STORA KOPPARBERG (inkl. FALUN)

741 arter

5976 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720186, 1487704] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Lärkstugan (artp.) (13F 4i , [6724493, 1493839] ) , ,noterad ,2020 (Brita Danielsson)
Ö Jungfruberget (artp.) (13F 4i , [6724642, 1491546] ) , ,noterad ,2018 (Brita Danielsson)
NV Digertäkt (artp.) (13F 4i , [6724830, 1492640] ) , ,noterad ,2018 (Brita Danielsson)
Nedan Jungfruberget (artp.) (13F 4i , [6724877, 1491485] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Nedan Jungfruberget (artp.) (13F 4i , [6724892, 1491568] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Nedan Jungfruberget (artp.) (13F 4i , [6724954, 1491527] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Nedan Jungfuberget (artp.) (13F 4i , [6724973, 1491395] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Grycken O strand (artp.) (13F 5g , [6728843, 1483580] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ) ,längs vägen , 2020 (SNy)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Östra sidan av Linnévägen (13F 6g , [6733440, 1482800] ) ,schakt vid vägen ,enstaka ex ,2006 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ) ,litet grustag med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718300, 1492699] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Hemmingsbo, nedre hagen, vägkant vid åkervägen (artp.) (13F 4g , [6722305, 1484352] ) ,torr gräsmark i vägkanten ,3 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Myckelmyran Falun (artp.) (13F 4i , [6721499, 1494012] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
naturreservat lugnet (artp.) (13F 4i , [6724758, 1492040] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Östra sidan av Linnévägen (13F 6g , [6733440, 1482800] ) ,schakt vid vägen ,ca 5 m2 ,2006 (JJa)
skogen V om Bjärmsnäs udde (artp.) (13F 2i , [6714934, 1490630] ) , ,1 m² ,2018 (Peter Sjö)
Kraftledningen Kniptjärnsberget (artp.) (13F 3h , [6716392, 1487115] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Koholmsvägen 49, Falun (artp.) (13F 3i , [6717266, 1491001] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Germunder)
Önsbacksdammen, rastbänkarna c 300 m V koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721135, 1486469] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Skjulsarvsberget (artp.) (13F 4i , [6723653, 1492770] ) , ,noterad ,2020 (Brita Danielsson)
Spjutsjödammen N om (artp.) (13F 5f , [6725274, 1478292] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens)
Grycken O strand (artp.) (13F 5g , [6728843, 1483580] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729826, 1481641] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729840, 1481306] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729850, 1481404] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens, Rolf Lundqvist)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hemmingsbo SO övre hagen, bäckdråget (artp.) (13F 4g , [6722552, 1484262] ) ,fuktig gräsmark bäck/kärrdråg i betad hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721015, 1486633] ) ,ängsskog frisk skogsmark/bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,3 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,damm , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,i sjön , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,vattenloka mot skog , 2013 (IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,sjökant , 2012 (JJa & IPt)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.) (13F 3h , [6719954, 1487671] ) ,vattensstrand i näringsfattig sjö ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Spjutsjön (artp.) (13F 4g , [6724670, 1480310] ) , ,noterad ,2015 (Tina Kyrkander)
Gamla bergsdammen vid vägkorset (artp.) (13F 4h , [6720149, 1487925] ) , , 2015 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487781] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Lövberget, bäcken med omgivningar, N bågskyttebanan (artp.) (13F 4h , [6722462, 1487299] ) ,sand-grusbotten i bäck , 2015 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Vällgården v.bäck 100 m S sydligast gården (13F 3h , [67182, 14853] ) ,i granskogs-bäcksänka int.skogsväg ,t.rikl. (ca 20 m2) ,1988 (JEd)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727525, 1486501] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ) ,litet grustag med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722462, 1484318] ) ,fuktig gräsmark fuktig gräsmark längs ett bäckdråg i betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Skogen 1 km SV Stångtjärnstugan (artp.) (13F 4h , [6723193, 1485293] ) , , 2013 (Per Johansson)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Källslätten (13F 4g , [6723064, 1481546] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falun ,Regementsskjutbanan (13F 4i , [6721480, 1492730] ) ,i torrängar m ljunghed, tills m prästkrage, rödklint, pillerstarr, ormrot, gulmåra mm ,riklig ,2002 (TLj)
Skjutbanan (500-meters) Myran (artp.) (13F 4i , [6721467, 1492705] ) ,nästan helt öppen och betad gräsmark på gammal skjutbana. ,fullt utvecklade blad ,2013 (Pär Karlsson)
Varggården (artp.) (13F 4h , [6722810, 1486937] ) , ,noterad ,2019 (Sarah Lagerberg)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 (Fredrik Enoksson)
Myckelmyraområdet (artp.) (13F 4i , [6722447, 1494285] ) , , 2014 (Fredrik Enoksson)
Polypodium vulgare    Stensöta
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant,stenmur ,t.rikligt ,2016 (IPt)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,vägkant på stenblock , 2020 (SNy)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Hinsnoret (13F 2i , [6714065, 1490485] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Morbygden, 300 m SSV Hökbo (artp.) (13F 3g , [6719926, 1484271] ) ,gräsaspskog ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727525, 1486501] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skuggarvet 87, bäcken (artp.) (13F 5i , [6726172, 1493575] ) ,brantskog frisk sluttning vid bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Lövberget, bäcken med omgivningar, N bågskyttebanan (artp.) (13F 4h , [6722462, 1487299] ) ,bäck bäckkanter , 2015 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skuggarvet 87, bäcken (artp.) (13F 5i , [6726172, 1493575] ) ,brantskog frisk sluttning vid bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Faluån, Dalarnas museum (artp.) (13F 4i , [6720995, 1490260] ) ,stenmur ,riklig i murbruket på stensättningen mot ån ,2017 (Per Johansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Faluån, Dalarnas museum (artp.) (13F 4i , [6720995, 1490260] ) ,stenmur ,i murbruket på stensättningen mot ån ,2017 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog ,gammal odlingsrest ,2016 (IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (Jerry Carlsson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Högberget NO Lustebo (13F 6f , [67311, 14797] ) ,klippor , 1991 (JEd)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant,stenmur , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Hemmingsbo SO övre hagen, bäckdråget (artp.) (13F 4g , [6722552, 1484262] ) ,frisk gräsmark i hagmark, ffa runt stenrösen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skuggarvet 87, bäcken (artp.) (13F 5i , [6726172, 1493575] ) ,brantskog frisk sluttning vid bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Hinsnoret (13F 2i , [6714089, 1490214] ) ,vägkant,stenmur , 2016 (IPt)
Gruvriset, fl! (13F 3h , [6718, 1488] ) ,byväg-kanter,odl.rösen o stenig mark , 1988 (JEd)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ) , , 2009 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Högberget NO Lustebo (13F 6f , [67311, 14797] ) ,klippor , 1991 (JEd)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Harmsarvet (n,Grycksbo) (13F 6g , [67300, 14842] ) ,odl.röse i örtrik lövskog intill byn , 1988 (JEd)
Abies alba    Silvergran
Källslätten (13F 4g , [6722967, 1481429] ) ,planterat bestånd om c:a 0,5 ha ,stora träd och stark föryngring i närområdet ,2017 (SNy)
Larix decidua    Europeisk lärk
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Gamla Hosjö station (13F 3j , [67189, 14954] ) , ~refl~ ,grusplan vid järnvägen , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Haraldsbogymnasiet (artp.) (13F 3i , [6719481, 1493309] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Picea abies    Gran
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) , , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Haghedslinden (13F 6h , ) , ,2010 (GHa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,1 ,2016 (Jerry Carlsson)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, rastbänkarna c 300 m V koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721135, 1486469] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Aspblandskog N vägen L:a Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721600, 1486420] ) , , 2015 (Per Johansson)
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,2 ,2016 (Jerry Carlsson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,3 ,2018 (Glenn Costello)
Pinus sylvestris    Tall
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Haghedslinden (13F 6h , ) , ,2010 (GHa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,1 ,2016 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,30 ,2017 (Jerry Carlsson)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719700, 1495270] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, myrholme (artp.) (13F 4h , [6721107, 1486364] ) ,myr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, rastbänkarna c 300 m V koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721135, 1486469] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Aspblandskog N vägen L:a Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721600, 1486420] ) ,hedaspskog , 2015 (Per Johansson)
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Spjutsjödammen N om (artp.) (13F 5f , [6725521, 1479139] ) , ,1 ,2017 (Bo karlstens)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Juniperus communis ssp. communis    En
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720008, 1487740] ) ,betesmark , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Haghedslinden (13F 6h , [6731840, 1486820] ) ,hygge ,enstaka ,2010 (GHa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Önsbacksdammen, rastbänkarna c 300 m V koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721135, 1486469] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Populus laurifolia    Lagerpoppel
Tiskberget (13F 4i , [6720, 1491] ) ,ödetomt ,kvarstående ,2002 (TLj)
Populus simonii    Kinesisk poppel
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,i en hög av jord och sopsand ,årsskott ,2002 (ASn & JEd)
Populus tremula    Asp
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) , , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo Västra, stora hagen (artp.) (13F 3g , [6719533, 1482452] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,2 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,8 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,2 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,4 ,2018 (Jerry Carlsson)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Håbergs hage, gamla minkfarmen (artp.) (13F 4h , [6720860, 1487360] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Aspblandskog N vägen L:a Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721600, 1486420] ) , , 2015 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Salix aurita    Bindvide
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ) ,dike mot skog , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727492, 1486592] ) ,skogskant , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727525, 1486501] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ramvägen 22A,Falun (artp.) (13F 3i , [6719008, 1494728] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Strandvägen 53, Strandvägen, Falun (artp.) (13F 3i , [6719437, 1492554] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2015 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Salix cinerea    Gråvide
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Salix fragilis    Knäckepil
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,slänt mot sjön ,en buske ,2016 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ) ,upplag i sankmark , 2011 (JJa & IPt)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ) ,litet grustag med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Salix pentandra    Jolster
Harmsarvet (13F 4h , [6720069, 1487636] ) ,ängsmark mot skogskant , 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,sjökant , 2012 (JJa & IPt)
Salix phylicifolia    Grönvide
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Myrica gale    Pors
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Rogsjöns södra strand (13F 6h , [6733230, 1487180] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731550, 1491040] ) ,våtmark , 2012 (JJa & IPt)
Önsbacksdammen, myrholme (artp.) (13F 4h , [6721107, 1486364] ) ,myr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Varpans utlopp (artp.) (13F 4h , [6723420, 1489085] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Stångtjärn (artp.) (13F 4h , [6723540, 1486420] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , , 2015 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Alnus glutinosa    Klibbal
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,stranden , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand ,rikligt ,2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Rogsjöns södra strand (13F 6h , [6733230, 1487180] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Skogen vid parkeringen, Roxnäs Udde (artp.) (13F 3i , [6718557, 1493929] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stigen mellan ängen och Stilvägen (artp.) (13F 3i , [6719647, 1494981] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Tisken (artp.) (13F 4i , [6720355, 1491073] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , , 2015 (Per Johansson)
Alnus incana    Gråal
Hinsnoret (13F 2i , [6714065, 1490485] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Skogen vid parkeringen, Roxnäs Udde (artp.) (13F 3i , [6718557, 1493929] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Betula nana    Dvärgbjörk
Holtäkt (13F 6i , [6731550, 1491040] ) ,våtmark , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,10 ,2017 (Jerry Carlsson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,4 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,10 ,2018 (Jerry Carlsson)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, rastbänkarna c 300 m V koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721135, 1486469] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Aspblandskog N vägen L:a Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721600, 1486420] ) , , 2015 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720008, 1487740] ) ,betesmark , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, myrholme (artp.) (13F 4h , [6721107, 1486364] ) ,myr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Corylus avellana    Hassel
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Germundstäkt Falun (artp.) (13F 4i , [6723099, 1493161] ) , ,2 ,2018 (Kalle Bergström)
Quercus robur    Ek
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog ,flera små plantor ,2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ) ,Igenvuxen trädgård , 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720008, 1487740] ) ,betesmark , 2011 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ) ,upplag i sankmark , 2011 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,1 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,2 ,2016 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,1 ,2018 (Jerry Carlsson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,2 ,2017 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719700, 1495270] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,2 ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Jungfruberget, Falun (artp.) (13F 4i , [6723600, 1490573] ) ,barrblandskog ,1 plantor ,2008 (Tim Hipkiss)
Sjulsarvsberget, Falun (artp.) (13F 4i , [6723690, 1492758] ) ,barrblandskog ,1 plantor ,2008 (Tim Hipkiss)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Hinsnoret (13F 2h , [67137, 14899] ) ,lund m.gamla o yngre almar ,intill byn ,en hel lund ,1987 (TLj)
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ) ,vägkant ,rikligt ,2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ) ,övre delen av igenvuxen ängsmark , 2000 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Kårarvsvägen vägkant N koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486880] ) , ,1 ,2019 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Cannabis sativa    Hampa
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Humulus lupulus    Humle
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723120, 1489410] ) ,häck ,enstaka ,2011 (GHa)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo östra, gammalt trädgårdsutkast (artp.) (13F 3g , [6719477, 1482776] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Stigen mellan ängen och Stilvägen (artp.) (13F 3i , [6719647, 1494981] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,jordtipp på öde industritomt , 2013 (Per Johansson)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Viscum album    Mistel
Lustigknoppmistel (artp.) (13F 4i , [6721992, 1490715] ) , ,1 ,2020 (Mikael Widenfalk)
Asarum europaeum    Hasselört
Falun, Lärarhögskolan, V.Järnvägsgatan (13F 4i , [67222, 14902] ) ,björkdunge bakom redskapsskjulet ,~5 m2 ,1986 (TLj)
Bistorta major    Stor ormrot
Gångväg nedanför Kullen (artp.) (13F 4i , [6721012, 1491127] ) ,täcker någon dryg m2. växer tillsammans med/runt en mindre lokal med mästerrot. ,noterad plantor/tuvor ,2020 (Cecilia Rastad)
Pilbo v.Rv 60 (ev=Gruvriset 1958:WISTR-89 ?) (13F 3h , [67192, 14896] ) ,schaktad mark (?) intill lv. i ett stort snår av mästerrot ,enst. ,1988 (JEd)
Bistorta vivipara    Ormrot
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.) (13F 3h , [6719954, 1487671] ) ,vägkant vägkant vid vattendrag ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723194, 1481579] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723226, 1481481] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Klockartäkt (artp.) (13F 4i , [6723334, 1491247] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Klockartäkt, norra ängen (artp.) (13F 4i , [6723473, 1491431] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Harmsarvet (13F 4h , [6720230, 1487500] ) ,odlad mark , 2011 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Lindsberg (artp.) (13F 5h , [6727878, 1487063] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Fallopia dumetorum    Lövbinda
Falun ,200 m V om Kopparbergs k:a (13F 4i , [67221, 14901] ) ,intill gamla banvallen ,rikt bestånd ,1998 (LBr)
Fallopia japonica    Parkslide
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjö , 2016 (DABS)
Liljesund (artp.) (13F 2h , [6713730, 1489625] ) ,vattenyta i å kanal mellan sjöarna liljan och runn , 2014 (Kalle Bergström)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.) (13F 4i , [6721502, 1490326] ) , , 2015 (Per Johansson)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,odlad mark , 2013 (IPt)
Polygonum aviculare    Trampört
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Skuggarvet 87, ängsmark och dike (artp.) (13F 5i , [6726202, 1493737] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Rheum x cultorum    Rabarber
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.) (13F 3h , [6719954, 1487671] ) ,vägkant vägkant vid vattendrag ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Faluån (artp.) (13F 4h , [6721734, 1489988] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myrans våtmarker Falun (artp.) (13F 4i , [6721396, 1492175] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Parkeringen Scandic Hotell (artp.) (13F 4i , [6721648, 1491769] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Hinsnoret (13F 2i , [6713685, 1490039] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727228, 1486533] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,åker sandig åkerkant ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Roxnäs indområde. SO hörnet (artp.) (13F 3j , [6718540, 1495190] ) , , 2015 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Rumex crispus    Krusskräppa
Främbyviken (13F 3i , [6718, 1491] ) ,schaktmark v.sjön ,enst. ,1988 (JEd)
Slussen (13F 3i , [6719, 1492] ) ,vägkant o ruderatmark ,4 ex ,1986 (TLj)
Ingarvet, gamla tippen (13F 4h , [67207, 14892] ) ,ruderatmark ,enstaka ,1986 (JEd)
Ingarvet f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14891] ) ,fuktig nyschaktad lera ,rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Tiskens SV-sida (13F 4i , [67200, 14910] ) ,ruderatmark ,enstaka ,1986 (JEd)
Slussen mot Tisken (13F 4i , [67200, 14916] ) ,gräsmark - trol.f.d. tomtmark ,enst. ,1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Falun, Lugnet n.Lugnetskolan (13F 4i , [67219, 14918] ) ,cykelvägkant på jord ,1 ex. ,1988 (TLj)
Högtäkt (13F 4i , [67238, 14916] ) ,hästhage ,enst. ,1988 (TLj)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718837, 1494371] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ingarvsdammen (artp.) (13F 4h , [6720450, 1488950] ) , , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) , , 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skuggarvet 87, ängsmark och dike (artp.) (13F 5i , [6726202, 1493737] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Rumex obtusifolius    Tomtskräppa
Morbygden (13F 3h , [6719980, 1485000] ) ,OBS ssp. transiens , Mellantomtskräppa ,några ex 1995- ,1999 (TLj)
Rumex sanguineus var. sanguineus    Blodskräppa
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,1 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Atriplex hortensis    Trädgårdsmålla
Kårarvets koloniområde intill Önsbackadammen (13F 4h , [6720866, 1486749] ) ,vid brännhög ,1 bestånd ,2002 (TLj)
Atriplex patula    Vägmålla
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ) ,schaktjordhög ,enstaka ,1991 (JEd)
Rottneby i vägkant v.handelsträdgård (13F 3j , [67194, 14953] ) , ,enst. ,1988 (JEd)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ) ,hushållstipphögar (tippen anlgd 1951) ,spr. i omr. ,1988 (TLj)
Falun, flerstädes (13F 4i , [6720, 1490] ) ,ruderatmark,rivningstomt ,m.a. ,1986 (JEd)
Falun, Kristine kyrka (13F 4i , [67210, 14904] ) ,i häcken runt kyrkan ,3 ex ,1988 (SJa)
Höjen (13F 4j , [67209, 14971] ) ,vägkant ,enst. ,1988 (JEd)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,jordtipp på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Östanforsbron (artp.) (13F 4h , [6722524, 1489552] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Slussen (hos mig) (13F 3i , [67198, 14919] ) ,trädg.gräns , 1988 (JEd)
Atriplex prostrata ssp. prostrata    Spjutmålla
G:a Berget längs väg 293 (13F 4h , [6720, 1488] ) ,spridd i vägrenarna , 1998 (TLj)
Chenopodium album    Svinmålla
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,trädgårdsrabatt , 2013 (Per Johansson)
Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.) (13F 4h , [6722113, 1488099] ) , , 2013 (Per Johansson)
Chenopodium foliosum    Bärmålla
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,flera unga plantor ,2002 (ASn & JEd)
Varggårds-tippen (artp.) (13F 4h , [6721655, 1487655] ) ,enst. ex., ej blommande. ,noterad ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Chenopodium glaucum    Blåmålla
Ingarvets fd. soptipp (13F 4h , [67208, 14892] ) ,nyschaktad tippslänt ,5 stora ex. (återfynd) ,1991 (JEd)
Gamla Ingarvstippen (13F 4h , [67209, 14892] ) ,schaktmark ,100-tals ,1994 (LBr)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (DBS) (13F 4h , [6721, 1487] ) ,hushållstipphögar (tippen anlgd 1951) ,1 ex. ,1988 (TLj)
Ingarvet, gamla soptippen, 1958 (WIS.&MOR.1987) * (13F 4h , [67209, 14892] ) ,nyschaktad del av tippen ,ett kraftigt ex 1987 (JEd) * 0! ,1988 (JEd)
Ingarvsdammen SV (artp.) (13F 4h , [6720380, 1488980] ) ,naken lera ,10 plantor ,2010 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.) (13F 4h , [6720429, 1489047] ) ,naken lerjord , 2013 (Per Johansson)
Chenopodium hybridum    Lönnmålla
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ) ,nyligen utschaktade gamla tippmassor ,tre ex. ,2019 (Tomas Ljung)
Chenopodium polyspermum    Fiskmålla
Hälsinggården mot Ö v.'Wahlströms' (13F 3i , [67188, 14945] ) ,grusig vägkant -trol.tillf! ,enst! ,1988 (JEd)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ) ,schaktjordhög , 1991 (JEd)
Rottneby i vägdike (13F 3j , [67197, 14953] ) ,(m.sumpnoppa) ,enst! ,1988 (JEd)
Falu gruva (13F 4h , [67204, 14896] ) ,jordtipp bland slagghögar ,rikl. ,1987 (TLj)
Ingarvet, gamla tippen (13F 4h , [67207, 14892] ) ,ruderatmark ,enstaka ,1986 (JEd)
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ) ,uppschaktad bank intill industriområde , 2019 (Tomas Ljung)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ) ,hushållstipphögar (tippen anlgd 1951) ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Herrhagen, utanför Slättahallen (13F 4h , [67225, 14885] ) ,rabatter(berberis) ,något 10-tal ex ,1988 (LBr)
Falun, flerstädes (13F 4i , [6720, 1490] ) ,grusig ruderatmark ,m.a. ,1986 (JEd)
Falun v.Tiskens Ö-strand (13F 4i , [67201, 14916] ) ,t.rikl! ,schaktmark - nyinkommen o. tillf! ,1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Falun, Engelbrektsgatan (13F 4i , [67211, 14901] ) ,schaktad gml tomtmark v.utgrävningsplats ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Falun ,Lugnet (13F 4i , [67219, 14916] ) ,i rabatter som ogräs ,enstaka ,2003 (IPt)
Grycksbo S om bruket (13F 5g , [67292, 14823] ) ,ruderatmark vid handelsträdgård , 1989 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ) ,upplag i sankmark , 2011 (JJa & IPt)
Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719653, 1492452] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) , , 2013 (Per Johansson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Slussen (hos mig) (13F 3i , [67198, 14919] ) ,grusvägkant mot trädgård ,enst! ,1988 (JEd)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ) ,nyligen utschaktade gamla tippmassor ,enstaka ex. ,2019 (Tomas Ljung)
Ingarvet f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) ,schaktad tipp ,fl.o rikl.-bitvis snårbildande ,1988 (JEd & o.a)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ) ,hushållstipphögar (tippen anlgd 1951) ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Korsningen Faluån-Nybrogatan (artp.) (13F 4i , [6721276, 1490133] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Lennart Bratt)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark ,1 ,2010 (Per Johansson)
Amaranthus hybridus ssp. powellii    Grönamarant
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Amaranthus retroflexus    Svinamarant
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Gruvriset (13F 3h , [67190, 14891] ) ,hällmark i ängsmark, m.grönknavel,gul fetknopp etc. , 1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Falu vårdcentral, stenmur (artp.) (13F 4h , [6721728, 1489896] ) ,stadsmiljö , 2015 (Per Johansson)
Cerastium arvense    Fältarv
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Hemmingsbo, vägkanterna c 50 m V gården (artp.) (13F 4g , [6722442, 1484212] ) ,frisk gräsmark i vägkanten, söder om vägen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Hinsnoret (13F 2i , [6713735, 1490065] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Porsmyran (13F 4g , [6723313, 1482941] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtkant mot grusad cykelbana , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i gräsmatta ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) , , 2013 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.) (13F 4i , [6721223, 1490052] ) ,artificiell miljö gatkant i stadsmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Falun,100 m N om Östra skolan (13F 4i , [67218, 14902] ) ,uppgrävd jord invid banvallen ,1 stort ex ,1986 (TLj)
Falun, högskolans "studierabatter" (13F 4i , [67222, 14902] ) ,vanskötta rabatter på bar jord ,~20 ex. ,1987 (TLj)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Falun ,Regementsskjutbanan (13F 4i , [6721481, 1492737] ) ,förvildad spridd i skjutställning , 2002 (TLj)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Mörtsjöbo östra, vägkanter (artp.) (13F 3g , [6719512, 1482775] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Vändplan ovanför Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721180, 1486867] ) , , 2013 (Per Johansson)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
myran (artp.) (13F 4i , [6721367, 1492048] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Gypsophila muralis    Grusnejlika
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,5 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719723, 1492436] ) ,på grusmark vid områdets utkasthög. ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Varggårds-tippen (artp.) (13F 4h , [6721655, 1487655] ) ,trädgårdsavfall-upplag ,5 plantor/tuvor ,2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Herniaria glabra    Knytling
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde ,rikligt spridd över stora ytor ,2016 (IPt)
Korsnäs n.g:la lv. strax V ån (13F 3j , [67190, 14952] ) ,torrbacke ,enstaka ,1987 (JEd)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) ,torr ängsmark , 2000 (JJa & BCa)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ) ,schaktjordhög ,enstaka ,1991 (JEd)
Falun,järnvägsstn (13F 4i , [67206, 14910] ) ,perrongerna mln plattorna ,t.riklig ,1986 (TLj)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Hinsnoret, banvallen (artp.) (13F 2i , [6713769, 1490099] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Hinsnoret, banvallen (artp.) (13F 2i , [6713810, 1490175] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Roxnäs udde (artp.) (13F 3i , [6718169, 1494117] ) , ,5 plantor/tuvor ,2019 (Cecilia Rastad)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Falu tågstation (artp.) (13F 4i , [6720611, 1491389] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Falu tågstation (artp.) (13F 4i , [6720614, 1491278] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Falun Central (artp.) (13F 4i , [6720697, 1491155] ) , , 2012 (Martin Sjödahl)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Trotszgatan, Falun (artp.) (13F 4i , [6720931, 1490700] ) , ,noterad ,2020 (Jonas F Grahn)
Stora Torget, Falun (artp.) (13F 4i , [6721134, 1490411] ) ,i sprickor mellan gatsten / kantsten , 2013 (Per Johansson)
Järgarvet, banvallen (artp.) (13F 5h , [6727642, 1485735] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Grycksbo gamla tågstation (artp.) (13F 6g , [6730076, 1482250] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lychnis alpina    Fjällnejlika
