STORA TUNA (inkl. BORLÄNGE)

776 arter

10273 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ) ,granskog nedom rasmarken ,enst. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Dragbergsgata, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697562, 1461937] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Dragån (artp.) (12F 9d , [6699172, 1467089] ) , ,5 ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Dragån (artp.) (13F 0d , [6700063, 1467149] ) , ,6 ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687108, 1469173] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687160, 1468517] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Dragbergsgata, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697562, 1461937] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
500 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706681, 1465461] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
1 km N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707164, 1465421] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687132, 1468628] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687188, 1468767] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Rämshyttan Tunneln (artp.) (12F 7d , [6687212, 1469386] ) , ,noterad ,2017 (Andreas Press)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Spänvallen N om jvg (13F 2e , [6711780, 1470770] ) ,skogsmark , 2016 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6711814, 1471743] ) ,öppen skogsmark ,t.rikligt ,2016 (IPt)
Sönsmyran (artp.) (13F 0c , [6703523, 1462594] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson,)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703617, 1462305] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Idkerberget ,Hålsfäbodarna S delen (12F 9d , [66970, 14653] ) ,liten myr (kärr?) , 1989 (IAn)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Spånsan (12F 8c , [6694786, 1462916] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägdike mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,sjö , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [6706280, 1478620] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge stn, både N- o S-ut (13F 1f , [6707, 1479] ) ,jv-bank o slänter ,riklligt ,1987 (JEd)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ) ,gammal rivningstomt , 2015 (SNy)
Strandarna mot NV (13F 2e , [67120, 14744] ) ,öppna åsslänter ,rikligt över stora ytor ,1991 (JEd)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6706500, 1478732] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Solbacka (artp.) (13F 2e , [6711700, 1474170] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Equisetum palustre    Kärrfräken
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,bäckdråg , 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägkant, dike , 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702067, 1480532] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708388, 1481651] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott ,1000-tals ,1986 (SNy)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrkant , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708388, 1481651] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Tuna-Hästberg, ovanför kasernerna (12F 8d , [6691, 1465] ) ,ängsmark ,1 ex ,1988 (IAn)
Hästberg-Idkerberget ,vägen (12F 8d , [66915, 14654] ) ,schaktplan invid vägkant ,5 ex. ,1987 (AJs)
Knippberget, O- branten (12F 8d , [66922, 14667] ) ,nedanför brant häll bl.lågörter ,3 ex. ,1987 (AJs)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,torr gräsmatta (gammal) ,ca 15 ex. ,1988 (IAn)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke ,10 ex ,2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark ,flera spridda ex. ,2012 (DABS)
Tuna Hästberg NV (artp.) (12F 8d , [6691575, 1466427] ) ,torr gräsmark , 2015 (Tomas Ljung)
Rommheds naturreservat (artp.) (13F 0g , [6701616, 1483423] ) , ,1 ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Tuna Hästberg, 300 m N om byn (12F 8d , [66916, 14664] ) ,gammal vägtorrbacke ,1 ex ,1986 (AJs)
Långsjön på sommarstugetomt 400 m V om sjön (13F 0g , [67003, 14831] ) ,i slåttrad äng ,1 ex ,1989 (SNy)
Igeltjärns kalkbrott (13F 2g , [67130, 14812] ) ,i grovt kalkgrus med bl a ängsgentiana och brudsporre ,2 ex ,1992 (SNy)
500 m V om Långsjön,Romme (DBS) (13F 0g , [67002, 14830] ) ,slåttrad ängsmark , sommarstugetomt , 1981 (SSv)
Tuna Hästberg (artp.) (12F 8d , [6691582, 1466430] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Tomas Ljung)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Ö om Storån uppströms Tuna-Hästberg vändplan i N-änden av skogsväg (DBS) (12F 8c , [66914, 14638] ) ,glest ört-o.gräsbevuxen vägkant ,ca 12 ex. ,1989 (AJa)
500 m SV Långsjöns N-ände (DBS) (13F 0g , [67002, 14830] ) ,slåttrad ängsmark på fritidstomt ,2 ex. ,1988 (SSv)
Botrychium virginianum    Stor låsbräken
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,skogsmark ,6 ex. fertila ,2014 (IPt & MNo)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Nära Igeltjärns kalkbrott (13F 2g , [6713, 1481] ) ,ungskog ,minst 50 ex ,1994 (TLj o a)
Polypodium vulgare    Stensöta
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697560, 1468020] ) ,bäckravin , på stenblock , 2011 (SNy & IPt)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Lybergs klack (13F 4f , [6720953, 1476150] ) ,sydbrant o skogsmark , 2014 (SNy)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall ,massvis ,2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720714, 1473424] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715912, 1470304] ) ,dike mot lövskog , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Thelypteris palustris    Kärrbräken
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,sjö ,( !! tveksamt , bör kontrolleras ) ,2006 (Therese Carlsson)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ) ,bergbranter ,rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Knippberget, O- branten (12F 8d , [66921, 14667] ) ,brant häll ,5 grupper ,1987 (AJs)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ) ,bergbranter ,rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Dalsjöbergets NO-brant, Stora Tuna (13F 1g , [67076, 14849] ) ,klippskrevor ,tämligen rikligt ,1986 (LNi)
Dalsjöberget (13F 1h , [67074, 14850] ) ,Ö-brant m.Woddsia ilvensis ,~10 tuvor ,1988 (TLj)
100 m SV Ötjärnen (13F 2g , [67128, 14818] ) ,NO-vänd klippbrant gränsande mot myrkant ,1 ex. ,1987 (LNi)
Ormpussen SV. om (artp.) (12F 8f , [6694027, 1479019] ) ,i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster. ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dalsjön (artp.) (13F 1h , [6707506, 1485032] ) ,klippbrant ,50 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Dalsjöbergets östbrant (artp.) (13F 1h , [6707526, 1485001] ) , , ett 20-tal tuvor på två ställen i branten ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Pinnberget, Vassbo (artp.) (13F 2g , [6711512, 1484735] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Pinnberget (artp.) (13F 2g , [6711512, 1484735] ) , ,minst ett 25-tal tuvor i brant. ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Brant SV Ötjärn 1 (artp.) (13F 2g , [6712808, 1481847] ) , ,i liten klippbrant. ,2015 (Lars-Erik Nilsson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Ormpussen SV. om (artp.) (12F 8f , [6694027, 1479019] ) ,i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster. ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Högsveden, ostsluttning (artp.) (12F 9d , [6695227, 1467072] ) ,sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin ,på stenblock , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog ,stort bestånd ,2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbodar, vid Dragån (12F 9d , [66983, 14678] ) ,stenig fuktig blandskog,med andra bräkenarter , 1988 (IAn)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,rikligt ,2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Åselbyfäbodarna (artp.) (12F 9d , [6698183, 1467434] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Åselby fäbodar (artp.) (12F 9d , [6698335, 1467741] ) ,lågörtbarrskog intill bäck ,400 m2 ,2014 (Janolof Hermansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Stora Tuna kyrka, 0,3 km SV-ut. Frostbrunnsdalens NR (artp.) (13F 0g , [6703694, 1481543] ) , ,noterad ,2017 (Henry Åkerström)
Bysjön,byn (artp.) (13F 2f , [6711780, 1477600] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Pinnberget, Vassbo (artp.) (13F 2g , [6711512, 1484735] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Gruvsjön (12F 7e , [6688167, 1474363] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Lennheden (13F 2e , [6711940, 1471850] ) ,tallhed på sand ,2 ex. ,2016 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687781, 1473336] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Knippboberget O-branten (12F 8d , [66921, 14667] ) ,blandskog ,rikl. ,1987 (AJs)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
S & O om Tuna Hästbergs g:la gruva (13 05 - 14 05 - 15 05) (12F 8d , [66914, 14655] ) ,lövskog,vägkanter,blandskog ,rikl. ,1987 (AJs)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716540, 1470090] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716697, 1474371] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Lybergs klack (13F 4f , [6720953, 1476150] ) ,sydbrant o skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Polystichum lonchitis    Taggbräken
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
300 m V Tunablick ,V om elljusspåret (13F 2g , [67103, 14809] ) , ,1 ex. funnen 1982 av S-E Blom ,1986 (SNy)
Söder Igeltjärn (13F 2g , [6713195, 1481225] ) ,kalkbrott på klipphylla ,2 ex ,2018 (SNy)
Larix decidua    Europeisk lärk
Rämen, båda sidor om Nordviken (12F 7d , [6689, 1465] ) , , 1988 (IAn)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) , , 1988 (IAn)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Picea abies    Gran
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
gethällsklack V och S om (artp.) (12F 9g , [6696428, 1480150] ) , ,1 ,2014 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Pinus sylvestris    Tall
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) , , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Holmtjärn N (23) (artp.) (12F 8e , [6693156, 1470642] ) , ,10 ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689909, 1463861] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Älgberget (artp.) (13F 0c , [6700200, 1463473] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703937, 1462754] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stamåsberget syd. (artp.) (13F 1d , [6709036, 1467738] ) , ,15 ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Simsbodarna S (artp.) (13F 1e , [6706480, 1471337] ) , ,1 ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Juniperus communis ssp. communis    En
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Populus tremula    Asp
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Holmtjärn Omr. 23 (artp.) (12F 8d , [6692615, 1469972] ) , ,3 ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Anders Bertilsson, Stig-Åke Svenson)
N St. Lomtjärn (artp.) (12F 8f , [6693900, 1478727] ) , ,3 stora fina aspar. ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Nyckelmyrbäcken omr.21 (artp.) (12F 9e , [6698791, 1470309] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rommehed trumslagargropen (artp.) (13F 0g , [6701530, 1482635] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Magnus Stenmark)
Simsbodarna S (artp.) (13F 1e , [6706439, 1471460] ) , ,10 ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Salix aurita    Bindvide
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697640, 1468590] ) ,vägkant , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,strand av å , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Salix cinerea    Gråvide
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716407, 1475245] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,3-4 ex ,3-4 ex ,1983 (Bengt Oldhammer)
Salix fragilis    Knäckepil
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Salix herbacea    Dvärgvide
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Salix lapponum    Lappvide
N om Åselby fäbodar ca 1/2 km NV (12F 9d , [66985, 14673] ) ,liten myr,i vitmossa med tuvull , 1989 (IAn)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713391, 1481027] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myrkant , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719682, 1477289] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Salix pentandra    Jolster
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Salix phylicifolia    Grönvide
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ) ,ängs-skogsmark , 2012 (IPt)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719682, 1477289] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Koppar-Kalles,myren (12F 9d , [66955, 14666] ) , , 1989 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Salix x rubens    Grönpil
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Salix triandra    Mandelpil
Lusbäcken nära riksv (13F 1f , [6706722, 1478263] ) ,fuktig ängsmark , 2014 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Mellsta (13F 2f , [6710, 1476] ) ,älvstranden ,enstaka ,1988 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Idkerberget (6695040) (12F 9d , [6695040, 1467670] ) ,på gammal gruvslig , 2014 (SNy)
Salix viminalis    Korgvide
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Myrica gale    Pors
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
St.-LÄrtpussen (artp.) (13F 3e , [6719796, 1474397] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Bäck)
Alnus glutinosa    Klibbal
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697950, 1468210] ) ,kärrkant , 2011 (SNy & IPt)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ) ,ruderatmark gamla järnvägsvallen , 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,strand ,en liten planta ,2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
St. Nyckelmyran omr. 22 (artp.) (12F 9d , [6695830, 1469349] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Dragån (artp.) (12F 9d , [6699053, 1466967] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Dragån (artp.) (12F 9d , [6699053, 1466967] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Issan (artp.) (13F 4e , [6720394, 1472381] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Alnus glutinosa x incana    
Skållberget 1 km Norr (artp.) (12F 9d , [6699000, 1466878] ) , , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Alnus incana    Gråal
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710080, 1483826] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen NR (artp.) (13F 0g , [6704055, 1481326] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Betula nana    Dvärgbjörk
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Gyllbergens NR, Dragbergsstugorna SO (artp.) (12F 9c , [6697378, 1462030] ) ,mosse ,noterad ,2017 (Rikard Anderberg, Maya Edlund)
Dragberget, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697818, 1461561] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Betula pendula    Vårtbjörk
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Betula pubescens    Glasbjörk
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Corylus avellana    Hassel
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ) ,bergrot åt SV ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Knutshyttan (12F 9g , [66965, 14849] ) ,lövskog ,2-3 buskar ,1983 (SSv)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Mellsta mellan älven o campingen (13F 2f , [67108, 14768] ) , ,3 ex. troligen planterade ,1988 (SNy)
Övre Medväga (13F 2f , [67126, 14796] ) ,skogsmark ,c:a 25 buskar ,1986 (SNy)
Tvärstupet S. om (artp.) (12F 8f , [6694401, 1479793] ) , ,2 st bestånd växte på kolmilebotten.har spridit sej från sydväxtberget ut på hygget. ,2015 (Bo karlstens)
Medväga (artp.) (13F 2f , [6711400, 1479800] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Quercus robur    Ek
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall ,1 liten planta ,2015 (IPt & SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ) ,blandskog , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6706006, 1482476] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog ,1 mindr planta ,2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Smäcken (artp.) (13F 0g , [6704471, 1480790] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) , , 1988 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Igeltjärnens kalkbrott (artp.) (13F 2g , [6713246, 1481176] ) ,kalkmarksgranskog vid kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Ficus carica    Fikon
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,på rötslam , 1992 (TLj)
Cannabis sativa    Hampa
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Humulus lupulus    Humle
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Urtica dioica ssp. holosericea    Skogsnässla
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Urtica urens    Etternässla
Skomsarby,Torsångs handelsträdg.i växthusen (13F 1h , [67051, 14862] ) ,växthus på jordgolv o.utanför på jordhögar ,rikl. ,1987 (TLj)
Bistorta vivipara    Ormrot
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Igeltjärnsvägen Borlänge (artp.) (13F 2g , [6711078, 1481553] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Fagopyrum esculentum    Bovete
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,1 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Fågelmyra-tippen (artp.) (13F 2g , [6712555, 1483055] ) ,soptipp ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,havreåker , 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Fallopia japonica    Parkslide
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,i dammen , 2018 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710495, 1476322] ) ,sjöstrand och myr , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,damm , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ) ,åkermark o åkerväg , 2015 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Persicaria minor    Rosenpilört
Sellänget (13F 0f , [6700350, 1476443] ) ,kreaturstrampad strandäng , 2013 (SNy)
Vasssjön (13F 2f , [67129, 14765] ) ,vid stranden ,enstaka ,1994 (SNy)
Polygonum aviculare    Trampört
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Rheum x cultorum    Rabarber
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Rämshyttan (12F 7d , [6687821, 1467525] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ) ,gammal rivningstomt , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,110 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rumex crispus    Krusskräppa
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,vägdike mot häck ,1 ex ,2011 (IPt & SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ornäs (13F 1h , [67096, 14852] ) ,betad vall -ratad ,rikl. ,1988 (TLj)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Atriplex patula    Vägmålla
Ängarna (13F 0f , [67003, 14784] ) ,grusfyllning i hundgård ,rikligt ,1986 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67085, 14814] ) ,på jordhögar ,5-10 ex. ,1987 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,tippmassor,jordhögar,etc. ,fl.rikl. ,1987 (TLj)
Ornäs,Torsångsv.v.jvg-överg. (13F 2h , [67102, 14854] ) ,banvall ,~5 ex. ,1987 (TLj)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Chenopodium album    Svinmålla
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Chenopodium glaucum    Blåmålla
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,Domnarvets Jernverks industritipp , 1986 (SNy)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479132] ) ,ogräs i trädgård , 2014 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [67090, 14791] ) ,som ogräs i trädgårdsland ,10-20 ex. ,1987 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479132] ) ,ogräs i trädgård , 2014 (SNy)
Pusselbo (13F 1f , [6710678, 1475068] ) ,gårdsplan ,flera ex. ,2014 (IPt)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Frostbo (13F 0f , [6701038, 1476711] ) ,trädgård ,enstaka ,2017 (SNy)
Tuna kyrka (13F 0g , [6704221, 1481584] ) ,komposthögar N om kyrkogården , 2014 (SNy)
Lusmyren,intill SJ.s frilastområde (13F 1f , [67060, 14795] ) ,ruderatmark,delvis nyschaktade ytor ,100-tals ,1988 (SNy)
Norra Backa S om OK-macken (13F 1f , [6706795, 1478442] ) ,ruderat mark ,enstaka ,2017 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479132] ) ,ogräs i trädgård , 2014 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker ,enstaka ,2015 (SNy)
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707100, 1481740] ) , ,2 ,2018 (Bengt Oldhammer)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Salsola kali ssp. ruthenica    Rysk sodaört
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,tomatsnår ,några ex ,1992 (TLj)
Amaranthus hybridus ssp. powellii    Grönamarant
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,på rötslam ,enstaka ,1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Portulaca oleracea ssp. sativa    Trädgårdsportlak
Trönövägen 9, villatomt (13F 0g , [6704440, 1481220] ) ,som ogräs i växthus , troligen spridd från trädgårdsodlingen i Karlberg numera nedlagd ( samma ägare ) , rikligt varje år 2004- ,2010 (Mats Larsson)
Karlberg (13F 1f , [6705150, 1477120] ) ,ogräs i grönsaksland på moig mjäla ,10-20 plantor årligen 1997-2002 ,2004 (Mats Larsson)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (artp.) (12F 8c , [6694519, 1464729] ) , , 2015 (Berit RagnéClaes Urban Eliasson, Anders Carlberg)
Cerastium arvense    Fältarv
Sörbo (12F 9h , [6697370, 1486370] ) ,skogsdunge i åker , 2011 (DABS)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Trollsjön (artp.) (12F 9g , [6699211, 1484991] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Långsjön (artp.) (12F 9g , [6699685, 1483750] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697370, 1486370] ) ,skogsdunge i åker , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägkant ,spridd ,2008 (IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711677, 1470907] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Herniaria glabra    Knytling
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,grusplan , 2016 (IPt)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,tomtmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Båtstasjön (13F 2f , [67104, 14764] ) ,badstrand ,"gräsmatta" , 1986 (SNy)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,grusplan , 2012 (IPt)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712521, 1472090] ) , ,25 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Lennhedsåsen (artp.) (13F 2e , [6712919, 1471624] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Koppar-Kalles (12F 9d , [66955, 14666] ) ,vägkanter , 1989 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägdike mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Knutshyttan ,n. kulverten (12F 9h , [66963, 14850] ) , , 1989 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägkant, dike ,rikligt ,2012 (IPt)
Abborsjön V om (artp.) (12F 9f , [6695515, 1479271] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Länsanvägen,Mossbodarna (artp.) (13F 0e , [6703490, 1471160] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Högbergsbacken (södra infarten mot Idkerberget) (12F 9d , [66986, 14687] ) ,vägkanter , 1989 (IAn)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Knippberget O-branten ( 20 16 - 22 18 ) (12F 8d , [66921, 14667] ) ,i sprickor o.i.ansl.t.branta hällar ,ca 50 ex.totalt ,1987 (AJs)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dalsjöberget (13F 1g , [67074, 14849] ) ,hällmark n.toppen ,enst. ,1988 (TLj)
Repbäcken (13F 2e , [6710750, 1474870] ) ,vägslänt ,rikligt ,2003 (IPt)
Solbacka vid riksvägen (13F 2e , [6712, 1472] ) ,sandiga vägslänter ,rikligt o flerst. ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Koppslagårdarna-Gagnbro (13F 2e , [67128, 14725] ) ,vägslänter ,ymnig fl. ,1988 (TLj)
Duvnäs vid riksvägen (13F 2e , [6713, 1471] ) ,sandiga vägslänter ,rikligt o flerst. ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6713790, 1471340] ) ,vägslänt ,t.rikl. ,2003 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Dammsjön V viken (artp.) (12F 9f , [6695206, 1477914] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Gimsbärke (artp.) (13F 3d , [6715573, 1469893] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6706006, 1482476] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Havtrollets NO-sida (13F 2e , [67120, 14744] ) ,liten ravin i åsen ,sparsamt ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden vid Långsjöns västände (13F 2e , [67131, 14710] ) ,torr västvänd åsluttning ,rikligt ,1987 (LBr)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716329, 1475326] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Myosoton aquaticum    Sprödarv
