segrovägen, Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712367, 1471114] ) , ,33 plantor ,2010 (Sören Nyström)
Hean, Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712389, 1471087] ) , ,10 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Sifferbo (artp.) (13F 3d , [6715267, 1469152] ) , ,noterad ,2014 (Brita Danielsson)
Sifferbo-Gimsbärke, 100 m från sockengränsen till Gagnef (artp.) (13F 3d , [6715285, 1469175] ) , ,10 plantor ,2010 (Sören Nyström)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699431, 1484597] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Vatthammar (13F 0g , [6703540, 1480730] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,strand , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Tunaåstrand (artp.) (13F 0g , [6703783, 1481164] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,1 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Caltha palustris    Kabbleka
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ) ,betesmark , 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695548, 1472942] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6698504, 1470017] ) ,bäckdråg nära vägen , 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699180, 1474814] ) ,damm med omgivande skogsmark , 2020 (SNy)
Gallsbo åkerväg söderut (12F 9e , [6699919, 1474830] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700631, 1474504] ) ,myrkant , 2019 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ) ,gräsytor runt damm , 2020 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705533, 1471335] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,blött dike , 2020 (SNy)
Skog intill bergtäkten (13F 3e , [6715977, 1472117] ) ,skogsmark dike , 2020 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721634, 1472116] ) ,dikad myrmark , 2020 (SNy)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 187 (artp.) (12F 9f , [6698435, 1476093] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Lilla Holmsjön (artp.) (13F 0h , [6702644, 1485475] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705787, 1479218] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715379, 1471774] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Clematis tangutica    Gullklematis
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,1 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Fågelmyra-tippen (artp.) (13F 2g , [6712555, 1483055] ) ,soptipp ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699085, 1470654] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699031, 1477112] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701802, 1474341] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713578, 1470202] ) ,längs vägen på åskrönet, hävdad slåttermark , 2020 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Ranunculus cassubicus    Lundsmörblomma
Övre Medväga längs stig mot älven (13F 2f , [67124, 14794] ) ,lundartad lövskog nedanför överiven tomt ( det.Riksmuseet belägg d:o) ,~100 ex. ,1987 (SNy)
Ranunculus ficaria    Svalört
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710813, 1476976] ) ,gräsmatta , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (artp.) (13F 0g , [6700278, 1483385] ) , ,noterad första parkering vänster sida vägen ,2020 (Yngve Johansson)
Forgatan, Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709538, 1480525] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod längs bäck , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Ranunculus lingua    Sjöranunkel
Dalsjö vid Dalbäcken (13F 1g , [67084, 14838] ) ,längs dike/å ,rikl. ,1988 (TLj)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,rikligt i ån , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ) ,strand o vattenmiljö , 2018 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713697, 1478721] ) ,älvstrand , 2020 (SNy)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkant , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Uvberget (13F 1h , [6706644, 1485519] ) ,åkerväg söderut på gammal gödselhög , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6707940, 1481420] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704364, 1465078] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [67036, 14824] ) ,kärr ,enst. ,1986 (SNy)
Lusmyren (13F 1f , [6705, 1479] ) ,ruderatmark ,i pölar på jordtipp ,100-tals ,1986 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Dalsjö mot Alsbäck v.Dalbäckens kulvert (13F 1g , [67073, 14835] ) ,bäckslänt mot trädesåker o.på trädan ,~25 ex. ,1987 (TLj)
Frostbrunnsdalen (DF) (13F 0g , [67036, 14817] ) ,längs dammen ,enst. ,1986 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,lertippen , 1980 (Bengt Oldhammer)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712915, 1476477] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Sörbo (12F 9h , [66976, 14863] ) ,oslåttad gräsmark invid gården ,några ex. ,1987 (SSv)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ) ,åsslänt ,t.riklig ,1991 (JEd)
Berberis thunbergii    Häckberberis
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Berberis vulgaris    Berberis
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Chelidonium majus    Skelört
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ) ,åkerkant , 2020 (SNy)
Karlberg (13F 0f , [6704887, 1476685] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ) ,gårdsplan vid lantbruksbyggnader , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ) ,blomrabatt som ogräs , 2011 (IPt)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ) ,skogsmark intill , 2020 (SNy)
Barkargärdet,längs gamla vägen (13F 1g , [67091, 14813] ) ,syrensnår o.a. i diken ,rikl. ,1988 (TLj)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ) ,jordhögar , 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.) (12F 9h , [6699527, 1485205] ) , ,5 m² ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Bysjön,byn (artp.) (13F 2f , [6711780, 1477600] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Fumaria officinalis    Jordrök
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn, nysådd gräsyta , 2020 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ) ,spannmålsåker , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698923, 1484719] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705580, 1476614] ) ,jordhögar , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ) ,jordhögar , 2020 (SNy)
Uvberget (13F 1h , [6706644, 1485519] ) ,åkerväg söderut på gammal gödselhög , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön, Romme (artp.) (13F 0g , [6700180, 1483490] ) ,åker i träda ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) ,industrimark med mindre tippmassor ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Åselbyleden (artp.) (13F 1g , [6705339, 1481562] ) ,nyskapad yta glest beväxt ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Träskogatan (artp.) (13F 1g , [6707368, 1480559] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708715, 1481630] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Barberget (artp.) (13F 1g , [6708970, 1482575] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Täkt (13F 0f , [6702922, 1477144] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705580, 1476614] ) ,jordhögar , 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,vägskärning nära bron trol insådd , 2020 (SNy)
Byn Täkt (13F 0f , [6701978, 1477699] ) ,vägslänt , 2019 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
OK macken Bygatan (13F 1f , [6706778, 1479749] ) ,mot E16 , 2020 (SNy)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ) ,sandig mark i vägkanter insådd , 2019 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Nya rondellen Korsgården (13F 1g , [6705244, 1481708] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt , 2019 (SNy & IPt)
Uvberget (13F 1h , [6707224, 1485710] ) ,jordhög , 2020 (SNy)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Tjärna ängar (artp.) (13F 1f , [6708386, 1477749] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Mellsta (artp.) (13F 1f , [6709824, 1477084] ) ,vid järnvägen , 1980 (Bengt Oldhammer)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Papaver somniferum    Opievallmo
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) ,norr om granridån där flisning av ved pågått. ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Alliaria petiolata    Löktrav
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Västansjö by (12F 9g , [6699186, 1484216] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701802, 1474341] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ) ,gårdsplan vid lantbruksbyggnader , 2020 (SNy)
Forsa längs Kvarnsvedsvägen nära Forsa klack (13F 1f , [67096, 14793] ) ,vägkant o häck vid bebyggelse ,ca 100 ex ,1988 (SNy)
Forsa v.skolan mot Kvarnsvedsvägen (13F 1f , [67097, 14792] ) ,häck ,1 stort bestånd ,1988 (TLj (enl.SBm))
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Långsjöskogen (artp.) (13F 0g , [6700484, 1483278] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709848, 1480715] ) , ,7 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Arabis glabra    Rockentrav
Gimsbärke, nedom "Drakstugan" (13F 2e , [67147, 14704] ) ,grässlänt mln väg o. åker ,1 ex. ,1987 (TLj)
Bullerforsen (13F 2f , [6710341, 1479822] ) ,längs gc-väg ,30-40 ex ,2020 (SNy)
Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav
Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ) ,på gammal kalkhaltig gruvvarp ,50-100 ex ,1988 (SNy)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711163, 1483043] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Aurinia saxatilis    Praktstenört
Spraxkya (13F 0f , [6700281, 1475088] ) ,vägkanter öster om byn , 2020 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700281, 1475088] ) ,nyrenverad väg, vägslänt ,spridd på en sträcka av c:a 4 km, (ny art för Dalarna) ,2020 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700307, 1475136] ) ,vägkanter genom byn , 2020 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700598, 1475342] ) ,vägkanter öster om byn ,7 tuvor ,2020 (SNy)
Hemberg (13F 0f , [6700873, 1475591] ) ,vägkanter genom byn ,10-tal tuvor ,2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701848, 1477566] ) ,vägkanter och vägskärning i byn , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702190, 1477891] ) ,nyrenverad väg, vägslänt ,spridd på en sträcka av c:a 4 km, (ny art för Dalarna) ,2020 (SNy)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Mellsta ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710990, 1476900] ) ,älvstrand , 2012 (IPt)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Rämshyttan (12F 7d , [6687150, 1468082] ) ,vid gammal jvägs-bank , 2020 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699753, 1474048] ) ,vägdike. , 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,ängsmark mot myren , 2019 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ) ,öppna jord och grusytor , 2020 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700307, 1475136] ) ,vägkanter genom byn , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701848, 1477566] ) ,vägkanter och vägskärning i byn , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,vägskärning nära bron , 2020 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706567, 1478150] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt , 2019 (SNy & IPt)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,myrkant , 2020 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ) ,ruderatmarker i bergtäkten , 2020 (SNy)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6707317, 1479139] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Domnarvsbron (artp.) (13F 1g , [6708840, 1480550] ) , ,noterad längs cykelbanan väster om borganäs fäste. ,2020 (Håkan Sandin)
Berteroa incana    Sandvita
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Rommeholn (artp.) (13F 0g , [6702308, 1483894] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Brassica juncea    Sareptasenap
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,enstaka ex. ,2002 (ASn & JEd)
Brassica napus    Raps
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,ruderatmark crossbana på fuktig åker ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708715, 1481630] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Idkerberget (12F 9d , [66956, 14681] ) ,vägkant vid ankdammen ,6-7 ex ,1988 (IAn)
Idkerberget (12F 9d , [6695670, 1468152] ) ,ruderat mark , 2020 (SNy,JJa,KMa)
Sörbo (12F 9h , [6697390, 1486430] ) ,jordhög ,rikligt ,2011 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Kvarnsvedsvägen vid pappersbruket (13F 2f , [6711753, 1478542] ) ,vägdike ,1 ex ,2019 (SNy)
Bomsarvet f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,f.d.banvall på sand ,enst. ,1987 (TLj)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbodar ,källa SO om dammen (12F 9d , [66981, 14673] ) ,sumpigt (bottenlöst!) , 1989 (IAn)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710080, 1483826] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,fåtal ,2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Skållberget 1 km Norr (artp.) (12F 9d , [6699000, 1466878] ) , , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709391, 1479781] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Skalsberget 1 km S (artp.) (13F 3d , [6716258, 1469543] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Sallbromyran 300 m NO (artp.) (13F 3e , [6717301, 1472251] ) ,skogliga småvatten / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Källarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719688, 1473186] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Erkers Holme 100 m V (artp.) (13F 4e , [6723027, 1472364] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Cardamine hirsuta    Bergbräsma
Skomsarby,Torsångs handelsträdg.i växthusen (13F 1h , [67051, 14862] ) ,växthus på jordgolv ,mkt.rikl.med rik fröspridning ,1987 (TLj)
Solbrinken 18 (artp.) (13F 1g , [6709848, 1480715] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709848, 1480715] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,4 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ) ,sjöstrand och vattenområde , 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699180, 1474814] ) ,damm med omgivande skogsmark , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ) ,jordhög vid fäboden , 2020 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,ruderat , 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ) ,grusytor bredvid , 2019 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721196, 1471963] ) ,nyanlagd väg , 2020 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705751, 1479295] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.) (13F 1f , [6709530, 1477010] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
SSAB, Norra porten (artp.) (13F 1g , [6708469, 1480259] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708715, 1481630] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Descurainia sophia    Stillfrö
Staden , Sveagränd (13F 1f , [6707850, 1479550] ) ,trottoarkant , 2011 (IPt)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [6708, 1480] ) ,ruderatmarker ,spridd ,1987 (SNy)
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [6708, 1481] ) ,schaktad ruderatöken ,enst. ,1987 (TLj)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Folkets park (artp.) (13F 1f , [6708010, 1479392] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Erophila verna    Nagelört
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Långsjön Romme (13F 0g , [6700512, 1483491] ) ,stranden badplatsen , 2019 (SNy)
Långsjöbadet (13F 0g , [6700529, 1483516] ) ,sandig badstrand ,rikligt ,2020 (SNy)
St Tuna kyrka (13F 0g , [6704075, 1481608] ) ,kyrkogårdsmuren , 2018 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ) ,gräsyta , 2020 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker ,rikligt på i övrigt kala fläckar ,2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ) ,åsskärningen vid järnvägen , 2020 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710357, 1476476] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Båtstasjöns badstrand (13F 2f , [67104, 14764] ) ,sandig mark med gles veg. ,100-tals ,1988 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710635, 1476742] ) ,sandig gräsmatta , 2020 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710813, 1476976] ) ,sandig gräsmatta , 2020 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Solbrinken 18 (artp.) (13F 1g , [6709848, 1480715] ) , ,25 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709848, 1480715] ) , ,25 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn, nysådd gräsyta , 2020 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ) ,spannmålsåker , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,ogräs i potatisland , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Järpbo (13F 0f , [6704095, 1478655] ) ,spannmålsåker med ogräs , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) ,industrimark med mindre tippmassor ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Åselbyleden (artp.) (13F 1g , [6705339, 1481562] ) ,nyskapad yta glest beväxt ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna söder om snötippen (artp.) (13F 1g , [6707371, 1482020] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6707940, 1481420] ) ,dikeskant ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708691, 1481796] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Hesperis matronalis    Hesperis
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,vägskärning nära bron , 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714340, 1471150] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2006 (Håkan Sandin)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6707940, 1481420] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
SSAB, norra porten (artp.) (13F 1g , [6708437, 1480154] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
SSAB, Norra porten (artp.) (13F 1g , [6708469, 1480259] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Faluvägen öst Borlänge (artp.) (13F 1g , [6709716, 1482999] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Isatis tinctoria    Vejde
Idkerberget (12F 9d , [66951, 14679] ) ,på bioslam ,enstaka ,1986 (IAn)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Borlänge bangård v.stickspår (13F 1f , [6706, 1479] ) ,jvg-grus ,enst. ,1987 (TLj)
Borlänge jvstation vid perrongen (13F 1f , [67073, 14792] ) ,banvall ,enst. ,1987 (SNy)
Dalen (13F 1f , [6707582, 1479730] ) ,trottoarkant ,ca 15 ex. ,2011 (IPt)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67083, 14801] ) ,vid banvall,ämnesslipen ,~100 ex ,1987 (SNy)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6707750, 1479380] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Matthiola longipetala    Grekisk lövkoja
Lusmyren (13F 1f , [6705, 1479] ) ,på utfyllnad , 1980 (BOr)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,belägg skickat till herbarium, naturhistoriska , 1980 (Bengt Oldhammer)
Neslia paniculata    Korndådra
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Långsjön Romme (13F 0g , [6700212, 1483264] ) ,trädesåker ,enstaka ,2019 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Åselbyleden (artp.) (13F 1g , [6705339, 1481562] ) ,nyskapad yta glest beväxt ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Kvarnsvedens industriområde (artp.) (13F 2f , [6711650, 1478080] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Rorippa palustris    Sumpfräne
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14842] ) ,fuktig åkermark ,100-tals ,1986 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,bäckdråg , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,21 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Thlaspi arvense    Penningört
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn, nysådd gräsyta , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698758, 1476579] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Tunets idrottsplats (13F 0g , [6702376, 1482670] ) ,skogsmark nära arenan , 2020 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708691, 1481796] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711163, 1483043] ) ,utfyllnad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ) ,strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,gräsmatta ,100-tals ,1988 (IAn)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ) ,bäckravin kant mot hygge , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
SO Hansgårdarna (12F 9g , [66980, 14835] ) ,åkerkant ,allmän ,1989 (THe)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ) ,öppna jord och grusytor , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701848, 1477566] ) ,vägkanter och vägskärning i byn , 2020 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ) ,längs stig , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ) ,ruderatmarker i bergtäkten , 2020 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,5 dm² ,2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699450, 1485270] ) , ,2 m² ,2020 (Håkan Sandin)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Bysjön,Sjöberget (artp.) (13F 2f , [6712570, 1477720] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Bäck)
Sarracenia purpurea    Flugtrumpet
Gerus, 1 km österut (13F 3e , [6715407, 1471852] ) ,myr ,många ex på en tuva samt några spridda (6 nov) ,2017 (IPt & Inga-Lill Paulsen Andersson)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,på tuva i svagt sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Drosera anglica    Storsileshår
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myr , 2020 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693977, 1477533] ) ,myrgöl norr därom , 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699207, 1473548] ) ,myr , 2020 (SNy)
Viid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702704, 1465826] ) ,strandområde , 2020 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,myr , 2020 (SNy)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ) , , 2020 (SNy)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689843, 1482382] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Abborsjön (artp.) (12F 9f , [6695455, 1479578] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Drosera intermedia    Småsileshår