Österå (artp.) (13F 5h , [6727132, 1489798] ) , ,noterad ,2017 (Göran Bength)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , ,10000 ,2016 (Per Johansson)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , , 2015 (Per Johansson)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Lychnis coronaria    Purpurklätt
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Myran (13F 4i , [67214, 14917] ) ,dike ,spridd ,2014 (GHa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Haghed (13F 6h , [6730330, 1488750] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.) (13F 3h , [6719954, 1487671] ) ,vägkant vägkant vid vattendrag ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719483, 1495241] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Krondiket (artp.) (13F 4h , [6720148, 1488015] ) , ,noterad ,2017 (Hans Höglund)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Jungfrurondellen (13F 4h , [67232, 14893] ) ,landsvägsdike ,tiotals ,2010 (GHa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,4 ,2018 (Jerry Carlsson)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Myosoton aquaticum    Sprödarv
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Falun , Åsgatan v.skattehuset (ny f.s:n!) (13F 4i , [67214, 14908] ) ,buskrabatt m.barkströ.bortrensad 25/6,åter i blom i sept! ,~5 ex.i blom ,1988 (TLj)
Sagina nodosa    Knutnarv
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.) (13F 4i , [6721223, 1490052] ) ,artificiell miljö gatkant i stadsmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad)
Sagina procumbens    Krypnarv
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtkant mot grusad cykelbana , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ) ,vägkant vid åstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727248, 1486477] ) ,vägslänt ,t.rikligt ,2013 (IPt)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,4 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Falun, Östra skolan (artp.) (13F 4i , [6721489, 1490480] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Scleranthus perennis    Vitknavel
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
Bergsgården, fd järnvägsstation (13F 5h , [6727620, 1485750] ) ,torr grusplan , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Silene dioica    Rödblära
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6719280, 1494020] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Glamsarvet 65, N vägkanten (artp.) (13F 4h , [6721660, 1486154] ) ,vägkant frisk gräsmark i vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Myckelmyra (artp.) (13F 4i , [6721940, 1493640] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Silene latifolia    Vitblära
Korsnäs n. 'Hosjö-vägen' (13F 3j , [67189, 14952] ) ,ängsmark-rest , 1988 (JEd)
Rv 80 vid Stennäset (13F 4h , [6723, 1488] ) ,nyinsådd vägslänt ,1 ex. ,1988 (JEd)
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ) ,nyinsådd vägslänt ,1 ex ,1989 (JEd)
M. Falu stn. o Slussen i jv.slänt (13F 4i , [67201, 14917] ) , ,gräsbevuxen jv.slänt ,1988 (JEd)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Harmsarvet (n.Grycksbo) n.bäcken 400 m VSV Krökedammen (DF) (13F 6g , [67300, 14842] ) ,örtrik lövskog,delv. i kantzon mot damm/äng m.blåsippa o.lundelm ,t.rikl! ,1988 (JEd)
Silene noctiflora    Nattglim
Falun, Myntgatan v.kommunförbundets hus n.Tisken (13F 4i , [67202, 14905] ) ,buskrabatter ,2 ex. ,1987 (TLj)
Falun, Myntgatan,Nv om Södra skolan (13F 4i , [67202, 14905] ) ,kommunal rabatt ,1 ex ,1986 (TLj)
Silene nutans    Backglim
Rondellen vid "Rödmulla (13F 3h , [67198, 14898] ) ,vägslänt ,flera tiotal ,2012 (GHa)
Silene vulgaris    Smällglim
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727267, 1486422] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Korsgårdens byväg (artp.) (13F 3h , [6719917, 1487437] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Falu vårdcentral, stenmur (artp.) (13F 4h , [6721728, 1489896] ) , , 2015 (Per Johansson)
Faluån (artp.) (13F 4h , [6721734, 1489988] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,utfyllnad ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.) (13F 4i , [6721502, 1490326] ) , , 2015 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Spergularia rubra    Rödnarv
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Roxnäs vid Runn (13F 3i , [6718, 1494] ) ,vägkant , 1991 (JEd)
Rottneby (13F 3j , [67197, 14953] ) ,grusvägkant ,enst. ,1988 (JEd)
Ingarvets industriområde (13F 4h , [6720, 1489] ) ,lerig ruderatmark ,enstaka ,1986 (JEd)
Falun, 100 m SV svavelsyrafab. (13F 4h , [67210, 14894] ) ,slagghögar,i övrigt mkt sterila ,~5 ex. ,1987 (TLj)
Falun ,staden ,fl! (13F 4i , [6720, 1490] ) ,gator,trottoarer,grusplan,kyrkogårsmur , 1987 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Centrala Falun, flerstädes (13F 4i , [6721, 1490] ) ,trottoarer, ruderatmark ,m.a. ,1986 (JEd)
Falun, Engelbrektsg.bakom polishuset (13F 4i , [67211, 14901] ) ,schaktplan intill utgrävningstomt ,fl. ,1987 (TLj)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grustaget, Tallen (artp.) (13F 3h , [6717105, 1488169] ) ,grustag ,1 plantor/tuvor ,2020 (Per Johansson)
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.) (13F 4i , [6721223, 1490052] ) ,artificiell miljö gatkant i stadsmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Stellaria alsine    Källarv
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ) , ~refl~ ,övre delen av igenvuxen ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.) (13F 3h , [6719954, 1487671] ) ,vägkant vägkant vid vattendrag ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,utfyllnad , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,jordtipp på öde industritomt , 2013 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myrans våtmarker Falun (artp.) (13F 4i , [6721396, 1492175] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Högberget NO Lustebo (13F 6f , [67311, 14797] ) ,klippor , 1991 (JEd)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark nära bäcken ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Glamsarvsbäckens korsning med stigen (artp.) (13F 4h , [6722102, 1485810] ) ,frisk gräsmark i stigkant och kanterna till bäcken ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) ,sten/grusstrand vid sötvatten , 2015 (Per Johansson)
Stellaria media    Våtarv
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,jordhögar ,spridd ,2019 (LBr)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,rabatt , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) ,plantor tryckta mot husväggen blommade fint i vårsolen , 2015 (Per Johansson)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Nuphar lutea    Gul näckros
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ) ,sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjö , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,damm , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,i sjön , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ) ,vattendrag , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,sjökant , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäs (artp.) (13F 3i , [6718550, 1494050] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Spjutsjön (artp.) (13F 4g , [6724670, 1480310] ) , ,noterad ,2015 (Tina Kyrkander)
Faluån (artp.) (13F 4h , [6721734, 1489988] ) , ,1 ,2017 (Glenn Costello)
Faluån (artp.) (13F 4h , [6721783, 1489973] ) , ,noterad ,2020 (Per Åsberg, Malin Eriksson)
Östanforsån (artp.) (13F 4h , [6723030, 1489190] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Centrala Falun (artp.) (13F 4i , [6721592, 1490036] ) , , 2015 (Elin NäsströmMarcus Östman)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,näringsfattig sjö ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) ,intermediär sjö , 2015 (Per Johansson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Hinsnoret, bron till lilla ön (artp.) (13F 2i , [6714170, 1490006] ) , ,noterad ,2000 (Kim Falck)
Roxnäs (artp.) (13F 3i , [6718550, 1494050] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Falun, Roxnäsvägen (artp.) (13F 3i , [6718657, 1494284] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Kårarvets koloniområde, badbryggan (artp.) (13F 4h , [6720900, 1486694] ) ,sjö (>1 ha) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Faluån (artp.) (13F 4h , [6721783, 1489973] ) , ,noterad ,2020 (Per Åsberg, Malin Eriksson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Myckelmyratjärn Falun (artp.) (13F 4i , [6721897, 1494142] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Stor-Bjursen (artp.) (13F 5g , [6727762, 1480840] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , , 2015 (Per Johansson)
Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt
Söder om Skåpet, Alvik (artp.) (13F 5g , [6727782, 1483455] ) , ,20 ,2016 (Peter Sjö)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Actaea spicata    Trolldruva
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723184, 1481487] ) , , 2014 (Per Johansson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Norsbobergets V-brant n.stigen (13F 3h , [67160, 14892] ) ,örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge , 1988 (JEd)
Norsbobergets NV-sida (13F 3h , [67163, 14893] ) ,vid örtrik skogsvät , 1988 (JEd)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Slinderåsbergets östsluttning (13F 5f , [6728, 1479] ) ,lövskog med piprör ,riklig ,1987 (LBr)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo,sluttningen NV Studsarvet (13F 5g , [6729, 1484] ) ,lövskog på f.d. ängsmark ,spridd ,1987 (LBr)
Norsboberget vid lok (artp.) (13F 3h , [6716400, 1489290] ) ,blåbärsgranskog ,1 plantor ,2012 (Uno Skog)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723038, 1481468] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Elljusspåret från Stångtjärn (artp.) (13F 4h , [6722481, 1487103] ) , ,100 stjälkar/strån/skott ,2017 (Charlotte Lindqvist)
Sydslänten Villavägen mot Fängelset (artp.) (13F 4i , [6721619, 1490759] ) ,vägkant sydslänt mellan gatan och villaträdgårdar ,2 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Stigen upp från vårliden (artp.) (13F 4i , [6721796, 1490669] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Lugnets Naturreservat (artp.) (13F 4i , [6724400, 1491600] ) ,vid gamla gruvhål diorit? ,50 plantor ,2012 (Mattias Ahlstedt)
V Karlsbik (artp.) (13F 4j , [6720744, 1495369] ) , ,1 ,2020 (Brita Danielsson)
Karlsvik (artp.) (13F 4j , [6720753, 1495362] ) , ,noterad blad på ett ca 3x3 m stort område ,2020 (Brita Danielsson)
Lustebosjön S om. (artp.) (13F 5f , [6729779, 1479006] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens)
st.åltjärn nedströms vid väg (artp.) (13F 5g , [6726044, 1484229] ) , , 2014 (Bo karlstens)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Harmsarvet (n.Grycksbo) (13F 6g , [67300, 14842] ) ,örtrik lövskog ,rikl! ,1988 (JEd)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Hinsnoret (13F 2i , [6713640, 1490099] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [67184, 14897] ) ,kanten av golfbana ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,50 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,50 ,2016 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,200 ,2018 (Jerry Carlsson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby Alkärr (artp.) (13F 3j , [6719441, 1495520] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Nubbsarvet björkhagen (artp.) (13F 4h , [6720664, 1487139] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.) (13F 4i , [6721502, 1490326] ) ,stadsmiljö ,3 ,2017 (Per Johansson)
Falun, Lugnet (artp.) (13F 4i , [6722930, 1491870] ) ,ängs- och hagmark , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Caltha palustris    Kabbleka
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Morbygden, bäckdråg N landsvägen (artp.) (13F 3g , [6719951, 1484436] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722462, 1484318] ) ,fuktig gräsmark fuktig gräsmark längs ett bäckdråg i betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Källslätten, bäckdråg (artp.) (13F 4g , [6723078, 1481457] ) , , 2015 (Per Johansson)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721015, 1486633] ) ,bäck , 2015 (Per Johansson)
Lugnet (artp.) (13F 4i , [6722950, 1491940] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Stora främsbacka (artp.) (13F 4j , [6720658, 1496181] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Consolida regalis    Riddarsporre
Hanröleden,nya rondellen (13F 4h , [67231, 14894] ) , ,1 stort ex. ,1995 (JJr)
Delphinium elatum    Stor riddarsporre
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Myosurus minimus    Råttsvans
Falun ,Stora torget intill Kristine kyrka (13F 4i , [6721145, 1490440] ) ,i stenskarvar ,enst. ,1994 (TLj)
Falun , Lasarettet ,i rabatter fl! (13F 4i , [67213, 14910] ) , , 1988 (IPt)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2016 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,4 ,2018 (Jerry Carlsson)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.) (13F 3h , [6719954, 1487671] ) ,vägkant vägkant vid vattendrag ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Hemmingsbo SO övre hagen, bäckdråget (artp.) (13F 4g , [6722552, 1484262] ) ,fuktig gräsmark bäck/kärrdråg i betad hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i mager gräsmatta som sedan 6 år sköts som äng ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Linnéplan (artp.) (13F 4i , [6721960, 1490940] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,strand , 2017 (JJa)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723184, 1481487] ) , , 2015 (Per Johansson)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad välutvecklade basalblad ,2020 (Per Johansson)
Ranunculus ficaria    Svalört
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Nedre Norslund (artp.) (13F 3i , [6719986, 1492340] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Önsbacksdammen, gräsmattan N brovallen (artp.) (13F 4h , [6720896, 1486728] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Vägkanten S vägen innan nedfarten till Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721077, 1487029] ) ,vägkant frisk gräsmark i dike / vägkant nära koloniträdgårdar med utkast ,spridd från odling alt trädgårdsutkast ,2017 (Per Johansson)
Kullen (artp.) (13F 4i , [6721035, 1491273] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Falu gamla fängelse (artp.) (13F 4i , [6721594, 1490690] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Vårlidsv (artp.) (13F 4i , [6721753, 1490632] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Grycken (utlopp kalven) (artp.) (13F 5g , [6727839, 1483532] ) , ,noterad ,2014 (Bo karlstens)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Puttbo, lilla dammen (artp.) (13F 4g , [6721811, 1484918] ) ,damm/viltvatten ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,rabatt , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i gräsmatta ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Lilla Kårarvet, p-platsen mot hästhagen (artp.) (13F 4h , [6720867, 1487076] ) , , 2015 (Per Johansson)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723682, 1479269] ) ,torrlagd våtmak , 2020 (SNy)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel
Falun, Strandvägen strax N Slussen (13F 4i , [67201, 14915] ) ,nyblottad jordplan ,enstaka ,1986 (JEd)
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Källslätten (13F 4g , [6723106, 1481548] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727267, 1486422] ) ,vägslänt ,några små ex. ,2013 (IPt)
Berberis vulgaris    Berberis
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Chelidonium majus    Skelört
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Korsnäs (13F 3j , [67190, 14954] ) ,vägkant v.hus (trädg?) ,enst. ,1988 (JEd)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ) ,sophögar ,spr.rikl. ,1988 (TLj)
Norslunds kyrkogård (13F 4i , [6720, 1491] ) ,gräsmatta , 1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Falun ,Lärarhögskolan,N. Järnvägsgatan (13F 4i , [67222, 14902] ) ,björkdunge ,~~30 m2 heltäckande! ,1986 (TLj)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ) ,skogstipp , 2013 (IPt)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) , , 2013 (Per Johansson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Faluån nedströms Kvarnbron,ån-cykelvägen och branten mot Slaggatan (artp.) (13F 4h , [6721856, 1489918] ) , ,spridd i branten mot slaggatan ,2015 (Per Johansson)
Falun, Svärdsjögatan (artp.) (13F 4i , [6721320, 1490851] ) , ,noterad ,2020 (Jonas F Grahn)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogsbyn,Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482797] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Korsningen Trotzg-Magasinsg (artp.) (13F 4i , [6721601, 1490322] ) ,stadsmiljö ,fyra plantor i trottoarkanten ,2015 (Per Johansson)
Korsningen Trotzg-Magasinsg (artp.) (13F 4i , [6721601, 1490322] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Corydalis solida ssp.solida    Stor nunneört
Vårlidsvägen 5 Falun (13F 4i , [6721736, 1490610] ) ,gräsmatta ,nunneörten är besvärande aktiv i gräsmattan ,2020 (Maud Nilsson)
Fumaria officinalis    Jordrök
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720230, 1487500] ) ,odlad mark , 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,jordhögar ,spridd ,2019 (LBr)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,trädgårdsdeponi/utkast jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i nygrävd rabatt ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Slussen (13F 3i , [6719, 1491] ) ,vägkant, förvildad ,enstaka ,+- tillf! ,1987 (JEd)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,1 stjälkar/strån/skott ,2020 (Olof Hedgren)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,10 ,2016 (Jerry Carlsson)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ) ,schaktjordhög ,riklig ,1991 (JEd)
Ingarvet f.d.soptipp i N-kanten (13F 4h , [67209, 14892] ) ,nyschaktad tippslänt (m. bolmört etc,i fjol fanns här även blåmålla o nattskatta!) ,1 stort o. rikblommigt ex! ,1988 (JEd & o.a)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Grycksbo, Kyrkbyn S om (artp.) (13F 5g , [6729386, 1482914] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,1 plantor/tuvor ,2020 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,1 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Papaver somniferum    Opievallmo
Falun, Ingarvets gamla avfallsanläggning,v.lastkajer (13F 4h , [6720, 1489] ) ,schaktade tippmassor ,enst. ,1987 (TLj)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Falun, Engelbrektsg.bakom polishuset (13F 4i , [67211, 14901] ) ,schaktplan intill utgrävningstomt ,7 ex. ,1987 (TLj)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Skjutbanan (artp.) (13F 4i , [6721582, 1492362] ) , ,2 plantor/tuvor ,2019 (Fredrik Lundin)
Pseudofumaria lutea    Gul nunneört
Centrum för klinisk forskning (artp.) (13F 4i , [6721358, 1490996] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Falu gamla fängelse (artp.) (13F 4i , [6721580, 1490640] ) ,ruderatmark ,10 plantor ,2007 (Andreas Wållberg)
Alliaria petiolata    Löktrav
Falun, Ingarvets gamla avfallstipp (13F 4h , [6720, 1489] ) ,nyligen framschaktade gamla tippmassor ,enst. småex. ,1987 (TLj)
Falun, Svärdsjögatan (artp.) (13F 4i , [6721320, 1490851] ) , ,noterad ,2020 (Jonas F Grahn)
Falu gamla fängelse (artp.) (13F 4i , [6721594, 1490690] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Grycksbo,vägslänt vid "Fyrkanten" (13F 5g , [67293, 14836] ) ,torr, solexponerad äldre vägslänt ,några 10-tal ,1987 (LBr)
Centrum för klinisk forskning (artp.) (13F 4i , [6721358, 1490996] ) ,trädgård grusgång uteplats ,200 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Arabis glabra    Rockentrav
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ) ,övre delen av igenvuxen ängsmark , 2000 (JJa & BCa)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,6 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,stadsmiljö i fog mellan plattor på garageuppfart ,1 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i rabatt och skarvar till gångplattor ,2 ,2017 (Per Johansson)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Tiskens NO_strand (13F 4i , [6720, 1491] ) , ,enstaka ,1986 (JEd)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [67184, 14897] ) ,kanten av golfbana ,rikligt ,2012 (GHa)
Baksidan av Volvo, Hälsinggården (13F 3i , [67197, 14933] ) ,gräsmatta ,tiotal ,2010 (GHa)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Roxnäs indområde. SO hörnet (artp.) (13F 3j , [6718540, 1495190] ) , , 2015 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.) (13F 4h , [6722113, 1488099] ) , , 2013 (Per Johansson)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Stadionområdet, Lugnet (artp.) (13F 4i , [6722449, 1491991] ) , ,1 ,2016 (Fredrik Lundin)
Barbarea vulgaris ssp vulgaris.    Bangyllen
Gamla Hosjö station (13F 3j , [67189, 14954] ) , ~refl~ ,grusplan vid järnvägen , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Berteroa incana    Sandvita
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Brassica napus    Raps
Harmsarvet (13F 4h , [6720230, 1487500] ) ,odlad mark , 2011 (DABS)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Falun mellan jvg-stn. o.Slussen (13F 4i , [67201, 14917] ) ,rikl! ,banvall ,1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Myran, nära hamburgerrestaurangen (13F 4i , [67213, 14918] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2014 (GHa)
Falu stn ovan lokstallarna (DF) (13F 4i , [67205, 14914] ) ,rikl! ,gammal gräsinsådd kulle n. jvg. ,1988 (JEd)
Vägkanten Regementsvägen - E16 (artp.) (13F 4i , [6721358, 1491787] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
S om Rottneby n.ån (13F 3j , [67192, 14953] ) ,bäckdrag i klibbalkärr ,rikl! ,1988 (JEd)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Täpporna S.om Grycken (artp.) (13F 5h , [6726068, 1485515] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Cardamine hirsuta    Bergbräsma
Falun, Åsgatan v. skattehuset (ny f.s:n!) (13F 4i , [67214, 14902] ) ,buskrabatt inkommen med jord.el.barkströ.bortrensad i juni,åter i blom i aug. ,~50 ex. ,1988 (TLj)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Gamla bergsdammen vid vägkorset (artp.) (13F 4h , [6720149, 1487925] ) , , 2015 (Per Johansson)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Hinsnoret (13F 2i , [6714089, 1490214] ) ,vägkant,stenmur , 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [67184, 14897] ) ,parkeringsplats ,enstaka ,2012 (GHa)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Baksidan av Volvo, Hälsinggården (13F 3i , [67197, 14933] ) ,kanten av asfaltplan ,fåtal ,2010 (GHa)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Svarttjärn (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Grustaget, Tallen (artp.) (13F 3h , [6717105, 1488169] ) ,grustag ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Roxnäs indområde. SO hörnet (artp.) (13F 3j , [6718540, 1495190] ) , , 2015 (Per Johansson)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtkant mot grusad cykelbana , 2013 (Per Johansson)
Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720725, 1487475] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, gräsmattan N brovallen (artp.) (13F 4h , [6720896, 1486728] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) , , 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Parkeringen Scandic Hotell (artp.) (13F 4i , [6721648, 1491769] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Descurainia sophia    Stillfrö
Ingarvet gamla tippen (13F 4h , [67207, 14892] ) ,ruderatmark ,rikligt ,1986 (JEd)
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ) ,uppschaktad bank intill industriområde , 2019 (Tomas Ljung)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ) ,sophögar ,rikl.fl, 1988 (TLj)
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ) ,nyinsådd vägslänt ,enstaka ,1989 (JEd)
Erophila verna    Nagelört
Vallavägen, Nedre Norslund (artp.) (13F 3i , [6719853, 1492393] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Trotzgatan, Falun (artp.) (13F 4i , [6720970, 1490670] ) , ,noterad ,2020 (Jonas F Grahn)
Fisktorget i Falun (artp.) (13F 4i , [6721165, 1490210] ) , ,1 m² ,2018 (Lennart Bratt)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,odlad mark , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Typografvägen, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719441, 1494662] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lilla Kårarvet, p-platsen mot hästhagen (artp.) (13F 4h , [6720867, 1487076] ) , , 2015 (Per Johansson)
Centrum för klinisk forskning (artp.) (13F 4i , [6721358, 1490996] ) ,trädgård grusgångar och grusplan ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Hesperis matronalis    Hesperis
Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lugnetleden (13F 4i , [6722650, 1491300] ) ,vägrondell ,enstaka ,2012 (GHa)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,2 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Falun, S om Högbo (artp.) (13F 4i , [6721605, 1492759] ) , ,noterad ,2020 (Jonas F Grahn)
Falun (artp.) (13F 4i , [6722494, 1491378] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Iberis umbellata    Roseniberis
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Lepidium densiflorum    Bankrassing
Falun, Rostvändargatan (13F 4h , [67221, 14890] ) ,kullerstenstrottoar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Falu stn på banvall Ö-ut (DF-trol.=Norslund) (13F 4i , [6720, 1491] ) ,t.rikl! ,spåromr. o.grusväg intill ,1988 (JEd)
Falun station (artp.) (13F 4i , [6720469, 1491372] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Lepidium ruderale    Gatkrassing
Falun stationsområde (13F 4i , [6720630, 1491210] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Harmsarvet (13F 4h , [6720230, 1487500] ) ,odlad mark , 2011 (DABS)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,1 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Tisken - Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14908] ) ,jordtipp,ruderatmassor ,flerst. ,1986 (TLj)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,odlad mark , 2013 (IPt)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
N dämmet Högbobäcken (artp.) (13F 4i , [6721387, 1492033] ) , ,50 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721661, 1486118] ) ,vägkant ,10 ,2017 (Per Johansson)
Sinapis alba    Vitsenap
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Sisymbrium altissimum    Hamnsenap
Falun, Myntgatan vid Tiskens vårdcentral (13F 4i , [6720, 1490] ) ,vägkant ,1 ex. ,1986 (JEd)
Falun, Myntgatan utanför kommunförbundets hus (13F 4i , [67203, 14905] ) ,grus i gräsmattekant ,enst.små ex. ,1987 (TLj)
Thlaspi arvense    Penningört
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,utfyllnad schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [67184, 14897] ) ,parkeringsplats ,fåtal ,2012 (GHa)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727492, 1486592] ) ,skogskant , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Roxnäsvägen, Karlsvik, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718558, 1494131] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Roxnäs industriområde (artp.) (13F 3i , [6718680, 1494667] ) , ,4 m² ,2020 (Håkan Sandin)
Ramvägen 22A,Falun (artp.) (13F 3i , [6719008, 1494728] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723109, 1481526] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Vägkant cykelvägen mittemot nedfarten till Harmsarvet (artp.) (13F 4h , [6720378, 1487668] ) , , 2014 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtkant mot grusad cykelbana , 2013 (Per Johansson)
Kårarvet runt elskåpet N vägen (artp.) (13F 4h , [6721111, 1486985] ) ,skogsmark gammal tomtmark? , 2015 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Myran (artp.) (13F 4i , [6721312, 1492268] ) , ,1 ,2020 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myrans våtmarker Falun (artp.) (13F 4i , [6721396, 1492175] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Discogolfbanan (artp.) (13F 4i , [6722855, 1491377] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Skogsbyn,Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482797] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Reseda lutea    Gulreseda
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , ,1 ex. ,1997 (TLj)
Drosera anglica    Storsileshår
Stormyran (artp.) (13F 5h , [6729905, 1489813] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ) ,litet grustag med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) ,myr , 2015 (Per Johansson)
Stormyran (artp.) (13F 5h , [6729905, 1489813] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Gruvriset (13F 3h , [67191, 14890] ) ,hällar i ängsmark, m. vårveronika,sandnarv o. grönknavel , 1988 (JEd)
Korsnäs, korsn.Stations- o Bruksvägen (13F 3i , [6718, 1494] ) ,torrbacke-artad gräsmatta , 1987 (JEd)
Korsnäs stn (13F 3j , [67187, 14951] ) ,sandslänt mot jv , 1987 (JEd)
Korsnäs n.g:la lv. strax V ån (13F 3j , [67190, 14952] ) ,torrbacke , 1987 (JEd)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Grönyta Ängsv., N. Haraldsbo (artp.) (13F 3i , [6719480, 1492730] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Sedum album    Vit fetknopp
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Falun, Järnvägsstationen (artp.) (13F 4i , [6720733, 1491040] ) , ,noterad ,2020 (Jonas F Grahn)
Sedum annuum    Liten fetknopp
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Gammelvägen (artp.) (13F 4i , [6720620, 1492681] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grönyta Ängsv., N. Haraldsbo (artp.) (13F 3i , [6719480, 1492730] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Övre Gruvriset (13F 3h , [6718684, 1489366] ) ,rösen och torra vägkanter ,flera ställen 2004- ,2007 (TLj)
Övre Gruvriset (13F 3h , [6718735, 1488865] ) ,rösen och torra vägkanter ,flera ställen 2004- ,2007 (TLj)
Kårarvets koloniomr (13F 4h , [6720923, 1486740] ) , ,rikl på mur mot söder ,2002 (TLj)
Digertäkt eft.brukningsvägen över gärdet (13F 4i , [67242, 14923] ) ,torra rösen o.vägren ,enst. ,1988 (TLj)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,1 plantor/tuvor ,2014 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,1 plantor/tuvor ,2020 (Olof Hedgren)
Sedum telephium ssp. telephium    Röd kärleksört
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719787, 1495152] ) , , 2014 (Glenn Costello)
Astilbe x arendsii    Astilbe
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ) ,litet grustag med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Falun v.Skogskyrkogårdens minneslund (13F 4i , [6721, 1491] ) ,enst. ,kyrkogårds-gräsmatta (inkommen hur?) ,1988 (JEd)
Grycksbo, bäcken från Hoovers damm (13F 5g , [67294, 14837] ) ,källflöde i alskog ,någon kvm ,1987 (LBr)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Lugnet , 300 m O St.Hälla (13F 4i , [6723200, 1492150] ) ,ängsmark med berg i dagen , 2010 (Elsa Wärnfeldt)
Lugnet , 400 m ONO St.Hälla (13F 4i , [6723300, 1492250] ) ,ängsmark med berg i dagen , 2010 (Elsa Wärnfeldt)
Lugnet, Dalkarlshuset (13F 4i , [6723660, 1491550] ) ,torrbacke , 2015 (JJa)
