STORA SKEDVI

519 arter

2897 rapporter

Lycopodium annotinum    Revlummer
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Mörtaberget (13G 1b , [6708204, 1505539] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704706, 1502816] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704796, 1502975] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Uvbergshällarna (artp.) (13G 0a , [6704842, 1503372] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704869, 1502972] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705213, 1502854] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6703169, 1503879] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ) ,sjö , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,sjökant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.) (13G 1b , [6706930, 1507221] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0j , [6700470, 1495110] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Lövåsen ,vägen mot Arkhyttan (13G 0a , [67046, 15041] ) ,betesbackar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15011] ) ,ängsmark ,3 ex ,1989 (SJa)
Limberget i Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,torrbacke å kalk ,1 ex. ,1987 (TLj)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,på klipphylla med bl a bergglim ,3 ex 1986, 2 ex ,1988 (LBr)
Polypodium vulgare    Stensöta
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog /stenblock , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Mörtaberget (13G 1b , [6708088, 1505435] ) ,bergbrant , 2011 (DABS)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6702683, 1503741] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Asplenium septentrionale    Gaffelbräken
Nyberget ,Mörtaberget (13G 1b , [67080, 15054] ) ,klippor ,enst.tuvor ,1987 (TLj)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,sydbrant ,enstaka ,1986 (LBr)
Mörtaberget (DFl-49) (13G 1b , [67081, 15053] ) ,berghällar i sydberg ,"2 ""nya""+1 tidigare känt ex" ,1991 (SJa)
Markusbo (artp.) (13G 0a , [6703250, 1501970] ) ,bergbrant ,3 plantor ,2008 (SSv)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704511, 1502910] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget sydbrant (artp.) (13G 3c , [6718665, 1510387] ) ,klippvägg ,3 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Uvberget sydbrant (artp.) (13G 3c , [6718680, 1510553] ) ,klippvägg ,2 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens    Kalksvartbräken
Nyberget, Kalkberget (13G 1a , [6707, 1504] ) ,kalkberg , 1992 (JEd)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,bergkant , 2011 (DABS)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Griggers klack (12G 8a , [66927, 15008] ) ,"sydberg; klipphällar etc." ,>10 tuvor ,1991 (SJa)
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkklippspringor ,rikl. ,1987 (TLj)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,sydbrant ,enstaka ,1986 (LBr)
Nyberget (DFL) (13G 1a , [67071, 15047] ) ,klippblock ,t.rkligt ,1987 (SJa)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6697916, 1507264] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,bergkant , 2011 (DABS)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ) ,örtrik sumplövskog i bäcksänka ,t.riklig ,1989 (JEd)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ) ,lövdom.bäckdäld ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ) ,näringsrik bäckkant ,t.rikligt ,1990 (JEd)
Kolarbo S 100 m (artp.) (12G 9a , [6695495, 1500254] ) ,bäckdal / , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Picea abies    Gran
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67187, 15155] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Pinus sylvestris    Tall
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67187, 15155] ) ,barrskog ,skogsbildande i hela rutan ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704556, 1502920] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Juniperus communis ssp. communis    En
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Populus tremula    Asp
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,ängsblandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgården (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Salix aurita    Bindvide
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698986, 1506270] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Salix cinerea    Gråvide
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Salix pentandra    Jolster
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Salix phylicifolia    Grönvide
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,fuktig gräsmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myrica gale    Pors
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Alnus glutinosa    Klibbal
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702600, 1495580] ) , , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [67192, 15158] ) ,stränder ,spridd ,2013 (GHa)
Lusthusberget (artp.) (13G 1a , [6705037, 1503736] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Alnus incana    Gråal
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Betula pendula    Vårtbjörk
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ) ,skogsbacke ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Betula pubescens    Glasbjörk
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Corylus avellana    Hassel
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Quercus robur    Ek
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant ,en liten planta ,2019 (IPt & JJa)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Humulus lupulus    Humle
Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ) ,igenväxande hagmark , 1989 (JEd & LBr)
St. Klingsbo , udde i Öv. Klingen (13G 1a , [67066, 15015] ) ,busksnår , 1989 (SJa)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695948, 1505757] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bistorta vivipara    Ormrot
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ) ,skogsbacke ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6703169, 1503879] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia    Strandpilört
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,liten sjö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hyen (artp.) (13G 0a , [6701111, 1502782] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Persicaria minor    Rosenpilört
Djupdalen, dammen S-ut (12G 8b , [66947, 15061] ) ,lerig strandkant ,1 ex ,1989 (SJa)
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad dystrand , 1990 (JEd & LBr & TLj)
Hyns sydände (12G 9a , [66993, 15032] ) ,sjöstrand ,ca 10 ex ,1994 (HPe)
Polygonum aviculare    Trampört
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6699092, 1505917] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall , 2011 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702500, 1496490] ) ,torrbacke , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ) ,örtrikt bäcksnår , 1989 (JEd)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,damm , 2014 (DABS)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ) ,strandkärr ,rikligt ,1990 (JEd)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rumex crispus    Krusskräppa
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ) ,åkerkant , 1991 (JEd & TLj)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Chenopodium album    Svinmålla
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,vägslänt , 2014 (DABS)
Cerastium arvense    Fältarv
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Uppbo (12G 9a , [66982, 15039] ) ,äldre delvis ängsliknande gräsmatta ,~15 ex ,1989 (SJa)
Hysta på åsen (12G 9a , [66997, 15024] ) ,torra åsslänter , 1989 (JEd)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,vägslänt , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ) ,torrmark vid jvg , 1990 (JEd)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Herniaria glabra    Knytling
Hysta (13G 0a , [67004, 15021] ) ,vändplan ,~15 ex ,1989 (SJa)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Arkhyttan , Nyängsån (13G 0a , [67025, 15045] ) ,strandäng ,~5 ex ,1987 (SJa)
Långsjövägen (13G 3c , [67165, 15116] ) ,diken ,rikligt ,2013 (GHa)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Griggers klack (12G 8a , [66927, 15008] ) ,"sydberg; klipphällar etc." ,riklig ,1991 (SJa)
Pingbo vid gamla lv (13G 0a , [6703, 1500] ) ,torr vägslänt på åsen ,riklig ,1989 (JEd)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698986, 1506270] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sagina procumbens    Krypnarv
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,ängsmark , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,gårdsplan ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Silene dioica    Rödblära
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Silene latifolia    Vitblära
L. Klingsbo (13G 0a , [67049, 15003] ) ,slaggvarp / slänt mot bäck ,14 ex ,1989 (SJa)
Silene rupestris    Bergglim
Nyberget ,Mörtaberget (13G 1b , [67080, 15054] ) ,torra klipphyllor ,rikl. ,1987 (TLj)
Mörtaberget (13G 1b , [6708088, 1505435] ) ,bergbrant , 2011 (DABS)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,klipphyllor ,rikligt ,1986 (LBr)
Silene vulgaris    Smällglim
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6699092, 1505917] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6703169, 1503879] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Spergularia rubra    Rödnarv
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Stellaria alsine    Källarv
Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Stellaria media    Våtarv
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stellaria nemorum    Lundarv
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäcken mln vägen o.älven (12F 9j , [66982, 14991] ) ,lundartad bäckravin ,rikl.-ymnig ,1987 (TLj)