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [67086, 14813] ) ,schaktplan,vid den SV-vända tippkanten ,1 stort ex. ,1987 (TLj)
Sagina nodosa    Knutnarv
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Sagina procumbens    Krypnarv
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,grusplan , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720774, 1474455] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,tippmassor i SV-slänt ,1 stort best. ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Silene dioica    Rödblära
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Silene latifolia    Vitblära
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Mellsta (artp.) (13F 1f , [6709824, 1477084] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Silene nutans    Backglim
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Ornäs vid Kramo (13F 1g , [67098, 14843] ) ,vägslänt ,riklig ,1988 (GRo)
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ) ,åsslänt ,t.riklig ,1991 (JEd)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Silene rupestris    Bergglim
Knippberget O-branten ( 20 16 - 22 18 ) (12F 8d , [66922, 14667] ) ,i sprickor o.i.ansl.t.branta hällar ,rikl.till enst. ,1987 (AJs)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ) ,berghyllor ,rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Silene vulgaris    Smällglim
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708325, 1481270] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712880, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,åkerkant , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ) ,ruderatmark gamla järnvägsvallen , 2018 (SNy)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ) ,åkermark o åkerväg , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Spergularia rubra    Rödnarv
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ) ,naken mark , 1989 (IAn)
Borlänge,Wallingatan v.brandstn (13F 1f , [67073, 14794] ) ,trottoarkant/gatstenar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Borlänge centrum (13F 1f , [67075, 14794] ) ,gatstensbeklädd trottoar ,Wallingatan ,rikl. ,1987 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [6708, 1480] ) , ,fl. ,1987 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,tomtmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Stellaria alsine    Källarv
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Åselby fäbodar (12F 9d , [66982, 14674] ) , , 1989 (IAn)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Åselby fäbodar och Koppar-Kalles (12F 9d , [66982, 14674] ) , ,verkar vara vanlig inom rutan ,1989 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Strandarna mot NV (13F 2e , [67120, 14744] ) ,granskog på S-exp åsslänt ,enstaka ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715006, 1475041] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Issan (artp.) (13F 4e , [6720112, 1472173] ) , ,noterad ,2008 (Anders Wånge Kjellsson)
Stellaria media    Våtarv
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697390, 1486430] ) ,jordhög , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Stellaria nemorum    Lundarv
Högberget (12F 9d , [6697400, 1467850] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,dammkant , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike , 2012 (IPt)
Nuphar lutea    Gul näckros
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,i Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,å , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,i länsbäcken , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjö , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Holmsjöarnas naturreservat (artp.) (13F 0h , [6702690, 1485324] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjö , 2015 (IPt & SNy)
Glitjärn (12F 8d , [66935, 14673] ) , , 1988 (IAn)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,i länsbäcken , 2018 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,damment , 2018 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Borlänge motorstadion (artp.) (13F 2e , [6714140, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö ,riklig ,2006 (Therese Carlsson)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
St.Holmsjökanalen,mot älven,strax SO utloppet (13F 0h , [67028, 14858] ) ,eutrof slättsjö ,rikl. ,1987 (TLj)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Knippberget O-branten (12F 8d , [66920, 14667] ) ,bergrot ,10-tal ,1987 (AJs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Ornäs - Barkargärdet,700 m SV Vreten (13F 1g , [67090, 14833] ) ,f.d.fuktäng ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Havtrollets NO-sida (13F 2e , [67120, 14744] ) ,liten ravin i åsen ,enstaka ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin ,rikligt ,2012 (IPt)
N. Amsberg vid Hemsjöns NV-sida (13F 2f , [67122, 14752] ) ,lövdom. åssluttning , 1991 (JEd)
Nedre Smörtjärn (artp.) (12F 8d , [6692092, 1466237] ) ,kalkbarrskog / , 2004 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.) (12F 8d , [6692142, 1466781] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Kalkbrott (artp.) (12F 8f , [6692898, 1478258] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Thomas Husing)
Lilla Lomtjärn 100 m NO (artp.) (12F 8f , [6693537, 1478930] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,rikligt i sluttning mot långsjön ,2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Mellstavägen (artp.) (13F 2f , [6710906, 1477062] ) , ,noterad ,2017 (Matilda Elgerud)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Hålsfäbodarna, Idkerberget (12F 9d , [6697, 1468] ) ,gammal gles blandskog ,rikligt ,1988 (IAn)
Trontupp (13F 0d , [6704300, 1469700] ) , , 2003 (TRy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Nedom Dalsjöbergets Ö-sida (13F 1h , [67073, 14850] ) ,bergrot,dock ingen övrig rikpåverkan ,fl. ,1988 (TLj)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning ,rikligt ,2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716670, 1474430] ) ,skogsmark ,rikligt ,2012 (IPt)
Svarttjärnsskaret (artp.) (12F 8c , [6693019, 1463359] ) ,rasbrant / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.) (12F 8d , [6692142, 1466781] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692832, 1478002] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Kalkbrott (artp.) (12F 8f , [6692898, 1478258] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Thomas Husing)
Lilla Lomtjärn 100 m NO (artp.) (12F 8f , [6693537, 1478930] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Ormpussen SV. om (artp.) (12F 8f , [6694027, 1479019] ) ,i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster. ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Ormpussen (artp.) (12F 8f , [6694038, 1479069] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Tvärstupet S. om (artp.) (12F 8f , [6694401, 1479793] ) , , 2015 (Bo karlstens)
Kopparkalles 500 m SO (artp.) (12F 9d , [6695118, 1467055] ) ,rasbrant / kalkbarrskog , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högsveden, ostsluttning (artp.) (12F 9d , [6695161, 1467033] ) ,sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Norsberget (artp.) (12F 9d , [6697724, 1469438] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Nyckelmyran (artp.) (12F 9e , [6696290, 1471040] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stora Nyckelmyran (artp.) (12F 9e , [6696330, 1471080] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Murbodäljorna (artp.) (12F 9e , [6698768, 1474335] ) ,ravin / gransumpskog , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Ulubergssjön (artp.) (12F 9e , [6699173, 1470829] ) ,barrskog / , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Tvärstupet öster (artp.) (12F 9f , [6695069, 1479265] ) ,bergbrant / , 2003 ((sks), Thomas Husing)
Snöberget 300 m söder (artp.) (12F 9f , [6695322, 1478816] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Dammsjön N. om (artp.) (12F 9f , [6695346, 1478866] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
NV Sjöberget (artp.) (13F 0d , [6704145, 1469132] ) ,barrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Norr Hemtjärnen (artp.) (13F 2d , [6714465, 1469469] ) ,brink / sekundär lövnaturskog , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Båtstad (artp.) (13F 2f , [6710310, 1476509] ) , , 2015 (Solgerd Skoog JohanssonBo Johansson)
Äldre skogsskifte Begebo (artp.) (13F 2g , [6710311, 1482259] ) , ,4 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lars-Erik Nilsson)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
NV Ornäs (artp.) (13F 2g , [6710477, 1484718] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Ornäs, V om Hägnaden (artp.) (13F 2g , [6710654, 1484830] ) ,örtrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Sallbromyran 300 m NO (artp.) (13F 3e , [6717301, 1472251] ) ,skogliga småvatten / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Björnbergsklack (artp.) (13F 3f , [6717131, 1476354] ) ,rasbrant / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6716050, 1470355] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Alderbäcken (artp.) (13F 0f , [6703244, 1478909] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6704050, 1481408] ) , ,noterad ,2016 (Krister Fredriksson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Plättbacken, Tjärnaberget (13F 1f , [67080, 14770] ) ,svallsand mln tallskog o.staket mot parkering ,1 ex.med 3 blommor ,1986 (SNy)
Dalsjöberget (13F 1g , [67072, 14849] ) ,tallskog av hällmarkskaraktär ,6 ex.i blomm + en del blad ,1987 (LNi)
Dalsjöberget (13F 1g , [67073, 14849] ) ,tallskog ,11 ex ,2005 (Ulla Dahlkvist, Anita Svensson, Inger Cederberg)
Lennheden (13F 2e , [6712351, 1470974] ) ,sandig skogsmark ,15-tal plantor ,2009 (IPt ,SNy)
Sifferbo-Gimsbärke ,ca 100 m från sockengränsen till Gagnef (13F 3d , [6715280, 1469170] ) ,järnvägsbank i diket ,några ex. ,2005 (Edner Lindman)
Rommehed, Trumslagargropen (DF) (13F 0g , [67017, 14826] ) ,tallskog i åsgrop ,6 ex. med 1 blomma ,1986 (SNy)
Rommehed, Tunets idrotsplats (DF) (13F 0g , [67025, 14825] ) ,gles tallskog på åsen ,1 ex. med 5 blommor ,1986 (SNy)
Lennheden (DF) (13F 2e , [6711818, 1471534] ) ,kraftledningsgata ,123 blommande ex. ,1986 (SNy , TLj)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.) (13F 1g , [6707349, 1484904] ) , ,8 plantor/tuvor ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.) (13F 1g , [6707349, 1484904] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.) (13F 1g , [6707349, 1484904] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget (artp.) (13F 1g , [6707355, 1484955] ) , ,10 plantor ,2010 (Sören Nyström)
Ö Dalsjöberget (artp.) (13F 1g , [6707535, 1484973] ) ,barrnaturskog / barrnaturskog , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Kraftledningsgata Lennheden (artp.) (13F 2e , [6711800, 1471500] ) , ,80 plantor/tuvor ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6711818, 1471534] ) , ,100 plantor ,2010 (Sören Nyström)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6711888, 1471797] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Hean Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712348, 1471076] ) , ,15 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Hean, Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712364, 1471118] ) , ,22 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Hean vid Segrovägen, Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712367, 1471114] ) , ,33 plantor ,2010 (Sören Nyström)
Hean, Lennheden (artp.) (13F 2e , [6712389, 1471087] ) , ,10 plantor/tuvor ,2018 (Maja Wressel)
Sifferbo-Gimsbärke, 100 m från sockengränsen till Gagnef (artp.) (13F 3d , [6715285, 1469175] ) , ,10 plantor ,2010 (Sören Nyström)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Vatthammar (13F 0g , [6703540, 1480730] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,strand , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Caltha palustris    Kabbleka
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695548, 1472942] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 187 (artp.) (12F 9f , [6698435, 1476093] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Lilla Holmsjön (artp.) (13F 0h , [6702644, 1485475] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715379, 1471774] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Clematis tangutica    Gullklematis
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,1 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Fågelmyra-tippen (artp.) (13F 2g , [6712555, 1483055] ) ,soptipp ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Ranunculus cassubicus    Lundsmörblomma
Övre Medväga längs stig mot älven (13F 2f , [67124, 14794] ) ,lundartad lövskog nedanför överiven tomt ( det.Riksmuseet belägg d:o) ,~100 ex. ,1987 (SNy)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike ,t.rikligt ,2012 (IPt)
Ranunculus lingua    Sjöranunkel
Dalsjö vid Dalbäcken (13F 1g , [67084, 14838] ) ,längs dike/å ,rikl. ,1988 (TLj)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ) ,strand o vattenmiljö , 2018 (SNy)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [67036, 14824] ) ,kärr ,enst. ,1986 (SNy)
Lusmyren (13F 1f , [6705, 1479] ) ,ruderatmark ,i pölar på jordtipp ,100-tals ,1986 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Dalsjö mot Alsbäck v.Dalbäckens kulvert (13F 1g , [67073, 14835] ) ,bäckslänt mot trädesåker o.på trädan ,~25 ex. ,1987 (TLj)
Frostbrunnsdalen (DF) (13F 0g , [67036, 14817] ) ,längs dammen ,enst. ,1986 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,lertippen , 1980 (Bengt Oldhammer)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Sörbo (12F 9h , [66976, 14863] ) ,oslåttad gräsmark invid gården ,några ex. ,1987 (SSv)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ) ,åsslänt ,t.riklig ,1991 (JEd)
Berberis thunbergii    Häckberberis
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Berberis vulgaris    Berberis
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Chelidonium majus    Skelört
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ) ,blomrabatt som ogräs , 2011 (IPt)
Barkargärdet,längs gamla vägen (13F 1g , [67091, 14813] ) ,syrensnår o.a. i diken ,rikl. ,1988 (TLj)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Fumaria officinalis    Jordrök
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Barberget (artp.) (13F 1g , [6708970, 1482575] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Mellsta (artp.) (13F 1f , [6709824, 1477084] ) ,vid järnvägen , 1980 (Bengt Oldhammer)
Alliaria petiolata    Löktrav
Forsa längs Kvarnsvedsvägen nära Forsa klack (13F 1f , [67096, 14793] ) ,vägkant o häck vid bebyggelse ,ca 100 ex ,1988 (SNy)
Forsa v.skolan mot Kvarnsvedsvägen (13F 1f , [67097, 14792] ) ,häck ,1 stort bestånd ,1988 (TLj (enl.SBm))
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Långsjöskogen (artp.) (13F 0g , [6700484, 1483278] ) , , 2014 (Stig-Åke Svenson)
Arabis glabra    Rockentrav
Gimsbärke, nedom "Drakstugan" (13F 2e , [67147, 14704] ) ,grässlänt mln väg o. åker ,1 ex. ,1987 (TLj)
Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav
Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ) ,på gammal kalkhaltig gruvvarp ,50-100 ex ,1988 (SNy)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Mellsta ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710990, 1476900] ) ,älvstrand , 2012 (IPt)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1991 (Bengt Oldhammer)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Berteroa incana    Sandvita
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Brassica juncea    Sareptasenap
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,enstaka ex. ,2002 (ASn & JEd)
Brassica napus    Raps
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Idkerberget (12F 9d , [66956, 14681] ) ,vägkant vid ankdammen ,6-7 ex ,1988 (IAn)
Sörbo (12F 9h , [6697390, 1486430] ) ,jordhög ,rikligt ,2011 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bomsarvet f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,f.d.banvall på sand ,enst. ,1987 (TLj)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbodar ,källa SO om dammen (12F 9d , [66981, 14673] ) ,sumpigt (bottenlöst!) , 1989 (IAn)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710080, 1483826] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,fåtal ,2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Skållberget 1 km Norr (artp.) (12F 9d , [6699000, 1466878] ) , , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Skalsberget 1 km S (artp.) (13F 3d , [6716258, 1469543] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Sallbromyran 300 m NO (artp.) (13F 3e , [6717301, 1472251] ) ,skogliga småvatten / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Källarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719688, 1473186] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Erkers Holme 100 m V (artp.) (13F 4e , [6723027, 1472364] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Cardamine hirsuta    Bergbräsma
Skomsarby,Torsångs handelsträdg.i växthusen (13F 1h , [67051, 14862] ) ,växthus på jordgolv ,mkt.rikl.med rik fröspridning ,1987 (TLj)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,4 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Descurainia sophia    Stillfrö
Staden , Sveagränd (13F 1f , [6707850, 1479550] ) ,trottoarkant , 2011 (IPt)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [6708, 1480] ) ,ruderatmarker ,spridd ,1987 (SNy)
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [6708, 1481] ) ,schaktad ruderatöken ,enst. ,1987 (TLj)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Erophila verna    Nagelört
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
St Tuna kyrka (13F 0g , [6704075, 1481608] ) ,kyrkogårdsmuren , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker ,rikligt på i övrigt kala fläckar ,2015 (SNy)
Båtstasjöns badstrand (13F 2f , [67104, 14764] ) ,sandig mark med gles veg. ,100-tals ,1988 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Hesperis matronalis    Hesperis
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714340, 1471150] ) ,järnvägsbank , 2014 (IPt)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Isatis tinctoria    Vejde
Idkerberget (12F 9d , [66951, 14679] ) ,på bioslam ,enstaka ,1986 (IAn)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Borlänge bangård v.stickspår (13F 1f , [6706, 1479] ) ,jvg-grus ,enst. ,1987 (TLj)
Borlänge jvstation vid perrongen (13F 1f , [67073, 14792] ) ,banvall ,enst. ,1987 (SNy)
Dalen (13F 1f , [6707582, 1479730] ) ,trottoarkant ,ca 15 ex. ,2011 (IPt)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67083, 14801] ) ,vid banvall,ämnesslipen ,~100 ex ,1987 (SNy)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6707750, 1479380] ) , ,1 ,1988 (Johan Niss)
Matthiola longipetala    Grekisk lövkoja
Lusmyren (13F 1f , [6705, 1479] ) ,på utfyllnad , 1980 (BOr)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,belägg skickat till herbarium, naturhistoriska , 1980 (Bengt Oldhammer)
Neslia paniculata    Korndådra
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Rorippa palustris    Sumpfräne
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14842] ) ,fuktig åkermark ,100-tals ,1986 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,bäckdråg , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Thlaspi arvense    Penningört
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,gräsmatta ,100-tals ,1988 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
SO Hansgårdarna (12F 9g , [66980, 14835] ) ,åkerkant ,allmän ,1989 (THe)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Bysjön,Sjöberget (artp.) (13F 2f , [6712570, 1477720] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Bäck)
Sarracenia purpurea    Flugtrumpet
Gerus, 1 km österut (13F 3e , [6715407, 1471852] ) ,myr ,många ex på en tuva samt några spridda (6 nov) ,2017 (IPt & Inga-Lill Paulsen Andersson)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Drosera anglica    Storsileshår
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Abborsjön (artp.) (12F 9f , [6695455, 1479578] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Drosera intermedia    Småsileshår
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myr , 2015 (IPt & SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721336, 1474162] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Sedum acre    Gul fetknopp
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget ,Kontorsvägen (12F 9d , [66957, 14680] ) , ,rikl. ,1989 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ) ,på hällar , 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Sedum aizoon    Gyllenfetblad
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Bomsarvet.v.f.d.jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,grushög intill gamla banvallen ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Sedum album    Vit fetknopp
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt ,rikligt ,2011 (IPt & SNy)
Gyllkya (13F 0e , [6701570, 1473260] ) ,på hällar efter vägen ,t.rikl ,1990 (TLj)
Floda by i vägskärning Idkerbergsvägen (13F 0e , [67016, 14733] ) ,hällmarker ,rikl. ,1987 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Sedum annuum    Liten fetknopp
Knippberget O-branten (12F 8d , [66921, 14667] ) ,på brant häll ,rikl. ,1987 (AJs)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ) ,på hällar , 1986 (SNy)
Bergeby längs vägen intill kaserner (13F 1g , [67099, 14815] ) ,hällmark ,~50 ex. ,1987 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Hylotelephium spectabile x telephium ssp. maximum    Höstkärleksört
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Åselby fäbodar,SO om dammen (12F 9d , [66981, 14673] ) , , 1989 (IAn)
Åselby fäbodar (12F 9d , [66982, 14676] ) ,surdrag ,bland nässlor ,ca 1 m2 ,1988 (IAn)
SO Hansgårdarna (12F 9g , [66980, 14835] ) ,våt örtrik mark v.bäck ,t.allmän ,1989 (THe)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Ormpussen (artp.) (12F 8f , [6694038, 1479069] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Tvärstupet (artp.) (12F 8f , [6694481, 1479507] ) ,lågörtgranskog , 2014 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson, Janolof Hermansson)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Murbodäljorna (artp.) (12F 9e , [6698768, 1474335] ) ,ravin / gransumpskog , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Alderbäcken (artp.) (13F 0f , [6703244, 1478909] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Stora Tuna kyrka, 0,3 km SV-ut. Frostbrunnsdalens NR (artp.) (13F 0g , [6703584, 1481636] ) , ,noterad ,2017 (Henry Åkerström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6704050, 1481408] ) , ,noterad ,2016 (Krister Fredriksson)
Barberget (artp.) (13F 1g , [6708970, 1482575] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Broängesbäcken (artp.) (13F 2e , [6713429, 1472869] ) ,ravin / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Mellstadalen (artp.) (13F 2f , [6710765, 1476774] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Bäck)
Källarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719688, 1473186] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Saxifraga adscendens    Klippbräcka
Hönsarvsberget nära Ötjärn (13F 2g , [67128, 14819] ) ,översilad kalkklippa i exponerat läge ,ett 10-tal ex ,2003 (TLj)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark ,spridd på flera lokaler ,2015 (IPt)
Tolsbo (13F 0f , [6700410, 1479540] ) ,i vägskärning ,ca 20 ex ,1997 (TLj)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget ,Hålsfäbodarna S delen (12F 9d , [6697, 1468] ) ,liten myr (kärr?) , 1989 (IAn)
Hålsfäbodarna,myen nedanför NO (12F 9d , [66975, 14684] ) , , 1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Vägskäl m L. och St. Spånsan (artp.) (12F 8c , [6694928, 1462190] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Ledningsvägen Tvärstupstjärn (artp.) (12F 8f , [6694408, 1479065] ) , ,30 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Länsansvägen (artp.) (13F 0e , [6703510, 1471111] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Mossbodarna (artp.) (13F 0e , [6704158, 1470847] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Kraftledningsgata Prans (artp.) (13F 1d , [6705425, 1467549] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Issan (artp.) (13F 4e , [6720394, 1472381] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Philadelphus coronarius    Doftschersmin
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant ,1 stor buske ,2011 (SNy & IPt)
Ribes alpinum    Måbär
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Dalsjön (artp.) (13F 1h , [6707549, 1485027] ) ,klippbrant , 2009 (Janolof Hermansson)