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myr , 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693977, 1477533] ) ,myrgöl norr därom , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myr , 2015 (IPt & SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696017, 1470101] ) ,myr , 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699207, 1473548] ) ,myr , 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699240, 1473536] ) ,liten myr , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699441, 1470654] ) ,myr , 2020 (SNy)
Solklinten NO 1,5 km (12F 9f , [6697848, 1478559] ) ,myr , 2020 (SNy)
Åkermyran (12F 9g , [6697239, 1480145] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ) ,myr , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,myr , 2020 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721336, 1474162] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721491, 1472215] ) ,myr , 2020 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ) , , 2020 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689843, 1482382] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Styggsjön SV om (artp.) (12F 9f , [6695921, 1479102] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,1 plantor/tuvor ,2010 (Håkan Sandin)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,svagt sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Sedum acre    Gul fetknopp
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget ,Kontorsvägen (12F 9d , [66957, 14680] ) , ,rikl. ,1989 (IAn)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700307, 1475136] ) ,vägkanter genom byn , 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ) ,gårdsplan vid lantbruksbyggnader , 2020 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ) ,gräsyta , 2020 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ) ,på hällar , 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ) ,torra marker längs stig , 2019 (SNy)
Medväga (13F 2f , [6711912, 1479320] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Södra infarten Rommetravet (artp.) (13F 0g , [6702651, 1483535] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708715, 1481630] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Sedum aizoon    Gyllenfetblad
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Bomsarvet.v.f.d.jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,grushög intill gamla banvallen ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Sedum album    Vit fetknopp
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget (12F 9d , [6695670, 1468152] ) ,ruderat mark , 2020 (SNy,JJa,KMa)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt ,rikligt ,2011 (IPt & SNy)
Gyllkya (13F 0e , [6701570, 1473260] ) ,på hällar efter vägen ,t.rikl ,1990 (TLj)
Floda by i vägskärning Idkerbergsvägen (13F 0e , [67016, 14733] ) ,hällmarker ,rikl. ,1987 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Lusberget (artp.) (13F 0f , [6704833, 1478700] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Sedum annuum    Liten fetknopp
Knippberget O-branten (12F 8d , [66921, 14667] ) ,på brant häll ,rikl. ,1987 (AJs)
Spraxkya (13F 0f , [6700307, 1475136] ) ,vägkanter genom byn , 2020 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ) ,på hällar , 1986 (SNy)
Bergeby längs vägen intill kaserner (13F 1g , [67099, 14815] ) ,hällmark ,~50 ex. ,1987 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Sedum kamtschaticus    Kamtjatkafetblad
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) ,östra delen av inhägnaden, vid staketet. ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Hylotelephium spectabile x telephium ssp. maximum    Höstkärleksört
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Åselby fäbodar,SO om dammen (12F 9d , [66981, 14673] ) , , 1989 (IAn)
Åselby fäbodar (12F 9d , [66982, 14676] ) ,surdrag ,bland nässlor ,ca 1 m2 ,1988 (IAn)
SO Hansgårdarna (12F 9g , [66980, 14835] ) ,våt örtrik mark v.bäck ,t.allmän ,1989 (THe)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Ormpussen (artp.) (12F 8f , [6694038, 1479069] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Tvärstupet (artp.) (12F 8f , [6694481, 1479507] ) ,lågörtgranskog , 2014 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson, Janolof Hermansson)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Murbodäljorna (artp.) (12F 9e , [6698768, 1474335] ) ,ravin / gransumpskog , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Alderbäcken (artp.) (13F 0f , [6703244, 1478909] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Lilla Holmsjön (artp.) (13F 0g , [6702674, 1484657] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Stora Tuna kyrka, 0,3 km SV-ut. Frostbrunnsdalens NR (artp.) (13F 0g , [6703584, 1481636] ) , ,noterad ,2017 (Henry Åkerström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703870, 1481534] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6704050, 1481408] ) , ,noterad ,2016 (Krister Fredriksson)
Barberget (artp.) (13F 1g , [6708970, 1482575] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Broängesbäcken (artp.) (13F 2e , [6713429, 1472869] ) ,ravin / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Mellstadalen (artp.) (13F 2f , [6710765, 1476774] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Bäck)
grönsjöberget (artp.) (13F 2g , [6711746, 1483561] ) ,surdrag nedanför litet klippstup ,1 ,2020 (Jakob Wallin)
Källarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719688, 1473186] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Saxifraga adscendens    Klippbräcka
Hönsarvsberget nära Ötjärn (13F 2g , [67128, 14819] ) ,översilad kalkklippa i exponerat läge ,ett 10-tal ex ,2003 (SNy, TLj)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark ,spridd på flera lokaler ,2015 (IPt)
Tolsbo (13F 0f , [6700410, 1479540] ) ,i vägskärning ,ca 20 ex ,1997 (TLj)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget ,Hålsfäbodarna S delen (12F 9d , [6697, 1468] ) ,liten myr (kärr?) , 1989 (IAn)
Hålsfäbodarna,myen nedanför NO (12F 9d , [66975, 14684] ) , , 1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Åkermyran (12F 9g , [6697276, 1480273] ) ,skogsbilvägkant , 2020 (SNy)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702961, 1466431] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ) ,vägdike ,rikligt ,2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721562, 1472141] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ) ,i kärrdråget , 2020 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Vägskäl m L. och St. Spånsan (artp.) (12F 8c , [6694928, 1462190] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Ledningsvägen Tvärstupstjärn (artp.) (12F 8f , [6694408, 1479065] ) , ,30 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Länsansvägen (artp.) (13F 0e , [6703510, 1471111] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Mossbodarna (artp.) (13F 0e , [6704158, 1470847] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Kraftledningsgata Prans (artp.) (13F 1d , [6705425, 1467549] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Issan (artp.) (13F 4e , [6720394, 1472381] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Philadelphus coronarius    Doftschersmin
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant ,1 stor buske ,2011 (SNy & IPt)
Ribes alpinum    Måbär
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710498, 1476808] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Gerbergärdet (13F 2f , [6713166, 1479165] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Lusberget (artp.) (13F 0f , [6704833, 1478700] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703870, 1481534] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708691, 1481796] ) , ,2 buskar ,2019 (Gunnar Bäck)
Dalsjön (artp.) (13F 1h , [6707549, 1485027] ) ,klippbrant , 2009 (Janolof Hermansson)
Ribes aureum    Gullrips
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,igenväxande sopmassor ,1 gml buske ,1987 (TLj)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705787, 1479218] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705864, 1478966] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ) ,åkerkant , 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,1 ,2019 (Gunnar Bäck)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Borlänge järnvägsstation (artp.) (13F 1f , [6707321, 1479109] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1g , [6709966, 1482568] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Bysjön,byn (artp.) (13F 2f , [6711780, 1477600] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6710542, 1480926] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,fåtalig ,2005 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Kvarnsveden (13F 2f , [6710910, 1478662] ) , , 2017 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant ,rikligt ,2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant ,1 ex. ,2006 (IPt & JEd)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,vägkant, avfartsficka ,rikligt ,2006 (IPt & JEd)
O om Gerus, Issanvägen (13F 3e , [6715335, 1471562] ) ,vägkant ,rikligt ,2018 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall ,rikligt spridd, dominerande kåpa i rutan ,2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716632, 1470241] ) ,skogsväg ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,fritidsområde ,rikligt ,2012 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Tuna Hästberg, mln Laxsjövägen och Gruvvägen, c:a 200 m från korsvägen mot Laxsjön (12F 8d , [66909, 14656] ) ,ängsmark ,belägg Naturhistoriska riksmuseet ,2000 (OSt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) , skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg ,t.riklig ,2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägdike ,rikligt ,2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709560, 1470610] ) ,vägkant skogsväg ,massvis , helt dominerade kåpa ,2009 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,betesmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter ,sparsamt ,2005 (JEd & IPt)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Högberget (12F 9d , [6697400, 1467850] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,skogsmark,liten bäckkant , 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägdike , 2005 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [6692680, 1473360] ) ,gräsmark , 2009 (IPt)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [6699950, 1466530] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark , 2009 (IPt)
Gallsbo (12F 9e , [6699980, 1474840] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704010, 1465230] ) ,ängsmark mellan väg och ån , 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [6709550, 1481260] ) ,slänt ,några ex ,2006 (IPt)
Repbäcken (13F 2e , [6710770, 1474740] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,vägkant, avfartsficka , 2006 (IPt & JEd)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Möckelmyran vid landsvägen (13F 2f , [6714370, 1476100] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [6715800, 1475950] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695628, 1473250] ) ,skogsbilvägkant, (se bilder) ,stor planta helt naturaliserad, riklgt blommande, ( planterad ? ) ,2013 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
1200 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707447, 1465378] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [6709550, 1481260] ) ,slänt ,några ex ,2006 (IPt)
Repbäcken (13F 2e , [6710770, 1474740] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,vägkant, avfartsficka , 2006 (IPt & JEd)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,tomtmark , 2009 (IPt)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [6715800, 1475950] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2013 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6703960, 1465270] ) ,ängsmark ,enstaka ,2006 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Vatthammar (13F 0g , [6703620, 1481050] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Rommetravet, innerplan (13F 0g , [6703630, 1483100] ) ,grässlänt mot ridbanan ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714910, 1477840] ) ,vägkant mot tomtmark ,ca 20 ex spritt på 5 m2 ,2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,fåtal ,2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke ,några plantor ,2012 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6716050, 1470355] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall ,rikligt ,2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer ,rikligt ,2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [6699950, 1466530] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2013 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704010, 1465230] ) ,ängsmark mellan väg och ån ,spridd i hela bruket ,2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter ,t.rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken ,rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Vatthammar (13F 0g , [6703540, 1480730] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg ,rikligt ,2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Nygårdsravinen (13F 1f , [6706860, 1477850] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [6709550, 1481260] ) ,slänt ,några ex ,2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,gammal ängsmark ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Kvarnsveden (13F 2f , [6710830, 1478559] ) ,gräsytor ,spridd ,2017 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Kvarnsveden, Kvarnforsplan (13F 2f , [6710972, 1478522] ) ,gräsmatta , 2017 (IPt)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant ,spridd i rutan, många lokaler ,2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716632, 1470241] ) ,skogsväg ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,fritidsområde ,rikligt ,2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken ,rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,tomtmark , 2009 (IPt)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [6692680, 1473360] ) ,gräsmark , 2009 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [6699950, 1466530] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark , 2009 (IPt)
Gallsbo (12F 9e , [6699980, 1474840] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704010, 1465230] ) ,ängsmark mellan väg och ån , 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Repbäcken (13F 2e , [6710770, 1474740] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,vägkant, avfartsficka , 2006 (IPt & JEd)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Möckelmyran vid landsvägen (13F 2f , [6714370, 1476100] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [6715800, 1475950] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6703960, 1465270] ) ,ängsmark ,enstaka ,2006 (IPt)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699967, 1473740] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ) ,skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [67046, 14788] ) ,lövskog ,enst. ,1986 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ) ,skogsmark och öppen skidbacke , 2014 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ) ,lövskog , 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
N om Bullerforsen (13F 2f , [67105, 14797] ) ,älvnipa i kraftledningsgata , 1988 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [67157, 14761] ) ,skogsbryn ,rikl. ,1986 (SNy)
Lusberget (artp.) (13F 0f , [6704833, 1478700] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Potentilla anserina    Gåsört
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,betesmark mot ån , 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698923, 1484719] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704364, 1465078] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,grusplan , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713578, 1470202] ) ,längs vägen på åskrönet, hävdad slåttermark , 2020 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716019, 1470339] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708357, 1481402] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Aronia x prunifolia    Slånaronia
Nybrovägen, Segelflygfältet (artp.) (13F 0g , [6700937, 1482762] ) ,dikeskant / åkerkant intill granbestånd ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699047, 1473312] ) ,bäck med omgivande hygge med lövsly , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698614, 1477966] ) ,myr , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,liten myr , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ) ,älvstrand , 2020 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713442, 1481026] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Söder om Dala Airport (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710498, 1476808] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Österby ängsbackar (13F 0g , [67045, 14825] ) ,beteshage, i en enbuske! (fågelspridd?) ,1 ex. ,1988 (TLj)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Crataegus monogyna    Trubbhagtorn
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ) ,fuktigt bäckdråg och strand , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybro, Blg (artp.) (12F 9g , [6699596, 1482050] ) ,vägkanter ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Yttre Gerbergärdet (artp.) (13F 2f , [6713121, 1479526] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712772, 1481223] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Fragaria moschata    Parksmultron
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Ornäs v.Kråktorp (13F 1g , [67090, 14847] ) ,vägdike ,~10 m2 ,1988 (TLj)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Bergebo, skogsväg S parkeringen (artp.) (13F 2g , [6710082, 1481837] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Fragaria vesca    Smultron
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702067, 1480532] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720470, 1471960] ) ,skärning mot vägen , 2020 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689898, 1482433] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dammsjön utloppet (artp.) (12F 8f , [6694683, 1478244] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Geum rivale    Humleblomster
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699047, 1473312] ) ,bäck med omgivande hygge med lövsly , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ) ,gräsytor runt damm , 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrkant , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716697, 1474371] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721680, 1472537] ) ,i kärrdråget , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tvärstupet (artp.) (12F 8f , [6694481, 1479507] ) ,lågörtgranskog , 2014 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson, Janolof Hermansson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712772, 1481223] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Geum urbanum    Nejlikrot
Tuna Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [66914, 14654] ) ,på gråbergsslig i kanten av igenväxande torrbacke ,c:a 10 ex. ,1987 (AJs)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ) ,här o.var i buskage på tomten , 1989 (IAn)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698280, 1467650] ) ,f.d.fäbodvall ,fåtal ,2008 (IPt)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ) ,gräsytor runt damm , 2020 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702876, 1485741] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699327, 1476555] ) , ,noterad ,1986 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen Tunavägen, Borlänge (artp.) (13F 0g , [6703577, 1481697] ) , ,1 ,2020 (Åke Tidigs)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703870, 1481534] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Smäcken, Fornby (artp.) (13F 0g , [6704603, 1480876] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6707078, 1479530] ) ,noréns gård/hansesgården ,10 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709848, 1480715] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699240, 1473536] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699386, 1473470] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ) ,grusytor bredvid , 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ) ,ruderatmark gamla järnvägsvallen , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ) ,gräsyta , 2020 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713253, 1470869] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ) ,torra marker längs stig , 2019 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,vägkanter och skog , 2020 (SNy)
Potentilla erecta    Blodrot
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dammsjön S. vid väg (artp.) (12F 8f , [6694687, 1478170] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1g , [6709966, 1482568] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2e , [6711942, 1471374] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6710542, 1480926] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Borlänge C, Borganäsvägen på rivningstomt (13F 1f , [67074, 14794] ) ,rivningstomt ,1 stor rugge (20 ex?) ,1988 (TLj)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708348, 1481352] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ) ,vägkant liten skogsväg , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699852, 1473368] ) ,i rågåker , 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698923, 1484719] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjö skjutbanan (12F 9g , [6699503, 1483191] ) ,jordhög o gräsmark närmast , 2020 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ) ,öppna jord och grusytor , 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702685, 1485125] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Potentilla supina    Kvarnfingerört