Falun , Myranområdet (artp.) (13F 4i , [6721510, 1491710] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Lugnetområdet (artp.) (13F 4i , [6722980, 1491890] ) ,ängsmark , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Källmyran, Bodarna (13F 6g , [6734350, 1483540] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Källslätsvägen Falun (artp.) (13F 4g , [6723770, 1481130] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Philadelphus coronarius    Doftschersmin
Stennäset (13F 4h , [67238, 14884] ) ,bullervall ,en stor buske ,2014 (GHa)
Ribes alpinum    Måbär
Rottneby (13F 3j , [67195, 14955] ) ,sjöstrand , 2000 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ) ,upplag i sankmark , 2011 (JJa & IPt)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719455, 1495167] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Ingarvsdammen (artp.) (13F 4h , [6720450, 1488950] ) ,frisk gräsmark ,1 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,1 ,2016 (Per Johansson)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2012 (JJa & IPt)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Morbygden, bäckdråg N landsvägen (artp.) (13F 3g , [6719951, 1484436] ) ,skogsmark i skogsbrynet mot vallen väster om bäcken ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Vallavägen, Falun (artp.) (13F 4i , [6720047, 1492273] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Entre Surbrunnsvägen (artp.) (13F 4i , [6721838, 1492276] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ) ,vägdike ,fåtal ,2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (IPt & JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Källslätten (13F 4g , [6723150, 1481480] ) ,ängsmark i gammat trädgård ,sparsamt ,2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Korsgården (13F 3h , [6719830, 1487030] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Slussen , Strandvägen 31 (13F 3i , [67199, 14919] ) ,gräsmark i trädgård , 1990 (JEd)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ) ,gammal vall , 2011 (DABS)
Dammen (13F 4h , [6720960, 1485720] ) ,vägslänt ,massvis, enda kåparten ,2007 (IPt)
Mellan Slussen och Norslund (13F 4i , [67201, 14920] ) ,vägkant , 1990 (JEd)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ) , , 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [6722990, 1492570] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Främsbacka (13F 4j , [6720560, 1495880] ) ,vägdike ,rikligt ,2006 (IPt)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (IPt & JJa)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (IPt & JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
Lasarettets stora parkering (13F 4i , [6721230, 1491403] ) ,skogskant stadsparken ,flera ex ,2019 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721369, 1491269] ) ,skogskant ,1 planta bland kirskål ,2011 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Hinsnoret (13F 2i , [6713735, 1490065] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ) ,betesmark , 2011 (DABS)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ) , , 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [6722990, 1492570] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Främsbacka (13F 4j , [6720560, 1495880] ) ,vägdike , 2006 (IPt)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (IPt & JJa)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (IPt & JJa)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
SV om Lasarettets stora parkering (13F 4i , [6721115, 1491313] ) ,grönområde , 2019 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Korsgården (13F 3h , [6719830, 1487030] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723120, 1489410] ) ,gräsmatta ,väl spridd ,2011 (GHa)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ) , , 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [6723140, 1492740] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (IPt & JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,slåttrad del av gräsmatta , 2013 (Per Johansson)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Hinsnoret (13F 2i , [6713735, 1490065] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ) ,ängsmark ,rikligt , dominerande kåpa ,2007 (IPt)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ) , , 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [6723170, 1492740] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ) ,vägkant , 2006 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (IPt & JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i mager gräsmatta som sedan 6 år sköts som äng ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Källslätten (13F 4g , [6723210, 1481530] ) ,ängsmark ,sparsamt ,2007 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ) ,skogskant , 2011 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (IPt & JJa)
Amelanchier confusa    Svensk häggmispel
Ca 300 m S Rottneby n.vägen (13F 3j , [67192, 14953] ) ,vägkant-snår m. blåtry ,trol. spr. fr.handelsträdg.i närheten.sedan gammalt ,1988 (JEd)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Lövbergets gård (13F 4h , [6723050, 1487120] ) ,i lövskog o hagmarker ,riklig ,2002 (TLj)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) , ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Norslundsskogen (artp.) (13F 3i , [6719808, 1492506] ) ,parkliknande blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla anserina    Gåsört
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant ,rikligt spridd ,2016 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjöstrand , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,strand , 2017 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Glamsarvsbäckens korsning med stigen (artp.) (13F 4h , [6722102, 1485810] ) ,sand-grusbotten i bäck ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2005 (Kalle Bergström)
Cotoneaster divaricatus    Spärroxbär
Norslundsskogen (artp.) (13F 3i , [6719808, 1492506] ) ,parkliknande blandskog ,noterad förvildad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cotoneaster integerrimus    Oxbär
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ) ,upplag i sankmark , 2011 (JJa & IPt)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Potentilla fruticosa    Tok
Ingarvsdammen (artp.) (13F 4h , [6720450, 1488950] ) ,en buske väster om björkdungen , 2015 (Per Johansson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Stensjön (artp.) (13F 5g , [6725745, 1480450] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Skuggarvet 87, ängsmark och dike (artp.) (13F 5i , [6726202, 1493737] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Hinsnoret (13F 2h , [67137, 14899] ) ,i almlund ,stort sterilt best. ,1987 (TLj)
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Falun, Stiernhielmsgatan korsn.kyrkbackstigen (13F 4i , [67220, 14905] ) ,häck ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Sjulsarvet (ny f.s:n!) (13F 4i , [67231, 14927] ) ,stenröse i bjökdunge ,stort sterilt bestånd ,1988 (TLj)
Fragaria vesca    Smultron
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2018 (Jerry Carlsson)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hemmingsbo, vägkanterna c 50 m V gården (artp.) (13F 4g , [6722442, 1484212] ) ,frisk gräsmark i vägkanten söder om vägen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,rabatt , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i mager gräsmatta som sedan 6 år sköts som äng ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
Myckelmyran Falun (artp.) (13F 4i , [6721499, 1494012] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Skuggarvet 87, bäcken (artp.) (13F 5i , [6726172, 1493575] ) ,brantskog frisk sluttning vid bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Geum rivale    Humleblomster
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ) ,gammal vall ,våtparty , 2011 (DABS)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719483, 1495241] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby Herrgård (artp.) (13F 3j , [6719619, 1495389] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719700, 1495270] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Entre Surbrunnsvägen (artp.) (13F 4i , [6721838, 1492276] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Geum urbanum    Nejlikrot
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Malus domestica    Apel
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723241, 1481509] ) ,gamla kvarstående , 1980 (Bengt Oldhammer)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Roxnäsvägen, Karlsvik, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718558, 1494131] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Potentilla erecta    Blodrot
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Hemmingsbo, nedre hagen, vägkant vid åkervägen (artp.) (13F 4g , [6722305, 1484352] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) ,lågörtgranskog , 2015 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) ,myr , 2015 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Högtäkt (artp.) (13F 4i , [6723806, 1491446] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Roxnäs, Roxnäsvägen (13F 3i , [6718651, 1494299] ) ,kant av grusad cykelväg ,1 stort ex. ,2020 (LBr)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Korsgårdens byväg (artp.) (13F 3h , [6719917, 1487437] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Per Johansson)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) , , 2013 (Per Johansson)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.) (13F 4h , [6721162, 1489650] ) , , 2015 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,1 ,2016 (Per Johansson)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.) (13F 4i , [6720851, 1490905] ) ,ruderatmark längs gamla vägsträckningen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Potentilla reptans    Revfingerört
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Falu stn, på kullen ovan lokstallarna (13F 4i , [67205, 14914] ) ,enst. ,äldre gräsinsådd kulle m. Buinas etc ,1988 (JEd)
Boysenburg (13F 4i , [67234, 14900] ) ,gräsmark vid gångväg ,enst. ,1990 (JEd)
parkeringsplats Falun vandrarhem STF (artp.) (13F 3i , [6719215, 1493228] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Prunus cerasus    Surkörsbär
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Prunus domestica ssp. domestica    Plommon
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723241, 1481509] ) , , 1980 (Bengt Oldhammer)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [67184, 14897] ) ,lövskogsdunge ,enstaka ,2012 (GHa)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ) ,ängsmark , 2011 (DABS)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723120, 1489410] ) ,lövskogssnår ,enstaka ,2011 (GHa)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Morbygden, bäckdråg N landsvägen (artp.) (13F 3g , [6719951, 1484436] ) ,skogsmark frisk blandskog längs litet bäckdråg ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,8 ,2018 (Jerry Carlsson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Kårarvsvägen vägkant N koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486880] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Ängen Myran (artp.) (13F 4i , [6721378, 1492355] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens)
Pyrus communis    Päron
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723241, 1481509] ) ,gamla kvarstående , 1980 (Bengt Oldhammer)
Rosa dumalis    Nyponros
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rosa glauca    Daggros
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Rosa rugosa    Vresros
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Hosjö, rastplatsen på Europavägen (13F 3j , [6719340, 1495750] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ) ,vägkant vid åstrand , 2011 (JJa & IPt)
Rosa virginiana    Glansros
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog ,stort bestånd ,2016 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ) ,litet grustag med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731550, 1491040] ) ,våtmark , 2012 (JJa & IPt)
Myckelmyratjärn (artp.) (13F 4i , [6722060, 1494030] ) ,myrmark , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Rubus arcticus    Åkerbär
Samuelsdals f.d.golfbana (13F 3h , [67181, 14896] ) ,i åkerkant ,rikl. ,1989 (GRo)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ) ,gammal vall ,våtparty , 2011 (DABS)
Falun ,Myran (13F 4i , [67213, 14922] ) , ,t.rikl. ,1988 (SJa)
Myckelmyran (13F 4i , [6721319, 1492090] ) ,diken och fuktiga marker ,flerst. ,2002 (TLj)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Myrans våtmarker Falun (artp.) (13F 4i , [6721396, 1492175] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Myckelmyra (artp.) (13F 4i , [6722000, 1493890] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Milspåret (artp.) (13F 4i , [6723843, 1492449] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Täpporna S.om Grycken (artp.) (13F 5h , [6726058, 1485592] ) , ,noterad ,2016 (Bo karlstens)
Rubus saxatilis    Stenbär
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
Rubus idaeus    Hallon
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727452, 1486348] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719931, 1492136] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,50 ,2016 (Fredrik Lundin)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Sanguisorba minor ssp. minor    Pimpinell
Haraldsbo (artp.) (13F 3i , [6719618, 1492725] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Lugnetleden (13F 4i , [67233, 14903] ) ,bullervall ,väl spridd ,2013 (GHa)
Norslundsskogen (artp.) (13F 3i , [6719808, 1492506] ) ,parkliknande blandskog ,noterad förvildad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby Alkärr (artp.) (13F 3j , [6719441, 1495520] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Sorbus intermedia    Oxel
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Spiraea japonica    Praktspirea
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718300, 1492699] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Spiraea x rubella    Blekspirea
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718300, 1492699] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Bakom Stilvägen, Rottnenbyskogen (artp.) (13F 3i , [6719790, 1494750] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Falu stn,på banvallen Ö-ut (13F 4i , [6720, 1491] ) ,enst. , 1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Gräsytorna, Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719779, 1492441] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Gräsytorna, Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719779, 1492441] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Källslätten änden flygrakan (artp.) (13F 4g , [6723736, 1480893] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Rv-80, N om Grycksbo ,före backen ner mot Smälingarna (13F 6g , [67320, 14815] ) ,torr örtrik vägslänt mot SV ,1 stor rugge ,1988 (LBr)
Norsbobergets V-brant n.stigen (DF ='Simonsberg=Tvärberget') (13F 3h , [67160, 14892] ) ,örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge ,minst 8 kraftiga tuvor! ,1988 (JEd)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Hinsnoret (13F 2i , [6714065, 1490485] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Laburnum x watereri    Hybridgullregn
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Väg mot Haghed (13F 6h , [6731220, 1487090] ) ,fuktig gräsmark , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Hemmingsbo, vägkanterna c 50 m V gården (artp.) (13F 4g , [6722442, 1484212] ) ,frisk gräsmark i vägkanten söder om vägen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718838, 1494679] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ingarvsdammen SV (artp.) (13F 4h , [6720380, 1488980] ) , ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,rabatt , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Lathyrus sylvestris    Backvial
Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.) (13F 4h , [6722113, 1488099] ) , , 2013 (Per Johansson)
Lotus corniculatus    Käringtand
Hinsnoret (13F 2i , [6713735, 1490065] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2018 (Jerry Carlsson)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718838, 1494679] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Gräsytorna, Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719779, 1492441] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,slåttrad del av gräsmatta , 2013 (Per Johansson)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.) (13F 4h , [6721162, 1489650] ) , , 2015 (Per Johansson)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Falun, S om Högbo (artp.) (13F 4i , [6721605, 1492759] ) , ,noterad ,2020 (Jonas F Grahn)
Grusparkeringen Myran Falun (artp.) (13F 4i , [6721747, 1491974] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Norslund (13F 4i , [6720, 1491] ) ,spårområde ,riklig spridd ,1986 (TLj)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,50 ,2018 (Jerry Carlsson)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Falun, S om Högbo (artp.) (13F 4i , [6721605, 1492759] ) , ,noterad ,2020 (Jonas F Grahn)
Manheimsvägen (artp.) (13F 4i , [6721712, 1491431] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Gamla Svärdsjövägen Falun (artp.) (13F 4i , [6721861, 1492792] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Falun (artp.) (13F 4i , [6722519, 1492237] ) , ,100 m² ,2020 ((Rapportör) Invasiva Arter)
Vägkant (artp.) (13F 4i , [6722725, 1494663] ) , ,noterad ,2020 (Fredrik Lundin)
Rottnebyvägen, Vik, Falun (artp.) (13F 4j , [6720300, 1495464] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Medicago lupulina    Humleluzern
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Korsnäs V-ut, S g:la lv (13F 3i , [6718, 1494] ) ,torr jordslänt , 1987 (JEd)
Korsnäs (13F 3j , [67190, 14951] ) ,torr vägslänt (gräsinsådd) ,enst. ,1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Falu lasarett (13F 4i , [6721, 1491] ) ,insådda gräsmattor ,flera ställen ,1986 (JEd)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.) (13F 3i , [6718696, 1493837] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.) (13F 4i , [6720851, 1490905] ) ,ruderatmark längs gamla vägsträckningen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Centrala Falun (13F 4h , ) ,rivningstomter,vägkant m.a. ,1986 (JEd)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Centrala Falun (13F 4i , ) ,vägkant,ruderatmark m.a. ,1986 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.) (13F 3i , [6718696, 1493837] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6718981, 1493732] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Korsningen Roxnäsv./V. Strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719009, 1495422] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.) (13F 4h , [6721162, 1489650] ) , ,mycket riklig ,2015 (Per Johansson)
Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720781, 1491149] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.) (13F 4i , [6720851, 1490905] ) ,ruderatmark längs gamla vägsträckningen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.) (13F 4i , [6720851, 1490905] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Falun, S om Högbo (artp.) (13F 4i , [6721496, 1492816] ) , ,noterad ,2020 (Jonas F Grahn)
Grusplanen Myran Falun (artp.) (13F 4i , [6721745, 1491972] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Harmsarvet (13F 4h , [6720352, 1487612] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Ingarvets fd soptipp (13F 4h , [67208, 14892] ) ,schaktade tippmassor ,1 ex ,1989 (JEd)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Phaseolus vulgaris    Böna
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Trifolium arvense    Harklöver
Bergsgården, f.d. järnvägsstation (13F 5h , [6727620, 1485750] ) ,grusplan , 2019 (JJa)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,jordhögar ,spridd ,2019 (LBr)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718838, 1494679] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6718981, 1493732] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Centralbron (artp.) (13F 3j , [6719142, 1495480] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.) (13F 4h , [6721162, 1489650] ) , , 2015 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.) (13F 4h , [6722113, 1488099] ) , , 2013 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Trifolium incarnatum    Blodklöver
Falun fd järnvägsundergång (13F 4i , [6720840, 1490910] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,utfyllnad ,20 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727492, 1486592] ) ,skogskant , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Rogsjöns utlopp (13F 6h , [6732800, 1488170] ) ,strand , 2012 (JJa)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.) (13F 3i , [6718696, 1493837] ) ,några med vita blommor ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718838, 1494679] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Bakom Lärarvägen, Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719857, 1494671] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719444, 1495360] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,10 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2016 (Jerry Carlsson)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Typografvägen, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719441, 1494662] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719787, 1495152] ) , , 2014 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Glamsarvet 65, N vägkanten (artp.) (13F 4h , [6721660, 1486154] ) ,vägkant frisk gräsmark i vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Trifolium repens    Vitklöver
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,200 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 plantor/tuvor ,2017 (Jerry Carlsson)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Kålgården (artp.) (13F 4h , [6722261, 1489649] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.) (13F 4i , [6721223, 1490052] ) ,artificiell miljö gatkant i stadsmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Falun,Strandvägen strax N om Slussen (13F 4i , [6720, 1491] ) ,tomtmark vid väg ,enstaka ,1986 (JEd)
Studsarvet N-ut (13F 6g , [67300, 14846] ) ,vägdike ,rikl! ,1988 (JEd)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718300, 1492699] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Vägkorsningen Porsmyran-Djuptjärnen (artp.) (13F 4g , [6723150, 1483383] ) ,vägkant grusväg i skogen ,100 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson, Maria Hårdstedt)
Kopparvägen bakom Willys (artp.) (13F 4i , [6720004, 1492663] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Högtäkt (artp.) (13F 4i , [6723806, 1491446] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Harmsarvet (n.Grycksbo) (13F 6g , [67300, 14842] ) ,ängsmark n. ån , 1988 (JEd)
Vicia cracca    Kråkvicker
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718838, 1494679] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Ingarvsdammen SV (artp.) (13F 4h , [6720380, 1488980] ) , ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Parkeringen Scandic Hotell (artp.) (13F 4i , [6721648, 1491769] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grycksbo (artp.) (13F 6g , [6730079, 1482261] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Tisken - Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14908] ) ,jordtipp,ruderatmassor ,>10 bestånd ,1986 (TLj)
Falun, Kopparvallen mot Tisken (13F 4i , [67200, 14909] ) ,på jordmassor ,t.rikl. (se 1986 års rapp.) ,1987 (TLj)
Vicia sepium    Häckvicker
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,10 ,2016 (Per Johansson)
Kyrkbacksvägen (artp.) (13F 4i , [6721947, 1490465] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Norsbobergets V-brant n.stigen (inhemsk m.sydbergsarter,bl.a.sötvedel) (13F 3h , [67160, 14892] ) ,örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge , 1988 (JEd)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ) ,örtrikt hygge ,massvis! ,1987 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Herrhagsvägen 200 m V Slättavägen (13F 4h , [67231, 14885] ) ,vägkant ,ca 5 ruggar ,1988 (LBr)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Källslätten änden flygrakan (artp.) (13F 4g , [6723736, 1480893] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Vägkanterna i backen V Koltorget (artp.) (13F 4g , [6723743, 1481577] ) ,vägkant grusväg i skogen ,100 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson, Maria Hårdstedt)
Källslätsvägen Falun (artp.) (13F 4g , [6723770, 1481130] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729867, 1481553] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2005 (Kalle Bergström)
Vicia tetrasperma    Sparvvicker
Korsnäs vid riksvägen (13F 3i , [67191, 14949] ) ,torr sandig vägkant ,rikligt ,1989 (JEd)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Oxalis acetosella    Harsyra
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Rogsjöns utlopp (13F 6h , [6732800, 1488170] ) ,strand , 2012 (JJa)
Morbygden, bäckdråg N landsvägen (artp.) (13F 3g , [6719951, 1484436] ) ,skogsmark frisk blandskog längs litet bäckdråg ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Skogsdungen nedanför Scandbook (artp.) (13F 3i , [6718736, 1494431] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Puttbo (artp.) (13F 4g , [6721733, 1484855] ) ,gräsgranskog , 2015 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Falun , Myranområdet (artp.) (13F 4i , [6721510, 1491710] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skuggarvet 87, bäcken (artp.) (13F 5i , [6726172, 1493575] ) ,brantskog frisk sluttning vid bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2005 (Kalle Bergström)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Södra Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720596, 1487554] ) ,asfaltssprickor , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i blomkruka , 2015 (Per Johansson)
Stjärnvägen (artp.) (13F 4i , [6720205, 1493036] ) ,några plantor på ruderatmark. ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ) ,nyinsådd vägslänt ,1 tuva ,1989 (JEd)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) ,i kanten mellan gräsmatta och huskroppen till höger om entrén. , 2015 (Per Johansson)
Geranium pratense    Ängsnäva
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Geranium pusillum    Sparvnäva
Falun, Myntgatan utanför kommunförbundets hus (13F 4i , [67202, 14905] ) ,kommunal rabatt m.buskar ,~1 m2 jätteex. ,1987 (TLj)
Regementesområdet vid Dalasalen (13F 4i , [6721040, 1491600] ) ,slänt mot parkeringen ,spridd ,2017 (LBr)
Falun, Lasarettet.mot Tingshusvägen (13F 4i , [67211, 14911] ) ,torr grässlänt,insådd ? ,enstaka ,1986 (TLj)
Högbo vårdcentral (13F 4i , [67223, 14927] ) ,rabatt vid ingången ,rikligt ,1988 (LBr)
Geranium pyrenaicum    Skuggnäva
Falun, högskolans studierabbatter (13F 4i , [67222, 14902] ) ,rabattodling m.div.kulturväxter ( väl ink.som förorening m.frö) ,rikl. ,1987 (TLj)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Geranium robertianum    Stinknäva
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Hemmingsbo, vägkanterna c 50 m V gården (artp.) (13F 4g , [6722442, 1484212] ) ,frisk gräsmark i vägkanten söder om vägen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722500, 1495510] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Varbotjärn (artp.) (13F 5h , [6726540, 1487380] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Tropaeolum majus    Indiankrasse
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Euphorbia epithymoides    Gulltörel
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i rabatter ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,utfyllnad , 2015 (Per Johansson)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Euphorbia peplus    Rävtörel
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Acer platanoides    Lönn
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Rogsjöns utlopp (13F 6h , [6732800, 1488170] ) ,strand , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Morbygden, bäckdråg N landsvägen (artp.) (13F 3g , [6719951, 1484436] ) ,skogsmark frisk blandskog längs litet bäckdråg ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,2 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,2 ,2016 (Jerry Carlsson)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Lilla Kårarvsvägen, lönn i vägkanten (artp.) (13F 4h , [6720927, 1487112] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Acer pseudoplatanus    Tysklönn
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Liljesund (13F 2h , [6713680, 1489870] ) ,vägslänt ,rikligt ,2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Ggamla Gävlevägen vid Volvo (13F 3i , [67198, 14933] ) ,vägslänt ,flera tiotal ,2013 (GHa)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718689, 1493843] ) ,ruderatmark och upplagsplats för stockar ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719483, 1495241] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) ,efter vägen till naturreservatet , 2015 (Glenn Costello)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) , , 2015 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721252, 1486841] ) ,skogsbryn mot vägkant , 2013 (Per Johansson)
Östanfors (artp.) (13F 4h , [6722125, 1489836] ) , ,några få ex. vid husvägg. ,2019 (Urban Gunnarsson)
Östanforsån (artp.) (13F 4h , [6722902, 1489557] ) , ,20 m² ,2019 (Lars Lagerqvist)
Myran, FD I 13 övningsområde (artp.) (13F 4i , [6721370, 1492980] ) , ,noterad ,2019 (Lars Lagerqvist)
Myran, diket N (artp.) (13F 4i , [6721679, 1491916] ) , ,100 ,2017 (Urban Grenmyr)
Svärdsjögatan, Järlinden, Falun (artp.) (13F 4i , [6721760, 1491894] ) ,uppträder i flera bestånd, bl a söderut längs bäcken ,20 m² ,2019 (ÅSa Säfström)
Myckelmyra tomten.Falun (artp.) (13F 4i , [6721817, 1494041] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
S Vägskäl Högbovägen (artp.) (13F 4i , [6722102, 1492890] ) , ,noterad ,2019 (Fredrik Lundin)
Sjulsarvet (artp.) (13F 4i , [6722945, 1492310] ) , ,100 m2 ,2008 (Tim Hipkiss)
Skogsbyvägen 22, Grycksbo, Falun (artp.) (13F 5g , [6729897, 1482726] ) , ,10 m² ,2020 (Elin Boberg)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718689, 1493843] ) ,vi upplagsplats, ruderatmark. ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.) (13F 3i , [6718696, 1493837] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Frangula alnus    Brakved
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ) ,dike mot skog , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Traktorstig (artp.) (13F 4i , [6724046, 1494092] ) , ,noterad ,2019 (Fredrik Lundin)
Parthenocissus inserta    Vildvin
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Tilia cordata    Lind
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) , ~refl~ ,torr ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Tilia x vulgaris    Parklind
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Abutilon theophrasti    Lindmalva
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,2 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Malva alcea    Rosenmalva