Ribes aureum    Gullrips
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,igenväxande sopmassor ,1 gml buske ,1987 (TLj)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,fåtalig ,2005 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Kvarnsveden (13F 2f , [6710910, 1478662] ) , , 2017 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant ,rikligt ,2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant ,1 ex. ,2006 (IPt & JEd)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,vägkant, avfartsficka ,rikligt ,2006 (IPt & JEd)
O om Gerus, Issanvägen (13F 3e , [6715335, 1471562] ) ,vägkant ,rikligt ,2018 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall ,rikligt spridd, dominerande kåpa i rutan ,2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716632, 1470241] ) ,skogsväg ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,fritidsområde ,rikligt ,2012 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Tuna Hästberg, mln Laxsjövägen och Gruvvägen, c:a 200 m från korsvägen mot Laxsjön (12F 8d , [66909, 14656] ) ,ängsmark ,belägg Naturhistoriska riksmuseet ,2000 (OSt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) , skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg ,t.riklig ,2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägdike ,rikligt ,2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709560, 1470610] ) ,vägkant skogsväg ,massvis , helt dominerade kåpa ,2009 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,betesmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter ,sparsamt ,2005 (JEd & IPt)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Högberget (12F 9d , [6697400, 1467850] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,skogsmark,liten bäckkant , 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägdike , 2005 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [6692680, 1473360] ) ,gräsmark , 2009 (IPt)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [6699950, 1466530] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark , 2009 (IPt)
Gallsbo (12F 9e , [6699980, 1474840] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704010, 1465230] ) ,ängsmark mellan väg och ån , 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [6709550, 1481260] ) ,slänt ,några ex ,2006 (IPt)
Repbäcken (13F 2e , [6710770, 1474740] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,vägkant, avfartsficka , 2006 (IPt & JEd)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Möckelmyran vid landsvägen (13F 2f , [6714370, 1476100] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [6715800, 1475950] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695628, 1473250] ) ,skogsbilvägkant, (se bilder) ,stor planta helt naturaliserad, riklgt blommande, ( planterad ? ) ,2013 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
1200 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707447, 1465378] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [6709550, 1481260] ) ,slänt ,några ex ,2006 (IPt)
Repbäcken (13F 2e , [6710770, 1474740] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,vägkant, avfartsficka , 2006 (IPt & JEd)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,tomtmark , 2009 (IPt)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [6715800, 1475950] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2013 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6703960, 1465270] ) ,ängsmark ,enstaka ,2006 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Vatthammar (13F 0g , [6703620, 1481050] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Rommetravet, innerplan (13F 0g , [6703630, 1483100] ) ,grässlänt mot ridbanan ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714910, 1477840] ) ,vägkant mot tomtmark ,ca 20 ex spritt på 5 m2 ,2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,fåtal ,2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke ,några plantor ,2012 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6716050, 1470355] ) ,ängsmark , 2012 (IPt)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall ,rikligt ,2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer ,rikligt ,2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [6699950, 1466530] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2013 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704010, 1465230] ) ,ängsmark mellan väg och ån ,spridd i hela bruket ,2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter ,t.rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken ,rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Vatthammar (13F 0g , [6703540, 1480730] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg ,rikligt ,2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Nygårdsravinen (13F 1f , [6706860, 1477850] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [6709550, 1481260] ) ,slänt ,några ex ,2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,gammal ängsmark ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Kvarnsveden (13F 2f , [6710830, 1478559] ) ,gräsytor ,spridd ,2017 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Kvarnsveden, Kvarnforsplan (13F 2f , [6710972, 1478522] ) ,gräsmatta , 2017 (IPt)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant ,spridd i rutan, många lokaler ,2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716632, 1470241] ) ,skogsväg ,rikligt ,2012 (IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,fritidsområde ,rikligt ,2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken ,rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,tomtmark , 2009 (IPt)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ) ,hävdad ängsmark , 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [6692680, 1473360] ) ,gräsmark , 2009 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ) ,vägkanter, tomtmark , 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ) ,gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [6699950, 1466530] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark , 2009 (IPt)
Gallsbo (12F 9e , [6699980, 1474840] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ) ,vägslänt , 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ) ,ängsmark mellan skogsbilväg och sjö , 2006 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704010, 1465230] ) ,ängsmark mellan väg och ån , 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ) ,gammal fäbodvall , 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ) ,vägslänter , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ) ,vägkant skogsväg , 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,daggkåperik ängsmark , 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Repbäcken (13F 2e , [6710770, 1474740] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,vägkant, avfartsficka , 2006 (IPt & JEd)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Möckelmyran vid landsvägen (13F 2f , [6714370, 1476100] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsbilvägkant , 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [6715800, 1475950] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6703960, 1465270] ) ,ängsmark ,enstaka ,2006 (IPt)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [67046, 14788] ) ,lövskog ,enst. ,1986 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ) ,skogsmark och öppen skidbacke , 2014 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ) ,lövskog , 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
N om Bullerforsen (13F 2f , [67105, 14797] ) ,älvnipa i kraftledningsgata , 1988 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [67157, 14761] ) ,skogsbryn ,rikl. ,1986 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Potentilla anserina    Gåsört
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,grusplan , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716019, 1470339] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Söder om Dala Airport (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Österby ängsbackar (13F 0g , [67045, 14825] ) ,beteshage, i en enbuske! (fågelspridd?) ,1 ex. ,1988 (TLj)
Crataegus monogyna    Trubbhagtorn
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Fragaria moschata    Parksmultron
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Ornäs v.Kråktorp (13F 1g , [67090, 14847] ) ,vägdike ,~10 m2 ,1988 (TLj)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Fragaria vesca    Smultron
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702067, 1480532] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Dammsjön utloppet (artp.) (12F 8f , [6694683, 1478244] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Geum rivale    Humleblomster
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrkant , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716697, 1474371] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Tvärstupet (artp.) (12F 8f , [6694481, 1479507] ) ,lågörtgranskog , 2014 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson, Janolof Hermansson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Geum urbanum    Nejlikrot
Tuna Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [66914, 14654] ) ,på gråbergsslig i kanten av igenväxande torrbacke ,c:a 10 ex. ,1987 (AJs)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ) ,här o.var i buskage på tomten , 1989 (IAn)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698280, 1467650] ) ,f.d.fäbodvall ,fåtal ,2008 (IPt)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699327, 1476555] ) , ,noterad ,1986 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ) ,ruderatmark gamla järnvägsvallen , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Potentilla erecta    Blodrot
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Dammsjön S. vid väg (artp.) (12F 8f , [6694687, 1478170] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Borlänge C, Borganäsvägen på rivningstomt (13F 1f , [67074, 14794] ) ,rivningstomt ,1 stor rugge (20 ex?) ,1988 (TLj)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ) ,vägkant liten skogsväg , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Prunus avium    Sötkörsbär
Mjälga (artp.) (13F 1g , [6707338, 1480410] ) ,små ex, på ödetomt, varav ett flyttades till oljonsbyn orsa. , 1999 (Bengt Oldhammer)
Prunus cerasus    Surkörsbär
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön (artp.) (13F 0h , [6702644, 1485475] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Rosa canina    Stenros
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Rosa glauca    Daggros
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ) ,vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant ,1 stor buske ,2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Rosa x kamtschatica    Kamtjatkaros
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rosa rugosa    Vresros
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ) ,vägkant ,flera små plantor ,2009 (IPt)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,igenväxande sopmassor ,flera stora snår ,1987 (TLj)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros
Lennheden, Långsjön (13F 2e , [67131, 14711] ) ,längs stig efter stranden , 1986 (SNy)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Bomsarvet, f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,jordmassor vid gamla banvallen ,3 stora ex. ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsan (12F 8c , [6694886, 1462948] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713391, 1481027] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715379, 1471774] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Rubus saxatilis    Stenbär
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsan (12F 8c , [6694786, 1462916] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715949, 1470627] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rubus idaeus    Hallon
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.) (12F 7e , [6687246, 1470802] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 187 (artp.) (12F 9f , [6698435, 1476093] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,50 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Borlänge flygplats (artp.) (12F 9h , [6699289, 1485128] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,strand av å , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sorbus intermedia    Oxel
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog ,1 litet träd ,2011 (SNy & IPt)
Gerusberget (artp.) (13F 3e , [6715969, 1470599] ) ,blåbärsgranskog ,1 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Spiraea x cinerea    Hybridspirea
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Spiraea japonica    Praktspirea
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Högberget,längs skogsvägen mot Åselby fäb. (12F 9d , [66981, 14681] ) , ,allmän inom atlasrutan (vägkanter o ruderatmark) ,1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Sörbo,Gustafsvägen (12F 9h , [6697, 1486] ) ,sandiga vägkanter ,rikl. ,1987 (TLj)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge stn, både N- o S-ut (13F 1f , [6707, 1479] ) ,jv-banken ,riklligt ,1987 (JEd)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge tågstation (13F 1f , [6707341, 1479128] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708325, 1481270] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Bomsarvet, f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,sandig gammal banvall ,rikl. ,1987 (TLj)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.) (12F 7e , [6687246, 1470802] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel
Borlänge rangerbangård (13F 1f , [67067, 14789] ) , , 2004 (BJn)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Lennheden, vid Långsjöns västände (13F 2e , [67131, 14710] ) ,torr, västvänd åsluttning med lövskog och öppna piprörsytor ,ett par ex ,1987 (LBr)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720864, 1472727] ) ,vägkant ,några ex ,2014 (SNy)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Sörbo (12F 9h , [6697779, 1486113] ) ,ängamark ,stort bestånd ,2011 (DABS)
Sörbo, ca 1930-t (Fnd, meddelat som backvial) * (12F 9h , [66976, 14861] ) ,i byvägkant och åkerren, 1987 (SSv) * ,riklig på åtminstone 10 m2 ,1989 (JEd)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712880, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Dammsjön S. vid väg (artp.) (12F 8f , [6694687, 1478170] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711640, 1470730] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,150 ,2010 (Magnus Stenmark)
bro väg ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 193 (artp.) (13F 0f , [6704704, 1477672] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Dammsjön utloppet (artp.) (12F 8f , [6694683, 1478244] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,2020 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6708241, 1481322] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Bysjön,Sjöberget (artp.) (13F 2f , [6712570, 1477720] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,150 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Tuna Hästbergs g:la gruva ( 14 03 - 14 05 ) (12F 8d , [66914, 14654] ) ,botten av dagbrott, öppen torrbacke,snår ,rikl. ,1987 (AJs)
Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ) ,på gammal kalkhaltig gruvvarp ,rikligt ,1988 (SNy)
Lathyrus vernus    Vårärt
Knippboberget O-branten (12F 8d , [66920, 14667] ) ,bergrot,rel fuktig blandskog ,flera 10-tal ,1987 (AJs)
Knippboberget O-branten (12F 8d , [66922, 14667] ) ,bergrot,rel fuktig blandskog ,flera 10-tal ,1987 (AJs)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Svarttjärnsskaret (artp.) (12F 8c , [6693019, 1463359] ) ,rasbrant / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Nedre Smörtjärn (artp.) (12F 8d , [6692092, 1466237] ) ,kalkbarrskog / , 2004 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.) (12F 8d , [6692142, 1466781] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Kopparkalles 500 m SO (artp.) (12F 9d , [6695118, 1467055] ) ,rasbrant / kalkbarrskog , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högsveden, ostsluttning (artp.) (12F 9d , [6695161, 1467033] ) ,sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
bro väg ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 193 (artp.) (13F 0f , [6704704, 1477672] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Dammsjön utloppet (artp.) (12F 8f , [6694683, 1478244] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,60 ,2012 (Magnus Stenmark)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695615, 1472614] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Domnarvets järnverk på hyttsidan (13F 1g , [6708, 1480] ) , ,100-tals ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,2000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Repbäcken fd station (artp.) (13F 2e , [6710822, 1474644] ) ,stationsmiljö ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Medicago lupulina    Humleluzern
Allmän på de flesta ruderatmarker i Borlänge ( , ) , ,1986 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Idkerberget, gruvområdet (12F 9d , [6695, 1468] ) ,slänt med makadam , 1988 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,grusplan , 2016 (IPt)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Gylle mot SO fl. (13F 1g , [6705, 1480] ) ,vägkanter,gräsmark , 1988 (JEd)
Islingby (13F 1g , [6707754, 1481174] ) ,vägslänt ,rikligt ,2012 (BOr)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [6708, 1480] ) ,på ruderatplatser ,fl. ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6708241, 1481322] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Medicago falcata    Gullusern
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [67086, 14813] ) ,tippkant på schaktöken ,~1 m2 ,1987 (TLj)
Medicago sativa ssp. sativa    Blålusern
Bergebo motionscentral (13F 2g , [67102, 14815] ) ,ruderatmark ,1000-tals ,1986 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1982 (Bengt Oldhammer)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer ,massvis ,2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697640, 1468590] ) ,vägkant , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
NO om Norans bruk (13F 0d , [6704650, 1465670] ) ,vägkanter nyetablerat fritidsområde ,rikligt ,2006 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [6708, 1480] ) , ,ymnigt ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke dammkrön (13F 3e , [6716138, 1470640] ) ,bruksvägkant , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692856, 1477953] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,11000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6708241, 1481322] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [6708, 1481] ) ,tippkant på schaktöken ,flera bestånd ,1987 (TLj)
Domnarvets järnverk på hyttsidan (13F 1g , [67083, 14800] ) , ,enstaka ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Trifolium arvense    Harklöver
Forssa centrum (13F 1f , [6708799, 1479408] ) ,mellan gatstenar i parkeringen , 2014 (SNy)
Mjälga (artp.) (13F 1g , [6707338, 1480410] ) , ,5 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Trifolium aureum    Gullklöver
Dalsjö (13F 1h , [6707980, 1485060] ) ,i linda ,riklig ,1992 (TLj)
Skärsjö/Flygfältsrakan (artp.) (12F 9h , [6698585, 1486060] ) , ,500 plantor/tuvor ,2016 (Uno Skog)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Trifolium medium    Skogsklöver
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687781, 1473336] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Dammsjön vägen (artp.) (12F 8f , [6694736, 1478412] ) , ,3 ,2015 (Bo karlstens)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Trifolium pratense    Rödklöver
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Dammsjön utloppet (artp.) (12F 8f , [6694683, 1478244] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Trifolium repens    Vitklöver
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,50 ,2012 (Magnus Stenmark)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Spånsan (12F 8c , [6694886, 1462948] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
>10 lokaler (12F 9d , ) , ,frekvens allm. , 1988 (IAn)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,bäckdråg , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716407, 1475245] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Länsansvägen (artp.) (13F 0e , [6702096, 1471570] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Kraftledningsgata Prans (artp.) (13F 1d , [6705425, 1467549] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Vicia cracca    Kråkvicker
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67072, 14791] ) ,järnvägsområde ,ljuslla färg ,2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Exuln (artp.) (13F 2f , [6714172, 1477586] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708751, 1479059] ) ,på schakt efter nedlagd fiberkabel , 2017 (SNy)
Vicia angustifolia var. angustifolia    Liten sommarvicker
Borlänge flygplats v.SÖ banändan intill Skärsjövägen (12F 9h , [66994, 14851] ) ,torr ljunghed ,10-15 ex. ,1987 (TLj)
Vicia sepium    Häckvicker
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Knippboberget ,O-branten (12F 8d , [6692, 1466] ) , ,~10 ex. ,1986 (AJs)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxande tomtmark ,rikligt ,1988 (IAn)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Spånsanberget (artp.) (12F 9c , [6696018, 1463086] ) ,vid lövbrändan ,vid lövbrändan som väl ligger här nånstans, intill eldstad till gammal kolarkoja står det i ant.boken ,1990 (Bengt Oldhammer)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67083, 14800] ) ,på barkhög med flenört,pipdån o.harstarr ,5-10 ex. ,1987 (SNy)
Grönsjöberget 1,5 km NV Ornäs (13F 2g , [67112, 14832] ) ,gamla kalkbrott ,fl. ,1987 (TLj)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Högsveden, ostsluttning (artp.) (12F 9d , [6695161, 1467033] ) ,sluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Oxalis acetosella    Harsyra
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702067, 1480532] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Dammsjön N. om (artp.) (12F 9f , [6695325, 1478823] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjöns västra del (artp.) (12F 9g , [6699960, 1483340] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Erodium cicutarium    Skatnäva
700 m SO Koppslahyttan (12F 9f , [66958, 14769] ) ,vägkant till gård,torrt o solbelyst ,rikl. ,1990 (THe)
Byväg 400 m Ö Sellnässjön (12F 9f , [66999, 14776] ) ,vägkant,torrt o solbelyst ,rikl. ,1990 (THe)
Ö om Långsjön (12F 9g , [66999, 14840] ) ,potatisland ,enst. ,1986 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,åkerkant , 2011 (DABS)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14861] ) ,sandig åkerkant , 1989 (JEd)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14863] ) ,oslåttad gräsmark invid gården ,några ex. ,1987 (SSv)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,havreåker , 2012 (DABS)
Rivoli vid jvgbro (13F 1f , [67080, 14795] ) ,som ogräs i rabatter ,rikl. ,1986 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ) ,gräsmatta,tomtmark ,10-tal ex ,2009 (IPt)
Lennheden N. Långsjön (13F 2e , [67128, 14718] ) ,kornåker på sand ,rikligt ,1987 (LBr)
Mellsta (artp.) (13F 1f , [6709824, 1477084] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Övre Tjärna i kornåker (på sand) (13F 1f , [67087, 14773] ) , ,rikl. ,1987 (SNy)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
St. Kastasjön S om Myggsjön (12F 7e , [66888, 14716] ) ,på nyupptaget hygge i granskog, vid brännfläckar efter riseldning, ej i brännfläckarna mot myren ,ca 20 plantor ,1992 (Å. Jansson: SSv)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Fågelbergets sydsluttning (13F 2g , [67118, 14823] ) ,frötallhygge, ca 25 ex 1982 (SBm) * 0! 1984 (SBm&SNy) * svedjebränning på 100 m2, på hösten ca 250 groddplantor, 1985 (SNy) * ca 100 blommande ex 1986 (SNy) * ,5 blommande ex, flera småplantor ,1987 (GRo)
Hönsarvsberget, 1921 (G. Edén: DAHLG.1943) * N om motionscentralen (13F 2g , [6710, 1481] ) ,mark-berett frötallshygge ,10-tals ex 1986 (SBm, SNy) * 1 blommande ex ,1987 (GRo)
Geranium pratense    Ängsnäva
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
SÖ Fågelberget (13F 2g , [67121, 14834] ) ,vägkant ,ca 25 ex. ,1988 (GRo)
Geranium pusillum    Sparvnäva
NV om kyrkan vid Wallingårdens SV-hörn (13F 0g , [67040, 14815] ) ,gräsmatta ,några m2 ,1991 (JEd)
Geranium pyrenaicum    Skuggnäva
Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ) ,trädgård som ogräs i rabatt och gräsmatta ,flertal ex ,2009 (IPt)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Geranium robertianum    Stinknäva
Tuna Hästbergs g:la gruva, N dagbrottet (12F 8d , [66914, 14653] ) ,botten av dagbrott ,20-tal ex. ,1987 (AJs)