Savelgärdet (13F 1g , [6708440, 1481350] ) ,ruderatmark/utfyllnad ,spridd över stor yta ,2020 (IPt & SNy)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708348, 1481352] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708348, 1481352] ) ,återfynd ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708821, 1481288] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ) ,grusytor bredvid , 2019 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Prunus avium    Sötkörsbär
Lusberget (artp.) (13F 0f , [6704833, 1478700] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Mjälga (artp.) (13F 1g , [6707338, 1480410] ) ,små ex, på ödetomt, varav ett flyttades till oljonsbyn orsa. , 1999 (Bengt Oldhammer)
Prunus cerasus    Surkörsbär
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön (artp.) (13F 0h , [6702644, 1485475] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Rosa canina    Stenros
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Rosa glauca    Daggros
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland, intill , 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699626, 1476640] ) ,gamla stationsområdet , 2019 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ) ,vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Medväga (13F 2f , [6711912, 1479320] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant ,1 stor buske ,2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Lusberget (artp.) (13F 0f , [6704833, 1478700] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,1 plantor/tuvor ,2006 (Håkan Sandin)
Rosa x kamtschatica    Kamtjatkaros
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ) ,bäckravin kant mot hygge , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699031, 1477112] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ) ,åkerkant , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,vägskärning nära bron , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Uvberget (13F 1h , [6706644, 1485519] ) ,åkerväg söderut , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Norr Övre Valsan (13F 4e , [6723611, 1473369] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rosa rugosa    Vresros
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,vägkant ,flera små plantor ,2009 (IPt)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,igenväxande sopmassor ,flera stora snår ,1987 (TLj)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Segelflygfältet (artp.) (13F 0g , [6700781, 1482827] ) , ,5 m² ,2019 (Gunnar Bäck)
Nybrovägen, Segelflygfältet (artp.) (13F 0g , [6700937, 1482762] ) ,åkerkant i sydläge ,5 m² ,2019 (Yngve Johansson)
Barkargärdet (artp.) (13F 1g , [6709099, 1481886] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
FTI station (artp.) (13F 2f , [6711162, 1478803] ) , ,2 ,2020 (Per Springe)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros
Lennheden, Långsjön (13F 2e , [67131, 14711] ) ,längs stig efter stranden , 1986 (SNy)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Bomsarvet, f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,jordmassor vid gamla banvallen ,3 stora ex. ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsan (12F 8c , [6694886, 1462948] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696017, 1470101] ) ,myr , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699441, 1470654] ) ,myr , 2020 (SNy)
Solklinten NO 1,5 km, Dammen (12F 9f , [6697566, 1478254] ) ,tjärn , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ) ,myr , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705906, 1486510] ) ,tallmosse , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713391, 1481027] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721783, 1472156] ) ,dikad myrmark , 2020 (SNy)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ) , , 2020 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Långmyran, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712740, 1480957] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715379, 1471774] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Rubus saxatilis    Stenbär
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Spånsan (12F 8c , [6694786, 1462916] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698613, 1477775] ) ,stugtomt, gräsyta , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715949, 1470627] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Rubus idaeus    Hallon
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,ängsmark mot myren , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.) (12F 7e , [6687246, 1470802] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 187 (artp.) (12F 9f , [6698435, 1476093] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,50 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703870, 1481534] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Borlänge flygplats (artp.) (12F 9h , [6699289, 1485128] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Tunaåstrand (artp.) (13F 0g , [6703840, 1481096] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,strand av å , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sorbus intermedia    Oxel
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog ,1 litet träd ,2011 (SNy & IPt)
Gerusberget (artp.) (13F 3e , [6715969, 1470599] ) ,blåbärsgranskog ,1 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Spiraea x cinerea    Hybridspirea
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Spiraea japonica    Praktspirea
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6707940, 1481420] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
SSAB, Norra porten (artp.) (13F 1g , [6708469, 1480259] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Spiraea x vanhouttei    Bukettspirea
Atlasruta (artp.) (13F 1f , [6706868, 1477972] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Nära Flokån (12F 7e , [6687262, 1470790] ) ,vändplan vid väg , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ) ,längs skogsbilväg , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Högberget,längs skogsvägen mot Åselby fäb. (12F 9d , [66981, 14681] ) , ,allmän inom atlasrutan (vägkanter o ruderatmark) ,1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6697555, 1470299] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699085, 1484578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sörbo,Gustafsvägen (12F 9h , [6697, 1486] ) ,sandiga vägkanter ,rikl. ,1987 (TLj)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,vägskärning nära bron , 2020 (SNy)
Länsanvägen (13F 1e , [6707311, 1470347] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge stn, både N- o S-ut (13F 1f , [6707, 1479] ) ,jv-banken ,riklligt ,1987 (JEd)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge tågstation (13F 1f , [6707341, 1479128] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708325, 1481270] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714812, 1472901] ) ,myrkanten , 2020 (SNy)
Bomsarvet, f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,sandig gammal banvall ,rikl. ,1987 (TLj)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.) (12F 7e , [6687246, 1470802] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bangårdsgatan (artp.) (13F 1f , [6706785, 1479236] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6707317, 1479139] ) , ,noterad ,2016 (Linnea Helmersson)
Borlänge järnvägsstation (artp.) (13F 1f , [6707321, 1479109] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Gamla banvallen Övre Tjärna-Pusselbo (artp.) (13F 1f , [6709410, 1476180] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708715, 1481630] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
E16 vid mellsta (artp.) (13F 2f , [6710622, 1476656] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel
Borlänge rangerbangård (13F 1f , [67067, 14789] ) , , 2004 (BJn)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Lennheden, vid Långsjöns västände (13F 2e , [67131, 14710] ) ,torr, västvänd åsluttning med lövskog och öppna piprörsytor ,ett par ex ,1987 (LBr)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720864, 1472727] ) ,vägkant ,några ex ,2014 (SNy)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Sörbo (12F 9h , [6697779, 1486113] ) ,ängamark ,stort bestånd ,2011 (DABS)
Sörbo, ca 1930-t (Fnd, meddelat som backvial) * (12F 9h , [66976, 14861] ) ,i byvägkant och åkerren, 1987 (SSv) * ,riklig på åtminstone 10 m2 ,1989 (JEd)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn, nysådd gräsyta , 2020 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,vägkanter och skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,ängsmark mot myren , 2019 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ) ,gräsytor runt damm , 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712880, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Skog intill bergtäkten (13F 3e , [6715977, 1472117] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dammsjön S. vid väg (artp.) (12F 8f , [6694687, 1478170] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1g , [6709966, 1482568] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711640, 1470730] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Kraftledning (artp.) (13F 2e , [6711680, 1470751] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2014 (Håkan Sandin)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6710542, 1480926] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6711768, 1481320] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712772, 1481223] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,150 ,2010 (Magnus Stenmark)
bro väg ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 193 (artp.) (13F 0f , [6704704, 1477672] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Dammsjön utloppet (artp.) (12F 8f , [6694683, 1478244] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön S om (artp.) (12F 8f , [6694691, 1478293] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,2020 ,2010 (Magnus Stenmark)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6707940, 1481420] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6708241, 1481322] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bysjön,Sjöberget (artp.) (13F 2f , [6712570, 1477720] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,150 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Tuna Hästbergs g:la gruva ( 14 03 - 14 05 ) (12F 8d , [66914, 14654] ) ,botten av dagbrott, öppen torrbacke,snår ,rikl. ,1987 (AJs)
Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ) ,på gammal kalkhaltig gruvvarp ,rikligt ,1988 (SNy)
Lathyrus tuberosus    Knölvial
Islingbybacken (artp.) (13F 1g , [6708257, 1481212] ) ,frisk gräsmark oslagen ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Knippboberget O-branten (12F 8d , [66920, 14667] ) ,bergrot,rel fuktig blandskog ,flera 10-tal ,1987 (AJs)
Knippboberget O-branten (12F 8d , [66922, 14667] ) ,bergrot,rel fuktig blandskog ,flera 10-tal ,1987 (AJs)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ) ,skog öster sjön med bäckdråg , 2020 (SNy)
Svarttjärnsskaret (artp.) (12F 8c , [6693019, 1463359] ) ,rasbrant / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Nedre Smörtjärn (artp.) (12F 8d , [6692092, 1466237] ) ,kalkbarrskog / , 2004 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.) (12F 8d , [6692142, 1466781] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Kopparkalles 500 m SO (artp.) (12F 9d , [6695118, 1467055] ) ,rasbrant / kalkbarrskog , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högsveden, ostsluttning (artp.) (12F 9d , [6695161, 1467033] ) ,sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Idkebergsklack - Högbergsån, omr. 57. (artp.) (12F 9d , [6697218, 1467711] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697224, 1467781] ) ,i bäckravin ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698854, 1476826] ) ,vägkanter i byn , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ) ,vägslänter ,var sativus ,2019 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats ,var sativus ,2019 (SNy)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721562, 1472141] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
bro väg ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 193 (artp.) (13F 0f , [6704704, 1477672] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dammsjön utloppet (artp.) (12F 8f , [6694683, 1478244] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,60 ,2012 (Magnus Stenmark)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.) (13F 0g , [6701301, 1484683] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705751, 1479295] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1g , [6709966, 1482568] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2e , [6711942, 1471374] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Medväga (artp.) (13F 2f , [6711400, 1479800] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713250, 1481010] ) , ,1 ,2019 (Håkan Sandin)
Lotus corniculatus var. sativus    Foderkäringtand
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt ,rikligt, storvuxen varitet ,2019 (SNy & IPt)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695615, 1472614] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699031, 1477112] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6703371, 1476750] ) ,skogsväg västerut , 2020 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Domnarvets järnverk på hyttsidan (13F 1g , [6708, 1480] ) , ,100-tals ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,2000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Tjärnaberget (artp.) (13F 1e , [6709000, 1474300] ) , ,noterad ,2005 (Håkan Sandin)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Repbäcken fd station (artp.) (13F 2e , [6710822, 1474644] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Borlänge (artp.) (13F 2f , [6712541, 1477806] ) , ,noterad ,2019 (Per Springe)
Medicago lupulina    Humleluzern
Allmän på de flesta ruderatmarker i Borlänge ( , ) , ,1986 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Idkerberget, gruvområdet (12F 9d , [6695, 1468] ) ,slänt med makadam , 1988 (IAn)
Skommartjärn (12F 9e , [6695799, 1474041] ) ,jordhög , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Underberg (13F 0f , [6704006, 1476970] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,grusplan , 2016 (IPt)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ) ,gräsyta , 2020 (SNy)
Gylle mot SO fl. (13F 1g , [6705, 1480] ) ,vägkanter,gräsmark , 1988 (JEd)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Islingby (13F 1g , [6707754, 1481174] ) ,vägslänt ,rikligt ,2012 (BOr)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [6708, 1480] ) ,på ruderatplatser ,fl. ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Norr Amsberg Maserfrakts sandtag (13F 2e , [6713987, 1472830] ) ,öppna sandytor , 2020 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
ICA Maxi Borlänge (artp.) (13F 1g , [6707241, 1480336] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Träskogatan (artp.) (13F 1g , [6707368, 1480559] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6708241, 1481322] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.) (13F 1g , [6709803, 1481834] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Medicago falcata    Gullusern
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [67086, 14813] ) ,tippkant på schaktöken ,~1 m2 ,1987 (TLj)
Medicago sativa ssp. sativa    Blålusern
Bergebo motionscentral (13F 2g , [67102, 14815] ) ,ruderatmark ,1000-tals ,1986 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
SO Österby (artp.) (13F 0g , [6704192, 1482352] ) ,ruderatmark s om tunaån ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer ,massvis ,2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697640, 1468590] ) ,vägkant , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698854, 1476826] ) ,vägkanter i byn , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
NO om Norans bruk (13F 0d , [6704650, 1465670] ) ,vägkanter nyetablerat fritidsområde ,rikligt ,2006 (IPt)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,vägskärning nära bron , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [6708, 1480] ) , ,ymnigt ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Gimsbärke dammkrön (13F 3e , [6716138, 1470640] ) ,bruksvägkant , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692856, 1477953] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,11000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Nybroberget S om (artp.) (12F 9g , [6698215, 1481091] ) , ,rikligt minst 100m vägsträcka ,2020 (Bo karlstens)
Borlänge järnvägsstation (artp.) (13F 1f , [6707321, 1479109] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6708241, 1481322] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.) (13F 1g , [6709803, 1481834] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Medväga (artp.) (13F 2f , [6711400, 1479800] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Yttre Gerbergärdet (artp.) (13F 2f , [6713121, 1479526] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Nya rondellen Korsgården (13F 1g , [6705244, 1481708] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt ,dvärgform ca 20 cm hög, rikligt ,2019 (SNy & IPt)
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [6708, 1481] ) ,tippkant på schaktöken ,flera bestånd ,1987 (TLj)
Domnarvets järnverk på hyttsidan (13F 1g , [67083, 14800] ) , ,enstaka ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Onobrychis viciifolia    Esparsett
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Trifolium arvense    Harklöver
Forssa centrum (13F 1f , [6708767, 1479432] ) , , 2019 (SNy)
Forssa centrum (13F 1f , [6708799, 1479408] ) ,mellan gatstenar i parkeringen , 2014 (SNy)
Mjälga (artp.) (13F 1g , [6707338, 1480410] ) , ,5 ,2017 (Bengt Oldhammer)
SSAB, Västra porten (artp.) (13F 1g , [6707627, 1480006] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708371, 1481303] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark grusig vägkant ,noterad ,2020 (Yngve Johansson, Sören Nyström)
Trifolium aureum    Gullklöver
Dalsjö (13F 1h , [6707980, 1485060] ) ,i linda ,riklig ,1992 (TLj)
Skärsjö/Flygfältsrakan (artp.) (12F 9h , [6698585, 1486060] ) , ,500 plantor/tuvor ,2016 (Uno Skog)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702922, 1477144] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Karlberg (13F 0f , [6704887, 1476685] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt , 2019 (SNy & IPt)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ) ,jordhögar , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Norr Amsberg Maserfrakts sandtag (13F 2e , [6713987, 1472830] ) ,öppna sandytor , 2020 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Motbodarnafäbod (13F 4e , [6720736, 1471697] ) ,jordhög , 2020 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705751, 1479295] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Trifolium incarnatum    Blodklöver
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt ,rikligt, även några vitblommiga ex ,2019 (SNy & IPt)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,noterad återfynd. börjar komma små partier med blodklöver i samma område som förra året. ,2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687781, 1473336] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ) ,gräsytor runt damm , 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dammsjön vägen (artp.) (12F 8f , [6694736, 1478412] ) , ,3 ,2015 (Bo karlstens)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Bergebo slalombacke, söder om (artp.) (13F 2g , [6710009, 1481442] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Styggmyren (artp.) (13F 2g , [6711300, 1483180] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran (artp.) (13F 2g , [6711370, 1483220] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Trifolium pratense    Rödklöver
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699207, 1473548] ) ,fastmark nära myren , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Dammsjön utloppet (artp.) (12F 8f , [6694683, 1478244] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.) (13F 0g , [6701301, 1484683] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Borlänge järnvägsstation (artp.) (13F 1f , [6707321, 1479109] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.) (13F 1f , [6709530, 1477010] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Trifolium repens    Vitklöver
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707398, 1473763] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.) (13F 1f , [6709530, 1477010] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,50 ,2012 (Magnus Stenmark)
Trifolium resupinatum    Doftklöver
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt ,rikligt ,2019 (SNy & IPt)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,växer rikligast i ett utfyllt område. finns även utanför utfyllnaden i kantzon mot gräsyta ,2019 (Yngve Johansson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Spånsan (12F 8c , [6694886, 1462948] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
>10 lokaler (12F 9d , ) , ,frekvens allm. , 1988 (IAn)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6697555, 1470299] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,bäckdråg , 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702922, 1477144] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705533, 1471335] ) ,bäckravin , 2020 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Åkerväg mellan Uvberget och Söderby gård (13F 1h , [6705826, 1485552] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716407, 1475245] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6692972, 1467275] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Länsansvägen (artp.) (13F 0e , [6702096, 1471570] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Kraftledningsgata Prans (artp.) (13F 1d , [6705425, 1467549] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Igelmyra (artp.) (13F 1g , [6709897, 1483439] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2009 (Håkan Sandin, Pia Öberg)
Vicia cracca    Kråkvicker