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ) ,schaktjordhög , 1991 (JEd)
Malva moschata    Myskmalva
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,1 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Malva silvestris    Rödmalva
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Daphne mezereum    Tibast
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ) ,örtrikt hygge ,enst. ,1987 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo,sluttningen NV Studsarvet (13F 5g , [6729, 1484] ) ,lövskog på f.d. ängsmark ,enstaka ex ,1987 (LBr)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2012 (JJa & IPt)
Öv. Gruvriset mot SO (DF) (13F 3h , [67185, 14886] ) ,buskrika lövsnår m.olvon,brakved etc, (f.d. bete?) ,enst. ,1988 (JEd)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718666, 1488995] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1998 ((sks), Gunnar Granér)
Övre dikarbacken (artp.) (13F 3h , [6719748, 1488207] ) , ,noterad ,2019 (David Söderblom-Tay, Kerstin Isaksson)
Vägkant cykelvägen mittemot nedfarten till Harmsarvet (artp.) (13F 4h , [6720378, 1487668] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Vägkant cykelvägen mittemot nedfarten till Harmsarvet (artp.) (13F 4h , [6720378, 1487668] ) , , 2014 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområdet bäcken ner mot dammen (artp.) (13F 4h , [6720934, 1486687] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Kårarvet runt elskåpet N vägen (artp.) (13F 4h , [6721111, 1486985] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Per Johansson)
Kårarvet runt elskåpet N vägen (artp.) (13F 4h , [6721111, 1486985] ) ,skogsmark gammal tomtmark? , 2015 (Per Johansson)
Östanforsån vid jvg-bron (artp.) (13F 4h , [6723050, 1489270] ) ,järnvägsbank ,1 buskar ,2008 (USg)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla Hälla (artp.) (13F 4i , [6722906, 1491596] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Lilla Hälla (artp.) (13F 4i , [6722962, 1491596] ) , ,2 ,2020 (Brita Danielsson)
Strömbo (artp.) (13F 5f , [6727790, 1479700] ) ,vägkant norr om vägen ,1 plantor ,2011 (Kalle Bergström)
Strömbo (artp.) (13F 5f , [6727790, 1479700] ) ,vägkant norr om vägen ,plantor/tuvor blomning ,2011 (Kalle Bergström)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,10 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Elaeagnus communtata    Silverbuske
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.) (13F 4i , [6720851, 1490905] ) ,ruderatmark längs gamla vägsträckningen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719787, 1495152] ) , , 2014 (Glenn Costello)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,gräs- och rismark i låglandet fd granplantering på gammal betesmark/odlingsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Falu gruva (13F 3h , [6719810, 1489600] ) ,på jordhögar vid fd anrikningsverket ,mindre bestånd ,1996 (TLj)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,frisk gräsmark gräsmark på grusvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Viola arvensis    Åkerviol
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) ,anlagd gräsmark i gräsmatta mot husvägg ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Bakom Stilvägen, Rottnenbyskogen (artp.) (13F 3i , [6719790, 1494750] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722462, 1484318] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723184, 1481487] ) , ,spridd i området ,2015 (Per Johansson)
Rottnebyvägen, Vik, Falun (artp.) (13F 4j , [6720300, 1495464] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Viola epipsila    Mossviol
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721015, 1486633] ) ,ängslövskog översilad mark längs bäck ,en blommande - annars många ,2015 (Per Johansson)
Lilltansen (artp.) (13F 6g , [6730189, 1481760] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Viola odorata    Luktviol
Falu gamla fängelse (artp.) (13F 4i , [6721594, 1490690] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Viola palustris    Kärrviol
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Mörtsjöbo västra, fuktängen (artp.) (13F 3g , [6719588, 1482210] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722462, 1484318] ) ,fuktig gräsmark fuktig gräsmark längs ett bäckdråg i betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Myrans våtmarker Falun (artp.) (13F 4i , [6721396, 1492175] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,10 m² ,2019 (Kalle Bergström)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Klockartäkt (artp.) (13F 4i , [6723182, 1491235] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lilltansen (artp.) (13F 6g , [6730189, 1481760] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Viola riviniana    Skogsviol
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Porsmyran (13F 4g , [6723313, 1482941] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722500, 1495510] ) , ,noterad ,2017 (Kalle Bergström)
Viola selkirkii    Skuggviol
Björkarsboberget (13F 4g , [6720, 1482] ) ,i örtrikt dråg ,sparsamt ,1994 (TLj)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Dalregementet, Majoren (13F 4i , [67208, 14925] ) ,refuger i köpcenterparkering ,massvis med många helvita exemplar ,2017 (GHa)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,10 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,15 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2018 (Jerry Carlsson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,1 ,2018 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Typografvägen, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719441, 1494662] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) , , 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Utfyllnaden NO värmeverket (artp.) (13F 4h , [6721245, 1489567] ) ,utfyllnad grus och stenutfyllnad ,3 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) , ,spridd ,2017 (Per Johansson)
Myrans våtmark (artp.) (13F 4i , [6721345, 1492058] ) , ,noterad ,2020 (Anders Malmsten)
Myrans våtmarker Falun (artp.) (13F 4i , [6721396, 1492175] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Viola x wittrockiana    Pensé
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2016 (Jerry Carlsson)
Bryonia alba    Hundrova
Falun ,Kanslibacken (13F 4i , [6721422, 1490232] ) ,i rabatt,1 stort fruktifierande ex aug-sep 2006, i okt 2006 bortgrävt vid vägomläggning, flyttat till trädgård i Dalgruvan, Ludvika , 2006 (TLj)
Citrullus lanatus    Vattenmelon
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Ingarvstippen (13F 4h , [6721600, 1487600] ) ,blommande och fruktifier ,flerst. ,2002 (TLj)
Varggårdstippen (13F 4h , [6722070, 1487210] ) ,på rötslam ,flerstädes fruktifierande ,2002 (TLj)
Cucumis melo    Melon
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Cucurbita pepo    Pumpa
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,dike mot odlad mark , 2013 (IPt)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Falu gruva (artp.) (13F 4h , [6720307, 1489612] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Önsbacksdammen, cykelvägen och dammkanten (artp.) (13F 4h , [6720420, 1487289] ) ,vägkant ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Faluån (artp.) (13F 4h , [6721734, 1489988] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Skuggarvet 87, bäcken (artp.) (13F 5i , [6726172, 1493575] ) ,brantskog frisk sluttning vid bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Morbygden vid Karlsbobäcken (13F 3g , [67199, 14844] ) ,bäcksänka mot åker , 1989 (JEd)
Rottneby S-ut (13F 3j , [67193, 14953] ) ,blött eutroft vägdike ,rikl. ,1988 (JEd)
Ingarvet f.d.soptipp i N-kanten (13F 4h , [67209, 14892] ) ,tipp ,fl. o.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Falun , Lugnet (13F 4i , [67219, 14916] ) ,i rabatter som ogräs ,rikligt ,2003 (IPt)
L.Främsbacka Ö-ut (13F 4j , [6720, 1496] ) ,igenväx.åkerträda ,mkt.rikl. (både vit o rödbl.) ,1988 (JEd)
St.Främsbacka (13F 4j , [67204, 14957] ) ,blöta vägdiken ,rikl. ,1988 (JEd)
L.Främsbacka (13F 4j , [67208, 14966] ) ,åkerkant (?) ,enst. -trol tillf. ,1988 (JEd)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) , , 2013 (Per Johansson)
Epilobium collinum    Backdunört
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Epilobium montanum    Bergdunört
Hinsnoret (13F 2i , [6714065, 1490485] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtkant mot grusad cykelbana , 2013 (Per Johansson)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Hemmingsbo, centralt i övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722514, 1484222] ) ,fuktig gräsmark med björk i öppen hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,i sjön , 2017 (SNy)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Främbyviken, fl. (13F 3i , [6718, 1491] ) ,stränder , 1988 (JEd)
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ) ,gamla bäckfåran ,rlikligt ,2020 (SNy)
Alvik N-ut (13F 5g , [6728, 1482] ) ,sumpmark vid åker , 1989 (JEd)
Krondiket (artp.) (13F 4h , [6720148, 1488015] ) , ,noterad ,2017 (Hans Höglund)
Gamla bergsdammen vid vägkorset (artp.) (13F 4h , [6720149, 1487925] ) ,sand/grusstrand i näringsfattig sjö , 2015 (Per Johansson)
Cornus alba    Videkornell
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Norslundsskogen (artp.) (13F 3i , [6719808, 1492506] ) ,parkliknande blandskog ,noterad troligen förvildad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Hinsnoret (13F 2i , [6714065, 1490485] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Samuelsdal v.Rv.60 fl! (13F 3h , [6718, 1489] ) ,i väg- o.trädg.-kanter ,fl.o.rikl! ,1988 (JEd)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Falun -Korsnäs (13F 3i , ) ,vägkanter o kring bebyggelse ofta riklig ,frekvens allmän ,1987 (JEd)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla Berget v. lv. V-ut (13F 4h , [6720, 1487] ) , ,stort snår- även blommande ,1988 (JEd)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Falun -Korsnäs (13F 4i , ) ,vägkanter o kring bebyggelse ofta riklig ,frekvens allmän ,1987 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Aethusa cynapium    Vildpersilja
Falun,Östanfors,t.ex.Blindg.Trotsg.Magasinsg. (- 4i 17 02) (13F 4h , [67222, 14898] ) ,rabatter,gatkanter o.ruderattomter ,spridd (v.Trotsg.50 2 st m.höga ex.) ,1987 (TLj)
Kårarvets koloniområde (13F 4h , [6720866, 1486749] ) ,på och kring utkast o brännhög , 2002 (TLj)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Falun,Engelbrektsg.bakom polishuset (13F 4i , [67211, 14901] ) ,schaktad utgrävningstomt ,>30 ex. ,1987 (TLj)
Mäster Pers gränd (13F 4i , [67212, 14903] ) ,buskrabatt ,2 ex' ,1987 (JEd)
Falu stad, i Länsstyrelsens gård (13F 4i , [67214, 14904] ) ,rabatt, vanskött ,ett 50-tal ex ,1987 (LBr)
Falun,Östanfors,t.ex.Blindg.Trotsg.Magasinsg. (13F 4i , [67217, 14902] ) ,rabatter,gatkanter o.ruderattomter ,spridd (v.Trotsg.50 2 st m.höga ex.) ,1987 (TLj)
Falun, N om Östra skolan (13F 4i , [67218, 14902] ) ,urgrävd banvall på jordblottor ,7 ex ,1986 (TLj)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.) (13F 4i , [6721502, 1490326] ) , , 2015 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) ,vägkant i kantremsan mellan cykelväg och husvägg ,10 ,2017 (Per Johansson)
Anethum graveolens    Dill
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Angelica sylvestris    Strätta
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,dike mot odlad mark , 2013 (IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ) ,litet grustag med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Skogsdungen nedanför Scandbook (artp.) (13F 3i , [6718736, 1494431] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Myran Pulkabacken (artp.) (13F 4i , [6721352, 1492525] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Myrans våtmark,Falun (artp.) (13F 4i , [6721353, 1492046] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,8 ,2016 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,30 ,2018 (Jerry Carlsson)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Linnéplan (artp.) (13F 4i , [6721960, 1490940] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Skuggarvet 87, bäcken (artp.) (13F 5i , [6726172, 1493575] ) ,brantskog frisk sluttning vid bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Astrantia major    Stjärnfloka
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Carum carvi    Kummin
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ) ,gammal vall , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Cicuta virosa    Sprängört
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjöstrand , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ) ,sjöstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Hosjöholmen på den större öns norra strand (13F 4j , [6720820, 1497700] ) ,grund, tidvis torrlagd strand ,sparsam ,2020 (LBr)
Varpan vid Notudden (13F 5h , [6727, 1488] ) ,strandkärr ,t.rikl. ,1989 (JEd)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Främbyviken, fl. (DF) (13F 3i , [6718, 1491] ) ,stränder , 1988 (JEd)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,vattenstrand , 2015 (Per Johansson)
Conium maculatum    Odört
Ingarvets industriområde (13F 4h , [67207, 14891] ) ,ruderatmark ,spridd ,1986 (JEd)
Falun, Ingarvets f.d. soptipp. (13F 4h , [67207, 14891] ) ,div. ruderat mark - såsom Symphytum-snår, gråbo-djungler o olika nyschaktade ytor. ,riklig ,1989 (JEd)
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ) ,uppschaktad bank intill industriområde , 2019 (Tomas Ljung)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Varggårdens sopstation (13F 4h , [6721, 1487] ) ,kring hushållstippen, sannolikt spridd med schaktmassor från Ingarvstippen. ,flerstädes ,1988 (LBr & TLj)
Ingarvet vid GM-verkstaden (13F 4h , [67214, 14884] ) ,i släntinsåning ,2 ex ,1988 (LBr)
Varggården, på jordhögar inom soptippsområdet. (13F 4h , [67217, 14879] ) ,soptippsvegetation. ,10-tal ,1989 (LBr)
Ingarvet f.d.soptipp ,fl! (DBS) (13F 4h , [67209, 14891] ) ,tippmassor, nykoloniserad ,gärna nyschaktad mark,försvinner sakta på igenväxande mark ,fl. o. tot. fl 100 ex! ,1988 (JEd & o.a)
Ingarvet, stort bestånd sedan länge, 1960-t (Mor) * alltjämt rikligt på ett par ställen, 1982-84 (WIS.&MOR.1987) * Ingarvets f d soptipp (13F 4h , [67207, 14891] ) ,flerstädes på avskrädeshögar ,riklig 1986-89 ,delar av området har bebyggts. ,1989 (JEd, TLj o a)
Ingarvets gamla soptipp, Falun (artp.) (13F 4h , [6720712, 1489353] ) ,på toppen av gammal schakthög ,noterad ,2020 (Anders Paulsrud)
Slätta, Herrhagsv 229 (artp.) (13F 4h , [6723060, 1488550] ) ,rabatt i sydläge ,1 plantor ,2010 (Urban Gunnarsson)
Regementesområdet (artp.) (13F 4i , [6720993, 1491724] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lennart Bratt)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Trekantsvägen (artp.) (13F 5g , [6729821, 1483195] ) , ,30 m² ,2019 (Mimmi Lasses)
W 871, Lindsberg (artp.) (13F 5h , [6727567, 1488663] ) , ,80 m² ,2019 (Mimmi Lasses)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) , ~refl~ ,torr ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721252, 1486841] ) ,skogsbryn mot vägkant , 2013 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Levisticum officinale    Libbsticka
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Myrrhis odorata    Körvel
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723184, 1481487] ) , , 2014 (Per Johansson)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Pilbo, eft. Rv 60 (13F 3h , [67191, 14896] ) ,grässlänt ,5-10 m2 sterilt best. ,1987 (TLj)
Pilbo v.Rv.60 (13F 3h , [67192, 14896] ) ,igenväx.schaktmark i vägdike, med stor ormrot ,stort snår- även blommande ,1988 (JEd)
Gångväg nedanför Kullen (artp.) (13F 4i , [6721012, 1491127] ) , ,15 plantor/tuvor ,2019 (Cecilia Rastad)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strand , 2016 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,stranden , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Mörtsjöbo, obrutna tegen S nya ladan (artp.) (13F 3g , [6719566, 1482549] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Lilltorpets badplats, stranden vid vindskyddet (artp.) (13F 3h , [6719743, 1487348] ) ,vattenstrand , 2015 (Per Johansson)
Roxnäsvägen (artp.) (13F 3i , [6718146, 1494309] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Falun, Roxnäsvägen (artp.) (13F 3i , [6718657, 1494284] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk)
Spjutsjön (artp.) (13F 4g , [6724670, 1480310] ) , ,noterad ,2015 (Tina Kyrkander)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,vattensstrand i intermediär sjö i strandkanten ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Hinsnoret (13F 2i , [6713640, 1490099] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Sium latifolium    Vattenmärke
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ) ,sjöstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Andromeda polifolia    Rosling
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731550, 1491040] ) ,våtmark , 2012 (JJa & IPt)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) ,sten/grusstrand vid sötvatten , 2015 (Per Johansson)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Calluna vulgaris    Ljung
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Haghedslinden (13F 6h , [67318, 14868] ) ,kalhygge ,rikligt ,2010 (GHa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Myckelmyran Falun (artp.) (13F 4i , [6721499, 1494012] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Haghedslinden (13F 6h , [67318, 14868] ) ,kalhygge ,rikligt ,2010 (GHa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) ,mosse , 2015 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Norr om naturreservatet, Rottnebyskogen (artp.) (13F 4i , [6720189, 1494671] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Ca 600 m S Björkarsbo (13F 4g , [6721140, 1482400] ) ,barrskog med en rikkärrsfläck ,flera ex ,1995 (C Ekenberg)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Liljan NO (artp.) (13F 2h , [6714789, 1488263] ) , , 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Källviksberget, 800 m sydväst om Toppstugan (artp.) (13F 3h , [6716550, 1489350] ) ,mager tallskog , 2015 (Ulla-Britt Andersson)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Ovan Falu gruva (13F 4h , [67200, 14890] ) ,vägkant i tallskog ,c:a 10 ex ,1993 (ÖSp)
Varggårdsberget (13F 4h , [6721520, 1487030] ) ,tallskog , 2002 (TLj)
Lövhyddan mot Slätta (13F 4h , [6723340, 1488620] ) ,tallskog ,enst. ,2002 (TLj)
Jungfruberget, nära SV toppen (13F 4i , [67239, 14909] ) ,stigkant i tallskog ,ett 10-tal spr.längs stigen ,1993 (ÖSp)
Jungfruberget, stig vid gruvhålen (13F 4i , [67245, 14917] ) ,stigkant i tallskog ,c:a 5 ex ,1993 (ÖSp)
Skogskyrkogården Falun (artp.) (13F 4i , [6722138, 1491300] ) , ,9 plantor/tuvor ,2020 (Kalle Bergström)
Skogskyrkogården (artp.) (13F 4i , [6722200, 1491320] ) , ,28 stjälkar/strån/skott ,2016 (Kalle Bergström)
Åsbo (artp.) (13F 4i , [6723243, 1490866] ) , , 2015 (Birgitta Rune)
naturreservat lugnet (artp.) (13F 4i , [6724758, 1492040] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Sprängbacken, Rottnebyskogen (artp.) (13F 4j , [6720457, 1495092] ) , ,1 ,2020 (Glenn Costello)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729952, 1481599] ) , ,10 ,2017 (Bo karlstens)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Kråkmyran (13F 4g , [6723889, 1483234] ) ,myrkant , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727525, 1486501] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Rogsjöns södra kant (13F 6h , [6733230, 1487180] ) ,vägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Pyrola minor    Klotpyrola
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ) ,gammal vall , 2011 (DABS)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Rogsjöns utlopp (13F 6h , [6732800, 1488170] ) ,strand , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Väg mot Haghed (13F 6h , [6731220, 1487090] ) ,fuktig gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Ledum palustre    Skvattram
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727452, 1486348] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Smålokarna N Norra Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720838, 1487469] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Kärret NV Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720859, 1487643] ) ,blandmyr (aapamyr) i myrkanterna ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, myrholme (artp.) (13F 4h , [6721107, 1486364] ) ,myr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Skuggarvsvägen (artp.) (13F 4i , [6724480, 1491860] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Solbacka (artp.) (13F 4j , [6721446, 1497122] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Haghedslinden (13F 6h , [67318, 14868] ) ,kalhygge ,enstaka ,2010 (GHa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Bakom Lärarvägen, Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719857, 1494671] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, rastbänkarna c 300 m V koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721135, 1486469] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Norr om naturreservatet, Rottnebyskogen (artp.) (13F 4i , [6720189, 1494671] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myckelmyran Falun (artp.) (13F 4i , [6721499, 1494012] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Myckelmyra tomten.Falun (artp.) (13F 4i , [6721817, 1494041] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Ryttarvägen 35 (artp.) (13F 4i , [6722184, 1492531] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Sprängbacken, Rottnebyskogen (artp.) (13F 4j , [6720457, 1495092] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731550, 1491040] ) ,våtmark , 2012 (JJa & IPt)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718300, 1492699] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Kärret NV Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720859, 1487643] ) ,blandmyr (aapamyr) liten myr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) ,myr , 2015 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Stormyran (artp.) (13F 5h , [6729905, 1489813] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Krondiket (artp.) (13F 3h , [6719120, 1488995] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718300, 1492699] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) , , 2013 (Per Johansson)
Kärret NV Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720859, 1487643] ) ,blandmyr (aapamyr) i myrkanterna ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Norr om naturreservatet, Rottnebyskogen (artp.) (13F 4i , [6720189, 1494671] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Myckelmyran Falun (artp.) (13F 4i , [6721499, 1494012] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
naturreservat lugnet (artp.) (13F 4i , [6724758, 1492040] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Haghedslinden (13F 6h , [67318, 14868] ) ,kalhygge ,ymnigt ,2010 (GHa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Hemmingsbo, nedre hagen, vägkant vid åkervägen (artp.) (13F 4g , [6722305, 1484352] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, rastbänkarna c 300 m V koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721135, 1486469] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Norr om naturreservatet, Rottnebyskogen (artp.) (13F 4i , [6720189, 1494671] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Digertäkt i dike v.avfarten (13F 4i , [67241, 14920] ) ,jord o.skogsveg.inttill nygrävt vägdike ,rikl. ,1988 (TLj)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721030, 1486850] ) ,vägkant ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Mörtsjöbo östra, gammalt trädgårdsutkast (artp.) (13F 3g , [6719477, 1482776] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Strömgården (artp.) (13F 3j , [6719106, 1495342] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Mäster Jons Gränd 1 (artp.) (13F 4i , [6721720, 1490340] ) , ,ett förvildad bestånd på järnvägsvallen ,2015 (Per Johansson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjöstrand , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,i sjön , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,strand , 2017 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,sjökant , 2012 (JJa & IPt)
Spjutsjön (artp.) (13F 4g , [6724670, 1480310] ) , ,noterad ,2015 (Tina Kyrkander)
Krondiket (artp.) (13F 4h , [6720148, 1488015] ) , ,noterad ,2017 (Hans Höglund)
Önsbacksdammen, utloppsbäcken S landsvägen (artp.) (13F 4h , [6720401, 1487296] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,vattensstrand i intermediär sjö i strandkanten ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Bollnäsbäckens utlopp i Tansen (artp.) (13F 6g , [6730362, 1481583] ) , ,noterad ,2020 (Urban Grenmyr)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjöstrand , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ) ,litet grustag med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Skogsdungen nedanför Scandbook (artp.) (13F 3i , [6718736, 1494431] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Bakom Stilvägen, Rottnenbyskogen (artp.) (13F 3i , [6719790, 1494750] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Stålmyran (artp.) (13F 4g , [6721800, 1484770] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Hemmingsbo, nedre hagen (artp.) (13F 4g , [6722343, 1484328] ) ,frisk gräsmark betad hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Primula veris    Gullviva
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Biketown (Gamla ÖoB), Sågudden (artp.) (13F 3j , [6718626, 1495177] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,5 ,2018 (Jerry Carlsson)
Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6719280, 1494020] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby Herrgård (artp.) (13F 3j , [6719619, 1495389] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Linnéplan (artp.) (13F 4i , [6721960, 1490940] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Syringa vulgaris    Syrén
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,10 ,2016 (Jerry Carlsson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Parkeringen Scandic Hotell (artp.) (13F 4i , [6721648, 1491769] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Källslätten (13F 4g , [67232, 14816] ) ,i gammal hackslog ,ca 50 ex 1988- ,1993 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723184, 1481487] ) , , 2014 (Per Johansson)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723194, 1481570] ) , ,8 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Källslätten, Stora Kopparberg s:n (artp.) (13F 4g , [6723230, 1481488] ) ,slåttermark ,21 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723230, 1481488] ) , ,34 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Källslätten , (även 6723224 , 1481494) (13F 4g , [6723269, 1481484] ) ,slåtter o betesmark ,12 x 10m 35 ex samt 7 x 6 m 30 ex ,2004 (MPn)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Krondiket (artp.) (13F 3h , [6719120, 1488995] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Spjutsjön (artp.) (13F 4g , [6724670, 1480310] ) , ,noterad ,2015 (Tina Kyrkander)
Myckelmyratjärn Falun (artp.) (13F 4i , [6721897, 1494142] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Stormyran, litet kärr S Stormyran (artp.) (13F 5h , [6729500, 1489673] ) ,fattigkärr ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Vinca minor    Vintergröna
Falun ,Lärarhögskolan,N.Järnvägsgatan (13F 4i , [67222, 14902] ) ,björkdunge ,spridd från studieträdgård ,~1 m2 ,1986 (TLj)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Vägkanten S vägen innan nedfarten till Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721077, 1487029] ) ,vägkant frisk gräsmark i vägkanten mot koloniträdgårdar och utkast ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Galium album    Stormåra
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) , ~refl~ ,torr ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsgårdens byväg (artp.) (13F 3h , [6719917, 1487437] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,jordtipp på öde industritomt , 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Kårarvets naturreservat (artp.) (13F 4h , [6721475, 1487080] ) , , 2015 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Faluån nedströms Kvarnbron,ån-cykelvägen och branten mot Slaggatan (artp.) (13F 4h , [6721856, 1489918] ) , , 2015 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd fd granplantering på gammal odlingsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Galium aparine    Snärjmåra
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,jordtipp på öde industritomt , 2013 (Per Johansson)
Galium boreale    Vitmåra
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Gammelvägen (artp.) (13F 4i , [6720620, 1492681] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjöstrand , 2016 (DABS)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Puttbo, lilla dammen (artp.) (13F 4g , [6721811, 1484918] ) ,damm/viltvatten ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Falu gruva (13F 4h , [67204, 14896] ) ,jordtipp bland slgghögar i nässelbest. ,enst. ,1987 (TLj)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Galium verum    Gulmåra
Hinsnoret (13F 2i , [6713685, 1490039] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Mörtsjöbo östra, vägkanter (artp.) (13F 3g , [6719512, 1482775] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Mörtstjöbo (artp.) (13F 3g , [6719547, 1482645] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6718981, 1493732] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Tranbärsvägen, Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6719083, 1494254] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Phlox paniculata    Höstflox
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,1 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Jerry Carlsson)
Polemonium caeruleum    Blågull
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Calystegia pulchra    Rosenvinda
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Liljesund (13F 2h , [6713680, 1489870] ) ,vägslänter ,massvis ,2016 (IPt)
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Ingarvet f.d.soptipp ,på ett ställe (13F 4h , [67209, 14891] ) ,tippmassor ,1 mindre best. ,1988 (JEd & o.a)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727248, 1486477] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Ingarvet på gamla tippen (13F 4h , [67209, 14891] ) ,ruderat.nedlagd soptipp ,rikligt, flerst. ,1987 (JEd)
Ingarvet f.d.soptipp ,fl! (13F 4h , [67209, 14891] ) ,tippmassor ,fl.o.rikl! ,1988 (JEd & o.a)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Falun ,vägskärning vid Statoil-macken n jvgstn (13F 4i , [6720808, 1491204] ) , ,ymnig (1996- ,2006 (TLj)
Myran (artp.) (13F 4i , [6721640, 1492020] ) , ,noterad ,2017 (Kalle Bergström)
Linnéplan (artp.) (13F 4i , [6721960, 1490940] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Källslätten (13F 4g , [6723170, 1481510] ) ,kompost , 2010 (DABS)