Knippboberget, O-branten (12F 8d , [66921, 14667] ) ,i ansl.t.stora hällar ,rikl. (20 16 5 ex.) ,1987 (AJs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ) ,bergrötter o.rasmark ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Dalsjöberget (13F 1h , [67074, 14850] ) ,stenskravel nedom branten ,enst. ,1988 (TLj)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692952, 1478180] ) ,gammal kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Utendal eft.landsvägen (13F 1g , [67060, 14835] ) ,vägslänt ,~1 m2 ,1987 (TLj)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (artp.) (13F 0g , [6700287, 1483366] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Petrus Tengnér)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Tropaeolum majus    Indiankrasse
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Linum catharticum    Vildlin
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ruderatmarker v.gamla gruvan (kalklinser finns i berget) ,rikl. ,1987 (SNy)
Tuna Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [66915, 14655] ) ,igenväxande torrbackar,vägkant ,t.rikl. (3 grupper inom c:a 50 m) ,1987 (AJs)
Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ) ,på gammal kalkhaltig gruvvarp ,rikligt ,1988 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högbergsbacken N om Idkerberget,mitt för vattenverket (12F 9d , [66974, 14687] ) ,vägkant , 1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike ,rikligt ,2013 (IPt)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Ornäs, banvallen 100 m SV f.d. stn (13F 1h , [67099, 14850] ) ,fuktigt jvg-dike ,några tiotal ,1987 (TLj)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712186, 1481172] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692856, 1477953] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Linum usitatissimum    Lin
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark ,rikligt ,2015 (IPt)
Ornäs (13F 2h , [67102, 14851] ) ,talldunge m lingontuvor,spr. fr. trädg.utkast intill massflykt! ,rikl. ,1988 (TLj)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Euphorbia esula    Vargtörel
Rämshyttan (12F 7d , [6687821, 1467525] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget efter banvallen (12F 8d , [6694, 1468] ) ,banvall ,fl. ,1988 (TLj)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ) ,gammalt stenparti (förädlad variant ?) , 1989 (IAn)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Båtstad (13F 2f , [6710115, 1476110] ) ,åker ,rikligt ,2017 (IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Euphorbia peplus    Rävtörel
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,rikl. ,1987 (SNy)
Tuna-Hästberg,70 m NV om "2" i "266.78" (12F 8d , [66912, 14657] ) ,torr örtrik kant av myr ,10-tal ,1986 (AJs)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710, 1480] ) ,backe nära gamalt stenbrott ,flera smågrupper ,1987 (GRo)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,rikligt efter vägkant vid skidstadion ,2016 (Gunnar Bäck)
Acer platanoides    Lönn
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,odlad och förvildad , 1988 (IAn)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall ,rikligt med småplantor ,2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716019, 1470339] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen NR (artp.) (13F 0g , [6704055, 1481326] ) , ,noterad ,2015 (Dennis Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Erlandsforsgatan 4c (artp.) (13F 1g , [6709280, 1480720] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Acer tataricum ssp. Ginnala    Ginnalalönn
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Aesculus hippocastanum    Hästkastanj
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Mjälga (artp.) (13F 1g , [6707338, 1480410] ) ,små exemplar på ödetomt som föryngrat sig på platsen.några ex grävdes upp och flyttades till oljonsbyn orsa , 1999 (Bengt Oldhammer)
Mellstav-Amsbergsv. (artp.) (13F 2f , [6711107, 1477421] ) , ,1 ,2017 (Gunnar Bäck)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,sophögar o.dike ,1 best. ,1987 (TLj)
Nygårdsravinen (artp.) (13F 1f , [6706863, 1477623] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707162, 1481284] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Norr Amsberg, hygge ca 450 m SO Motorbanan (artp.) (13F 2e , [6713880, 1473320] ) , ,ca 30-tal plantor på hygge ,2018 (Urban Grenmyr)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Ö om Yttermora mot älven (13F 2f , [67105, 14792] ) ,älvnipa med gråalskog , 1988 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6703621, 1481672] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Frostbrunsdalen (artp.) (13F 0g , [6704106, 1481393] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Tyllsnäs (13F 0g , [6704, 1484] ) ,i nässelbestånd , 1986 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,utkasthögar ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Frangula alnus    Brakved
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 300 V (13F 3e , [6716815, 1474088] ) ,bäckstrand i granskog , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Parthenocissus inserta    Vildvin
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,igenväxande gamla tippmassor i SV-slänt ,~30 m2 ,fl.grupper m.blom o.frukt ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Tilia cordata    Lind
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ) ,bergrot ,några grova träd ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,odlad och förvildad , 1988 (IAn)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Tilia x vulgaris    Parklind
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Malva moschata    Myskmalva
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ) ,Liten bergsklack m hästbeten , 2015 (SNy)
Domnarvet mot Savelgärdet (13F 1g , [67088, 14811] ) ,dikeskant ,1 ex.vitbl. ,1987 (TLj)
Ornäs (13F 1g , [67098, 14846] ) ,dikesren,nära tomt ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Daphne mezereum    Tibast
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (artp.) (13F 0g , [6704083, 1481388] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Christer Bergström)
Exuln (artp.) (13F 2f , [6714172, 1477586] ) , ,7 ,2016 (Gunnar Bäck)
Elaeagnus communtata    Silverbuske
Savelgägdet (13F 1g , [67085, 14812] ) ,gammal schakthög ,1 stor buske/snår ,1987 (TLj)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Viola arvensis    Åkerviol
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,havreåker , 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712880, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ) ,Liten bergsklack m hästbeten , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6716059, 1470553] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Viola epipsila    Mossviol
Högberget (12F 9d , [6697600, 1468100] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695548, 1472942] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Skogsmyr S Dammsjön (artp.) (12F 8f , [6694754, 1478819] ) , , 2015 (Bo karlstens)
Viola mirabilis    Underviol
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Viola palustris    Kärrviol
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike , 2012 (IPt)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Viola riviniana    Skogsviol
Gruvsjön (12F 7e , [6688167, 1474363] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Viola rupestris    Sandviol
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ) ,skogsmark och öppen skidbacke , 2014 (SNy)
Bergeby längs vägen intill kaserner (13F 1g , [67099, 14815] ) ,hällmark ,fl. ,1987 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott på klipphällar , 1986 (SNy)
Viola selkirkii    Skuggviol
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,i bäckravin ,enstaka ,1986 (SNy)
Lennhedskalven (13F 2e , [67131, 14704] ) ,brant nordvänd nipsluttning bland gran, ekorrbär, ängsfräken och vitsippa ,spridd 1989 (TLj o a) * 0! lokalen kalavverkad ,1989 (SNy)
N om Lennhedskalven. (13F 2e , [67132, 14704] ) ,N-vänd nipsluttning i sandområdet S om Dalälven öster om Bäsna. gran/lövbeväxt N-sluttningm. vitsippa, ekorrbär, ängsfräken, harsyra, skogsstjärna, lite blåsippa ,ca 30 ex ,1989 (TLj)
Mellan Båtstabadet och Rv. Väg 70 från Borlänge mot Leksand. Vänster vid Mellsta vid N utfarten ur Borlänge. (13F 2f , [67104, 14765] ) ,nipslänter åt norr, delvis med lundvegetation. mo o.mjäla nära älven, raviner o däljos ,riklig ,1988 (TLj)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Båtsta, 1953 (Tr) * 1974 (TUNAB. NF. 1975) * vid åsgropen Ö om sjön (13F 2f , [67103, 14767] ) ,lund-artad lövskog på moigt material ,1000-tals ex ,1988 (SNy o a)
Solbackaåsen, 1976 (WEDE.1977) * sluttningen SV Grantjärn (13F 2f , [67112, 14751] ) , ,3 lokaler med flera rosetter ,1989 (SBm,TLj)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Ängarna hagen (artp.) (13F 0f , [6700384, 1478343] ) , , 2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Citrullus lanatus    Vattenmelon
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Cucumis melo    Melon
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Peplis portula    Rödlånke
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ) ,uttorkad pöl ,rikligt ,2003 (SNy)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,strandkant , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bysjön,Sjöberget (artp.) (13F 2f , [6712570, 1477720] ) , ,15 plantor/tuvor ,2018 (Gunnar Bäck)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697350, 1467920] ) ,översilad blandskog ,t.riklig ,2011 (SNy & IPt)
Solklinten (12F 9f , [6695, 1477] ) ,fuktig bäckravin , 1988 (IAn)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716697, 1474371] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2012 (IPt)
Ormpussen (artp.) (12F 8f , [6694038, 1479069] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Källarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719688, 1473186] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,dike , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.) (12F 7e , [6687246, 1470802] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 187 (artp.) (12F 9f , [6698435, 1476093] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,500 ,2012 (Magnus Stenmark)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,300 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Järnvägsstationen (artp.) (13F 1f , [6707411, 1479680] ) , ,1 ,2018 (Henrik Spovin)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,12000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Ornäs-Barkargäget, 700 m SV Vreten (13F 1g , [67090, 14833] ) ,f.d.beteshage ,enst. ,1987 (TLj)
Epilobium collinum    Backdunört
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Epilobium montanum    Bergdunört
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ) ,vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Havtrollets NO-sida (13F 2e , [67120, 14744] ) ,liten ravin i åsen ,sparsamt ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720774, 1474455] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ) ,strand o vattenmiljö , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690387, 1467186] ) ,grund sand/grusbotten i klarvattensjö ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Myriophyllum spicatum    Axslinga
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Roland Bengtsson)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,på lertippen ,rikligt ,1980 (Bengt Oldhammer)
Cornus alba    Videkornell
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,busksnår på gamla tippmassor ,stoea snår fl. ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Cornus suecica    Hönsbär
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709300, 1470690] ) ,vägkant skogsväg ,t.rikligt ,2009 (IPt)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ) ,ängs-skogsmark ,rikligt ,2012 (IPt)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Aethusa cynapium    Vildpersilja
Borlänge C, Borganäsvägen på rivningstomt (13F 1f , [67074, 14794] ) ,rivningstomt int.brandmur (uppkommen då solen kom åt den f.d. blindpassagen) ,rikl. ,1988 (TLj)
Anethum graveolens    Dill
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Angelica sylvestris    Strätta
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.) (13F 2g , [6712049, 1481389] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Sandin)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695628, 1473250] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Carum carvi    Kummin
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Cicuta virosa    Sprängört
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö ,enstaka ,2006 (Therese Carlsson)
Daucus carota ssp. carota    Vildmorot
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansvägen (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Emil Nordin, August Nordin m.fl)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lusbäcken mellan Vägverket o.Jakobsgårdar (13F 1f , [67077, 14779] ) ,ogrästipp ,c:a 50 ex. ,1986 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Årby gamla byn (13F 1g , [67064, 14818] ) ,förv.längs älvstranden ,flera 100 ex. ,1986 (SNy)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6707310, 1479155] ) , ,noterad ,2018 (Lars Erik Norbäck)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark ,rikligt ,2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägkant, dike , 2012 (IPt)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6706500, 1478732] ) , ,noterad ,2014 (Henrik Weibull)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Myrrhis odorata    Körvel
Övre Medväga (13F 2f , [67123, 14796] ) ,på ömse sidor om landsvägen ,100-tals ,1987 (SNy)
Övre Medväga (13F 2f , [67124, 14795] ) ,vägkant , 1986 (SNy)
Oenanthe aquatica    Vattenstäkra
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Idkerberget,Gruvvägen, N utfarten (12F 9d , ) , rikligt ,1988 (IAn)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67081, 14808] ) , ,bestämt några m2 ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Ornäs f.d.jvg-stn (13F 1h , [67099, 14850] ) ,bangården ,rikl. ,1987 (TLj)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Islingby (artp.) (13F 1g , [6708241, 1481322] ) , ,noterad ,2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Åselby fäb.,bakom stugan vid ängen (12F 9d , [66983, 14677] ) , , 1989 (IAn)
Högberget v-ut (artp.) (12F 9d , [6698287, 1467595] ) , , 2015 (Claes Urban EliassonBerit Ragné, Anders Carlberg)
Åselby fäbodar (artp.) (12F 9d , [6698294, 1467691] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gyllfäbodarna (artp.) (12F 9d , [6698680, 1465530] ) ,gammal fäbodmark ,100 m2 ,2008 (SSv)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,1 ,2017 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1994 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,myr , 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720774, 1474455] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687617, 1472321] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Seseli libanotis    Säfferot
Dalsjö (13F 1g , [67080, 14848] ) ,i torr, förr betad, sydvänd klippslänt med enbuskar ,ca 150 ex ,1992 (TLj)
Andromeda polifolia    Rosling
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Dragberget, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697818, 1461561] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Abborsjön (artp.) (12F 9f , [6695455, 1479578] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ) ,vägkant mot blandskog , 2011 (DABS)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ) ,grustaget , 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage , 2012 (IPt)
Calluna vulgaris    Ljung
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ) ,grustaget , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.) (12F 7e , [6687246, 1470802] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Chimaphila umbellata    Ryl
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog ,några m2 ,2011 (SNy & IPt)
Bergebo 150 m S skylten Bergebo (13F 2g , [67102, 14819] ) ,gles tallskog ,ca 30 ex. ,1986 (SBm o a)
Hönsarvsberget (13F 2g , [67110, 14818] ) ,barrblandskog ,1000-tals ,1986 (SBm o a)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog ,rikligt ,2011 (SNy & IPt)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Idkerberget, flera lokaler bl.a Åselby Fäbod (12F 9d , [66983, 14674] ) ,fuktig granskog , vägkanter , frekvens t.allm. , 1988 (IAn)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Lilla Lomtjärn 100 m NO (artp.) (12F 8f , [6693537, 1478930] ) , , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Sotbodarna (artp.) (13F 4e , [6721260, 1471770] ) , ,20 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Ca 1 km SV Myggsjöns SV spets (12F 7e , [66894, 14711] ) ,frisk skogsmark ,sälls. ,1989 (THe)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högberget, N om Hålsfäbodarna, m fl, ställen (12F 9d , [6697, 1468] ) , , 1988 (IAn)
Åselby fäb. Ö om dammen (12F 9d , [66982, 14674] ) , ,rosa var. ,1989 (IAn)
Lennheden (13F 2e , [6711900, 1471770] ) ,tallskog ,enstaka ,2017 (IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Fågelberget (13F 2g , [6711, 1482] ) ,tallskog vid slutet av skogsbilvägen ,2 grp om vardera c:a 45 ex. ,1987 (GRo)
Prästfäbodarna (artp.) (12F 6f , [6684226, 1478295] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Holmtjärn (artp.) (12F 8e , [6693329, 1470574] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Holmtjärn (artp.) (12F 8e , [6693686, 1470515] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Oxberget, norrsidan (artp.) (12F 8f , [6694591, 1478706] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Dragån (artp.) (12F 9d , [6699893, 1466975] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gethällsklack S om (artp.) (12F 9g , [6696271, 1480190] ) , ,3 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Lissel Noran omr 16 (artp.) (13F 0c , [6703302, 1463453] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Noran omr 16 (artp.) (13F 0c , [6703352, 1463476] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Noran omr 16 (artp.) (13F 0c , [6703583, 1463424] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703736, 1462596] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703788, 1462678] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Tryssån (artp.) (13F 0c , [6703840, 1462655] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gäsan 13-1 (artp.) (13F 0d , [6704319, 1468921] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2017 (Bonnie Nilzon)
Långsjöskogen (artp.) (13F 0g , [6700297, 1483121] ) , ,13 stjälkar/strån/skott ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710113, 1483512] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Öster Vittberget, SV Stora Spånsan, område 26 (artp.) (12F 8c , [6694664, 1462655] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Andreas Öster, Bo karlstens, Staffan Jansson, Bonnie Nilzon)
Högberget v-ut (artp.) (12F 9d , [6698287, 1467595] ) , , 2015 (Claes Urban EliassonBerit Ragné, Anders Carlberg)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsan (12F 8c , [6694886, 1462948] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6711900, 1471770] ) ,tallskog ,enstaka ,2017 (IPt)
Havtrollets mot SO (13F 2e , [67120, 14743] ) ,granskog på åsen ,sparsamt ,1991 (JEd)
Bergebo 150 m S skylten (13F 2g , [67102, 14819] ) ,gles tallskog , 1986 (SNy)
Pyrola media    Klockpyrola
Bergebo 150 m S skylten (13F 2g , [67102, 14819] ) ,gles tallskog , 1986 (SNy)
Pyrola minor    Klotpyrola
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Länsan,södra (artp.) (13F 1e , [6707500, 1470300] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,myr söder sjön länsan , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön (artp.) (13F 0h , [6702644, 1485475] ) , ,60 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Holmsjöarnas naturreservat (artp.) (13F 0h , [6702690, 1485324] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Ledum palustre    Skvattram
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Högberget v-ut (artp.) (12F 9d , [6698287, 1467595] ) , , 2015 (Claes Urban EliassonBerit Ragné, Anders Carlberg)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,myr , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721336, 1474162] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Vaccinium uliginosum    Odon
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712880, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , , 2015 (Christer Bergström)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Anagallis arvensis f. azurea    Rödmire
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,ca 15 ex. blåblommig form ,2002 (ASn & JEd)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,5 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,myr , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ) ,ängs-skogsmark ,rikligt ,2012 (IPt)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697600, 1468100] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,sjö , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,sjöstrand , 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ) ,vid bäcken , 1989 (IAn)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Gimsbärke v.älven (13F 2e , [6714, 1470] ) ,strandsnår o brinkar ,rikl. ,1987 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716020, 1470627] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön (artp.) (12F 9f , [6695455, 1479578] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Primula farinosa    Majviva
Hästberg, ca 1920 (Jn, CED.1925) — Tuna-Hästberg (12F 8d , [66920, 14656] ) , ,starkt varierande antal mellan olika år, ca 100 ex ,1987 (SNy)
Primula veris    Gullviva
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,gräsmattor o ängar , 1988 (IAn)
Idkerberget, strax V om Baggbo i S vägkanten (12F 9d , [66960, 14681] ) ,bakslänt dike ,stort bestånd ,1995 (TLj)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6711940, 1471850] ) ,tallhed på sand , 2016 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Mjälga (artp.) (13F 1g , [6707338, 1480410] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Armeria maritima ssp. maritima    Strandtrift
Nära Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkant längs riksvägen , 2014 (SNy)
Fraxinus excelsior    Ask
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ) ,lövskog ,massor av småplantor ,1986 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen ,stark föryngring i västra delen ,2015 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Syringa vulgaris    Syrén
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707162, 1481284] ) ,förvildad, kvarstående på mycket gammal tomt utan hus , 1999 (Bengt Oldhammer)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tuna-Hästberg vid dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ) ,på kalkhaltig varp ,ca 100 ex ,1988 (AJs & SNy)
Hönsarvsberget längs slåttrat skidspår nära kalkbrottsområde (13F 2g , [6712, 1481] ) , ,rikllgt ,2004 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712680, 1481080] ) ,skogsbilvägkant ,flera ex ,2014 (IPt & MNo)
Hönsarvsberget i kalkbrottet S Igelsjön (13F 2g , [67129, 14812] ) ,på kalkgrus i brottet ,25 ex ,1988 (SNy)
Fäbodsjön avfart Rv 50 (artp.) (12F 7e , [6688299, 1472039] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Bagghyttan. Gruvbacke, väg (artp.) (12F 8c , [6691875, 1463647] ) ,torr kalkgräsmark vändplan-gammal gruvbacke. öppen av slitage ,1 ,2017 (Anders Janols)
Vägskäl m L. och St. Spånsan (artp.) (12F 8c , [6694928, 1462190] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , , 2015 (Birgitta Rune)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, tills med darrgräs o jungfrulin ,7 ex ,2015 (SNy)
Kalkbergsfältet, 1950-t (Bj) = Skenshyttans kalkbrott (12F 8f , [66928, 14779] ) ,efter skogsväg ,20 ex ,1987 (LNi)
Tuna Hästbergs g:la gruva (DBS) (12F 8d , [66915, 14655] ) ,igenväxande torrbacke,alltmer skrotbelamrad ,9 ex. ,1987 (AJs)
Hästberg, ca 1910-t (Sam o a) * Tuna-Hästberg, ”Tures äng” (12F 8d , [66908, 14655] ) ,slåtteräng ,ca 5 ex 1987- ,1993 (SNy o a)
Tures äng, Tuna Hästberg (artp.) (12F 8d , [6690860, 1465530] ) ,ängs- och betesmark ,23 plantor ,2012 (Bo Norell)
Tures äng (artp.) (12F 8d , [6690887, 1465526] ) , ,5 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Lundvalls äng, Tuna Hästberg (artp.) (12F 8d , [6690920, 1465650] ) ,ängs- och betesmark ,3 plantor ,2012 (Bo Norell)
Lundvalls äng (artp.) (12F 8d , [6690920, 1465650] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,sjö , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697120, 1468370] ) ,vattengöl i skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant nära myr , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710113, 1483512] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Vinca minor    Vintergröna