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67072, 14791] ) ,järnvägsområde ,ljuslla färg ,2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.) (13F 1g , [6709803, 1481834] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Exuln (artp.) (13F 2f , [6714172, 1477586] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge ,minst 0,5 ha tills med svenskmålla! ,2020 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708751, 1479059] ) ,på schakt efter nedlagd fiberkabel , 2017 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707459, 1482214] ) , ,noterad, rikligt i åker, 100-tals ,2019 (Bengt Oldhammer)
Vicia angustifolia var. angustifolia    Liten sommarvicker
Borlänge flygplats v.SÖ banändan intill Skärsjövägen (12F 9h , [66994, 14851] ) ,torr ljunghed ,10-15 ex. ,1987 (TLj)
Vicia sepium    Häckvicker
Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ) ,strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Knippboberget ,O-branten (12F 8d , [6692, 1466] ) , ,~10 ex. ,1986 (AJs)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxande tomtmark ,rikligt ,1988 (IAn)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699431, 1484597] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702876, 1485741] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705302, 1470797] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Söder Ängesgårdarna (13F 2f , [6714299, 1478185] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Spånsanberget (artp.) (12F 9c , [6696018, 1463086] ) ,vid lövbrändan ,vid lövbrändan som väl ligger här nånstans, intill eldstad till gammal kolarkoja står det i ant.boken ,1990 (Bengt Oldhammer)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697224, 1467781] ) ,i bäckravin ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712772, 1481223] ) , ,noterad ,2016 (Håkan Sandin)
Lilla kalkbrottet, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712866, 1481311] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ) ,skog öster sjön med bäckdråg , 2020 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67083, 14800] ) ,på barkhög med flenört,pipdån o.harstarr ,5-10 ex. ,1987 (SNy)
Grönsjöberget 1,5 km NV Ornäs (13F 2g , [67112, 14832] ) ,gamla kalkbrott ,fl. ,1987 (TLj)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Skog intill bergtäkten (13F 3e , [6715977, 1472117] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Högsveden, ostsluttning (artp.) (12F 9d , [6695161, 1467033] ) ,sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Vicia villosa ssp.villosa    Luddvicker
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt ,rikligt ,2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,vägkanter och skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702067, 1480532] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skettmorsjön i Tjärnaberget (13F 1e , [6707005, 1472603] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ) ,fastmark invid bäcken , 2020 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721730, 1472336] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Dammsjön N. om (artp.) (12F 9f , [6695325, 1478823] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjöns västra del (artp.) (12F 9g , [6699960, 1483340] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Hede (13F 0g , [6703738, 1482555] ) ,vägslänter vid nya trafikplatsen ,rikligt ,2019 (SNy)
Erodium cicutarium    Skatnäva
700 m SO Koppslahyttan (12F 9f , [66958, 14769] ) ,vägkant till gård,torrt o solbelyst ,rikl. ,1990 (THe)
Byväg 400 m Ö Sellnässjön (12F 9f , [66999, 14776] ) ,vägkant,torrt o solbelyst ,rikl. ,1990 (THe)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Ö om Långsjön (12F 9g , [66999, 14840] ) ,potatisland ,enst. ,1986 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,åkerkant , 2011 (DABS)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14861] ) ,sandig åkerkant , 1989 (JEd)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14863] ) ,oslåttad gräsmark invid gården ,några ex. ,1987 (SSv)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,havreåker , 2012 (DABS)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ) ,öppna jord och grusytor , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706567, 1478150] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Rivoli vid jvgbro (13F 1f , [67080, 14795] ) ,som ogräs i rabatter ,rikl. ,1986 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479108] ) ,ogräs i potatisland , 2019 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,gräsmatta,tomtmark ,10-tal ex ,2009 (IPt)
Lennheden N. Långsjön (13F 2e , [67128, 14718] ) ,kornåker på sand ,rikligt ,1987 (LBr)
Söder Ängesgårdarna (13F 2f , [6714299, 1478185] ) ,ogräsåker , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.) (13F 0g , [6701301, 1484683] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Övre Svärdsjö (artp.) (13F 0h , [6700045, 1485564] ) ,åker ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Övre Svärdsjö (artp.) (13F 0h , [6700137, 1486048] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Mellsta (artp.) (13F 1f , [6709824, 1477084] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Åselbyleden (artp.) (13F 1g , [6705339, 1481562] ) ,nyskapad yta glest beväxt ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
S.Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712108, 1476958] ) , ,noterad, kant på stubbåker ,2019 (Gunnar Bäck)
Övre Tjärna i kornåker (på sand) (13F 1f , [67087, 14773] ) , ,rikl. ,1987 (SNy)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
St. Kastasjön S om Myggsjön (12F 7e , [66888, 14716] ) ,på nyupptaget hygge i granskog, vid brännfläckar efter riseldning, ej i brännfläckarna mot myren ,ca 20 plantor ,1992 (Å. Jansson: SSv)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Fågelbergets sydsluttning (13F 2g , [67118, 14823] ) ,frötallhygge, ca 25 ex 1982 (SBm) * 0! 1984 (SBm&SNy) * svedjebränning på 100 m2, på hösten ca 250 groddplantor, 1985 (SNy) * ca 100 blommande ex 1986 (SNy) * ,5 blommande ex, flera småplantor ,1987 (GRo)
Hönsarvsberget, 1921 (G. Edén: DAHLG.1943) * N om motionscentralen (13F 2g , [6710, 1481] ) ,mark-berett frötallshygge ,10-tals ex 1986 (SBm, SNy) * 1 blommande ex ,1987 (GRo)
Geranium pratense    Ängsnäva
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
SÖ Fågelberget (13F 2g , [67121, 14834] ) ,vägkant ,ca 25 ex. ,1988 (GRo)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,stadens snötipp ,1 ,2020 (Yngve Johansson)
Geranium pusillum    Sparvnäva
NV om kyrkan vid Wallingårdens SV-hörn (13F 0g , [67040, 14815] ) ,gräsmatta ,några m2 ,1991 (JEd)
Geranium pyrenaicum    Skuggnäva
Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ) ,trädgård som ogräs i rabatt och gräsmatta ,flertal ex ,2009 (IPt)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Geranium robertianum    Stinknäva
Tuna Hästbergs g:la gruva, N dagbrottet (12F 8d , [66914, 14653] ) ,botten av dagbrott ,20-tal ex. ,1987 (AJs)
Knippboberget, O-branten (12F 8d , [66921, 14667] ) ,i ansl.t.stora hällar ,rikl. (20 16 5 ex.) ,1987 (AJs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ) ,bergrötter o.rasmark ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Dalsjöberget (13F 1h , [67074, 14850] ) ,stenskravel nedom branten ,enst. ,1988 (TLj)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692952, 1478180] ) ,gammal kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697218, 1467726] ) ,i bäckravin ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,stadens snötipp ,2 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Utendal eft.landsvägen (13F 1g , [67060, 14835] ) ,vägslänt ,~1 m2 ,1987 (TLj)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,ängsmark mot myren , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (artp.) (13F 0g , [6700287, 1483366] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Petrus Tengnér)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712772, 1481223] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Tropaeolum majus    Indiankrasse
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Linum catharticum    Vildlin
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ruderatmarker v.gamla gruvan (kalklinser finns i berget) ,rikl. ,1987 (SNy)
Tuna Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [66915, 14655] ) ,igenväxande torrbackar,vägkant ,t.rikl. (3 grupper inom c:a 50 m) ,1987 (AJs)
Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ) ,på gammal kalkhaltig gruvvarp ,rikligt ,1988 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högbergsbacken N om Idkerberget,mitt för vattenverket (12F 9d , [66974, 14687] ) ,vägkant , 1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike ,rikligt ,2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6697555, 1470299] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ) ,vägkanter ,rikligt ,2020 (SNy)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702961, 1466431] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704142, 1465125] ) ,längs vägen mot öster , 2020 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705465, 1471247] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Ornäs, banvallen 100 m SV f.d. stn (13F 1h , [67099, 14850] ) ,fuktigt jvg-dike ,några tiotal ,1987 (TLj)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712186, 1481172] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692856, 1477953] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Linum usitatissimum    Lin
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,vägskärning nära bron, trolig insådd , 2020 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Älvravinernas NR (artp.) (13F 1g , [6708795, 1480045] ) ,nära strandkanten, vitblommig ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark ,rikligt ,2015 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Ornäs (13F 2h , [67102, 14851] ) ,talldunge m lingontuvor,spr. fr. trädg.utkast intill massflykt! ,rikl. ,1988 (TLj)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Euphorbia esula    Vargtörel
Rämshyttan (12F 7d , [6687821, 1467525] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget efter banvallen (12F 8d , [6694, 1468] ) ,banvall ,fl. ,1988 (TLj)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ) ,gammalt stenparti (förädlad variant ?) , 1989 (IAn)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698758, 1476579] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Järpbo (13F 0f , [6704095, 1478655] ) ,spannmålsåker med ogräs , 2020 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt , 2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Båtstad (13F 2f , [6710115, 1476110] ) ,åker ,rikligt ,2017 (IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) ,industrimark med mindre tippmassor ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Åselbyleden (artp.) (13F 1g , [6705339, 1481562] ) ,nyskapad yta glest beväxt ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Yngve Johansson)
Träskogatan (artp.) (13F 1g , [6707368, 1480559] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) ,åkerkant ,1 m² ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6707940, 1481420] ) ,dikeskant ,1 plantor/tuvor ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708691, 1481796] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
S.Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712108, 1476958] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711163, 1483043] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Euphorbia peplus    Rävtörel
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,rikl. ,1987 (SNy)
Tuna-Hästberg,70 m NV om "2" i "266.78" (12F 8d , [66912, 14657] ) ,torr örtrik kant av myr ,10-tal ,1986 (AJs)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696017, 1470101] ) ,myr ,rikligt ,2020 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710, 1480] ) ,backe nära gamalt stenbrott ,flera smågrupper ,1987 (GRo)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,rikligt efter vägkant vid skidstadion ,2016 (Gunnar Bäck)
Acer platanoides    Lönn
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,odlad och förvildad , 1988 (IAn)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall ,rikligt med småplantor ,2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704142, 1465125] ) ,längs vägen mot öster , 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Underberg (13F 0f , [6704298, 1476624] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716019, 1470339] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen NR (artp.) (13F 0g , [6704055, 1481326] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Erlandsforsgatan 4c (artp.) (13F 1g , [6709280, 1480720] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Bysjön,Sjöberget (artp.) (13F 2f , [6712570, 1477720] ) , ,1 ,2019 (Gunnar Bäck)
Acer tataricum ssp. Ginnala    Ginnalalönn
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Aesculus hippocastanum    Hästkastanj
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Mjälga (artp.) (13F 1g , [6707338, 1480410] ) ,små exemplar på ödetomt som föryngrat sig på platsen.några ex grävdes upp och flyttades till oljonsbyn orsa , 1999 (Bengt Oldhammer)
Mellstav-Amsbergsv. (artp.) (13F 2f , [6711107, 1477421] ) , ,1 ,2017 (Gunnar Bäck)
Impatiens balsamina    Balsamin
Dalbäcken (artp.) (13F 1g , [6706246, 1483528] ) , ,noterad ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Tunets idrottsplats (13F 0g , [6702376, 1482670] ) ,skogsmark nära arenan , 2020 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713929, 1478698] ) ,jordhög , 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,sophögar o.dike ,1 best. ,1987 (TLj)
Västansjö (artp.) (12F 9g , [6698406, 1484790] ) ,tips fr allmänhet ,noterad ,2020 (Matilda Elgerud)
Hovgården (artp.) (12F 9g , [6698407, 1484793] ) ,dalgång, intill dike. schaktarbeten som nyligen utförts har troligen gynnat arten ,minst 25 x 10 meter stort bestånd ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Trollebo (artp.) (13F 0e , [6701729, 1474206] ) , ,noterad m² ,2019 (Matilda Elgerud)
Trollebo (artp.) (13F 0e , [6701782, 1474192] ) , ,noterad m² ,2019 (Matilda Elgerud)
Sörbro (artp.) (13F 0g , [6701638, 1480984] ) , ,noterad m² ,2019 (Matilda Elgerud)
Hesse (artp.) (13F 0g , [6702009, 1481498] ) , ,noterad m² ,2019 (Matilda Elgerud)
Tunets ip (artp.) (13F 0g , [6702425, 1482593] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Otsvägen (artp.) (13F 0g , [6703132, 1482039] ) ,tips fr allmänhet ,noterad ,2020 (Matilda Elgerud)
lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705504, 1479111] ) , ,noterad ,2020 (Jakob Wallin)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705751, 1479295] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705787, 1479218] ) ,i norra delen ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705932, 1479036] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Nygårdsravinen (artp.) (13F 1f , [6706863, 1477623] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (artp.) (13F 1f , [6706868, 1477972] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Lyckan (artp.) (13F 1f , [6707124, 1476877] ) , ,100 m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Järnvägen (artp.) (13F 1f , [6708196, 1479798] ) ,längs staketet mot järnvägen. enstaka ex. ,noterad stjälkar/strån/skott ,2020 (Matilda Elgerud)
Holme (artp.) (13F 1f , [6709335, 1477784] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Sportfältet (artp.) (13F 1f , [6709385, 1477803] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Färjegårdarna (artp.) (13F 1g , [6705978, 1482306] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Matilda Elgerud)
Autolack (artp.) (13F 1g , [6706291, 1481521] ) ,tips fr allmänhet ,noterad ,2020 (Matilda Elgerud)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kunskapsskolan (artp.) (13F 1g , [6706716, 1481311] ) ,tips fr allmänhet ,noterad ,2020 (Matilda Elgerud)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Yngve Johansson)
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707162, 1481284] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707380, 1481920] ) , ,noterad m² ,2019 (Matilda Elgerud)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad m² ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) ,mängder av dem mot skogsholmen i sydväst. ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Holgatan (artp.) (13F 1g , [6707974, 1481703] ) , ,noterad m² ,2019 (Matilda Elgerud)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.) (13F 1g , [6709803, 1481834] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Norr Amsberg, hygge ca 450 m SO Motorbanan (artp.) (13F 2e , [6713880, 1473320] ) , ,ca 30-tal plantor på hygge ,2018 (Urban Grenmyr)
FTI station (artp.) (13F 2f , [6711162, 1478803] ) , ,700 ,2020 (Per Springe)
Fotbollspolansdike (artp.) (13F 2f , [6711206, 1478715] ) , ,100 ,2020 (Per Springe)
Amsberg (artp.) (13F 2f , [6711228, 1477291] ) , ,noterad m² ,2020 (Matilda Elgerud)
Skolbäck (artp.) (13F 2f , [6711470, 1478484] ) , ,1000 ,2020 (Per Springe)
Bysjön,byn (artp.) (13F 2f , [6711780, 1477600] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Bysjöns övningplats (artp.) (13F 2f , [6712361, 1477666] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712537, 1475620] ) , ,noterad m² ,2019 (Matilda Elgerud)
Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712617, 1475721] ) , ,noterad m² ,2019 (Matilda Elgerud)
Medväga (artp.) (13F 2g , [6711225, 1480073] ) ,tipp. ,40 plantor/tuvor ,2020 (Matilda Elgerud)
Medväga (artp.) (13F 2g , [6711232, 1480094] ) , ,20 plantor/tuvor ,2020 (Matilda Elgerud)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Ö om Yttermora mot älven (13F 2f , [67105, 14792] ) ,älvnipa med gråalskog , 1988 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703621, 1481672] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703641, 1481680] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Tunaåstrand (artp.) (13F 0g , [6703783, 1481164] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Frostbrunsdalen (artp.) (13F 0g , [6704106, 1481393] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709391, 1479781] ) ,ca 30 ex några blommande ,30 plantor/tuvor ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Tyllsnäs (13F 0g , [6704, 1484] ) ,i nässelbestånd , 1986 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,utkasthögar ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Bysjön,byn (artp.) (13F 2f , [6711780, 1477600] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Frangula alnus    Brakved
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Flokån (12F 7e , [6688053, 1470336] ) ,åstrand , 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6694021, 1477600] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699047, 1473312] ) ,bäck med omgivande hygge med lövsly , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699431, 1484597] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ) ,myrkant , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 300 V (13F 3e , [6716815, 1474088] ) ,bäckstrand i granskog , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721616, 1472507] ) ,fuktigt bäckdråg , 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ) ,fastmark invid bäcken , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.) (12F 9h , [6698682, 1485858] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Parthenocissus inserta    Vildvin
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,igenväxande gamla tippmassor i SV-slänt ,~30 m2 ,fl.grupper m.blom o.frukt ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Tilia cordata    Lind
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ) ,bergrot ,några grova träd ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,odlad och förvildad , 1988 (IAn)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ) ,fuktstråk/myr i skogen ,1 liten planta ,2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Underberg (13F 0f , [6704298, 1476624] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hovgården (artp.) (12F 9g , [6698441, 1484888] ) ,parkartad tomt vid flerfamiljshus, f.d. herrgård ,1 ,2020 (Lars-Ove Wikars)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Tilia x vulgaris    Parklind
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Malva moschata    Myskmalva
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rommeholen (13F 0g , [6702006, 1483881] ) ,trafikplatsen ,rikligt ,2019 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
OK macken Bäckelund (13F 1f , [6706868, 1478450] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ) ,Liten bergsklack m hästbeten , 2015 (SNy)
Domnarvet mot Savelgärdet (13F 1g , [67088, 14811] ) ,dikeskant ,1 ex.vitbl. ,1987 (TLj)
Ornäs (13F 1g , [67098, 14846] ) ,dikesren,nära tomt ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Romme industriområde (artp.) (13F 0g , [6702820, 1483176] ) ,mellan industriområdet och rv 70. ,3 m² ,2019 (Håkan Sandin)
Övre Svärdsjö (artp.) (13F 0h , [6700045, 1485564] ) ,åker i träda ,noterad ,2019 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Ö.Svärdsjö (artp.) (13F 0h , [6700226, 1485056] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Kälarvet (artp.) (13F 1g , [6707442, 1481326] ) ,dikeskant ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Haggården (artp.) (13F 2f , [6710831, 1479985] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Daphne mezereum    Tibast
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6704083, 1481388] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Christer Bergström)
Exuln (artp.) (13F 2f , [6714172, 1477586] ) , ,7 ,2016 (Gunnar Bäck)
Elaeagnus communtata    Silverbuske