Phacelia tanacetifolia    Honungsfacelia
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,1 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Amsinckia micrantha    Gullört
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ) ,nyinsådd vägslänt (Conf. P.Lassen) ,ca 20 ex tillf. (ej 1990) ,1989 (JEd)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Falun , lasarettet (13F 4i , [6721211, 1491226] ) ,rabatt ,enstaka ,2009 (IPt)
Anchusa officinalis    Oxtunga
Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ) ,igenväxt mark vid gammal handelsträdgård , 2000 (JJa & BCa)
Bergsgården (13F 5h , [6727070, 1486470] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Borago officinalis    Gurkört
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Echium vulgare    Blåeld
Falun, norra utfarten mot Rättvik (13F 4h , [6723170, 1489420] ) ,i och omkring rondellen ,enstaka ,2003- ,2008 (TLj)
Falun,Tullstation (13F 4i , [67207, 14911] ) ,mellan spåren ,2 ex ,1986 (TLj)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.) (13F 3i , [6718696, 1493837] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6718981, 1493732] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsningen Roxnäsv./V. Strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719009, 1495422] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.) (13F 4h , [6721162, 1489650] ) , , 2015 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,1 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,1 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Lugnetkyrkan (artp.) (13F 4i , [6721911, 1491875] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720008, 1487740] ) ,betesmark , 2011 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Gräsytorna, Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719779, 1492441] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,3 ,2019 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtkant mot grusad cykelbana , 2013 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark nära bäcken ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2018 (Jerry Carlsson)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Baksidan av Volvo, Hälsinggården (13F 3i , [67197, 14933] ) ,längs husgrund ,tiotal ,2010 (GHa)
Korsnäs n.g:la lv. strax V ån (13F 3j , [67190, 14952] ) ,torrbacke , 1987 (JEd)
Vallavägen, Nedre Norslund (artp.) (13F 3i , [6719853, 1492393] ) ,torr mager gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Glenn Costello)
Källslätten, runt vattenhålet (artp.) (13F 4g , [6723150, 1481526] ) , ,förvildade bestånd från tidigare odling? - noteringen avser beståndet en bit norr om vattenhålet ,2015 (Per Johansson)
Glamsarvet 65, N vägkanten (artp.) (13F 4h , [6721660, 1486154] ) ,vägkant frisk gräsmark i vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Symphytum tuberosum    Gul vallört
Korsgården (13F 3h , [67199, 14867] ) ,vägkant mot ängsmark ,ca 1,5 m2 ,2004 (IPt)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Hälsinggården (13F 3i , [6718, 1493] ) , ,spridd -m.a ,1988 (JEd)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ) ,uppschaktad bank intill industriområde , 2019 (Tomas Ljung)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14891] ) , ,mkt.rikl. ,1988 (JEd)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , ,rikligt ,1997 (TLj)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718838, 1494679] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Falun (artp.) (13F 4i , [6722494, 1491378] ) , ,noterad ,2017 (Owe Rosengren)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Verbena bonarience    Jätteverbena
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,1 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,damm , 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Callitriche hamulata    Klolånke
Rottneby (13F 3j , [67195, 14955] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Agastache rugosa    Koreansk anisisop
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Öv. Gruvriset, i 2 ängar (13F 3h , [67188, 14888] ) ,torräng v. hällar, resp mot vägkant ,enst. ,1988 (JEd)
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ) ,örtrikt hygge ,enst. ,1987 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Lugnet,n.Sjulsarvets rastplats (13F 4i , [67230, 14927] ) ,igenväxande f.d.betesmark m.hällar ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Mörtsjöbo Västra, stora hagen (artp.) (13F 3g , [6719533, 1482452] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722462, 1484318] ) ,torr gräsmark ,2 ,2017 (Per Johansson)
Gamla berget, gräsmatta vid lekplatsen (artp.) (13F 4h , [6720585, 1488009] ) ,näringsfattig gräsmatta , 2015 (Per Johansson)
Glamsarvet, stora hagen (artp.) (13F 4h , [6721940, 1485844] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Klockartäkt (artp.) (13F 4i , [6723224, 1491224] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Ajuga reptans    Revsuga
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) ,i gräsmatta mot husväggen till gamla lst-huset , 2015 (Per Johansson)
Falun, Länsstyrelsen (artp.) (13F 4i , [6721484, 1490305] ) ,i gräsmatta , 2015 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis bifida    Toppdån
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant,stenmur , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,odlad mark , 2013 (IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Bakom Stilvägen, Rottnenbyskogen (artp.) (13F 3i , [6719790, 1494750] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,vägkant vägkanter till grusväg i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Myrans våtmarker Falun (artp.) (13F 4i , [6721396, 1492175] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,odlad mark , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718016, 1492811] ) ,jordhög på skräpmark , 2011 (Crister Albinsson)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718016, 1492811] ) ,jordhög på skräpmark , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718837, 1494371] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719931, 1492136] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd fd granplantering på gammal odlingsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Parkeringen Scandic Hotell (artp.) (13F 4i , [6721648, 1491769] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Strömbo Grycksbo (artp.) (13F 5f , [6727750, 1479740] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ) ,odlad mark ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Dammen (13F 4h , [6720960, 1485720] ) ,åker ,flerst. ,2007 (IPt)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,jordhögar ,spridd ,2019 (LBr)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Bakom Lärarvägen, Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719857, 1494671] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,jordhög , 2013 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Glechoma hederacea    Jordreva
Källviken mot jvg (13F 3i , [6717, 1491] ) ,gräsmatta mot väg , 1988 (JEd)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723120, 1489410] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2011 (GHa)
Norslunds kyrkogård (13F 4i , [67205, 14914] ) ,kultur-gräsmark , 1988 (JEd)
Falun ,staden fl! (13F 4i , [67207, 14903] ) ,i gräsmattor , 1987 (JEd)
Skogskyrkogården v. minneslunden (13F 4i , [6721, 1491] ) ,kultur-gräsmark , 1988 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Glenn Costello)
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Roxnäs indområde. SO hörnet (artp.) (13F 3j , [6718540, 1495190] ) ,gräsmatta , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,slåttrad del av gräsmatta , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård mager gräsmatta som sköts som äng ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kyrkbacksvägen (artp.) (13F 4i , [6721947, 1490465] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Lamium album    Vitplister
Öv.Gruvriset (13F 3h , [6718, 1488] ) ,gräsmark i byn ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Ned.Gruvriset (13F 3h , [6718, 1489] ) ,gräsmark i byn ,fl.o.rikl. ,1988 (JEd)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Slussen (13F 3i , [67198, 14919] ) ,i trädgård ,enst. ,1988 (JEd)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Norslunds kyrkogård (13F 4i , [6720, 1491] ) ,kultur-gräsmark etc. ,fl. o. rikl. ,1988 (JEd)
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ) ,nyinsådd vägslänt ,enstaka ,1989 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2012 (JJa & IPt)
Rottneby (DF) (13F 3j , [67197, 14953] ) ,v.ladugård i nässelsnår , 1988 (JEd)
Cykelvägen Norra Östanfors (artp.) (13F 4h , [6722384, 1489916] ) ,skuggigt bryn mellan trädrad och cykelväg , 2013 (Per Johansson)
Sumpområdet (artp.) (13F 4i , [6721703, 1492164] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,spridd ,2016 (Per Johansson)
Lungnet Sjulsarvet Falun (artp.) (13F 4i , [6723137, 1492300] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ) ,nyinsådd vägslänt ,enstaka ,1989 (JEd)
Lamium confertum    Mellanplister
Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ) ,igenväxt mark vid gammal handelsträdgård , 2000 (JJa & BCa)
Lamium purpureum    Rödplister
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Leonurus cardiaca    Hjärtstilla
Varggårdens soptipp (13F 4h , [6721513, 1487547] ) ,på fyllnadsjord hämtad vid gamla soptippen vid Ingarvet ,1 ex ,2003 (TLj)
Falun ,Lärarhögskolan,N.Järnvägsgatan (DBS) (13F 4i , [67222, 14902] ) ,björkdunge ,spridd från studieträdgård ,~15 ex ,1986 (TLj)
Leonurus cardiaca ssp. villosus    Ullig hjärtstilla
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,6 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Lycopus europaeus    Strandklo
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Korsnäs vid Hosjöns SV-ände (13F 3j , [67192, 14954] ) ,strand , 1989 (JEd)
Rottneby (13F 3j , [67195, 14955] ) ,sjöstrand , 2000 (JJa & BCa)
Lilltorpets badplats, stranden vid vindskyddet (artp.) (13F 3h , [6719743, 1487348] ) , , 2015 (Per Johansson)
Puttbo, dammhuset (artp.) (13F 4g , [6721839, 1484803] ) ,sten/grusstrand vid sötvatten , 2014 (Per Johansson)
Mentha arvensis    Åkermynta
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Hosjöholmen på den större öns norra strand (13F 4j , [6720820, 1497700] ) ,grund, tidvis torrlagd strand ,spridd ,2020 (LBr)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Lilltorpets badplats, stranden vid vindskyddet (artp.) (13F 3h , [6719743, 1487348] ) ,strandvåtmark , 2015 (Per Johansson)
Mentha x gentilis    Ädelmynta
Lilltorpet ,dike, (beståndet senare till stor del kvaddat genom schaktningar) ,stort bestånd ca 2 m2 ,2002 (TLj)
Varggårdstippen , ,1 ex ,2002 (TLj)
Mentha x piperita    Pepparmynta
Lilla Kårarvet, p-platsen mot hästhagen (artp.) (13F 4h , [6720867, 1487076] ) ,trädgårdsutkast? , 2015 (Per Johansson)
Mentha x verticillata    Kransmynta
Källslätten (13F 4g , [6723178, 1481535] ) ,ängsmark , 2019 (SNy)
Rottneby täppa, söder om (artp.) (13F 4i , [6720092, 1494127] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Nepeta racemosa    Bergnepeta
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,2 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Ingarvet, Matsarvsvägen (artp.) (13F 4h , [6721180, 1488260] ) ,ruderatmark (grushögar) ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Lilla Kårarvet, p-platsen mot hästhagen (artp.) (13F 4h , [6720867, 1487076] ) ,trädgårdsutkast? , 2015 (Per Johansson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,1 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Prunella vulgaris    Brunört
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721793, 1496882] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strand , 2016 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Glamsarvsbäckens korsning med stigen (artp.) (13F 4h , [6722102, 1485810] ) ,sand-grusbotten i bäck i och i kanterna till en grund bäck ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stensjön (artp.) (13F 5g , [6725745, 1480450] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Hälsinggården (13F 3i , [67193, 14930] ) ,lövsly utanför trädgård ,förvildad ,1991 (JEd)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Stachys palustris    Knölsyska
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Nedre Norslund (artp.) (13F 3i , [6719910, 1492423] ) ,i rabatt, kvarstående ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myrans våtmark,Falun (artp.) (13F 4i , [6721353, 1492046] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Vägkanter och stigar öster om dämmet (artp.) (13F 4i , [6721411, 1492156] ) ,spridd ffa på mull/torvhögarna ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Thymus serpyllum    Backtimjan
Grycksbo kyrka (13F 5g , [6729750, 1482860] ) ,gräsmark , 2017 (JJa)
Capsicum annuum    Paprika
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Datura stramonium var. stramonium    Vit spikklubba
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,2 ex. ,2002 (ASn & JEd)
Falun, Mormorsgatan (artp.) (13F 4i , [6720360, 1490148] ) ,rabatt , 2010 (Janolof Hermansson)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Främby ( , ) ,brandtomt 2 stora ex ,1998 (LLq)
Ingarvets fd soptipp (13F 4h , [67208, 14892] ) ,schaktade tippmassor ,nu ca 50 ex ,1989 (JEd)
Ingarvets f d soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) ,vid avschaktad kant ,ca 30 ex 1987 (JEd) * ca 60 ex varav 30 sterila 1988-89 (TLj) * ca 30 ex 1990- ,1992 (JEd o a)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Falun, Rv 60 vid utfarten mot Rättvik (13F 4h , [6723941, 1488415] ) ,norra vägslänten ,2 stora ex ,2008 (TLj)
Falun ,Norra Järnvägsgatan (13F 4i , [6722, 1490] ) ,på verkstadsbakgård ,1 stort ex. ,1995 (L.Lagerkvist)
Lycopersicon esculentum    Tomat
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Nicandra physalodes    Ballongblomma
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Nicotina x sanderae    Blomstertobak
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Physalis peruviana    Kapkrusbär
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Scopolia carniolica    Dårört
Nedre Norslund (artp.) (13F 4i , [6720029, 1492246] ) , ,1 m² ,2020 (Urban Gunnarsson)
Solanum dulcamara    Besksöta
Främby mot Faluåns utlopp (13F 3i , [6719, 1491] ) ,stränder , 1988 (JEd)
Falun, G:a herrgården (13F 4i , [6721, 1490] ) ,rabatter,ruderattomter,utgrävningstomt,häckar ,fl. ,1987 (TLj)
Centrala Falun, flera ställen (13F 4i , [6721, 1490] ) ,rivningstomter,ruderatm. ,m.a. ,1986 (JEd)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Hosjöholmen vid bron (13F 4j , [6720820, 1497700] ) ,åstrand ,spridd ,2020 (LBr)
Korsnäs mot NO n. ån (DF) (13F 3j , [67192, 14953] ) ,klibbalkärr n.ån , 1988 (JEd)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Falun, Roxnäsvägen (artp.) (13F 3i , [6718657, 1494284] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Solanum nigrum ssp. nigrum    Nattskatta
Faun, Ingarvets f.d. avfalsstipp mot Zettergrens väg (13F 4h , [67209, 14891] ) ,nyligen framschaktade avfallsmassor ,1 ex. (ej samma som JEd's nattskatta ) ,1987 (TLj)
Ingarvet på gamla tippen (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1987 (JEd)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ) ,hushållstipphögar (tippen anlgd 1951) ,2 kraftiga ex. ,1988 (TLj)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Solanum tuberosum    Potatis
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Korsnäs stn (13F 3j , [67187, 14951] ) ,banvall , 1987 (JEd)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ) ,schaktjordhög ,enstaka ,1991 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Centrala Falun, flera ställen (13F 4i , [6721, 1490] ) ,ruderatmark,trottoarkant ,m.a. ,1986 (JEd)
Falun , Lasarettet (13F 4i , [6721303, 1491101] ) ,rabbat ,spridd ,2009 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,grusplan , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) , , 2013 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.) (13F 4i , [6721223, 1490052] ) ,artificiell miljö gatkant i stadsmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad)
Centrum för klinisk forskning (artp.) (13F 4i , [6721358, 1490996] ) ,trädgård grusgångar och grusplan ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Källviken (13F 3h , [6717440, 1489800] ) ,vägslänter ,rikl. flerst. 2005- ,2007 (TLj)
Gruvriset (13F 3h , [6718140, 1489110] ) ,vägslänter ,rikl. flerst. 2005- ,2007 (TLj)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Euphrasia nemorosa x stricta    
Slussens fd. brädgård (13F 3i , [67198, 14919] ) ,grusplan ,rikligt ,1989 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Nedre Haraldsbo (artp.) (13F 3i , [6719698, 1493071] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,i gles vegetation på grusvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant vägkanter till grusväg i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Lathraea squamaria    Vätteros
Faun ,Tingshuset , vid det vitputsade huset nedanför (13F 4i , [6721130, 1491120] ) ,fet gräsmatta med en lind intill ,2 ex. ,2009 (Charlie Ekenberg)
Linaria repens    Strimsporre
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718689, 1493843] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.) (13F 3i , [6718696, 1493837] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720781, 1491149] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Per Johansson)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.) (13F 4i , [6720851, 1490905] ) ,ruderatmark längs gamla vägsträckningen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,ruderatmark ,10 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,utfyllnad ,1 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720352, 1487612] ) ,ängsmark mot vägdike , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.) (13F 3i , [6718696, 1493837] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718837, 1494371] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Falu gruva (artp.) (13F 4h , [6720307, 1489612] ) , ,noterad ,2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd fd granplantering på gammal odlingsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myran (artp.) (13F 4i , [6721395, 1492124] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Strömbo Grycksbo (artp.) (13F 5f , [6727750, 1479740] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Grycksbo (artp.) (13F 6g , [6730079, 1482261] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Melampyrum nemorosum    Natt och dag
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2017 (Jerry Carlsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myckelmyra (artp.) (13F 4i , [6722460, 1493970] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Bakom Lärarvägen, Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719857, 1494671] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Sprängbacken, Rottnebyskogen (artp.) (13F 4j , [6720457, 1495092] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Mimulus guttatus    Gyckelblomma
Cykelbanan vid Z-krog (13F 3j , [67191, 14953] ) ,dikeskant , 2000 (JJa & BCa)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ) ,övre delen av igenvuxen ängsmark , 2000 (JJa & BCa)
Rottneby (13F 3j , [6719460, 1495330] ) ,lokalen överlevde en omfattande dikning 1999, redan sommaren 2000 spirade hundratals småplantor i de nakna dikesslänterna , 2007 (TLj)
Rottneby längs vägen S-ut (DF+ DF70+WISTR&MOR 1989) (13F 3j , [67193, 14953] ) ,blött veg.rikt vägdike ,rikl. o,spr. längs diket ca 200 m, rikt blommande ,1988 (JEd)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719483, 1495241] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Misopates orontium    Kalvnos
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.) (13F 4i , [6720851, 1490905] ) ,ruderatmark vid gamla vägsrtäckningen ,1 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,utfyllnad ,10 ex.ett ex i blom annars överblommade. insådd? ,2016 (Per Johansson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,ruderatmark ,1 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Falun, Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14909] ) ,schaktplan mot Tisken ,enst. ,1987 (TLj)
Vägkanter och stigar öster om dämmet (artp.) (13F 4i , [6721411, 1492156] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Jungfruberget (artp.) (13F 4i , [6723643, 1491699] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strand , 2016 (DABS)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,strandvåtmark , 2015 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,mjukbottenstrand i intermediär sjö i strandkant till grusvall i gammal damm ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) , ~refl~ ,torr ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Väg mot Haghed (13F 6h , [6731220, 1487090] ) ,fuktig gräsmark , 2012 (JJa)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Åsbobacken (artp.) (13F 4i , [6723246, 1491183] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Skuggarvet 87, ängsmark och dike (artp.) (13F 5i , [6726202, 1493737] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Scrophularia nodosa    Flenört
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67229, 14812] ) ,efter skogsbilväg ,enst. ,1987 (SNy)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ) ,sophögar ,fl. ,1988 (TLj)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Verbascum lychnitis    Grenigt kungsljus
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,jordhögar ,spridd ,2019 (LBr)
rondell längs Lugnetleden (artp.) (13F 4i , [6721134, 1492120] ) ,cirkulär ruderatmark ,2 ,2017 (Olof Hedgren)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Österå vid landsvägen (13F 5i , [6726520, 1490560] ) ,vägkant ,något 10-tal ,2010 (LBr)
Lövåsvägen, Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6718859, 1494032] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, S pumphuset (artp.) (13F 4h , [6720858, 1486758] ) ,trädgårdsdeponi/utkast i frisk till blöt strandkant nedanför kompost och trädgårdsutkast från koloniområdet ,10 ,2017 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Verbascum speciosum    Praktkungsljus
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,2 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källviksberget i skidbacken (13F 3i , [6717, 1490] ) ,ruderatmark i slalombacke (ink.-men finns inhemsk i närheten :Aspeboda ,enst. ,1988 (JEd)
Korsnäs stn (13F 3j , [67187, 14951] ) ,banvall , 1987 (JEd)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , , 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ) ,sophögar ,spr.fl, 1988 (TLj)
L.Främsbacka (13F 4j , [6720, 1496] ) ,vägslänt intill trädg. (förv?) , 1988 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Ingarvets f.d.soptipp (DF) (13F 4h , [67209, 14892] ) ,rikl. ,tippmassor ,1988 (JEd)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Norsbobergets V-brant n.stigen (inhemsk m.sydbergsarter,bl.a.sötvedel) (13F 3h , [67160, 14892] ) ,örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge ,enst. ,1988 (JEd)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Slussen i trädgård (13F 3i , [67198, 14919] ) ,äldre gräsmatta mot trädg.land ,rikl. ,1988 (JEd)
Grycksbo S om bruket vid bron (13F 5g , [67294, 14824] ) ,schaktmark , 1989 (JEd)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Veronica arvensis    Fältveronika
Falun, Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14909] ) ,schaktplan mot Tisken ,enst. ,1987 (TLj)
Högtäkt (13F 4i , [67239, 14915] ) ,trädesåker ,enst. ,1988 (TLj)
Höjen (13F 4j , [67209, 14971] ) ,åkerträda - igenvuxen! , 1988 (JEd)
Grycksbo S om bruket (13F 5g , [67292, 14823] ) ,ruderatmark vid handelsträdgård , 1989 (JEd)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,åker sandig åkerkant ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård på bar jord i sliten gräsmatta ,5 plantor/tuvor ,2019 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Centrum för klinisk forskning (artp.) (13F 4i , [6721358, 1490996] ) ,trädgård grusgångar och grusplan ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , , 2015 (Per Johansson)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,30 ,2018 (Jerry Carlsson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,slåttrad del av gräsmatta , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i mager gräsmatta som sedan 6 år sköts som äng ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720186, 1494178] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myckelmyra (artp.) (13F 4i , [6721940, 1493640] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Veronica hederifolia    Murgrönsveronika
Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ) ,igenväxt mark vid gammal handelsträdgård ,2-3 m2 ,1999 (JJa & BCa)
Rottneby handelsträdgård (13F 3j , [67195, 14953] ) ,i gräsmattor ,riklig ,1995 (TLj)
Veronica longifolia    Strandveronika
Kårarvets koloniområde, S pumphuset (artp.) (13F 4h , [6720858, 1486758] ) ,trädgårdsdeponi/utkast i strand/bäckkant nedanför kompost och trädgårdsutkast från koloniområdet ,2 ,2017 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721252, 1486841] ) ,skogsbryn mot vägkant , 2013 (Per Johansson)
Entre Surbrunnsvägen (artp.) (13F 4i , [6721838, 1492276] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Bergström)
Digertäkt hygget NNV (artp.) (13F 5i , [6725000, 1492100] ) ,hygge ,2 tuvor ,2010 (Per Johansson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2012 (JJa & IPt)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,slåttrad del av gräsmatta , 2013 (Per Johansson)
Veronica persica    Trädgårdsveronika
Kårarvets koloniomr (13F 4h , [6720870, 1486740] ) , ,spridd kring utkast ,2002 (TLj)
Grycksbo S om bruket vid bron (13F 5g , [67294, 14824] ) ,schaktmark ,enstaka ,1989 (JEd)
Veronica polita    Glansveronika
Falun, Svärdsjögatan 21 (artp.) (13F 4i , [6721384, 1490967] ) , ,1 plantor/tuvor ,2020 (Jonas F Grahn)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Vallavägen, Nedre Norslund (artp.) (13F 3i , [6719853, 1492393] ) ,torr mager gräsmatta ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,slåttrad del av gräsmatta , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i gräsmatta ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,utfyllnad schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Veronica verna    Vårveronika
Gruvriset (13F 3h , [67190, 14891] ) ,hällmark i ängsbacke , 1988 (JEd)
Korsnäs, korsn.Stations- o Bruksvägen (13F 3i , [6718, 1494] ) ,torrbacke-artad gräsmatta , 1987 (JEd)
Rottnebyskogen (13F 3j , [6719880, 1495250] ) ,ängsmark , 2015 (JJa)
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.) (13F 4i , [6721223, 1490052] ) ,artificiell miljö gatkant i stadsmiljö ,1 ,2017 (Johanne Maad)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,vägkant , 2020 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ) ,gammal vall ,våtparty , 2011 (DABS)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Lugnet (artp.) (13F 4i , [6723824, 1492314] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , , 2015 (Per Johansson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,strand , 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Haraldsbo (artp.) (13F 3i , [6719618, 1492725] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Plantago major    Groblad
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,10 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2017 (Jerry Carlsson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i gräsmatta ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myrans våtmarker Falun (artp.) (13F 4i , [6721396, 1492175] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Plantago maritima    Gulkämpar
Ingarvsdammen SV (artp.) (13F 4h , [6720380, 1488980] ) ,gräsmark ,1 plantor ,2010 (Per Johansson)
Östanforsbron (artp.) (13F 4h , [6722524, 1489552] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Plantago media    Rödkämpar
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Littorella uniflora    Strandpryl
Hellmansö (13F 3i , [6716969, 1493339] ) ,stranddrift ,stort bestånd ,2002 (TLj)
Linnaea borealis    Linnéa
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ) , ~refl~ ,övre delen av igenvuxen ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Rälsskjutbanan, Myckelmyra (artp.) (13F 4i , [6722423, 1494509] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Lonicera caerulea    Blåtry
300 m S Rottneby (mot Korsnäs) (13F 3j , [67192, 14953] ) ,vägkant-snår med Amelanchier confusa o. Mimulus,resp intillliggande klibbalkärr! ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Lonicera periclymenum    Vildkaprifol
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720308, 1487245] ) , , 2011 (DABS)
Norslundsskogen (artp.) (13F 3i , [6719808, 1492506] ) ,parkliknande blandskog ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ) ,örtrikt hygge ,spridd i hela rutan ,1987 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727452, 1486348] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
"""""""""""""""Ingarvsdammen, """"""""""""""""p-platsen""""""""""""""""""""""""""""""" (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.) (13F 4h , [6721162, 1489650] ) , , 2015 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721252, 1486841] ) ,skogsbryn mot vägkant , 2013 (Per Johansson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Gångbanan Myran (artp.) (13F 4i , [6721449, 1491794] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Ingarvsdammen (artp.) (13F 4h , [6720313, 1489111] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Viburnum opulus    Olvon
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720261, 1487574] ) ,skogstant , 2011 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrka (13F 5g , [6729750, 1482860] ) ,gräsmark , 2017 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Faluån (artp.) (13F 4h , [6721734, 1489988] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719700, 1495270] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721661, 1486118] ) ,vägkant blomrika vägkanter längs grusväg ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant vägkanter till grusväg i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) , , 2015 (Per Johansson)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Åsbobacken (artp.) (13F 4i , [6723246, 1491183] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Fågelsången (artp.) (13F 5g , [6728740, 1481670] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,stranden , 2019 (SNy)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728081, 1486940] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
Källslätten ,vid "Långa backen" (13F 4g , [6723, 1481] ) ,efter skogsbilväg i sydvänt vägdike ,6 ex ,2004 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga ,18 ex ,2011 (SNy)
Källslätten Långa backen (artp.) (13F 4g , [6723754, 1480784] ) , ,46 plantor/tuvor ,2015 (Bo karlstens)
Källslätsvägen Falun (artp.) (13F 4g , [6723770, 1481130] ) , ,58 plantor/tuvor ,2016 (Kalle Bergström)