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ) ,örtrik sumplövskog i bäcksänka ,t.riklig ,1989 (JEd)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ) ,lövdom.bäckdäld ,t.riklig ,1989 (JEd & LBr)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Forsboån (DFl-49) (12G 9a , [66960, 15010] ) ,lunddäld/åkerkant ,riklig ,1991 (SJa)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Hyn S Flygarviken (13G 0a , [67001, 15025] ) ,strandkärr ,t.riklig ,1990 (JEd)
Nuphar lutea    Gul näckros
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,damm , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,sjökant , 2011 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,vattendragsbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.) (13G 1b , [6706930, 1507221] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0j , [6700470, 1495110] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,damm , 2014 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0j , [6700470, 1495110] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Ceratophyllum demersum    Hornsärv
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,vattendragsbotten rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699260, 1503270] ) ,sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö ,rikligt ,2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Actaea spicata    Trolldruva
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Griggers klack, skogen nedanför branten (12G 8a , [66930, 15009] ) ,lundartad skogsmark i anslutning till sydberg ,ca 25 ex ,1991 (SJa)
S. Nygårdarna mot Hyen (13G 0a , [67009, 15029] ) ,lövsnår ,~15 ex ,1989 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Jakobs (artp.) (12G 9b , [6698960, 1506321] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Flatåsen, sumpskogen (artp.) (13F 0j , [6703192, 1498942] ) , ,noterad ,2020 (Patric Engfeldt)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Styggdalen (artp.) (12G 8b , [6694591, 1505018] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Forsbo gruva (artp.) (12G 9a , [6695914, 1502125] ) , ,noterad ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704451, 1502798] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704519, 1502762] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704617, 1502970] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704675, 1503003] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704699, 1502980] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704708, 1502968] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704725, 1503003] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Ö Nyhyttan (artp.) (13G 1a , [6709277, 1504742] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Uvberget sydbrant (artp.) (13G 3c , [6718691, 1510418] ) ,nedanför klippvägg , 2009 (Janolof Hermansson)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698986, 1506270] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Nyberget, mellan Dammsjön och Nedre Klingen (13G 1a , [6706917, 1504762] ) ,naturtomt ,3 plantor ,2005 (Kart-Erik Rustas)
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,torr hällfallmark ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Nyberget, mellan Dammsjön och Nedre Klingen (artp.) (13G 1a , [6706912, 1504733] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Nyberget, Limberget (artp.) (13G 1a , [6707100, 1504700] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Lennart Bratt)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Caltha palustris    Kabbleka
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myosurus minimus    Råttsvans
St.Skedvi kyrka, på muren mot parkeringen (12F 9j , [66987, 14999] ) ,torr kyrkmur ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ranunculus aquatilis x peltatus    
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ) ,näringsrik bäck , 1990 (JEd)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
Uppbodammen (12G 9a , [66984, 15041] ) ,näringsrik damm efter ån från Hyen ,mkt rikl.(steril) ,1987 (TLj)
Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd)
Ranunculus cassubicus    Lundsmörblomma
Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ) ,lövdom.fd hagmark ,åtm.100 ex ,1989 (JEd & LBr)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (DF) (12G 9a , [66955, 15003] ) ,lövdom.bäckdäld ,rikligt ,1989 (JEd & LBr)
Ranunculus ficaria    Svalört
Prästbäcken vid V Kyrkbyn, i lundvegetation med kransrams, 1933 (FÄRJE 1971a) = Lindås-bäckens ravin, 1951 (Tr) * spridd åtminstone ett 50-tal m längs bäcken (12F 9j , [66982, 14992] ) ,i lundvegetation ,riklig ,1990 (LBr & JEd)
Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,torra kalkhällsängar (f.d. beteshagar) ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15012] ) ,strandkant-bäckutlopp ,5 ex ,1989 (SJa)
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Chelidonium majus    Skelört
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Hysta (13G 0a , [67004, 15021] ) ,kompost ,~15 ex ,1989 (SJa)
L. Klingsbo (13G 0a , [67049, 15003] ) ,slaggvarp / slänt mot bäck ,~10 ex ,1989 (SJa)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,ängsmark mot vägslänt , 2008 (IPt)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15013] ) ,snårig gräsmark ,rikligt ,1989 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Fumaria officinalis    Jordrök
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (artp.) (13G 0a , [6701111, 1502782] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arabis glabra    Rockentrav
Pingbo vid gamla lv (13G 0a , [6703, 1500] ) ,torr vägslänt på åsen ,enstaka ,1989 (JEd)
Lövåsen (13G 0a , [67047, 15043] ) ,betad torräng , 1986 (LBr)
Berteroa incana    Sandvita
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Ansta (artp.) (12G 9b , [6699092, 1505917] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Uppbo vid lv (12G 9a , [6697, 1504] ) ,vägkant mot trädgård , 1989 (JEd)
Uppbo v.älvbron (12G 9a , [66976, 15043] ) ,vägkant ,t.rikl. ,1988 (TLj & LBr)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Hysta , bäcken vid tegelbruket (13G 0a , [67001, 15021] ) ,bäck ,~10 ex ,1989 (SJa)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6700988, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hesperis matronalis    Hesperis
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ) ,åkerkant , 1991 (JEd & TLj)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,ängsmark mot vägslänt , 2008 (IPt)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rorippa palustris    Sumpfräne
S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [6694, 1506] ) ,strandkant ,t.rikl. ,1989 (SJa)
Thlaspi arvense    Penningört
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6702642, 1504553] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698835, 1506272] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Gryckberget (13G 2b , [6713600, 1507510] ) ,liten myr ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sedum acre    Gul fetknopp
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ) ,örtrik sumplövskog i bäcksänka ,t.riklig ,1989 (JEd)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ) ,lövdom.fd hagmark , 1989 (JEd & LBr)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ) ,lövdom.bäckdäld , 1989 (JEd & LBr)
Källan, Källberget (artp.) (13F 0j , [6704028, 1499163] ) , ,noterad ,2020 (Patric Engfeldt)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Nirs (12F 9j , [66965, 14980] ) ,betestmark / dike ,>5 ex ,1989 (SJa)
300 m SO lv-bron över Prästbäcken (12F 9j , [66979, 14991] ) ,hällar i betesmark ,t.rikl ,1990 (JEd)
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betesmark ,~30 ex ,1989 (SJa)
Uppbotjärnens V-sida (12G 9a , [66983, 15039] ) ,beteshage ,t.rikl ,1990 (JEd)
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ) ,torrängsrest ,flerst. ,1991 (JEd & TLj)
Udden mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67064, 15049] ) ,betesmark ,~25 ex ,1989 (SJa)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15011] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Philadelphus coronarius    Doftschersmin
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ribes alpinum    Måbär
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Ribes aureum    Gullrips
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698835, 1506272] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,ängsblandskog rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ) ,lövdom.fd hagmark ,enstaka ,1989 (JEd & LBr)
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkbergklippor ,enst.m ,1987 (TLj)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696509, 1502742] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Kyrkbyn (12G 9a , [6698320, 1500450] ) ,vägkant och dike , 2006 (IPt)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ) ,gammal ängsväg , 2012 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,ängsmark mot vägslänt , 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS,IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [6709090, 1505690] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ) ,vägkant ,rikligt ,2008 (IPt)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
S om Slogmyran (13G 2c , [6712480, 1510150] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ) ,vägdike ,rikligt ,2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ) ,gammal ängsväg ,flera stora blommande planto,r spridda ,2012 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS,IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ) ,igenvuxen övergiven tomt , 2011 (DABS,IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Kyrkbyn (12G 9a , [6698320, 1500450] ) ,vägkant och dike , 2006 (IPt)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ) ,gammal ängsväg , 2012 (IPt)
Arkhyttan, Ol-Ers (13G 0b , [6702330, 1505230] ) ,vägkant ,rikligt ,2006 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,ängsmark mot vägslänt , 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS,IPt)