Savelgägdet (13F 1g , [67085, 14812] ) ,gammal schakthög ,1 stor buske/snår ,1987 (TLj)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708506, 1481230] ) ,vid cykelvägen i sydväst. återfynd. ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Domnarvsrondellen (artp.) (13F 1g , [6709051, 1480877] ) ,spridning med rotskott ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6703040, 1465356] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ) ,delvis torrlagda fiskdammar , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skettmorsjön i Tjärnaberget (13F 1e , [6707005, 1472603] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Nybrovägen, Segelflygfältet (artp.) (13F 0g , [6700937, 1482762] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Nyckelbyslätten (artp.) (13F 1g , [6706880, 1482030] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1g , [6709966, 1482568] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Bullerforsen (artp.) (13F 2f , [6710100, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Haggården (artp.) (13F 2f , [6710831, 1479985] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6710542, 1480926] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.) (13F 1f , [6709530, 1477010] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Viola arvensis    Åkerviol
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ) ,spannmålsåker , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,ogräs i potatisland , 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,havreåker , 2012 (DABS)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700008, 1485048] ) ,trädgårdsland , 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Långsjön, Romme (artp.) (13F 0g , [6700180, 1483490] ) ,åker i träda ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) ,industrimark med mindre tippmassor ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Åselbyleden (artp.) (13F 1g , [6705339, 1481562] ) ,nyskapad yta glest beväxt ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
S.Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712108, 1476958] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ) ,åkerkant , 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ) ,längs stig , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ) ,åsskärningen vid järnvägen , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712880, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (artp.) (13F 0g , [6700278, 1483385] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ) ,Liten bergsklack m hästbeten , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6716059, 1470553] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Barkargärdet, kraftledningsgata 500 m Ö (artp.) (13F 1g , [6709780, 1482980] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Viola epipsila    Mossviol
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693691, 1477567] ) ,fuktig granskog , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697600, 1468100] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695548, 1472942] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699175, 1470880] ) ,skog öster sjön med bäckdråg , 2020 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Skogsmyr S Dammsjön (artp.) (12F 8f , [6694754, 1478819] ) , , 2015 (Bo karlstens)
Viola mirabilis    Underviol
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Viola palustris    Kärrviol
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ) ,sjöstrand och vattenområde , 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6694021, 1477600] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699207, 1473548] ) ,myr , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6701911, 1471399] ) ,mot ån , 2020 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,liten myr , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,myr , 2020 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike , 2012 (IPt)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721783, 1472156] ) ,dikad myrmark , 2020 (SNy)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ) , , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjöskogen (artp.) (13F 0g , [6700278, 1483385] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Långsjön, Romme (artp.) (13F 0g , [6700390, 1483360] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,svagt sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Viola riviniana    Skogsviol
Gruvsjön (12F 7e , [6688167, 1474363] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695962, 1474262] ) ,invid sommarstugetomt , 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ) ,skog öster sjön med bäckdråg , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698568, 1478513] ) ,bäckdråg i skog , 2020 (SNy)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696239, 1484420] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ) ,gräsytor runt damm , 2020 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Skog intill bergtäkten (13F 3e , [6715977, 1472117] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ) ,fastmark invid bäcken , 2020 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721730, 1472336] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703870, 1481534] ) ,100 m väster om hängbron. ,2 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Viola rupestris    Sandviol
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Norr flygfältet Romme (13F 0g , [6701487, 1482785] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ) ,skogsmark och öppen skidbacke , 2014 (SNy)
Bergeby längs vägen intill kaserner (13F 1g , [67099, 14815] ) ,hällmark ,fl. ,1987 (SNy)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ) ,längs stig , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713578, 1470202] ) ,längs vägen på åskrönet, hävdad slåttermark , 2020 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720470, 1471960] ) ,skärning mot vägen , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott på klipphällar , 1986 (SNy)
Viola selkirkii    Skuggviol
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,i bäckravin ,enstaka ,1986 (SNy)
Lennhedskalven (13F 2e , [67131, 14704] ) ,brant nordvänd nipsluttning bland gran, ekorrbär, ängsfräken och vitsippa ,spridd 1989 (TLj o a) * 0! lokalen kalavverkad ,1989 (SNy)
N om Lennhedskalven. (13F 2e , [67132, 14704] ) ,N-vänd nipsluttning i sandområdet S om Dalälven öster om Bäsna. gran/lövbeväxt N-sluttningm. vitsippa, ekorrbär, ängsfräken, harsyra, skogsstjärna, lite blåsippa ,ca 30 ex ,1989 (TLj)
Mellan Båtstabadet och Rv. Väg 70 från Borlänge mot Leksand. Vänster vid Mellsta vid N utfarten ur Borlänge. (13F 2f , [67104, 14765] ) ,nipslänter åt norr, delvis med lundvegetation. mo o.mjäla nära älven, raviner o däljos ,riklig ,1988 (TLj)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Båtsta, 1953 (Tr) * 1974 (TUNAB. NF. 1975) * vid åsgropen Ö om sjön (13F 2f , [67103, 14767] ) ,lund-artad lövskog på moigt material ,1000-tals ex ,1988 (SNy o a)
Solbackaåsen, 1976 (WEDE.1977) * sluttningen SV Grantjärn (13F 2f , [67112, 14751] ) , ,3 lokaler med flera rosetter ,1989 (SBm,TLj)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ) ,vägkanter och dike , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ) ,jordhög vid fäboden , 2020 (SNy)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ) ,spannmålsåker , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,ogräs i potatisland , 2019 (SNy)
Västansjö by (12F 9g , [6699186, 1484216] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,ruderat , 2019 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,längs byväg , 2020 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Ängarna hagen (artp.) (13F 0f , [6700384, 1478343] ) , , 2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Citrullus lanatus    Vattenmelon
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Cucumis melo    Melon
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Peplis portula    Rödlånke
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ) ,uttorkad pöl ,rikligt ,2003 (SNy)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ) ,delvis torrlagda fiskdammar , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700631, 1474504] ) ,myrkant , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,strandkant , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705751, 1479295] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705787, 1479218] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Bysjön,Sjöberget (artp.) (13F 2f , [6712570, 1477720] ) , ,15 plantor/tuvor ,2018 (Gunnar Bäck)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697350, 1467920] ) ,översilad blandskog ,t.riklig ,2011 (SNy & IPt)
Solklinten (12F 9f , [6695, 1477] ) ,fuktig bäckravin , 1988 (IAn)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716697, 1474371] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2012 (IPt)
Ormpussen (artp.) (12F 8f , [6694038, 1479069] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697203, 1467711] ) ,i bäckravin ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Källarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719688, 1473186] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ) ,vid sjön , 2020 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ) ,delvis torrlagda fiskdammar , 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,dike , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715433, 1470738] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,stadens snötipp ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,1 ,2020 (Yngve Johansson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.) (12F 7e , [6687246, 1470802] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 187 (artp.) (12F 9f , [6698435, 1476093] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,500 ,2012 (Magnus Stenmark)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,300 ,2010 (Magnus Stenmark)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Järnvägsstationen (artp.) (13F 1f , [6707411, 1479680] ) , ,1 ,2018 (Henrik Spovin)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708715, 1481630] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,12000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Ornäs-Barkargäget, 700 m SV Vreten (13F 1g , [67090, 14833] ) ,f.d.beteshage ,enst. ,1987 (TLj)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Epilobium collinum    Backdunört
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Epilobium montanum    Bergdunört
Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ) ,strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ) ,jordhög vid fäboden , 2020 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699489, 1473157] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699626, 1476640] ) ,gamla stationsområdet , 2019 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ) ,vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705302, 1470797] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Havtrollets NO-sida (13F 2e , [67120, 14744] ) ,liten ravin i åsen ,sparsamt ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 2f , [6710118, 1479949] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Yttre Gerbergärdet (artp.) (13F 2f , [6713121, 1479526] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713250, 1481010] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704364, 1465078] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ) ,delvis torrlagda fiskdammar , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,blött dike , 2020 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720774, 1474455] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Oenothera biennis    Nattljus
Karlberg (13F 0f , [6704887, 1476685] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ) ,strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen , 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ) ,strand o vattenmiljö , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Vallbro (13F 2f , [6714603, 1478736] ) ,Vallmoraån vid bron , 2020 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Issbäcken (13F 4e , [6721367, 1472488] ) ,i bäcken , 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721555, 1472495] ) ,vatten och kärrdråg längs bäcken , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690387, 1467186] ) ,grund sand/grusbotten i klarvattensjö ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Myriophyllum spicatum    Axslinga
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ) ,delvis torrlagda fiskdammar , 2020 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Roland Bengtsson)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,på lertippen ,rikligt ,1980 (Bengt Oldhammer)
Cornus alba    Videkornell
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699626, 1476640] ) ,gamla stationsområdet , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,busksnår på gamla tippmassor ,stoea snår fl. ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705864, 1478966] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Cornus suecica    Hönsbär
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ) ,jordhög vid fäboden , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Västansjö by (12F 9g , [6699186, 1484216] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjö skjutbanan (12F 9g , [6699503, 1483191] ) ,jordhög o gräsmark närmast , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod , 2019 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709300, 1470690] ) ,vägkant skogsväg ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ) ,ängs-skogsmark ,rikligt ,2012 (IPt)
Norr Övre Valsan (13F 4e , [6723611, 1473369] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.) (13F 1f , [6709530, 1477010] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6707940, 1481420] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Bullerforsen, vid kraftstationen (artp.) (13F 2f , [6710135, 1479700] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Aethusa cynapium    Vildpersilja
Borlänge C, Borganäsvägen på rivningstomt (13F 1f , [67074, 14794] ) ,rivningstomt int.brandmur (uppkommen då solen kom åt den f.d. blindpassagen) ,rikl. ,1988 (TLj)
Anethum graveolens    Dill
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Angelica sylvestris    Strätta
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Flokån (12F 7e , [6688053, 1470336] ) ,åstrand , 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702961, 1466431] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703870, 1481534] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Bysjöns övningplats (artp.) (13F 2f , [6712361, 1477666] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Styggmyren (artp.) (13F 2g , [6711300, 1483180] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran (artp.) (13F 2g , [6711370, 1483220] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Sandin)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695628, 1473250] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,skogskant mot söder , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703870, 1481534] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6711768, 1481320] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Astrantia major    Stjärnfloka
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713250, 1481010] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Carum carvi    Kummin
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ) ,öppna jord och grusytor , 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Cicuta virosa    Sprängört
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö ,enstaka ,2006 (Therese Carlsson)
Daucus carota ssp. carota    Vildmorot
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansvägen (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Emil Nordin, August Nordin m.fl)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lusbäcken mellan Vägverket o.Jakobsgårdar (13F 1f , [67077, 14779] ) ,ogrästipp ,c:a 50 ex. ,1986 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Årby gamla byn (13F 1g , [67064, 14818] ) ,förv.längs älvstranden ,flera 100 ex. ,1986 (SNy)
Koppslahyttan (artp.) (12F 9f , [6697444, 1476815] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Matilda Elgerud)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705880, 1479086] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Matilda Elgerud)
lusbäcken (artp.) (13F 1f , [6706393, 1478641] ) , ,20 plantor/tuvor ,2018 (Matilda Elgerud)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6707310, 1479155] ) , ,noterad ,2018 (Lars Erik Norbäck)
Fagersta byväg (artp.) (13F 1g , [6706097, 1482680] ) , ,noterad ,2019 (Matilda Elgerud)
Brunnsgatan (artp.) (13F 1g , [6707150, 1480094] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Matilda Elgerud)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark ,rikligt ,2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägkant, dike , 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön. Stigen till fågeltornet (artp.) (13F 0h , [6702684, 1485081] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Magnus Fridolfsson, Håkan Persson)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6706500, 1478732] ) , ,noterad ,2014 (Henrik Weibull)
Dalsjö golf (artp.) (13F 1g , [6707318, 1484480] ) , ,2 ,2019 (Lennart Iselius)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Yttre Gerbergärdet (artp.) (13F 2f , [6713121, 1479526] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Myrrhis odorata    Körvel
Övre Medväga (13F 2f , [67123, 14796] ) ,på ömse sidor om landsvägen ,100-tals ,1987 (SNy)
Övre Medväga (13F 2f , [67124, 14795] ) ,vägkant , 1986 (SNy)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Idkerberget,Gruvvägen, N utfarten (12F 9d , ) , rikligt ,1988 (IAn)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706567, 1478150] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67081, 14808] ) , ,bestämt några m2 ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Ornäs f.d.jvg-stn (13F 1h , [67099, 14850] ) ,bangården ,rikl. ,1987 (TLj)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6708241, 1481322] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark vägkant ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708821, 1481288] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Åselby fäb.,bakom stugan vid ängen (12F 9d , [66983, 14677] ) , , 1989 (IAn)
Högberget v-ut (artp.) (12F 9d , [6698287, 1467595] ) , , 2015 (Claes Urban EliassonBerit Ragné, Anders Carlberg)
Åselby fäbodar (artp.) (12F 9d , [6698294, 1467691] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Åselby fäbod (artp.) (12F 9d , [6698299, 1467684] ) ,på 18-20 m2 ,noterad m² ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Gyllfäbodarna (artp.) (12F 9d , [6698680, 1465530] ) ,gammal fäbodmark ,100 m2 ,2008 (SSv)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,1 ,2017 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1994 (Johan Niss)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myr , 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720774, 1474455] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721616, 1472507] ) ,fuktigt bäckdråg , 2020 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Bo karlstens)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687617, 1472321] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ) ,grusytor bredvid , 2019 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ) ,längs stig , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage , 2012 (IPt)
Issanåsen (13F 4e , [6720470, 1471960] ) ,skärning mot vägen , 2020 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nybro, Blg (artp.) (12F 9g , [6699596, 1482050] ) ,vägkanter ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Övre Svärdsjö (artp.) (13F 0h , [6700045, 1485564] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6710542, 1480926] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6711510, 1481415] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Seseli libanotis    Säfferot
Dalsjö (13F 1g , [67080, 14848] ) ,i torr, förr betad, sydvänd klippslänt med enbuskar ,ca 150 ex ,1992 (TLj)
Andromeda polifolia    Rosling
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myr , 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693977, 1477533] ) ,myrgöl norr därom , 2020 (SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699533, 1470980] ) ,myr , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ) ,myr , 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705906, 1486510] ) ,tallmosse , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,myr , 2020 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721491, 1472215] ) ,myr , 2020 (SNy)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ) , , 2020 (SNy)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689898, 1482433] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dragberget, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697818, 1461561] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Abborsjön (artp.) (12F 9f , [6695455, 1479578] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,svagt sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ) ,vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ) ,grustaget , 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage , 2012 (IPt)
Faluvägen öst Borlänge (artp.) (13F 1g , [6709716, 1482999] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Calluna vulgaris    Ljung
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699321, 1473475] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ) ,grustaget , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ) ,fuktigt bäckdråg och strand , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.) (12F 7e , [6687246, 1470802] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689843, 1482382] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Långmyran, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712740, 1480957] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,svagt sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Chimaphila umbellata    Ryl
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog ,några m2 ,2011 (SNy & IPt)
Bergebo 150 m S skylten Bergebo (13F 2g , [67102, 14819] ) ,gles tallskog ,ca 30 ex. ,1986 (SBm o a)
Hönsarvsberget (13F 2g , [67110, 14818] ) ,barrblandskog ,1000-tals ,1986 (SBm o a)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog ,rikligt ,2011 (SNy & IPt)
Naturvårdsavtalet vid Bergebos skjutbanor (artp.) (13F 2g , [6710145, 1481853] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Brätthäll (artp.) (13F 2g , [6711000, 1481800] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Brätthäll (artp.) (13F 2g , [6711010, 1481799] ) , ,noterad ,2020 (Andreas Öster)