Grycksbo fackets hus (artp.) (13F 5g , [6729847, 1482306] ) , ,30 ,2020 (Bo karlstens)
Campanula glomerata    Toppklocka
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Campanula patula    Ängsklocka
Hinsnoret (13F 2i , [6713685, 1490039] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,4 ,2017 (Jerry Carlsson)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719787, 1495152] ) , , 2014 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Falu koppargruva, Falun (artp.) (13F 4h , [6720460, 1489460] ) , ,noterad ,2016 (Aimon Niklasson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721201, 1486850] ) ,ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Parkeringen Scandic Hotell (artp.) (13F 4i , [6721648, 1491769] ) , , 2015 (Lennart Iselius)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722500, 1495510] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,1 ,2015 (Bo karlstens)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Haraldsbo (artp.) (13F 3i , [6719618, 1492725] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,2 stjälkar/strån/skott ,2020 (Olof Hedgren)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Hinsnoret (13F 2i , [6713620, 1490470] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718838, 1494679] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6718981, 1493732] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,jordtipp på öde industritomt , 2013 (Per Johansson)
Dammhyttan (artp.) (13F 4h , [6721075, 1485564] ) , ,2 ,2019 (Per Johansson)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.) (13F 4h , [6721162, 1489650] ) , , 2015 (Per Johansson)
Gammelvägen (artp.) (13F 4i , [6720620, 1492681] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) ,vägkant frodig gräs- ört och buskmark mellan cykelvägen och banvallen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719787, 1495152] ) , , 2014 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård i kanter mellan plattor ,1 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,stadsmiljö mellan stenplattor ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vändplan ovanför Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721180, 1486867] ) , , 2013 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd fd granplantering på gammal odlingsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Falun (artp.) (13F 4i , [6720585, 1491283] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grycksbo (artp.) (13F 6g , [6730079, 1482261] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2005 (Kalle Bergström)
Lobelia erinus    Kaplobelia
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Achillea millefolium    Röllika
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719574, 1482450] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,30 ,2018 (Jerry Carlsson)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Achillea ptarmica    Nysört
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727228, 1486533] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant , 2015 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant vägkanter till grusväg i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd fd granplantering på gammal odlingsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Myrans våtmark,Falun (artp.) (13F 4i , [6721353, 1492046] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
SV hörnet av Myranområdet, O om Högbovägen (13F 4i , [6721630, 1491770] ) ,dunge nära bilparkering ,1 vackert ex ,2010 (Elsa Warnfeldt)
Anaphalis margaritacea    Pärleternell
Hinsnoret (13F 2i , [6713983, 1490205] ) ,vägkant mot blandskog ,10 tal ex. förvildad ,2016 (IPt)
Antennaria dioica    Kattfot
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723117, 1481589] ) , ,2 m² ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Hinsnoret (13F 2i , [6714810, 1490060] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Rottneby mot NV (13F 3j , [67197, 14952] ) ,sandig torrbacke i åkerkant , 1988 (JEd)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721661, 1486118] ) ,vägkant torr-frisk vägkant med gles vegetation nyligen störd och röjd i samband med avverkning ,3 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Grycksbo Station (artp.) (13F 6g , [6730194, 1482035] ) , ,45 ,2020 (Bo karlstens)
Arctium minus    Liten kardborre
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Ingarvets fd soptipp (13F 4h , [67208, 14892] ) ,schaktade tippmassor ,enstaka ,1989 (JEd)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ) , ,rikligt ,1997 (TLj)
Falun, Engelbrektsg.bakom polishuset (13F 4i , [67211, 14901] ) ,utgrävningstomt ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Skogskyrkogården (artp.) (13F 4i , [6722200, 1491320] ) , ,1 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Bergström)
Arctium tomentosum    Ullig kardborre
Slussen (13F 3i , [6719, 1491] ) ,kulturmark bl.bebyggelse ,t.rikl. ,1988 (JEd)
St.Främsbacka (13F 4j , [67204, 14957] ) ,ladugårdsbacke ,enst. ,1988 (JEd)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ) ,skogstipp ,t.rikligt ,2013 (IPt)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Varggårdstippen, norra delen (artp.) (13F 4h , [6721907, 1487486] ) ,soptipp ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Vallavägen (artp.) (13F 4i , [6720043, 1492227] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Hinsnoret (13F 2i , [6713735, 1490065] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) ,vägkant frodig gräs- ört och buskmark mellan cykelvägen och banvallen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Aster novi-belgii    Höstaster
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721252, 1486841] ) ,skogsbryn mot vägkant , 2013 (Per Johansson)
Aster x salignus    Videaster
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Bellis perennis    Tusensköna
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,1 ,2017 (Jerry Carlsson)
Kullen (artp.) (13F 4i , [6721035, 1491273] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Bidens tripartita    Brunskära
Tiskens V-sida mot Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14910] ) ,vattensjuk sänka nära sjön ,flera ex ,1986 (TLj)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ) ,skogstipp , 2013 (IPt)
Östanforsbron (artp.) (13F 4h , [6722524, 1489552] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Calendula officinalis    Ringblomma
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Carduus crispus    Krustistel
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gräsytorna, Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719779, 1492441] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721661, 1486118] ) ,vägkant blomrika vägkanter längs grusväg ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.) (13F 4h , [6722113, 1488099] ) , , 2013 (Per Johansson)
Carthamus tinctorius    Safflor
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,enstaka ex. ,2002 (ASn & JEd)
Centaurea cyanus    Blåklint
Mellan nya brandstn och Varpan (13F 4h , [67235, 14895] ) ,i kanten av nyschaktad gångväg ,3 ex. ,1990 (Magnus Bergström)
Falun (artp.) (13F 4h , [6723420, 1489490] ) ,i kanten av nyschaktad gångväg ,3 plantor ,1990 (MBm)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.) (13F 4i , [6720851, 1490905] ) ,ruderatmark längs gamla vägsträckningen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.) (13F 4i , [6720863, 1490853] ) ,utfyllnad ,10 ,2016 (Per Johansson)
Centaurea jacea    Rödklint
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723106, 1481548] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusig mark på tidigare industritomt , 2013 (Per Johansson)
Grycksbo (artp.) (13F 6g , [6730079, 1482261] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Centaurea montana    Bergklint
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Myran (artp.) (13F 4i , [6721449, 1492541] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Grycksbo (artp.) (13F 6g , [6730079, 1482261] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Chrysanthemum segetum    Gullkrage
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Cicerbita alpina    Torta
Ca 600 m S Björkarsbo (13F 4g , [6721140, 1482400] ) ,barrskog med en rikkärrsfläck ,flera ex ,1995 (C Ekenberg)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källviken v.jvg-övergången (13F 3i , [6717, 1491] ) ,trädg.gräns , 1988 (JEd)
Kprsnäs v.Lövåsvägen (13F 3i , [6718, 1494] ) ,vägkant mot bebyggelse ,rikl. ,1988 (JEd)
Jungfrurondellen (13F 4h , [67231, 14894] ) ,rabatt/plantering ,ett fåtal ,2019 (GHa)
Norslunds kyrkogård mot jvg (13F 4i , [67202, 14916] ) ,dike/slänt i ohävdat hörn av kyrkogården ,1 stort bestånd ,1986 (TLj)
Grycksbo (13F 5g , [6729280, 1484400] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Studsarvet (13F 5g , [6729300, 1484350] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Uvnäs (13F 6i , [6731790, 1490470] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo östra, gammalt trädgårdsutkast (artp.) (13F 3g , [6719477, 1482776] ) , ,15 m² ,2020 (Per Johansson)
Lilla Kårarvet, p-platsen mot hästhagen (artp.) (13F 4h , [6720867, 1487076] ) ,vägkant trädgårdsutkast? , 2015 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721252, 1486841] ) ,skogsbryn mot vägkant , 2013 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,1 plantor/tuvor ,2019 (Olof Hedgren)
Länsstyrelsen SÖ infarten till P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721434, 1490376] ) ,stadsmiljö ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Falun ,Myntgatan (nedanför uxengymnasiet) (13F 4i , [6720, 1490] ) ,skuggig gräsmark ,stort bestånd ,1986 (JEd)
Cichorium intybus    Cikoria
Falun ,Hagagatan (13F 4i , [6722, 1490] ) ,trottoarkant ,1 stort ex. ,1995 (LBr)
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Cykelbanan mellan N. Norslund (artp.) (13F 3i , [6719562, 1492581] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Cirsium arvense    Åkertistel
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718837, 1494371] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Stora främsbacka (artp.) (13F 4j , [6720658, 1496181] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Cirsium helenioides    Brudborste
Hinsnoret (13F 2i , [6714089, 1490214] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721015, 1486633] ) ,ängsskog frisk skogsmark/bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Myrans våtmark,Falun (artp.) (13F 4i , [6721353, 1492046] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ) , ~refl~ ,övre delen av igenvuxen ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ) ,gammal vall ,våtparty , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727525, 1486501] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Rottneby Herrgård (artp.) (13F 3j , [6719619, 1495389] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722462, 1484318] ) ,fuktig gräsmark fuktig gräsmark längs ett bäckdråg i betesmark ,bladrosetter ,2017 (Per Johansson)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721015, 1486633] ) ,ängsskog frisk skogsmark/bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719574, 1482450] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723235, 1481381] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Skålpuss-stäppen (artp.) (13F 4h , [6721530, 1489520] ) ,ruderatmark ,10 ,2017 (Per Johansson)
Stora Torget, Falun (artp.) (13F 4i , [6721134, 1490411] ) ,i sprickor mellan gatsten / kantsten , 2013 (Per Johansson)
Coreopsis tingtoria    Tigeröga
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723106, 1481548] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Crepis tectorum    Klofibbla
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [6727267, 1486422] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Vägkant Magasinsgatan mot Östra skolan (artp.) (13F 4i , [6721624, 1490386] ) ,stadsmiljö i rabatt i vägkanten mot östra skolan ,4 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Doronicum orientale    Gemsrot
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Echinops bannaticus    Blå bolltistel
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719700, 1495270] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Galinsoga ciliata    Hårgängel
Falun vid residenset (13F 4i , [6721440, 1490250] ) ,som ogräs i rabatt ,spridd ,2015 (LBr)
Kanslibacken (artp.) (13F 4i , [6721436, 1490252] ) ,några få ex. i residensets rabatt. , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ) ,längs vägen , 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Porsmyran (13F 4g , [6723313, 1482941] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,slåttrad del av gräsmatta , 2013 (Per Johansson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Porsmyran (13F 4g , [6723313, 1482941] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,åstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.) (13F 4g , [6722504, 1484298] ) ,dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Guizotia abyssinica    Negerfrö
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,2 småplantor ,2002 (ASn & JEd)
Helianthus annuus    Solros
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Centralbron (artp.) (13F 3j , [6719142, 1495480] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Helianthus tuberosus    Jordärtskocka
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Gamla Hosjö station (13F 3j , [67189, 14954] ) , ~refl~ ,grusplan vid järnvägen , frekvens ej bedömd , 2002 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ) ,gammal vall , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) , , 2015 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Norra Järnvägsgatan, N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722036, 1490232] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ) , ~refl~ ,Igenvuxen trädgård , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720008, 1487740] ) ,betesmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495313] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Bakom Stilvägen, Rottnenbyskogen (artp.) (13F 3i , [6719790, 1494750] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721793, 1496882] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Falun, Hälsingberg mittemot Rottnebyvägen 6 (artp.) (13F 3j , [6719180, 1495233] ) ,vägslänt ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Grycksbo, Bengtsarvet vid södra vägskälet (artp.) (13F 5g , [6729008, 1483778] ) ,örtrik vägkant mot barrskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Hypochoeris radicata    Rotfibbla
Kopparvägen mittemot Origo (artp.) (13F 4i , [6720310, 1492372] ) , ,25 plantor/tuvor ,2018 (Lennart Bratt)
Lactuca serriola    Taggsallat
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark ,1 ,2010 (Per Johansson)
Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720178, 1492767] ) ,vid cykelviadukten ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Falun, Länsstyrelsen (artp.) (13F 4i , [6721484, 1490305] ) , ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lapsana communis    Harkål
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Rottneby S-ut (13F 3j , [67193, 14953] ) ,trädesåker , 1988 (JEd)
Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ) ,gammal vall ,betesmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
L. Främsbacka Ö-ut (13F 4j , [6720, 1496] ) ,åkerträda ,mkt.rikl. ,1988 (JEd)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo S om bruket (13F 5g , [67292, 14823] ) ,ruderatmark vid handelsträdgård , 1989 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ) ,upplag i sankmark , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,rabatt , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721015, 1486633] ) ,ängsskog frisk skogsmark/bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,1 ,2017 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Skogsbyn (vändplan),Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729897, 1482744] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Hinsnoret (13F 2i , [6714089, 1490214] ) ,vägkant,stenmur , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Haghedslinden (13F 6h , [67317, 14863] ) ,vägren ,spridd ,2010 (GHa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) , , 2015 (Per Johansson)
Vägkant Magasinsgatan mot Östra skolan (artp.) (13F 4i , [6721624, 1490386] ) ,stadsmiljö i rabatt längs vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.) (13F 4i , [6721223, 1490052] ) ,artificiell miljö gatkant i stadsmiljö ,noterad ,2017 (Johanne Maad)
Centrum för klinisk forskning (artp.) (13F 4i , [6721358, 1490996] ) ,trädgård grusgång uteplats ,20 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Leucanthemum x superbum    Jätteprästkrage
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,8 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,30 ,2018 (Jerry Carlsson)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,rikligt ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Strandvägen 53, Strandvägen, Falun (artp.) (13F 3i , [6719437, 1492554] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719483, 1495241] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,slåttrad del av gräsmatta ,överblommad ,2013 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Grönytan intill rondellen vid Korsnäsvägen/Kungsgårdsvägen (artp.) (13F 4i , [6720217, 1492467] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Myckelmyra gamla Sälg (artp.) (13F 4i , [6721860, 1493670] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Fågelsången (artp.) (13F 5g , [6728740, 1481670] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grycksbo (artp.) (13F 6g , [6730079, 1482261] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäs Udde (artp.) (13F 3i , [6718083, 1494207] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.) (13F 4i , [6721502, 1490326] ) ,stadsmiljö i rabatt längs husvägg ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Skuggarvet 87, ängsmark och dike (artp.) (13F 5i , [6726202, 1493737] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Chamomilla recutita    Kamomill
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Mauranthemum paludosum    Pysslingkrage
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,några ex. ,2002 (ASn & JEd)
Mycelis muralis    Skogssallat
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723080, 1489430] ) ,i springa mellan trottoar och husvägg vid macken ,enstaka ,2017 (GHa)
Mln Järlinden o Högbo (13F 4i , [6722, 1492] ) ,S-vänd skogssluttning ,enst. ,1989 (JEd)
M. Rottneby o. St.Främsbacka (13F 4j , [67203, 14954] ) ,grusiga vägslänter (väl ikommen?) ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727452, 1486348] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,rabatt , 2013 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Petasites hybridus    Pestskråp
Slussen mot SO n.vägen (13F 3i , [6719, 1492] ) ,fuktsnår intill väg , 1987 (JEd)
Hökviken n. koloniområdet (13F 4h , [6723834, 1489899] ) , ,stort bestånd ,2002 (TLj)
Strandvägen 53, Strandvägen, Falun (artp.) (13F 3i , [6719437, 1492554] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2015 (Glenn Costello)
Slussen (artp.) (13F 3i , [6719749, 1492073] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Håbergs hage, strax norr gamla minkfarmen (artp.) (13F 4h , [6720925, 1487339] ) ,ruderatmark gammal minkfarm och avstjälpningsplats även för trädgårdsavfall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Håbergs hage, strax norr gamla minkfarmen (artp.) (13F 4h , [6720925, 1487339] ) ,övergivet industriområde gamla trädgårdsutkast m m ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Falun, Kopparvallen (artp.) (13F 4i , [6720140, 1490830] ) ,slänt , 2007 (Håkan Gustafsson)
Tisken (artp.) (13F 4i , [6720355, 1491073] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Gruvriset fl. (13F 3h , [67184, 14889] ) ,torr ängsmark,hällar i älde åkervallar , 1988 (JEd)
Haraldsbovägen i villaområdet (13F 3i , [67198, 14931] ) ,vägkant ,1 ex ,1986 (TLj)
Harmsarvet (13F 4h , [6720352, 1487612] ) ,ängsmark mot vägdike ,t.rikligt ,2011 (DABS)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Falun ,Myran (13F 4i , [67213, 14922] ) ,gräsmark ,1 ex ,1988 (SJa)
Villastaden (13F 4i , [6721594, 1491042] ) ,igenvuxen trädgård ,10-tlal ,2013 (Näs Olle Tranberg)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycks bo n.lv. (DF) (13F 6g , [6730, 1482] ) ,villagräsmattor o.vägkanter ,mkt.rikl. ,1988 (JEd)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Nedre Haraldsbo (artp.) (13F 3i , [6719698, 1493071] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723214, 1481575] ) , ,3 stjälkar/strån/skott ,2016 (Stig-Åke Svenson)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723308, 1481471] ) , ,13 stjälkar/strån/skott ,2020 (Stig-Åke Svenson)
Önsbacken. vägslänten 293an (artp.) (13F 4h , [6720353, 1486498] ) , ,ett litet bestånd ,2016 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Lugnet (artp.) (13F 4i , [6722793, 1491594] ) , ,noterad ,2017 (Fredrik Enoksson)
naturreservat lugnet (artp.) (13F 4i , [6724758, 1492040] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde ,styvhårig variant ,2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729280, 1484400] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Studsarvet (13F 5g , [6729300, 1484350] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718548, 1492670] ) ,glänta i blandskog , 2011 (Crister Albinsson)
Haraldsbo (artp.) (13F 3i , [6719618, 1492725] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Hemmingsbo, övre hagen södra delen (artp.) (13F 4g , [6722469, 1484233] ) ,frisk gräsmark betad hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, cykelvägen och dammkanten (artp.) (13F 4h , [6720420, 1487289] ) ,vägkant ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Hinsnoret (13F 2i , [6713640, 1490099] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Önsbacksdammen, cykelvägen och dammkanten (artp.) (13F 4h , [6720420, 1487289] ) ,vägkant ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Senecio jacobaea    Stånds
Gruvriset (13F 3h , [6718530, 1489420] ) ,vägkant ,2 ex ,2007 (TLj)
Senecio nemorensis    Parkstånds
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Haraldsbo vid Sockenvägen (13F 4i , [67200, 14931] ) ,nyanlagd gräsmatta ,enstaka ,1991 (JEd)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad ,t.rikligt ,2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721661, 1486118] ) ,vägkant blomrika vägkanter, ffa i det nyröjda / hyvlade området nära huset ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Senecio vernalis    Vårkorsört
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant,stenmur , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720008, 1487740] ) ,betesmark ,t.rikligt ,2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ) ,grusplan , 2017 (JJa)
M. Rottneby o. Främsbacka (DF) (13F 4j , [67203, 14954] ) ,vägkanter ,se rapportblad ,1988 (JEd)
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.) (13F 3j , [6718962, 1495483] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.) (13F 3j , [6719063, 1495026] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Önsbacksdammen, cykelvägen och dammkanten (artp.) (13F 4h , [6720420, 1487289] ) ,vägkant ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,grusvall i damm ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Korsningen Hanröleden-Nybrogatan SO (artp.) (13F 4h , [6721064, 1489698] ) , , 2015 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stora främsbacka (artp.) (13F 4j , [6720658, 1496181] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Senecio vulgaris    Korsört
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,jordhögar ,spridd ,2019 (LBr)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721661, 1486118] ) ,vägkant blomrika vägkanter ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.) (13F 4h , [6722020, 1485746] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd fd granplantering på gammal odlingsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.) (13F 4i , [6721502, 1490326] ) ,stadsmiljö i rabatt längs husvägg ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) ,stadsmiljö ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ) ,ängsmark, jvgområde , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Se rapportblad (DF) (13F 3i , ) , ,1988 (JEd)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.) (13F 3i , [6718696, 1493837] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718837, 1494371] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Strandvägen 53, Strandvägen, Falun (artp.) (13F 3i , [6719437, 1492554] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719483, 1495241] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) ,stora bestånd nedanför herrgården , 2015 (Glenn Costello)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.) (13F 4h , [6720387, 1489233] ) ,jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721252, 1486841] ) ,skogsbryn mot vägkant , 2013 (Per Johansson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ) ,gamla bangården , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
naturreservat lugnet (artp.) (13F 4i , [6724758, 1492040] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Lugnetleden (13F 4i , [67233, 14903] ) ,vägren ,spridd ,2013 (GHa)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,jordhögar ,spridd ,2019 (LBr)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ) ,vägkant vid åstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729820, 1482540] ) ,parkering mot jordvall , 2011 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ) ,parkeringsvall , 2011 (JJa)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.) (13F 4h , [6720429, 1489047] ) , , 2013 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.) (13F 4h , [6720429, 1489047] ) , ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Sonchus asper    Svinmolke
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Falun ,Lugnet (13F 4i , [67219, 14916] ) ,i rabatter som ogräs ,rikligt ,2003 (IPt)
Grycksbo S om bruket (13F 5g , [67292, 14823] ) ,ruderatmark vid handelsträdgård , 1989 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Slussen ,i trädgård (DF) (13F 3i , [67198, 14919] ) ,m.S .oleraceus ,enst. ,1988 (JEd)
L. Främsbacka Ö-ut (DF) (13F 4j , [6720, 1496] ) ,igenväx.åkerträda ,t.rikl. ,1988 (JEd)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,frisk gräsmark gräsmattan på grusvall ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Sonchus oleraceus    Kålmolke
Tisken o Slussen (13F 4i , [6720, 1490] ) ,rabatter o ruderat ,flerst. ,1986 (TLj)
Falun, Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14909] ) ,schaktplan mot Tisken ,fl. ,1987 (TLj)
Falun ,Lugnet (13F 4i , [67219, 14916] ) ,i rabatter som ogräs ,enstaka ,2003 (IPt)
Slussen ,i trädgård (DF) (13F 3i , [67198, 14919] ) ,m.S asper ,enst. ,1988 (JEd)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Kårarvets koloniområde, S pumphuset (artp.) (13F 4h , [6720858, 1486758] ) ,frisk gräsmark i kanten till komposterna ,1 ,2017 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Länsstyrelsen SÖ infarten till P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721434, 1490376] ) ,stadsmiljö ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Tagetes patula    Sammetsblomster
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Tanacetum parthenium    Mattram
Korsgården (13F 3h , [6719835, 1487010] ) ,vägkant ,enst ,2002 (TLj)
Hälsinggårdsvägkorsningen efter jvg (13F 3i , [67190, 14931] ) ,banvall,insådd el spridd från trädgård ,några plantor ,1986 (TLj)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718016, 1492811] ) ,skräpmark , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718016, 1492811] ) ,skräpmark , 2011 (Crister Albinsson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Tanacetum vulgare    Renfana
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720352, 1487612] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,allmän ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Stigen mellan ängen och Stilvägen (artp.) (13F 3i , [6719647, 1494981] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Korsningen Roxnäsv./V. Strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719009, 1495422] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Centralbron (artp.) (13F 3j , [6719142, 1495480] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.) (13F 4h , [6721162, 1489650] ) , , 2015 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) ,vägkant frodig gräs- ört och buskmark mellan cykelvägen och banvallen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grycksbo (artp.) (13F 6g , [6730079, 1482261] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723120, 1489410] ) ,gräsmatta ,väl spridd ,2011 (GHa)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,20 ,2017 (Jerry Carlsson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,rabatt , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i gräsmatta ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) , , 2015 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.) (13F 4i , [6721502, 1490326] ) ,stadsmiljö mot husvägg i rabatt ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Telekia speciosa    Strålöga
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Korsnäs vid riksvägen (13F 3i , [67191, 14949] ) ,torr sandig vägkant , 1989 (JEd)
Falu jv-stn o banvallen (13F 4i , [6720, 1490] ) ,banvall o spåromr. , 1987 (JEd)
Grycksbo, södra infarten (13F 5g , [67294, 14836] ) ,vägren ,enstaka ,2013 (GHa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Strandvägen mot Slussen och Falu stn (DF) (13F 4i , [6720, 1491] ) ,vägkant resp banvall , 1988 (JEd)
Lövåsvägen (artp.) (13F 3i , [6718838, 1494679] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lövåsvägen, Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6718859, 1494032] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719613, 1494540] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rottneby herrgård (artp.) (13F 3j , [6719688, 1495322] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Myran (artp.) (13F 4i , [6721466, 1491782] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Fredrik Enoksson)
Norra Järnvägsgatan, N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722036, 1490232] ) ,ruderatmark restmark bredvid en grusad yta som används som p-plats, hög gräs- och örtvegetation ,1 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,12 ,2015 (Bo karlstens)
Skuggarvet 87, bäcken (artp.) (13F 5i , [6726172, 1493575] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6718981, 1493732] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.) (13F 3i , [6719214, 1494672] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719400, 1494585] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) ,grusmark på naturaliserad industritomt , 2013 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.) (13F 4i , [6720846, 1490889] ) ,utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.) (13F 4i , [6722057, 1490213] ) ,ruderatmark jordhög ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Tussilago farfara    Hästhov