Löves (13G 1a , [6707190, 1504830] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS, IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [6709090, 1505690] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Trylännet (13G 2b , [6711000, 1507460] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
N om Vargsjön (13G 4d , [6720020, 1515100] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Kyrkbyn (12G 9a , [6698320, 1500450] ) ,vägkant och dike , 2006 (IPt)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ) ,gammal ängsväg , 2012 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,ängsmark mot vägslänt , 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS,IPt)
Löves (13G 1a , [6707190, 1504830] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [6709090, 1505690] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Trylännet (13G 2b , [6711000, 1507460] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
S om Slogmyran (13G 2c , [6712480, 1510150] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
N om Vargsjön (13G 4d , [6720020, 1515100] ) ,vägslänt ,vägdiken , 2009 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ) ,vägkant samt dike , 2006 (IPt)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,ängsmark mot vägslänt , 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS,IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ) ,vägdike ,enstaka ,2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
S om Slogmyran (13G 2c , [6712480, 1510150] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ) ,gammal ängsväg , 2012 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,ängsmark mot vägslänt , 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS,IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
St. Klingsbo , udde i Öv. Klingen (13G 1a , [67066, 15015] ) ,busksnår ,3 ex ,1989 (SJa)
Potentilla anserina    Gåsört
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.) (13G 1b , [6706930, 1507221] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0j , [6700470, 1495110] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Potentilla fruticosa    Tok
Nedernora (12G 9a , [66983, 15038] ) ,vägren ,frärre än tio ,2018 (GHa)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6700988, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Fragaria moschata    Parksmultron
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ) ,igenvuxen övergiven tomt , 2011 (DABS)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Fragaria vesca    Smultron
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Geum rivale    Humleblomster
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall , 2011 (DABS)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703310, 1501198] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Geum urbanum    Nejlikrot
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ) ,örtrikt bäcksnår , 1989 (JEd)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Malus domestica    Apel
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Tomtebo (12F 9j , [6699086, 1495701] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702620, 1495670] ) ,torrbacke , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Nyberget.Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,torr f.d.betesmark på kalk ,enst.tuvor ,1987 (TLj)
Potentilla erecta    Blodrot
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 9j , [6696405, 1497261] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Potentilla reptans    Revfingerört
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Prunus domestica ssp. insititia    Krikon
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ) ,igenvuxen övergiven tomt , 2011 (DABS)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rosa dumalis    Nyponros
Udden mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67065, 15049] ) ,betesmark ,5 buskar ,1989 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Mörtaberget (13G 1b , [67081, 15053] ) ,lklipphylla i sydberg ,"> 8 ""buskar""" ,1991 (SJa)
Nyberget (DFl-49) (13G 1a , [67072, 15047] ) ,frodig lundvegetation/stigkant ,3 buskar ,1991 (SJa)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6700988, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rubus saxatilis    Stenbär
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rubus idaeus    Hallon
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Spiraea japonica    Praktspirea
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,ängsmark ,rikligt ,2014 (DABS)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
S Långhags kraftverk, Ö sidan älven (12F 9j , [66977, 14951] ) ,älvstrand ,5 m2 ,1988 (SSv)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703310, 1501198] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lathyrus niger    Vippärt
Uvbergets sydsida (13G 3c , [67186, 15106] ) ,i stenskravel nedanför stupet tillsammans med bl a backvial, ,ca 25 ex 1986 (LBr) * ca 100 ex ,1990 (JEd)
Uvberget sydbrant (artp.) (13G 3c , [6718680, 1510553] ) ,nedanför klippvägg ,50 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6697916, 1507264] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Griggers klack (12G 8a , [66927, 15008] ) ,"sydberg; klipphällar etc." ,ca 10m2+ spridda ex ,1991 (SJa)
Nyberget.Mörtaberget (13G 1b , [67080, 15053] ) ,bergrot,torr gräsmark ,~10 m2 ,1987 (TLj)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,blockterräng n. Sydstup ,100 kvm ,1986 (LBr)
Mörtaberget (DFl-49) (13G 1b , [67080, 15054] ) ,rasbrant i sydberg ,2 hult om ca 2 m2 vardera ,1991 (SJa)
Lotus corniculatus    Käringtand
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,vägrenar ,väl spridd ,2013 (GHa)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,vägren ,fåtal ,2013 (GHa)
Jakobs (artp.) (12G 9a , [6698377, 1504855] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695948, 1505757] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696277, 1505805] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jakobs (artp.) (12G 9b , [6698643, 1505257] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Medicago lupulina    Humleluzern
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ) ,igenvuxen övergiven tomt , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Trifolium pratense    Rödklöver
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Trifolium repens    Vitklöver
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Kyrkbyn (12G 9a , [6698320, 1500450] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan , Nyängsån (13G 0a , [67025, 15045] ) ,strandäng ,~25 ex ,1987 (SJa)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ) ,vägdike ,rikligt ,2008 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705520, 1501042] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708594, 1505474] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Vicia cracca    Kråkvicker
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Ansta (artp.) (12G 9b , [6699092, 1505917] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vicia sepium    Häckvicker
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ) ,torrmark vid jvg , 1990 (JEd)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
SV Uvberget SO-S-sluttn.utm.skogsväg (13G 0a , [6701, 1502] ) , ,rikl. ,1989 (PJo)
Längs R80 (13G 3c , [67160, 15110] ) ,vägkant ,några kvm ,1986 (LBr)
Oxalis acetosella    Harsyra
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ) ,skogsbacke ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Geranium pratense    Ängsnäva
Uvberget (13G 3c , [67185, 15108] ) ,vägkant ,några ex ,1986 (LBr)
Geranium robertianum    Stinknäva
Nyberget.Limberget (13G 1a , [67071, 15048] ) ,torrare kalk-klippängar o kalkhyllor ,fl. ,1987 (TLj)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,stenskravel ,spridda ex. ,1986 (LBr)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,intill fritidshus ,rikligt ,2013 (GHa)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6700988, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Hyen (artp.) (13G 0a , [6701111, 1502782] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Acer platanoides    Lönn
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,ängsblandskog rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703310, 1501198] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6702684, 1504604] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Impatiens noli-tangere    Springkorn
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Kolarbobäcken SV Kolarbo SV om lv (12G 9a , [66956, 15006] ) ,lövdom.bäckdäld , 1989 (JEd & LBr)
Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ) ,örtrikt bäcksnår , 1989 (JEd)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ) ,näringsrik bäckkant , 1990 (JEd)
Forsboån (DFl-49) (12G 9a , [66960, 15010] ) ,lunddäld/åkerkant ,tämligen riklig ,1991 (SJa)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6700988, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Frangula alnus    Brakved
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Malva moschata    Myskmalva
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ) ,vid gammal husgrund ,kvarstående? , 1990 (JEd)
Daphne mezereum    Tibast
Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ) ,lövdom.fd hagmark , 1989 (JEd & LBr)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Flatåsen, sumpskogen (artp.) (13F 0j , [6703192, 1498942] ) , ,noterad ,2020 (Patric Engfeldt)
Lövåsens herrgård (artp.) (13G 0a , [6704910, 1504160] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Lövåsen 77 (artp.) (13G 1a , [6705370, 1503957] ) , ,noterad ,2020 (Per Lissel)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Viola arvensis    Åkerviol
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699086, 1495701] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Viola epipsila    Mossviol
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Viola palustris    Kärrviol
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Viola riviniana    Skogsviol