Brätthäll (artp.) (13F 2g , [6711040, 1481762] ) ,barrblandskog ,1000 plantor/tuvor ,2020 (Andreas Öster)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myr , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693977, 1477533] ) ,myrgöl norr därom , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696763, 1470250] ) ,myr , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699047, 1473312] ) ,bäck med omgivande hygge med lövsly , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698614, 1477966] ) ,myr , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Myr vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702583, 1465796] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,liten myr , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709947, 1470300] ) ,myr , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720470, 1471960] ) ,skärning mot vägen , 2020 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ) ,fuktigt bäckdråg och strand , 2020 (SNy)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ) , , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Idkerberget, flera lokaler bl.a Åselby Fäbod (12F 9d , [66983, 14674] ) ,fuktig granskog , vägkanter , frekvens t.allm. , 1988 (IAn)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ) ,nära jordhög , 2020 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687472, 1472288] ) ,vägkant ,7 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lilla Lomtjärn 100 m NO (artp.) (12F 8f , [6693537, 1478930] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Sotbodarna (artp.) (13F 4e , [6721260, 1471770] ) , ,20 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Ca 1 km SV Myggsjöns SV spets (12F 7e , [66894, 14711] ) ,frisk skogsmark ,sälls. ,1989 (THe)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högberget, N om Hålsfäbodarna, m fl, ställen (12F 9d , [6697, 1468] ) , , 1988 (IAn)
Åselby fäb. Ö om dammen (12F 9d , [66982, 14674] ) , ,rosa var. ,1989 (IAn)
Lennheden (13F 2e , [6711900, 1471770] ) ,tallskog ,enstaka ,2017 (IPt)
Spänvallen (13F 2e , [6711978, 1470585] ) ,skogsmark , 2019 (IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Fågelberget (13F 2g , [6711, 1482] ) ,tallskog vid slutet av skogsbilvägen ,2 grp om vardera c:a 45 ex. ,1987 (GRo)
Prästfäbodarna (artp.) (12F 6f , [6684226, 1478295] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Klockarberget (artp.) (12F 8e , [6692758, 1474404] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Holmtjärn (artp.) (12F 8e , [6693329, 1470574] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Holmtjärn (artp.) (12F 8e , [6693686, 1470515] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Oxberget, norrsidan (artp.) (12F 8f , [6694591, 1478706] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Dragån (artp.) (12F 9d , [6699893, 1466975] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gethällsklack S om (artp.) (12F 9g , [6696271, 1480190] ) , ,3 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Lissel Noran omr 16 (artp.) (13F 0c , [6703302, 1463453] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Noran omr 16 (artp.) (13F 0c , [6703352, 1463476] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Noran omr 16 (artp.) (13F 0c , [6703583, 1463424] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703736, 1462596] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703788, 1462678] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703840, 1462655] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gäsan 13-1 (artp.) (13F 0d , [6704319, 1468921] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2017 (Bonnie Nilzon)
Långsjöskogen (artp.) (13F 0g , [6700297, 1483121] ) , ,13 stjälkar/strån/skott ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Amsbergsheden (artp.) (13F 2e , [6712169, 1474632] ) ,flertal ex. ,noterad ,2020 (Lars-Erik Nilsson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ) ,längs skogsbilväg , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699085, 1470654] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698568, 1478513] ) ,bäckdråg i skog , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ) ,vägkanter och skog , 2020 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710113, 1483512] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721555, 1472432] ) ,skog mot Issbäcken , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Öster Vittberget, SV Stora Spånsan, område 26 (artp.) (12F 8c , [6694664, 1462655] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Andreas Öster, Bo karlstens, Staffan Jansson, Bonnie Nilzon)
Högberget v-ut (artp.) (12F 9d , [6698287, 1467595] ) , , 2015 (Claes Urban EliassonBerit Ragné, Anders Carlberg)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsan (12F 8c , [6694886, 1462948] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6711900, 1471770] ) ,tallskog ,enstaka ,2017 (IPt)
Havtrollets mot SO (13F 2e , [67120, 14743] ) ,granskog på åsen ,sparsamt ,1991 (JEd)
Bergebo 150 m S skylten (13F 2g , [67102, 14819] ) ,gles tallskog , 1986 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,längs stig i granskog ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Pyrola media    Klockpyrola
Bergebo 150 m S skylten (13F 2g , [67102, 14819] ) ,gles tallskog , 1986 (SNy)
Pyrola minor    Klotpyrola
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Asplunds fäb (13F 0d , [6702812, 1468546] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705302, 1470797] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Länsan,södra (artp.) (13F 1e , [6707500, 1470300] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711200, 1481515] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711437, 1481432] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Sandin)
Långmyran, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712740, 1480957] ) , ,noterad ,2017 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713442, 1481026] ) , ,5 stjälkar/strån/skott ,2020 (Håkan Sandin)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myrkant , 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ) ,längs skogsbilväg , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699085, 1470654] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702909, 1485806] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,myr söder sjön länsan , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707398, 1473763] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön (artp.) (13F 0h , [6702644, 1485475] ) , ,60 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Holmsjöarnas naturreservat (artp.) (13F 0h , [6702690, 1485324] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Ledum palustre    Skvattram
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699207, 1473548] ) ,myr , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699441, 1470654] ) ,myr , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698614, 1477966] ) ,myr , 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ) ,fuktstråk/myr i skogen , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ) ,myr , 2020 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705906, 1486510] ) ,tallmosse , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Norr Amsberg Maserfrakts sandtag (13F 2e , [6714059, 1472911] ) ,liten myr intill , 2020 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721783, 1472156] ) ,dikad myrmark , 2020 (SNy)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ) , , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689898, 1482433] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Långmyran, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712740, 1480957] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713442, 1481026] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,svagt sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702812, 1471302] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Högberget v-ut (artp.) (12F 9d , [6698287, 1467595] ) , , 2015 (Claes Urban EliassonBerit Ragné, Anders Carlberg)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ) ,myr , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696763, 1470250] ) ,myr , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699207, 1473548] ) ,myr , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699441, 1470654] ) ,myr , 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,liten myr , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,myr , 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705906, 1486510] ) ,tallmosse , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,myr , 2020 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721336, 1474162] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721783, 1472156] ) ,dikad myrmark , 2020 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689843, 1482382] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,svagt sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Vaccinium uliginosum    Odon
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699441, 1470654] ) ,myr , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698614, 1477966] ) ,myr , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,ruderat , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,liten myr , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705906, 1486510] ) ,tallmosse , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712880, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ) ,fuktigt bäckdråg och strand , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Sandviksmossen (artp.) (12F 7g , [6689898, 1482433] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Långmyran, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712740, 1480957] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713442, 1481026] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,svagt sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6710910, 1481040] ) , ,noterad ,2007 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Anagallis arvensis f. azurea    Rödmire
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,ca 15 ex. blåblommig form ,2002 (ASn & JEd)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715433, 1470738] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,5 ,2012 (Magnus Stenmark)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Väg mot Asplunds fäb (13F 0d , [6702812, 1468546] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,myr , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713929, 1478698] ) ,jordhög , 2020 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ) ,ängs-skogsmark ,rikligt ,2012 (IPt)
Motbodarna fäbod (13F 4e , [6720736, 1471697] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Tägtens vedupplag (artp.) (13F 2f , [6713480, 1478050] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6711274, 1481512] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713250, 1481010] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ) ,sjöstrand och vattenområde , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697600, 1468100] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ) ,vid sjön , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ) ,fattigmyr , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,liten myr , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,sjö , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön. Stigen till fågeltornet (artp.) (13F 0h , [6702684, 1485081] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Magnus Fridolfsson, Håkan Persson)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698391, 1476124] ) ,i bäckdråg , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ) ,vid bäcken , 1989 (IAn)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ) ,delvis torrlagda fiskdammar , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Gimsbärke v.älven (13F 2e , [6714, 1470] ) ,strandsnår o brinkar ,rikl. ,1987 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Äxuln (artp.) (13F 2f , [6713910, 1477280] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716020, 1470627] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön (artp.) (12F 9f , [6695455, 1479578] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Barkargärdet, kraftledningsgata 500 m Ö (artp.) (13F 1g , [6709780, 1482980] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Övermora fäbodar (artp.) (13F 3e , [6716720, 1474148] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Primula farinosa    Majviva
Hästberg, ca 1920 (Jn, CED.1925) — Tuna-Hästberg (12F 8d , [66920, 14656] ) , ,starkt varierande antal mellan olika år, ca 100 ex ,1987 (SNy)
Primula veris    Gullviva
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,gräsmattor o ängar , 1988 (IAn)
Idkerberget, strax V om Baggbo i S vägkanten (12F 9d , [66960, 14681] ) ,bakslänt dike ,stort bestånd ,1995 (TLj)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ) ,gräsytor runt damm , 2020 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6711940, 1471850] ) ,tallhed på sand , 2016 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713253, 1470869] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Mjälga (artp.) (13F 1g , [6707338, 1480410] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Armeria maritima ssp. maritima    Strandtrift
Nära Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkant längs riksvägen , 2014 (SNy)
Fraxinus excelsior    Ask
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ) ,lövskog ,massor av småplantor ,1986 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen ,stark föryngring i västra delen ,2015 (SNy)
St.Holmsjön (artp.) (13F 0h , [6703022, 1485581] ) , ,noterad, 7 stora träd troligen planterade ,2019 (Gunnar Bäck)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Båtstavägen (artp.) (13F 2f , [6710060, 1476330] ) , ,noterad planterad ,2020 (Irene Andersson)
Syringa vulgaris    Syrén
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707162, 1481284] ) ,förvildad, kvarstående på mycket gammal tomt utan hus , 1999 (Bengt Oldhammer)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tuna-Hästberg vid dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ) ,på kalkhaltig varp ,ca 100 ex ,1988 (AJs & SNy)
Hönsarvsberget längs slåttrat skidspår nära kalkbrottsområde (13F 2g , [6712, 1481] ) , ,rikllgt ,2004 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712680, 1481080] ) ,skogsbilvägkant ,flera ex ,2014 (IPt & MNo)
Hönsarvsberget i kalkbrottet S Igelsjön (13F 2g , [67129, 14812] ) ,på kalkgrus i brottet ,25 ex ,1988 (SNy)
Fäbodsjön avfart Rv 50 (artp.) (12F 7e , [6688299, 1472039] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Bagghyttan. Gruvbacke, väg (artp.) (12F 8c , [6691875, 1463647] ) ,torr kalkgräsmark vändplan-gammal gruvbacke. öppen av slitage ,1 ,2017 (Anders Janols)
Vägskäl m L. och St. Spånsan (artp.) (12F 8c , [6694928, 1462190] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , , 2015 (Birgitta Rune)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, tills med darrgräs o jungfrulin ,7 ex ,2015 (SNy)
Kalkbergsfältet, 1950-t (Bj) = Skenshyttans kalkbrott (12F 8f , [66928, 14779] ) ,efter skogsväg ,20 ex ,1987 (LNi)
Tuna Hästbergs g:la gruva (DBS) (12F 8d , [66915, 14655] ) ,igenväxande torrbacke,alltmer skrotbelamrad ,9 ex. ,1987 (AJs)
Hästberg, ca 1910-t (Sam o a) * Tuna-Hästberg, ”Tures äng” (12F 8d , [66908, 14655] ) ,slåtteräng ,ca 5 ex 1987- ,1993 (SNy o a)
Tures äng, Tuna Hästberg (artp.) (12F 8d , [6690860, 1465530] ) ,ängs- och betesmark ,23 plantor ,2012 (Bo Norell)
Tures äng. Tuna-Hästberg (artp.) (12F 8d , [6690877, 1465536] ) ,frisk kalkgräsmark med björk ,1 ,2019 (Anders Janols)
Tures äng (artp.) (12F 8d , [6690887, 1465526] ) , ,5 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Lundvalls äng (artp.) (12F 8d , [6690920, 1465650] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Lundvalls äng, Tuna Hästberg (artp.) (12F 8d , [6690920, 1465650] ) ,ängs- och betesmark ,3 plantor ,2012 (Bo Norell)
Lundvalls äng, komundelen (artp.) (12F 8d , [6690931, 1465661] ) ,frisk kalkgräsmark med björk ,10 ,2019 (Anders Janols)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,sjö , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693977, 1477533] ) ,myrgöl norr därom , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697120, 1468370] ) ,vattengöl i skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699147, 1470654] ) ,stränder , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699633, 1471147] ) ,myr , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698614, 1477966] ) ,myr , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707285, 1473801] ) ,myr , 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,myr , 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710113, 1483512] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715163, 1470549] ) ,vid ån , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721491, 1472215] ) ,myr , 2020 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Lilla Holmsjön. Stigen till fågeltornet (artp.) (13F 0h , [6702684, 1485081] ) , ,noterad ,2019 (Anders Carlberg, Magnus Fridolfsson, Håkan Persson)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Gamla järnvägsbanken, SO Bysjön (artp.) (13F 2f , [6712910, 1477837] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad i myren. ,2020 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) ,svagt sluttande kärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Vinca minor    Vintergröna
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713327, 1470749] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Galium album    Stormåra
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 187 (artp.) (12F 9f , [6698435, 1476093] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Flygrakan Övre Svärdsjö (artp.) (12F 9h , [6699230, 1485560] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.) (13F 0f , [6701479, 1476762] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Borlänge järnvägsstation (artp.) (13F 1f , [6707321, 1479109] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712772, 1481223] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Galium album x verum    
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark ,flerst. ,2012 (DABS)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,gammal ängsmark ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Galium aparine    Snärjmåra
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ) ,i rabatt , 1989 (IAn)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ) ,gårdsplan vid lantbruksbyggnader , 2020 (SNy)
St Tuna kyrkogård (13F 0g , [6704209, 1481546] ) ,jordhög vid kyrkogårdsförvaltningen , 2020 (SNy)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ) ,jordhögar , 2020 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713929, 1478698] ) ,jordhög , 2020 (SNy)
Galium boreale    Vitmåra
Småsjöarna (12F 7e , [6687617, 1472321] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6698504, 1470017] ) ,bäckdråg nära vägen , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ) ,kanter längs skogsvägen , 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699031, 1477112] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699431, 1484597] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ) ,åkermark o åkerväg , 2015 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Söder Ängesgårdarna (13F 2f , [6714299, 1478185] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475191] ) ,ängsmark mot väg , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ) ,fastmark invid bäcken , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,rikligt , 4-6 blad i krans ,2015 (Bo karlstens)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stenbacken, Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707592, 1482401] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713250, 1481010] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike , 2012 (IPt)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ) ,sjöstrand och vattenområde , 2020 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ) ,betesmark , 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693922, 1477371] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ) ,skog öster sjön med bäckdråg , 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699180, 1474814] ) ,damm med omgivande skogsmark , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698391, 1478559] ) ,örtrik skog , 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704364, 1465078] ) ,sjöstrand , 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702909, 1485806] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ) ,kulturmark runt fritidshus , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ) ,myr , 2020 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710080, 1483826] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,blött dike , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,dammkant , 2012 (IPt)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721634, 1472116] ) ,dikad myrmark , 2020 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700008, 1485048] ) ,trädgårdsland , 2020 (SNy)
Domnarvets järnverk (13F 1f , [67082, 14799] ) ,i plantering mot Rivoli ,enst. ,1987 (SNy)
Dalsjö (13F 1g , [6708, 1484] ) ,kornåkrar ,fl. ,1987 (TLj)
800 m SV Tallbacken,längs kraftledn. (13F 1g , [67090, 14833] ) ,oljeåkerkant ,enst. ,1987 (TLj)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ) ,betesmark , 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696763, 1470250] ) ,myr , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ) ,myr vid skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699180, 1474814] ) ,damm med omgivande skogsmark , 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698391, 1478559] ) ,örtrik skog , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714812, 1472901] ) ,myr , 2020 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715433, 1470738] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ) ,bäckdråg , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Galium verum    Gulmåra