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Galium album    Stormåra
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 187 (artp.) (12F 9f , [6698435, 1476093] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Galium album x verum    
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark ,flerst. ,2012 (DABS)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ) ,vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ) ,gammal ängsmark ,sparsamt ,2006 (IPt & JEd)
Galium aparine    Snärjmåra
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ) ,i rabatt , 1989 (IAn)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Galium boreale    Vitmåra
Småsjöarna (12F 7e , [6687617, 1472321] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ) ,åkermark o åkerväg , 2015 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475191] ) ,ängsmark mot väg , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,rikligt , 4-6 blad i krans ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike , 2012 (IPt)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710080, 1483826] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,dammkant , 2012 (IPt)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Domnarvets järnverk (13F 1f , [67082, 14799] ) ,i plantering mot Rivoli ,enst. ,1987 (SNy)
Dalsjö (13F 1g , [6708, 1484] ) ,kornåkrar ,fl. ,1987 (TLj)
800 m SV Tallbacken,längs kraftledn. (13F 1g , [67090, 14833] ) ,oljeåkerkant ,enst. ,1987 (TLj)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Galium verum    Gulmåra
Småsjöarna (12F 7e , [6687617, 1472321] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ) ,åkermark o åkerväg , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Polemonium caeruleum    Blågull
Koppar-Kalles , Idkerberget (12F 9d , [66955, 14666] ) ,fuktig skogsäng(f.d.torp) ,50-tal ,1988 (IAn)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxt trädgårdsgång ,10-tal ,1988 (IAn)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Landsv.29 , Idkerberget (12F 9d , [66951, 14681] ) ,häck med sibirisk ärtbuske ,ett par ex ,1988 (IAn)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14842] ) ,på tipp , 1986 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465160] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,igenväxande tippmassor ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14840] ) ,potatisland , 1986 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Övre Svärdsjö (13F 0g , [67001, 14849] ) ,på nässlor i vägdike ,2 m2 ,1985 (BOr)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700140, 1485007] ) ,vägkant ,sparsam ,2013 (SNy)
Båtstad (13F 2f , [6710088, 1476343] ) ,längs byvägen , 2013 (SNy)
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ) ,i nässelbestånd längs brukningsväg ,spridd ,2002 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Vid kyrkan, 1890-t (Pn) * ”Tingsåkern”, 1950-t (K. Eklund o a) = Frostbrunnsdalen (13F 0g , [67039, 14814] ) , ,ca 10 m2 1958-75 (THOL.1974, TUNAB.NF. 1980) * ännu ,1988 (SNy)
Båtstavägen (artp.) (13F 2f , [6710060, 1476330] ) , , 2013 (Irene Andersson)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Anchusa officinalis    Oxtunga
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Tjärna, 1948 (G. Sievertsson); Bomsarvet, ca 1930 (enl elevherbarium: Fnd) ( , ) , 0? ,1988 (TLj)
Asperugo procumbens    Paddfot
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn, Tansågatan (13F 1f , [6708945, 1479076] ) ,grusgång ,flera ex. (har funnits här i många år) ,2017 (SNy & IPt)
Cynoglossum officinale    Hundtunga
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Echium vulgare    Blåeld
Borlänge ,bangården (13F 1f , [6706, 1478] ) , ,6 m2 + spridda ex ,1988 (BJn)
Lusmyren (13F 1f , [67060, 14793] ) ,på jordhögar ,1 ex. ,1987 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Hörnet Hantverkargatan-Gesällgatan (13F 1f , [67067, 14794] ) ,vägren ,1 ex ,1986 (LNi)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ovanbrogatan (13F 1f , [6707850, 1479470] ) ,slänt mot järnväg samt spårområde ,rikligt ,2011 (IPt)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67081, 14808] ) , ,1 ex. ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Ornäs f.d.jvg-stn o. banvallen S-ut 400 m (13F 1g , [67096, 14846] ) ,torra banvallar ,~30 ex. ,1987 (TLj)
Ornäs f.d.jvg-stn o. banvallen S-ut 400 m (13F 1h , [67099, 14850] ) ,torra banvallar ,~30 ex. ,1987 (TLj)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Koppslahyttan vid St. Vägen (artp.) (12F 9f , [6696095, 1476658] ) , ,20 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Romme, vägkanten (artp.) (13F 0h , [6700146, 1485448] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge bangård. (artp.) (13F 1f , [6707181, 1479102] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lithospermum arvense    Sminkrot
Gyllkya i Floda by (13F 0e , [6701, 1473] ) ,ogräs i potatis- och grönsaksland, rikligt 1987, troligen tillfälligt inkommen med hönsgödsel * ,0! bortrensad och ej sedd senare ,1988 (Inga-Lill Wallin)
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ) ,i nysådd vall på älvmo ,25-50 ex ,1998 (SNy)
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ) ,i gles slåttervall ,30-tal ex ,2000 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ) ,ruderatmark gamla järnvägsvallen , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,strandkant , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715059, 1475147] ) ,tomtmark gammal , 2012 (IPt)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,som ogräs i rabatt ,ca 5 st ,1988 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Båtstasjöns badstrand (13F 2f , [67104, 14764] ) ,sandig mark med gles veg. , 1988 (SNy)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ) ,upplagsplats, tomtmark ,rikligt ,2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [67086, 14813] ) ,schaktslänt ruderat ,rikl. ,1987 (TLj)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Nonea versicolor    Nonnea
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Solbackaåsen (13F 2e , [6712, 1473] ) ,grustag ,några få ex ,2000 (SNy)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Ornäs, Vassbovägen 19 (artp.) (13F 2h , [6710826, 1485364] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Lars-Erik Paulsson)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700560, 1473020] ) ,skogsdunge ,1 litet bestånd ,2009 (IPt)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Callitriche palustris    Smålånke
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,enst. ,1987 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [6692680, 1473360] ) ,gräsmark ,1 ex ,2009 (IPt)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Koppar-Kalles , Idkerberget (12F 9d , [66955, 14666] ) ,fuktig skogsäng(f.d.torp) ,10-tal ,1988 (IAn)
Åselby fäbodar , Idkerberget (12F 9d , [66982, 14675] ) ,hygge vid skogsväg ,några få ,1988 (IAn)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Inäga V Rv 50 (artp.) (12F 7e , [6688433, 1471962] ) , ,20 plantor/tuvor ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Kalkberget Skenshyttan (artp.) (12F 8f , [6692680, 1477928] ) , , frekvens m.allm. , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Kalkberget, Skenshyttan (artp.) (12F 8f , [6692942, 1478278] ) ,lågörtgranskog gammal körväg ,6 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Dammsjön S. vid väg (artp.) (12F 8f , [6694687, 1478170] ) , ,7 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Simsbodarna fäb. (artp.) (13F 1e , [6707285, 1470876] ) , ,2 plantor/tuvor ,2015 (Sören Nyström, Lars-Erik Nilsson)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Galeopsis bifida    Toppdån
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,havreåker , 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Barberget (artp.) (13F 1g , [6708970, 1482575] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Häggenäs (artp.) (13F 2f , [6714430, 1476560] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ) ,grustaget , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Glechoma hederacea    Jordreva
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Islingby (13F 1g , [6707782, 1481116] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2012 (BOr)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Lamium album    Vitplister
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxt trädgårdsgång , 1988 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Lamium purpureum    Rödplister
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Leonurus cardiaca    Hjärtstilla
Idkerberget 500 m S gruvan (12F 9d , [66951, 14679] ) ,på bioslam på övertäckt varp och f d soptipp ,5 ex ,1990 (IAn)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Lycopus europaeus    Strandklo
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Dalsjö, eft.bäck från Dalsjön (13F 1g , [67079, 14842] ) ,bäck/dike mln åkrar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Mentha arvensis    Åkermynta
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog ,rikligt ,2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,bäckdråg , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Mentha longifolia x suaveolens    Äppelmynta
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,enstaka ex. ,2002 (ASn & JEd)
Fågelmyra-tippen (artp.) (13F 2g , [6712555, 1483055] ) , ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ) ,trädgård i en häck,( ej planterad ) ,1 stor planta ,2009 (IPt)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen förv. , 2015 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Prunella vulgaris    Brunört
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ) ,fäbodväg , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark ,vit variant ,2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,gräsmark vid damm , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,600 ,2012 (Magnus Stenmark)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
gethällsklack S om (artp.) (12F 9g , [6696538, 1480075] ) , ,noterad ,2015 (Anders Janols, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Tälnbäcken (artp.) (13F 3f , [6715350, 1476670] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Satureja acinos    Harmynta
Tuna Hästberg. invid gamla dagbrottet (12F 8d , [66915, 14656] ) ,"Salix skog", på kalkhaltig gruvvarp ,enstaka ,1988 (SNy)
Grönsjöberget (13F 2g , [67112, 14832] ) ,delvis igenväxt kalkbrott,hotad av trängsel ,10-tal smågrupper ,1987 (TLj)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott ,20-tal ex ,2018 (SNy)
Scutellaria galericulata    Frossört
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant ,2 ex helt naturaliserade ,2011 (SNy & IPt)
Stachys palustris    Knölsyska
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ) ,skogsmark , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Tuna Hästberg ~70 m S om gruvbackarna (12F 8d , [66916, 14654] ) ,igenväxande väg av gråbergsslig ,~10 ex. ,1986 (AJs)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog ,t.rikligt ,2011 (SNy & IPt)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ) ,vägkanter , 1989 (IAn)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Thymus vulgaris    Trädgårdstimjan
Duvnäs (13F 2e , [67141, 14712] ) ,torrbacke på gammal tomt ,20-tal ex ,2003 (IPt)
Capsicum annuum    Paprika
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Tunaån ( , ) ,schaktmark några ex ,1994 (JJa)
Idkerberget, Idtjärns V-sida (12F 9d , [66951, 14679] ) ,på varphögar täckta av bioslam och insådda ,ca 15 ex ,1989 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) , ,rikligt ,1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Nicandra physalodes    Ballongblomma
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,på avfallshögar ,flera ex. ,1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Physalis peruviana    Kapkrusbär
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,på rötslam , 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Solanum dulcamara    Besksöta
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Dalsjö, eft.bäck från Dalsjön (13F 1g , [67079, 14842] ) ,bäck/dike mln åkrar ,rikl. ,1987 (TLj)
Domnarvets Jernverk, Östra bangården (13F 1g , [6708, 1481] ) , ,2 ex ,1988 (BJn)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
hessesjön (artp.) (13F 0g , [6702599, 1481669] ) , ,noterad ,2018 (Gunnar Bäck)
Solanum tuberosum    Potatis
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Idkerberget ,f.d.bangården,runt majbrasan (12F 9d , [66955, 14680] ) , , 1989 (IAn)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxt trädgårdsgång ,rikligt ,1988 (IAn)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Bomsarvet f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ) ,f.d.banvall på sand ,enst. ,1987 (TLj)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäbod (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,reservatparkeringen & gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Linaria repens    Strimsporre
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Borlänge, bangården (13F 1f , [6706, 1478] ) , ,spridd hela bangården ,1988 (BJn)
Borlänge bangård,v.stickspår (13F 1f , [6706, 1479] ) ,banvallsgrus ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge C (artp.) (13F 1f , [6707278, 1479112] ) , , 2013 (Andreas Press)
Borlänge jnv.s-station (artp.) (13F 1f , [6707378, 1479110] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Sopnarby (artp.) (13F 1g , [6707407, 1481332] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Linaria repens x vulgaris    
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67072, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ) ,Liten bergsklack m hästbeten , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,skogsbilvägkant , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,rikligt ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475191] ) ,ängsmark mot väg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Lilla Dammsjön vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694743, 1477985] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Misopates orontium    Kalvnos
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Rommehed, S om flygfältet (12F 9g , [66997, 14848] ) ,vägkant ,rikl. ,1986 (SNy)
Ängarna (13F 0f , [67003, 14784] ) ,längs vägkanter ,rikligt ,1986 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Sör Hesse (13F 0g , [6702184, 1481730] ) ,beteshagar för häst , 2014 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ) ,skogsmark och öppen skidbacke , 2014 (SNy)
Gylle mot SO (13F 1g , [67057, 14807] ) ,gräsmark m.åker o.gångväg ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Borlänge station (artp.) (13F 1f , [6706500, 1478732] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Dammsjön V viken (artp.) (12F 9f , [6695206, 1477914] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Forshuvudet (artp.) (13F 2f , [6713130, 1479180] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Fornby vid Tunaån (13F 0g , [67044, 14811] ) ,gammal linda ,ca 50 ex ,1992 (Mats Larsson)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ) ,skogsmark och öppen skidbacke , 2014 (SNy)
Tjärnaberget på utfyllnad vid Plättbacken (13F 1f , [67081, 14769] ) ,ruderatmark ,1000-tals ex ,1989 (SBm, SNy)
Tjärnasjön (13F 1f , [67088, 14778] ) ,gräsmark ,flera 100 ex ,1992 (SNy)
Borlänge, Jägarvägen (13F 1f , [67091, 14771] ) ,öppen frisk gräsmark och vägkanter ,riklig ,2001 (SJa)
Gylle, vid Bergplant (13F 1g , [67063, 14807] ) ,grönyta ,100-tals ex ,1988 (GRo)
Söpnarby (13F 1g , [6707134, 1481610] ) ,bland högvuxet gräs ,t.rikligt ,2012 (BOr)
Islingby-Kälarvet (13F 1g , [67075, 14814] ) ,gammal tomtmark ,riklig ,1988 (GRo)
Nygårdsvägen (nära Väv p.Textilhuset) (13F 1f , [67064, 14780] ) ,vägdike ,mindre grupp ,1989 (GRo)
Rhinanthus serotinus ssp. vernalis    Höskallra
Nybroberget (artp.) (12F 9g , [6698398, 1481166] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Scrophularia nodosa    Flenört
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ) ,vägkanter , 1989 (IAn)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67083, 14800] ) ,på barkhög med skogsvicker,pipdån o.harstarr ,5 ex. ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
N om Bullerforsen (13F 2f , [67105, 14797] ) ,älvnipa i kraftledningsgata , 1988 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712318, 1481104] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713250, 1481010] ) , ,1 ,2016 (Inga-Lill Paulsen Andersson, Birgitta Rune)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Norr Romme vid Smedjebacksvägen (13F 0g , [67028, 14824] ) ,vägkant ,~5 ex. ,1987 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
N.Amsberg (artp.) (13F 2e , [6712810, 1474920] ) , ,15 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tuna Hästbergs g:la gruva,N dagbrottet (12F 8d , [66914, 14653] ) ,botten av brottet,på grus ,2 ex. ,1987 (AJs)
150 m NV Tuna Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [66916, 14653] ) ,grovt grus m.dungar av sälg ,2 ex. ,1987 (AJs)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ) ,bergrötter ,enst. ,1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxt trädgårdsgång ,ett fåtal ,1988 (IAn)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Domnarvets järnverk v.raketen (13F 1g , [67082, 14806] ) , ,enst. ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6713660, 1471480] ) ,tomtmark ,t.riklig ,2004 (IPt)
Duvnäs-Sifferbo (13F 2e , [6714, 1471] ) ,banvall ,rikl. ,1987 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,soptipp ,rikl.hela omr. ,1987 (TLj)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Ormpussen SV. om (artp.) (12F 8f , [6694027, 1479019] ) ,i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster. ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Veronica filiformis    Trådveronika
Bergslagsbyn (13F 1f , [67090, 14791] ) ,i gräsmatta ,rikl. ,1987 (SNy)
Barkargärdet eft.Faluvägen (13F 1g , [6709, 1482] ) ,gräsmattamln tomter o väg ,rikl. på 2 ställen ,1987 (TLj)
Veronica hederifolia    Murgrönsveronika
Bergslagsbyn (13F 1f , [67090, 14791] ) ,som ogräs i trädgårdsland ,1 ex. ,1987 (SNy)
Veronica officinalis    Ärenpris
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ) ,vägkant liten skogsväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge ,rikligt ,2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6706006, 1482476] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Veronica scutellata    Dyveronika
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ) ,badplatsen , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ) ,skogsväg , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Veronica verna    Vårveronika
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Spånsan (12F 8c , [6694786, 1462916] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
1200 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707447, 1465378] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721336, 1474162] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Kraftledningsgata Prans (artp.) (13F 1d , [6705425, 1467549] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Lusmyren (13F 1f , [67060, 14795] ) ,i pölar på utfyllnadsmarken ,rikl. ,1987 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Plantago arenaria    Sandkämpar
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) , , 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Plantago major    Groblad
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,grusplan , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716019, 1470339] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Plantago media    Rödkämpar
Tuna Hästberg (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ruderatmarker v.gamla gruvan (kalklinser finns i berget) ,~50 ex. ,1987 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,igenväxt trädgårdsgång ,rikligt ,1988 (IAn)
Mellstarondellen (13F 1f , [6709879, 1477022] ) ,sandig gräsyta , 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Häggenäs (artp.) (13F 2f , [6714430, 1476560] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Linnaea borealis    Linnéa
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697600, 1468100] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716020, 1470627] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
Lonicera caerulea    Blåtry
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716019, 1470339] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Lonicera periclymenum    Vildkaprifol
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen trädgårdsflykting , 2015 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Lonicera tatarica    Rosentry
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,1 ,2017 (Gunnar Bäck)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Tuna Hästberg (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ruderatmarker v.gamla gruvan (kalklinser finns i berget) ,fl. ,1987 (SNy)
S & O om Tuna Hästbergs g:la gruva (13 05 - 14 05 - 15 05) (12F 8d , [66913, 14655] ) ,lövskog,vägkanter,blandskog ,rikl. ,1987 (AJs)
S & O om Tuna Hästbergs g:la gruva (13 05 - 14 05 - 15 05) (12F 8d , [66915, 14655] ) ,lövskog,vägkanter,blandskog ,rikl. ,1987 (AJs)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
>10 lokaler (12F 9d , ) , ,frekvens allm. , 1988 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Viburnum lantana    Parkolvon
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Viburnum opulus    Olvon
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,enst. ,1987 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712186, 1481172] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ) ,ängs-skogsmark , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,skogskant ,rikligt ,2012 (IPt)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707592, 1482933] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.) (13F 1g , [6709803, 1481834] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Sandin)
Adoxa moschatellina    Desmeknopp
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703607, 1481654] ) ,grässvål nära Dalstugan , 2014 (SNy)
Tuna kyrkogård i gräsmattor, häckar o g:a gravar (13F 0g , [6703695, 1481912] ) ,park ,spridd t rikl ,2015 (SNy)
Tuna kyrkogård i gräsmattor, häckar o g:a gravar (13F 0g , [6703782, 1481858] ) ,park ,spridd t rikl ,2015 (SNy)
Längs stigen m kyrkogården o Tunaån (13F 0g , [6704119, 1481800] ) ,lövskog , 2015 (SNy)
Frostbrunnsdalen nära parkeringen v Wallingården (13F 0g , [6704203, 1481486] ) ,lövskog nära åkerkant , 2015 (SNy)
Längs stigen m kyrkogården o Tunaån (13F 0g , [6704216, 1481740] ) ,lövskog , 2015 (SNy)
Gammelgården (13F 1f , [6708734, 1479814] ) ,i gräsmatta , 2014 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710292, 1476362] ) ,älvkanten , 2018 (SNy)
Båtsta,vid åsgropen Ö om sjön (13F 2f , [67103, 14767] ) ,lundartad veg.lövblandskog , 1988 (SNy)
Ö om Yttermora mot älven (13F 2f , [67107, 14792] ) ,älvnipa med gråalskog , 1988 (SNy)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,strand av å , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720714, 1473424] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Knautia arvensis    Åkervädd
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ) ,Liten bergsklack m hästbeten , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,20 ,2010 (Magnus Stenmark)
bro väg ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 193 (artp.) (13F 0f , [6704704, 1477672] ) , ,18 ,2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rommehed (artp.) (13F 0g , [6701704, 1483436] ) ,öppen sandig mark ,noterad ,2017 (Henrik Weibull)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Issan (artp.) (13F 4e , [6720394, 1472381] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Gomshagens V-sida (12F 8c , [66925, 14637] ) ,glest skogbevuxen östbrant ,ca 10 ex ,1990 (BHe)
Lennheden v.Långsjökalven (DF) (13F 2e , [67134, 14705] ) ,i kraftledningsgata genom lövskog ,49 ex. ,1986 (SNy)
Gomshagen, Västbrant (artp.) (12F 8c , [6692598, 1463683] ) ,blandskog i branter tvär östbrant med hällar och partier med vegetationstäckt jord. silikatmark. ,20 ,2018 (Anders Janols)
Campanula glomerata    Toppklocka
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Koppar-Kalles , Idkerberget (12F 9d , [66955, 14666] ) ,fuktig skogsäng(f.d.torp) , 1988 (IAn)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,äng ,20-tal ex ,1988 (IAn)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714862, 1477999] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Smäcken (artp.) (13F 0g , [6704471, 1480790] ) , , 2015 (Bengt Oldhammer)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Campanula patula    Ängsklocka