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723120, 1489410] ) ,gräsmatta ,enstaka ,2011 (GHa)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727525, 1486501] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6733280, 1486640] ) ,litet grustag med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,1 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,4 ,2016 (Jerry Carlsson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Ramvägen 22A,Falun (artp.) (13F 3i , [6719008, 1494728] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.) (13F 3i , [6719680, 1494564] ) , ,4 plantor/tuvor ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Vägkant Näverberg (artp.) (13F 4h , [6720080, 1485012] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vägkant cykelvägen mittemot nedfarten till Harmsarvet (artp.) (13F 4h , [6720378, 1487668] ) , , 2014 (Per Johansson)
Ingarvsdammen SV (artp.) (13F 4h , [6720380, 1488980] ) , , 2014 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myrans våtmark,Falun (artp.) (13F 4i , [6721353, 1492046] ) , ,4 plantor/tuvor ,2019 (Kalle Bergström)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Myrans våtmarker Falun (artp.) (13F 4i , [6721396, 1492175] ) , ,20 ,2020 (Kalle Bergström)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skogsbyn gångstigen (artp.) (13F 5g , [6729931, 1482632] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Paris quadrifolia    Ormbär
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721015, 1486633] ) ,fuktig gräsmark , 2015 (Per Johansson)
Lövberget, bäcken med omgivningar, N bågskyttebanan (artp.) (13F 4h , [6722462, 1487299] ) ,frisk gräsmark , 2015 (Per Johansson)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727492, 1486592] ) ,skogskant , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Morbygden, bäckdråg N landsvägen (artp.) (13F 3g , [6719951, 1484436] ) ,skogsmark frisk blandskog längs litet bäckdråg ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,30 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,50 ,2018 (Jerry Carlsson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.) (13F 3i , [6718752, 1493607] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.) (13F 3i , [6719273, 1494897] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Bakom Stilvägen, Rottnenbyskogen (artp.) (13F 3i , [6719790, 1494750] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719800, 1495240] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Gammelvägen (artp.) (13F 4i , [6720620, 1492681] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Falun , Myranområdet (artp.) (13F 4i , [6721510, 1491710] ) , , 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Lilla Hälla (artp.) (13F 4i , [6722890, 1491600] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.) (13F 7i , [6735170, 1492050] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Rogsjöns utlopp (13F 6h , [6732800, 1488170] ) ,strand , 2012 (JJa)
Morbygden, bäckdråg N landsvägen (artp.) (13F 3g , [6719951, 1484436] ) ,skogsmark frisk blandskog längs litet bäckdråg ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Bakom Hälsingberg förskola (artp.) (13F 3i , [6719969, 1494440] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Övre norslun under kraftledningen (artp.) (13F 4i , [6720631, 1492885] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Polygonatum multiflorum x odoratum    Jätterams
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,gräsmark runt gammalt växthus , 2012 (JJa & IPt)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.) (13F 4i , [6721728, 1490351] ) ,järnväg/banvall ,1 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Polygonatum odoratum    Getrams
Entre Surbrunnsvägen (artp.) (13F 4i , [6721838, 1492276] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Chionodoxa luciliae    Vårstjärna
Hälsinggården (artp.) (13F 3i , [6719280, 1494020] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Vägkant cykelvägen mittemot nedfarten till Harmsarvet (artp.) (13F 4h , [6720378, 1487668] ) ,vägkant , 2014 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, östra sidan (artp.) (13F 4h , [6720460, 1487347] ) ,vägkant , 2015 (Per Johansson)
Muscari botryoides    Pärlhyacint
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) ,gräsmatta , 2014 (Per Johansson)
Puschkinia scilloides    Porslinshyacint
Falun, Villavägen 2 (13F 4i , [67214, 14908] ) ,i slänt utanför tomt , 1987 (WIS & MOR)
Vårlidsvägen 5 Falun (13F 4i , [6721736, 1490610] ) ,gräsmatta ,1 ex ,2020 (Maud Nilsson)
Scilla sibirica    Rysk blåstjärna
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,5 ,2017 (Jerry Carlsson)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.) (13F 3i , [6719321, 1494249] ) , ,noterad ,2019 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.) (13F 3i , [6719566, 1494497] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.) (13F 3j , [6719078, 1495264] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Glenn Costello)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,1 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, gräsmattan N brovallen (artp.) (13F 4h , [6720896, 1486728] ) ,anlagd gräsmark gräsmatta nedanför koloniområdet ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Håbergs hage, strax norr gamla minkfarmen (artp.) (13F 4h , [6720925, 1487339] ) ,övergivet industriområde gamla trädgårdsutkast m m ,2 ,2016 (Per Johansson)
Kårarvet runt elskåpet N vägen (artp.) (13F 4h , [6721111, 1486985] ) ,skogsmark gammal tomtmark? , 2015 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) ,gräsmatta , 2014 (Per Johansson)
Sydslänten Villavägen mot Fängelset (artp.) (13F 4i , [6721619, 1490759] ) , ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) ,stadsmiljö i restmarker mellan hus och cykelvägen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Galanthus nivalis    Snödroppe
Korsnäs (artp.) (13F 3i , [6718985, 1494763] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Stigen upp från vårliden (artp.) (13F 4i , [6721796, 1490669] ) , ,1 ,2016 (Fredrik Enoksson)
Narcissus poëticus    Pingstlilja
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,2 ,2015 (Bo karlstens)
Narcissus pseudonarcissus    Påsklilja
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,5 ,2017 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.) (13F 3h , [6718618, 1489227] ) , ,4 ,2018 (Jerry Carlsson)
Gagea lutea    Vårlök
Ramvägen 22A,Falun (artp.) (13F 3i , [6719008, 1494728] ) , ,noterad ,2020 (Glenn Costello)
Önsbacksdammen, gräsmattan N brovallen (artp.) (13F 4h , [6720896, 1486728] ) ,anlagd gräsmark gräsmatta nedanför koloniområde ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Grässträngen mellan Nybrogatan och P-platserna (artp.) (13F 4h , [6721132, 1489885] ) ,vägkant gräsmatta ,2 ,2016 (Per Johansson)
Kullen (artp.) (13F 4i , [6721035, 1491273] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Falu gamla fängelse (artp.) (13F 4i , [6721594, 1490690] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Linnéplan (artp.) (13F 4i , [6721960, 1490940] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Tallbacksvägen (artp.) (13F 4i , [6722214, 1490909] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Gagea minima    Dvärgvårlök
Cykelbanan vid Z-krog (13F 3j , [67191, 14953] ) ,dikeskant , 2000 (JJa & BCa)
Önsbacksdammen, gräsmattan N brovallen (artp.) (13F 4h , [6720896, 1486728] ) ,anlagd gräsmark gräsmatta nedanför koloniområdet ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Håbergs hage, strax norr gamla minkfarmen (artp.) (13F 4h , [6720925, 1487339] ) ,övergivet industriområde gamla trädgårdsutkast m m ,2 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Gräsmatta framför Kulturskolan (artp.) (13F 4i , [6720786, 1490478] ) ,stadsmiljö liten grönyta, gräsmatta ,2 m² ,2018 (Per Johansson)
Gräsmattan längs hyreshusen mot Nybrogatan (artp.) (13F 4i , [6721199, 1490001] ) ,vägkant gräsmatta ,4 plantor/tuvor ,2016 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.) (13F 4i , [6721438, 1490329] ) ,gräsmatta , 2014 (Per Johansson)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727248, 1486477] ) ,vägslänt ,många ex. ,2013 (IPt)
Lilium martagon    Krollilja
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Kopparvägen (artp.) (13F 3i , [6719611, 1493201] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Rottnebyskogen, Falun (artp.) (13F 3j , [6719878, 1495065] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Grycksbo Station (artp.) (13F 6g , [6730194, 1482035] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Iris variegata    Skäggiris
Roxnäsvägen, Falun (artp.) (13F 3i , [6718657, 1494284] ) , ,noterad två plantor mellan promenadstigen och vägen ca 10 m från sjökanten. plantorna är ca 40 cm höga och ser inte planterade ut. växer på ganska torr mark. ,2020 (Urban Gunnarsson)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ) ,strand , 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [6718260, 1489310] ) ,vattenhål i golfbana ,något tiotal ,2012 (GHa)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Främbyviken o stränderna mot Slussen, fl. (13F 3i , [6718, 1491] ) ,stränder (Runn) ,fl! ,1988 (JEd)
Främbyviken o stränderna mot Slussen, fl. (13F 3i , [6719, 1491] ) ,stränder (Runn) ,fl! ,1988 (JEd)
Kålgårdsån (13F 4h , [67232, 14891] ) ,vattenbryn ,ett par "ruggar" ,2011 (GHa)
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ) ,sjöstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Rogsjöns utlopp (13F 6h , [6732800, 1488170] ) ,strand , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,liten damm , 2012 (JJa & IPt)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.) (13F 3i , [6718626, 1494334] ) , , 2015 (Glenn Costello)
Falun, Roxnäsvägen (artp.) (13F 3i , [6718657, 1494284] ) , ,noterad ,2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Puttbo, lilla dammen (artp.) (13F 4g , [6721811, 1484918] ) ,damm/viltvatten ,2 plantor/tuvor ,2019 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,vattensstrand i intermediär sjö i strandkanten ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Faluån (artp.) (13F 4h , [6721734, 1489988] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Lugnet dammen Falun (artp.) (13F 4i , [6722880, 1491826] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Bollnäsbäckens utlopp i Tansen (artp.) (13F 6g , [6730362, 1481583] ) , ,noterad ,2020 (Urban Grenmyr)
Iris sibirica    Strandiris
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,liten damm , 2012 (JJa & IPt)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Ca 600 m S Björkarsbo (13F 4g , [6721140, 1482400] ) ,barrskog med en rikkärrsfläck ,flera ex ,1995 (C Ekenberg)
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ) ,örtrikt hygge ,enst. ,1987 (SNy)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Gruvris-tjärnens SO-ände (13F 3h , [67191, 14890] ) ,magert skogskärr (m. List.cor.) , 1988 (JEd)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Norsboberget, 95 m S vändplanen (artp.) (13F 3h , [6716415, 1489377] ) , ,50 plantor/tuvor ,2016 (Pär Karlsson)
Stormyran, i laggen mot fastmark (artp.) (13F 5h , [6729475, 1489670] ) ,kärr i kanten på kärret, laggen, mot skog på fastmark, skuggigt. ,10 stjälkar/strån/skott ,2020 (Per Johansson)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723269, 1481433] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Källslätten änden flygrakan (artp.) (13F 4g , [6723736, 1480893] ) , ,100 ,2015 (Bo karlstens)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Kråkmyran (13F 4g , [6723889, 1483234] ) ,myrkant , 2019 (SNy)
Kraftledningsgata (artp.) (13F 3h , [6716314, 1487063] ) ,fuktäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723219, 1481463] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Skogen 1 km SV Stångtjärnstugan (artp.) (13F 4h , [6723193, 1485293] ) ,starr-dominerade öppna delar i fuktig barrskog , 2013 (Per Johansson)
Myckelmyra tomten.Falun (artp.) (13F 4i , [6721817, 1494041] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Milspåret (artp.) (13F 4i , [6724383, 1492800] ) , ,noterad ,2018 (Brita Danielsson)
S Uggleviken (artp.) (13F 5i , [6725279, 1490253] ) , ,noterad ,2019 (Brita Danielsson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Falu gruva (13F 3h , [6719811, 1489602] ) ,på slaggbemängda jordhögar ,1 ex ,2007 (TLj)
Goodyera repens    Knärot
Sanders Gammelskog (artp.) (13F 3h , [6717060, 1488002] ) , ,noterad ,2016 (Greger Öström)
Kråkmyran (artp.) (13F 4g , [6724184, 1483405] ) , ,noterad ,2017 (Stig-Åke Svenson)
Skogen, 800 m NNV Glamsarvet, vid Stångtjärnstigen (artp.) (13F 4h , [6722883, 1485372] ) , , 2013 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) , , 2013 (Per Johansson)
Skogen 1 km SV Stångtjärnstugan (artp.) (13F 4h , [6723193, 1485293] ) ,på sockel runt tall i frisk-fuktig skog , 2013 (Per Johansson)
Lugnets Naturreservat (artp.) (13F 4i , [6724400, 1491600] ) ,vid gamla gruvhål diorit? ,50 plantor ,2012 (Mattias Ahlstedt)
Spjutsjödammen N om (artp.) (13F 5f , [6725281, 1478363] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (Bo karlstens)
Spjutsjödammen N om (artp.) (13F 5f , [6725392, 1478985] ) , ,30 plantor/tuvor ,2017 (Bo karlstens)
Grycken NO Stranden (artp.) (13F 5g , [6728478, 1483816] ) , ,50 plantor/tuvor ,2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729703, 1481417] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729728, 1481380] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729747, 1481364] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729747, 1481421] ) , ,15 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729748, 1481448] ) , ,100 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729775, 1481358] ) , ,50 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729795, 1481329] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729797, 1481348] ) , ,4 ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729798, 1481481] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729799, 1481454] ) , ,2x0,5 m ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729807, 1481405] ) , ,noterad ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729808, 1481441] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2018 (Bo karlstens, Rolf Lundqvist)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729809, 1481385] ) , ,35 ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729818, 1481490] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729836, 1481501] ) , ,utspridd 4x3 m ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729865, 1481518] ) , ,noterad ,2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729867, 1481553] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729874, 1481450] ) , ,70 plantor/tuvor ,2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729879, 1481546] ) , ,10 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729880, 1481418] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729886, 1481528] ) , ,på en yta av 1 m2 ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729925, 1481715] ) , ,12 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729929, 1481712] ) , ,4 ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729979, 1481617] ) , ,30 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729980, 1481637] ) , ,18 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.) (13F 5g , [6729991, 1481616] ) , ,20 plantor/tuvor ,2020 (Bo karlstens)
Listera ovata    Tvåblad
Ca 600 m S Björkarsbo (13F 4g , [6721140, 1482400] ) ,barrskog med en rikkärrsfläck ,flera ex ,1995 (C Ekenberg)
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ) ,örtrikt hygge ,50 ex. ,1987 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Källslätten, Stora Kopparberg s:n (artp.) (13F 4g , [6723240, 1481490] ) ,slåttermark ,10 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård i mager gräsmatta som slås på sensommar ,14 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,anlagd gräsmark gräsmatta, utmagrad, klipps delvis, delvis som äng ,85 ,2019 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,slåttrad gräsmatta ,gulnande löv/blad ,2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård i mager gräsmatta som sedan 6 år sköts som äng ,52 ,2017 (Per Johansson)
Platanthera bifolia    Nattviol
Holsjön (13F 4g , [6723307, 1480114] ) ,skogsmark , 2015 (SNy)
Myckelmyra tomten.Falun (artp.) (13F 4i , [6721817, 1494041] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Kalle Bergström)
Acorus calamus    Kalmus
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,damm , 2010 (DABS)
Källslätten (artp.) (13F 4g , [6723241, 1481509] ) ,inplanterad i dammen , 1980 (Bengt Oldhammer)
Calla palustris    Missne
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487781] ) ,kärr i skogsmark , 2011 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,liten damm , 2012 (JJa & IPt)
Liljan NO (artp.) (13F 2h , [6714789, 1488263] ) , , 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Roxnäsvägen (artp.) (13F 3i , [6718146, 1494309] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718300, 1492699] ) , ,noterad ,2020 (Viktor Björkert)
Puttbo, lilla dammen (artp.) (13F 4g , [6721811, 1484918] ) ,damm/viltvatten ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Ö harmsarvet (artp.) (13F 4h , [6720148, 1487740] ) , , 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) , , 2015 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,vattensstrand i intermediär sjö i strandkanten på gångvallen över dammen ,20 plantor/tuvor ,2017 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.) (13F 4i , [6720109, 1494239] ) , ,noterad ,2018 (Glenn Costello)
Kvarnberget, Tiskens strand, Falun (artp.) (13F 4i , [6720137, 1491341] ) , ,noterad ,2019 (Rolf Wedding)
Bergsgården mot Varpan (artp.) (13F 5h , [6727136, 1487136] ) ,växande i dike ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Lemna minor    Andmat
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) , , 2016 (DABS)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,damm , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720261, 1487574] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Alvik N-ut (13F 5g , [6728, 1482] ) ,sumpmark vid åker , 1989 (JEd)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strand , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,damm , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ) ,sjöstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,åstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Puttbo, lilla dammen (artp.) (13F 4g , [6721811, 1484918] ) ,damm/viltvatten ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Nedre dikarbacken (artp.) (13F 4h , [6720061, 1487823] ) , ,noterad ,2019 (David Söderblom-Tay)
Krondiket (artp.) (13F 4h , [6720148, 1488015] ) , ,noterad ,2017 (Hans Höglund)
Önsbacksdammen, utloppsbäcken S landsvägen (artp.) (13F 4h , [6720401, 1487296] ) ,bäck ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722500, 1495510] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , , 2015 (Per Johansson)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.) (13F 4h , [6720429, 1489047] ) , ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.) (13F 4h , [6720429, 1489047] ) ,med krypven i gränsen till naken lerjord , 2013 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.) (13F 4h , [6720429, 1489047] ) , ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ) ,gamla bäckfåran , 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,damm , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Sveden (artp.) (13F 4j , [6721672, 1495692] ) ,gårdsdamm , 2011 (Crister Albinsson)
Sveden (artp.) (13F 4j , [6721672, 1495692] ) ,gårdsdamm ,blomning ,2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Källslätten (13F 4g , [6723169, 1481510] ) ,i damm , 2014 (SNy)
Potamogeton natans    Gäddnate
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strand , 2016 (DABS)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Rottneby (13F 3j , [67195, 14955] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ) ,gamla bäckfåran , 2020 (SNy)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Spjutsjön (artp.) (13F 4g , [6724670, 1480310] ) , ,noterad ,2015 (Tina Kyrkander)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,grund mjukbotten i intermediär sjö ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, badbryggan (artp.) (13F 4h , [6720900, 1486694] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Stora dammens utlopp (artp.) (13F 4i , [6721187, 1492144] ) , ,noterad i den minsta dammen. ,2020 (Kalle Bergström)
Myrans våtmark,Falun (artp.) (13F 4i , [6721353, 1492046] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722500, 1495510] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Spjutsjön (artp.) (13F 4g , [6724670, 1480310] ) , ,noterad ,2015 (Tina Kyrkander)
Sparganium emersum    Igelknopp
Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ) ,skogsdike , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp
Falun, Östanfors mln jvg o.Järnvägsgatan (13F 4i , [67221, 14901] ) ,rikl. ,litet alkärr ,1987 (TLj)
Myrans våtmark,Falun (artp.) (13F 4i , [6721353, 1492046] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Bergsgården mot Varpan (artp.) (13F 5h , [6727136, 1487136] ) ,växande i dike ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Nybo, strax öster om (13F 4g , [6722150, 1483500] ) ,skogsbäck med uttorkande ävja ,litet men rikt bestånd ,2013 (LBr)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,damm , 2010 (DABS)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Porsmyran (13F 4g , [6723313, 1482941] ) ,vägdike vattenfyllt , 2019 (SNy)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Harmsarvet (13F 4h , [6720261, 1487574] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,sten/grusstrand vid sötvatten , 2015 (Per Johansson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Liljesund (13F 2h , [6713680, 1489870] ) ,vägdike , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strand , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
M. Slussen o Hälsingstrand (13F 3i , [67194, 14922] ) ,blött eutroft kärr ,rikl! ,1988 (JEd)
Önsbackadammen mot lv. (13F 4h , [6720, 1487] ) ,eutrof damm ,rikl! ,1988 (JEd)
Kålgårdsån (13F 4h , [67229, 14894] ) ,vattenbryn ,en stor "rugge" ,2011 (GHa)
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ) ,sjöstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Myran, infarten till köpcentret (13F 4i , [6721050, 1492130] ) ,bäck ,enstaka ,2011 (GHa)
Alvik N-ut (13F 5g , [6728, 1482] ) ,sumpmark vid åker , 1989 (JEd)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,mjukbottenstrand i intermediär sjö ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Juncus articulatus    Ryltåg
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ) ,gammal vall ,våtparty , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.) (13F 4g , [6722504, 1484298] ) ,dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.) (13F 4g , [6722504, 1484298] ) ,dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vägkant vid masten NV Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721319, 1486763] ) , , 2015 (Per Johansson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721793, 1496882] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Juncus bulbosus    Löktåg
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,strand , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Juncus compressus    Stubbtåg
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Kråkmyran (13F 4g , [6723889, 1483234] ) ,myrkant , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,dike mot odlad mark , 2013 (IPt)
Haghedslinden (13F 6h , [67317, 14863] ) ,dike ,ett tiotal ,2010 (GHa)
Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.) (13F 4g , [6722504, 1484298] ) ,dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Glamsarvsbäckens korsning med stigen (artp.) (13F 4h , [6722102, 1485810] ) ,frisk gräsmark i stigkant och kanterna till bäcken ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Juncus effusus    Veketåg
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rottneby strax S-ut (DF) (13F 3j , [67193, 14953] ) ,vägdike (m.bl.a.Mimulus) ,rikl! ,1988 (JEd)
Hemmingsbo, centralt i övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722514, 1484222] ) ,fuktig gräsmark med björk i öppen hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,vattensstrand mjukbotten ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) ,bäck ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Juncus filiformis    Trådtåg
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Rottneby (13F 3j , [67195, 14955] ) , ~refl~ ,sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.) (13F 4g , [6722504, 1484298] ) ,dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kärret NV Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720859, 1487643] ) ,blandmyr (aapamyr) liten myr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
naturreservat lugnet (artp.) (13F 4i , [6724758, 1492040] ) , , 2012 (Barbro Otterstedt)
Luzula luzuloides    Vitfryle
Hinsnoret (13F 2i , [6713945, 1490209] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Korsnäs (13F 3j , [67187, 14954] ) , ,ännu 2005 ,2000 (JJa)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ) ,övre delen av igenvuxen ängsmark , 2000 (JJa & BCa)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14954] ) , , 2003 (JJa)
Kvarnbergets N-sida mot Tisken (13F 4i , [67201, 14912] ) ,grässlänt mot gångstig ,tämligen rikligt ,1986 (JEd)
Norslunds kyrkogård (13F 4i , [67204, 14914] ) ,gräsmark bland sly ,4 m2 ,1986 (TLj)
Kvarnberget, Tiskens strand, Falun (artp.) (13F 4i , [6720137, 1491341] ) , ,noterad ,2019 (Rolf Wedding)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Luzula pilosa    Vårfryle
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Nubbsarvet björkhagen (artp.) (13F 4h , [6720664, 1487139] ) , ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, rastbänkarna c 300 m V koloniområdet (artp.) (13F 4h , [6721135, 1486469] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Gammal åker N Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721561, 1486396] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Lindsberg (artp.) (13F 5h , [6727878, 1487063] ) , ,noterad ,1989 (Bo karlstens)
Carex acuta    Vass-starr
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ) ,skogsklädd strandkant , 2014 (JJa)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjöstrand , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,i sjön , 2017 (SNy)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,vattenloka mot skog , 2013 (IPt)
Carex brunnescens    Nickstarr
Hemmingsbo, nedre hagen (artp.) (13F 4g , [6722343, 1484328] ) ,frisk gräsmark betad hagmark, i svackor ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Carex canescens    Gråstarr
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Hemmingsbo SO övre hagen, bäckdråget (artp.) (13F 4g , [6722552, 1484262] ) ,fuktig gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Carex caryophyllea    Vårstarr
Källslätten (13F 4g , [6723210, 1481559] ) ,betad ängsmark , 2020 (SNy)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,torr gräsmark ,noterad vanlig ,2020 (Per Johansson)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Carex demissa    Grönstarr
Spjutsjöberget vid Strömbo (13F 5f , [67275, 14786] ) ,källkärr med trolig diabaspåverkan ,några tuvor ,1987 (LBr)
Carex diandra    Trindstarr
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Carex digitata    Vispstarr
Lugnets Naturreservat (artp.) (13F 4i , [6724400, 1491600] ) ,vid gamla gruvhål diorit? ,2 plantor ,2012 (Mattias Ahlstedt)
Carex dioica    Nålstarr
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Carex disperma    Spädstarr
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ) ,tjärnstrand , bäckinlopp , 2011 (JJa & IPt)
Carex disticha    Plattstarr
Kårarvets koloniområde, badbryggan (artp.) (13F 4h , [6720900, 1486694] ) ,moränstrand vid sötvatten i strandkanten till önsbacksdammen ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Carex echinata    Stjärnstarr
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ) ,gammal vall ,våtparty , 2011 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,stranden , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Glamsarvsbäckens korsning med stigen (artp.) (13F 4h , [6722102, 1485810] ) ,sand-grusbotten i bäck i och i kanterna till en grund bäck ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogen 1 km SV Stångtjärnstugan (artp.) (13F 4h , [6723193, 1485293] ) ,öppna delar i fuktig barrskog , 2013 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Carex elongata    Rankstarr
Korsnäs vid Hosjöns SV-ände (13F 3j , [67192, 14954] ) ,klibbalkärr i fd. damm , 1989 (JEd)
Bengtsarvet vid övre dammen (13F 5g , [6729110, 1483610] ) , ,rikligt ,2002 (TLj)
Carex flava    Knagglestarr
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strand , 2016 (DABS)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ) ,gammal vall ,våtparty , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Hemmingsbo, övre hagen, bäckdråget/diket i östra delen (artp.) (13F 4g , [6722504, 1484298] ) ,dike dike i hagmark, naken jord/lera i botten och på kanter ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.) (13F 4h , [6722984, 1485353] ) ,på fuktig stig , 2013 (Per Johansson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Carex globularis    Klotstarr
Kråkmyran (13F 4g , [6723889, 1483234] ) ,myrkant , 2019 (SNy)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,stranden , 2019 (SNy)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,gräsbevuxen skogsmark , 2012 (JJa & IPt)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjöstrand , 2016 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,stranden , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,sjökant , 2012 (JJa & IPt)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Carex limosa    Dystarr
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Carex loliacea    Repestarr
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ) ,tjärnstrand , bäckinlopp , 2011 (JJa & IPt)
Carex magellanica    Sumpstarr
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731550, 1491040] ) ,våtmark , 2012 (JJa & IPt)
Hemmingsbo SO övre hagen, bäckdråget (artp.) (13F 4g , [6722552, 1484262] ) ,fuktig gräsmark bäck/kärrdråg i betad hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogen 1 km SV Stångtjärnstugan (artp.) (13F 4h , [6723193, 1485293] ) ,öppna delar i fuktig barrskog , 2013 (Per Johansson)
Carex ovalis    Harstarr
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,dike mot odlad mark , 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719455, 1495167] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Hemmingsbo, centralt i övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722514, 1484222] ) ,fuktig gräsmark med björk i öppen hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Ingarvsdammen (artp.) (13F 4h , [6720450, 1488950] ) , , 2015 (Per Johansson)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Lugnet, 7km motionsspår (artp.) (13F 4i , [6723586, 1492578] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Carex pallescens    Blekstarr