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699086, 1495701] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ) ,skogsbacke ,spridd ,2020 (LBr)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Viola rupestris    Sandviol
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,sydbrant ,rikligt ,1990 (JEd)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Elatine triandra    Tretalig slamkrypa
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad dystrand , 1990 (JEd & LBr & TLj)
Peplis portula    Rödlånke
Uppbo, ca 1840-t (KRÖN.1843) * ca 1910-t ( Sam) * i Hyns avlopp, 1953 (Tr) - Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ) ,), betad, långgrund dystrand ,, ca 15 ex ,1989 (SJa)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
S Långhags kraftverk, Ö sidan älven (12F 9j , [66977, 14951] ) ,älvstrand ,10-50 ex ,1988 (SSv)
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [6694, 1506] ) ,strandkant , 1989 (SJa)
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15038] ) ,betad,långgrund dystrand ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [6699, 1502] ) ,sjöstrand , 1989 (JEd)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6703169, 1503879] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,intill fritidshus ,väl spridd ,2013 (GHa)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ) ,örtrikt bäcksnår , 1989 (JEd)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ) ,strandkärr ,rikligt ,1990 (JEd)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ) ,näringsrik bäckkant , 1990 (JEd)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6702684, 1504604] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Epilobium montanum    Bergdunört
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Uppbodammen (12G 9a , [66984, 15041] ) ,näringsrik damm ,rikl. ,1987 (TLj)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,damm , 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cornus alba    Videkornell
Uppbo, på udden NV Uppbotjärn (12G 9a , [66985, 15038] ) ,strandskog ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,ängsmark mot vägslänt , 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ) ,vägdike ,rikligt ,2008 (IPt)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Angelica sylvestris    Strätta
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ) ,skogsbacke ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6703310, 1504531] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,intill fritidshus ,rikligt ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carum carvi    Kummin
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702620, 1495670] ) ,torrbacke , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall , 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Cicuta virosa    Sprängört
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [66947, 15061] ) ,strandkant ,~5 ex ,1989 (SJa)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Ingarshyttan, vid diket nära Rasjön (13F 0j , [67004, 14953] ) ,dikeskant ,1 kvm ,1986 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.) (13G 1b , [6706930, 1507221] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702500, 1496490] ) ,torrbacke , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Seseli libanotis    Säfferot
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget på udden mellan Nedre Klingen och Lissjön (13G 1b , [67066, 15050] ) ,vägslänt ,5 ex ,1989 (SJa)
Nyberget. kring Limberget (DBS) (13G 1a , [67071, 15048] ) ,vägkanter o slänter ,rikl. minst 100 m ,1987 (TLj)
Nyberget (DFL) (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkpåverad frodig blandskog ,t.rikl ,1987 (SJa)
Nyberget, 1902 (WISTR.1905, SAM.1910) * Limberget vid Nybergets by (13G 1b , [67060, 15050] ) ,torr örtbacke med kalkhällar, även längs landsvägen ,1972 (SNy) * riklig ,1988 (LBr o a)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Andromeda polifolia    Rosling
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,strand och gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Calluna vulgaris    Ljung
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Chimaphila umbellata    Ryl
Hornbergets NO-sida, i sluttande barrskogsterräng, på ett par m2 1952 (O. Hagström o a: FÄRJE 1971a) * 1968 (GTr) - (13F 0i , [67019, 14948] ) ,nära hällmark i svacka under en liten sälg ,100-150 sterila ex på 10 m2 ,1989 (TLj)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,ungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Hornberget, Gustafs (artp.) (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Bonnie Nilzon)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Uvbergets platå, Arkhyttan (artp.) (13G 1a , [6705232, 1502734] ) ,äldre barrblandskog, gles och varierad , 2014 (Lars-Ove Wikars)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Gryckberget (13G 2b , [6713600, 1507510] ) ,liten myr ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704385, 1502893] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704723, 1502961] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704901, 1502937] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704968, 1502987] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705254, 1502688] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Pyrola media    Klockpyrola
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Pyrola minor    Klotpyrola
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ledum palustre    Skvattram
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67187, 15155] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Gryckberget (13G 2b , [6713600, 1507510] ) ,liten myr ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium uliginosum    Odon
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67187, 15155] ) ,barrskog ,rikligt ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.) (13G 1b , [6706930, 1507221] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0j , [6700470, 1495110] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Primula veris    Gullviva
Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ) ,lövdom.fd hagmark , 1989 (JEd & LBr)
Mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67065, 15049] ) ,betesmark ,>100 ex ,1989 (SJa)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15012] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkpåverad frodig blandskog ,~15 ex ,1987 (SJa)
Syringa vulgaris    Syrén
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,strand och gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [67192, 15158] ) ,avsmalnande sjö/utlopp ,rikligt ,2013 (GHa)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galium album    Stormåra
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Galium album x verum    
Hysta vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ) ,vägslänt , 1990 (JEd)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galium aparine    Snärjmåra
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6703169, 1503879] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galium boreale    Vitmåra
Tomtebo (12F 9j , [6699086, 1495701] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703310, 1501198] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Mothålet längs vägen (13G 2b , [6711590, 1508640] ) ,vägslänt och dike ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galium verum    Gulmåra
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [66947, 15061] ) ,strandkant ,~10 ex ,1989 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ) ,igenvuxen övergiven tomt , 2011 (DABS)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Cuscuta epithymum ssp. epithymum    Ljungsnärja
Nyberget, Bär o Plant AB handelsträdgård (13G 1b , [6706, 1505] ) ,på vinterkyndel av tyskt ursprung ,t.riklig ,1995 (SJa)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Nyberget (13G 1b , [6706757, 1505155] ) , , 2011 (IPt)
Nyberget (13G 1b , [6706757, 1505155] ) ,värdväxt nässla , 2011 (DABS)
Nyberget, mellan Ned.Klingen och Lissjön (DBS) (13G 1b , [67066, 15050] ) ,avstjälpningsplats för trädgårdsavfall m.m ,~¨1,5 m2 ,1989 (SJa)
Arkhyttan, ca 1910-t (Sam) * (13G 0a , [67032, 15044] ) ,i fårhage ,rikligt på två ställen ,1988 (GCn)
Nyberget, flerstädes ca 1920-t (Sam, ARW.1928) * bl a på förvildad humle 1950-t (Sj) * N skolan (1b1702) och mellan Klingen och Lissjön (1b1600), (13G 1b , [67067, 15052] ) , ,sparsamt ,1989 (GCn, SJa)
Echium vulgare    Blåeld
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ) ,strandkärr ,rikligt ,1990 (JEd)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ) ,åkerkant , 1991 (JEd & TLj)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695948, 1505757] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Callitriche palustris    Smålånke
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Häglingsbo fäbod (13G 4d , [67205, 15171] ) ,igenväxande ängsmark ,1 ex ,1987 (SJa)
Galeopsis bifida    Toppdån
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (artp.) (13G 0a , [6701111, 1502782] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6699092, 1505917] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Glechoma hederacea    Jordreva
Lövåsen - Arkhyttan (13G 0a , [67039, 15037] ) ,granplantage / gräsmark ,~10 ex ,1989 (SJa)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6699092, 1505917] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lamium album    Vitplister
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lamium purpureum    Rödplister
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6702684, 1504604] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lycopus europaeus    Strandklo
Djupdalen vid dammen (12G 8b , [66947, 15061] ) ,strandkant ,5 ex ,1989 (SJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Mentha arvensis    Åkermynta
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Prunella vulgaris    Brunört
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703014, 1495256] ) ,betesmark , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Scutellaria galericulata    Frossört