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,400 ,2010 (Magnus Stenmark)
bro väg ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 193 (artp.) (13F 0f , [6704704, 1477672] ) , ,60 ,2010 (Magnus Stenmark)
Dammsjön V viken (artp.) (12F 9f , [6695206, 1477914] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,3000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ) ,i buskage (odlad,troligen) hög,rikblommande vit var. , 1989 (IAn)
Åselby fäb. intill dammen (12F 9d , [66981, 14673] ) , ,1 ex. ,1989 (IAn)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Lennheden v.Långsjökalven (13F 2e , [67134, 14705] ) ,åsdälja med lövblandskog ,enst. ,1986 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott ,5 ex. ,1986 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697640, 1468590] ) ,vägkant , 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,gräsmattan ,rikligt ,1988 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Borlänge (artp.) (13F 1f , [6706410, 1478720] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Achillea millefolium    Röllika
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,20 ,2010 (Magnus Stenmark)
Dammsjön utloppet (artp.) (12F 8f , [6694683, 1478244] ) , ,1 ,2015 (Bo karlstens)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,2 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Achillea ptarmica    Nysört
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Söder om Dala Airport (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705223, 1482017] ) ,Liten bergsklack m hästbeten , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Borlänge motorstadion (artp.) (13F 2e , [6714140, 1473090] ) , ,50 plantor/tuvor ,2018 (Gunnar Bäck)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Fornby (13F 0g , [6704514, 1481332] ) ,i rabatter under fågebord , 2014 (Mats Larsson gm. SNy)
Antennaria dioica    Kattfot
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Sönsmyran (artp.) (13F 0c , [6703055, 1462100] ) , ,noterad ,2016 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson,)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,2011 (Johan Niss)
1 km N om Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6707300, 1465350] ) ,torr gräsmark ,30 plantor ,2012 (Johan Niss)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711640, 1470730] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Anthemis arvensis    Åkerkulla
Mellsta (artp.) (13F 1f , [6709824, 1477084] ) ,vid rondellen på 2 platser, ( herbarieex hos mig ) , 1980 (Bengt Oldhammer)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Idkerberget gruvområdet (12F 9d , [66956, 14681] ) , , 1989 (IAn)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ) ,gammal rivningstomt , 2015 (SNy)
Bergeby längs vägen intill kaserner (13F 1g , [67099, 14815] ) ,hällmark ,enst. ,1987 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Arctium lappa    Stor kardborre
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Arctium minus    Liten kardborre
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465160] ) ,vägkant ,1 ex ,2006 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Domnarvets järnverk v.raketen (13F 1g , [67082, 14806] ) , ,några m2 ,1987 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Bomsarvet (13F 2f , [6713856, 1479174] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Artemisia abrotanum    Åbrodd
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,1 m2 stort bestånd ,2002 (ASn & JEd)
Artemisia absinthium    Malört
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant ,1 liten planta ,2013 (IPt)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14861] ) ,kulturmark vid gård , 1989 (JEd)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67079, 14806] ) ,älvslänten mjälgasidan ,enst. ,1987 (SNy)
Artemisia campestris    Fältmalört
Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ) ,på gammal kalkhaltig gruvvarp ,ca 10 ex. ,1988 (SNy)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697640, 1468590] ) ,vägkant , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Gylle fäbod (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,reservatparkeringen & gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Aster x salignus    Videaster
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Bidens cernua    Nickskära
Lusmyren v.Skanska (13F 1f , [6705, 1479] ) ,fuktig schaktmark v.göl ,spars. ,1989 (TLj & LBr)
Bidens tripartita    Brunskära
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14842] ) ,fuktig åkermark ,enst. ,1986 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Mellsta (artp.) (13F 1f , [6709824, 1477084] ) ,i vattnet/sjön vid rondellen ,20-30 ex. ,1980 (Bengt Oldhammer)
Calendula officinalis    Ringblomma
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Carduus crispus    Krustistel
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697430, 1467970] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Carthamus tinctorius    Safflor
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,tomatsnår , 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,enstaka ex. ,2002 (ASn & JEd)
Centaurea cyanus    Blåklint
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
300 m SV om kyrkan (13F 0g , [67035, 14815] ) ,i åker ,riklig ,1993 (G. Mårtensson)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Hesse O om (artp.) (13F 0g , [6702424, 1482078] ) , ,1000 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Centaurea jacea    Rödklint
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myrkant , 2015 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,300 ,2012 (Magnus Stenmark)
Centaurea montana    Bergklint
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Rämshyttan-Idkerberget (12F 7d , ) ,vägkanter o.sandiga vägslänter + banvall rikl.fl. ,1988 (TLj)
Rämshyttan-Idkerberget (12F 8d , ) ,vägkanter o.sandiga vägslänter + banvall rikl.fl. ,1988 (TLj)
Tuna Hästberg , ända till Bockmossen (12F 8d , [6690330, 1466500] ) ,vägkanter ,1000-tals ,2001 (TLj)
Cicerbita alpina    Torta
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant ,t.rikligt ,2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697230, 1468330] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Kopparkalles 500 m SO (artp.) (12F 9d , [6695118, 1467055] ) ,rasbrant / kalkbarrskog , 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Åselbyfäbodarna (artp.) (12F 9d , [6698183, 1467434] ) ,bäckdal / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [67096, 14834] ) ,schaktade högar ,rikl. ,1987 (TLj)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Repbäcken (13F 2e , [67112, 14743] ) ,vägkant ,t.rikl. ,2003 (IPt)
Duvnäs .n viadukten (13F 2e , [67133, 14717] ) ,dike intill gamla landsvägen ,rikl. ,1987 (TLj)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg , 2011 (SNy & IPt)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ) ,vägkant ,rikligt ,2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Cichorium intybus    Cikoria
Halvarsgårdar (12F 9f , [6699447, 1477752] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Bullerforsen (artp.) (13F 2f , [6710100, 1479740] ) , ,40 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Cirsium arvense    Åkertistel
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Exuln (artp.) (13F 2f , [6714172, 1477586] ) , ,20 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Cirsium helenioides    Brudborste
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710900, 1481720] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711379, 1483080] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
NV Ornäs (artp.) (13F 2g , [6710477, 1484718] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Skalsberget 1 km S (artp.) (13F 3d , [6716258, 1469543] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6706006, 1482476] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710495, 1476322] ) ,sjöstrand och myr , 2018 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720706, 1474297] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Abborsjön V om (vägen) (artp.) (12F 9f , [6695558, 1479364] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465160] ) ,betesmark , 2006 (IPt)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning ,flera ex ,2011 (SNy & IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Nyckelby (13F 1g , [6706344, 1482808] ) , , 2012 (BOr)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Cosmos bipinnatus    Rosenskära
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Crepis biennis    Skånefibbla
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67062, 14786] ) ,järnvägsområde , på jordhög , 2009 (Anna Knöppel)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker ,enstaka ,2015 (SNy)
Repbäcken (13F 2e , [6711490, 1473830] ) ,vägkant ,o dike mot järnväg ,t.rikl. ,2003 (IPt)
På banvall från Rivoli till Barkargärdet (DF) (13F 1f , [67081, 14787] ) ,banvall ,1000-tals ,1986 (SNy)
Domnarvets järnverk (enstaka),banvallen v.Hushagen (1000-tals!) (13F 1g , [6708, 1480] ) , , 1987 (SNy)
Domnarvets järnverk (enstaka),banvallen v.Hushagen (1000-tals!) (13F 1g , [6708, 1484] ) , , 1987 (SNy)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,rikl. ,1987 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Atlasruta (12F 9d ) , allmän i bäckraviner och sumpig skogsmark (inom rutan) ,1989 (IAn)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710900, 1481720] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711379, 1483080] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715912, 1470304] ) ,dike mot lövskog , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 300 V (13F 3e , [6716815, 1474088] ) ,bäckstrand i granskog , 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692864, 1478098] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Högberget v-ut (artp.) (12F 9d , [6698287, 1467595] ) , , 2015 (Berit RagnéClaes Urban Eliasson, Anders Carlberg)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Crepis tectorum    Klofibbla
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge flygplats (artp.) (12F 9h , [6699289, 1485128] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Doronicum orientale    Gemsrot
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710900, 1481720] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ) ,gammal rivningstomt , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,4000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Borlänge jnv.s-station (artp.) (13F 1f , [6707378, 1479110] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Borlänge jnv.s-station (artp.) (13F 1f , [6707378, 1479110] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,5 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Erigeron acer ssp. brachycephalus    Östbinka
Mjälgavägen 45 (artp.) (13F 1g , [6706910, 1480930] ) ,torrslänt - grusplan, övergång ,2 stjälkar ,2011 (Ralf Lundmark)
Galinsoga ciliata    Hårgängel
Skomsarby,Torsångs handelsträdg.i växthusen (13F 1h , [67051, 14862] ) ,växthus på jordgolv ,rikl.i blom ,1987 (TLj)
Gnaphalium norvegicum    Norsknoppa
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ) ,vägkant liten skogsväg , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ) ,luckig åker , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,strandkant , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709781, 1479854] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Helianthus annuus    Solros
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ) ,vägkant mot skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,20000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,700 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,spridd ,1987 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Inula helenium    Ålandsrot
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , ,fanns bara ett ex kvar ,1982 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,växte på jordhög , 1980 (Bengt Oldhammer)
Lactuca serriola    Taggsallat
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat ,1 stort ex ,2011 (IPt & SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge, Kupolen (13F 1f , [6707230, 1478610] ) ,vägslänt ,rikligt ,2012 (IPt)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Åselby, Gamla Tunavägen 61 (13F 1g , [6705, 1481] ) ,vägslänt ,3-4 ex ,1989 (BOr)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Domnarvet vid järnverkets västport (13F 1g , [67075, 14800] ) , ,4 ex ,1985 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ) ,ruderatmark , 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) , , 1992 (TLj)
Åselby (artp.) (13F 0g , [6704692, 1481229] ) , ,några ex ,1989 (Bengt Oldhammer)
Mjälga (artp.) (13F 1g , [6707338, 1480410] ) ,i häckar längs vägen mot domnarvets västra port , 1999 (Bengt Oldhammer)
Lapsana communis    Harkål
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ) ,vägkant liten skogsväg , 2011 (JOs)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäbod (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,reservatparkeringen & gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ) ,vändplan skogsbilväg , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Toyota (artp.) (13F 1f , [6705863, 1477736] ) , ,30000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,torr tomtmark vid gammal skola , 2015 (IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Borlänge flygplats (artp.) (12F 9h , [6699289, 1485128] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Borlänge S om Amsberg (artp.) (13F 2f , [6712226, 1475190] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Leucanthemum x superbum    Jätteprästkrage
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 181 (artp.) (12F 7d , [6687149, 1468397] ) , ,20 ,2010 (Magnus Stenmark)
Plankorsning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 183 (artp.) (13F 0f , [6702611, 1477297] ) , ,50 ,2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,4000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,490 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stora Tuna (artp.) (13F 0g , [6702702, 1483030] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Ornäs (artp.) (13F 1h , [6709976, 1485145] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Spännvallen (artp.) (13F 2e , [6711650, 1470690] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,6000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Filago arvensis    Ullört
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Chamomilla recutita    Kamomill
Mellsta (artp.) (13F 1f , [6709824, 1477084] ) ,vid rondellen ,5 ex ,1980 (Bengt Oldhammer)
Mycelis muralis    Skogssallat
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ) ,vägkant liten skogsväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Atlasruta (12F 9d ) ,gårdar,vägkanter och skogsmark allmän inom rutan ,1989 (IAn)
Kontorsvägen ,Herrgruvan m fl.platser i Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,ofta ruderatmark , 1988 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702067, 1480532] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,torr gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Dammsjön N. om (artp.) (12F 9f , [6695325, 1478823] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Onopordum acanthium    Ulltistel
Gylle-Lusmyren,S industromr. (13F 1f , [67058, 14798] ) ,ruderatmark , utfyllnad , 1986 (SSv)
Petasites hybridus    Pestskråp
Koppslahyttan (12F 9f , [6696236, 1476640] ) ,vägkant , 2015 (SNy)
Koppslahyttan (12F 9f , [66966, 14767] ) ,kulturmark ,20 m2 ,1986 (SNy)
Tjärna sandtag (13F 1f , [6709489, 1477208] ) ,vägslänt , 2018 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Barkargärdet. eft Faluvägen (13F 1g , [67093, 14824] ) ,vägkant-grässlänt ,~40 ex. ,1987 (TLj)
Barkargärdet (13F 1g , [6709358, 1482537] ) ,vägkant , 2015 (SNy)
Skärsjöbro (artp.) (12F 9g , [6697460, 1484820] ) , , 2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.) (13F 1f , [6709530, 1477010] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Landsvägen 29, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,i granhäck ,ca 5 ex. ,1988 (IAn)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
V kanten av Islingbyvägen nära viadukt under Rv60 (13F 1g , [67075, 14812] ) ,vägslänt i ansl.till rondell ,25-30 ex. ,1987 (LNi)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Duvnäs (13F 2e , [67140, 14712] ) ,natur-tomtmark ,spridd ,2003 (IPt)
Vägen till Fågelmyren (13F 2g , [6710, 1484] ) ,dike ,50 ex ,1988 (GRo)
Vägen till Fågelmyren (13F 2g , [6711, 1483] ) ,dike ,20 ex ,1988 (GRo)
Lundvalls äng (artp.) (12F 8d , [6690926, 1465665] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Dammsjön vägen (artp.) (12F 8f , [6694736, 1478412] ) , ,16 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Länsan,södra (artp.) (13F 1e , [6707500, 1470300] ) , ,50 plantor/tuvor ,2017 (Gunnar Bäck)
Mjälgavägen 45 (artp.) (13F 1g , [6706910, 1480930] ) ,torrslänt övergång , 2011 (Ralf Lundmark)
Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6711706, 1481375] ) , ,2 ,2017 (Krister Fredriksson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde ,styvhårig variant ,2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde ,styvhårig variant ,2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710268, 1479895] ) ,torr skärning i silt , 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ) ,torr ängsbacke , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716019, 1470339] ) ,vägkant ,rukligt spridd ,2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ) ,torrbacke , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
1200 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707447, 1465378] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ) ,blandskog och hällmarker , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ) ,torr ängsmark mot beteshage ,rikligt ,2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,250 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Senecio jacobaea    Stånds
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Ornäs, v S avfarten rv 60 (13F 1g , [67095, 14844] ) ,grässlänt (säkert insådd ngn gång) ,1000-tals,c:a 500 i blomm! ,1987 (TLj)
Senecio nemorensis    Parkstånds
Tuna Hästberg, Tures äng (artp.) (12F 8d , [6692055, 1465655] ) , , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,vägkant i skogsgränsen ,rikl. ,1987 (TLj)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Idkerberget, gruvområdet ,här o.var (12F 9d , [66957, 14680] ) , , 1989 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697779, 1486113] ) ,ängamark , 2011 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ) ,banvall , 2015 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ) ,grustaget , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Senecio vulgaris    Korsört
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ) ,grustaget , 2014 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Borlänge bangård (13F 1f , [6706, 1479] ) ,v.lagerhus ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Domnarvets järnverk på båda sidor älven (13F 1g , [67075, 14800] ) , ,spridd ,1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Domnarvets järnverk på båda sidor älven (13F 1g , [67090, 14810] ) , ,spridd ,1987 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ) ,vägkanter o tipphögar ,rikl. ,1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Ornäs bangård (13F 2h , [67100, 14851] ) ,jordhögar o banvallsgrus ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Långsjön med omnejd (artp.) (13F 0g , [6700523, 1483553] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707099, 1481736] ) ,särskilt vissa före detta åkrar, men även vägkanter, övergivna tomter och ruderatmark. ,kopiösa mängder, 10 000-tals ,1999 (Bengt Oldhammer)
Rudorna (artp.) (13F 1g , [6707534, 1482440] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707099, 1481736] ) ,blommande. , 1999 (Bengt Oldhammer)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ) ,kulturmarker , 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475191] ) ,ängsmark mot väg , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ) ,vägkanter och bäckdråg , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) ,på lertippen. , 1980 (Bengt Oldhammer)
Sonchus arvensis ssp. uliginosus    Kalmolke
Tjärna (13F 1f , [6709, 1477] ) ,i sandtag , 1980 (BOr)
Sonchus asper    Svinmolke
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat ,t.rikligt ,2011 (IPt & SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ) ,trädgårdsland , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ) ,siltutfyllnad i gammal täkt , 2014 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Tagetes erecta    Stort sammetsblomster
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam , 2002 (ASn & JEd)
Tanacetum vulgare    Renfana
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690796, 1472510] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.) (12F 7e , [6687246, 1470802] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 187 (artp.) (12F 9f , [6698435, 1476093] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,2000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sellnäs (artp.) (12F 9f , [6699581, 1476613] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707616, 1478693] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Lennheden-linje (artp.) (13F 2e , [6712572, 1471775] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Taraxacum vulgare    Maskros
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ) ,parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ) ,vägkant mot åker , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
bro väg ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 193 (artp.) (13F 0f , [6704704, 1477672] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Tragopogon pratensis ssp. minor    Småhaverrot
Borlänge, Kupolen (13F 1f , [6707276, 1478634] ) ,grässlänt mellan parkering o cykelväg ,t.rikligt ,2017 (IPt)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ) ,gårdsplan med jordhögar, ruderat , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ) ,havreåker m blåklint , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ) ,schakter längs ombyggnad av riksvägen , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.) (13F 1g , [6707357, 1480153] ) ,i ruderatmark i kanten av asfaltsyta ,noterad ,2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Sör (artp.) (13F 3e , [6715016, 1472975] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Tussilago farfara    Hästhov
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ) ,vägdike , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter och planer , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ) ,vägkant, tomtmark , 2015 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ) ,vägkant , 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ) ,Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ) ,åsen v jvägen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ) ,längs gamla banvallen för Björbobanan , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ) ,gräsmark mot skogskant , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ) ,vägkant och bäckdråg , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689902, 1463792] ) ,medelriksumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692864, 1478098] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Idkerberget täkt (artp.) (12F 9d , [6695172, 1467861] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.) (12F 9f , [6699523, 1477836] ) ,vägslänt , 2010 (Hans Rydberg)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Medbackens skola (artp.) (13F 2f , [6711381, 1479975] ) ,ruderatmark , 2006 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.) (13F 2f , [6712285, 1475365] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Exuln (artp.) (13F 2f , [6714172, 1477586] ) , ,noterad ,2016 (Gunnar Bäck)
Xanthium strumarium    Gullfrö
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ) ,jord med hushållssopor o rötslam ,1 stort ex.med blommor o frukt ,2002 (ASn & JEd)
Paris quadrifolia    Ormbär
Tuna Hästberg (12F 8d , ) ,örtrika gräsmarker o.skogspartier allmän ,1987 (AJs)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
> 10 lokaler (12F 9d , ) , ,frekvens allm. , 1988 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ) ,ravin , 2012 (IPt)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715912, 1470304] ) ,dike mot lövskog , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475191] ) ,ängsmark mot väg , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Omr. 22 Nyckelmyran (artp.) (12F 9e , [6695598, 1470208] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1997 (Johan Niss)