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Vordingborgsvägen (artp.) (13F 4i , [6720294, 1492697] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Lugnet, 7km motionsspår (artp.) (13F 4i , [6723586, 1492578] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Carex panicea    Hirsstarr
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ) ,gammal vall ,våtparty , 2011 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,stranden , 2019 (SNy)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Stormyran, litet kärr S Stormyran (artp.) (13F 5h , [6729500, 1489673] ) ,fattigkärr ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Hemmingsbo, nedre hagen (artp.) (13F 4g , [6722343, 1484328] ) ,frisk gräsmark betad hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Carex pseudocyperus    Slokstarr
Myrans våtmark,Falun (artp.) (13F 4i , [6721353, 1492046] ) , ,noterad ,2020 (Kalle Bergström)
Carex rostrata    Flaskstarr
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjöstrand , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,damm , 2010 (DABS)
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,i sjön , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,bäckkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,vattenloka mot skog , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ) ,sjökant , 2012 (JJa & IPt)
Puttbo, lilla dammen (artp.) (13F 4g , [6721811, 1484918] ) ,damm/viltvatten ,noterad ,2019 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Carex spicata    Piggstarr
Gruvriset , Carlgrens (13F 3h , [6718743, 1489340] ) ,gammal utmagrad gräsmatta ,t.rikligt ( 2003-2006) ,2003 (TLj)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) ,vägkant i frodig vegetation längs östra sidan av cykelvägen ,50 stjälkar/strån/skott ,2017 (Per Johansson)
Carex vaginata    Slidstarr
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722462, 1484318] ) ,fuktig gräsmark fuktig gräsmark längs ett bäckdråg i betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Hemmingsbo SO övre hagen, bäckdråget (artp.) (13F 4g , [6722552, 1484262] ) ,fuktig gräsmark bäck/kärrdråg i betad hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stensjöbo (artp.) (13F 5g , [6726071, 1480288] ) ,lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723682, 1479269] ) ,torrlagd våtmak , 2020 (SNy)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719455, 1495167] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Eleocharis mamillata    Veksäv
200 m Ö Liljesund (13F 2h , [67136, 14897] ) ,sank fårhage intill sjön ,rikl. ,1987 (TLj)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjöstrand , 2016 (DABS)
Falun, Östanfors mln jvg o.Järnvägsgatan (13F 4i , [67221, 14901] ) ,litet alkärr ,rikl. ,1987 (TLj)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) , ~refl~ ,torr ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Hosjöholmen på den större öns norra strand (13F 4j , [6720820, 1497700] ) ,grund, tidvis torrlagd strand ,spridd ,2020 (LBr)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ) ,dike mot skog , 2011 (DABS)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Krondiket (artp.) (13F 3h , [6719120, 1488995] ) , , 2004 (Kalle Bergström)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.) (13F 3h , [6719954, 1487671] ) ,vattensstrand i näringsfattig sjö ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Kråkmyran (13F 4g , [6724285, 1483075] ) ,myrmark , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ) ,gammal varpmark , 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,strand av vattenloka , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731550, 1491040] ) ,våtmark , 2012 (JJa & IPt)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.) (13F 3h , [6719954, 1487671] ) ,vägkant vägkant vid vattendrag ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722462, 1484318] ) ,fuktig gräsmark fuktig gräsmark längs ett bäckdråg i betesmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,mad (strandkärr) ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) ,limnisk strandvåtmark , 2015 (Per Johansson)
Rhynchospora alba    Vitag
Stormyran (artp.) (13F 5h , [6729905, 1489813] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjö , 2016 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ) ,sjöstrand ,spridd ,2019 (LBr)
Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ) ,vattendrag , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,vattenloka mot skog , 2013 (IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Krondiket Lilltorpsvägen - Ekhagsvägen (artp.) (13F 3h , [6719954, 1487671] ) ,vattensstrand i näringsfattig sjö ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719444, 1495360] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,mjukbottenstrand i intermediär sjö ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.) (13F 4h , [6720830, 1486725] ) ,sten/grusstrand vid sötvatten , 2015 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, myrholme (artp.) (13F 4h , [6721107, 1486364] ) ,vattensstrand mjukbotten ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,näringsfattig sjö ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Scirpus radicans    Bågsäv
Hosjöholmen på den större öns norra strand (13F 4j , [6720820, 1497700] ) ,grund, tidvis torrlagd strand ,ett tiotal plantor ,2020 (LBr)
Backa 500 m SSV (artp.) (13F 4j , [6722065, 1498305] ) ,åstrand ,noterad ,1987 (Jörgen Josefsson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Lugnetleden (13F 4i , [67221, 14914] ) ,vägdike ,enstaka ,2011 (GHa)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,jordslänt , 2017 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ) ,liten damm , 2012 (JJa & IPt)
Slussen (artp.) (13F 3i , [6719749, 1492073] ) ,dike ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,1 plantor/tuvor ,2020 (Olof Hedgren)
Skuggarvet 87, ängsmark och dike (artp.) (13F 5i , [6726202, 1493737] ) ,dike ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Trichophorum alpinum    Snip
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Stormyran, litet kärr S Stormyran (artp.) (13F 5h , [6729500, 1489673] ) ,fattigkärr ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Agrostis canina    Brunven
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487781] ) ,skogsmark , 2011 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ) ,dammkant , 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Kärret NV Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720859, 1487643] ) ,blandmyr (aapamyr) liten myr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Agrostis capillaris    Rödven
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,slagghögar , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , , 2015 (Per Johansson)
Agrostis gigantea    Storven
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) , ~refl~ ,torr ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ) ,längs vägen , 2020 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ) ,gamla bäckfåran , 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Kärret NV Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720859, 1487643] ) ,blandmyr (aapamyr) liten myr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ) ,strand , 2017 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Hemmingsbo, centralt i övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722514, 1484222] ) ,fuktig gräsmark med björk i öppen hagmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,frisk gräsmark i bäckens svämplan ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ) ,vägkant mot blandskog , 2016 (IPt)
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720352, 1487612] ) ,vägkant , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ) ,odlad mark , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Källslätten, runt vattenhålet (artp.) (13F 4g , [6723150, 1481526] ) , , 2015 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Hoppsveden, Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6728123, 1480493] ) ,frisk gräsmark äng/vall ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Bromus tectorum    Taklosta
Haraldsbo vid Sockenvägen (13F 4i , [67200, 14931] ) ,nyanlagd gräsmatta ,enstaka ,1991 (JEd)
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67202, 14915] ) ,insådd vägslänt ,1 tuva ,1990 (JEd)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,ängsmark mot sjö , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728081, 1486940] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.) (13F 3g , [6719578, 1482512] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Källviken S, väg W840 (artp.) (13F 3i , [6716053, 1490419] ) ,vägkant ,enstaka ,2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.) (13F 4g , [6722462, 1484318] ) , ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Vimmelmora hagmarker (artp.) (13F 4h , [6721184, 1487553] ) ,frisk gräsmark ,noterad ,2020 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Betesmarken vid myran (artp.) (13F 4i , [6721534, 1492553] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Enoksson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hoppsveden, Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6728123, 1480493] ) ,frisk gräsmark äng/vall ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Falu stn (13F 4i , [6720, 1491] ) ,rikl! ,jv.slänter ,1988 (JEd)
Norslund - Slussen (13F 4i , [67200, 14918] ) ,spårområdet ,t.riklig ,1986 (TLj)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Avena sativa    Havre
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ) ,åker , 2011 (DABS)
Beckmannia syzigachne    Radgräs
Falun, ruderatmarker (artp.) (13F 4h , [6720380, 1488980] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Ingarvsdammen SV (artp.) (13F 4h , [6720380, 1488980] ) ,våtmark på fyllnadsmassorna ,50 tuvor ,2010 (Per Johansson)
Briza media    Darrgräs
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Källslätten, 200 m N om trädgården (13F 4g , [67234, 14816] ) ,gammal slåtterängsrest numera fårbetat ,enstaka ,1988 (SNy)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Bromus inermis    Foderlosta
Hälsingberg v.Rv 80 (13F 3i , [6719, 1494] ) ,vägslänt , 1988 (JEd)
Korsnäs vid riksvägen (13F 3i , [67191, 14949] ) ,torr sandig vägkant ,rikligt ,1989 (JEd)
Korsnäs i vägkant (13F 3j , [67189, 14952] ) ,odl.röse i örtrik lövskog intill byn , 1988 (JEd)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) , ~refl~ ,torr ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Norslund v.lvg-övergången (13F 4i , [67200, 14920] ) ,vägkant , 1988 (JEd)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Vallavägen (artp.) (13F 3i , [6719931, 1492136] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Hoppsveden, Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6728123, 1480493] ) ,frisk gräsmark äng/vall ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Ingarvets industriområde (13F 4h , [67213, 14890] ) ,gräsinsådd vägkant ,enstaka ,1986 (JEd)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720069, 1487636] ) ,ängsmark mot skogskant , 2011 (DABS)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,örtrik skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Morbygden, 300 m SSV Hökbo (artp.) (13F 3g , [6719926, 1484271] ) ,gräsaspskog ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,tomtmark / naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog stråk av låg/högörtskog längs stigen ner mot sjön ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Skuggarvet 87, bäcken (artp.) (13F 5i , [6726172, 1493575] ) ,brantskog frisk sluttning vid bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Hosjöholmen på den större öns norra strand (13F 4j , [6720820, 1497700] ) ,grund, tidvis torrlagd strand ,spridd ,2020 (LBr)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Rottneby, nedanför macken (artp.) (13F 3j , [6719155, 1495336] ) , ,noterad ,2019 (Ulf Gärdenfors)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
St.Östborn v.lv. (13F 4j , [6721, 1497] ) ,torra vägslänter ,fl! ,1988 (JEd)
Gryckens V-sida (13F 5g , [6727, 1483] ) ,vägkant , 1989 (JEd)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Främby (artp.) (13F 3i , [6719130, 1491260] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Hälsingberg, längs vägen (artp.) (13F 3i , [6719324, 1494368] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Norsbobergets V-brant n.stigen (inhemsk m.sydbergsarter,bl.a.sötvedel) (13F 3h , [67160, 14892] ) ,örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge i moränslänten , 1988 (JEd)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ) ,kärr längs bäckdråg , 2020 (SNy)
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,väg , 2011 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,1 plantor/tuvor ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Danthonia decumbens    Knägräs
Källslätten (13F 4g , [6723030, 1481460] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
S Karsbotjärnen (13F 4h , [6720925, 1486770] ) ,längs stig , 2014 (SNy)
Falun , Myran (13F 4i , [6721, 1492] ) ,gräsmark ,rikl. ,1988 (SJa)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,strandnära ängsartad blandskog , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720069, 1487636] ) ,ängamark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ) ,gräsmark , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Haghedslinden (13F 6h , [67318, 14868] ) ,kalhygge ,rikligt ,2010 (GHa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) ,vägkant blomrik vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Echinochloa crus-galli    Hönshirs
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark med jordhögar ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Roegneria canina    Lundelm
Morbygden vid Karlsbobäcken (13F 3g , [67199, 14844] ) ,bäcksänka mot åker , 1989 (JEd)
Svarttjärn (13F 5g , [6727641, 1480989] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Harmsarvet (n.Grycksbo) (13F 6g , [67300, 14842] ) ,örtrik lövskog mot bäck ,enst! ,1988 (JEd)
Elytrigia repens    Kvickrot
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ) ,gräsmark , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Korsgårdens byväg (artp.) (13F 3h , [6719917, 1487437] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.) (13F 4h , [6720723, 1487495] ) ,trädgård ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) , , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) , , 2013 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.) (13F 4i , [6721848, 1490270] ) ,vägkant frodig gräs- ört och buskmark mellan cykelvägen och banvallen ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Korsnäs n.g:la lv. strax V ån (13F 3j , [67190, 14952] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Norslund (13F 4i , [6720, 1491] ) ,spårområdet ,riklig flerst. ,1986 (TLj)
Norslunds kyrkogård (Falun) (13F 4i , [6720, 1491] ) ,älde gräsmatta , 1988 (JEd)
Festuca gigantea    Långsvingel
Strandvägen nära Slussen (13F 3i , [6719, 1492] ) ,i insådd vägkant ,ca 20 ex. ,1989 (JEd)
Festuca ovina    Fårsvingel
Hinsnoret (13F 2i , [6714089, 1490214] ) ,vägkant,stenmur , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727338, 1486576] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hemmingsbo, nedre hagen, vägkant vid åkervägen (artp.) (13F 4g , [6722305, 1484352] ) ,torr gräsmark ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Falu vårdcentral, stenmur (artp.) (13F 4h , [6721728, 1489896] ) ,stadsmiljö , 2015 (Per Johansson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720230, 1487500] ) ,odlad mark , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ) ,gammalt virkersupplag , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,slaggvarp , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727338, 1486576] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ) ,grustag som använts för krosskörning , 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ) ,gammal vall , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727228, 1486533] ) ,vägslänt , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2017 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Ingarvsdammen, (artp.) (13F 4h , [6720270, 1489010] ) ,ruderatmark , 2010 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,naturtomt , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.) (13F 5i , [6729653, 1490267] ) ,vägkant vägkant i skogsmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720261, 1487574] ) ,dammkant , 2011 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,strand , 2019 (SNy)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Puttbo, lilla dammen (artp.) (13F 4g , [6721811, 1484918] ) ,damm/viltvatten ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.) (13F 4h , [6721717, 1485013] ) ,sand-grusbotten i bäck ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Glyceria grandis    Kvarngröe
Rottnebyvägen nära Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) ,i dike med gyckelblomma ,riklig ,1995 (LBr)
Rv 80 SV om Bergsgården (trol. landets nordligaste lokal) (Ny för Dlr!) (13F 5h , [67270, 14861] ) ,för ett par år sedan insådd vägslänt,nere i diket (conf. T.Karlsson Lund) ,1 litet bestånd om ca 30 strån ,1988 (JEd)
Glyceria maxima    Jättegröe
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Främby viken (13F 3i , [6718, 1491] ) ,stränder ,fl. o.rikl! ,1988 (JEd)
Hälsinggården mot SO vid Runn (13F 3i , [6718, 1494] ) ,eutrof strand , 1988 (JEd)
Främby v.Runn, fl! (13F 3i , [6719, 1491] ) ,stränder ,fl. o.rikl! ,1988 (JEd)
Rottneby S-ut (13F 3j , [67193, 14953] ) ,eutroft vägdike (n.Sundbornsån ,Mimulus-lokalen) ,t.rikl! ,1988 (JEd)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Alvik N-ut (13F 5g , [6728, 1482] ) ,sumpmark vid åker , 1989 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ) ,upplag i sankmark , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718350, 1492814] ) ,sjöstrand , 2011 (Crister Albinsson)
Främby udde (artp.) (13F 3i , [6718350, 1492814] ) ,sjöstrand , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Rottnebyvägen, 250 m S Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719310, 1495346] ) ,dike , 2015 (Per Johansson)
Holcus mollis    Lentåtel
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Hordeum jubatum    Ekorrkorn
Falun, ruderatmarker (artp.) (13F 4h , [6720380, 1488980] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Ingarvsdammen SV (artp.) (13F 4h , [6720380, 1488980] ) ,gräsmark , 2010 (Per Johansson)
Faluån (artp.) (13F 4i , [6721135, 1490274] ) ,på några ställen i muren längs ån.ä ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lugnets västra entré, Falun (artp.) (13F 4i , [6722298, 1491772] ) , ,5 plantor/tuvor ,2017 (Uno Skog)
Hordeum vulgare var. distichon    Tvåradigt korn
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Leymus arenarius    Strandråg
Hälsingberg, c:a 100 m O OK-stationen efter Gävlevägen (13F 3i , [6719, 1494] ) ,vägkant ,1 kvm ,1987 (LBr)
Bergsgården (13F 5h , [6726800, 1486150] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Lolium multiflorum    Italienskt rajgräs
Tiskens V-sida,intill gångväg (13F 4i , [67202, 14907] ) ,kommunal rabatt ,1 stor tuva ,1986 (TLj)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Hinsnoret (13F 2i , [6713685, 1490039] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Falun,flerstädes i staden (13F 4i , ) ,gräsmattor, ruderatmark m.a. ,1986 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Melica nutans    Bergslok
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ) ,vägdike vid gammal inäga , 2011 (SNy)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,vägkant , 2019 (SNy)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ) ,vägkant genom äldre bostadsområde , 2014 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729190, 1488270] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Myran Pulkabacken (artp.) (13F 4i , [6721352, 1492525] ) , ,1 ,2020 (Kalle Bergström)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.) (13F 5g , [6727663, 1481011] ) ,ängsgranskog ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Milium effusum    Hässlebrodd
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Kopparvägen (artp.) (13F 3i , [6719611, 1493201] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ) ,vägdike , 2019 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ) ,dike mot skog , 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ) ,fors med grusstränder ,spridd ,2019 (LBr)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ) ,järnvägsområde , 2014 (JJa)
Vägen mellan Haghed och Rogsjön (13F 6h , [6732130, 1488550] ) ,sankmark , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Hygget NO Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720822, 1487583] ) , , 2015 (Per Johansson)
Kärret NV Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720859, 1487643] ) ,blandmyr (aapamyr) liten myr ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Glamsarvsbäckens korsning med stigen (artp.) (13F 4h , [6722102, 1485810] ) ,frisk gräsmark i stigkant och kanterna till bäcken ,noterad ,2017 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.) (13F 4h , [6722517, 1485560] ) , , 2015 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.) (13F 5g , [6726350, 1480500] ) ,strandvåtmark ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Nardus stricta    Stagg
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
S Karsbotjärnen (13F 4h , [6720925, 1486770] ) ,längs stig , 2014 (SNy)
Panicum miliaceum    Hirs
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Slussen (13F 3i , [67196, 14922] ) ,delvis jordfyllt dike ,1 stort bestånd ,1986 (TLj)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ) ,gräsmark runt herrgård och handelsträdgård , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ) ,sumpig skogsmark med diken , 2013 (IPt)
Väg mot Haghed (13F 6h , [6731220, 1487090] ) ,fuktig gräsmark , 2012 (JJa)
Phalaris canariensis    Kanariegräs
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ) ,lövskog , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ) ,grusmark , 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Puttbo, vägkanterna ner mot bäcken (artp.) (13F 4g , [6721718, 1484979] ) ,vägkant frisk-torr vägkant ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.) (13F 4h , [6721835, 1485851] ) , , 2015 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Sumpområdet (artp.) (13F 4i , [6721703, 1492164] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.) (13F 4j , [6722610, 1495060] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Hoppsveden, Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6728123, 1480493] ) ,frisk gräsmark äng/vall ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.) (13F 5g , [6729921, 1482792] ) , ,noterad ,2015 (Bo karlstens)
Phleum pratense ssp. bertolonii    Vildtimotej
Omkring Slussen (13F 4i , [6720, 1491] ) ,nyinsådda vägslänter (medvetet inblandat i utsädet-alltså ej odlad!) ,flerst. ,1989 (JEd)
Phragmites australis    Vass
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ) ,sjö , 2016 (DABS)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ) ,i sjön , 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ) ,tjärnstrand , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ) ,upplag i sankmark , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ) ,strand av vattenloka , 2013 (IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ) ,strandkant , 2015 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6732180, 1488560] ) ,våtmark , 2012 (JJa)
Strandvägen 53, Strandvägen, Falun (artp.) (13F 3i , [6719437, 1492554] ) , ,noterad ,2015 (Glenn Costello)
Spjutsjön (artp.) (13F 4g , [6724670, 1480310] ) , ,noterad ,2015 (Tina Kyrkander)
Önsbacksdammen, myrholme (artp.) (13F 4h , [6721107, 1486364] ) ,vattendragsbotten - mjukbotten ,noterad ,2017 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.) (13F 4h , [6722230, 1485744] ) , ,noterad ,2019 (Per Johansson)
Träbron Myran (artp.) (13F 4i , [6721557, 1492146] ) , ,noterad ,2019 (Kalle Bergström)
Österå badplats (artp.) (13F 5i , [6727204, 1490016] ) , , 2015 (Per Johansson)
Poa annua    Vitgröe
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [67184, 14897] ) ,kanten av gräsmatta ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmak , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
cykelbanan vid Z-krog (13F 3j , [67191, 14953] ) , ~refl~ ,dikeskant , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen gårdsplan , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ) ,upplagsplats vid gammalt stall , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ) ,gräsbevuxen skogsvägkant , 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,gräsmark , 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ) ,Strandkant med fyllningsmassor , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487512] ) ,rabatt , 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Lilla Kårarvet, p-platsen mot hästhagen (artp.) (13F 4h , [6720867, 1487076] ) ,vägkant , 2015 (Per Johansson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.) (13F 4h , [6721500, 1488070] ) ,ruderatmark ,noterad ,2019 (Olof Hedgren)
Poa chaixii    Parkgröe
Norslund (13F 4i , [6720, 1492] ) ,litet grönområde i villasamhälle ,någom m2 ,2004 (TLj)
Kvarnbergets N_sida ,m.Domänverket o Tisken (13F 4i , [67201, 14912] ) ,parkartad skogsslänt,tydligen insådd med vitfryle ,rikligt ,1987 (JEd & LBr)
Falun på Kullens NV-sida (DF 70) (13F 4i , [67210, 14911] ) ,1 fläck på ca 5m2 ,parkslänt i dunge ,1988 (JEd & TLj)
Poa compressa    Berggröe
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,jvg-bank , 2016 (IPt)
St. Källviken vid jvg (13F 3i , [6716, 1490] ) ,jvgbank , 1991 (JEd)
Rottneby mot NV (13F 3j , [67197, 14952] ) ,S-exp sandbacke mot åker ,t.rikl. på några m2 ,1988 (JEd)
Falu gruva (13F 4h , [6720, 1489] ) ,slaggvarp o vägkant , 1986 (JEd)
Rv 80 vid Stennäset, fl! (13F 4h , [6723, 1488] ) ,insådda vägkanter , 1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,grusplan , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Poa nemoralis    Lundgröe
Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ) ,vägkant ,rikligt ,2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ) , ~refl~ ,övre delen av igenvuxen ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ) ,gräsbevuxen fägata , 2011 (DABS)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ) ,vägkant & skogssluttning , 2012 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård naturtomt ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Vägkant vid masten NV Kårarvets koloniområde (artp.) (13F 4h , [6721319, 1486763] ) , , 2015 (Per Johansson)
Vallavägen, Falun (artp.) (13F 4i , [6720047, 1492273] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Poa palustris    Sengröe
Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ) ,grässlänt mot sjö , 2016 (IPt)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ) , ~refl~ ,torr ängsmark , frekvens ej bedömd , 2001 (JJa & BCa)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ) ,åkant , 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727338, 1486576] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.) (13F 4j , [6721774, 1496888] ) ,vägkant mot gammal vall och hygge ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ) ,ängsmark i blandskog , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ) ,längs vägen genom byn , 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ) ,mager linda , 2011 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ) ,järnvägsområde , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ) ,gräsmark runt gamla ekonomibyggnader , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ) ,stationsområdet , 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ) ,ängsvägkant , 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Ängen Rottnebyskogen (artp.) (13F 3j , [6719686, 1495223] ) , ,noterad ,2016 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.) (13F 3j , [6719872, 1495319] ) ,örtrik vägkant mot blandskog ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.) (13F 4h , [6720617, 1487471] ) , ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.) (13F 4h , [6720719, 1487504] ) ,trädgård ,noterad ,2018 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.) (13F 4h , [6720735, 1487522] ) ,schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel , 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.) (13F 4h , [6720896, 1487334] ) , , 2013 (Per Johansson)
Rörosvägen (artp.) (13F 4i , [6720343, 1492780] ) , ,noterad ,2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.) (13F 4i , [6721386, 1491533] ) ,slåttermark med omgivningar ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Poa supina    Trampgröe
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Poa trivialis    Kärrgröe
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ) ,strandnära ängsmark , 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ) ,vägkanter , 2017 (SNy)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ) ,strandområde vid Runn , 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ) ,ängsmark , 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ) ,bäck , 2011 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ) ,gräsmark , 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ) ,vägkant , 2011 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ) ,utfyllnad , 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ) ,vägkant , 2012 (JJa & IPt)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.) (13F 4h , [6721015, 1486633] ) ,ängsskog frisk skogsmark/bäck ,noterad ,2016 (Per Johansson)
Puccinellia distans    Grått saltgräs
Ingarvet nedan gamla tippen (13F 4h , [67208, 14891] ) ,nyschaktad plan ,rikligt ,1987 (JEd)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.) (13F 4h , [6720429, 1489047] ) ,naken lerjord , 2013 (Per Johansson)
Tiskens SV-sida (mot Kopparvallen) (13F 4i , [67200, 14909] ) ,lerig ruderatmark ,på ett par kvadratmet. ,1986 (JEd)
Setaria italica    Kolvhirs
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.) (13F 4h , [6721980, 1487760] ) ,ruderatmark ,noterad ,2020 (Olof Hedgren)
Triticum aestivum    Vete
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Vulpia myuros    Råttsvingel
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ) ,uppschaktad bank intill industriområde ,mest steril men 5-6 fertlia tuvor ,2019 (Tomas Ljung)
Zea mays    Majs
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall , 2002 (ASn & JEd)
Phoenix dactylifera    Dadelpalm
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ) ,jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall ,2 fröplantor ,2002 (ASn & JEd)

Uppdaterad 2021-03-14