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.) (13G 1b , [6706930, 1507221] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,vägslänt , 2014 (DABS)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ) ,örtrik sumplövskog i bäcksänka ,enstaka ,1989 (JEd)
Kolarbobäcken SV Kolarbo SV om lv (12G 9a , [66956, 15006] ) ,lövdom.bäckdäld , 1989 (JEd & LBr)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Solanum dulcamara    Besksöta
S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [66947, 15061] ) ,strandkant ,5 ex ,1989 (SJa)
Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
Hysta , bäcken vid tegelbruket (13G 0a , [67001, 15021] ) ,bäck ,~10 ex ,1989 (SJa)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ) ,näringsrik bäckkant , 1990 (JEd)
Nyängsån , bron mot Bondängs (13G 0a , [67038, 15041] ) ,näringsrik strandkant ,~5 ex ,1989 (SJa)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15015] ) ,strandkant ,1 ex ,1989 (SJa)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6700988, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Euphrasia nemorosa x stricta    
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall , 2011 (DABS)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Limosella aquatica    Ävjebrodd
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad,långgrund dystrand ,7 ex ,1989 (SJa)
Linaria repens    Strimsporre
Uvberget (13G 3c , [67184, 15106] ) ,rabatt vid gård ,enstaka ,1986 (LBr)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695948, 1505757] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696277, 1505805] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall,gräsbevuxet , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,intill fritidshus ,enstaka ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ) ,skogsbacke ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
L. Klingsbo (13G 0a , [67046, 15001] ) ,vägkant ,~30 ex ,1989 (SJa)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 9j , [6696405, 1497261] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696509, 1502742] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Scrophularia nodosa    Flenört
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703044, 1495222] ) ,ängsmark mot sjö , 2014 (DABS)
Arkhyttan , Nyängsån (13G 0a , [67025, 15045] ) ,strandäng ,~10 ex ,1987 (SJa)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,stenskravel ,5 ex ,1986 (LBr)
Nyberget (DFL) (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkpåverad frodig blandskog ,3 ex ,1987 (SJa)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Veronica arvensis    Fältveronika
Hyen (artp.) (13G 0a , [6701111, 1502782] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Veronica beccabunga    Bäckveronika
Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ) ,bäcksänka ,t.riklig ,1990 (JEd)
Hysta , bäcken vid tegelbruket (13G 0a , [67001, 15021] ) ,bäck ,~10 ex ,1989 (SJa)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ) ,näringsrik bäck , 1990 (JEd)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Mörtaberget (13G 1b , [6708204, 1505539] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Veronica scutellata    Dyveronika
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702620, 1495670] ) ,torrbacke , 2014 (DABS)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ) ,skogsbacke ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Plantago major    Groblad
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Plantago maritima    Gulkämpar
Riksväg 69 Gammelgården (artp.) (13G 0a , [6702365, 1500752] ) ,vägkant ,1 plantor/tuvor ,2020 (Yngve Johansson)
Plantago media    Rödkämpar
Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkpåverad frodig blandskog ,~10 ex ,1987 (SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Littorella uniflora    Strandpryl
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad,långgrund dystrand ,t.rikl ,1989 (SJa)
Linnaea borealis    Linnéa
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Mörtaberget (13G 1b , [6708204, 1505539] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ) ,skogsbacke ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704790, 1503011] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
Lonicera caerulea    Blåtry
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Lonicera caprifolium    Kaprifol
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67065, 15049] ) ,betesmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Limberget o fl. i Nybergets by (13G 1a , [6707, 1504] ) ,snårskog i kalkbranter,vägkanter etc ,2 ex. ,1987 (TLj)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698835, 1506272] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ) ,örtrik sumplövskog i bäcksänka ,flerst. ,1989 (JEd)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Viburnum opulus    Olvon
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkpåverad frodig blandskog ,rikligt ,1987 (SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,fuktig gräsmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Adoxa moschatellina    Desmeknopp
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ) ,örtrik sumplövskog i bäcksänka ,flerst.o t.rikl. ,1989 (JEd)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ) ,lövdom.bäckdäld , 1989 (JEd & LBr)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Mothålet (13G 2b , [6711680, 1508420] ) ,skogsbacke ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6700988, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Knautia arvensis    Åkervädd
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698835, 1506272] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Gregers Klack i Bispbergsmassivet, mindre bestånd 1962-68 (Dn) * Griggers klack (12G 8a , [66929, 15010] ) ,i sydbergsvegetation ,2 blommande samt 10 ungplantor ,1991 (JEd & LBr)
Lövås gruvor (artp.) (13G 1b , [6706446, 1505494] ) ,vägkant ,25 stjälkar/strån/skott ,2019 (Staffan Jansson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702620, 1495670] ) ,torrbacke , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Campanula glomerata "Superba"    Prakttoppklocka
Svartviken (13G 2b , [6712380, 1509410] ) ,gammalt gårdstun ,spridd ,2020 (LBr)
Campanula glomerata ssp. glomerata    Ängstoppklocka
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,ängsmark ,rikligt ,2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,ängsmark ,foto ,2011 (IPt)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Bispbergshyttan, i lunddäld, 1910 (Sam) = Kolarbobäcken, 1915 (V.Sam) * ”förekommer ännu som när seklet var ungt”, 1970 (FÄRJE 1970) * (12G 9a , [66955, 15003] ) , ,(rikligt 1988 (GEn) * rikligt till-sammans med bl a lundsmörblomma ,1989 (LBr&JEd, SJa)
Kolarbo S 100 m (artp.) (12G 9a , [6695495, 1500254] ) ,bäckdal / , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Campanula patula    Ängsklocka
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 9j , [6696405, 1497261] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) , ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696509, 1502742] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Lövåsen - Arkhyttan (13G 0a , [67039, 15037] ) ,vägkant , 1989 (SJa)
Udden mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67064, 15049] ) ,betesmark ,>10 ex ,1989 (SJa)
Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,ännu solexp.kalktorrängar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6702642, 1504553] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Västerby (=Långhagsforsen) 1900-t (SAM.1910) * ca 1930-t (Sj) (12F 9j , [66977, 14953] ) ,ovanför strandbrink, torräng ,fåtal ex ,1988 (GCn)
S Långhags kraftverk, Ö sidan älven (DBS) (12F 9j , [66977, 14950] ) ,älvbrink ,50-100 ex ,1988 (SSv)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Achillea millefolium    Röllika
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,intill fritidshus ,väl spridd ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anthemis arvensis    Åkerkulla
Gammelgården intill lv-266 (13G 0a , [67026, 15006] ) ,gräsbesådd vägslänt med bl a kamomill ,2 ex. ,1992 (SJa & AJa)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Hysta på åsen (12G 9a , [66997, 15024] ) ,torra åsslänter , 1989 (JEd)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,vägslänt , 2014 (DABS)
Stöven (13G 0b , [6702240, 1506280] ) ,vägkant , 2018 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ) ,torrmark vid jvg , 1990 (JEd)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Arctium minus    Liten kardborre
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ) ,frodig ängsmark , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Bellis perennis    Tusensköna
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Bidens cernua    Nickskära
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad dystrand , 1990 (JEd & LBr & TLj)
Bidens tripartita    Brunskära
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,betesmark ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carduus crispus    Krustistel
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ) ,ängsmark mot vägslänt , 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6702684, 1504604] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Centaurea jacea    Rödklint
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6697916, 1507264] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hyen (artp.) (13G 0a , [6701111, 1502782] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Centaurea montana    Bergklint
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Cirsium arvense    Åkertistel
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Cirsium helenioides    Brudborste