Småsjöarna (12F 7e , [6687617, 1472321] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ) ,vägkanter och restytor , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698854, 1476826] ) ,vägkanter i byn , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ) ,åkermark o åkerväg , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Borlänge flygplats s.delen (artp.) (12F 9h , [6699310, 1485423] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1g , [6709966, 1482568] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712915, 1476477] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Polemonium caeruleum    Blågull
Koppar-Kalles , Idkerberget (12F 9d , [66955, 14666] ) ,fuktig skogsäng(f.d.torp) ,50-tal ,1988 (IAn)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxt trädgårdsgång ,10-tal ,1988 (IAn)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ) ,gammal fäbod , 2019 (SNy)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , ,50 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705864, 1478966] ) , ,noterad ,2018 (Ralf Lundmark)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ) ,delvis torrlagda fiskdammar , 2020 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ) ,jordhögar , 2020 (SNy)
SSAB, Norra porten (artp.) (13F 1g , [6708469, 1480259] ) , ,5 m² ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
S.Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712108, 1476958] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Landsv.29 , Idkerberget (12F 9d , [66951, 14681] ) ,häck med sibirisk ärtbuske ,ett par ex ,1988 (IAn)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14842] ) ,på tipp , 1986 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465160] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,igenväxande tippmassor ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14840] ) ,potatisland , 1986 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,ruderatmark crossbana på fuktig åker ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Övre Svärdsjö (13F 0g , [67001, 14849] ) ,på nässlor i vägdike ,2 m2 ,1985 (BOr)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700140, 1485007] ) ,vägkant ,sparsam ,2013 (SNy)
Båtstad (13F 2f , [6710088, 1476343] ) ,längs byvägen , 2013 (SNy)
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ) ,i nässelbestånd längs brukningsväg ,spridd ,2002 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Vid kyrkan, 1890-t (Pn) * ”Tingsåkern”, 1950-t (K. Eklund o a) = Frostbrunnsdalen (13F 0g , [67039, 14814] ) , ,ca 10 m2 1958-75 (THOL.1974, TUNAB.NF. 1980) * ännu ,1988 (SNy)
Romme (artp.) (13F 0h , [6700213, 1485039] ) ,i diket vid f.d. glassfabriken mot landningsbanan till, vid getabocken ! , 1988 (Bengt Oldhammer)
Båtstavägen (artp.) (13F 2f , [6710060, 1476330] ) , , 2013 (Irene Andersson)
Phacelia tanacetifolia    Honungsfacelia
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,rivningstomt ,rikligt ,2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Allsbäcks f.d.skola (artp.) (13F 1g , [6706521, 1483180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,noterad återfynd. samma område som förra året ,2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Anchusa officinalis    Oxtunga
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Tjärna, 1948 (G. Sievertsson); Bomsarvet, ca 1930 (enl elevherbarium: Fnd) ( , ) , 0? ,1988 (TLj)
Asperugo procumbens    Paddfot
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn, Tansågatan (13F 1f , [6708945, 1479076] ) ,grusgång ,flera ex. (har funnits här i många år) ,2017 (SNy & IPt)
Borago officinalis    Gurkört
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) ,industrimark med mindre tippmassor ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Cynoglossum officinale    Hundtunga
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Echium vulgare    Blåeld
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698391, 1476124] ) ,järnvägsbank , 2019 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Borlänge ,bangården (13F 1f , [6706, 1478] ) , ,6 m2 + spridda ex ,1988 (BJn)
Lusmyren (13F 1f , [67060, 14793] ) ,på jordhögar ,1 ex. ,1987 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Hörnet Hantverkargatan-Gesällgatan (13F 1f , [67067, 14794] ) ,vägren ,1 ex ,1986 (LNi)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ovanbrogatan (13F 1f , [6707850, 1479470] ) ,slänt mot järnväg samt spårområde ,rikligt ,2011 (IPt)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67081, 14808] ) , ,1 ex. ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Ornäs f.d.jvg-stn o. banvallen S-ut 400 m (13F 1g , [67096, 14846] ) ,torra banvallar ,~30 ex. ,1987 (TLj)
Ornäs f.d.jvg-stn o. banvallen S-ut 400 m (13F 1h , [67099, 14850] ) ,torra banvallar ,~30 ex. ,1987 (TLj)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Koppslahyttan vid St. Vägen (artp.) (12F 9f , [6696095, 1476658] ) , ,20 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Romme, vägkanten (artp.) (13F 0h , [6700146, 1485448] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705751, 1479295] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge bangård. (artp.) (13F 1f , [6707181, 1479102] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Borlänge järnvägsstation (artp.) (13F 1f , [6707321, 1479109] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705297, 1481834] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bullerforsen (artp.) (13F 2f , [6710100, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Haggården (artp.) (13F 2f , [6710831, 1479985] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Gunnar Bäck)
Lithospermum arvense    Sminkrot
Gyllkya i Floda by (13F 0e , [6701, 1473] ) ,ogräs i potatis- och grönsaksland, rikligt 1987, troligen tillfälligt inkommen med hönsgödsel * ,0! bortrensad och ej sedd senare ,1988 (Inga-Lill Wallin)
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ) ,i nysådd vall på älvmo ,25-50 ex ,1998 (SNy)
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ) ,i gles slåttervall ,30-tal ex ,2000 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ) ,jordhög vid fäboden , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699799, 1473575] ) ,Lantgård maskinuppst. , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,ogräs i potatisland , 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ) ,vägkanter efter gång o cykelväg , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ) ,spannmålsåker m. ogräs , 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkant , 2019 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ) ,öppna jord och grusytor , 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Järpbo (13F 0f , [6704095, 1478655] ) ,spannmålsåker med ogräs , 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ) ,gårdsplan vid lantbruksbyggnader , 2020 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ) ,ruderatmark gamla järnvägsvallen , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,längs byväg , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Nyckelbyslätten (artp.) (13F 1g , [6706880, 1482030] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Stenbacken, Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707592, 1482401] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705787, 1479218] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skommartjärn (12F 9e , [6695731, 1474081] ) ,skogsmark o strand vid tjärn , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699753, 1474048] ) ,vägdike. , 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,strandkant , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Gunnar Bäck)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712772, 1481223] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,som ogräs i rabatt ,ca 5 st ,1988 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699085, 1484578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701848, 1477566] ) ,vägkanter och vägskärning i byn , 2020 (SNy)
Långsjöbadet (13F 0g , [6700529, 1483516] ) ,sandig badstrand , 2020 (SNy)
Korsgården vid Byggmax (13F 1g , [6705098, 1481879] ) ,mellanrum i stenläggning på p-platsen , 2020 (SNy)
Båtstasjöns badstrand (13F 2f , [67104, 14764] ) ,sandig mark med gles veg. , 1988 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710635, 1476742] ) ,sandig gräsmatta , 2020 (SNy)
Kvarnsveden Vårdcentral (13F 2f , [6710966, 1478344] ) ,sandig gräsmatta , 2020 (SNy)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark ,rikligt ,2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [67086, 14813] ) ,schaktslänt ruderat ,rikl. ,1987 (TLj)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Långsjöskogen (artp.) (13F 0g , [6700278, 1483385] ) , ,noterad första parkering vänster sida ,2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709848, 1480715] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Nonea versicolor    Nonnea
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Solbackaåsen (13F 2e , [6712, 1473] ) ,grustag ,några få ex ,2000 (SNy)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Ornäs, Vassbovägen 19 (artp.) (13F 2h , [6710826, 1485364] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Lars-Erik Paulsson)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Skommartjärn (12F 9e , [6695962, 1474262] ) ,invid sommarstugetomt , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ) ,vägkanter , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ) ,åkerkant , 2020 (SNy)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700560, 1473020] ) ,skogsdunge ,1 litet bestånd ,2009 (IPt)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700008, 1485048] ) ,trädgårdsland , 2020 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ) ,ruderatmarker i bergtäkten , 2020 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lusmyran (artp.) (13F 1f , [6705787, 1479218] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Stenbacken, Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707592, 1482401] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Övre Medväga (artp.) (13F 2f , [6712229, 1479532] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Callitriche palustris    Smålånke
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,enst. ,1987 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [6692680, 1473360] ) ,gräsmark ,1 ex ,2009 (IPt)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Koppar-Kalles , Idkerberget (12F 9d , [66955, 14666] ) ,fuktig skogsäng(f.d.torp) ,10-tal ,1988 (IAn)
Åselby fäbodar , Idkerberget (12F 9d , [66982, 14675] ) ,hygge vid skogsväg ,några få ,1988 (IAn)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ) ,längs stig , 2020 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Inäga V Rv 50 (artp.) (12F 7e , [6688433, 1471962] ) , ,20 plantor/tuvor ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Kalkberget Skenshyttan (artp.) (12F 8f , [6692680, 1477928] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Kalkberget, Skenshyttan (artp.) (12F 8f , [6692942, 1478278] ) ,lågörtgranskog gammal körväg ,6 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Dammsjön S. vid väg (artp.) (12F 8f , [6694687, 1478170] ) , ,7 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Väg mot Finnsåsens fäbod (artp.) (12F 9e , [6695630, 1473034] ) ,vägkant ,4 plantor/tuvor ,2019 (Staffan Jansson)
Snöberget (artp.) (12F 9f , [6695494, 1478133] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Simsbodarna fäb. (artp.) (13F 1e , [6707285, 1470876] ) , ,2 plantor/tuvor ,2015 (Sören Nyström, Lars-Erik Nilsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1g , [6709966, 1482568] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2e , [6711942, 1471374] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Galeopsis angustifolia    Kalkdån
Islingby (13F 1g , [6707495, 1481835] ) ,stadens snötipp , 2019 (SNy & IPt)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) ,återfynd ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,stadens snötipp ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Galeopsis bifida    Toppdån
Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ) ,vägkanter och dike , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ) ,betesmark , 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ) ,spannmålsåker , 2020 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721196, 1471963] ) ,nyanlagd väg , 2020 (SNy)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ) ,vägkanter och dike , 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn, nysådd gräsyta , 2020 (SNy)
Gallsbo åkerväg söderut (12F 9e , [6699919, 1474830] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ) ,spannmålsåker m. ogräs , 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ) ,Grönsaksodling , 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,havreåker , 2012 (DABS)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ) ,jordhögar , 2020 (SNy)
Uvberget (13F 1h , [6706644, 1485519] ) ,åkerväg söderut på gammal gödselhög , 2020 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705812, 1479527] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Barberget (artp.) (13F 1g , [6708970, 1482575] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Häggenäs (artp.) (13F 2f , [6714430, 1476560] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,ruderat , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ) ,grustaget , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Glechoma hederacea    Jordreva
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ) ,öppna jord och grusytor , 2020 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Islingby (13F 1g , [6707782, 1481116] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2012 (BOr)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ) ,åsskärningen vid järnvägen , 2020 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Stenbacken, Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707592, 1482401] ) ,ruderatmark område med kastat trädgårdsavfall ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Stenbacken, Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707598, 1482403] ) , ,3 m² ,2020 (Håkan Sandin)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Lamium album    Vitplister
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxt trädgårdsgång , 1988 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ) ,gårdsplan vid lantbruksbyggnader , 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Tingsåkern, Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703652, 1481378] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Lamium confertum    Mellanplister
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700312, 1484836] ) ,stor trädesåker med lomme som dominant ,rikligt ,2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ) ,vägslänter ,spridd ,2019 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats ,spridd ,2019 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.) (13F 0h , [6700045, 1485564] ) ,åker i träda ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Övre Svärdsjö (artp.) (13F 0h , [6700045, 1485564] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Stenbacken, Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707592, 1482401] ) , ,7 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Stenbacken, Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707598, 1482403] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin)
Lamium hybridum    Flikplister
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Lamium maculatum    Rosenplister
Långsjöskogen (artp.) (13F 0g , [6700278, 1483385] ) , ,noterad [6700359 1483368] fanns på platsen redan 2019 då överblommad ,2020 (Yngve Johansson)
Långsjön, Romme (artp.) (13F 0g , [6700390, 1483360] ) , ,noterad södra kanten av västra parkeringen, ca 10 m nordöst rishögen. återfynd. ,2020 (Håkan Sandin)
Lamium purpureum    Rödplister
Rämshyttan (12F 7d , [6687150, 1468082] ) ,vid gammal jvägs-bank , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ) ,potatisland , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ) ,ogräs i potatisland , 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ) ,åkermark som iordningställes för bygge , 2020 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.) (13F 0h , [6700045, 1485564] ) ,åker ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705812, 1479527] ) , ,3 plantor/tuvor ,2019 (Gunnar Bäck)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707600, 1482900] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Leonurus cardiaca    Hjärtstilla
Idkerberget 500 m S gruvan (12F 9d , [66951, 14679] ) ,på bioslam på övertäckt varp och f d soptipp ,5 ex ,1990 (IAn)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Lycopus europaeus    Strandklo
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Dalsjö, eft.bäck från Dalsjön (13F 1g , [67079, 14842] ) ,bäck/dike mln åkrar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Nyckelby (artp.) (13F 1g , [6706174, 1482422] ) , ,5 ,2020 (Bengt Oldhammer)
Mentha arvensis    Åkermynta
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ) ,betesmark , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog ,rikligt ,2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Bäståsen (12F 9e , [6699180, 1474814] ) ,damm med omgivande skogsmark , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699489, 1473157] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Solklinten NO 1,5 km (12F 9f , [6697705, 1478442] ) ,bäck,myr , 2020 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ) ,kulturmark , 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702812, 1471302] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,bäckdråg , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Mentha longifolia x suaveolens    Äppelmynta
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,enstaka ex. ,2002 (ASn & JEd)
Fågelmyra-tippen (artp.) (13F 2g , [6712555, 1483055] ) , ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ) ,vägslänter , 2019 (SNy)
Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ) ,trädgård i en häck,( ej planterad ) ,1 stor planta ,2009 (IPt)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen förv. , 2015 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Hede (artp.) (13F 0g , [6703675, 1482448] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6707940, 1481420] ) ,igenvuxen f.d. tomt ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Prunella vulgaris    Brunört
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ) ,längs skogsbilväg , 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Bäståsen (12F 9e , [6698985, 1474698] ) ,skogsväg uppe i berget , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698758, 1476579] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695479, 1481077] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark ,vit variant ,2012 (DABS)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700631, 1474504] ) ,myrkant , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707398, 1473763] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,gräsmark vid damm , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721562, 1472141] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,600 ,2012 (Magnus Stenmark)
Abborsjönsvägen (artp.) (12F 9f , [6695385, 1479013] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
gethällsklack S om (artp.) (12F 9g , [6696538, 1480075] ) , ,noterad ,2015 (Anders Janols, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Styggmyren, kalkbrott söder om (artp.) (13F 2g , [6711298, 1483283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713442, 1481026] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Satureja acinos    Harmynta
Tuna Hästberg. invid gamla dagbrottet (12F 8d , [66915, 14656] ) ,"Salix skog", på kalkhaltig gruvvarp ,enstaka ,1988 (SNy)
Grönsjöberget (13F 2g , [67112, 14832] ) ,delvis igenväxt kalkbrott,hotad av trängsel ,10-tal smågrupper ,1987 (TLj)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott ,20-tal ex ,2018 (SNy)
Clinopodium grandiflora    Rosenmynta
Långsjöskogen, naturreservat (13F 0g , [6700465, 1483359] ) ,vägdike, fullt naturaliserad, inget trädgårdsavfall ,2-3 m2, har nog funnits här i många år ,2019 (Lars Björkman & Sören Nyström)
Scutellaria galericulata    Frossört
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ) ,myren , 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ) ,lövkärr , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ) ,älvstrand , 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ) ,fuktigt bäckdråg och strand , 2020 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Gunnar Bäck)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant ,2 ex helt naturaliserade ,2011 (SNy & IPt)
Nygårdsravinen (artp.) (13F 1f , [6706862, 1477956] ) ,jordhögar ,noterad ,2019 (Dennis Nyström)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710191, 1481812] ) ,återfynd. ,2 plantor/tuvor ,2020 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Stachys palustris    Knölsyska
Murbo (12F 9e , [6699852, 1473368] ) ,i rågåker , 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702685, 1485125] ) ,strandområden , 2019 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707306, 1478361] ) ,liten bäck stranden , 2019 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Långsjön, Romme (artp.) (13F 0g , [6700180, 1483490] ) ,åker i träda ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.) (13F 0g , [6701301, 1484683] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705812, 1479527] ) , ,4 plantor/tuvor ,2019 (Gunnar Bäck)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Tuna Hästberg ~70 m S om gruvbackarna (12F 8d , [66916, 14654] ) ,igenväxande väg av gråbergsslig ,~10 ex. ,1986 (AJs)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog ,t.rikligt ,2011 (SNy & IPt)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ) ,vägkanter , 1989 (IAn)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697225, 1467571] ) ,i bäckravin ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703870, 1481534] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.) (13F 1f , [6709368, 1479799] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Älvravinerna NR (artp.) (13F 1f , [6709686, 1479769] ) , ,noterad ,2020 (Dennis Nyström)