Norr Hemtjärnen (artp.) (13F 2d , [6714465, 1469469] ) ,brink / sekundär lövnaturskog , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Källarvets Fäbod (artp.) (13F 3e , [6719688, 1473186] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687617, 1472321] ) ,skog o banvall , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ) ,vägkanter längs byvägen , 2014 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ) ,vägkanter och lövskog , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475191] ) ,ängsmark mot väg , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Lybergs klack (13F 4f , [6720953, 1476150] ) ,sydbrant o skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.) (13F 1g , [6707850, 1481430] ) ,vägkanter, skogsbryn , 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.) (13F 1g , [6707950, 1481400] ) ,gräsmark , 2009 (Håkan Lernefalk)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ) ,skogsbilvägkant , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ) ,Blandskog i naturreservatet , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716020, 1470627] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716697, 1474371] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön (artp.) (12F 9f , [6695455, 1479578] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ) ,lövskogen trol förvildad , 2015 (SNy)
Polygonatum odoratum    Getrams
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ) ,i reservatet hammare och rasbrant , 2013 (SNy)
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ) ,åsslänt ,rikligt ,1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713, 1470] ) ,på åssluttningar i hela området ,rikl. ,1986 (SNy)
Lennheden vid Långsjöns västände (13F 2e , [67131, 14710] ) ,torr västvänd åsluttning ,rikligt ,1987 (LBr)
Lennheden, N sluttningen mot N långsjön (13F 2e , [67132, 14709] ) ,frodig lövskog ,ca 30 ex. ,1986 (LJn)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [67140, 14712] ) ,natur-tomtmark ,sparsamt ,2003 (IPt)
Båtsta,vid åsgropen Ö om sjön (13F 2f , [67103, 14767] ) ,lundartad veg.lövblandskog ,50-100 ex. ,1988 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Knippberget, O- branten (20 17 - 22 18) (12F 8d , [66921, 14667] ) ,breda sprickor,i ansl.till tvära hällar,täta bestånd ,>200 ex. ,1987 (AJs)
Norsberget (artp.) (12F 9d , [6697724, 1469438] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Asparagus officinalis    Sparris
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ) ,tippmassor i SV-slänt ,t.rikl.i blom & m.frukt ,1987 (TLj)
Hemerocallis fulva    Brunröd daglilja
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ) ,jordtipp i skogsmark , 2011 (DABS)
Galanthus nivalis    Snödroppe
Söpnarby (artp.) (13F 1g , [6707162, 1481284] ) ,några förvildade tuvor i alsnår i ravinkant , 1999 (Bengt Oldhammer)
Gagea lutea    Vårlök
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ) ,odlad ,men spridd o förvildad i hagmark , 1988 (IAn)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ) ,fritidshus i skogsmark , 2011 (IPt)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ) ,artrik ängsbacke , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Lilium tigrinum    Tigerlilja
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Lilium martagon    Krollilja
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ) ,fäbodvall , 2013 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ) ,åstränder , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Rommehed, Långsjön (12F 9g , [66998, 14838] ) ,sjöstrand ,rikl.runt hela sjön ,1986 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ) ,strand av å , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Domnarvet -Bullerforsen (13F 1f , ) ,älvstränder enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Domnarvet -Bullerforsen (13F 1g , ) ,älvstränder enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
SO Havtrollet (13F 2e , [67120, 14744] ) ,kärr på sand , 1991 (JEd)
Lennheden, Långsjön (13F 2e , [67132, 14709] ) ,längs stränderna ,rikl. ,1986 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Duvnäs,sågdammen intill jvg (13F 2e , [67145, 14710] ) ,övergödd liten damm ,rikl. ,1987 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,10 ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lennheden (artp.) (13F 2e , [6713100, 1471500] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Kalkberget, N om Skenshyttan (12F 8f , [6692680, 1477928] ) ,skogsbilvägkant ,3 ex. ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Tvärstupet (12F 8f , [6694591, 1479288] ) ,10-15 m från reservatsgräns ,3 ex. ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697430, 1467970] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbodar, v.bäcken Ö om dammen (12F 9d , [66982, 14674] ) ,frodigt källdrag på moränmark,blandskog , 1989 (IAn)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712023, 1480587] ) , ,10-15 ex ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Igeltjärnsvägen, gruvområdet (13F 2g , [6712864, 1481243] ) ,kalkbrott västra " ingången" ,1 ex ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Nedre Smörtjärn (artp.) (12F 8d , [6692092, 1466237] ) ,kalkbarrskog / , 2004 ((sks), Thomas Husing)
Kalkberget Skenshyttan (artp.) (12F 8f , [6692680, 1477928] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Tvärstupets naturreservat (artp.) (12F 8f , [6694571, 1479545] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Tvärstupet (artp.) (12F 8f , [6694588, 1479324] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Tvärstupet (artp.) (12F 8f , [6694591, 1479288] ) , ,3 ex. 10-15 m efter infotavlan vid reservatsgr. ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Tvärstupet (artp.) (12F 8f , [6694591, 1479288] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck, Lars-Erik Nilsson)
Tvärstupet SV delen av Reservatet. (artp.) (12F 8f , [6694599, 1479288] ) , ,1 ,2017 (Bo karlstens)
Tvärstupets naturreservat (artp.) (12F 8f , [6694668, 1479705] ) , ,blomning ,2013 (Håkan Sandin)
Tvärstupets naturreservat (artp.) (12F 8f , [6694671, 1479690] ) , , 2013 (Yngve Johansson)
Spånsanberget (artp.) (12F 9c , [6696018, 1463086] ) ,vid lövbrändan , 1990 (Bengt Oldhammer)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6712023, 1480587] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6712023, 1480587] ) , ,minst 10-15 ex. ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Gruvområdet Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712864, 1481243] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Corallorhiza trifida    Korallrot
200 m S om T.Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [6691, 1465] ) ,örtrikt kärr ,2 ex. ,1986 (AJs)
Åselby fäbodar, Idkerberget (12F 9d , [66983, 14674] ) ,sjökanten ,20-tal ,1988 (IAn)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,myr söder sjön länsan , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Hålsfäbodarna (33-34) (12F 9d , [66973, 14683] ) ,kärrstråk , 1989 (IAn)
Nyckeltjärnarna SV Långhagen (artp.) (12F 8c , [6692451, 1464769] ) , ,ca 100-tal ,2015 (Lars-Erik Nilsson)
Nyckeltjärnarna O (artp.) (12F 8c , [6692554, 1464914] ) , ,5 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Skogsmyr S Dammsjön (artp.) (12F 8f , [6694754, 1478819] ) , , 2015 (Bo karlstens)
Nedere Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697196, 1468289] ) ,hedblandskog kontinuitetsskog i erosionsraviner ,50 ,2017 (Anders Janols, Janolof Hermansson)
Nedere Högbergsåravinen (artp.) (12F 9d , [6697196, 1468289] ) ,hedblandskog kontinuitetsskog i erosionsraviner ,50 ,2017 (Anders Janols, Janolof Hermansson)
Nyckelmyrbäcken (artp.) (12F 9d , [6698307, 1469432] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Bonnie Nilzon)
Nyckelmyrbäcken (artp.) (12F 9d , [6698435, 1469833] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Bonnie Nilzon)
Fårans övre del (artp.) (13F 0h , [6702700, 1485980] ) , , 2015 (Håkan Sandin)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Skalsberget 1 km S (artp.) (13F 3d , [6716258, 1469543] ) ,barrskog / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Tuna Hästberg , , 1995 (Tholander G.)
Tuna Hästberg, ca 1840 (KRÖN.1843) , alltjämt, men sparsamt, 1930-t (Bn,Bj) * 1950 (Tr) * ca 350 ex ,1987 (FCa)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Tuna-Hästberg, 50 m N om "2" i "266.78" (12F 8d , [66912, 14657] ) ,delvis avverkat alkärr ,~100 ex. ,1986 (AJs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge ,fåtal ,2013 (IPt)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692831, 1478054] ) ,fuktstråk i kalkbarrskog kring små kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,skogsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,2 ,2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.) (12F 9f , [6695612, 1479429] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Klämtsjön, 600 m ÖSÖ Bjusan (artp.) (13F 1e , [6707200, 1473790] ) , ,25 plantor/tuvor ,2018 (Håkan Sandin)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Nedre Valsan (artp.) (13F 3f , [6719347, 1476600] ) ,myr , 2015 (Linnea Hedman)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
N om Idkerberget , S om Bloms gamla lokal för arten (12F 9d , [6696810, 1468330] ) ,fattigmyr ,dominerad av blåtåtel och trådstarr ,rikligt ,2011 (SNy & IPt)
Idkerberget,500 m S om Hålsfäb. (12F 9d , [66969, 14684] ) ,fattigmyr ,rikligt (1990-) ,1997 (SBm)
Epipactis atrorubens    Purpurknipprot
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg (artp.) (12F 8c , [6691793, 1464628] ) , ,28 ,2017 (Per Leijström)
Vändplats N om Kvarnberget (artp.) (12F 8c , [6691804, 1464618] ) ,utfyllnad ,13 ,2016 (Lars-Erik Nilsson, m.fl.)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Tuna-Hästberg,20 m S om vägen mot Nyhammar (12F 8d , [66908, 14657] ) ,igenväxande hage ,10 ex. ,1987 (AJs)
Tuna Hästberg (12F 8d , [6691, 1465] ) ,lundartad kalkinfl.mark, f.d. slåtterängar samt gruvvarp med Salix skog ,rikligt flerst. 100-tals ,1988 (SNy)
Tuna-Hästberg,50 m N om vägen mot g:la gruvan (12F 8d , [66910, 14657] ) ,igenväxande hage ,1 ex. ,1986 (AJs)
Tuna-Hästberg,70 m NV om "2" i "266.78" (12F 8d , [66912, 14657] ) ,torr örtrik kant av myr ,3 ex. ,1986 (AJs)
Tuna-Hästberg , efter vägen mot Idkerberget (12F 8d , [6692520, 1467010] ) ,vägskärning ,ca 100 ex ,2005 (TLj)
Nedre Smörtjärn (artp.) (12F 8d , [6692092, 1466237] ) ,kalkbarrskog / , 2004 ((sks), Thomas Husing)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
1,1 km V Högberget (12F 9d , [66982, 14675] ) ,vid N-sidan av en bäck ,ca 30 ex inom 10m2 1987 (IAn) * ca 50 ex 1988 (SNy o a).*ca 80 ex 2002 IPt,* minst 100 ex ,2005 (IPt)
Goodyera repens    Knärot
Båtsta, Ö om Örnstugan ( , ) ,bland blåbärsris ,1988 (IAn)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697230, 1468330] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Trontupp (13F 0d , [6704300, 1469700] ) , ,ganska rikligt ,2003 (TRy)
Spänvallen (13F 2e , [6711416, 1470714] ) ,skogsmark ,fåtal ,2013 (IPt)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ) ,blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Grönsjöberget 1,5 km NV Ornäs (13F 2g , [67112, 14832] ) ,gamla kalkbrott ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Fågelberget (13F 2g , [6712, 1482] ) ,äldre granskog ,fl. ,1987 (TLj)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ) ,sydvänd hammare och rasbrant , 2014 (SNy)
Lybergs klack (13F 4f , [6720953, 1476150] ) ,sydbrant o skogsmark , 2014 (SNy)
Hopsveden (23) N Kurlberget (artp.) (12F 8e , [6694064, 1472356] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Sockertoppen (artp.) (12F 6f , [6683866, 1478273] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Prästfäbodarna (artp.) (12F 6f , [6684221, 1478360] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689856, 1463810] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689899, 1463816] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689914, 1463738] ) ,medelriksumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Öster Vittberget, SV Stora Spånsan, område 26 (artp.) (12F 8c , [6694637, 1462987] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Andreas Öster, Bo karlstens, Staffan Jansson, Bonnie Nilzon)
NV Långsjön (artp.) (12F 8d , [6691709, 1467733] ) ,blåbärsbarrskog med örtrik fuktstråk , 2015 (Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxberget, norrsidan (artp.) (12F 8f , [6694335, 1478664] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Oxberget, norrsidan (artp.) (12F 8f , [6694527, 1478686] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Oxberget, norrsidan (artp.) (12F 8f , [6694559, 1478700] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Oxberget, norrsidan (artp.) (12F 8f , [6694582, 1478670] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Oxberget, norrsidan (artp.) (12F 8f , [6694591, 1478706] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Söder om stigen till Tvärstupet. (artp.) (12F 8f , [6694741, 1479148] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Söder om stigen till Tvärstupet. (artp.) (12F 8f , [6694749, 1479136] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Dammsjön, söder om (artp.) (12F 8f , [6694802, 1478573] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Dammsjön, söder om (artp.) (12F 8f , [6694811, 1478568] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Dammsjön, söder om (artp.) (12F 8f , [6694815, 1478586] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Väst om Stora Dammsjön (artp.) (12F 8f , [6694919, 1477886] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Väst om Stora Dammsjön (artp.) (12F 8f , [6694950, 1477848] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Väst om Stora Dammsjön (artp.) (12F 8f , [6694969, 1477845] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
V. om St.dammsjön (artp.) (12F 8f , [6694973, 1477822] ) , ,45 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Väst om Stora Dammsjön (artp.) (12F 8f , [6694976, 1477825] ) , , 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Stora Nyckelmyran (artp.) (12F 9d , [6696054, 1469161] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Dragån (artp.) (12F 9d , [6699145, 1466945] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Dammsjön V. viken (artp.) (12F 9f , [6695179, 1477917] ) , ,noterad ,2000 (Bo karlstens)
Gethällsklack S om (artp.) (12F 9f , [6696017, 1479989] ) , ,30 ,2017 (Bo karlstens)
gethällsklack S om (artp.) (12F 9g , [6696062, 1480075] ) , ,11 plantor/tuvor ,2015 (Anders Janols, Bo karlstens)
Gethällsklack S om (artp.) (12F 9g , [6696068, 1480056] ) , ,(70 blommor och 100 rosetter) ,2015 (Bo karlstens)
Getgällsklack Som (artp.) (12F 9g , [6696356, 1480221] ) , ,6 blommor resten rosettblad. ,2015 (Bo karlstens)
Gethällsklack S om (artp.) (12F 9g , [6696420, 1480003] ) , , 2015 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Gethällsklack S om (artp.) (12F 9g , [6696544, 1480073] ) , ,150 stjälkar/strån/skott ,2016 (Bo karlstens)
Rudtjärn Ö om (artp.) (12F 9g , [6696863, 1480181] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens, Rolf Lundqvist)
Noran omr 16 (artp.) (13F 0c , [6703520, 1463751] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Noran omr 16 (artp.) (13F 0c , [6703675, 1463471] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Noran omr 16 (artp.) (13F 0c , [6703758, 1463614] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
NV Sjöberget (artp.) (13F 0d , [6704145, 1469132] ) ,barrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Trontupp (artp.) (13F 0d , [6704150, 1469526] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Trontupp (artp.) (13F 0d , [6704212, 1469802] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Hyttingsheden (artp.) (13F 0e , [6701267, 1470564] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Hyttingsheden (artp.) (13F 0e , [6701304, 1470536] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Hyttingsheden (artp.) (13F 0e , [6701325, 1470517] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Hyttingsheden (artp.) (13F 0e , [6701612, 1470260] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Hyttingsheden (artp.) (13F 0e , [6701644, 1470222] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Näverberget (artp.) (13F 1d , [6707005, 1466362] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Simsbodarna (artp.) (13F 1e , [6706806, 1470723] ) , ,noterad ,2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Ö Dalsjöberget (artp.) (13F 1g , [6707535, 1484973] ) ,barrnaturskog / barrnaturskog , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.) (13F 1g , [6709761, 1483067] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken 2 (artp.) (13F 1g , [6709785, 1483174] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Amsbergsheden (artp.) (13F 2e , [6712195, 1474559] ) ,sandbarrskog / , 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Amsbergsheden (artp.) (13F 2e , [6712281, 1474767] ) , , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Havtroll, S om N. Amsberg (artp.) (13F 2e , [6712339, 1474669] ) ,blandbarrskog ,5 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
N.Amsberg (artp.) (13F 2e , [6712810, 1474920] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Rönningsberget (artp.) (13F 2e , [6714160, 1473626] ) ,barrskog / , 2004 ((sks), Kjell Haglund)
NV Ornäs (artp.) (13F 2g , [6710477, 1484718] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
V Fågelmyravägen 2 (artp.) (13F 2g , [6710696, 1484498] ) , , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Igeltjärnens kalkbrott (artp.) (13F 2g , [6713366, 1481232] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Gerusberget (artp.) (13F 3e , [6715819, 1470845] ) , ,25 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,30-50 ex. ,1987 (SNy)
Tuna-Hästberg,300 m från korsv.mot Nyhammar (12F 8d , [66908, 14655] ) ,sensommarslåttrad äng,kalkpåv. ("Ture P:s äng") ,40-tal ,1986 (AJs)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Listera cordata    Spindelblomster
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäckravin , 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ) ,skogsmark , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ) ,vägkant mot myr , 2018 (SNy)
Nyckeltjärnarna SV Långhagen (artp.) (12F 8c , [6692451, 1464769] ) , , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Nyckeltjärnarna O (artp.) (12F 8c , [6692554, 1464914] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Högbergsån (artp.) (12F 9d , [6697226, 1467996] ) ,ravin / liten sprickdal i fasta berget , 1996 ((sks), Thomas Husing)
Rudtjärnen (artp.) (12F 9g , [6696850, 1480180] ) ,skogsmark ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Sallbromyran 300 m NO (artp.) (13F 3e , [6717301, 1472251] ) ,skogliga småvatten / barrskog , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Listera ovata    Tvåblad
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Tuna-Hästberg,300 m från korsv.mot Nyhammar (12F 8d , [66908, 14655] ) ,sensommarslåttrad äng,kalkpåv. ("Ture P:s äng") ,100-tal ,1986 (AJs)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,rikl. ,1987 (SNy)
Tuna-Hästberg,70 m NV om "2" i "266.78" (12F 8d , [66912, 14656] ) ,torr örtrik kant av myr ,10-tal ,1986 (AJs)
Tuna-Hästberg,SO g:la gruvan,mitt i vägtriangel (12F 8d , [66914, 14655] ) ,gläntor på gråbergsslig-grus ,50-tal ,1987 (AJs)
Idkerberget, mitt för skjutbanan (12F 8d , [66946, 14681] ) ,vägkant ,50-tal ,1988 (IAn)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägdiken ,rikligt ,2015 (IPt & SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Åselby fäbodar, v.bäcken Ö om dammen (12F 9d , [66982, 14674] ) ,frodigt källdrag på moränmark,blandskog , 1989 (IAn)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707362, 1482880] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
50 m NO Ötjärnen, v.bäcken (13F 2g , [67130, 14820] ) ,öppen gran-tallskog något sumpartad efter bäcken ,1 ex. ,1987 (LNi)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713391, 1481027] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Lundvalls äng (artp.) (12F 8d , [6690920, 1465650] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Nedre Smörtjärn (artp.) (12F 8d , [6692092, 1466237] ) ,kalkbarrskog / , 2004 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.) (12F 8d , [6692142, 1466781] ) ,lövrik barrnaturskog / , 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692831, 1478054] ) ,fuktstråk i kalkbarrskog kring små kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Kalkberget (artp.) (12F 8f , [6692864, 1478098] ) , ,10 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Dammsjön S vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694698, 1478178] ) , , 2015 (Bo karlstens)
Frostbrunsdalen (artp.) (13F 0g , [6703759, 1481581] ) , , 2015 (Bo Johansson)
Elstation (artp.) (13F 2f , [6710126, 1475604] ) , ,40 plantor/tuvor ,2017 (Matilda Elgerud)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.) (13F 2g , [6713250, 1481010] ) ,södra delen efter stig ,3 plantor/tuvor ,2016 (Gunnar Bäck)
Platanthera bifolia    Nattviol
Knippberget O-branten ( 20 16 - 22 18 ) (12F 8d , [66921, 14667] ) ,gräsrik blandskog runt branta hällar ,ca 15 ex.totalt ,1987 (AJs)
Idkerberget, N om centralschaktet (12F 9d , [66959, 14678] ) ,stening ruderatmark ,ca 15 ex ,1988 (IAn)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ) ,fuktig bäckravin med kalkpåverkan , 1986 (SNy)
Åselby fäbodar, v.bäcken Ö om dammen (12F 9d , [66982, 14674] ) ,frodigt källdrag på moränmark,blandskog , 1989 (IAn)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog ,t.rikligt ,2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712397, 1481107] ) ,skogsbilvägkant och dike ,20 ex ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Igeltjärnsvägen, gruvområdet (13F 2g , [6712884, 1481319] ) ,kalkbrott norra sidan ,2 ex ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Gimsbärke (13F 3e , [6716020, 1470627] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Dammsjön, söder om (artp.) (12F 8f , [6694742, 1478645] ) , ,1 ,2017 (Bo karlstens)
Dammsjön S om vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694880, 1478650] ) , , 2015 (Bo karlstens)
Dammsjön S om vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694880, 1478650] ) , ,5 plantor/tuvor ,2002 (Bo karlstens)
Dammsjön S om vid vägen (artp.) (12F 8f , [6694880, 1478650] ) , , frekvens t.allm. , 2014 (Bo karlstens)
Barkargärdet (artp.) (13F 1g , [6709602, 1483081] ) , ,1 ,2018 (Maja Wressel)
Kraftledningsgata Tallbacken (artp.) (13F 1g , [6709746, 1483028] ) , , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Kraftledningsgata Tallbacken (artp.) (13F 1g , [6709746, 1483028] ) , ,16 stjälkar/strån/skott ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Kraftledningsgata Tallbacken (artp.) (13F 1g , [6709746, 1483028] ) , ,10 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.) (13F 1g , [6709761, 1483067] ) , , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.) (13F 1g , [6709761, 1483067] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.) (13F 1g , [6709761, 1483067] ) , ,6 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.) (13F 1g , [6709761, 1483067] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken 2 (artp.) (13F 1g , [6709785, 1483174] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Barkargärdet (artp.) (13F 1g , [6709921, 1482696] ) , ,2 ,2018 (Maja Wressel)
Motionscentralen,Mellsta (artp.) (13F 2f , [6710420, 1477109] ) , ,20 plantor/tuvor ,2018 (Gunnar Bäck)
Skjutbanan Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710366, 1481800] ) , ,1 ,2017 (Christer Bergström)
Bergebo (artp.) (13F 2g , [6710400, 1481500] ) , , 2015 (Gunnar Bäck)
Igeltjärnsvägen Borlänge (artp.) (13F 2g , [6711078, 1481553] ) , , 2015 (Martin Sjödahl)
Igeltjärnsvägen Bergebo (artp.) (13F 2g , [6712379, 1481107] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Gruvområdet Igeltjärnsvägen (artp.) (13F 2g , [6712864, 1481243] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Kälarvets fäbod (artp.) (13F 3e , [6719620, 1473090] ) , , 2014 (Gunnar Bäck)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Tuna Hästberg (12F 8d , [6690, 1466] ) ,kalkrik vägkant och skogsbryn med väddklint m.m ,sedd i varierande antal årligen på platsen 1995-2001, 2 ex ,2002 (Tlj)
Acorus calamus    Kalmus
Tjärnasjöns SV strand (13F 1f , [67087, 14779] ) ,strand ,med Iris pse. ,1 planta (funnen av S-E Blom) ,1986 (SNy)
Calla palustris    Missne
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,i Idtjärn , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ) ,översilad blandskog , 2011 (SNy & IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ) ,lövskog och strandpromenad , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709657, 1476358] ) ,blöthål i myren , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Nygårdsravinen (artp.) (13F 1f , [6706863, 1477623] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Stora Ärtpussen (artp.) (13F 4e , [6720057, 1474007] ) , , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Lemna minor    Andmat