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Mothålet längs vägen (13G 2b , [6711590, 1508640] ) ,vägslänt och dike ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698986, 1506270] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6700988, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703014, 1495256] ) ,betesmark , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Crepis biennis    Skånefibbla
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
S Långhags kraftverk, Ö sidan älven (12F 9j , [66977, 14950] ) ,älvbrink ,c.a 20 ex. ,1988 (SSv)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15011] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Nyberget (13G 1a , [6707090, 1504850] ) ,vägkant ,mkt rikl ,2001 (TLj)
Nybergets by, bl.a.Limberget (13G 1a , [67071, 15048] ) ,solöppna torrängar o.vägrenar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1a , [6707113, 1504851] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Crepis tectorum    Klofibbla
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695948, 1505757] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hyen (artp.) (13G 0a , [6701111, 1502782] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6703310, 1504531] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6702684, 1504604] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkpåverad frodig blandskog ,~10 ex ,1987 (SJa)
Lapsana communis    Harkål
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6697916, 1507264] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,intill fritidshus ,fåtal ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696509, 1502742] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703310, 1501198] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Filago arvensis    Ullört
Trollbo (13G 0a , [6700953, 1501612] ) ,sandtag på grusmark i botten ,ca 8 ex april ,2008 (TLj)
Sandtäkt vid betogfabriken, Trollbo (artp.) (13G 0a , [6701000, 1501590] ) , ,12 plantor ,2008 (Länsstyrelsen Dalarna)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6699092, 1505917] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Chamomilla recutita    Kamomill
Tomtebo (12F 9j , [6699086, 1495701] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,några få ,2020 (LBr)
Mycelis muralis    Skogssallat
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702500, 1496490] ) ,torrbacke , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,vägslänt , 2014 (DABS)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall,gräsbevuxet , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Hieracium peleterianum    Mattfibbla
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Råbergets N-sida (13G 3c , [67186, 15141] ) ,granskogshygge ,enstaka ,1991 (JEd)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,vägslänt , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ) ,torrmark vid jvg , 1990 (JEd)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Senecio vulgaris    Korsört
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6703169, 1503879] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Sonchus asper    Svinmolke
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Tanacetum vulgare    Renfana
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ) ,vägkant , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ) ,igenvuxen övergiven tomt , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bispbergshyttan, väg W780 (artp.) (12G 9a , [6696088, 1501308] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Uppbo vid lv (12G 9a , [6697, 1504] ) ,vägkant mot trädgård , 1989 (JEd)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Djupdalen vid lv. (12G 9b , [6695, 1505] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ) ,torrmark vid jvg , 1990 (JEd)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Tussilago farfara    Hästhov
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Östra Hagelsnäs (artp.) (13G 1a , [6706440, 1500610] ) , ,45 stjälkar/strån/skott ,2016 (Kalle Bergström)
Paris quadrifolia    Ormbär
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Kolarbo S 100 m (artp.) (12G 9a , [6695495, 1500254] ) ,bäckdal / , 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Jakobs (artp.) (12G 9b , [6698958, 1506330] ) , ,noterad ,2020 (Jonas Muntlin)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698965, 1506391] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [67187, 15158] ) ,banvall ,spridd ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,blandskog ,enstaka ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Polygonatum odoratum    Getrams
Mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67066, 15048] ) ,betesmark ,>30 ex ,1989 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,sydbergets bergrot ,rätt rikligt ,1986 (LBr)
Nyberget (DFL) (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkpåverad frodig blandskog ,>5 ex ,1987 (SJa)
Uvberget sydbrant (artp.) (13G 3c , [6718667, 1510440] ) ,nedanför klippvägg , 2009 (Janolof Hermansson)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Prästbäcksravinen ,S om bäcken, 150 m V mynningen (12F 9j , [66982, 14991] ) ,lundartad bäckravin ,c:a 500 ex,c:a 10 fertila ,en enda klon? ,1987 (TLj)
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ) ,örtrik sumplövskog i bäcksänka ,minst 100 ex ,1989 (JEd)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Lilium martagon    Krollilja
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15048] ) ,myllrik klyfta i kalkbrant ,2 ex. ,1987 (TLj)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Djupdalen vid dammen (12G 8b , [6694, 1506] ) ,strandkant ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Uppbo tjärn (12G 9a , [66985, 15038] ) ,strandsnår ,tiiotals ,2010 (GHa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,damm , 2014 (DABS)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ) ,strandkärr , 1990 (JEd)
Arkhyttan , bron över Nyängsån (13G 0a , [67025, 15045] ) ,å ,~5 ex ,1987 (SJa)
Nyängsån söder Lövåsen (13G 0a , [6704, 1504] ) ,näringsrik strandkant ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,vattendragsbotten ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.) (13G 1b , [6706930, 1507221] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Hornberget, Gustafs (artp.) (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Bonnie Nilzon)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Gryckberget (13G 2b , [6713600, 1507510] ) ,liten myr ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjövägen (13G 3c , [67165, 15116] ) ,diken ,enstaka ,2013 (GHa)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Goodyera repens    Knärot
Källberget, Stora Skedvi (artp.) (13F 0j , [6703735, 1499148] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Patric Engfeldt)
Källberget (artp.) (13F 0j , [6703738, 1499150] ) , ,noterad ,2019 (Patric Engfeldt)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704406, 1502831] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704413, 1502789] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704461, 1502776] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704591, 1502734] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704714, 1502884] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704717, 1502688] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704718, 1502990] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704727, 1502925] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704766, 1502662] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704877, 1502794] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 0a , [6704911, 1502819] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705045, 1503264] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705047, 1503262] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705093, 1503238] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705108, 1503241] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705139, 1502690] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705145, 1502672] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705169, 1503152] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705178, 1502678] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705185, 1502697] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705254, 1502688] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705291, 1502678] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705306, 1503017] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705325, 1503043] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.) (13G 1a , [6705410, 1502772] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2014 (Sebastian Kirppu)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Listera ovata    Tvåblad
Griggers klack, skogen nedanför branten (12G 8a , [66930, 15012] ) ,lundartad skogsmark i anslutning till sydberg ,2 ex ,1991 (SJa)
Platanthera bifolia    Nattviol
Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ) ,kalkpåverad frodig blandskog ,2 ex ,1987 (SJa)
Calla palustris    Missne
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.) (13G 1b , [6706930, 1507221] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lemna minor    Andmat
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
Hyn S Flygarviken (13G 0a , [67001, 15025] ) ,grund strand ,t.riklig o flerst. ,1990 (JEd)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,vatten i vattendrag ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Butomus umbellatus    Blomvass
Uppbo - Hyen i dammen o.kanalen (12G 9a , [6698, 1503] ) ,näringsrika mader-starrfält ,spars. ,1987 (TLj)
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad,långgrund dystrand ,rikligt ,1989 (SJa)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0j , [6700470, 1495160] ) ,sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,i betad sjö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Uppbo - Hyen i dammen o.kanalen (12G 9a , [6698, 1503] ) ,näringsrika mader-starrfält ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad,långgrund dystrand ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Elodea canadensis    Vattenpest