Haggården (artp.) (13F 2f , [6710831, 1479985] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Thymus vulgaris    Trädgårdstimjan
Duvnäs (13F 2e , [67141, 14712] ) ,torrbacke på gammal tomt ,20-tal ex ,2003 (IPt)
Capsicum annuum    Paprika
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Nygårdsdalen nära ravinen (13F 1f , [6706778, 1477444] ) ,jordhög ,1 stort ex ,2019 (SNy)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Tunaån ( , ) ,schaktmark några ex ,1994 (JJa)
Idkerberget, Idtjärns V-sida (12F 9d , [66951, 14679] ) ,på varphögar täckta av bioslam och insådda ,ca 15 ex ,1989 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) , ,rikligt ,1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Nicandra physalodes    Ballongblomma
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,på avfallshögar ,flera ex. ,1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Physalis peruviana    Kapkrusbär
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,på rötslam , 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Solanum dulcamara    Besksöta
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Dalsjö, eft.bäck från Dalsjön (13F 1g , [67079, 14842] ) ,bäck/dike mln åkrar ,rikl. ,1987 (TLj)
Domnarvets Jernverk, Östra bangården (13F 1g , [6708, 1481] ) , ,2 ex ,1988 (BJn)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
hessesjön (artp.) (13F 0g , [6702599, 1481669] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Bäck)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Solanum tuberosum    Potatis
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Idkerberget ,f.d.bangården,runt majbrasan (12F 9d , [66955, 14680] ) , , 1989 (IAn)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxt trädgårdsgång ,rikligt ,1988 (IAn)
Sellnäs (12F 9f , [6699626, 1476640] ) ,gamla stationsområdet , 2019 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,ruderat , 2019 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa centrum (13F 1f , [6708767, 1479432] ) , , 2019 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Bomsarvet f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,f.d.banvall på sand ,enst. ,1987 (TLj)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705751, 1479295] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Styggmyren, schacktområde (artp.) (13F 2g , [6711148, 1483046] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Långsjö 95 (artp.) (13F 0g , [6700326, 1483035] ) ,vägkant ,1 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ) ,badplatsen , 2019 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Flokån (12F 7e , [6688053, 1470336] ) ,åstrand , 2020 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Gylle fäbod (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,reservatparkeringen & gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699454, 1473539] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Solklinten NO 1,5 km, Dammen (12F 9f , [6697768, 1478573] ) ,skogsbilväg , 2020 (SNy)
Åkermyran (12F 9g , [6697276, 1480273] ) ,skogsbilvägkant , 2020 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704142, 1465125] ) ,längs vägen mot öster , 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ) ,badplatsen , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721562, 1472141] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet ,noterad ,2019 (Yngve Johansson, Håkan Sandin)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710430, 1481850] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6710542, 1480926] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Linaria repens    Strimsporre
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ) ,tipplats , 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Borlänge, bangården (13F 1f , [6706, 1478] ) , ,spridd hela bangården ,1988 (BJn)
Borlänge bangård,v.stickspår (13F 1f , [6706, 1479] ) ,banvallsgrus ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ) ,torra marker längs stig , 2019 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.) (13F 0h , [6700279, 1485355] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge C (artp.) (13F 1f , [6707278, 1479112] ) , , 2013 (Andreas Press)
Borlänge järnvägsstation (artp.) (13F 1f , [6707321, 1479109] ) ,ruderatmark bangård ,noterad ,2019 (Michael Andersson)
Borlänge jnv.s-station (artp.) (13F 1f , [6707378, 1479110] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Shell Korsgårdsvägen (artp.) (13F 1g , [6705142, 1481594] ) , ,100 plantor/tuvor ,2019 (Per Johansson)
Sopnarby (artp.) (13F 1g , [6707407, 1481332] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
SSAB, Norra porten (artp.) (13F 1g , [6708469, 1480259] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.) (13F 1g , [6709634, 1480025] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Linaria repens x vulgaris    
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67072, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699967, 1473740] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ) ,vägkanter vid nybygge av trafikplats , 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.) (13F 0g , [6701301, 1484683] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705751, 1479295] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Alsbäck (artp.) (13F 1g , [6706719, 1483190] ) , ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind.omr. (artp.) (13F 1g , [6707640, 1481790] ) ,ruderatmark (snötipp) ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708357, 1481402] ) ,jordhög ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708691, 1481796] ) , ,noterad ,2019 (Gunnar Bäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Bullerforsen (artp.) (13F 2f , [6710100, 1479740] ) , ,4 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Yttre Gerbergärdet (artp.) (13F 2f , [6713121, 1479526] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Bäståsen (12F 9e , [6699104, 1474362] ) ,skogsväg uppe i berget , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,ruderat , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ) ,Liten bergsklack m hästbeten , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,rikligt ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711200, 1481515] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.) (13F 2g , [6712772, 1481223] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699104, 1474362] ) ,skogsväg uppe i berget , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702961, 1466431] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ) ,ruderat , 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475191] ) ,ängsmark mot väg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Barkargärdet, kraftledningsgata 500 m Ö (artp.) (13F 1g , [6709780, 1482980] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711200, 1481515] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.) (13F 2g , [6712396, 1481069] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Misopates orontium    Kalvnos
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Rommehed, S om flygfältet (12F 9g , [66997, 14848] ) ,vägkant ,rikl. ,1986 (SNy)
Ängarna (13F 0f , [67003, 14784] ) ,längs vägkanter ,rikligt ,1986 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Sör Hesse (13F 0g , [6702184, 1481730] ) ,beteshagar för häst , 2014 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706567, 1478150] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ) ,skogsmark och öppen skidbacke , 2014 (SNy)
Gylle mot SO (13F 1g , [67057, 14807] ) ,gräsmark m.åker o.gångväg ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Nybrobacken (artp.) (12F 9g , [6699259, 1481401] ) , ,noterad, rikligt på parkeringen ,2019 (Gunnar Bäck)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.) (13F 0g , [6701301, 1484683] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , ,noterad ,1981 (Bengt Oldhammer)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6706500, 1478732] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708550, 1481580] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Borlänge motorstadion (artp.) (13F 2e , [6714140, 1473090] ) , ,10 ,2019 (Gunnar Bäck)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ) ,betesmark , 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ) ,fiskdammar med dm djupt vatten , 2020 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ) ,älvstrand , 2020 (SNy)
Dammsjön V viken (artp.) (12F 9f , [6695206, 1477914] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6698985, 1474698] ) ,skogsväg uppe i berget , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ) ,tipplats , 2019 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ) ,ängsmark mot myren , 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6703371, 1476750] ) ,skogsväg västerut , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721444, 1472423] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 1g , [6709966, 1482568] ) ,friskäng ,noterad ,2018 (Eva Grusell)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6710542, 1480926] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Fornby vid Tunaån (13F 0g , [67044, 14811] ) ,gammal linda ,ca 50 ex ,1992 (Mats Larsson)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ) ,skogsmark och öppen skidbacke , 2014 (SNy)
Tjärnaberget på utfyllnad vid Plättbacken (13F 1f , [67081, 14769] ) ,ruderatmark ,1000-tals ex ,1989 (SBm, SNy)
Tjärnasjön (13F 1f , [67088, 14778] ) ,gräsmark ,flera 100 ex ,1992 (SNy)
Borlänge, Jägarvägen (13F 1f , [67091, 14771] ) ,öppen frisk gräsmark och vägkanter ,riklig ,2001 (SJa)
Gylle, vid Bergplant (13F 1g , [67063, 14807] ) ,grönyta ,100-tals ex ,1988 (GRo)
Söpnarby (13F 1g , [6707134, 1481610] ) ,bland högvuxet gräs ,t.rikligt ,2012 (BOr)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Islingby-Kälarvet (13F 1g , [67075, 14814] ) ,gammal tomtmark ,riklig ,1988 (GRo)
Motbodarna fäbod (13F 4e , [6720654, 1472016] ) ,vid vägen , 2020 (SNy)
Tunkarlberget (artp.) (12F 8e , [6692468, 1474064] ) ,längs skogsbilväg ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Nybroberget (artp.) (12F 9g , [6698398, 1481166] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Alsbäcks fd skola (artp.) (13F 1g , [6706560, 1483174] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707269, 1481862] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Oldhammer)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Yngve Johansson)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2015 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.) (13F 2g , [6710293, 1481584] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711200, 1481515] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,1 ,2019 (Håkan Sandin)
Nygårdsvägen (nära Väv p.Textilhuset) (13F 1f , [67064, 14780] ) ,vägdike ,mindre grupp ,1989 (GRo)
Scrophularia nodosa    Flenört
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ) ,vägkanter , 1989 (IAn)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67083, 14800] ) ,på barkhög med skogsvicker,pipdån o.harstarr ,5 ex. ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
N om Bullerforsen (13F 2f , [67105, 14797] ) ,älvnipa i kraftledningsgata , 1988 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Älvravinerna (artp.) (13F 1f , [6709403, 1479740] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711739, 1481321] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713250, 1481010] ) , ,1 ,2016 (Inga-Lill Paulsen Andersson, Birgitta Rune)
Verbascum lychnitis    Grenigt kungsljus
Lindan (13F 0f , [6704184, 1476685] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Norr Romme vid Smedjebacksvägen (13F 0g , [67028, 14824] ) ,vägkant ,~5 ex. ,1987 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Järnvägen direkt väst stationen (artp.) (13F 1f , [6707753, 1479406] ) ,slänter mot järnväg ,noterad ,2019 (Pär Dahlström)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707460, 1481793] ) ,ruderatmark ,1 plantor/tuvor ,2019 (Yngve Johansson)
N.Amsberg (artp.) (13F 2e , [6712810, 1474920] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Kvarnsvedens pappersbruk (artp.) (13F 2f , [6711960, 1479270] ) , ,1 m² ,2019 (Håkan Sandin)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710904, 1481662] ) , ,1 ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tuna Hästbergs g:la gruva,N dagbrottet (12F 8d , [66914, 14653] ) ,botten av brottet,på grus ,2 ex. ,1987 (AJs)
150 m NV Tuna Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [66916, 14653] ) ,grovt grus m.dungar av sälg ,2 ex. ,1987 (AJs)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ) ,bergrötter ,enst. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxt trädgårdsgång ,ett fåtal ,1988 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ) ,tipplats , 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ) ,ruderatmark , 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Domnarvets järnverk v.raketen (13F 1g , [67082, 14806] ) , ,enst. ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ) ,öppen mark nära järnvägen , 2020 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6713660, 1471480] ) ,tomtmark ,t.riklig ,2004 (IPt)
Duvnäs-Sifferbo (13F 2e , [6714, 1471] ) ,banvall ,rikl. ,1987 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,soptipp ,rikl.hela omr. ,1987 (TLj)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ) ,ruderatmarker i bergtäkten , 2020 (SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.) (13F 1g , [6705203, 1481748] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.) (13F 1g , [6707447, 1481789] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708690, 1481434] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708694, 1481414] ) ,ruderatmark utfyllnadsområde ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bergebo slalombacke (artp.) (13F 2g , [6710060, 1481490] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ) ,fuktig betesmark vid ån , 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ) ,ogräs i åker , 2020 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ) ,spannmålsåker m. ogräs , 2020 (SNy)
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ) ,kulturmark vid gamla gården , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ) ,vägskärning nära bron , 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700312, 1484836] ) ,stor trädesåker med lomme som dominant , 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700008, 1485048] ) ,trädgårdsland , 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ) ,ogräs i spannmålsåker , 2020 (SNy)
Veronica arvensis    Fältveronika
Långsjön Romme (13F 0g , [6700212, 1483264] ) ,trädesåker , 2019 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700312, 1484836] ) ,stor trädesåker med lomme som dominant , 2020 (SNy)
Kvarnsveden vårdcentral (13F 2f , [6710877, 1478145] ) ,grusparkering , 2019 (SNy)
Veronica beccabunga    Bäckveronika
Vattenparken (13F 1f , [6707306, 1478361] ) ,liten bäck ,rikligt ,2019 (SNy)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ) ,kulturmarker i byn , 2020 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698758, 1476579] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ) ,åkerkanter , 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705388, 1471676] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713253, 1470869] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Ormpussen SV. om (artp.) (12F 8f , [6694027, 1479019] ) ,i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster. ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Stenbacken, Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707592, 1482401] ) , ,noterad södra sidan ,2020 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Svavelgärdet (artp.) (13F 1g , [6708448, 1481302] ) , ,noterad ,2019 (Magnus Stenmark)
Barkargärdet, kraftledningsgata 500 m Ö (artp.) (13F 1g , [6709780, 1482980] ) , ,noterad ,2012 (Håkan Sandin)
Kraftledning (artp.) (13F 2e , [6711680, 1470751] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Haggården (artp.) (13F 2f , [6710831, 1479985] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Bergeby, längs väg N om (artp.) (13F 2g , [6710838, 1481675] ) , ,noterad ,2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712204, 1481171] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Veronica filiformis    Trådveronika
Tunets idrottsplats (13F 0g , [6702376, 1482670] ) ,skogsmark nära arenan , 2020 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [67090, 14791] ) ,i gräsmatta ,rikl. ,1987 (SNy)
Barkargärdet eft.Faluvägen (13F 1g , [6709, 1482] ) ,gräsmattamln tomter o väg ,rikl. på 2 ställen ,1987 (TLj)
Lennheden (13F 2e , [6713253, 1470869] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Veronica hederifolia    Murgrönsveronika
Bergslagsbyn (13F 1f , [67090, 14791] ) ,som ogräs i trädgårdsland ,1 ex. ,1987 (SNy)
Veronica officinalis    Ärenpris
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ) ,vägkant liten skogsväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge ,rikligt ,2013 (IPt)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ) ,jordhög vid fäboden , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699207, 1473548] ) ,fastmark nära myren , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ) ,skogsmark , 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Väg mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702461, 1465813] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ) ,skogsmark , 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ) ,grusytor bredvid , 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707398, 1473763] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6706006, 1482476] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713578, 1470202] ) ,längs vägen på åskrönet, hävdad slåttermark , 2020 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720470, 1471960] ) ,skärning mot vägen , 2020 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.) (12F 8d , [6691425, 1466316] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Kraftledning (artp.) (13F 2e , [6711680, 1470751] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6711520, 1481410] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 2g , [6711991, 1481337] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713250, 1481010] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Veronica scutellata    Dyveronika
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , ,100 ,1981 (Bengt Oldhammer)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Skommartjärn (12F 9e , [6695962, 1474262] ) ,invid sommarstugetomt , 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698758, 1476579] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699085, 1484578] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ) ,område mellan åker o skog , 2020 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ) ,öppna jord och grusytor , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ) ,vägkant vid bron , 2020 (SNy)
Långsjön Romme (13F 0g , [6700212, 1483264] ) ,trädesåker , 2019 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700008, 1485048] ) ,trädgårdsland , 2020 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ) ,gräsyta , 2020 (SNy)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ) ,längs stig , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ) ,åsskärningen vid järnvägen , 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713253, 1470869] ) ,längs vägen på åskrönet , 2020 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ) ,skogsväg , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Alsbäcks f.d. skola (artp.) (13F 1g , [6706539, 1483178] ) ,norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707400, 1482265] ) ,crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.) (13F 1g , [6707410, 1482283] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709843, 1480723] ) , ,noterad ,2019 (Håkan Sandin)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.) (13F 1g , [6709848, 1480715] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Veronica verna    Vårveronika
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Långsjön Romme (13F 0g , [6700212, 1483264] ) ,trädesåker , 2019 (SNy)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Spånsan (12F 8c , [6694786, 1462916] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6694021, 1477600] ) ,myr norr därom , 2020 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ) ,myr med genomsilande bäck , 2020 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6697555, 1470299] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ) ,vägkanter längs skogsväg söderut , 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6698985, 1474698] ) ,skogsväg uppe i berget , 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ) ,vägkanter , 2020 (SNy)
Solklinten NO 1,5 km, Dammen (12F 9f , [6697768, 1478573] ) ,skogsbilväg , 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ) ,skogsmark med gammal kulturprägel , 2020 (SNy)
Väg mot Norans bruk (13F 0d , [6703913, 1467812] ) ,vägkant vid stora kraftledningen , 2020 (SNy)
1200 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707447, 1465378] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ) ,vägdike , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721336, 1474162] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721444, 1472423] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721743, 1475385] ) ,hjulspår på hygge , 2020 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.) (12F 7e , [6687456, 1472247] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Nybrobacken (artp.) (12F 9g , [6699060, 1481410] ) , ,noterad ,2020 (Yngve Johansson)
Kraftledningsgata Prans (artp.) (13F 1d , [6705425, 1467549] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,noterad ,2020 (Håkan Sandin)
Issanvägen, Gimsklack (artp.) (13F 3e , [6715396, 1471841] ) , ,9 ,2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508]