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,i Idtjärn , 2015 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,dammen , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Lemna trisulca    Korsandmat
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,i Idtjärn , 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ) ,stränder kring nyanlagd våtmark , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Gimsbärke tubintag vid damm (13F 3e , [6716120, 1470600] ) ,vattenflöde , 2012 (IPt)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ) ,strand o vattenmiljö , 2018 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön,Sjöberget (artp.) (13F 2f , [6712570, 1477720] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Elodea canadensis    Vattenpest
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,i Idtjärn , 2015 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Avsnörd vik av älven nedom Forshuvud (östra sidan) (13F 2f , [6712800, 1479250] ) ,älv ,rikl. ,1986 (SNy)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Ovandal i sundet (13F 1g , [67061, 14835] ) ,grund älvvik ,rikl. ,1987 (TLj)
Skomsarbymyren (artp.) (13F 1h , [67052, 14866] ) ,myren inventerades 1981 av tunabygdens naturvårdsförening och tunabygdens fältbiologer. , 1981 (Bengt Oldhammer)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Myren ovanför Dragbergsgata (artp.) (12F 9c , [6697926, 1461622] ) , , 2013 (Måns Svensson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Idkerberget ,Hålsfäbodarna S delen (12F 9d , [6697, 1468] ) ,liten myr (kärr?) , 1989 (IAn)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,i dammen , 2018 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700350, 1476443] ) ,kreaturstrampad strandäng , 2013 (SNy)
Potamogeton compressus    Bandnate
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,sjö , 2018 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,damment , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709781, 1479854] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ) ,längs åkerväg , 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Holmsjöarnas naturreservat (artp.) (13F 0h , [6702690, 1485324] ) , ,noterad ,2017 (Christer Bergström)
islingby (artp.) (13F 1g , [6707323, 1481035] ) , , 2013 (Berth Nyman)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
St.Holmsjöns S-ände i kanalen (13F 0h , [67028, 14858] ) ,slättsjö ,ymnig ,1987 (TLj)
Lusmyren (13F 1f , [67060, 14795] ) ,i pölar på utfyllnadsmarken ,rikl. ,1987 (SNy)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ) ,i Idtjärns utloppsbäck , 2015 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,i länsbäcken , 2018 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Stora Nyckelmyran (artp.) (12F 9e , [6696085, 1470131] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Potamogeton praelongus    Långnate
St.Holmsjön (13F 0h , [67028, 14858] ) ,slättsjö ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Sparganium emersum    Igelknopp
Hålsfäbodarna, isgropen (12F 9d , [66971, 14682] ) ,grund vattensamling , 1989 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697120, 1468370] ) ,vattengöl i skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ) ,vägkanter och åstränder , 2013 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710080, 1483826] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720706, 1474297] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [6705739, 1479317] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ) ,hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant , 2011 (JOs)
Idtjärn ,Idkerberget (12F 9d , [6695, 1468] ) ,sjökanten , 1988 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720706, 1474297] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Vassjön (artp.) (13F 2f , [6712934, 1476751] ) , ,noterad ,2017 (Gunnar Bäck)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Spånsan (12F 8c , [6694886, 1462948] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt o vägdike , 2013 (IPt)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710900, 1481720] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Juncus articulatus    Ryltåg
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Juncus bufonius    Vägtåg
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709781, 1479854] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ) ,högar av schaktmassor vid skogsväg , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720706, 1474297] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Juncus bulbosus    Löktåg
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720706, 1474297] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Juncus compressus    Stubbtåg
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ) ,älvraviner , 2015 (SNy)
Borlänge, Kupolen (artp.) (13F 1f , [6707348, 1478656] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Henry Gudmundson)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715867, 1470506] ) ,vägdike , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike ,rikligt ,2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719682, 1477289] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Juncus effusus    Veketåg
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Åselby föbod (12F 9d , [6698260, 1467635] ) ,skogsbilvägdike , 2017 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ) ,bäckravin , 2014 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720714, 1473424] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Juncus filiformis    Trådtåg
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697120, 1468370] ) ,vattengöl i skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710495, 1476322] ) ,sjöstrand och myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ) ,strand , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Iss klack (13F 4e , [6720714, 1473424] ) ,vägkant , 2014 (SNy)
Dragberget, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697818, 1461561] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ) ,vägkant , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ) ,skogsbilvägkant,ängsmark , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ) ,järnvägsbank, vägplan mot skog , 2015 (IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697370, 1486370] ) ,skogsdunge i åker , 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogskant mot järnvägen , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715588, 1476395] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Luzula pallescens    Blekfryle
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ) ,gammal vall , 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Luzula pilosa    Vårfryle
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ) ,skogsmark , 2013 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäckravin , 2012 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697800, 1468370] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ) ,vägkanter, lövskog och bergbrant , 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ) ,ängsmark på sand , 2013 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ) ,gles tallskog , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ) ,hästbetad grässvål , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan (artp.) (13F 1d , [6706580, 1465410] ) , ,1 ,1995 (Johan Niss)
Carex acuta    Vass-starr
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,dammen , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark , 2018 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Idkerberget ,N om slamdammen (12F 9d , [6695, 1468] ) ,fuktig skogsväg o.diken ,rikl. ,1989 (IAn)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,~10-20 ex. ,1987 (SNy)
Carex canescens    Gråstarr
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ) ,ängsmark nära sjö , 2015 (IPt & SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,längs skogsbilväg , 2014 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Abborsjön (artp.) (12F 9f , [6695455, 1479578] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,2017 (Johan Niss)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Carex capillaris    Hårstarr
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ) ,ännu hävdad ängsmark ,rikl. ,1987 (SNy)
Tuna Hästberg (12F 8d , [6690920, 1465710] ) ,ängsmark ,spridd ,2005 (IPt)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ) ,gammalt igenvuxet kalkbrott , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3) (13F 2g , [67129, 14812] ) ,kalkbrott , 1986 (SNy)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ) ,åsslänt ,t.riklig ,1991 (JEd)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Carex demissa    Grönstarr
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike ,fåtal ,2013 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Ornäs, 100 m S f.d.stn. (13F 1h , [67099, 14850] ) ,blött dike intill jvg ,rikl. ,1988 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ) ,beteshagen och udden mot norr , 2013 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Carex diandra    Trindstarr
Atlasruta (13F 1f ) ,längs älvstränder enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Lusmyren (13F 1f , [6705, 1479] ) ,blöthål på lertippen ,5-6 tuvor ,1989 (BOr)
Atlasruta (13F 1g ) ,längs älvstränder enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710495, 1476322] ) ,sjöstrand och myr , 2018 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Carex digitata    Vispstarr
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ) ,bäckravin , 2011 (SNy & IPt)
Trontupp (13F 0d , [6704300, 1469700] ) ,brandpräglad tallskog ,fåtalig ,2003 (TRy)
Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ) ,berghäll , vägslänt , 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ) ,lövskogen , 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ) ,åsen väster om j-vägen , 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ) ,torr gräsmark , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ) ,kalkbrott , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715949, 1470627] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ) ,rasbrant och hammare , 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,skogsmark , 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ) ,grusig skogsmark och vägkant , 2014 (SNy)
Carex dioica    Nålstarr
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,myr söder sjön länsan , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Carex disperma    Spädstarr
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Erkers Holme 100 m V (artp.) (13F 4e , [6723027, 1472364] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Thomas Husing)
Carex disticha    Plattstarr
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ) ,strand o vattenmiljö , 2018 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ) ,ängsmark vid älvstranden , 2018 (SNy)
Carex echinata    Stjärnstarr
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ) ,bäöckravin , 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ) ,vägkanter i skogsmark , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Dragberget, Gyllbergen NR (artp.) (12F 9c , [6697865, 1461651] ) , ,noterad ,2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Carex elata    Bunkestarr
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Carex elongata    Rankstarr
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ) ,vägkanter och åstränder , 2014 (SNy)
Holmsjön (13F 0h , [6702130, 1486510] ) ,högstarrkärr ,rikligt ,1999 (TLj)
Atlasruta (13F 1f ) ,längs älvstränder enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Atlasruta (13F 1g ) ,längs älvstränder enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
N. Amsberg vid Hemsjöns V-sida (13F 2f , [67122, 14752] ) ,strand , 1991 (JEd)
Carex ericetorum    Backstarr
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Strandarna mot NV (13F 2e , [67118, 14745] ) ,öppna åsslänter ,spridd sparsamt ,1991 (JEd)
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ) ,åsslänt ,t.riklig ,1991 (JEd)
Carex flava    Knagglestarr
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkanter och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myrkant , 2015 (IPt & SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712375, 1481087] ) ,våtmark mot Igeltjärn , 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ) ,kalkpåverkad blandskog under avverkning , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720706, 1474297] ) ,vägkanter och blöta diken , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689902, 1463792] ) ,medelriksumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Barkargärdet kraftledningsgatan (artp.) (13F 2g , [6710090, 1482231] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Carex globularis    Klotstarr
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,myr söder sjön länsan , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ) ,vägkant , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,sjö , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693299, 1478662] ) ,myr , 2015 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709657, 1476358] ) ,blöthål i myren , 2018 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710495, 1476322] ) ,sjöstrand och myr , 2018 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ) ,bäckdråg , 2014 (SNy)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Carex limosa    Dystarr
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ) ,myr , 2018 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ) ,myr , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709657, 1476358] ) ,blöthål i myren , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710495, 1476322] ) ,sjöstrand och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Carex livida    Vitstarr
Myren ovanför Dragbergsgata (artp.) (12F 9c , [6697926, 1461622] ) , , 2013 (Måns Svensson)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.) (12F 9d , [6696240, 1469827] ) ,myrkomplex/soligent kärr , 1988 (LBr)
Carex loliacea    Repestarr
Tunkarlsberget (12F 8e , [6692750, 1474650] ) ,våtmark , 2011 (JOs)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689902, 1463792] ) ,medelriksumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex magellanica    Sumpstarr
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Myren nedanför Hålsfäbodarna i NO (12F 9d , [66975, 14684] ) , , 1989 (IAn)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Jan Schröder)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike , 2012 (IPt)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ) ,längs landsväg o banvall , 2015 (SNy)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ) ,vägkant och strandremsa mot sjön , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ) ,skogsmark och fuktstråk , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ) ,myrkant , 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ) ,fuktig dalsänka med källor och lövskog , 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ) ,skogsmark och vägkänter skogsbilväg , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,myr söder sjön länsan , 2018 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ) ,ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget) , 2012 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Carex ovalis    Harstarr
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,vägkanter söder om Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ) ,vägkanter , 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ) ,betesmark , 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ) ,vägkant & dikesslänter , 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ) ,gräsmark och skog , 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709781, 1479854] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ) ,stränder o öppen mark mot älven , 2015 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ) ,grustaget , 2014 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714385, 1475964] ) ,ängsmark och myr , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ) ,hygge med vattenfyllda hjulspår , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ) ,vändplan skog , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Carex pallescens    Blekstarr
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ) ,f.d.fäbodvall , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ) ,vägkanter o kulturmark , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ) ,grusplanskanter , 2015 (IPt & SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge , 2013 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ) ,vägkanter o beteshagar , 2012 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ) ,skogsmark , 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
1200 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707447, 1465378] ) ,vandringsled skogsmark , 2011 (IPt)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ) ,vägkant och skog , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ) ,åsen , 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ) ,vändplan tomtmark , 2014 (IPt)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ) ,vid elljusspåret och stenbrott intill , 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ) ,skogsväg, elljusspår , 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ) ,gräsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.) (13F 1d , [6706550, 1465400] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Carex panicea    Hirsstarr
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,skog o myrmark , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ) ,ängs o kulturmarker , 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ) ,gammal vändplan efter skogsbilväg , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701543, 1482574] ) ,öppen mark , 2018 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709472, 1476268] ) ,kant mot myren , 2018 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ) ,sandtäkten , 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Carex pauciflora    Taggstarr
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ) ,vid Tvärstupstjärn , 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ) ,myr , 2015 (IPt & SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,myr söder sjön länsan , 2018 (SNy)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ) ,skogbeväxt fäbodmark , 2011 (JOs)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge ,t.rikligt ,2013 (IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ) ,gräsmark , 2012 (DABS)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ) ,hyggeskant mot skogsbilväg , 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716407, 1475245] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ) ,vägkanter , 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ) ,vägkant och skogsmark , 2014 (SNy)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex pseudocyperus    Slokstarr
Lusmyren vid Lertippen (13F 1f , [67059, 14797] ) ,2 kraftiga tuvor i näringsrik damm med bl a kaveldun, 1989 (BOr, LBr&TLj) * lokalen utfylld, men slokstarren flyttad till dike i närheten 1990, där den ännu tycks trivas , 1992 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ) ,stranden , 2018 (SNy)
Lusmyren (artp.) (13F 1f , [67057, 14793] ) ,meterhöga kraftiga tuvor på lertippen , 1989 (Bengt Oldhammer)
Carex rostrata    Flaskstarr
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ) ,i sjön , 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ) ,Idtjärn , 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ) ,sjö o sjöstrand , 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ) ,bäckravin i barrskog , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697120, 1468370] ) ,vattengöl i skogsmark , 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ) ,parkeringsyta och gamla fäbodplatsen , 2011 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ) ,blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark , 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ) ,kulturmark , 2018 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ) ,strandområde och vatten , 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ) ,dalen, med lövskog och öppna ytor , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ) ,myrmark , 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ) ,bäck och strandbrink , 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 1g , [6709976, 1483884] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ) ,myr , 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ) ,åsen väster om j-vägen vid Långsjön , 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ) ,vägkanter och älvravin , 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ) ,lövskog , 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ) ,sjöstrand och jv-bank , 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ) ,fuktig-blöt betad strandäng , 2014 (SNy)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ) ,strand o vattenmiljö , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ) ,myrdråg , 2018 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ) ,ängsmark med bäck , 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ) ,sjöstrand och vatten , 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ) ,vägdike skogsbilväg , 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ) ,vägkanter, gruvområde och sjöstrand , 2014 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ) ,fattigmyr , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ) ,gräsmark, sjöstrand och skogskant , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.) (12F 9c , [6698086, 1462264] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1993 (Jan Schröder)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Dammsjön NV. viken (artp.) (12F 9f , [6695064, 1478018] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Möckelmyran och Nedre Glian 10 km NV Ornäs (artp.) (13F 2f , [6714456, 1475746] ) ,myrkomplex/svagt välvd mosse , 1988 (LBr)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715408, 1471848] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15) (12F 9f , [6699970, 1477300] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 1g , [6707730, 1484340] ) ,näringspåverkad sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ) ,hygge, 4 årigt frisk mark , 2010 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ) ,liten myr , 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ) ,vägkanter , 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ) ,myr söder sjön länsan , 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ) ,skog och myrmark , 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ) ,kärrmarker längs bäck , 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ) ,kalkbrottsområde , 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ) ,skogsmark mot damm , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ) ,källdråg , 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ) ,myr , 2018 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ) ,skogsmark och stränder vid ån , 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ) ,vid bäcken , 2014 (SNy)
Flogen (artp.) (13F 1d , [6705860, 1466030] ) , ,noterad ,1995 (Johan Niss)
Mörtsjöklack SV (artp.) (13F 3e , [6715379, 1471774] ) , ,noterad ,2018 (Johannes Måsviken)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Gallsbo (12F 9e , [6699990, 1474810] ) ,bäckkant , 2009 (IPt)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ) ,våtmark och omgivande kulturmark , 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ) ,stranden vid sjön , 2014 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709781, 1479854] ) ,strand och vattenområde , 2018 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ) ,gammal rivningstomt , 2015 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ) ,älvstranden , 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ) ,vägdike , 2012 (IPt)
Långsjön (artp.) (13F 0g , [6700435, 1483598] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ) ,vändplan skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ) ,kärr vid liten bäck , 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ) ,vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott , 2015 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ) ,skogsmaskinspår över hygge ,rikligt ,2013 (IPt)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ) ,vägkant nära myr , 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ) ,vägkanter , 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ) ,promenadväg och lövskogar , 2012 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ) ,sjöstrand , 2018 (SNy)