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad dystrand , 1990 (JEd & LBr & TLj)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad
Hyn S Flygarviken (13G 0a , [67001, 15025] ) ,grund strand ,t.riklig ,1990 (JEd)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Stratiotes aloides    Vattenaloe
Hönsans västra del (12G 9b , [6696550, 1507540] ) ,näringsrik grund sjö/strand ,sparsam ,2011 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö ,enstaka ex ,2006 (Therese Carlsson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,strand och gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad dystrand , 1990 (JEd & LBr & TLj)
Potamogeton crispus    Krusnate
Uppbodammen (12G 9a , [6697, 1504] ) , ,sparsam ,1994 (HPe)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ) ,sjö , 2014 (DABS)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0j , [6700470, 1495110] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,damm , 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Bäck från abborrtjärn till Trylämnet (13G 1b , [67097, 15080] ) ,liten bäck i skogen ,tämilgen riklig ,1991 (SJa)
Sparganium emersum    Igelknopp
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,strand och gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Uppbo - Hyen i dammen o.kanalen (12G 9a , [6698, 1503] ) ,näringsrika mader-starrfält ,spridd ,1987 (TLj)
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad dystrand , 1990 (JEd & LBr & TLj)
Ingarshyttan, vid diket nära Rasjön (13F 0j , [67004, 14953] ) ,i dike ,spridd något 10-tal m. ,1986 (LBr)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
L. Klingsbo (13G 0a , [67048, 15002] ) ,bäck ,m.rikligt ,1989 (SJa)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [6694, 1506] ) ,strandkant ,t.riklig. ,1989 (SJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,damm , 2014 (DABS)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ) ,strandkärr ,rikligt ,1990 (JEd)
Arkhyttan , bron över Nyängsån (13G 0a , [67025, 15045] ) ,åstrand ,~10 ex ,1987 (SJa)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Rv.80 v.Lövåsen-avfarten (13G 3c , [6716, 1511] ) ,vägdiken , 1988 (JEd)
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,liten sjö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Juncus articulatus    Ryltåg
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall,gräsbevuxet , 2011 (DABS)
Mothålet längs vägen (13G 2b , [6711590, 1508640] ) ,vägslänt och dike ,spridd ,2020 (LBr)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Juncus compressus    Stubbtåg
Hysta vid Skedvivägen (13G 0a , [67003, 15018] ) ,vägdike , 1990 (JEd)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant /dike , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Juncus effusus    Veketåg
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,strandkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Juncus filiformis    Trådtåg
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Luzula pallescens    Blekfryle
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Luzula pilosa    Vårfryle
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Luzula sudetica    Svartfryle
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Carex acuta    Vass-starr
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäck , 2014 (DABS)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Carex canescens    Gråstarr
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Lövåsen mot Arkhyttan (13G 0a , [67046, 15041] ) ,betesbackar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Carex cespitosa    Tuvstarr
Hysta mot Flygarviken (13G 0a , [67003, 15023] ) ,öppet igenväxande ängskärr ,åtm.2 stora tuvor ,1990 (JEd)
Hysta mot Flygarviken (artp.) (13G 0a , [6700350, 1502350] ) ,igenväxande kärrängar ,2 plantor/tuvor ,1990 (Jan Edelsjö)
Carex demissa    Grönstarr
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Mothålet längs vägen (13G 2b , [6711590, 1508640] ) ,vägslänt och dike ,spridd ,2020 (LBr)
Carex diandra    Trindstarr
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex digitata    Vispstarr
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nybergets by (bl.a. Limberget) (13G 1a , [6707, 1504] ) ,torrare ängsmark på kalkberg ,fl. rikl. ,1987 (TLj)
Carex echinata    Stjärnstarr
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Gryckberget (13G 2b , [6713600, 1507510] ) ,liten myr ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Carex elongata    Rankstarr
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
St.Klingsbo (13G 1a , [67066, 15012] ) ,sjökant ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex flava    Knagglestarr
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Carex globularis    Klotstarr
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex limosa    Dystarr
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,strand och gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex magellanica    Sumpstarr
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,strand och gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714480, 1507500] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex nigra var. recta    Tuvad hundstarr
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex ovalis    Harstarr
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Carex pallescens    Blekstarr
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703044, 1495222] ) ,ängsmark mot sjö , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 9j , [6696405, 1497261] ) ,torräng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696033, 1502593] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696509, 1502742] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Carex panicea    Hirsstarr
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Carex pauciflora    Taggstarr
Gryckberget (13G 2b , [6713600, 1507510] ) ,liten myr ,spridd ,2020 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Carex pseudocyperus    Slokstarr
Aspnäs (13G 0a , [6701720, 1501420] ) ,dräneringsdike ,foto ,1990 (IPt)
Åsgropen ”Blåfyllan” vid Gammelgården (13G 0a , [67031, 15001] ) ,sumpmark ,1 stor tuva ,1992 (AJa & SJa)
Aspnäs i stora dräneringsdiket vid landsvägen, flera spridda tuvor, 1934 (LOH. 1938) * 1950 (Fe) * 1954 (Tr) * även vid Gammelgårdssjön varifrån dräneringsdiket kommer, ca 1955 (Hld),* i utloppet från sjön ,fåtalig 1988 (GCn) (13G 0a , [6701680, 1501400] ) , ,från sjön och minst 1 km nedströms, ett 50-tal tuvor ,1989 (LBr)
Carex rostrata    Flaskstarr
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714480, 1507500] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0j , [6700470, 1495110] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex spicata    Piggstarr
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ) ,igenvuxen övergiven tomt , 2011 (DABS)
Carex vaginata    Slidstarr
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ) ,betad dystrand , 1990 (JEd & LBr & TLj)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [6699, 1502] ) ,sjöstrand , 1989 (JEd)
Hyn S Flygarviken (13G 0a , [67001, 15025] ) ,strandkärr ,t.riklig ,1990 (JEd)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Eriophorum latifolium    Gräsull
1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [6709090, 1505690] ) ,vägdike ,rikligt ,2008 (IPt)
Mothålet längs vägen (13G 2b , [6711590, 1508640] ) ,vägslänt och dike ,spridd ,2020 (LBr)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Gryckberget (13G 2b , [6713600, 1507510] ) ,liten myr ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Rhynchospora alba    Vitag
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,strand och gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ) ,sjö , 2014 (DABS)
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,runt betad liten tjärn ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.) (13G 1b , [6706930, 1507221] ) , ,noterad ,2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15) (13F 0j , [6700470, 1495110] ) ,näringsrik sjö , 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Scirpus radicans    Bågsäv
Uppbo vid Åsgården (12G 9a , [66986, 15035] ) ,i näringsrik dikesdamm ,rikligt ,1992 (LBr)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ) ,sjöstrand , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698986, 1506270] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trichophorum alpinum    Snip
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698685, 1507685] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Agrostis canina    Brunven
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714480, 1507500] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Agrostis capillaris    Rödven
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall,gräsbevuxet , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (artp.) (13G 0a , [6701111, 1502782] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Agrostis gigantea    Storven
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ) ,bäcksänka , 1990 (JEd)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6695878, 1505865] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Svartviken (13G 2b , [6712380, 1509410] ) ,gammalt gårdstun ,spridd ,2020 (LBr)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [67190, 15158] ) ,intill fritidshus ,enstaka ,2013 (GHa)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata (artp.) (12G 9a , [6696481, 1500390] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Nedernora, väg W765 (artp.) (12G 9a , [6698929, 1504856] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696145, 1505791] ) ,sjökant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.) (13G 1a , [6705497, 1501017] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
Nybergets .Limberget (13G 1a , [67071, 15048] ) ,torrare f.d.betesmark på kalk ,rikl.fl.(mest steril) ,1987 (TLj)
Nyberget (13G 1a , [6707140, 1504830] ) ,kalkberg ,foto ,2011 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Briza media    Darrgräs
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Bromus inermis    Foderlosta
Djupdalen vid lv. (12G 9b , [6695, 1505] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Anstahyttans bystuga (artp.) (12G 9b , [6696708, 1505778] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Svartviken (13G 2b , [6712380, 1509410] ) ,gammalt gårdstun ,spridd ,2020 (LBr)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ) ,blandskog med bäck , 2014 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ) ,stran och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Stora Skedvi kraftverk (artp.) (12G 9a , [6697537, 1502197] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Lomsjön, öster om (artp.) (12G 9b , [6696277, 1505805] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6700988, 1502824] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Calamagrostis stricta    Madrör
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,betad strand ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703310, 1501198] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Roegneria canina    Lundelm
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ) ,örtrik sumplövskog i bäcksänka ,flerst. ,1989 (JEd)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Forsboån , nära utloppet (12G 9a , [66967, 15020] ) ,lundveg.av Säterdalskaraktär ,t.rikligt ,1989 (SJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ) ,örtrikt bäcksnår , 1989 (JEd)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ) ,näringsrik bäckkant , 1990 (JEd)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ) ,gräsbevuxen blandskog , 2011 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Kolarbobäcken/Forsboån (Bispbergshyttan/Forsbo) (12G 9a , ) ,lunddäld/åkerkant tämligen riklig ,1991 (SJa)
Elytrigia repens    Kvickrot
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696694, 1505756] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Elingsbo (artp.) (13G 0a , [6703229, 1501104] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Festuca ovina    Fårsvingel
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699205, 1495703] ) ,gruvområde , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall,gräsbevuxet , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hällbo, väg W784 (artp.) (12G 9a , [6695038, 1500399] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant uppe på åsen ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698594, 1507570] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.) (13F 0j , [6700941, 1499025] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ) ,åkerkant , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall,gräsbevuxet , 2011 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702500, 1496490] ) ,torrbacke , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706580, 1505490] ) ,gruvavfall , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Horningberget (13F 0i , [6701778, 1494844] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,bäckstrand , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ) ,dike , 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696114, 1505854] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Skogsbergs, 300m V om (artp.) (12G 9b , [6697659, 1507078] ) ,i sjö ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698986, 1506270] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Glyceria maxima    Jättegröe
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.) (12F 9j , [6698536, 1499444] ) ,limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Avenula pratensis    Ängshavre
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ) ,torrängsrest , 1991 (JEd & TLj)
Nyberget - Lövåsen (13G 0a , [6704, 1504] ) ,torra vägkanter ,fl. i bystråken ,1987 (TLj)
Nybergets by (13G 1a , [6707, 1504] ) ,torrängar på Limberget o.i vägkanter ,flers. ,1987 (TLj)
Nyberget - Lövåsen (13G 1b , [6706, 1505] ) ,torra vägkanter ,fl. i bystråken ,1987 (TLj)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6696953, 1505671] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Avenula pubescens    Luddhavre
SV Uppbotjärn ,mot vägen (12G 9a , [66982, 15039] ) ,torräng , 1990 (JEd & LBr & TLj)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15011] ) ,ängsmark ,~25 ex ,1989 (SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706140, 1505190] ) ,vägkant tomtmark, mot gräsmark , 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ) ,vägkant mot åker , 2014 (DABS)
Melica nutans    Bergslok
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ) , , 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703014, 1495256] ) ,betesmark , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Mothålet längs vägen (13G 2b , [6711590, 1508640] ) ,vägslänt och dike ,spridd ,2020 (LBr)
Landaberget (artp.) (12F 9j , [6697481, 1498869] ) ,skogsmark grandominerad blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6698835, 1506272] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget, väg W771 (artp.) (13G 1b , [6708460, 1505277] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Milium effusum    Hässlebrodd
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Styggdalen på Fjägeråsen, söder om bäcken (12G 8b , [66947, 15055] ) ,lövsnår mot åker-/betesmark ,riklig ,1991 (SJa)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ) ,lövdom.bäckdäld , 1989 (JEd & LBr)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Trylännet (13G 2b , [6711060, 1507680] ) ,sjöstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Arkhyttan (artp.) (13G 0a , [6702684, 1504604] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ) ,damm , 2014 (DABS)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Djupdalen vid dammen (12G 8b , [6694, 1506] ) ,strandkant ,~100 ex ,1989 (SJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ) ,örtrikt bäcksnår , 1989 (JEd)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ) ,strandkärr ,rikligt ,1990 (JEd)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ) ,vägkanter , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Phragmites australis    Vass
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ) ,sjö , 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,sjökant , 2011 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ) ,strand och gungfly ,spridd ,2020 (LBr)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703134, 1500281] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (12G 9a , [6699410, 1503210] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15) (12G 9b , [6696970, 1507740] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15) (13G 0a , [6700090, 1503930] ) ,näringsrik sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Poa annua    Vitgröe
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ) ,vägkant , 2017 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ) ,gräsbevuxen vandringsled , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Vägkant Landabron (artp.) (12F 9j , [6697609, 1499978] ) ,vägkant vägkant/upplagsyta ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.) (12G 9b , [6696877, 1505724] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gammelgårdssjön (artp.) (13G 0a , [6703259, 1500147] ) , ,noterad ,2020 (Bonnie Nilzon)
Poa compressa    Berggröe
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ) ,torrmark vid jvg , 1990 (JEd)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Poa glauca    Blågröe
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,klippavsats ,sparsamt ,1986 (LBr)
Poa nemoralis    Lundgröe
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (DABS)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ) ,klippavsats , 1986 (LBr)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,lövskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa palustris    Sengröe
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Poa pratensis ssp. irrigata    Smågröe
Nyberget (13G 1b , [6706140, 1505190] ) ,vägkant tomtmark, mot gräsmark ,några m2 ,2008 (IPt)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ) ,bäckravin , 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ) ,vägkant o ängsmark , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ) ,gräsplan , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,frodig vall , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ) ,gräsrik vägkant , 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ) ,lindor, vägkanter och betesmarker ,spridd ,2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ) ,vägkant och diken , 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ) ,ängsmark mot järnvägsområde , 2009 (IPt)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.) (12F 9j , [6697695, 1498081] ) ,ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog ,noterad ,2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,skog ovh väg på ås ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Långsjö station (artp.) (13G 3d , [6718747, 1515860] ) ,sandiga vägmiljöer ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Poa remota    Storgröe
Prästbäcken nedom landsvägen (12F 9j , [66982, 14992] ) ,sumplövskog i bäckravin ,ett 10-tal tuvor ,1990 (LBr & JEd)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Bispbergshyttan, ca 1910-t (Sam) * vid Kolarbobäcken (12G 9a , [66955, 15003] ) ,lundartad bäckravin ,sparsam på 100 m2 ,1989 (LBr,JEd,SJa)
Poa supina    Trampgröe
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ) ,strand och vägkant ,spridd ,2020 (LBr)
Anstahyttan (artp.) (12G 9b , [6697045, 1505647] ) ,åkerkant ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa trivialis    Kärrgröe
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ) ,skogsmark och åkerkant , 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ) ,dikeskant , 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ) ,vägkant mot skog , 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (DABS)

Uppdaterad 2021-03-14